Patenty so značkou «ventil»

Rázový výpustný ventil k WC mise

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7093

Dátum: 05.05.2015

Autori: Jurec Ladislav, Pancuráková Zuzana

MPK: E03D 3/04, E03D 1/34

Značky: rázový, ventil, výpustný

Text:

...kolenové teleso, ktorého os výstupu je kolmá na os vstupu. Sedlo s dosadacou plochou orientovanou k vstupu je osadené medzi vstupom a výstupom ventila kolmo na os vstupu ventila. V osi vstupu ventila je umiestnená stopka ukončená hlavicou dosadajúcou do sedla. Sedlo sa vytláča smerom dovnútra tlakového priestoru. Stopka je vedená vo vodiacej vložke so šikmým vnútorným čelom, ktoré smeruje výtok kvapaliny smerom k výstupu ventila. Na druhej...

Vypúšťací ventil WC nádržky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6286

Dátum: 05.11.2012

Autor: Růžička Jiří

MPK: E03D 1/33, E03D 1/14, E03D 1/34...

Značky: ventil, vypúšťací, nádržky

Text:

...aj homý plavák so stredovou rúrkou, až stredová rúrka dosadne svojím tesnením do sedla ventilu. Vypúšťací otvor sa tým uzavrie, voda prestane odtekať a napúšťací ventil dopúšťa vodu do nádržky. Nastáva stav vyobrazený na obr. l.Obr. 3 znázorňuje stav, kedy obsluha ovládacim wriadením nadvihla stredovú rúrku takou silou, že jej dorazový prvok prekonal odpor kladený výstupkom na páčke, ktorý je vytvorený nadvihnutým spodným plavákom, a to tak,...

Bezpečnostný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15747

Dátum: 22.03.2012

Autor: Endrich Manfred

MPK: F16K 17/04, F16L 27/093, F16H 7/08...

Značky: bezpečnostný, ventil

Text:

...napr. privádzať tuk alebo olej pre naplnenietlakového systému príslušným tlakovým médiorn.Podľa ďalšej výhodnej formy vyhotovenia obsahuje tento ďalší ventil škrtiaci regulátor na obmedzenie rýchlostí prívodu tlakového média. Počas plnenia tlakového systému je tak možné ovládať, a najmä znížiť rýchlosť, prívodu tlakových médií. Zabráni sa tak prílišVýhodne je škrtiaci regulátor vytvorený napr. ako dierovaná vložka, a môže dosiahnut pri...

Aktivačný modul pre prinajmenšom jeden plynový prepínací ventil spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19080

Dátum: 23.01.2012

Autori: Dussenpond Hannes, Hartel Kai, Gehl Oswald, Schiller Heino, Wawrik Norman, Gebauer Klaus, Kriete Jens

MPK: F01L 1/047

Značky: přepínací, spaľovacieho, prinajmenšom, aktivačný, plynový, modul, ventil, motora

Text:

...spoľahlivé añmkčne bezpečne stvámenie aktivačného modulu sa docieli tým, že vačkový hriadeľ vykazuje ozubený hnací hriadel, pričom tento je uložený na nedelenomSystém prepínania ventilov sa docieli tým, že najmenej jedna vačka je stvárnenáa usporiadaná tak, že je axiálne presúvateľná na vačkovom hriadeli.Jednoduchá montáž sa docieli tým, že základňa ložiska je stvárnená jednodielne s vekomhlavy valca. Ďalej sú pri spôsobe vyššie...

Riadiaci ventil pre oddeliteľnú spojovaciu jednotku pre pružné rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19492

Dátum: 25.10.2011

Autor: Bormioli Lorenzo

MPK: F16L 55/10, F16L 23/036, F16K 1/18...

Značky: oddeliteľnú, pružné, spojovaciu, riadiaci, rúrky, ventil, jednotku

Text:

...obmedzovala možnosť vzniku0009 Otočné susedné sektory majú tvar a rozmery také, aby umožňovali čiastočnéprekrývanie susedných sektorov pre lepšiu tesnosť medzi samotnými sektormi.0010 Týmto spôsobom je možné, vhodným nastavovaním dynamických bŕzd kvapaliny, zamedziť vodnému rázu v priebehu kroku uzatvárania a príslušným škodlivým účinkom na inštaláciu.0011 Znaky tohto vynálezu budú ďalej opísané v nasledujúcom podrobnom opise jeho praktického...

