Patenty so značkou «ventilové»

Hnací a prestavovací systém pre meniteľné ventilové rozvody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 333

Dátum: 02.05.2003

Autor: Naumann Herbert

MPK: F01L 1/04, F01L 13/00

Značky: měnitelné, hnací, ventilové, systém, rozvody, přestavovací

Text:

...prebiehajúcou v tvare kruhu okolo svojej osi otáčania, do kladky 10 rozvodnej páky 2 pohybom sem a tam medzi bodom A a bodom g, pričom sa ventil l neotvára.Ked sa hriadeľ g nastavovacích vačiek pootočí v smere pohybu hodinových ručičiek,kladka Lg hnacej páky i sa postaví na zdvihovú krivku nastavovacej vačky ll hriadeľa g nastavovacích vačiek, v dôsledku čoho hnacia páka 41 vykoná otáčavý pohyb v smere pohybu hodinových ručičiek okolo osi...

Ventilové sedlo najmä vodovodných batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2713

Dátum: 07.11.2000

Autor: Pavlík Karol

MPK: F16K 1/44, F16K 1/42

Značky: najmä, ventilové, vodovodných, sedlo, batérií

Text:

...technického riešenia pri zachovaní požiadaviek na ekológiu. Zavedenie do výroby tohto ventilového sedla, najmä vodovodných batérií podľa technického riešenia znamená zvýšenie kvality vodovodných ventilových batérií čo sa prejaví aj ekonomickým efektom. nPrehľad obrázkov na výkresochVentilové sedlo, najmä vodovodných batérií podľa technic kého riešenia bude bližšie ozrejmené na výkrese, kde na obr. 1 je znázornená jeho základna konštrukcia. Na...

Zařízení pro měření ventilové vůle rozvodového mechanismu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263702

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šimůnek Petr

MPK: G01B 7/14

Značky: ventilové, měření, motorů, zařízení, spalovacího, mechanismu, rozvodového, vůle

Text:

...jeho jednoduchosti a nízke ceně vłaetního čidla, ktoré je tvořeno přímo upraveným dílem rozvodu. Přitom zařízení pracuje s vysokým etupněm rozlišení, který činí lO 3 nm a současně umožňuje přímý zázna dynamických změn ventilové vůle na měřicí magnetofon nebo zapieovač. Příklad provedení zařízení pro ěření ventilové vůle rozvodového nechanismu OHV spalovacího motoru je schenaticky zná 263 702 i 2 izorněn na pripojene výkrese.Jak je petrno z...

Ochranné zařízení proti přetlaku pro ventilové bleskojistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231051

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vocasek Siegfried, Exner Bernd

MPK: H01T 1/14

Značky: ventilové, ochranné, přetlaku, proti, zařízení, bleskojistky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranneho zařizení proti přetlaku pro ventilové bleskojistky používané hlavně na úseku zásobování elektrickou energií. Cílem vynálezu je zabezpečit provedení rychlé automatizované montáže ochranných zařízení proti přetlaku pro ventilové bleskojistky s tím, aby se docílilo značného zkrácení pracovního času. Úkol spočívá ve vytvoření ochranného zařízení proti přetlaku pro ventilové bleskojistky zabezpečujícího snížení počtu...

Zařízení pro ochranu před předpětím pro ventilové usměrňovače zhášené sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217408

Dátum: 01.07.1984

Autor: Uhlenhut Gerd

Značky: zhášené, před, sítí, zařízení, usměrňovače, ochranu, ventilové, předpětím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ochranu před přepětími, která vznikají při přepínacích operacích ve ventilových usměrňovačích proudu zhášených sítí, obsahující nelineární ochranné prvky a obvod odbuzení a napájecích spotřebiče s velkou indukčností, například budící pole strojů na stejnosměrný proud. Cíl spočívá ve vyloučení nežádoucího zhoršení spolehlivosti práce při využívání zařízení pro ochranu před přepětími a v zajištění efektivní ochrany...