Patenty so značkou «ventilu»

Systém konštrukcie osemmembránového ventilu na riadenie nasávania dvojtaktného spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6761

Dátum: 06.05.2014

Autori: Bigoš Peter, Puškár Michal

MPK: F02B 15/00, F02M 29/04

Značky: konštrukcie, osemmembránového, spaľovacieho, motora, nasávania, riadenie, ventilu, systém, dvojtaktného

Text:

...nasávacieho podtlaku motora. Membrány sú umiestnené okrem štandardných miest používaných pri štandardných membránových ventiloch aj na vnútomých bočných stranách a vonkajších bočných stenách ventilového rámu, kde membrány majú tvar steny pyramídy.Systém konštrukcie osemmembránového ventilu na riadenie nasávania dvojtaktného spaľovacieho motora rieši dva významné nedostatky dvojtaktného spaľovacieho motora, ktorými sú nedostatočné...

Zostavenie nasávacieho a vypúšťacieho ventilu malého hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287713

Dátum: 20.06.2011

Autori: Lilie Dietmar Erich Bernhard, Possamai Fabrício Caldeira

MPK: F04B 39/10

Značky: ventilu, nasávacieho, hermetického, kompresora, vypúšťacieho, malého, zostavenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zostavenie nasávacieho a vypúšťacieho ventila malého hermetického kompresora obsahujúceho kompresný valec (1), ktorý má na jednej koncovej časti umiestnený ventilový blok (10) a ktorý je zásobovaný nasávacím potrubím (5), umiestneným priľahlo k ventilovému bloku a v podstate kolmo na os valca. Ventilový blok (10) je vybavený vypúšťacím otvorom (11), umiestneným v strede vzhľadom na osové premietnutie (20) vnútorného obrysu kompresného valca...

Zariadenie na prenos signálu pre tlakomer pneumatiky pomocou ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17851

Dátum: 15.07.2010

Autor: Li Zhitao

MPK: B60C 23/04

Značky: pneumatiky, prenos, signálu, zariadenie, tlakomer, pomocou, ventilu

Text:

...pohľad na tesnenie zobrazené v časti AObrázok 4 zobrazuje zväčšený perspektívny pohľad na slabú časť ako je zobrazená v časti B obrázka 1Obrázok 5 zobrazuje schému tlakomeru pneumatiky s ventilom podľa vynálezu aObrázok 6 je pohľad zobrazujúci elektrické zapojenie medzi vysielacím okruhom, vodívým prvkom a ventilom tlakomeru pneumatiky podľa vynálezu.Nasleduje ďalší opis vynálezu s odkazom na pripojené výkresy a rôzne uskutočnenia.Zariadenie...

Jednotka hydraulického ovládania dnového a zavzdušňovacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287349

Dátum: 08.07.2010

Autori: Kalvoda Vladimír, Szabo Marek

MPK: F15B 7/00, F16K 24/00, B61D 5/00...

Značky: dnového, ventilu, ovládania, hydraulického, zavzdušňovacieho, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná jednotka slúži na spodné vyprázdňovanie kvapalných a viskóznych substrátov zo železničných cisterien s automatickou ochranou proti vzniku podtlaku počas vyprázdňovania a s exaktnou signalizáciou otvorenej a zatvorenej polohy týchto ventilov. Ručnými ovládacími pákami (3) sa ovláda cez kinematický pákový prevod tvorený unášačom (4), prevodovou pákou (5) a kyvnou ovládacou pákou (6) ovládací vlnovcový hydraulický valec (11) s uzavretým...

Prvok regulačného ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13464

Dátum: 08.03.2010

Autor: Schuster-ofner-abschlag Hannes

MPK: F16K 39/02, F16K 1/36, F16K 1/06...

Značky: regulačného, prvok, ventilu

Text:

...ventilu so znakmi význakovej časti nároku 7 ponúka mimoriadne jednoduchú konštrukciu periférneho priechodného otvoru. Radiálna vzdialenosť sa volí v závislosti od3 očakávaných hnacích parametrov prietoku vody, prípadne od požadovanej regulačnej charakteristiky.0016 Prvok ventilu so znakmi význakovej časti nároku 8 vykazuje pri mimoriadne priestorovo úspomej konštrukcii presnú konštantnú regulačnú charakteristiku pre širokú oblasť.0017 U prvku...