Spätný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18441

Dátum: 02.08.2011

Autor: Deubler Alfred

MPK: F16K 31/124, F16K 31/122, F16K 15/06...

Značky: spätný, ventil

Text:

...alebo viac silne vždy podľa vznikajúceho tlaku, čo môže viesť k rušivémuvyvíjaniu hluku. To je nežiaduce najmä pri použití jednotky prezásobovanie stlačeným vzduchom v okolí pacienta, ako aj i v pripadeÚkolom vynálezu preto je dať k dispozicii spätný ventil v úvodezmieneného druhu, u ktorého bude znížené vyvíjanie hluku.Ďalším úkolom vynálezu je vytvoriť spôsob prevádzky jednotkyTento úkol je vyriešený spätným ventilom v úvode...

Napúšťací a vypúšťací ventil a fóliový vak s uvedeným ventilom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5786

Dátum: 06.07.2011

Autor: Marko Norbert

MPK: F16K 5/20, B65D 47/02

Značky: ventilom, ventil, fóliový, napúšťací, uvedeným, vypúšťací

Text:

...ventil tak ako je znázomený na priloženom obr. 1 pozostáva z telesa l ventilu,ktoré je opatrené kruhovým otvorom, ktorý smerom dopredu je opatrený vystupujúcim vonkajším závitom na pripojenie armatúry alebo krycej zátky Z a smerom dozadu vystupujúcou časťou § guľovej plochy. Na časť § grľovej plochy prílieha uzáver g v tvare guľovćho vrchlíka, ktorý je otočne uložený v dvoch proti sebe usporiadaných čapoch Q, z ktorých jeden prechádza...

Ventil pre nádobu na kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18815

Dátum: 15.02.2011

Autori: Zünd Marco, Scheiwiller Felix, Erb Markus

MPK: F16L 55/115

Značky: ventil, kvapaliny, nádobu

Text:

...pridržiavací diel pružiny, ktorý vyčnieva za dolnú stranu a obsahuje držiak pre pružný element uspořádaný protiľahlo k priechodnému otvoru. S výhodou je tento pružný element vytvorený ako tlačnáPri jednej ďalšej špeciálnej forme uskutočnenia je pružný element usporiadaný medzi držiakom na prídržiavacom dieli pružiny a uzatváracim elementom, takže uzatvaraci elementje od dolnej strany zatláčaný do priechodného otvoru telesa ventila.Pn jednej...

Ventil odlievacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14652

Dátum: 25.01.2011

Autori: Bühler Leo, Bauer Bernhard

MPK: A23G 1/20, A23G 9/28

Značky: ventil, stroja, odlievacieho

Text:

...výhodnejšie rovnakého typu.Výhodné je združenie viacerých ventílových klapíek, výhodnejšie troch alebo štyroch ventílových klapiek do jedného ventilu.Vo ventile sú ventilovć klapky, prípadne Ventilová klapka a prvok ventilu usporiadané výhodnejšie tak, aby pri jednej polohe klapiek, výhodnejšie vstave nečinnosti, vktorej na klapky nepôsobí žiaden tlak, uzatvárali otvor ventilu. V okamihu, kedy na klapku začne pôsobiť tlak, klapka opúšťa...

Ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14364

Dátum: 08.06.2010

Autor: Esveldt Vincent

MPK: F16K 47/08, F16K 1/12, F16K 31/04...

Značky: ventil

Text:

...poháňanýškrtiaceho ventilu, a poháňa uzavierací člen v tvare piestu.0009 DE 100 58 441 A 1 zverejňuje koncept pre škrtiaci ventil v uhlovej konštrukcii, pričom nastavovací pohon je zvonku pripojený prírubou na ventilovom tele v oddelenom, hermeticky utesnenom puzdre a opäť iba hriadel,vybavený pohyblivým závitom, preniká do vnútornej oblasti škrtiaceho ventilu. Tiež v tomto ventile sú stator a jazdec oddelené oddelovacou stenou.0010 Pri...

Odvzdušňovací ventil do odvzdušňovacích otvorov vulkanizačných foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 287193

Dátum: 24.02.2010

Autor: Hajdúch Jaroslav

MPK: F16K 24/00, B29D 30/06, B29C 33/10...

