Patenty so značkou «viaczložkové»

Kvapalné dusíkaté, alebo kvapalné viaczložkové hnojivá obsahujúce dusík

Načítavanie...

Číslo patentu: 247314

Dátum: 15.01.1988

Autori: Škrada, Holop Jozef

MPK: C05C 9/00

Značky: kvapalné, obsahujúce, dusík, viaczložkové, hnojiva, dusíkaté

Text:

...hnojiv obsahujúcich dusík, podľa vynalezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že kvapainé dusíkaté, alebo kvapalné viaczložkove hnojivá obsahujúce dusík, obsahujú 1,7..1 O 1 až 2,8.1 D 1 percent z celkového dusíka viazaného vo forme tiornočoviny ĺNH 2-CS-~NH 2 a/alebo vo forme dikyándiamidu (NH 22 CN-CN. Tiomočovina a/alebo dikyándiamid sú v kvapalnom dusíkatom, alebo kvapalnom viaczložkovom hnojive obsahujúcim dusík prítomné vo forme...

Granlované viaczložkové hnojivo a sposob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254028

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lexa Vladimír, Teren Ján, Nosko Vladimír, Hegner Pavel, Mihály František, Hutár Eduard, Gabčo Milan

MPK: C05G 1/00

Značky: hnojivo, granlované, výroby, viaczložkové, spôsob

Text:

...pre širokú škálu polnohospodárskych plodín V rôznych klimatických a pôdnych podmienkach. Spôsob výroby granulovaných viaczložkových hnojív podľa vynálezu, umožňuje produkovať širokú škálu NPK granulovaných hnojív s rôznou formou a pomerom základných rastlinných živín a tým zabezpečuje vhodnost ich použitia pri vedecky riadenej výžive poľnohospodárskych plodín. Efekt prídavku mletých fosforitov na granulačnú účinnost procesu výroby je na...

Kvapalné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 253905

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bábek Radoslav, Teren Ján, Meszároš Peter, Chromický Karol, Vážny Emil, Hutár Eduard

MPK: C05D 9/02

Značky: kvapalné, pastovité, viaczložkové, hnojivo

Text:

...a zlepšili technologické vlastnosti pestovaných obilnín,Z publikovaných poznatkov, ako i z agrochemicko-agronomickej praxe je známe, že čím skôr a čím zretelnejšie sa objavia príznaky nedostatku akéhokoľvek biogenneho prvku, tým významnejšie a vo väčšej miere sa znižuje úroda a aj jej nutričná a aj technologická hodnota.Ako je vidieť z popisu príznakov vyvolaných nedostatkom živín u obilovín, viaceré z nich je možno určiť vizuálnou...

Roztokové, suspenzné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246015

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fabana Pavol, Bodak Rudolf, Fabana Peter

MPK: C05D 9/02

Značky: viaczložkové, hnojivo, pastovité, suspenzné, roztokové

Text:

...hmot. i11,8 hmot. P 205 14,1 hmot. ~ Kzo 0,25 hmo-t. 0/0 S 0,87 hxmoŕc. 0/0 B väzbou 0,18 hmot. Mo viazaneoo vo forme Che.látu Min-EDTA 0,17 hmot. 0/0. Zo viaząneno vo forme chelârtu Znć-EDTA.SuSpenzn-ý kloncentráąt. se v»yzma»č.ova 1 dob rýwmi Sklwaldoĺvaxcĺmĺ ae .mąnipułačinýmai viest.nosťaimí a bol použitý .na ľollaroe príľmojeme cukrom cukrovej. repy osi 8. týždňov pred jej zberom.51,6 hmot. dielov noirifikovziným beutuomitom...

Kvapalné dusíkato-sírne alebo kvapalné viaczložkové hnojivá obsahujúce dusík a síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253434

Dátum: 12.11.1987

Autori: Teren Ján, Bábek Radoslav, Kopčanová Ľudmila, Hutár Eduard, Gabčo Milan

MPK: C05C 11/00

Značky: dusík, hnojiva, síru, kvapalné, viaczložkové, obsahujúce, dusíkato-sírne

Text:

...ako i chemické metódy. K chemickým metódam patrí používanie iinojív so zníženou rozpustnosťou rôzne povrchovo upravené napr. obalené hnojivá), pomaly pôsobiace hnojivá močoviinové kondenzáty, guanylmcčovina, izobutyliděn močovina, oxamid, glykoluril, krotolylidén dimočovina, dusíkaté vápno a pod.) a tiež aplikácia chemických zlúčenin, ktoré bránia nitrifikačným pochodom, t. j. premene amóniových iónov až na dusičnanové účinkom...

Viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 239384

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zacpal Zdenik, Koeeek Ivan, Pávek Miloslav, Syrový Jan, Kurovec Lubomír, Bažant Boris

MPK: C05D 9/02

Značky: viaczložkové, hnojivo

Text:

...a siru v rastlinami dobre asimilovateľnej forme.Kvapalné alebo pastovitê viaczložkové hnojivo podľa vynalezu s výhodou obsahuje na každý hmotnostný diel bóru 1 až 2,5 hmotnostných dielov železa, 0,5 až 2,0 hmotnostných dielov mangánu a pripadne tiež 0,2 až 0,8 hmotnostný/ch dielov zinku, 0,2 až 0,8 hmotnostnýcli dielov medi a 0,01 až 0,1 hmotnostných diel-ov molybdénu.je výhodné, ak viaczložkové hnojivo podla vynálezu obsahuje ttvedené...

Kvapalné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249885

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čierna Libénia, Poór Robert, Teren Ján, Chromický Karol, Meszároš Peter, Vážny Emil, Hutár Eduard, Harmaniak Ivan

MPK: C05D 9/02

Značky: pastovité, kvapalné, hnojivo, viaczložkové

Text:

...viaczl-ožkove hnojivá podľa vynálezu, obsahujúce popri zakladnych a/alebo sekundárnych ravstlinných živín aj mikroživiny.Podstata vynálezu spočíva v tom, že viaczložkové hnojivá podla vynálezu obsahujú zo sekundárnych rastlinných živín predovšetkým -síru a prípadne iihorčik a/alebo železo a/alebo Vápnik a z mikroživín obsahuje predovšetkým Irolybden .a ibór .a prípadne i kobalt a/alebo med a/aletbo mangan a//alebo zinok a/alebo titán, pričom...

Kvapalné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249884

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chromický Karol, Harmaniak Ivan, Teren Ján, Meszároš Peter, Hutár Eduard, Vážny Emil, Truksa Juraj

MPK: C05D 9/02

Značky: hnojivo, kvapalné, pastovité, viaczložkové

Text:

...je výhodné predchádzať vzniku deficiencií optimalizáciou jej výživy preventívnou .aplikáciou aspoñ najvýznamnejších sekundárnych a stopových rastlinných živín iv množstvách zabezpečujúcich aspoň ich nízky až stredný obsah z hladiska výživy rastlín týmit-0 homogénnymi prvkami.Takéto preventívne - paušálne prihnojovanie kukurice bez nevyhnutnosti zisťovania obsahu sekundárnych a stopových biogénnych prvkov v pôde a rastline je účelne...

Viaczložkové pozdlžne krájacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248225

Dátum: 12.02.1987

Autori: Haninec Ignác, Poláček Josef

MPK: B27L 5/06

Značky: viaczložkové, zariadenie, krájacie, pozdĺžne

Text:

...rastovýoh vlákien dreva pri vysokej výrobnej kapacita, pričom sila potrebná .na rezanie je pomerne malá. Pri takomto spracovaní dreva sa dosahujekvalitný povirch dýh a spra-covávaný kmeň,ak je dostatočne vlhký, nemusi vbyť pred rezanílm osobitne termicky upravený.Zvýšená výrobná kapacita nezatĺažuje o sluhu, pretože sa odoberajú naraz všetky dyhy vyrobené pri jeldnom ,prechod-e kmeňa cez sústavu nožov. Synchronizovaný pohon všetkých...

Tvarované viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 222867

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján Ing, Nádvorník Róbert, Šoltés Andrej, Bačík Zdeno, Juhás Milan

Značky: hnojivo, tvarované, viaczložkové

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarované viaczložkové hnojivo určené na zásobné hnojenie dekoratívnych rastlín ozdobných kvetom obsahujúce 0,2 až 1,2 hmotnostných dielov dusíka vo forme močovino-formaldehydového kondenzátu a/alebo močoviny a/alebo aduktov močoviny s minerálnymi kyselinami a/alebo ich soľami a/alebo dusičnanu amónneho a/alebo niektorého zo síranov amónnych a/alebo fosforečnanov amónnych a 0,4 až 2,0 hmotnostných dielov draslíka v prepočte na K2O vo forme...

Tvarované viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 222866

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hutár Eduard, Juhás Milan, Šoltés Andrej, Nádvorník Róbert, Bačík Zdeno, Teren Ján

Značky: tvarované, hnojivo, viaczložkové

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarované viaczložkové hnojivo určené na zásobné hnojenie dekoratívnych rastlín ozdobných listami obsahujúce 0,8 až 6,0 hmotnostných dielov dusíka vo forme močovino-formaldehydového kondenzátu a/alebo močoviny a/alebo aduktov močoviny s minerálnymi kyselinami a/alebo ich soľami a/alebo dusičnanu amónneho a/alebo niektorého zo síranov amónnych a/alebo fosforečnanov amónnych a 0,2 až 2,0 hmotnostných dielov draslíka v prepočte na K2O vo forme...