Patenty so značkou «vertikálnej»

Zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies a spôsob vertikálnej a horizontálnej prepravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7473

Dátum: 01.07.2016

Autor: Vaňo Pavol

MPK: B66F 7/28, B63B 25/04, B63B 27/00...

Značky: prepravy, horizontálnej, telies, spôsob, vertikálnej, velmi, vykonávanie, ťažkých, zariadenie

Text:

...kanálu g je vytvorený bariérový výkopový kanál Q. Vodonepriepustný bariérový kanál g a bariérový výkopový kanál Q sú naplnené kvapalinou g, ktorou je voda. Spodná časť plavidla l je tvorená jedným veľmi ťažkým telesom Q. Na bočných stranách veľmi ťažkého telesa Q sú vytvorené štyri bočné telesové otvory Q. V bočných telesových otvoroch Q sú rozoberateľne pripevnené telesové konzoly Q. Vrchná Časť plavidla l je tvorená jedným nadstavbovým...

Spôsob privádzania vzduchu na spaľovanie vo vertikálnej peci na spaľovanie odpadu a vertikálna pec na spaľovanie odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19816

Dátum: 04.02.2011

Autor: Katsui Seizo

MPK: F23G 5/50, F23G 5/16, F23G 5/24...

Značky: spôsob, spaľovanie, vzduchu, privádzania, vertikálna, odpadů, vertikálnej

Text:

...po spaľovani, ktorý vzniká po dohorení, zo spodnej časti mimo pec.0014 To znamená, že spôsob podľa vynálezu sa zameriava na spaľovaciu pec založenú na technickom koncepte, pri ktorom sa spracovanie odpadu spaľovaním uskutočňuje takým spôsobom, že odpad sa ukladá V spodnej časti spaľovacej pece, pričom vzduch na spaľovanie sa privádza do vrstiev tvorených odpadom plneným do spaľovacej pece. Najmä nie sú obmedzené iné dodatočné konštrukcie,...

Združená veterná turbína rotujúca okolo vertikálnej osi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1056

Dátum: 24.01.2003

Autor: Thomas Robert Nason

MPK: F03D 3/00

Značky: rotujúca, združená, turbina, vertikálnej, veterná, okolo

Text:

...rotora. Záťaž na horné ložisko je dostatočne nízka na to, aby ložisko vydržalo po dobu životnosti turbíny. Spodné ložisko je umiestnené tak, že môže byť jednoducho vyňaté za účelom výmeny náboja. Podporné spodné ložisko sa môže voľne pohybovať horizontálne zapojením jednoduchého rámu guľôčkových ložísk.Ďalšie znaky avýhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu, braného v spojitosti so sprievodnými výkresmi, na ktorých3 Obr. l...

Hydraulické zapojenie vertikálnej posuvovej obrábacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261691

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kurinec Ferdinand

MPK: F15B 15/02

Značky: posuvovej, obrábacej, vertikálnej, zapojenie, hydraulické, jednotky

Text:

...pracovnej jednotky V čase,ked je pracovná jednotka vypnutá. Tým sa vytvoria predpoklady aj pre zvýšenie bezpečnoisti pri práci.Príklad realizácie hydraulickéhcr zapojenia podla vynálezu je schematicky znázornený na výkrese U hydraulického zapojenia vertikálnej posuvovej obrábace jednotky - v ďalšom tex 4te len pracovnej jednotky je jej pracovnývalec 1 svojim prvým vývodom 2 priamo spo jený s tlakovým okruh-om 3 hydraiulického rozvodu. Druhý...

Rotačné dvere vertikálnej vyvážky stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258691

Dátum: 16.09.1988

Autor: Rusko Peter

MPK: E06B 5/02

Značky: rotačné, dveře, dielcov, vyvážky, vertikálnej, stavebných

Text:

...-obvodovej steny haly 7 ako samostatný celok. Na» zvislé profily rámu 1 sú pomocou čapov otočne uložené odvaullovacie rúry B, ktoré slúžia ako prechodový a tesniaci prvok medzi rotačnýIni molitanovými valcami 2 a rámom 1. Pre zlepšenie tepelnoizolačných vlastností sú od 4vaiľovacie rúry B vyplnené minerálnou plstou. Na odvaľovacej rúre 6 sú v jej hornej a dolnej časti uchytené ramená 4, ktoré slúžia na uchytenie rúr rotačných valcov 3,na...