Značky: otvorov, ventil, vulkanizačných, foriem, odvzdušňovacích, odvzdušňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Odvzdušňovací ventil (3) do odvzdušňovacích otvorov vulkanizačných foriem najmä pre oblasť dezénu behúňa pozostáva z ventilového puzdra (5), v ktorom je pohyblivo uložená ventilová vložka (4) a vinutá pružina (6), pričom ventilovú vložku (4) tvorí ventilový driek (4-3), ktorý je na jednom konci vybavený tanierom (4-1) a na druhom konci kužeľovou plochou (4-2), prechádzajúcou do opačne orientovaného kužeľového zakončenia. Pohyb ventilovej vložky...

Odvzdušňovací ventil na použitie do odvzdušňovacích otvorov vulkanizačných foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 287141

Dátum: 16.12.2009

Autor: Hajdúch Jaroslav

MPK: B29C 33/02, B29C 33/10, B29C 35/02...

Značky: odvzdušňovací, foriem, odvzdušňovacích, použitie, otvorov, ventil, vulkanizačných

Zhrnutie / Anotácia:

Odvzdušňovací ventil na použitie do odvzdušňovacích otvorov vulkanizačných foriem najmä pre oblasť dezénu behúňa pozostávajúci z ventilového puzdra, ktoré má tvar dutého valca s dnom (5-5) vybaveným otvorom na odvod vzduchu, a z ventilovej vložky (4) pozostávajúcej z pružného drieku (4-3) vytvoreného plochou pružinou, v tvare napodobňujúcom obrátené písmeno U, ktorá je na jednom konci vybavená plochou (4-2), na ktorej je upevnený tanier (4-1),...

Ventil na striekanie nanášaného produktu a striekacia pištoľ obsahujúca takýto ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14123

Dátum: 08.12.2009

Autor: Robert Stéphane

MPK: F16K 11/20, F16K 1/44

Značky: produktů, striekanie, takýto, obsahujúca, ventil, striekacia, pištoľ, nanášaného

Text:

...prvá koruna 134 a prvý dolný valec 135 majú duté stredné časti, ktoré sú medzi sebou prepojené.0020 Druhá ihla 160 sa skladá zdruhého horného nástavca 162 vtvare zrezaného kužela,zdruhého horného valca 163, zdruhej koruny 164 azdruhého dolného valca 165. Os X 112 je spoločná pre druhý horný nástavec 162, druhý horný valec 163, druhú korunu 164 a druhý dolný valec 165. Druhá ihla 160 má teda symetriu otáčania okolo druhého smeru posuvu,...

Systém ovládania ventilu pre nasávací ventil plynového kompresora pre chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13482

Dátum: 26.11.2009

Autori: Baars Edmar, Ferreira Da Cámara Humberto, Vollrath Ingwald, Berwanger Egídio

MPK: F04B 39/10, F04B 39/08, F04B 53/10...

Značky: ventilu, systém, nasávací, ovládania, plynového, ventil, kompresora, zariadenie, chladiace

Text:

...kompresora chladiaceho zariadenia za účelom predídenia alebo uvoľnenia stlačenia a rozpínania plynu, aby sa bolo možné vyhnúť potrebe predimenzovávania jeho motora (kompresor môže byť navrhnutý tak, aby sa sústreďoval na oblasť krivky ER po treťom ohybe).0015 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť systém, ktorý je schopný predchádzať tomu, aby sa kompresor počas cyklu intenzívneho chladenia pretočil.0016 Ďalším cieľom vynálezu je tiež...

Teleso ventilu a uzatvárací ventil obsahujúci toto teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 287050

Dátum: 30.09.2009

Autori: Zweekhorst Arnoldus Willem, Van Zijll Langhout Jaco Matthijs

MPK: B65D 51/16, B65D 83/14, B65D 47/04...

Značky: těleso, uzatvárací, ventilu, ventil, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Teleso ventilu obsahuje kužeľovitú uzatváraciu časť (7, 27, 47) ventilu s uzatváracou stenou a upevňovacím okrajom (11, 51) obklopujúcim uzatváraciu časť a otočne pripojeným k uzatváracej časti (7, 27, 47). Predĺžená operačná časť (8, 28, 48) je umiestnená na uzatváracej časti (7, 27, 47) v smere od uzatváracej steny, pričom otočným spojením s upevňovacím okrajom (11, 51) dôjde k vychýleniu uzatváracej časti (7, 27, 47) pri zábere operačnej...

