Patenty so značkou «viacvrstvová»

Viacvrstvová fólia s vysokou odolnosťou proti pretrhnutiu a nízkym zmraštením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19974

Dátum: 06.07.2012

Autor: Engelhard Heinz

MPK: B32B 27/30, B32B 27/32, B32B 7/06...

Značky: odolnosťou, pretrhnutiu, nízkým, proti, fólia, vysokou, viacvrstvová, zmraštením

Text:

...môže prípadne dôjsť k nedostatočnému spojeniu izolačného pásu s podkladom, to znamená k neizolujúcemu krytu strechy.0009 Okrem toho musí mať ako oddeľovacia a ochranná fólia použitá viacvrstvová fólia veľmi malé zmraštenie, ako v smere stroja (MD), tak i priečne k smeru stroja(CD), pretože pri výrobe izolačných pásov pre kryty strechy, ako bitúmenových pásov, sa uvedie do kontaktu s oddelovacou a ochrannou fóliou teplý bitúmen. Na...

Viacvrstvová štruktúra obsahujúca vrstvu špecifického kopolyamidu a bariérovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16722

Dátum: 12.04.2012

Autori: Blondel Philippe, Benet Sylvain, Montanari Thibaut, Vermogen Alexandre, Montezin Fabrice

MPK: B32B 27/28, B32B 1/08, B32B 27/08...

Značky: specifického, viacvrstvová, kopolyamidů, vrstvu, obsahujúca, bariérovú, struktura

Text:

...dusíkový atóm a- kde molárny pomer (s)/(a) je v rozsahu od 1 do 3 a- vrstvu (L 2) tvorenú z kompozície prevažne obsahujúcej jeden alebo viac kopolymerov tetrafluóretylénu (TFE), pričom uvedený kopolymérje nevyhnutne funkcionalizovaný TFE, ked vrstva(L 2) je v styku s vrstvou (L 1) alebo v styku s medzivrstvou zväčša obsahujúcou jeden alebo viac polyamidov.0019 vynález sa taktiež týka rúry obsahujúcej štruktúru deñnovanú vyššie.0020 vynález sa...

Viacvrstvová fasádna fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19508

Dátum: 27.02.2012

Autor: Kronenberg Bernd

MPK: B32B 27/40, B32B 37/15, B32B 27/12...

Značky: fasádna, viacvrstvová, fólia

Text:

...nepredpokladalo toto použitie dvoch fóliových vrstiev v trojvrstvovom usporiadaní. Tento vynález navrhuje dve fóliové vrstvy a medzi nimi vrstvu netkanej textílie. Vsúlade s očakávaním, umiestnenie dvoch fóliových vrstiev spôsobilo podstatné zhoršenie paropriepustnosti takto vzniknutých viacvrstvových fasádnych fólií v porovnaní s dovtedajšimi fóliami. V skutočnosti sa však prekvapivo ukázalo, že pri vhodnom výbere komerčne ponúkaných fólií...

Viacvrstvová plastová fólia ako aj fóliou potiahnutý lisovaný konštrukčný dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18364

Dátum: 09.11.2011

Autori: Hisserich Michael, Czerny Hans Rudolf, Sviridenko Andreas

MPK: B29C 43/20, B32B 27/12, B32B 27/08...

Značky: plastová, fólia, fóliou, dielec, konštrukčný, lisovaný, potiahnutý, viacvrstvová

Text:

...Vo výhodnom uskutočnení obsahuje prvá vrstva polyamid 6.6 prípadne pozostáva ztohto materiálu. Polyamid 6.6 vykazuje vysokú mechanickú pevnosť, veľmi dobrú chemickú odolnosť avysokú teplotu topenia. Je preto veľmi vhodný na poťahovanie konštrukčných dielcov, ktoré sú použité voblastiach, v ktorých sú okrem iného prltomne vysoke teploty a médiá s obsahom vody0021 Možné je tiež to, aby prvá vrstva pozostávala z modifikovaného...

Viacvrstvová vystužená polymérna rúra a systém rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18602

Dátum: 07.10.2011

Autori: Shmelev Aleksandr Yuryevich, Kovriga Vladislav Vitalyevich, Gvozdev Igor Vasilyevich, Gorilovskiy Miron Isaakovich, Samoilov Sergey Vasilyevich, Shvabauer Vladimir Vasilyevich

MPK: B32B 27/32, B32B 27/12, B32B 1/08...

