Patenty so značkou «vianočný»

Medzičlánkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7379

Dátum: 01.03.2016

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: medzičlánkový, vianočný, stromček

Text:

...zakreslené len obrysovo, bez súčastí z ktorých sú zložené. Na obrázku 24 je pohľad na štvrtinu najvyššieho stupňa, vetvičky sú pri pohľade zhora zakreslené detailne len v dolnej časti obrázka. Je tu zakreslené aj miesto a smer rezu A-A, ktorý je rozkreslený na obrázku 25 a pokračovanie na obrázku 26, pričom toto miesto a smer rezu platí pre všetky nižšie stupne, kde už nie je zaznačený, a je to rez celou výškou stromčeka. Na obrázku 27 je...

Hranolový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7239

Dátum: 03.09.2015

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: hranolový, vianočný, stromček

Text:

...zo štyroch pod sebou susediacich dvojíc takýchto medzičlánkov Q je rovnako upevnená k vlastnej pokračujúcej nadväzujúcej, V tej istej zvislej rovine ležiacej dvojici priľahlých vonkajších voľných bočných stien dvoch svojich nadstavcov Q, susediacich vedľa seba. Základ § tvorí pravidelný dutý štvorboký hranol, a všetky doteraz spomínané trojhranné súčasti sú tiež duté a majú pravouhlé rovnoramenné podstavy a všetky tieto trojhrany svojou...

Stupňovitý vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7118

Dátum: 05.05.2015

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: vianočný, stromček, stupňovitý

Text:

...susednými rohovými dielmi je tvorený nástavcom alebo vetvičkou Q.Stojan i je tvorený vodorovnou štvorcovou doskou 2 súbežnou s podstavcom z, pravidelným zvislým platňovým krížom Q, upevneným k doske 2, súosovo odspodu s vodorovným priemetom každej zvislej voľnej hrany jeho ramena Q smerujúcim od vnútra kolmo k stredu vlastnej priľahlej obvodovej strany dosky 2,a prípadne ho aj dosahujúcim, ďalej pozostáva zo štyroch rovnakých pravidelných...

Košíkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6997

Dátum: 04.12.2014

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: stromček, vianočný, košíkový

Text:

...je to prekryté dvomi zo štyroch pripevnených drobných košíkov. Na obrázku 9 je schematický pohľad na stromček zhora bez vrcholca. Na obrázku 10 je pohľad zhora na krídelká.Košíkový vianočný stromček možno opísať tak, že pozostáva z vodorovného štvorcového platňového rámu l, zo štyroch rovnakých zostáv g, ktoré sú rovnako upevnené odhora, každá k vlastnej strane platňového rámu l, súmeme okolo zvislej stredovej osi, a z vrcholca g,...

Vetvičkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6660

Dátum: 08.01.2014

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: stromček, vianočný, vetvičkový

Text:

...v prednej homej časti, pod týmto rezom je na obr. l zobrazený rez F-G časťou komplexu, ktorej náprotivná časť je na obr. 2 zakreslená v zadnej homej časti. Pod týmito rezmi je na obr. l zobrazená homá predná časť doplnku a v zadnej časti zvyšná časť doplnku označená tiež čiarkou a ďalšie väčšie časti zobrazené len schematicky obdĺžnikmi. Obr. l a rezy na ďalších obrázkoch sú zakreslené spredu, ine časti ďalších obrázkov sú pohľady zhora....

Hviezdicový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6448

Dátum: 02.07.2013

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: hviezdicový, vianočný, stromček

Text:

...krytu l 8, vytvoreného vodorovnou štvorcovou platničkou, upevnenou odhora súbežne v strede na veľkom podstavci Ľ, pričom šišková zostava Q je tvorená vodorovnou zostavovou - doštičkou Q a ováloidovými šiškami 2 Q a prípadne aj ostrým telesom 2 l V podobe pravidelného 4-bokého ihlana alebo obráteného klina, respektíve viacerými takýmito ostrýmitelesami 21, upevnenými na tejto zostavovej platničke Q s tým,že ozdoba 1 je tvorená...

Šablónkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6415

Dátum: 03.04.2013

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/06

Značky: vianočný, šablónkový, stromček

Text:

...na sebe súosovo súbežne, zo štvorcového vodorovného platňového podstavca g, upevneného odspodu k najnižšej konštrukcii 1, kužeľového hlavného vrcholca 3, upevneného súosovo odhora k najvyššej konštmkcii l a z prídavných vrcholcov g, pričom konštrukcia 1 pozostáva zo spodného nosníka á v podobe pravidelného zvislého platňového kríža, z pravidelného vodorovného nosníka Q upevneného súosovo súbežne odhora k spodnému nosníku j, zo zvislých...