Vstrekovací ventil paliva a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287015

Dátum: 21.08.2009

Autor: Brygier Oliver

MPK: F02M 61/00, F02M 45/00

Značky: výroby, vstrekovací, spôsob, ventil, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vstrekovací ventil paliva na spaľovacie motory je uskutočnený s prídržným telesom (1) ventilu, v ktorom je proti sile najmenej jednej zatváracej pružiny (27, 28) usporiadaný axiálne pohyblivý článok (12) ventilu piestového tvaru, ktorý je na úseku svojej dĺžky vedený v otvore (21) a ktorý svojím koncom privráteným k spaľovaciemu priestoru riadi otvorenie najmenej jedného vstrekovacieho kanálu (19) a s priestorom (30) pružín obsahujúcim najmenej...

Vyvážený solenoidový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17148

Dátum: 22.05.2009

Autori: Simmonds Jeffrey, Neff Robert, Janssen Eric

MPK: F16K 31/06, F16K 27/02

Značky: solenoidový, ventil, vyvážený

Text:

...ventilu. Prvá povrchová plocha ventilového člena/kotvy je cez vstupný port prepojená so stlačenou tekutinou. Druhá povrchová plocha ventilového člena/kotvy je prepojená so stlačenou tekutinou v uzatvorenej polohe ventilu. Veľkost prvej povrchovej plochy je v podstate zhodná s veľkosťou druhej povrchovej plochy. pričom stlačcná tekutina pôsobí rovnako na prvú povrchovú plochu i druhú povrchovú plochu u tletinuje tlakovo0009 Podľa ďalších...

Výčap pre tekutiny a ventil na použitie v uvedenom výčape

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13276

Dátum: 05.05.2009

Autori: Terpstra Willem, Hanssen Hubert Joseph Frans

MPK: B67D 1/14

Značky: uvedenom, použitie, výčap, ventil, výčape, tekutiny

Text:

...a ktorý má plochu prierezu aspoň 80 , svýhodou aspoň 90 uvedeného svetlého prierezu. Tak je možné turbulencie počas vydávania a vprípade napr. piva penenia znížiť a výdaj uľahčiť, čo je obzvlášť významné pre menej skúsených0010 Podľa ešte ďalšieho aspektu prvá časť ventilu zahŕňa trubicu pre dodávanie tekutiny a aspoň jeden výstupok alebo zárez, napr. aspoň dva výstupky, ako napr. výstupky, alebo zárezy, ako napr. drážky, a časť telesa...

Ventil minimálneho tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17400

Dátum: 19.03.2009

Autor: Martens Kristof Adrien Laura

MPK: F16K 39/02, F16K 15/02

Značky: ventil, tlaku, minimálneho

Text:

...a druhý vzdialený koniec je otvorený, a v ktorej je ventilové teleso cez otvorený vzdialený koniec uložené klzným spôsobom s časťou v tvare piestu. Vyššie uvedený piest je výhodne vyrobený v tvare v podstate valcového puzdra v ktorom sa aspoň čiastočne nachádza vyššie uvedená pružina a pričom toto puzdro je na jednej strane tesne uzatvorené prostredníctvom dolnej steny, cezktorú prechádza vyššie opísaný kanál. Tento kanál však tiež môže byť...

Člen regulácia tlaku, najmä regulátor tlaku farby alebo ventil nanášacieho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15453

Dátum: 21.01.2009

Autori: Melcher Rainer, Baumann Michael, Buck Thomas

MPK: F16K 27/02, G05D 16/06, G05D 16/18...

Značky: farby, ventil, tlaku, regulácia, najmä, prostriedku, člen, nanášacieho, regulátor

Text:

...v rámci svojej plasticity v podstate elasticky, takže sa membrána sama vracia do východiskovej polohy.0018 Z predchádzajúceho opisu je už zrejmé, že sa v prípade regulátora tlaku farby jedná o podobný regulátor tlaku farby, ako je opísaný v patentovej piihláške EP l 376 289 Al,takže na obsah tejto patentovej prihlášky je v predkladanom opise vykonaný odkaz V plnom rozsahu.0019 Vo variantu regulátora tlaku farby podľa vynálezu vykazuje...

