Patenty so značkou «viacstupňový»

Viacstupňový spôsob spracovania pentózanových surovín a odpadov s výrobou 2-furaldehydu a pyrolýzneho uhlíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288265

Dátum: 30.03.2015

Autori: Ladomerský Juraj, Kočík Karol, Hroncová Emília, Samešová Dagmar

MPK: B01J 31/04

Značky: viacstupňový, surovin, uhlíka, pyrolýzneho, 2-furaldehydu, výrobou, odpadov, spracovania, pentozánových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Organické suroviny a odpady s obsahom min. 10 % hmotn. pentózanov, ako sú listnaté dreviny a ich odpady, rýchlorastúce listnaté dreviny, napr. vŕba, kukuričné oklasky, slnečnicové šupky, obilné otruby, bavlníkové tobole a i., sa použijú na katalyzovanú alebo autokatalyzovanú výrobu 2-furaldehydu, s použitím kyselín alebo kyslých solí, výhodne fosforečných katalyzátorov, ako je kyselina trihydrogénfosforečná alebo trojitý superfosfát a pod....

Viacstupňový spôsob poťahovania ocele pred tvárnením za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19018

Dátum: 17.12.2012

Autori: Möller Thomas, Wark Reiner, Wilke Eva, Sundermeier Uta, Göske-krajnc Manuela, Roth Marcel

MPK: C08K 3/08, C09D 183/04, C09D 183/02...

Značky: spôsob, viacstupňový, tvárnením, poťahovania, tepla, ocele

Text:

...a/alebo spomedzi silikónových živíc. Takéto v podstate anorganickéspojivá zvyčajne začínajú pyrolyzovat pri teplotách nad 300 C a pri tomto vytvárajú čisto silikátový matrix, ktorý uzavrie uvedené kovové pigmenty. Tento silíkátový matrix vznikne v spôsobe podľa vynálezu teda už pri ohreve oceľového substrátu potiahnutého podľa vynálezu v peci bezprostredne pred tvárnenlm. Počas procesu tvárnenia sa pod vysokým tlakom Iisovacích a...

Viacstupňový spôsob ošetrenia kovových povrchov pred lakovaním máčaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19216

Dátum: 13.07.2010

Autori: Teubert Nicole, Schmidt Andreas, Czika Franz-adolf, Cornen Sophie

MPK: C23C 22/83, C25D 11/24, C23C 22/34...

Značky: viacstupňový, lakovaním, povrchov, ošetrenia, spôsob, máčaním, kovových

Text:

...príslušného aromatického heterocyklu, pričom substituenty v pozícii u a/alebo 3 sú vybrané z -OR,-NRH, -COOX, -CH 2 OR, -CH 2 NRH, -CH 2-COOX alebo -C 2 H 4 OR, pričom radikál R je vždy vybraný z vodíka, alkylovej alebo alkylénovej skupiny s nie viac ako 4 atómami uhlíka, a radikál X je vždy vybraný z vodíka, alkalických kovov, alkylovej alebo alkylénovej skupiny s nie viac ako 4 atómami uhlíka. Týmto druhom substitúcie majú...

Viacstupňový invertor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13386

Dátum: 31.03.2010

Autori: Bleus Paul, Milstein Francois, Joannes Thierry

MPK: H02M 7/487

Značky: viacstupňový, invertor

Text:

...výstupe (OUTl) sú T 3 a T 4 a T 6 všetky vypnuté a Tl a T 2 sú viackrát opakovane komplementáme zapnuté a vypnuté,takým spôsobom, aby- pre vytvorenie negatívnej altemácie na striedavom výstupe (OUTl) sú T 1 a T 2 a T 5 všetky vypnuté a T 3 a T 4 sú viackrát opakovane komplementáme zapnuté a vypnuté.V skutočnosti, ked je takýto invertorový modul zapnutý aby konvertoval jednosmemé vstupné napätie, je T 5 zapnuté a vypnuté iba az v...

Viacstupňový rotačný vznetový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 284006

Dátum: 29.06.2004

Autor: Kurila Ján

MPK: F02B 53/00

Značky: rotačný, viacstupňový, vznětový, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Stláčanie sa predvádza minimálne v dvoch stupňoch pri stlačení, napr. 1 : 3 až 1 : 5, expanzie taktiež minimálne v dvoch stupňoch, ale s vyšším pomerom expanzie, napr. 1 : 6 až 1 : 7, čím sa dokonale využije energia spalín bez potreby turbíny na spaliny. Správne navrhnutý motor pracuje bez výbuchov vo výfuku. Lepšie využitie stláčania a expanzie umožňuje zvýšenie účinnosti nad 60 %. Rozmery motora sú miniatúrne. Obmedzené sú malé výkony pod 50...

Rozdeľovacie potrubie plynu pre viacstupňový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8471

Dátum: 26.05.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F23N 1/00, F23D 14/04, F23K 5/00...