Zariadenie k profilovaniu stavebných dielcov u hornej hrany formy vertikálnej baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246852

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matijka Karel, Svatoš Jioí, Ružieka Jioí

MPK: B28B 7/26

Značky: profilovaniu, dielcov, stavebných, vertikálnej, formy, hornej, baterie, zariadenie, hrany

Text:

...presnosť a kvalitu. Na uvedené nedostatky tiež vplýva nedostatočná pracovná disciplína obsluhy. Dielec profilovania dôkladne obsluha neočlstí -od betónu a nenastrieka odformovacim prostriedkom, pretože vo väčšine prípadov dielec profilovania obsluha odloží mimo jej dosah. Uvedený spôsob podstatne vplýva na veľmi rýchle znehvodnotenie a straty profilových dielcov.Uvedené nevýhody a nedostatky odstraňuje riešenie podľa vynálezu, ktorého...

Spôsob riadenia vertikálnej štruktúry varikapov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245520

Dátum: 15.12.1987

Autori: Slavík Vlastimil, Plecháeek Václav, Dobrovolný Jan

MPK: H01L 21/02

Značky: vertikálnej, varikapov, struktury, riadenia, spôsob

Text:

...pracovnom režime sa experimentálne overí rozptyl odporu epltaxnej vrstvy a jeho rozloženie na grafitovej podložka. Hodnota odporu epitaxných dosiek sa určuje z pilotnej kremíkovej dosky tak, že Pilotná kremiková doska sa spracuje na diódy a presná hodnota špecifického odporu sa určuje z priebehu koncentračného pro 4filu. Podľa výsledkov nameranej hodnoty špecifického odporu pilotoveľ kremíkovej dosky sa extrapoláciou priraďuje...

Sťahovací mechanizmus vertikálnej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243916

Dátum: 15.11.1987

Autori: Novotný Zdenik, Prokopec Ladislav

MPK: B28B 5/04

Značky: mechanizmus, stahovací, baterie, vertikálnej

Text:

...výkrese v. schematickom nárySe.Na čele 1 baterie je pevne uchytená konzola 2, do ktorej je prostredníctvom čapu 3 otočne uchytené odklopné rameno 4 opatrené objímkou 5. Tiahlo» 6 je spojené o 4posuvnej tyčeüvedenej vo vodiacich telesách 12, ktoré sú pevne uchytené o» zadné čelo 13 batérie. Druhý koniec posuvnej tyče 8 je spojený korulnovou maticou 9 a závlačkou 10 s vahadlom 11 a priamočiare hydromotory 14 sú uchytené jedným okom...

Zariadenie na meranie tangenciálnej, radiálnej, horizontálnej a vertikálnej zložky reznej sily v monolitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 242159

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vodáková Olga

MPK: G01L 1/00

Značky: reznej, meranie, zariadenie, materiáloch, vertikálnej, tangenciálnej, horizontálnej, monolitných, zložky, radiálnej

Text:

...a v prechodnej časti z kruhového do priamočiareho a v priamočiarej časti pohybu. Znalosť priebehu velkosti rezných síl v jednotlivých fázach pohybu rezného nástroja pri meneni geometrie nástroja má vplyv na volbu vhodného» nástroja.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na meranie tangenciálnej, radiálnej, horizontálnej a vertikálnej zložky, reznej sily V monolitných materiáloch podľa vynálezu, pozostávajüce z rámu, podpier a reťazových...

Vložka otvoru vertikálnej formy na výrobu stavebných dielcov vo vertikálnej batérii

Načítavanie...

Číslo patentu: 232111

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rusko Milan

MPK: B28B 7/26

Značky: batérií, vertikálnej, dielcov, vložka, výrobu, otvorů, formy, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vložky otvoru vertikálnej formy na výrobu stavebných dielcov vo vertikálnej batérii. Podstatou vynálezu je, že vložka otvoru vertikálnej formy je z dvoch samostatných dielcov, ktoré tvorí vonkajší skosený plášť prekrytý čelom, v ktorom sú vytvorené priehlbeniny pre hlavy upevňovacích skrutiek na stenu dvoch susediacich foriem vo vertikálnej batérii. Vložka otvoru vertikálnej formy je prelisovaná v miestach uchytenia skrutiek....