Zariadenie na ovládanie ventilu, zásobník na kvapalinu zariadenia na spracovanie kvapaliny, ako aj zariadenie na spracovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12730

Dátum: 14.01.2010

Autori: Taszarek Josef, Namur Marc

MPK: B01D 27/10, A47J 31/60, B01D 35/30...

Značky: zariadenia, ovládanie, spracovanie, ventilu, kvapaliny, zariadenie, zásobník, kvapalinu

Text:

...prostriedkov spôsobujú, že prúdenie kvapaliny cez výtokové kanálové prostriedky je zastavované.0010 Úlohou vynálezu je pripraviť zásobník na kvapalinu s ventilom, ktorý v namontovanom postavení a najmä bez nasadenej kartuše na spracovanie má uzavretý výtokový otvor. Tiež je úlohou vynálezu, poskytnúť primerané zariadenie na ovládanie ventilu, ako aj zariadenie na spracovanie kvapaliny.0011 Úloha je riešená pomocou zásobníka na kvapalinu...

Systém ovládania ventilu pre nasávací ventil plynového kompresora pre chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13482

Dátum: 26.11.2009

Autori: Baars Edmar, Ferreira Da Cámara Humberto, Berwanger Egídio, Vollrath Ingwald

MPK: F04B 39/10, F04B 39/08, F04B 53/10...

Značky: ventilu, zariadenie, ventil, chladiace, plynového, kompresora, nasávací, systém, ovládania

Text:

...kompresora chladiaceho zariadenia za účelom predídenia alebo uvoľnenia stlačenia a rozpínania plynu, aby sa bolo možné vyhnúť potrebe predimenzovávania jeho motora (kompresor môže byť navrhnutý tak, aby sa sústreďoval na oblasť krivky ER po treťom ohybe).0015 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť systém, ktorý je schopný predchádzať tomu, aby sa kompresor počas cyklu intenzívneho chladenia pretočil.0016 Ďalším cieľom vynálezu je tiež...

Rúrka na odlievanie, manipulačné zariadenie tejto rúrky a hnacie zariadenie ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13633

Dátum: 19.11.2009

Autori: Boisdequin Vincent, Butts Jeffrey, Collura Mariano

MPK: B22D 41/56, B22D 11/106, B22D 41/50...

Značky: zariadenie, hnacie, ventilu, odlievanie, tejto, rúrky, rúrka, manipulačné

Text:

...sa vylúčilo rozstrekovanie kvapalného kovu (napr. V prípade nežiaduceho otvorenia ventilu).- Hnacie prostriedky upevňovacich prostriedkov zahŕňajú rotačný motor. Tento rotačný motor v tvare rovnobežníka môže vymedzovať určitú dráhu pre upevňovacie prostriedky rúrky, najmä dráhu v podstate v tvare písmena U.- Hnacie prostriedky upevňovacich prostriedkov obsahujú dva hydraulické zdviháky. Napr. ide o vertikálny zdvihák a horízontálny zdvihák,...

Teleso ventilu a uzatvárací ventil obsahujúci toto teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 287050

Dátum: 30.09.2009

Autori: Van Zijll Langhout Jaco Matthijs, Zweekhorst Arnoldus Willem

MPK: B65D 83/14, B65D 47/04, B65D 51/16...

Značky: těleso, uzatvárací, ventilu, ventil, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Teleso ventilu obsahuje kužeľovitú uzatváraciu časť (7, 27, 47) ventilu s uzatváracou stenou a upevňovacím okrajom (11, 51) obklopujúcim uzatváraciu časť a otočne pripojeným k uzatváracej časti (7, 27, 47). Predĺžená operačná časť (8, 28, 48) je umiestnená na uzatváracej časti (7, 27, 47) v smere od uzatváracej steny, pričom otočným spojením s upevňovacím okrajom (11, 51) dôjde k vychýleniu uzatváracej časti (7, 27, 47) pri zábere operačnej...