Výtokový ventil s ručne ovládanou ovládacou pákou a zadržiavajúcou pomôckou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14666

Dátum: 17.11.2008

Autori: Falckenberg Harald, Meyer Ulrich

MPK: B67D 7/50

Značky: zadržiavajúcou, ventil, ručné, pomôckou, výtokový, ovládanou, ovládacou, pákou

Text:

...sa uvažuje s tým, aby bol aretačný prvok vytvorený ako výkyvná páka.0012 Páka môže mať uvoľňovaciu plochu na spolupôsobenie sozadržiavajúcou západkou a môže mať aretačnú plochu naspolupôsobenie so zadržiavajúcou západkou.0013 Aretačná plocha môže byť vytvorená ako zrezaná smerom dozadu, aby už pri relatívne malej na páku pôsobiacej sile sa dosiahlo uvoľňujúce pôsobenie vzhľadom na manuálnu zadržiavajúcu silu ovládacej páky.0014 Aretačný...

Multifunkčný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 286481

Dátum: 24.10.2008

Autori: Moalem Zohar, Olchinski Vladimir, Livne Yoav, Orenstein Ehud

MPK: F16K 24/00, F16K 17/36

Značky: multifunkčný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Multifunkčný ventil (10) obsahuje puzdro (12) obsahujúce uzavretý priestor (18), vybavený jedným alebo viacerými vstupnými otvormi (20) na tekutinu, vedúcimi do uzavretého priestoru (18), výstupným otvorom (22) na hornom konci uzavretého priestoru (18) a ventilovým sedlom (24) ohraničujúcim výstupný otvor (22). Ventil (10) ďalej obsahuje ventilovú zostavu (30) umiestnenú v uzavretom priestore (18) a obsahujúcu prvý stupňovitý člen (32) a druhý...

Tlaková nádobka na aplikáciu liečiva a odmerný ventil na použitie v tlakovej aplikačnej nádobke

Načítavanie...

Číslo patentu: 286381

Dátum: 30.07.2008

Autor: Warby Richard John

MPK: B65D 83/14, B05D 7/24, A61M 15/00...

Značky: aplikáciu, tlaková, použitie, aplikačnej, nádobka, tlakovej, ventil, liečivá, odměrný, nádobke

Zhrnutie / Anotácia:

Nádobka umožňuje aplikáciu liečiva, pričom aspoň časť jedného alebo viacerých povrchov súčiastok tlakovej aplikačnej nádobky, ktoré prichádzajú počas skladovania alebo aplikácie do styku s liečivom, sú vybavené vrstvou za studena plazmovo polymerizovaného perfluórhexánu, naviazanou aspoň na časti týchto povrchov.

Odvzdušňovací ventil na odstraňovanie vzduchu z vulkanizačnej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13326

Dátum: 09.07.2008

Autor: Penkkimäki Pekka

MPK: B29D 30/06, F16K 24/04, B29C 33/10...

Značky: ventil, formy, vulkanizačnej, odvzdušňovací, odstraňovanie, vzduchu

Text:

...Nevýhodou známych odvzdušňovacich ventilov je najmä ich zložitá štruktúra a nepríjemná nestálosť. Odvzdušňovací ventil podľa špecifikácie US 4347212 nemá žiadne skutočné teleso vo ventile a upevñovanie sa uskutočňuje zo zadnej strany formy. Na jej spodku existuje matica, pomocou ktorej sa ventilový driek zamyká na svojom mieste. Ventil sa nemôže vymeniť bez odpojenia celého ventilu od formy alebo nahradenie ventilu je krajneťažké. V...

Guľový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 286206

Dátum: 28.04.2008

Autori: Bucci Fabio, Florio Andrea

MPK: F16K 5/06

Značky: ventil, guĺový

Zhrnutie / Anotácia:

Guľový ventil obsahuje vonkajšie obalové teleso (11), vnútri ktorého je usporiadaný uzatvárací prvok (13) v tvare gule na uzatváranie prúdenia tekutiny, pričom je vybavený priechodným otvorom (18) a pohyblivý medzi uzatvorenou polohou a otvorenou polohou ventilu. Jedno alebo viac sediel (12) tvoria tesniace prvky vzhľadom na vonkajšie obalové teleso (11) a uzatvárací prvok (13). Uzatvárací prvok (13) obsahuje na svojich guľových častiach (15)...