Značky: polymérna, rúra, systém, viacvrstvová, vystužená

Text:

...polymérna vrstva navrhovanej rúry je vyrobená zo zosieťovaného alebo tepelneodolného polymém, výhodne polyetylénu alebo polybuténu.Výstužná vrstva rúry je vyrobená z vysoko pevných a vysoko modulárnych polymérnych vlákien, výhodne aramidových, polyesterových alebo polyetylénových vlákien. Výstužná rúra pozostáva zo sieťoviny. Môže byt vytvorená prekrývanim sa niekoľkých za sebou idúcichvrstiev sieťovíny. Bariérová vrstva,...

Viacvrstvová polyetylénová rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287579

Dátum: 21.02.2011

Autori: Vandevijver Eric, Scheelen André

MPK: F16L 9/133, B32B 27/32, F16L 9/12...

Značky: rúrka, polyetylénová, viacvrstvová

Zhrnutie / Anotácia:

Viacvrstvová polyetylénová rúrka obsahuje hlavnú vrstvu polyetylénovej zlúčeniny, majúcu odolnosť proti vzniku trhlín koróziou za napätia meranú vrubovým rúrkovým testom podľa normy ISO 13479 (NPT) menšiu ako 6000 hodín, a vnútornú vrstvu polyetylénovej zlúčeniny, ktorá obsahuje aspoň 95 % hmotnosti polyetylénovej živice obsahujúcej 30 až 70 % hmotnosti etylénového polyméru, majúceho hustotu aspoň 960 kg/m3 a index toku taveniny MI2 aspoň 100...

Zložený prvok, viacvrstvová doska a prvok v tvare panela pre vytváranie tohto zloženého prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16344

Dátum: 17.12.2009

Autori: Van Hooydonck Guy, Maertens Luc, Cappelle Mark, Deman Luc, Vanhastel Luc

MPK: A47B 96/20, B27N 3/02, A47B 47/04...

Značky: doska, viacvrstvová, zloženého, prvků, prvok, tohto, vytváranie, tvare, panela, zložený

Text:

...prvok zahŕňajúci aspoň dva prvky v tvare panelov, zktorých každý má hranovú zónu, vktorej sú prítomné spájacie prostriedky vo forme profilovanej časti, ktorá vedie u každého v pozdĺžnom smere príslušnej hranovej zóny, a tiež každý z nich zahŕňa koncové čelo vedúce priečne kprislušnej hranovej zóne, pričom zmienené protilované časti umožňujú spájanie prvkov v tvare panelov k sebe tak, že sú vzájomne prepojené, s tou charakteristikou, že...

Jednovrstvová alebo viacvrstvová hadicová potravinárska fólia-ktorú možno údiť, sušiť vzduchom-na balenie potravín, ako aj spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14792

Dátum: 27.10.2009

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: A22C 13/00, B32B 27/36

Značky: spôsob, balenie, výroby, hadicová, potravin, jednovrstvová, sušiť, možno, potravinárska, viacvrstvová, fólia-ktorú, údiť, vzduchom-na

Text:

...zafarbenie povrchu údeniny a mäsa.0009 Podľa praktických skúseností prihlasovateľky je úditeľnosť silne závislá od podielu PEBA, avšak len táto samotná je pri vysokých koncentráciách PEBA nepostačujúca. Ďalej je nevýhodou, že PEBA je drahý a mäkký materiál. To má síce za následok, že zmesi s primerane vysokým podielom PEBA umožňujú určitú úditeľnosť. Ale na základe vysokej ceny a predovšetkým na základe príliš malej tuhosti ako aj...

Jednovrstvová alebo viacvrstvová hadicová potravinárska fólia, ktorú možno údiť, sušiť vzduchom, odlupovať, najmä plnoautomaticky odlupovať, na balenie potravín ako aj spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14344

Dátum: 27.10.2009

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: B32B 27/30, A22C 13/00

Značky: údiť, vzduchom, odlupovať, potravinárska, spôsob, ktorú, jednovrstvová, potravin, výroby, hadicová, možno, sušiť, balenie, plnoautomaticky, viacvrstvová, fólia, najmä

Text:

...zafarbenie povrchu salámy a mäsa.0009 Podľa praktických skúseností prihlasovateľky jeúditeľnosť silne závislá od podielu PEBA, avšak len táto samotná je pri vysokých koncentráciách PEBA nepostačujúca. Ďalej je nevýhodou, že PEBA je drahý a mäkký materiál. To spôsobuje, že zmesi s primeraným vysokým podielom PEBA síce umožňujú určitú úditeľnosť. Ale na základe vysokej ceny a predovšetkým na základe príliš malej tuhosti ako aj pevnosti sa...