Vstrekovač paliva s vylepšeným usporiadaním riadenia ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16306

Dátum: 21.02.2008

Autori: Lecluse Eric, Enters Richard, Charleux Eric

MPK: F02M 47/02, F02M 63/00

Značky: ventilu, paliva, riadenia, vylepšeným, vstrekovač, usporiadaním

Text:

...komore ihlyvzrastie. Smerom dole pôsobiaca sila aplikovaná na ventil prekoná smeromnahor pôsobiacu silu a ihla ventilu je presunutá smerom dole.0006 Toto usporiadanie riadenia ventiiu podľa doterajšieho stavu techniky využíva hydraulicky vyvážený výpustný ventil. Je nevyhnutné použiť hydraulicky vyvážený Výstupný ventil, pretože pre riadenie pohybu vypúšťacieho ventiiu je používaný malý solenoidový akčný člen a taký akčný člen nie je schopný...

Spôsob a prístroj pre prevádzku elektromagnetického ventilu spojeného s plynomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14951

Dátum: 23.05.2007

Autor: Tabellario Mario

MPK: G01F 15/00, G01F 15/07, G01F 3/22...

Značky: elektromagnetického, prevádzku, spojeného, prístroj, plynomerom, ventilu, spôsob

Text:

...vyššie spomínaných prístrojov tak, ako sú opísané v praxi je mnoho meradiel inštalovaných vnútridomov a sú prístupné len v prítomnosti majiteľa/ užívateľa a s jeho dovolením preto, ako je možné odhadnúť, môže dôjsť k tomu, že bude pre operátora spoločnosti pomerne ťažké dostať sa k meradlu na uskutočnenie operácií priamo na ňom, ako napriklad zatvorenie plynu zapečatením pomocou olova alebo ovládaním elektromagnetického ventilu tam, kde...

Jednotka hydraulického ovládania dnového a zavzdušňovacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4727

Dátum: 05.04.2007

Autori: Szabo Marek, Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 27/00, F16K 31/44, F16K 24/00...

Značky: ventilu, ovládania, hydraulického, dnového, zavzdušňovacieho, jednotka

Text:

...hriadeli 21 s ukazovateľmi 22 polohy ventilov. Pohyb opernej hlavy 12 a signalizačnej páky 14 je vymedzený pozdĺžne drážkou 23 V nosnom telese l, cez ktorú prechádza stredový čap 13. Dvojramenná páka 24 s blokovacím ramenom 25 a nárazníkovým ramenom 26 je uložená otočne v blokovácom držiaku 27, kde je uložená vratná pružina 28 opretá o koniec nárazníkového ramena 26. Blokovací držiak 27 je uchytený na nosnom telese l tak, že V uzavretej...

Zariadenie na oneskorené ovládanie ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285103

Dátum: 18.05.2006

Autor: Schmidt Werner

MPK: F16K 31/04, A62C 37/00, A62C 13/00...

Značky: oneskorené, zariadenie, ovládanie, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je elektro-mechanické zariadenie na oneskorené ovládanie ventilu hasiaceho zariadenia, pričom toto oneskorovacie zariadenie je vybavené blokovacím prvkom (5) uloženým v puzdre (8) a spúšťacím zariadením (3) uloženým zvonku puzdra (8).

Systém diagnostikovania činnosti elektromagnetického ventilu osadeného na palube automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3956

Dátum: 11.05.2006

Autori: Malet Claire, Renault Anais

MPK: F16K 37/00, F15B 19/00

Značky: systém, diagnostikovania, osadeného, automobilového, elektromagnetického, palubě, činnosti, ventilu, vozidla

Text:

...strane na výstup z prostriedkov 2 na skopírovanie pozície, aby umožnili získať na vstupe na jednej strane testovací riadiaci signál ana druhej strane signál opakovanéhokopírovania pozície elektromagnetického ventilu.Vychádzajúc z týchto dvoch signálov zisťovacie prostriedky 4 sú prispôsobené k tomu, aby savypočítala doba reakcie elektromagnetického ventilu na testovací riadiaci signál atietoprostriedky sú spojené s prostriedkami 5 na...