Zariadenie pre meranie horizontálnej a vertikálnej zložky rezného odporu v monolitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 229436

Dátum: 15.04.1986

Autori: Knoll Jozef, Lobotka Jozef

MPK: B23Q 23/00

Značky: meranie, zariadenie, zložky, vertikálnej, materiáloch, odporu, monolitných, řezného, horizontálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je meranie rezných odporov, pôsobiacich na rezný nástroj v horizontálnom a vertikálnom smere, ktorý sa pohybuje v siláži. Na reznom nástroji je možné meniť geometriu rezných hrán a určiť najvhodnejší tvar tak, aby najmä horizontálna zložka bola minimálna. Minimálna horizontálna zložka sily potom potrebuje minimálnu energiu, vynaloženú na odrezanie, prípadne rozrušenie materiálu a teda v značnej miere šetrí vynaloženú energiu pri...

Spoj duší vertikálnej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229433

Dátum: 15.04.1986

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 5/04

Značky: baterie, vertikálnej, duší

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spájania duší vertikálnej batérie. Podstata vynálezu je v tom, že zvislé tiahlo s klinmi je v hornej polohe držané trením, ktoré vzniká tým, že je zovreté medzi kusmi, ktoré sú naň dotláčané pružinou (obr. 2). Výhodou riešenia je jednoduchosť konštrukcie a spoľahlivosť funkcie. Vynález je možné využiť v stavebníctve vo vertikálnej batérii s kontinuálnou výrobou silikátových dielcov.

Bočnica vertikálnej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230498

Dátum: 01.03.1986

Autori: Rusko Milan, Václavík Vladimír

MPK: B28B 7/26, B28B 7/08

Značky: vertikálnej, bočnica, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Bočnica vertikálnej formy je určená pre výrobu stavebných prvkov vo vertikálnej forme. Bočnica je uložená kyvne na pevnej časti vertikálnej formy. Horná kyvná páka je umiestnená šikmo a spodná vodorovne. Pri odformovaní dochádza k odsunu bočnice od prvku. V hornej časti bočnica od prvku vplyvom šikmej páky sa odtrhne skor ako vo spodnej, čo priaznivo ovplyvňuje odformovanie prvku z formy.

Zariadenie na zhutňovanie betónovej zmesi vo vertikálnej batérii

Načítavanie...

Číslo patentu: 217693

Dátum: 16.07.1984

Autor: Makovíni Peter

Značky: zhutňovanie, vertikálnej, zmesí, zariadenie, betónovej, batérií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zavesenie tyčového vibrátora vo vertikálnej batérii na výrobu silikátovych dielcov. Tyčový vibrátor (obr. 1) je upevnený na ohybný záves, ktorého druhý koniec je upevnený o rozprestierač. Ohybný záves pozostáva z účelne usporiadaných ohybných prvkov. Výhodou tohto riešenia je, že umožňuje použitie tyčového vibrátora o armatúru a formovacie prvky. Vzhľadom k tomu, že nie je použitá vibračná hlavica s vstavaným elektromotorom,...

Tiahlo na spájanie foriem vertikálnej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222776

Dátum: 01.02.1984

Autor: Makovíni Peter

Značky: baterie, spájanie, tiahlo, vertikálnej, foriem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka tiahla na spájanie foriem vertikálnej batérie s kontinuálnou výrobou silikátových dielcov. Podstata vynálezu /obr.1/ je v tom, že tiahlo pozostáva z dvoch hlavných částí a to z oka a z telesa, ktoré sú vzájomne spojené závitom. Výhodou riešenia podľa vynálezu je, že zaskrutkúvaním oka do telesa sa mení celková dĺžka tiahla, čo umožňuje jednoduchým sp(sobom nastaviť vzdialenosť zopnutých foriem a tým regulovať hrúbku vyrábaných...

Zariadenie na žehlenie krokovej časti nohavíc vo vertikálnej polohe

Načítavanie...

Číslo patentu: 215180

Dátum: 15.10.1982

Autor: Čajda Ján A Mucha Jozef

Značky: částí, polohe, žehlenie, vertikálnej, krokovej, zariadenie, nohavíc

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na žehlenie krokovej časti nohavíc vo vertikálnej polohe tvorí jeden z uzlov vertikálneho zariadenia na žehlenie nohavíc a týka sa finálneho tvarovania odevov v konfekčnej výrobe. Rieši problém prispôsobenia bočnej krokovej tvarovky k tvaru a polohe stredových tvaroviek, obzvlášť keď sú na nich uložené nohavice rôznej veľkosti, hrúbky materiálu a strihu (manžety), tak, aby sa vyhovelo požiadavkám univerzálneho použitia zariadenia pre...