Viacvrstvová, biaxiálne orientovaná polypropylénová fólia, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286659

Dátum: 18.02.2009

Autori: Speith-herfurth Angela, Bunk Stefan, Hansohn Robert

MPK: B32B 27/32

Značky: fólia, použitie, výroby, spôsob, orientovaná, viacvrstvová, polypropylénová, biaxiálne

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je viacvrstvová, uzatvárateľná, biaxiálne orientovaná polypropylénová fólia so zdokonalenými vlastnosťami prekážky, ktorá sa skladá zo základnej vrstvy, aspoň jednej uzatvárateľnej okrajovej vrstvy a aspoň jednej medzivrstvy. Medzivrstva obsahuje vosk s priemernou molekulovou hmotnosťou Mn v rozmedzí medzi 200 a 1 200. Ďalej je opísaný postup výroby tejto fólie a jej použitie.

Viacvrstvová štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13834

Dátum: 14.05.2008

Autori: Pradel Jean-laurent, Laffargue Johann, Rauline Damien, Devisme Samuel, Chopinez Fabrice

MPK: B32B 27/06, C08L 101/16, B32B 27/36...

Značky: viacvrstvová, struktura

Text:

...Iipofilnú hydrofilnú hodnotu medzi 2 a 10.Je teda potrebné nájsť prostriedky, ktoré sa môžu použiť ako spojivá vo viacvrstvových štruktúrach, pričom tieto prostriedky majú nižší environmentálny dopad ako súčasné spojivá na báze neobnovitelných a nebiodegradovateľných polymérov.Prihlasovateľ teraz našiel nové prostriedky, používané ako koextrúzne spojivá, ktoré majú obmedzený environmentálny dopad v porovnaní so spojivami vyrobenýml z...

Viacvrstvová doska pre podlahové, stropné alebo stenové krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13792

Dátum: 26.02.2008

Autori: Nachaj Pavol, Kotul'ák Jozef, Mizanin Martin

MPK: E04F 15/02, E04F 13/08, B27M 3/04...

Značky: krytiny, stěnové, stropné, doska, viacvrstvová, podlahové

Text:

...dreva, avšak spíš zo zhora uvedenéhodrevených podlahových krytín, týkajúce sa odlišného chovania dekoratívnej drevenej vrstvy a nosného materiálu z hľadiska rozťažnosti, sú tak odstránené, takže pomerne nenákladné materiály môžu byť využívané ako nosné materiály pre laminátové dosky. Okrem toho sú také laminátové dosky zvyčajne opatrené spojovacími prostriedkami na pero a drážku alebo tak zvanými zaklapovacími spojmi, ktoré umožňujú...

Viacvrstvová tkanina zo sklených vlákien a z nej vyrobený zásobník s dvojitou stenou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6573

Dátum: 07.01.2008

Autor: Werner Bachmann

MPK: B29C 63/26, B32B 17/02, B32B 17/04...

Značky: stěnou, vlákien, tkanina, sklených, zásobník, dvojitou, viacvrstvová, vyrobený

Text:

...stranách dosiahnuté rôzne adhézne vlastností. Výhodne sú vlákna jednejvrstvy potiahnuté silanovou šlichtou.0008 Podľa jedného zvlášť výhodného tvaru uskutočnenia je tkanina zo sklených vlákien aspoň jednej vrstvy vytvorená ako tkanina zo skleného hodvábu. Použitie tkaniny zo skleného hodvábu má tu výhodu, že V porovnaní so sklenou Výstužnou sieťou sa syntetická živica rýchlejšie prijme a lepšie rozvedie. Pritom je nebezpečenstvo...

Viacvrstvová v ústach sa rozkladajúca tableta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7420

Dátum: 31.07.2007

Autori: Herry Catherine, Oury Pascal, Hoarau Didier

MPK: A61K 9/20, A61K 9/50

Značky: ústach, rozkladajúca, viacvrstvová, tableta

Text:

...podobne. Farmaceutický prijateľné soli zahrnujú štandardné netoxické solí alebo kvartérne amóniové solí základnej zlúčeniny, vytvorené napriklad z netoxických anorganických alebo organických kyselín. Napríklad takéto štandardné netoxické soli obsahujú soli,odvodené z takých anorganických kyselín, ako je kyselina chlorovodiková, kyselina bromovodíková,kyselina jodovodíková, kyselina sírová, kyselina sulfónová, kyselina amidosulfónová, kyselina...

Viacvrstvová fólia a vločkovitý materiál obsahujúci túto fóliu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8001

Dátum: 19.01.2007

Autori: Capellini Ciro, Rosa Federico

MPK: B29C 45/14, B32B 7/12, B32B 27/08...