Spôsob zisťovania polohy jedného ventilu spaľovacieho motora pri testu za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9683

Dátum: 16.11.2005

Autori: Huck Andreas, Klemmer Detlef

MPK: B23Q 17/24, G01D 5/32, G01D 5/36...

Značky: testu, motora, ventilu, studena, jedného, spaľovacieho, spôsob, polohy, zisťovania

Text:

...sa môže na jednu stranu ventilu nechať pôsobiť buď aspoň jedným externým zdrojom svetla alebo sa môže využiť svetlo existujúce v okolí. V posledne uvedenom prípade sa ušetrí externý zdroj svetla. Tým môže byt zisťovaná i pozícia alebo poloha ťažko prístupného ventilu kontinuálne alebo V priebehu aspoň jedného určitého okamžiku. Zvlášť dobre výsledky merania sa môžu dosiahnuť i bez externých zdrojov svetla vtedy, ked sa strana ventilu...

Spôsob riadenia elektromagnetického ventilu, zariadenie na riadenie elektromagnetického ventilu a zariadenie na farbenie elektrického kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11909

Dátum: 02.06.2005

Autori: Kamata Takeshi, Saito Sei, Sugimura Keigo, Yagi Kiyoshi

MPK: F16K 31/06, H01B 13/00

Značky: riadenie, riadenia, zariadenie, ventilu, elektromagnetického, kábla, farbenie, spôsob, elektrického

Text:

...vodiča navrhol prihlasovateľ tejto prihlášky spôsob, pri ktorom je vyrábaný jednofarebnývodič, potom je vonkajší povrch vodiča zafarbený podľa potreby požadovanou farbou, čím je zostavený zväzok káblov (pozri patentový spis 4). Alternatívne navrhol prihlasovateľ tejto prihlášky zariadenie na farbenie vodičov, ktorým je po zafarbení jednofarebného vodiča na vonkajší povrch vodiča stiiekaný kvapalný farbiaci materiál v určitom množstve v...

Nástroj na vytiahnutie zostavy ventilu z kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4633

Dátum: 20.05.2005

Autori: Angel Clive Graham, Anderson Ian

MPK: B67D 1/00, B67B 7/00

Značky: nástroj, ventilu, zostavy, vytiahnutie, kontajnera

Text:

...prstencový segment do polohy zapojenia so zostavou0008 V jednom uskutočnení má páčka zakrivenú druhú koncovúčasť s rozširujúcim sa koncom a ovládací mechanizmus zahŕňanosnú podperu. Nosná podpera má jednu nohu pre každú páčkovú zostavu a je pohyblivá vertikálne V zdvihu dolu a nahor. Na každú nohu je namontovaná dvojica valčekových ćapov, pre medzi podoprenie druhej koncovej časti zodpovedajúcej páčky V posuvnom spojení. Zdvih smerom dolu...

Ventil typu tannierového ventilu na reguláciu prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11048

Dátum: 20.07.2004

Autor: Mccausland Andrew John

MPK: F16K 31/122

Značky: tannierového, prietoku, reguláciu, ventil, ventilu

Text:

...zahŕňa telo ventilu, ktoré má vstup, výstup, a priechod pre tok, ktorý spája vstup a výstup, pričom uvedený vstup, uvedený výstup a uvedený priechod pre tok sú axiálne v podstate vyrovnané sedlo ventilu, ktoré obklopuje priechod pre tok, a uzatvárací prvok pre ventil typu tanierového ventilu, ktorý je pohyblivý smerom k a od sedla ventilu za účelom uzatvorenia resp. otvorenia priechodu pre tok, pričom tento uzatvárací prvok je axiálne...