Na plaste založený radiátorový ventil a metóda jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15795

Dátum: 02.04.2008

Autor: Topalyan Aksel

MPK: F16K 27/06, B29C 45/33, B29C 45/14...

Značky: ventil, výroby, pláště, metoda, radiátorový, založený

Text:

...alebo rohových tiel ventilov charakterizovaný tým, že zahŕňa dva kusy v tvare valca alebo jeden kovový kus vyrobený vjednom kuse. V dizajne z dvoch kusov adaptér zahŕňa dve časti, menovite vložně ventilové sedlo a podporná vložka. Vložné sedlo je namontované na profilu uzáveru spôsobom upevnenia utiahnutím/narazením, takže je poskytnutá plne otvorená poloha termostatickej vložky ventilu. Podpora vložky je valcovitá kovová časť s vnútornou...

Tesniaci vyrovnávací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4980

Dátum: 05.02.2008

Autori: Novodomský Milan, Kabina Gabriel, Prandorfy Milan

MPK: G21D 1/00, F16K 17/00, E06B 5/10...

Značky: vyrovnávací, ventil, tesniaci

Text:

...kontrolným priestorom a teda nie je možné na stávajúcom telese ventilu realizovať lokálne skúšky tesnosti.Doterajší stav neumožňoval lokálne odskúšanie tesnosti uloženia vyrovnávacích ventilov v záštitohermetických dverách.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že tesniaci vyrovnávaci ventil je tvorený telesom, po ktorého obvode je aspoň jedna drážka, v ktorej je urniestnené...

Jednotka hydraulického ovládania pre zavzdušňovací ventil a dnový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12164

Dátum: 20.11.2007

Autori: Kalvoda Vladimír, Szabo Marek

MPK: B61D 5/00, B65D 90/34, F15B 7/00...

Značky: ovládania, ventil, hydraulického, zavzdušňovací, dnový, jednotka

Text:

...polohy ventilov. Pohyb opernej hlavy g a signalizačnej páky 1 ~ 1 je vymedzený pozdĺžne drážkou Q v nosnom telese l, cez ktorú prechádza stredový čap l Dvojramenná páka 251 s blokovacím ramenom z a nárazníkovým ramenom 26 je uložená otočne v blokovacom držiaku 21, kde je uložená vratná pružina 28 opretá o koniec nárazníkového ramena ZQ. Blokovací držiak Ľ je uchytený na nosnom telese l tak, že Vuzavretej polohe zavzdušňovacieho ventilu 29 a...

Ventil s obtokovým kanálom s topným prvkom a obvod spaľovacieho motora pre nasávanie s prehrievaním vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9901

Dátum: 05.07.2007

Autori: Maitre Michael, Comorassamy Yohan, Albert Laurent

MPK: F16K 1/22, F02M 31/13, F02M 31/04...

Značky: motora, prehrievaním, topným, nasávanie, prvkom, kanálom, obvod, obtokovým, ventil, spaľovacieho, vzduchu

Text:

...30).0014 Ventil, všeobecne označený vzťahovou značkou 15, je upevnený na obvode l na nasávanie. Ventil 15 vykazuje hlavné potrubie 2, ktorého konce sú známym spôsobom spojené s0015 V hlavnom potrubí 2 je známym spôsobom upravená škrtiaca klapka 3 prostredníctvom osi, ktorej konce sú otočne uložené v ložiskách, nerozoberateľne spojených s hlavným potrubím 2 tak, aby sa škrtiaca klapka 3 mohla otáčať medzi polohou uzatvorenia hlavného potrubia...

Ventil a spôsob nastavenia toku média

Načítavanie...

Číslo patentu: 285708

Dátum: 30.05.2007

Autor: Lundqvist Per

MPK: F16K 5/06, F16K 47/00

Značky: spôsob, media, nastavenia, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil (1) obsahuje ventilový plášť (2) so vstupom (3) a výstupom (4) prednostne usporiadanými priamo navzájom oproti sebe na protiľahlých stranách plášťa (2). Vo ventilovom plášti (2) medzi vstupom (3) a výstupom (4) je ventilové teleso (5) uskutočnené s v podstate cylindrickým priechodom (6) a otočne umiestnené v plášti (2) tak, že ventilom (1) v úplne otvorenej polohe priechod (6) spolu so vstupom (3) a výstupom (4) ležia navzájom v jednej...

