Patenty so značkou «veže»

Zariadenie a spôsob vybudovania veže veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18767

Dátum: 18.01.2012

Autori: Honczek Michael, Buck Ralf, Van Ohlen Hermann, Hölscher Norbert, Kapitza Jan

MPK: B66B 17/10, B28B 23/00, B66B 19/00...

Značky: elektrárne, veternej, spôsob, zariadenie, veže, vybudovania

Text:

...traverza, na zdvíhanie segmentu veže betónovej veže veternej elektrárne prostredníctvom žeriava podľa nároku 1. Také zdvíhacie zariadenie je preto vytvorené ako nosná konštrukcia, predovšetkým traverza, ktorá má dvíhať segment veže, a pritom samotná je dvíhaná žeriavom, predovšetkým je teda pripevnená na žeriavovom lane. Toto zdvíhacie zariadenie, prípadne traverza, má samé na sebe aspoň jeden upevňovací prvok na prípevnenie...

Ochranná pätka pre betónový segment veže veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20822

Dátum: 25.07.2011

Autor: Albrechts Harald

MPK: B60P 7/16, B65D 25/00, B60P 7/08...

Značky: pätka, segment, elektrárne, veternej, ochranná, veže, betónový

Text:

...pätky vlepená gumová vrstva alebo protišmyková jednotka(protišmyková rohož). Ako ďalšie Zdokonalenie ana ochranu proti zošmyknutiu nielen segmentu sekcie veže na pätke, ale aj celého nákladu na prepravnom podklade môže byť gumovou vrstvou opatrená celá pätka. Toto je dotiaľ dôležité, keďže pätka nemôže zachytiťstrihové sily, ktoré vznikajú pri horizontálnom pohybe ťažkých segmentov sekcie veže.Pogumovanie, podľa skúsenosti, zaisťuje...

Dopravný prostriedok pre listy rotora veternej elektrárne a/alebo segmenty veže a transportný stojan pre dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16290

Dátum: 05.04.2011

Autori: Janke Mirko, Ressel Dirk, Lülker Frank

MPK: F03D 1/00, B60P 3/40

Značky: transportný, stojan, rotora, elektrárne, segmenty, veternej, lišty, dopravný, veže, prostriedok

Text:

...v podstate nula. V druhom prevádzkovom stave je prvé otáčavé ložisko nastavené tak, aby druhý koniec prvého úseku ukazoval dolu, a druhé otáčavé ložisko je nastavené tak, aby jeho druhý koniec ukazovaldolu. V takom úseku je medzi prvou rovinou otáčania arovinou adaptéra na list plánovanýuhol. Tým medzi listom rotora a transportným stojanom existuje tiež uhol, ktorý je väčší než0013 Vynález sa týka taktiež nenárokovaného dopravného...

Spôsob výroby prefabrikovaných betónových dielcov segmentov veže veternej elektrárne a jednotka debnenia na výrobu prefabrikovaných betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15668

Dátum: 12.10.2010

Autori: Hölscher Norbert, Stracke Olaf

MPK: B28B 11/04, B28B 1/00, B28B 21/02...

Značky: debnenia, dielcov, betonových, výroby, veternej, spôsob, prefabrikovaných, jednotka, veže, výrobu, elektrárne, segmentov

Text:

...tolerancií betónovej stavby.0012 Podľa predloženého vynálezu je debnenia uzavreté nasadením krytu debnenia a materiál pre vyrovnávaciu vrstvu je privádzaný s vopred daným tlakom cez minimálne jeden nalievací otvor v kryte debnenia. Týmto spôsobom sa dá vytvoriť jednoznačne definovaná dutina nad prírubou betónového prefabrikovaného díelca, ktorá je naplnená živícou tak, aby sa vytvorilarovnako jednoznačne definovaná vyrovnávacia...

Spôsob vybudovania veže veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20097

Dátum: 01.04.2009

Autor: Hölscher Norbert

MPK: B28B 11/12, B28B 1/00, B28B 11/08...

Značky: elektrárne, veže, vybudovania, veternej, spôsob

Text:

...opúšťajú fabriku už splanparalelnými stykovými plochami, nemusí sa už viac uskutočňovať dodatočná úprava betónovýchprefabrikovaných dielcov na stavenisku. Betónové prefabrikované dielce môžu byť tedazmontované do veže bez zdržiavania. Predovšetkým odpadá krok nanášania vyrovnávacej hmoty, atým je okrem eliminácie možných zdrojov chýb urýchlený tiež priebeh práce na stavenisku a vo vysokej miere je urobený nezávislým od počasia. Spôsobom...

