Patenty so značkou «vertikální»

Vertikální větrná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 269831

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kilian Pavel

MPK: F03D 7/06

Značky: turbina, větrná, vertikální

Text:

...jsou vnitřními konci uložena vertikálne výkyvně nd rotoru l pomoci závěsů 2. Nosné ramena Ž směřují od rotoru l šikmo dolů a opírají se o pevný doraz lg na rotoru l. Na každém listu 2 je pomocí závěsu § uloženo vertikálne výkyvně svým vnějšim koncem regulační táhlo A listu. Regulační táhlo A listu je svým.vnitřním konoem uloženo vertikálne výkyvně na rotoru l pomocí závěsu §. Rovněž regulační táhla A listů směřujíod rotoru l šikmo dolů. Závěsy...

Vertikální automatické zařízení pro kalení drobných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269372

Dátum: 11.04.1990

Autori: Strnad Luděk, Tvrdík Jiří

MPK: C21D 9/60, H05B 6/10

Značky: vertikální, automatické, kalení, drobných, součástí, zařízení

Text:

...Pod středicím přípravkem li je umístäna boční zarážka Q, dolehající na jedno rameno dvouramenně páky Q, jejíž druhé rameno je v dotyku s vačkou 2 a konec tohoto ramene dvouromenné páky žije připevněn k pruäinä lg. V trubici 3 jsou uloženy soušásti l, určené ke zpracováhí. Pod sloupcwm těchto součástí l je umístěna první zarážka 5 g pod touto druhá zarážka 2 spolus induktorem li. Pod druhou zarážkou Ž se nachází třetí zarážka § spolu s první...

Vertikální licí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268966

Dátum: 11.04.1990

Autori: Karásek Richard, Brož Rudolf, Vyjídáček Květoslav, Petr Oldřich, Frank Jan, Pospíchal Zdeněk, Novák František, Jeništa Václav

MPK: B22D 17/12, B22D 17/22

Značky: stroj, vertikální, licí

Text:

...Ag, manipulační jednotky g a opatřen průchodem gg jejího dolniho koše gg, ovládaného dolním tahačem łg prostřednictvím hydraulického válce gg, upevněného k základní desce 31, vertikál ního liciho stroje ł. vertikální licí stroj ł je uzpúsoben pro nesení 3 ovládání manipulační jednotkyg vícedílné trvale licí formy Q. Po vložení, ustavení a upnutí manipulační jednotky 3a nahřátou vícedílnou trvalou licí formou 3 na stůl łg vertikálního liciho...

Zařízení pro vertikální přestavování opěrných válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268397

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vyčichl Jaroslav, Mýtina Zdeněk, Králíček Josef

MPK: B21B 31/32

Značky: válcovacích, stolic, zařízení, opěrných, vertikální, válců, přestavování

Text:

...ozuby závesných třnenů jsou pak uspořádány v horizontálníoh vyhráníoh ložiskcvých těles operných váloů a horní ozuby jsou pevné spojeny s pístnioexni łwdrauliokých válců, zavääoných závčsy nad rovínou válcování v nosných konzolách stojanu váloovn cí stolice.Přínos zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že umožňuje snadnou výmenu hydraulických válců. Zavčšení hydraulických váloů v nosných konzolách stojanu váloovnoí stolice nad rovixxou...

Vertikální výměník tepla s vestavěným podchlazovačem kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268343

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šrůtek Josef, Píša Zdeněk, Mitalová Eva, Mánek Oldřich, Mašek Václav

MPK: F28D 7/06

Značky: tepla, vertikální, výměník, kondenzátu, podchlazovačem, vestavěným

Text:

...teplosměnné plochý.celou teplosměnnou plochu kondenzační části, není nutno neekonomicky zatopit celý teplý ah teplosměnné plochy, není nutno provádět utěsnění podchlazovače proti ostatnímu prostoru výměníku a při malém nárůstu tlakové ztráty je dosaženo výrazné íntenzifikace přestupu tepla. Přitom je zamezeno tvoření mrtvých prostor bez proudění. Všechny tyto výhody přínášejí zmenšení teplosměnné plochy výměníku, zmenšení jeho hmotnosti i...