Spätný ventil pre tlmič nárazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19126

Dátum: 22.05.2007

Autor: De Kock Paul

MPK: F16F 9/348

Značky: nárazov, ventil, spätný, tlmič

Text:

...pri väčších vytlačeniach, bude dosiahnutý tlmiaci účinok, ktorý zodpovedá účinku bežného0011 V súlade skonkrétnym uskutočnením vynálezu je miska pružiny ventilu plochá miska, ktorá je dištančnou vložkou umiestnenou naproti sedluventilu držaná v určitej vzdialenosti od sedla ventilu. Pre sedlo ventilu jevýhodné, aby bolo tiež konštruované ako plochá miska, v ktorej je prítomných niekoľko otvorov, výhodne protiľahlo orientovaných otvorov....

Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil pre potrubia alebo armatúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5938

Dátum: 08.05.2007

Autori: Grassl Helmut, Götzinger Stefan

MPK: F16K 24/00, F16K 7/00

Značky: odvzdušňovací, ventil, zavzdušňovací, armatury, potrubia

Text:

...má pohárik pre membránu hĺbku a šírku,ktoré zaručujú, že v polohe, v ktorej plne dosadá cez ventilové teleso, vstupuje iba svojim horným okrajom a cez rolovaciu membránu do styku s ventilovýmtelesom. Inými slovami je pritom pohárik pre membránu hlbší a širší než jevonkajší tvar ventiloveho telesa, takže je možné ešte spoľahlivejšie zabrániť zachytávaniu membrány. Výhodné- je tiež, ked je rolovacia membrána upevnená k poháriku pre membránu...

Riadiaci ventil s profilovaným tesniacim prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17096

Dátum: 12.03.2007

Autor: Bereznai József

MPK: F16K 15/14, F16K 47/10

Značky: prvkom, tesniacim, ventil, riadiaci, profilovaným

Text:

...ktorý má gulový tvar a sedlo (12 b) v tvare Iievika, pričom druhé menované je však opatrené odstupovými výstupkami (12 c). V tomto prípade je reziduálny prietok bud nulový, alebo definovaný čiastočnou absenciou/vynechaním výstupkov (12 c) dosadajúcich na zatvárací prvok (18) vjeho najviac zavretom stave.0008 Riadiaci ventil podľa predkladaného vynálezu je za týmto účelom riadiaci prostriedok, ktorý umožňuje dvojsmerný asymetrický prietok...

Odvzdušňovací ventil pre natlakovanú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5969

Dátum: 26.01.2007

Autori: Franziskus, Hausemer, Lonardi

MPK: F16K 1/32, C21B 7/00, C21B 9/00...

Značky: natlakovanú, ventil, odvzdušňovací

Text:

...s ventilovým sedlom. Je potrebné poznamenať, že stredový uzatvárací povrch,ktorý môže byť zvyčajne alebo dokonca úplne konvexný, obsahuje konvexný povrch najmenej v blízkosti ktesniacemu povrchu. Poháňací mechanizmus je pripojený kuzatváraciemu členu na pohybovanie uzatváracím členom medzi uzatvorenou polohou na ventilovom sedle a otvorenou polohou vzdialenou od ventilového sedla. Podľa vynálezu uzatvárací člen obsahuje späť...

Trojcestný a dvojcestný ventil pod manometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 285467

Dátum: 10.01.2007

Autori: Bičan Jaroslav, Tomášu Bohumil

MPK: F16K 5/00, F16K 11/00

Značky: ventil, trojcestný, manometer, dvojcestný

Zhrnutie / Anotácia:

Trojcestný a dvojcestný ventil pod manometer pozostávajúci v podstate z telesa ventilu a uzatváracieho mechanizmu, tvoreného uzatváracím členom a ovládacou rukoväťou. Uzatvárací člen (1) tohto ventilu je v tvare súdka vybaveného kanálmi (2) a usadeného do prstencových teflonových tesnení (3) tvarovaných za studena a tento uzatvárací člen (1) je prepojený s ovládacou rukoväťou (4). Prstencové teflonové tesnenia (3) sú uložené v telese ventilu...