Značky: materiál, viacvrstvová, vločkovitý, fólia, fóliu, obsahujúci, túto

Text:

...sa stále udržiavajú vysoké charakteris tiky z hľadiska adhézie vločiek a pružnosti dokončeného vločkovitého materiálu.Predmetom predkladaného vynálezu je preto poskytnutie rovnomeme vločkovaných materiálov, ktoré majú vysoke technické charakteristiky.Predmetom tohto vynálezu je ďalej poskytnutie spôsobu výroby takýchto vločkovítých mate riálov, ktorý má nízky dopad na operátorov v tejto oblasti.Vyššie uvedené predmety sa dosiahli pomocou...

Ľahká viacvrstvová doska z dreveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15656

Dátum: 16.08.2006

Autor: Michanickl Andreas

MPK: B32B 21/00, B27N 3/04

Značky: ľahká, viacvrstvová, materiálů, dřevěného, doska

Text:

...vyrobiteľné iba s veľkými nárokmi. Ďalej sú vyrobiteľné iba v obmedzenej rozmanitosti formátu.0008 Tiež tzv. kombinované preglejky, dosky s tyčovou alebo latovkovou strednou vrstvou a nalepené krycie vrstvy z tenkej MDF alebo tenkých drevotrieskových dosiek, sú na základe použitia masívneho dreva porovnateľné drahé a priemyselne vyrobiteľné iba s veľkými nárokmi. Ako pri preglejkách je aj tu rozmanitosť formátu veľmi obmedzená.0009 Dosky...

Viacvrstvová platňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12030

Dátum: 08.05.2006

Autor: Ruhdorfer Herbert

MPK: B32B 21/08

Značky: viacvrstvová, plátna

Text:

...(CPLdoska) vytvorená navrstvením viacerých papierových vrstiev na seba.Ďalšie vlastnosti, znaky a výhody predloženého vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu spoločne s priloženými obrázkami, ktoré majú čisto exemplárne bližšie vysvetliť jedno uskutočnenie vynálezu. Tu zobrazujúobrázok 1 hrubo schematické zobrazenie v reze na vysvetlenie principiálneho usporiadania viacvrstvovej platne podľa vynálezuobrázok 2 schematické...

Polykarbonátová viacvrstvová fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7435

Dátum: 16.09.2005

Autori: Kuckertz Christian, Kühn Klaus-dieter, Jacobsen Sven, Koppers Markus

MPK: B42D 15/10, B32B 27/34

Značky: viacvrstvová, fólia, polykarbonátová

Text:

...zPC-zmesí s prevažujúcim PC-podíelom, pokial si zachovajú ich charakteristické vlastnosti prostredníctvom3 0018 Teplota topenia alebo teplta máknutia polyamidovej vrstvy alebo vrstvy obsahujúcej polyamidy leží podľa vynálezu nad 120 °C, výhodne okolo alebo nad 150 °C, ďalej výhodne okolo alebo nad 185 °C, 0019 Vpriebehu skúmania ktomuto vynálezu sa ukázalo, že práve spojenie polykarbonátu apolyamidu spôsobuje optimálnu kombináciu...

Viacvrstvová štruktúra pre polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4070

Dátum: 16.06.2005

Autori: Quandt Edgar, Schettler Thomas

MPK: B32B 7/02, C08J 7/00, B05D 7/00...

Značky: polyméry, viacvrstvová, struktura

Text:

...adhéziu, tvrdost a flexibilitu prípadné vloženie medzivrstiev, ktoré premostia príliš veľký skok vlastností hlavnýchvrstiev, aby spojenie vrstiev a ich adhézia na polymérnom substráte neboli negatívne ovplyvnené ani pri tepelnom alebo mechanickom zaťažení.0019 Podľa vynálezu zahmuje konštrukcia vrstiev nasledujúce hlavne vrstvy (vychádzajúc zo substrátu plastickej hmoty)l Oporná vrstva na báze SiOx II Viacvrstvová agregácia tvrdej látky...

Viacvrstvová lieková forma

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4583

Dátum: 18.05.2005

Autori: Petereit Hans-ulrich, Meier Christian

MPK: A61K 9/28

Značky: viacvrstvová, forma, lieková

Text:

...v časovom intervale do 2,0 hodín od začatia testu v miere menšej ako5 a v časovom okamihu uplynutia ôsmych hodín od začatia testu v miere od 30 do 80 .Bolo ale zistené, že povlaky opísariej liekovej formy nie vždy vykazujú vhodné mechanické vlastnosti. Najmä pri veľmi tenkých filmových povlakoch, napríklad pri ťažko rozpustných liečivých látkach alebo pri liečivých látkach s vysokou koncentráciou existuje potreba zvýšenia mechanickej...