Vertikální odlučovač kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268244

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 53/26

Značky: plynů, odlučovač, vertikální, kapaliny

Text:

...výhoda vertikálního odlučovače kapaliny podle tohoto vynálezu spočívá v tou, že před vstupom do agloneračních prvků prochází plyn impakčním separačním arvkem,ve kterém se podstatné sníží koncentrace kapaliny a tuhých nečistot. ľím se snižuje kapalinová zátěž aglooeračních prvků a zpomaluje se zanášení aglomeračních vrstev tuhýni nečistotamí. To vede ke snížení tlakové ztráty aglomeračních prvků a k prodloužení jejich životnosti. Ve...

Mazací ústrojí horizontálního šroubu, zejména stavěcího šroubu vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267500

Dátum: 12.02.1990

Autor: Musálek Vladimír

MPK: B21B 27/06

Značky: stavěcího, šroubu, zejména, horizontálního, ústrojí, mazací, válcovací, vertikální, stolice

Text:

...mazání převodově skříně stavění o vzhledem k použití stejněho maziva pro mazání stavěcího šroubu i pro mezéní převodů v převodové skříni stavění odpadá nutnost dokonalého vzájemnébo utěsnění obou mazanýcb prostor. Další výhodou je, že nedochází k předčasnému opotřebení stověcího šroubu a matice, nebot plochu jejich vzájemného styku není zmenšena o plochuPříkladné provedení mazacího dstrojí podle vynálezu je zobrozeno na přiloženém...

Stavebnicový vícepolohový vertikální honovací stroj v přímočarém provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267435

Dátum: 12.02.1990

Autori: Topol Vladimír, Šula Ota

MPK: B24B 33/02

Značky: přímočarém, vícepolohový, honovací, vertikální, provedení, stavebnicový, stroj

Text:

...gg. Příruba gg nástavby chlazení g nese vodicí pouzdra 25 (obr. 3) suvně uložené na vodicích tyčích gg honovací jednotky ig. Vodicí tyče gg nesou též suvně uložené honovací hlavy 12 a jsou dole zakotveny přes konzoly gg (obr. 2) a nástavbu chlazení gl na vertikální stojan §Q. Příruba gg je spojena se zdvihovým válcem gg uspořádaným v nástavbě chlazení gl proti stavěcímu šroubu gg.Transportní desky ąg (obr. 3) jsou zespoda opatřeny Spodní...

Patní ložisko vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267992

Dátum: 12.02.1990

Autor: Musálek Vladimír

MPK: B21B 31/07

Značky: válcovací, vertikální, ložisko, stolice, patní

Text:

...znázorněno patní ložisko vertikální váloovaoí stolice podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je řez pstním ložiskem s ne obr. 2 je část váloovecí stolice, ve ktoré je patní ložiska umístčno.V ložiskovám tělese g válce gg je čelní doskou § uzavřen tenzometrický snímač 3 válcovaoího tlaku a o něj se opírajíoí pevná část Ž patního ložiska. Na čelní desce Š je pomocí víka 1 nohyoeno těsnění g. Prostor patního ložiska je utäsnšn čelním těsněním g...

Vertikální hydraulický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 267977

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Jan, Rulfová Lenka, Bezstarosti Vladislav

MPK: B30B 1/16

Značky: hydraulický, vertikální

Text:

...čtyřmi hydraulickými válci šł. Na pístních tyčích šg hydraulického válce gł je upevnčna přítlačná deska 4 se středovým průchozím otvorem gg. V horníčásti łg rámu 4 je upevněna nosnà deska §, opatřsná montážním otvorsm 59. Na nosné desce 5jsou ze spodní strany äł upevněny horizontálni vodicí lišty gg, rovnoběžné s bočnícemí ggrámu 5. Na horizontálních vodícich lištách âg je uložena vysouvetelná opěrná deska äšj,opetřená druhým průchozím...

Vertikální kuželočelní převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265188

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pěnkava Josef, Mareš Václav, Lhoták Jiří

MPK: F16H 1/12

Značky: převodovka, kuželočelní, vertikální

Text:

...s předlohovým kolem ll pevně nasazen na předlohový hřídel lg. Předlohový pastorek gg může být vyroben spolu s předlohovým hřídelem gg z jediného kusu materiálu. Vnitřní kroužky horního předlohového ložiska lg a dolního předlohového ložiska lg jsou na předlohovém hřídeli 5 axiálně zajištěny. Vnější kroužek horního předlohového ložiska lg je ve víku 3 převodové skříně l uložen s axiální pohyblivostí, vnější kroužek dolního předlohového...