Poistný ventil na plynové zásobovacie potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285404

Dátum: 11.12.2006

Autor: Spieß Engelbert

MPK: F16K 17/20, F16K 31/08, F16K 17/04...

Značky: plynové, poistný, zásobovacie, potrubie, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa poistný ventil (S) na plynové zásobovacie potrubie (2), s puzdrom (1), ktoré je vložiteľné do plynového potrubia (2), má ventilové sedlo (4) a je v ňom axiálne posuvne uložené zdvihadlo (5) ventilu s tanierom (4) ventilu, ovládaným otváracou pružinou (6) proti smeru (v) prúdenia. Pričom zdvihado (5) ventilu je magneticky prestaviteľné nastavovacím mechanizmom (11) upraveným zvonku plynového zásobovacieho potrubia (2).

Prepojovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6079

Dátum: 08.12.2006

Autor: Söchtig Wolfgang

MPK: F16K 31/122

Značky: ventil, prepojovací

Text:

...alebo ponechá voľnú.Podľa jedného zvýhodných uskutočnení vynálezu je prvý regulačný priestor prietočne spojený s prívodom, ako aj sdruhým činným priestorom. Okrem toho môže byť medzi prívodom a prvým regulačným priestorom vytvorené zaškrtenie. Toto zaškrtenie prispieva na pokles tlaku zoblasti vstupu v prvom regulačnom priestore, ako je ďalej bližšie objasnené ešte v nasledujúcom opise prikladného uskutočnenia.Druhý regulačný priestor je...

Ventil na riadenie prietoku pre fluidizovaný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6229

Dátum: 30.11.2006

Autori: Cenzi Emmanuele, Kroemmer Yvan

MPK: F16K 5/00

Značky: materiál, ventil, riadenie, prietoku, fluidizovaný

Text:

...pružinový prostriedok odpružujúci ventilový kužel voči ventilovému sedlu kolmo na os otáčania, aby sa dosahoval tesniaci kontakt medzi ventilovým sedlom a ventilovým kužeľom. V súlade s dôležitým aspektom vynálezu obsahuje pružinový prostriedok najmenej jednu na jednej strane upnutú a na druhej strane zaťaženú pružinu (pružinu cantilever) usporiadanú vo voľnom priestore proti ventilovému sedlu tak, aby sa odpružíl ventilový kužeľ0010...

Dávkovací ventil s pevným vnútorným potrubím a vonkajšou pohyblivou manžetou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20414

Dátum: 13.09.2006

Autor: Blomme Karel

MPK: F16K 1/00, B67D 3/00, B65B 3/26...

Značky: pohyblivou, vonkajšou, manžetou, vnútorným, dávkovací, potrubím, ventil, pevným

Text:

...na spatnom potrubí, alebo do potrubia ústiaceho do zásobníka s čistiacim roztokom. Výhodné zariadenie podľa vynálezu môže zahŕňať jeden alebo niekoľko výhodných uskutočnenia vynálezu, t. j. spätné potrubie, cez ktoré preteká dávkovaný tekutý produkt,zásobník s čistiacim roztokom a/alebo spojovaciu hadicu.0026 Zariadenie podľa vynálezu môže okrem toho obsahovať dávkovacie zariadenie alebo súbežné dávkovacie zariadenia s čistiacim okruhom...

Riadiaci ventil pre nastavovač vačkovej hriadele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7679

Dátum: 07.09.2006

Autori: Hoppe Jens, Röhr Andreas

MPK: F01L 1/00

Značky: vačkovej, hriadele, nastavovač, riadiaci, ventil

Text:

...pri zadaných materiálových vlastnostiach nalisovaného dielu a riadiaceho piestu, najmä pri zadanej tuhosti, vyžaduje úzke tolerancie pri výrobe priemeru vonku ležiacej obalovej plochynalisovaného dielu, ako aj vo vnútri ležiacej obalovej plochy riadiaceho piestu.Pre nápravu navrhuje vynález, aby v stykovej oblasti medzi nalisovaným dielom a riadiacim piestom mala aspoň jedna obalová plocha nalisovaného dielu a/alebo riadiaceho piestu,...