Značky: viacstupňový, plynů, horák, rozdeľovacie, potrubie

Text:

...s otvoreným bočným ventilom, obrázok 12 tú istú rúrku rozvádzača s tým istým ventilom v uzavretom stave a0012 Obrázok 1 ukazuje plynovú armatúru 40 so vstupom 41 a dvoma výstupmi 42, 43 vykurovacieho plynu. V smere prúdenia za vstupom 41 vykurovacieho plynu je umiestnené teleso 45 privodného ventilu 44. V smere prúdenia nasledujú dve telesá 47, 49 dvoch vypúšťacích ventilov 46, 48. Telesami 47, 49 ventilov sa prechod k dvom výstupom 42,...

Rotačný viacstupňový parný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 282929

Dátum: 05.12.2002

Autor: Kormúth Štefan

MPK: F01K 7/00, F01K 7/02

Značky: parný, stroj, rotačný, viacstupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj je cez spojovacie potrubie napojený na prívod vysokotlakovej pary z parného kotla, pozostáva z plniaceho stupňa (68) a najmenej dvoch pracovných stupňov, pričom objemy jednotlivých pracovných stupňov (65, 66 a 67) sú vytvorené tak, že každý pracovný stupeň má väčší objem ako predošlý. Ďalej je výhodné, ak pracovný priestor pracovných stupňov (65, 66 a 67) tvoria kruhové komory (18, 17, 16 a 15), v ktorých sú umiestnené hnacie rotory (10,...

Viacstupňový preparát na antikoncepciu na báze prírodných estrogénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281709

Dátum: 14.05.2001

Autori: Oettel Michael, Hoffmann Herbert, Dittgen Michael, Fricke Sabine, Moore Claudia, Ostertag Monika

MPK: A61K 31/57

Značky: estrogénov, antikoncepciu, prírodných, preparát, báze, viacstupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Antikoncepčný prostriedok, ktorého prvý stupeň sa skladá z 2 až 4 jednotkových dávok na deň, z ktorých každá obsahuje ako účinnú látku len prírodné estrogény, druhý stupeň sa skladá z 22 až 16 jednotkových dávok na deň, z ktorých každá obsahuje ako účinnú látku kombináciu skladajúcu sa z najmenej jedného prírodného estrogénu a najmenej jedného syntetického alebo prírodného gestagénu, tretí stupeň sa skladá z 2 až 4 jednotkových dávok na deň, z...

Viacstupňový spôsob polymerizácie jedného alebo viacerých olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281619

Dátum: 02.04.2001

Autori: Collina Gianni, Dall'occo Tiziano, Noristi Luciano, Galimberti Maurizio, Albizzati Enrico

MPK: C08F 2/42, C08F 4/642, C08F 297/08...

Značky: viacstupňový, spôsob, jedného, viacerých, olefínov, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Viacstupňový spôsob polymerizácie jedného alebo viacerých olefínov CH2=CHR, kde R je vodík alebo alkylová, cykloalkylová alebo arylová skupina s 1 až 10 uhlíkovými atómami, ktorý zahrnuje: (A) prvý stupeň polymerizácie, v ktorom sa pripraví prvý olefínový polymér v prítomnosti titánového alebo vanádového katalyzátora (B) stupeň opracovania, v ktorom sa už použitý katalyzátor dezaktivuje a v ktorom je metalocénová látka nesená na olefínovom...

Viacstupňový mazací olej čiastočne syntetický pre benzínové a naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 246897

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bystrický 1ubor, Koneený Václav

MPK: C10M 141/00, C10N 40/00

Značky: čiastočne, benzínové, mazací, motory, syntetický, viacstupňový, naftové

Text:

...mazací olej .čiastočne syntetický pre benzínové -a/alebo naftové .motory vrátane preplňovaných podľa tohto vynálezu, pozostáva zo základného oleja čias Bročne ąyntetiokého za zušľachtujúoich prí.sad, pričom ltr.opný~podiel základného oleja má rs lohladprn ina príslušný rozsah viskozitnjých (tried ivýsledného oleja vis-kozitu okovlonñil až i 10 mmzmseľ pri 100 °C a VI najrnenej 90, S výhodou okolo 100, bod atuhnuti-a najviac -48 °C, s výhodou...

Viacstupňový samočinný prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 234865

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16H 5/46

Značky: převod, samočinný, viacstupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť kvalitný a plynulý priebeh procesu preraďovania prevodových stupňov a kvalitnú a presnú reguláciu samočinnej voľby najvýhodnejšieho zahradeného prevodového stupňa. Pre dosiahnutie uvedených vlastností viacstupňového samočinného prevodu je jeho výstupná časť opatrená unášačom, ktorý je posuvne vedený na výstupkoch výstupného hriadeľa, pričom odstredivé závažie radiacej spojky, otočne zavesené na čapoch bubna, pevne...