Integrovaný ventilačný systém pre chladiacu vežu a metóda ovládania otvorenej chladiacej veže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17243

Dátum: 23.09.2008

Autori: Lucas George, Rollins Patrick

MPK: F04D 19/00, F04D 27/00, F04D 27/02...

Značky: otvorenej, metoda, systém, chladiacu, integrovaný, chladiacej, vežu, ventilačný, ovládania, veže

Text:

...v prostredí chladiacej veže je extrémny kvôli extrémnej vlhkosti, námraze, nárazovému vetru, korozívnym chemikáliám na ošetrenie vodya náročným požiadavkám na mechanický pohon.0009 Jeden zbežne používaných pohonných systémov zdoterajšieho stavu techniky je komplexný, mechanický pohonný systém ventilácie, ktorý je podobný tomu používanému vpoľnohospodárstve. Tento typ systému pohonu ventilácie z doterajšieho stavu techniky využíva motor,...

Tyčové svietidlo na prekážkové svetelné označenie veže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20209

Dátum: 18.01.2006

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 17/00, F03D 11/00, F03D 13/00...

Značky: světelné, označenie, tyčové, prekážkové, svietidlo, veže

Text:

...centrálnu ovládaciu skriňu, ateda na prevádzkovateľa. Možné by bolo taktiež paralelnezapojenie osvetľovacích prostriedkov, čo by malo tú výhodu, že pri poruche jednéhoosvetľovacieho prostriedku by ostatné osvetľovacie prostriedky neboli vo svojej činnosti0010 Nad osvetľovacími prostriedkami je nainštalovaná výhodne krytka ako ochranná vrstva,ktorá chráni osvetľovacie prostriedky vystavené počasiu proti vplyvom okolitého...

Spôsob vybudovania veže, ako aj veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10403

Dátum: 04.04.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: E02D 27/42, F03D 11/04, F03D 1/00...

Značky: veže, veterná, elektráren, vybudovania, spôsob

Text:

...súplánované jedna alebo viaceré segmentové kotvy 12. Tieto segmentová kotvy 12 môžu byť tvarom apočtom prispôsobené zvláštnym požiadavkám základov. Tak môže pri základoch z betónu vyrobeného na mieste alebo základoch z prepravovaněho betónu byť použitá napr. jednodielne vytvorená segmentová kotva, ktorá je vpletená do annovania. Pri základoch montovaných z dielcov sú naproti tomu použité viaceré segmentová kotvy, ktoré sú svojím tvarom...

Výplňové teliesko, najmä na biologické telesá čistiarní odpadových vôd, chladiace veže a podobné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279755

Dátum: 12.03.1999

Autori: Gyulavári Imre, Molnár József, Kormos Vladimir

MPK: C02F 3/10

Značky: najmä, výplňové, tělesa, biologické, vôd, podobně, chladiace, odpadových, teliesko, zariadenia, čistiarní, veže

Zhrnutie / Anotácia:

Výplňové teliesko má kanály (2) slúžiace na prietok zmesi kvapaliny a plynu, usporiadané kolmo a otvorené na svojich koncoch (3), a podstatný znak riešenia spočíva v tom, že medziľahlý (stredný) úsek (4) kanálov (2) má konštantný alebo takmer konštantný prierez a k tomuto medziľahlému úseku (4) sú dole a hore pripojené úseky (5, 6, 7, 8), ktoré majú premenný prierez.

Způsob výstavby vodárenské věže

Načítavanie...

Číslo patentu: 268910

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tomáš Jiří

MPK: E04H 12/30

Značky: vodárenské, výstavby, veže, způsob

Text:

...řešení zabezpečuje rýchlou a snadnou montáž tohoto objektu s nínímálními nároky na montážní práce ve výškàch a s mínímální potřebou nákladných a co se týče montáže časově náročných zařízení. Způsob spojení vlastní náárže s nosným dříkem s předpětím dosaženým tàhly v kombinací s klínovítým prstencem abezpečuje jednoduchým řešením mímořádnou ünosnost takovéhoto spojení a dovoluje tedy í stavbu vodáren ských věži se značným rozsahem užitného...

Chladicí soustava pro chladicí věže

Načítavanie...