Velkoplošný vertikální aerační panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264364

Dátum: 12.07.1989

Autori: Trojek Miroslav, Filipi Miroslav, Žyla Emil

MPK: F24F 7/00

Značky: aerační, vertikální, veľkoplošný, panel

Text:

...rámu, mezi oběma vodícími lištami je usazen nepohyblivý panel, přičemž jeden ponyblivý panel je připojen k horní větvi a druhý pohyblivý panel k dolní větvi lenového nebo řetězového náhonu.Aerační panel podle vynálezu umožňuje účinné odvětrávání hal jejich bočními stěnami, přičemž lze podle požadavku mírou vzájemného zasunutí panelů řídit intenzitu aeraee. Aerační rám je rohustní samonosné konstrukce a při rozměrové typizaci je jím...

Dávkovač kapalin zejména pro vertikální hadicové balicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264212

Dátum: 13.06.1989

Autori: Šmíd František, Sommer Jiří

MPK: G05D 9/12

Značky: balicí, vertikální, hadicové, zejména, stroje, kapalin, dávkovač

Text:

...2 spojená s dávkovací nádrží 3. Plnící trubka 2 je na spodním konci opatřenaventilem 4, jenž je ovládací trubkou 5 spojen se zařízením pro ovládání ventilů 6. Výtokový otvor 7 dávkovací nádrže 3 je opatřen uzavíracím ventilem 8, který je se zařízením pro ovládání ventilů 6 spojen ovládací tyčí 9. Ovládací tyč 9 je zevně uložena V ovládací trubce 5, která je rovněž zevně uložena ve vedení 13 ovládací trubky 5. V prostoru mezi vnější plochou...

Způsob a zařízení pro vertikální orientaci vláken při výrobě lamelové struktury koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 264047

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hofmann Heinz, Steckert Rainer, Gessner Dieter

MPK: D04H 1/74

Značky: výrobe, vláken, koberců, zařízení, orientaci, lamelové, způsob, struktury, vertikální

Text:

...Kappa 1. KaK npamąno, cnaöonàruöanomuecn mecTKue KOBPM 1 noamwcn K Bmcmeň Touxe no Meneuno Bocxoameů Haxnoanoň nnocxocwu. uns npeorapamenun neKenaTenbnux numeunü MaTepuana Tpancnoprupymmee ycwpoňcrno 5 Henocpencwneuno BHHOTB no Hapeaammero ycrpoňcwsa ocnameno Bepxnuf MH ponuxamm 8 (mna HEHTEMM), Memuy KoTopuM MnHepanosaToqHuü Konep 1 ynepmnsaewcx B onpąenenuom npHuvnnTenLuoM nonomeuuu so npemn wpancnopwnposxu H npn peaxe. 3 a cuem...

Zařízení pro přestavování pracovního válce vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262968

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hanel Ivan, Hájek Petr

MPK: B21B 31/24

Značky: stolice, pracovního, válce, válcovací, vertikální, přestavování, zařízení

Text:

...statické odpory všech uzlůpohonu. Dále také odpadá nebezpečí zablokování stavěcího šroubu, odstrení se přídavné třecí odpory a tímse podstatně zvýši životnosti pohybových šroubů,stavěcích matic, drážxovaných nábojů, ozubenýoh kol převodových skříní stavění ložiaek, epojek a elektrických pohonů,mamu což má vliv na snížení proetojů při válcování. Rovněž je výhodou,že uložení pohybového ěroubu je možno použít všude tam, kde je nutné použít...

Vertikální licí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262573

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jeništa Václav, Karásek Richard

MPK: B22D 15/04, B22D 17/22

Značky: vertikální, licí, stroj

Text:

...vertikálního licího strojel je uzpdsobsn pro uložení stolu lg manipulační jednotky 3 a opatřen průchodem gg jejího dolního koše gg ovládsného dvojicí hydraulických válců gg, upevněných v horní desce lg, jejichž pístnice ll jsou spojený s vodicími sloupy 3 vedenými v pouzdrech gł a ukotvenýmiv nábojích gg dolního koše 3 manipulační jednotky g vícedílné trvalé licí formy 3.vertikální licí stroj l je uzpůsoben pro nesení a ovládání vícedílné...