Viacvrstvová požívateľná bariéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4985

Dátum: 04.04.2005

Autori: Herbst Laura, Kim Dennis, Chen Weizhi, Gaonkar Anilkumar Ganapati

MPK: A21D 13/00, A23C 19/00, A23L 1/00...

Značky: bariera, požívateľná, viacvrstvová

Text:

...vystavený pôsobeniu zvýšených teplôt. Požívateľná bariéra stála pri zahrievaní v rúre zabrañujúca prechodu vlhkosti podľa spomínaného vynálezu je tvorená kompozíciou zahŕňajúcou požívateľný olej s nízkou teplotou topenia, ktorého teplota topenia je asi 35 °C alebo nižšia, a požívateľný tuk topiaci sa pri vyššej teplote, ktorého teplota topenia je asi 70 °C alebo vyššia, pričom tento požívateľný olej topiaci sa pri nižšej teplote a tento...

Viacvrstvová fólia z (met)akrylátového kopolyméru a polykarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6856

Dátum: 15.09.2004

Autori: Höllebauer Andreas, Albrecht Klaus, Dassinger Gabriele, Reinheimer Eric, Rüppel Mona, Kappacher Johann, Schultes Klaus, Wicker Michael

MPK: C08L 33/00, B32B 27/36, B32B 27/08...

Značky: polykarbonátu, fólia, kopolymerů, viacvrstvová, met)akrylátového

Text:

...°C a 100 °C. Ďalšími požiadavkami sú vysoká odolnost proti poveternostným vplyvom a chemickým látkam, ako aj vysoká tepelná odolnosť. Okrem toho však musia byť odpady fóliového materiálu aj znova zužitkovateľné. Toto je žiaduce nielen z dôvodu ochrany životného prostredia, ale má to umožniť aj efektívne využitie fóliového odpadového materiáluvznikajúceho pri spracovaní ako odrezky.Úloha bola vyriešená prostredníctvomviacvrstvovej fólie,...

Viacvrstvová farmaceutická dávková forma obsahujúca látku, ktorá pôsobí modulačným spôsobom na uvoľňovanie aktívnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3808

Dátum: 15.09.2004

Autori: Assmus Manfred, Lizio Rosario, Ravishankar Hema, Petereit Hans-ulrich

MPK: A61K 9/20, A61K 9/28

Značky: ktorá, forma, viacvrstvová, uvoľňovanie, látok, látku, spôsobom, aktívnych, modulačným, pôsobí, dávková, obsahujúca, farmaceutická

Text:

...účinnú zložku a povrchovo aktívnu látku (surfaktant). Jadro môže prídavne obsahovať organickú kyselinu a je potialmuté (meoakrylátovými kopolymérmi skvartérnymi amóniovými skupinami. Dosahujú sa pulzujúce krivky uvoľňovania. Stupňovité krivky uvoľňovania sa môžu získat kombináciou rozlične potialmutých peliet vo farmaceutickej forme.0009 W 0 01/ 13895 opisuje bimodálny systém uvoľňovania pre účinné zložky so sedatívnym hypnotickým účinkom....

Viacvrstvová rúrka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284166

Dátum: 30.08.2004

Autori: Besten Markus Wilhelmus Johannes, Borth Rainer, Stoffelsma Jan Uilke, Van Dijk Berend Jan

MPK: F16L 9/12, F16L 11/04

Značky: rúrka, spôsob, výroby, viacvrstvová

Zhrnutie / Anotácia:

Viacvrstvová rúrka z plastu obsahuje najmenej jednu vrstvu (3), ktorá pozostáva z polyolefínu stuženého minerálnou látkou alebo zmesou minerálnych látok, pričom podiel polyolefínu v tejto vrstve (3) je 25 až 70 % hmotn., a táto vrstva (3) je vypevnená na mernú hmotnosť, ktorá je najmenej o 10 % nižšia ako merná hmotnosť nevypenenej vrstvy spevnenej minerálnymi látkami s identickým zložením.

Viacvrstvová trubica na báze polyamidov na vedenie média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 933

Dátum: 29.06.2004

Autor: Micheneau Sébastien

MPK: F16L 11/12

Značky: vedenie, báze, polyamidov, trubica, media, viacvrstvová

Text:

...94/1 od spoločnosti AKZO NOBEL uvádza, že merný odpor formulácie veľmi prudko klesá pri dosiahnutí kritického obsahu, nazvaného prah perkolácie. Akobsah sadzí ďalej stúpa, odpor sa rýchlo znižuje, až dosiahnestabilnú úroveň (plató). Pre danú živicu sa teda uprednostňuje pracovať v úrovni plató, v ktorej chyba v dávkovaní bude mať len malý vplyv na odpor výsledného produktu.0009 Z prihlášky patentu EP 0 731 308 sú známe trubice na vedenie...