Vidlicový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6302

Dátum: 05.11.2012

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: vianočný, stromček, vidlicový

Text:

...8, sú upevnené samostatne ešte ďalej od stredovej osi, pričom vo veľkej zostave a tiež v malej zostave g, sú platňové vidlice g rôznej šírky, upevnené súbežne za sebou s medzerami, užšia vo vnútomom priestore širšej.Krídlo Q pozostáva z pravidelnej pravouhlej vodorovnej dvojramennej pásovej vidlice 2, ktorá svojím koreňom smeruje od vlastnej bočnej hrany podstavca l, a obidva jej pásové ramená sú rovnobežné každá s vlastnou z dvoch...

Vežičkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6188

Dátum: 03.07.2012

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: vianočný, vežičkový, stromček

Text:

...otvorov, na obr. 9 sú zakreslene možné pásové spojky pri pohľade zhora, a na obr. 10 rotačná spojky z čelného pohľadu, zväčšene.Vešiakový vianočný stromček možno opísať tak, že pozostáva z vodorovného štvorcového platňového podstavca l, z pravidelných štvorbokých hranolových plášťov g, upevnených súosovo súbežne s medzerami odhora k podstavcu l, z vodorovných pásových nosníkov g, upevnených vedľa seba s medzerami v pod sebou s medzerami...

Štíhly vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6061

Dátum: 02.03.2012

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stromček, vianočný, štíhlý

Text:

...výstuhy. Na obr. 2 je pohľad zhora na homú časť stromčeka od špicu vrcholca až po dolnú úroveň prstenca štvrtého odhora, a na obr. 3 je pohľad zhora na časť stromčeka od hornej úrovne prstenca siedmeho odhora až po dolnú úroveň najnižšieho prstenca.Na obr. 4 sú nakreslené samostatne vyššie prstence pri pohľade zhora, vľavo sú štyri najvyššie prstence,každý so štyrmi zúbkami, vpravo sú zakreslené pod nimi upevnené dva prstence, každý...

Združený vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5953

Dátum: 05.12.2011

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00, A47G 33/04

Značky: stromček, združený, vianočný

Text:

...časťou malého rámového telesa, ktorá pozostáva z celého telesa l, a z k nemu súosovo odspodu pripevnenej malej rámovej zostavy j, a malé teleso l je tvorené predovšetkým nadrámovou časťou rámového telesa, ktorá pozostáva z vrcholcovej zostavy Q, a z k nej súbežne odspodu pripevneného súkolesia Z s tým, že veľká rámová zostava 4, a aj malá rámová zostava 5 sú tvorené súbežne na sebe upevnenými vodorovnýmí štvorcovými rámovými...

Končistý vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5774

Dátum: 06.06.2011

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00, A47G 33/04

Značky: končistý, stromček, vianočný

Text:

...súčasťami vodorovného prierezu medzizúbkového vybrania.Na obr. 5 je prstenec druhý odhora, na obr. 6 druhý odspodu.Na obr. 7 je prstence tretí odhora, na obr. 8 tretí odspodu.Na obr. 9 je prstenec štvrtý odhora, na obr. 10 štvrtý odspodu. Na obr. 12 je prstenec piaty odspodu, vyšrafované sú súčasti vodorovného prierezu vybrania medzi dvojzubcarni a aj vodorovný prierez vybrania medzi dvomi vlastnými zubovými časťami dvojzubca. Na obr....

Stojanový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5509

Dátum: 07.09.2010

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, stromček, stojanový

Text:

...vodorovného platňového rámu 16, zo základu 17 a z nadstavby 18 s tým, že nadstavba 18 je upevnené na základ 17 súosovo odhora, a rám 16 súosovo rovnomeme prečnievajúco odspodu, pričom základ 17 predstavuje duté krížové teleso a nadstavba 18 predstavuje obrátené duté krížové teleso, a každé obvodové stojanovíté teliesko 12, a aj prípadné stredové stojanovité teliesko 13 tvoria krížové telesá, 1,5 až 4 -krát menšie ako je základ 17...