Číslo patentu: 253707

Dátum: 17.12.1987

Autori: Simidjev Diljan, Tschauschev Sotir, Stambolov Ljuben

MPK: F28F 25/02

Značky: soustava, chladicí, veže

Text:

...obr. 2 půdorys roštového patra a obr. 3 řezChladicí soustava pro chladící věže je sestavena z členěných roštových pater Q z plastické hmoty. Každé roštové patro É je čtverec nebo obdélník, rozdělený na čtverce nebo obdélníky v rovnoběžné a vzájemně kolmé pruhy. V rozích a uprostřed každého obvodového pruhu roštového patra É jsou vytvořeny připojovací otvory 1, k nimž jsou připevněny spojovací lišty Ž zavěšené kolmo na závěsech A.Nad...

Zařízení zimní ochrany mokré chladicí věže s přirozeným tahem vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252588

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: F28C 1/12

Značky: tahem, přirozeným, mokré, vzduchu, zařízení, ochrany, chladicí, zimní, veže

Text:

...bloku.Za sedmé, výhodou řešení s velkým počtem relativně malých otvoru pro průchod sekundárního vzduchu je plná kompatiblita i se známou technikou zpevñování hyperboloidní skořepinové konstrukce tahového komína pomocí soustav vodorovných kruhových a svislých hyperbolických výztužných žeber, která přicházejí v úvahu právě při mezních velikostech chladicích věží pro jaderné elektrárny s lehkovodními reaktory. Za osmé, předložené zařízení je...

Způsob zvýšení účinností chladící věže

Načítavanie...

Číslo patentu: 242906

Dátum: 15.04.1987

Autori: Slaneík Ján, Búrka Ján

MPK: F28C 1/00

Značky: chladicí, veže, zvýšení, způsob, účinnosti

Text:

...a vyžaduje dlouhodobá odetavení věže mimo provoz, použití jiných materiálů na výplň je finančne nákladná, přičemž v řadä případů nejsou tyto materiály na výplně dostupná.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob zvyäování účinnosti chladící věže podle vynálezu v podstatě spočívající v tom, že se ve vodě příváděné na chladící věd udržuje koncentrace tenzidů 0,2 až 1,5 g/m 3.Tím se doaáhne zvýšení mezifázováho rozhraní voda - vzduch, a v...

Zařízení pro ovládání vodní sprchy hasicí věže

Načítavanie...

Číslo patentu: 234172

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kosek Jiří, Peterek Pavel

MPK: C10B 39/08

Značky: sprchy, vodní, veže, ovládání, zařízení, hasicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání vodní sprchy v hasicí věži, pod níž je dopravován hasicí vůz se žhavým koksem. Výtlačné potrubí čerpadla je naústěno do sprchovacího potrubí, přičemž ovládací obvody elektromotoru čerpadla jsou elektricky propojeny s polohovým čidlem, umístěným na počátku vjezdu do sprchoviště a ovládaným najížděcí narážkou, připevněnou k přední části hasicího vozu. Podle vynálezu může být mezi výtlačné potrubí čerpadla a...

Náplň pre biologické filtre na čistenie odpadových vôd a pre chladiace veže na chladenie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226114

Dátum: 15.04.1986

Autor: Baller Juraj

Značky: chladenie, kvapalín, náplň, čistenie, filtre, biologické, chladiace, odpadových, veže

Zhrnutie / Anotácia:

Náplň pre biologické filtre na čistenie odpadových vôd a pre chladiace veže na chladenie kvapalín, pozostávajúce z jednej platne alebo bloku spojených platní z inertnej polymérnej hmoty, v zvislom smere vlnovite tvarovaných, vyznačená tým, že zvlnenie platne (1) tvorí oblúky (11) o polomere r = 4,5 až 12,0 cm s prípadne vloženou medzipriamkou (12) o dĺžke 0,1 až 10,0 cm a platňa (1) je v horizontálnom smere tvarovaná do sústavy prietočných...

Náplň pre aeróbne a anaeróbne biologické filtre na čistenie odpadových vôd a pre chladiace veže na chladenie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 225474

Dátum: 15.04.1985

Autor: Baller Juraj

Značky: aeróbne, náplň, anaeróbne, filtre, chladenie, veže, biologické, odpadových, chladiace, kvapalín, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Náplň pre aeróbne a anaeróbne biologické filtre na čistenie odpadových vôd a pre chladiace veže na chladenie kvapa1ín, pozostávajúca najmenej z jednej platne z inertnej polymérnej hmoty, opatrenej prípadne otvormi pre spájanie jednotlivých platní do blokov, vyznačená tým, že platňa /1/ je ďalej opatrená horizontálne umiestnenými výstupkami /2/ v tvare komolého kužela s kruhovým alebo elipsovým prierezom, alebo komolého útvaru e plošne...