Viacvrstvová tableta obsahujúca pravastatín a aspirín a spôsob prípravy tejto tablety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4141

Dátum: 03.12.2003

Autori: Galley Olivier, Benkerrour Loutfy, Abebe Admassu, Timmins Peter, Quinet Francoise

MPK: A61K 31/60, A61K 9/24, A61K 31/21...

Značky: pravastatin, tejto, obsahujúca, spôsob, aspirín, tablety, přípravy, tableta, viacvrstvová

Text:

...systému a aspirín .0010 Podľa predmetného vynálezu bol vyvinutý farmaceutický prostriedok,njhodne vo forme tablety, obsahujúcej pravastatín a aspirín, ktorá je formulovaná na zníženie a/alebo inhibovanie vzájomnej reakcie pravastatínu s aspirínom. Táto tableta podľa predmetného vynálezu je vo forme sendvičovej štruktúry, ktorá obsahuje jednu vrstvu obsahujúcu aspirín, ďalšiu vrstvu obsahujúcu pravastatín a strednú bariérovú vrstvu oddelujúcu...

Viacvrstvová plastová rúra s vrstvou PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5790

Dátum: 29.10.2003

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B32B 1/00, B32B 27/30, F16L 9/00...

Značky: viacvrstvová, rúra, plastová, vrstvou

Text:

...vrstva rúry podľa vynálezu môže byť z polyméru s malým odporom proti pohybu, zatiaľ čo vnútorná vrstva má byť s cenovo výhodného a mechanicky voči opotrebeniu odolného tvrdého PVC (PVC-U).medzi nimi je V opačnom prípade uvažovaná z navzájom0012 Vrstva 2 prostriedku zvyšujúceho adhéziu môže mať podľa prednostného uskutočnenia etylén-vinyl-acetát (EVA), alebo etylén-etylakrylát (EEA), alebo zmes týchto. Všeobecne možnovyvodiť, že sa pre...

Viacvrstvová ohybná hadica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1133

Dátum: 09.10.2003

Autori: Rösch Thomas, Seyler Andreas

MPK: F16L 11/08, F16L 11/04

Značky: viacvrstvová, ohybná, hadica

Text:

...vrstvy bude menšia než hrúbka krycej vrstvy, pretože takýmto pomerom sa dá zaručiť tak dobrá pevnosť, ako aj dostatočne vysoká ohybnost hadice.Tiež sa môže Likázat byt výhodným, ked hrúbka vnútornej vrstvy bude nanajvýš polovičná v porovnaní s hrúbkou krycej vrstvy, pretože tento pomer je vhodný na to, aby sa vyrobila hadica s dobrou pevnosťou a dostatočne vysokou ohybnosťou.Okrem toho môže byt výhodné, keď vnútorná vrstva vykazuje...

Viacvrstvová lieková forma obsahujúca neutrálne jadro a vnútorný a vonkajší povlak obsahujúci metakrylátový kopolymér a metakrylátový monomér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4390

Dátum: 04.09.2003

Autori: Rudolph Markus, Petereit Hans-ulrich, Dressman Jennifer, Beckert Thomas

MPK: A61K 9/50, A61K 31/57

Značky: vonkajší, obsahujúci, vnútorný, neutrálne, monomér, lieková, kopolymer, viacvrstvová, forma, metakrylátový, jádro, povlak, obsahujúca

Text:

...výroba je V dôsledku viacvrstvovej štruktúry zhotovovanej vo viacerých pracovnýchPo rozpustení vonkajšej vrstvy obalu nie je okrem toho možné úplne vylúčiť, že v závislosti od nastavených hrúbok vrstiev, zložení, od príslušnej účinnej látky a jej koncentrácie nemôže dôjsť k interakciám medzi vnútomou vrstvou obalu a molekulami účinnej látky, ktorá jeToto sa javí byť bežné najmä u účinných látok s polámymi alebo iónovými skupinami v...

Viacvrstvová plochá alebo hadicová potravinárska fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10424

Dátum: 06.06.2003

Autori: Schiffmann Jürgen Michael, Schief Hermann-josef

MPK: B32B 27/32, B32B 27/34, A22C 13/00...