Pouzdro cívky rotačního chapače s vertikální osou otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262030

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dvořáček Jaromír, Strya Josef

MPK: D05B 57/26

Značky: vertikální, cívky, chapače, pouzdro, otáčení, rotačního

Text:

...Toto uspořádání síce zvětšuje potřebnou zásobu spodní niti e vytváří vedení spodní niti v fází jejího odstříhu, to je při zpětném pohybu pohyblívého odstřihovacího nože,nezabraňuje všąk shore popsenému aamovolnému zkroucení spodní nítí v první fázi pohybu odetřihovacího nože, jejímž účelem. je tuto spodní nit spolehlivě zachytit. Podleznámého etavu techniky neexistuje zatím ani žádné jiné zařízení, ktere by zejména u strojů e jehelním...

Vertikální výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259610

Dátum: 17.10.1988

Autori: Varvařovská Jarmila, Mašek Václav, Hloušek Vladimír, Šrůtek Josef, Zámečníková Helena, Píša Zdeněk, Mánek Oldřich

MPK: F28D 7/06

Značky: tepla, vertikální, výměník

Text:

...ve vnitřním sektorutrubkovníce a druhým koncem ve vnějším sektoru trubkovnice, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že srážeč přehřátí,sestávající z parní trubky, pláště opatřeného otvory, dolního úseku vnitřního tahu svazku teplosměnných trubek a íntenzifikační vestavby, je uspořádán V prostoru nad vnitřním sektorem trubkovníce nad hladínou vody.Výhoda tohoto uspořádání spočíva v tom,že srážeč přehřátí, kondenzátor i podchlazovač...

Zvedací zařízení pro svislou dopravu břemen a pro jejich přímé vnášení do míst horizontálně přesazených vůči jejich vertikální zvedací dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 257325

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrlík Bohumil, Kadlečík Jaroslav, Kovář Josef, Ostrčil Jiří

MPK: B66C 23/26

Značky: přímé, vůči, zvedací, míst, vnášení, dopravu, dráze, vertikální, horizontálně, přesazených, zařízení, svislou, břemen, jejich

Text:

...jeho vnější konec nese závěsný prostředek g pro břemena 2. Protože je předně třeba, aby dlouhá břemena byla při vertikální přepravě orientována podél zdi lg, k níž je vodicí sloup 1 poután demontovatelnými několikadílnými svěrkami ll, je jak hlavní díl l tak i podružný díl l, tak i podružný díl 3 nosného ramene aretovatelný, a tov úhlových polohách odpovídajících charakteru přepravovaného břemene 2.za tím ůčelem je s hlavním dílem l spojen...

Vertikální válcový dosazovák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256962

Dátum: 15.04.1988

Autori: Batěk Jiří, Koníček Zdeněk, Topinka Otto

MPK: C02F 3/12, C02F 3/00

Značky: vertikální, válcový, dosazovák

Text:

...jsou odstraněny vertikálním dosazovákem podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že tvar válce s plochým, mechanicky stíraným dnem, vtokový válec zavedený do hloubky 3/4 až 5/6 celkové hloubky nádrže a vločkovací zónu, která dosahuje nade dnem alespoň do poloviny celkové hloubky nádrže.Výhodou tohoto řešení je, že při poměru průměru nádrže ku její hloubce do 1,0 do 2,4 se proti vertikálním dosazovákům dosavadní konstrukce dosáhne vyšší...

Vertikální balicí stroj pro výrobu obalů z polohadice nebo ploché fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256657

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hyský Miloš, Blažek Josef

MPK: B65B 9/08

Značky: ploché, stroj, fólie, vertikální, obalů, polohadice, výrobu, balicí

Text:

...odpadá výroba pracných tvarovacích límců a tubusů. Uzavírání obalů je kvalitnější a pro plnění obalů produktem je dostatečný časový prostor. Tím se zvyšuje výkon stroje a snižuje spotřeba obalového materiálu. U tohoto zařízení je menší pádová výška, takže při balení křehkých drobných kusových výrobků nedochází k jejich destrukci při plnění do obalu. Obalová fólie není v pracovním postupu k místu tvarování obalů vystavena plošnému tření,...