Vysokotlaký ventil s vymeniteľným sedlom ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8758

Dátum: 20.07.2004

Autor: Einhaus Rolf

MPK: F16K 15/04, F04B 53/10

Značky: vysokotlaký, sedlom, ventilu, ventil, vyměnitelným

Text:

...aplikácie nevýhodný systém utesnenia,zverejnený na urovni známeho stavu techniky vo vpredu uvedených spisoch, ktorý je vyhotovený obvyklou konštrukćnou formou ako paralelná plochanerovnosti vedú kvytváraniu obchádzkových prúdení, ktoré vyvolávajú oder materiálu, ak vedú do oblastí s nižšou úrovňou tlaku a dopadajú na vnútorné0008 Úlohou tohto vynálezu je preto stvárnit konštrukciu vysokotlakového ventilu takým spôsobom, aby...

Horná časť ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5642

Dátum: 13.07.2004

Autor: Hilchenbach Gerhard

MPK: F16K 43/00

Značky: část, horná, ventilu

Text:

...unášača spočíva v tom, že sa môže vytvoriť viazané spojenie.Podľa homej časti ventilu podľa vynálezu je unàšač tvorený záberom závitu, ktorým sú nastavovací prvok ahomá časť telesa udržiavané vzávitovom zábere. Výhoda tohto ďalšieho uskutočnenia spočíva vtom, že sa vytvorí viazané spojenie pomocou ktorého spolupôsobí nastavovací prvok na spôsob stúpajúceho vretena s telesom.Podľa výhodného uskutočnenia hornej časti ventilu podľa vynálezu...

Sústava dosky ventilu odolná proti praskaniu na riadenie prúdu roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282940

Dátum: 05.12.2002

Autori: King Patrick, Richard Francois Noel

MPK: B22D 41/28

Značky: dosky, riadenie, odolná, ventilu, praskaniu, proti, roztaveného, sústava, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava dosky ventilu odolná proti praskaniu na riadenie prúdu roztaveného kovu v posúvačovom stavidlovom ventile obsahuje žiaruvzdornú dosku (18, 24) ventilu, ktorá má pozdĺžnu os (70) a kruhový otvor (19) so stredom na pozdĺžnej osi (70) na vedenie roztaveného kovu, a zrezané rohy (54a až 54d) na sústredenie upínacej sily smerom na pozdĺžnu os (70) v blízkosti kruhového otvoru (19) na zabránenie formovaniu a rozširovaniu prasklín v doske....

Čerpadlo na betón s automatickým nastavovaním ovládania S – ventilu podľa druhu betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 557

Dátum: 23.10.2002

Autori: Baldinucci Maurizio, Cipolla Davide

MPK: F04B 15/00, F04B 7/00

Značky: betón, čerpadlo, podľa, ventilu, ovládania, druhu, nastavovaním, automatickým, betonů

Text:

...v pripojenom hlavnom nárokuĎalšie hľadiská tohto vynálezu sú popísané V závislých nárokoch.Ine podstatne znaky avýhody čerpadla na betón podľa tohto vynálezu sú zrejméz nasledujúceho podrobného popisu jeho výhodneho vyhotovenia, s odvolaním na pripojenePrehľad obrázkov na ýkreseNa obr. l je celkové znázornenie čerpadla na betón, u ktorého je uplatnený tento vynález a na obr. 2 je schematicky znázornená, ako je vynález uplatnený u čerpadla na...

Ovládacia časť pneuvalcového uzatváracieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2424

Dátum: 16.05.2000

Autor: Vlček Petr

MPK: F16K 3/10, F16K 17/04

Značky: uzatváracieho, pneuvalcového, ovládacia, ventilu, část

Text:

...časť bola spojená tiahlom § s telom l dvojcestného ventilu. Ovládacia časť pozostáva zo spodnej upevňovacej dosky 3, na ktorú sú kolmo uchytené spojovacie stĺpiky 1. Spodná upevňovacia doska i je spojená závitom s homým otvorom tela L Spojovacie stĺpiky 3 sú opačiným koncom uchytené k hornej upevňovacej doske 5, ktorá je spojená s dvojčinným pneumatickým valcom g.Vbočnej stene pneumatického valca z sú prívodové otvory 13 ovládacieho...