Značky: potravinárska, viacvrstvová, hadicová, plocha, fólia

Text:

...nasledujúcimi, zvonka smerom dovnútra počítanými na seba naukladanými vrstvami s prvýkrát saVyskytujúcimi aspoň so siedmymi vrstvami. Pritom obsahujea) prvá vrstva zvonka ako súčasť vrstvy polyolefín, výhodne polyetylén, druhá vrstva adhézne činidlo, tretia vrstva polyamid, štvrtá vrstva EVOH, piata vrstva polyamid, šiestavrstva adhézne činidlo a siedma vrstva zvonka, ktorá jealebo b) prvá vrstva zvonka ako súčasť vrstvy PET, druhá vrstva...

Viacvrstvová plochá alebo hadicová schránka alebo fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2847

Dátum: 06.06.2003

Autori: Schief Hermann-josef, Schiffmann Jürgen Michael

MPK: B32B 27/32, B32B 27/34, A22C 13/00...

Značky: hadicová, schránka, plocha, viacvrstvová, fólia

Text:

...zvonka smerom dovnútra počítanými na seba naukladanými vrstvami s prvýkrát sa vyskytujúcimi aspoň sošiestimi, najmä so siedmymi vrstvamia)prvá vrstva zvonka obsahuje ako súčasť vrstvy polyamid, druhá vrstva EVOH, tretia vrstva adhézny prostriedok, štvrtáprostriedok a šiestu vrstva zvonka, ktorá je súčasne najvnútornejšou, prípadne privrátenou vrstvou k potravine,ktorá sa má zabaliť, tvorí polyamid ako jej súčasť, alebo b) prvá vrstva zvonka...

Ohybná viacvrstvová ohrievateľná hadica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 778

Dátum: 15.11.2002

Autori: Besche Anton, Schmelter Klaus

MPK: F16L 11/12

Značky: ohybná, hadica, ohrievateľná, viacvrstvová

Text:

...jedným vyhrievacím vodičom tak,aby bolo možné jednoduché a spoľahlivé vytvorenie elektrickéhokontaktu vyhrievacieho vodiča so zdrojom napätia.0008 Táto úloha sa rieši pri ohybnej, viacvrstvovej, ohrievateľnej hadici podľa predvýznaku nároku 1 pomocou znakov0009 Ďalšie zdokonalenia. a výhodné vyhotovenia vyplývajú zo0010 Usporiadanínl vyhrievacieho vodiča mimo vonkajšiu vrstvu spevňovacej vrstvy, ale pod elastomérnou vonkajšou vrstvou...

Za tepla zlepovateľná koextrudovaná viacvrstvová baliaca fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 761

Dátum: 22.10.2002

Autori: Malfait Tony, Rosseau Patrick, Bögels Erik, Veys Luc

MPK: B32B 27/08

Značky: koextrudovaná, baliaca, tepla, zlepovateľná, fólia, viacvrstvová

Text:

...požadovanú pre menšie objednávky,napríklad rôznych separovateľných výrobkov s vlastnosťami podľa želania zákazníka. Úlohou tohto vynálezu bolo preto nájsť riešenie tohto problému bez toho, aby bolo potrebné budovať drahé zariadeniena pripravu zmesi ako súčasť výrobnej linky.0009 V EP-A-O 0240 270 je opisaná baliaca fólia vhodná na laminovanie na podložkách pre balenie výrobkov, ktoré sú určené na sterilizáciu podľa US-A-6 080 456. Žiadny z...

Viacvrstvová hadica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2829

Dátum: 11.10.2002

Autor: Van Hooren Marc

MPK: B32B 25/00, B32B 1/00, F16L 11/12...

Značky: hadica, viacvrstvová

Text:

...65 .V praxi sa ukázalo, že tento materiál zvlášť dobre spĺňa požiadavky, ktoré sa kladú na vnútornú, s pohonnou látkou v styku sa nachádzajúcu vrstvu. Tento materiál je dostatočne odolný voči pohonným látkam a súčasne poskytuje dobrý hradiaci účinok.Grañt sa môže pridat k elastoméru s obsahom ŕluóru výhodne ako graŕitovýprášok. Najmä sa pritom môže použit syntetický grañtový prášok.Podľa výhodnej formy uskutočnenia môže tento giaŕitový...

Viacvrstvová netkaná kompozitná textília

Načítavanie...

Číslo patentu: 281786

Dátum: 04.06.2001

Autori: Balasubramanian Venkataraman, Wadsworth Larry, Duckett Kermit

MPK: D04H 1/42, D04H 1/04, D04H 1/40...