Vertikální vřeteno kalicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256134

Dátum: 15.04.1988

Autori: Toman Otakar, Havlík Josef

MPK: C21D 1/00

Značky: kalícího, stroje, vřeteno, vertikální

Text:

...který je s uosnou trubkou 3 otočně spojen prostřednictvím středicĺhh kusu g a ložiska gg sílového válce A pro upínánĺ. Pistnice gł táhla 22, které je uloženo V táhlu EQ.sílového válce A pro upĺnánĺ nese ložiskoSilový válec 3 pro upínání je 5 výhodou jednočinný a je vybaven pružinou lg. Pístnice spodních silových válců ł a pístnice horních silových válců 3 jsou spojeny spojkami lg. Držák ll je spojen se středicím kusem 5 a nese např. čepy ll,...

Zařízení pro vertikální šeržovitou dopravu sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255618

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kavan Mojmír, Blahna Jan, Hauptfleisch Jarmil

MPK: B65G 33/10, B65G 33/00

Značky: šeržovitou, dopravu, vertikální, látek, zařízení, sypkých

Text:

...tření spočívá V tom, že pro dopravník je použito jen kladek, které vylučují nebezpečí třením a žádné další nebezpečné prvky dopravník neobsahuje.Na připojeném výkresu je znázorněno jedno příkladné provedení zařízení pro vertikální šaržovitou dopravu sypkých látek, přičemž dopravní korba je kreslena ve spodní úvrati.Tímto příkladem není ovšem předmět vynálezu vyčerpán ani omezen.Podle obr. l centrální sloup l dopravního zařízení je zavěšen na...

Zařízení pro vertikální přepravu břemen vnějškem stavby a pro jejich návaznou horizontální dopravu dovnitř stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242067

Dátum: 01.02.1988

Autori: Urban Milan, Eapka Martin, Brabenec Pavel, Mládek Miloš, Kalina Ivan

MPK: B66C 23/22

Značky: dopravu, břemen, návaznou, vnějškem, stavby, zařízení, vertikální, dovnitř, prepravu, jejich, horizontální

Text:

...pro průchod břemene dovnitř stavby a současně umožňovalo ekonomíčtěji nahrazovat samostatný vrátek, používaný dosud k obsluze známých výsuvných šikmo skloněných trubkovitých nosníků pro sesouvání břemen do podlaží stavby, v nichž se tato zařízení pro převádění břemen do míst horizontálně přesazených vůči jejich zvedací dráze ukazují jako hospodárná.Tohoto účelu je dosaženo zařízením podle vynálezu, navazujín cího na známé konstrukce...

Zařízení pro vertikální a horizontáiní pohon tažné svařovací čelisti

Načítavanie...

Číslo patentu: 246525

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pilárik Stanislav, Fázik Anton

MPK: B65B 51/30

Značky: čelistí, vertikální, svařovací, pohon, tažné, zařízení, horizontáiní

Text:

...poloze.Příklad uspořádání zařízení podle vynálezu pro pohon tažné svařovací čelisti je na obrázcích 1 a 2, které představují schématické uspořádání jeho mechanických částí.Zařízení sestává z pohyblivého stolku 1,uloženého suvně na horizontálních tyčích 2. Na něm jsou upevněny dvě vodicí tyče 3, pokterých se vertikálne pohybuje horní část 4 a spodní část 5 svařovací čelisti. Horní část 4 svařowací čelisti je pomocí ojnice B spojena s dvojitou...

Jednočinný vertikální lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 245137

Dátum: 15.12.1987

Autor: Chlodwig Franz

MPK: B30B 1/34

Značky: jednočinný, vertikální

Text:

...zajlštěny. Přivedením tlakového média nad písty pohonů vykonají jejich pístnice s llIláŠBCĺ deskou zdvih dolů a tedy operací lisování. Přivedením tlakového média pod písty pohonů v-yko-nají pístnice s unášeci deskou zdvih nahoru a pracovní prostor lisu je uvolněn. U jednočinného vertikálního lisu podlevynálezu odpadají vodicí sluoupy, které jsou nahrazeny přímo pístnicemi pístových pohonů, dále odpadá posuvný stůl a horní koncové deska....

Zapojení širokopásmové základové antény s vertikální polarizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242351

Dátum: 01.12.1987

Autor: Herold Ervín

MPK: H01Q 9/04

Značky: zapojení, širokopásmové, vertikální, antény, polarizací, základové

Text:

...ráhnu ve stále větších vzdélenostech od izolačního krytu.Takťü vytvorená anténa má velmi dobré širokopásmové vlastnosti. Tak například při celkové délce antényoAn 1 omR, kde 1 celková délka antény H vlnová délkaje šířka pásma 15 pro napětový činitel stojatých vln 11,5. Vyzařovací vlastnosti vykazují ještě mnohem větší širokopásmovost. Anténa při velmi dobrých elektrických vlastnostech má jednoduchou konstrukcí beznároků na hutní materiály....