Prútový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5076

Dátum: 05.02.2009

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: prutový, stromček, vianočný

Text:

...ramená 3 a jednu stredová plošinku 5 medzi nimi, a prípadne ešte aj dve bočné plošinky 4, upevnené na tieto ramená z ich vonkajších strán, pričom bočné plošinky 4 a aj stredové plošinky 5 vodorovné platne, bočné plošinky 4 daného bočného nosníka sú navzájom zrkadlovo symetricke s tým, že ramená 3 sú zvislé platne, a ramená 3 daného dvojramenného bočného nosníka sú tiež navzájom zrkadlovo symetrické.Bočné zostavy sú bud celistvé, ak ramená 3...

Ihlanový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4979

Dátum: 05.02.2008

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stromček, ihlanový, vianočný

Text:

...nosníky 6, alebo vrcholcové diely aj s vrcholcovými nosníkmi 6, upevnenými na Vrcholcové diely odhora, alebo medzi vrcholcovými dielmi, alebo aj na vrcholcových dieloch, aj medzi nimi, prípadne vrcholcová zostava obsahuje aj vrcholec 7.Ihlanovité teleso predstavuje vodorovné zrezanú, nahor sa zužujúcu časť, ktorej bočné steny sú bud rovnoramenné lichobežníky/trojuholníky, alebo štvorce/obdĺžniky, pričom Vrcholcové teleso 8 predstavuje...

Mnohorámikový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4885

Dátum: 06.12.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: mnohorámikový, vianočný, stromček

Text:

...rámikov s tým, že k homým okrajom rámikov druhého typu sú dolnou stranoupriamo pripojené premostenia rámíkov tretieho typu a premostenia medzi rámikmi vyššieho než tretieho typu sú odspodu, pripojené k homým okrajom, najbližších nižších pri ľahlých rámíkov prostredníctvom spojovacich valcových stlpikov a rohové premostenie rámíkov piateho typu, má vo rnútomej rohovej oblasti štvorcový otvor.Priľahlé vnútomé bočné úseky susedných rámíkov...

Špicový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4876

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stromček, špicový, vianočný

Text:

...horných strán, ozubených kolies 5 sú pripojené šišky 6, šiškové súbory 7 na valčekoch 8, šiškové komplexy 9, špicové telesá prvého, druhého a tretieho typu, priame pásové doplnky 10 a dodatky 11 a k vybraniam najnižšíeho ozubeného kolesa 5 sú pripojené prútové ochranné telieska 12.Najvyššie ozubené koleso 5 má n zúbkov, kde n je rovné aspoň 4 a odhora má vo vonkajších úsekoch nad svojimi zúbkami pripojené ovaloidové šišky 6, ktorých je tiež...

Nástavcový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4874

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stromček, vianočný, nástavcový

Text:

...polomerom zaoblenía oblúkových pásov 6 je odspodu bezprostredne pripojený svojím homým prstencom 3 k dolnému okraju obvodového plášťa menšieho prstencového útvaru 2 s menším polomerom zaoblenia oblúkových pásov 6, a to tak, že stredy oblúkových pásov 6 nižšieho prstencového útvaru 2 ležia vo zvislých rovinách, ktoré prechádzajú stredovou osou a úsečkami spojov oblúkových pásov 6 najbližšieho vyššieho prstencového útvaru 2, ak takýto...

Schodíkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4771

Dátum: 07.06.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: schodíkový, vianočný, stromček

Text:

...kužeľa/ihlana sú z vonkajšej strany vodorovne prípevnené schodíky, a to bud samostatne, alebo zároveň pod sebou pospájané do schodísk 3 , pričom k homým stranám najvyšších schodíkov sú upevnené šišky 4, prípadne k vonkajším okrajom homých strán schodíkov, alebo k ich zvislým čelným stenám sú pripevnené zvislé ohradzovacie pásy 5, Schodík predstavuje bud celý dutý prstencový útvar 6, alebo jeho výsek 7, k bočným stranám ktorej sú prípevnené...

Rámový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4732

Dátum: 03.05.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: rámový, stromček, vianočný

Text:

...zaoblení rohových vybraní 7 a vnútomých vybraní 9 rámov 8 s rovnakým poradovým číslom V základe 1, respektíve v prídavkoch 4 sú rovnaké, pričom čelné steny 13 všetkých zúbkov sú štvorcové, Rám 8 má rohové osi 12 a rámy 8 prídavkov 4 majú vnútomé osi 18, pričom rohová os 12 rámu 8 je priesečnicou dvoch pomyselných, zvislých rovín, ktoré prechádzajú stredmi čelných, stien 13 dvoch susedných rohových zúbkov 6, prislúchajúcimi susedným stranám...