Zapojenie na riadené spínanie plynového solenoidového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2236

Dátum: 12.07.1999

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 1/00, G05D 16/20

Značky: solenoidového, spínanie, ventilu, plynového, riadené, zapojenie

Text:

...riadené spínanie plynového solenoidového ventilu podľaďalšieho uskutočnenia s dvomi odpormi vo vedení spätnej väzby od spojovacieho3 bodu druhého odporu s druhým kondenzátorom k elektróde riadiaceho tranzistoru,ktorá je odvrátená k prvému odporu, je také v ktorom je riadiaca elektróda druhého tranzistoru pripojená k spojovaciemu bodu oboch spätnoväzbových odporov.Na reguláciu modulovaného budiaceho prúdu je k druhému kondenzátoru paralelne...

Riadiaci obvod napájaný striedavým prúdom plynového magnetického ventilu s kontrolou privádzania spaľovacieho vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2234

Dátum: 12.07.1999

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 5/24, F23N 5/20

Značky: prúdom, plynového, vzduchu, ventilu, spaľovacieho, privádzania, riadiaci, napájaný, striedavým, kontrolou, magnetického, obvod

Text:

...relé a nadruhej strane je cez prvý usmerňovač napojený na pracovný kontakt, a b) druhýpripoj ventilu je cez vypínač prúdenia spojený s druhým napájacím vedením3 Výhodné je ak do spojovacieho vedenia medzi druhým prípojom ventilu a druhým napájacím vedením striedavého prúdu je zapojený druhý usmerñovač (obr. 2 a 3).Ďalším výhodným uskutočnením obvodu podľa technického riešenia je riadiaci obvod vyššie uvedený s elektronickým vypínačom,...

Ovládacia hydraulická jednotka zavzdušňovacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2098

Dátum: 12.03.1999

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 24/00, F16K 21/12, B65D 47/04...

Značky: jednotka, hydraulická, zavzdušňovacieho, ventilu, ovládacia

Text:

...stranou čapom Q na rameno Z páky § ovládajúcej zdvihaciu tyč 2 ventilu LQ dnového výpustu ,pričom spodné úchytné teleso g je uchytené na držiak l 1 plášťa t dnového výpustu. Homý vlnovec l je opatrený homým úchytným telesom 14 , v ktorom je posuvneuložená homá vodiaca tyč lg homého vlnovca l§ , ktorá dosadá na tanier Q zavzdušňovacieho ventilu, pričom home úchytné teleso L 1 je uchyteně vo výstupnom telesa l 7 zavzdušňovacieho ventilu ....

Zapojení elektromagnetu, zejména elektromagnetického ventilu k řízení průtoku plynných nebo kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260417

Dátum: 15.12.1998

Autor: Úlehla Jiří

MPK: H01H 51/06

Značky: kapalných, elektromagnetického, plynných, médií, zapojení, elektromagnetů, řízení, ventilu, zejména, průtoku

Text:

...tyristoru je spojene s jedním, vývodeoí kondenzátora, k jehož druhému vývodu je do série připojen první odpor zapojený ,na katodu první diody a paralelné ke kondenzátoru je připojen druhý odpor. Místo druhého vinutí cívky je použito třetího odporuVýhoda tohoto zapojení spočíva především v~ materiál-olive úsgtíře, činící až 50 0/0 dosavadní spotřeby používaného měděnélír drátu na vínutí cívky elektromagnetického ventile. Mimo to je...

Zariadenie na odstránenie hlučnosti ovládacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278564

Dátum: 08.10.1997

Autori: Kvapil Josef, Kristen Josef

MPK: F16K 47/02

Značky: hlučnosti, ventilu, zariadenie, ovládacieho, odstránenie

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloodvzdušňovací ventil (28) ovládajúci malý priestor (11) tlakovej nádoby (1) je prepájacím potrubím (32) napojený na výstupné výfukové potrubie (4) či rúrkovou vzperou (18) prechádzajúcou tlakovou nádobou (1) alebo až za tlakovou nádobou (1). V mieste zaústenia prepájacieho potrubia (32) do výstupnej výfukovej rúry (4) je vo výstupnej výfukovej rúre (4) vložka (33) v tvare dýzy Lavala, zmenšujúca pretlak vzduchu v prepájacom potrubí (32).