Nosné zařízení vertikální fotogrammetrické soupravy pro měření jam z těžní nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253342

Dátum: 12.11.1987

Autori: Ondruš Jaroslav, Šídlo Josef, Šilhan Petr, Fojtu Blahoslav

MPK: G01C 11/02

Značky: měření, vertikální, soupravy, těžní, nosné, zařízení, fotogrammetrické, nádoby

Text:

...obr. 2, na obr. 4 je v nárysném řezu alternativní provedení nosného zařízení s kamerou a osvětlovacím zařízením ve zkráceném nákresu a na obr. 5 je v náryiněm provedení nakresleno třetí konkrétní provedení nosnéhç zařízení s kamerou a osvětlovaeím zařízením ve zkráceném nákresu.Nosné zařízení vertikální ťotogrammetrickě soupravy pro měření jam sestává z tuhěho spojníku Eg, který je proveden například z trubky přímé (obr. 2), nebo ohnuté do...

Zařízení pro vertikální pneumatickou dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247429

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brož Jan, Cendelín Jioí

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, pneumatickou, vertikální, dopravu

Text:

...které mají ještě dostatek tepla, využitelného při této dopravě k předehřívání.zařízení bude blíže vysvětleno pomocí vyobrazení, kde obr. 1 představuje pneumatický elevátor s přímým podáváním suroviny do výměníku tepla a obr. 2 představuje při jinak stejném pneumatickém elevátoru alternativní odlučování dopravované suroviny v expanzní nádobě,kde se od sebe odlučují dopravovaný materiál a přepravní plyn.Z kanálu l odpadních plynů odcházejících z...

Vertikální stroj pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 247103

Dátum: 28.09.1987

Autori: Lecnar Josef, Pavel, Pavílek Stanislav, Hutla Petr

MPK: B22D 13/04, B22D 13/10

Značky: odstředivé, vertikální, lití, stroj

Text:

...Kpaünem Hnmnem nonoxennu.Mexannsuu 7 nan pacxpmwàa H opneuwauuu mopu 17 pacnonomeum nan nuwanxumawenanm u aaxpénnenm Ha cwannne Tax, qro ux POHHKH 32, ycrauonnenume na nnacruue 33, 3 ncxouou uonomeunn pacnonaramrcn c-aasopom Ha BHHTOBHMH nonepxnocrxnn BTYHOK 34 mapu 17. 4Honroroaxa K paöowe BGDTHKBHBHOŘ Mamnm uns ueurpoöexnoro HHTBH ocymecwsnzercn cneymmuu oöpasom. AB Tnrenb 3 sanunaewcn pacnnaañennuü Mewann H nonaercs nuranne uns nonnepmauma...

Stojan posuvné vertikální stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 252586

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zachar Jiří, Mikolajek Jaroslav

MPK: B21B 13/06

Značky: vertikální, posuvné, stolice, stojan

Text:

...a dále to, že vzduchové potrubí není vedeno zevně po stojanech a plošinách vertikální stolice, nepřekáží pracovníkum při montáži, demontáži nebo při provádění oprav a údržby, ale značné jim usnadňuje jejich práci. Další výhodou je i to. že design stolice může být proveden bez rušivých vlivů navěšeného vzduchového potrubí, což příznivě ovlivñuje vnější estetický vzhled.n Na přiloženém výkresu je přikladně schematicky znázorněn...

Zařízení pro horizontální a vertikální nastavení směrové antény

Načítavanie...

Číslo patentu: 252427

Dátum: 17.09.1987

Autor: Nešpor Miroslav

MPK: H01Q 3/02

Značky: smerove, vertikální, zařízení, nastavení, antény, horizontální

Text:

...signálu pro individuální účastnícke stanice a podNa připojených výkresech je znázorněno zařízení pro horià.zontální a vertikální nastavení směrové antény menších rozměrů,kde na obr 1 je v axonometrickém pohledu znázorněno oříslušné zařízení S nosným členem antény tvořeným samostatným námem pro uchycení tělesa antény a na obr. 2 je v axonometrickém pohledu znázorněno zařízení s nosným členem tvořeným obŕubou antény, c.přičemž prodloužené...