Vystužený prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4678

Dátum: 01.02.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, vystužený, prstencový, stromček

Text:

...časť tvoria súosovo pod sebou pospájane vystužené prstencove útvary, a to buď všetky prvého typu, alebo všetky druhého typu, pričom vystuženýprstencový útvar prvého typu predstavuje dutý zúbkový alebo dvojzubcový prstenec s dolnou platňou 2 a homou platňou 3, vystužený výstuhou 1 s dolnou presahujúcou časťou 4. Výstuha 1 je v dolnom úseku presahujúco upevnená k vnútomému okraju dolnej plame 2, a homý okraj výstuhy l je pripevnený k hornej...

Podstavec pre prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4395

Dátum: 02.03.2006

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, stromček, podstavec, prstencový

Text:

...ihlíčnany a preto to bolo pre ne dostačujúce. Tiež takéto podstavce bolo väčšinou treba k stromčeku pripevňovať, prípadne ešte aj najskôr skladať.Prstencový vianočný stromček však má omnoho väčšie nároky na stabilitu a podstavec pre klasické umelé vianočné stromčeky by nebol aj tak použiteľný bez dodatočných technických pomôcok. Výhodou novonavrhnutého podstavca, okrem toho, že je jednoduchý a ľahký, je aj to, že ho pred použitím netreba...

Prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4393

Dátum: 02.03.2006

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stromček, prstencový, vianočný

Text:

...šišku 6 v tvare dutého rotačného ováloidu, a k homému golieriku 5 má súosovo privarený vrcholec 7 v tvare dutého rotačného kužeľa bez podstavy, obráteného zaobleným špicom nahor, Takýto nerezový stromček sa vyznačuje tým, že zúbky l obyčajných zúbkových prstencov 3, aj dvojzubce 2 dvojzubcových prstencov 4 sú duté, vonkajšie a usporiadané po obvode symetricky, pričom najvyššie súkolesíe obsahuje prstence aspoň s tromi zúbkami 1, ak sa...

Vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3630

Dátum: 07.10.2003

Autor: Valkovič Jozef

MPK: B44C 5/00

Značky: vianočný, stromček

Text:

...na pripojený výkres, na ktorom predstavuje v schematickom zjednodušení obr. l celkový pohľad na trojdielnu zostavu vianočného stromčeka. Obr. 2 predstavuje jeden diel vianočného stromčeka, zostavený rozoberateľné z dvoch segmentov. Obr. 3 je zväčšeným detailom čapovćho spojenia a elektrického prepojenia dvoch susedných dielov v oblasti ohraničenej krúžkom na obr. l. Obr. 3 zobrazuje variantnć rozoberateľnć čapové spojenie dvoch...

Stojan, predovšetkým na vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: 279492

Dátum: 02.12.1998

Autor: Krinner Klaus

MPK: A47G 33/12

Značky: vianočný, stromček, stojan, predovšetkým

Zhrnutie / Anotácia:

Stojan pozostáva z podlahovej časti, na ktorej je vytvorená prijímacia časť. Okolo strednej osi prijímacej časti je vytvorených viacero pridržiavacích prvkov, ktoré sú otočné v rovine medzi voľnou polohou a pridržiavacou polohou. Tieto roviny sa pretínajú v uvedenej strednej osi a v konečnej polohe súčasne na všetky pôsobí nastavenou pridržiavacou silou prevodový prvok, ktorý je pripojený na jediné napínacie zariadenie. Podstatou stojana je, že...

Stojan na vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: 279961

Dátum: 02.02.1994

Autori: Krinner Klaus, Eisenschenk Johann

MPK: A47G 33/12

Značky: stojan, vianočný, stromček

Zhrnutie / Anotácia:

Stojan na vianočný stromček pozostáva z telesa (6) so zvislou osou (A), v ktorom je usporiadaný úložný otvor (38), ktorým prechádza zvislá os (A) a do ktorého je upnuteľný kmeň vianočného stromčeka v podstate rovnobežne so zvislou osou (A), a aspoň z dvoch upínacích čeľustí (18, 20) usporiadaných v podstate vodorovne a ohraničujúcich úložný otvor (38), pomocou ktorých je nastaviteľná svetlá šírka úložného otvoru (38), a ktoré účinkom tlaku...