Systém mechanickej časti elektromagnetického ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 462

Dátum: 11.05.1994

Autori: Hanák Karel, Botek Zdeněk, Bičan Jaroslav

MPK: F16K 31/02

Značky: elektromagnetického, systém, ventilu, částí, mechanickej

Text:

...odteká ďalej cez odtokové drážky (otvory) na valci g do odtoku. Tlak V priestore nad piestom poklesne a následkom rozdielu tlaku nad a pod piestom otvára prietok sedlom ventilu §. Po vypnutí prúduV cievke jadro 7 uzavrie odtok cez labyrint. Tlak V priestore nadpiestom 3 sa vyrovná s tlakom pod piestom a piest tlakom pružiny5 je pritlaćený na sedlo 5 a tým uzatvára prietok ventilom.Piest Q môže byt vyhotovený 2 nehrdzavejúcej ocele, aleboz...

Zariadenie na priame riadenie sacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 424

Dátum: 06.04.1994

Autor: Ernryd Leif

MPK: A61C 17/00

Značky: sacieho, zariadenie, riadenie, priame, ventilu

Text:

...prednosťou tohoto zariadenia je jeho dostupnosť,konštrukčná nenáročnosť, ľahká manipulácia a obsluha a spoľahlivosť celého zariadenia. Vzhľadom k doterajšiemu stavu tech niky je závažné oästránenie pomerne nákladného elektromagnetu.Spoľahlivosť a bezpečné otváranie a zatváranie membrány zaisťuje prepojenie podtlakovej komory podtlakovým vedením so zdrojom podtlaku a so zavzdušňovacím vedením, priamo napojeným na riadiaci ventil. Ovládacie...

Telo ventilu obtokovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 380

Dátum: 06.04.1994

Autor: Ďurec Ján

MPK: F16K 1/54, G01F 1/40, F16K 27/02...

Značky: sústavy, obtokovej, ventilu

Text:

...zmenšením počtu spojovaných miest tým, že telo ventilu je vytvorené ako jeden kompaktný kus. Výrobok je prispôsobený na pripojenie dalších prvkov z plastických látok. čo zaručuje, že obłoková súprava nebude zarastať vodným kameňom a minerálmi, čím sa zachová počiatočný prietok. Riešenie je výrobne nenáročné, funkčne spoľahlivé a vyznačuje sa dlhouživotnosťou pri nízkych výrobných a materiálových nákladoch.Prehľad obrázkov na...

Kryt ventilu spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280497

Dátum: 10.11.1993

Autor: Schnabel Werner

MPK: F01M 13/00, F16K 7/17, F01M 11/04...

Značky: ventilu, spaľovacieho, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka krytu ventilu spaľovacieho motora s plniacim otvorom (33) na motorový olej uzavretým vekom (38), do ktorého je integrovaný tlakový regulačný ventil (35) na odvzdušnenie kľukovej skrine spaľovacieho motora. Regulačný ventil (35) je vybavený prípojkou (43) na prívod plynu z kľukovej skrine a prípojkou (37), ktorá je spojovacím potrubím spojená s prívodom vzduchu spaľovacieho motora.

Regulačný kuželík ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278764

Dátum: 15.01.1992

Autor: Wessman Bo

MPK: F16K 1/12, F16K 1/34, F16K 1/06...

Značky: ventilu, kuželík, regulačný

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný kuželík (1) ventilu v podstate valcového tvaru je vybavený na svojej valcovej obvodovej ploche štyrmi drážkami (2, 3) tvaru V, ktorých prierezová plocha narastá pozdĺž pozdĺžnej osi regulačného kuželíka (1). Dve z nich sú primárne drážky (2), prebiehajúce pozdĺž celej aktívnej dĺžky regulačného kuželíka (1), a druhé dve z drážok sú sekundárne drážky (3), prebiehajúce pozdĺž časti aktívnej dĺžky regulačného kuželíka (1), v ktorej majú...