Značky: textília, kompozitná, viacvrstvová, netkaná

Zhrnutie / Anotácia:

Textília zahŕňa prvú vrstvu (12) z vláknitého materiálu vybraného zo skupiny zahŕňajúcej termoplastické v prúdiacom plyne zvlákňované syntetické vlákna, termoplastické pod dýzou spájané syntetické vlákna, termoplastické syntetické strižné vlákna a ich kombinácie, ktorej plošná hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí od 1,7 do 340 g/m2, výhodne od 8,5 do 68 g/m2, a druhú vrstvu (14) zo strižných vlákien na báze celulózy, ktorej plošná hmotnosť sa...

Viacvrstvová vyplňovacia hmota na konštrukciu a/alebo opravu podláh priemyselných stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2725

Dátum: 11.12.2000

Autor: Hruban Vladimír

MPK: C08L 63/10, E04F 15/12

Značky: hmota, opravu, konštrukciu, stavieb, viacvrstvová, priemyselných, podláh, vyplňovacia

Text:

...spočíva v tom, že táto je tvorená jednou vrstvou z dvojzložkovej epoxidovej živice s polyamidom-amínovým vytvrdzovadlom, druhou vrstvou, ktorú tvorí dvojzložková epoxidová živica s modiñkovaným alifatickým amínovým vytvrdzovadlom skremenným plnivom atreťou vrstvou pozostávajúcou zdvojzložkovej epoxidovej živice s alifatickým vytvrdzovadlom.Pred použitím vyplňovacej hmoty na rekonštrukciu poškodenej podlahy, je najprv potrebné odstrániť z...

Viacvrstvová rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1936

Dátum: 09.09.1998

Autori: Van Dijk Berend Jan, Stoffelsma Jan Uilke, Borth Rainer, Besten Markus Wilhelmus Johannes

MPK: F16L 11/04, F16L 9/12

Značky: rúrka, viacvrstvová

Text:

...Regenerát je vratný materiál, ktorý vzniká výrobnýmodpadom a - bez ďalšieho použitia - je opät zavádzaný do výrobného procesu.Recyklát je z výrobku nachádzajúceho sa už raz v použití späť získaný materiál, ktorý sa spracováva na iný alebo na rovnaký výrobok.V predloženom prípade je pojem radiálna rúrková tuhost potrebné postavit na úroveň s vrcholovou tuhostou. Vrcholová tuhost je každá tuhosť, ktorá pôsobí proti zaťaženiu na vrchole rúrky,...

Viacvrstvová rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1235

Dátum: 02.10.1996

Autor: Borth Rainer

MPK: B32B 27/32, B29D 24/00, B29D 9/00...

Značky: viacvrstvová, rúrka

Text:

...sa v zmysle technického riešenia chápe nasledujúce. Regenerát je obehový materiál, ktorý vzniká odpadom z výroby a je bez ďalšieho použitia znovu zavádzaný do výrobného prúdu. Recyklovaný materiál je spätne získaný materiál, ktorý bol potom spracovaný na inýV spise zodpovedá pojem radiálna tuhost rúrky pojmu Vrcholová tuhost (SN). SN je tá tuhost, ktorá pôsobí proti zataženiu na vrchole rúrky pri 5 -nej vrcholovej deformácii podľa ISO/DIS...

Viacvrstvová protipožiarna sklenená výplň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 356

Dátum: 09.03.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: C03C 27/06, B32B 7/02

Značky: viacvrstvová, skleněná, protipožiarna, výplň

Text:

...oproti známym riešeninm ncp-I ríjemný zápach a neuvoľnujú sa zdraviu škodlivé n knrcinogénne látky.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je na obr.1 vyobrazený detail dvojvrstvovej protipožiarnej sklenenej výplne s vodným izolačným draselným sklom podľa tohoto úžitkového vzoru, na obr.2 je vyobrazený detail trojvrstvej protipožiornej sklenenej výplne s vodným izolačným sodným sklom podľa tohoto úžitkového vzoru a na obr.3...

Monolitická viacvrstvová betónová stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 237856

Dátum: 15.03.1987

Autor: Matunáková Alžbeta

MPK: E04B 2/84

Značky: stěna, betonová, monolitická, viacvrstvová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie monolitickej viacvrstvovej betónovej steny, spĺňajúcej súčasne požiadavky statické, tepelnoizolačné a vodoizolačné, v jednom pracovnom zábere naraz priamo na stavbe. Uvedeného účelu sa dosiahne zabudovaním tepelnoizolačnej vrstvy medzi betónovú vrstvu nosnú a betónovú vrstvu vodoizolačnú, ktorých vzájomné statické spolupôsobenie zabezpečujú spojovacou výstužou vystužené prepojovacie betónové mostíky. Konštrukčné...