Patenty so značkou «veľkých»

Zariadenie na hermetické uzatváranie veľkých otvorov v ústrojenstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19749

Dátum: 25.03.2011

Autori: Stanke Klaus, Kroehl Paul, Zielke Jörg

MPK: F28F 9/013, F16J 15/06, F28F 9/00...

Značky: hermetické, ústrojenstvách, otvorov, zariadenie, veľkých, uzatváranie

Text:

...stenu a zosilňujú tak utesnenú oblasť bočnej steny. Spolu s profilmi v tvare U tak vznikne V utesnenej oblasti extrémne tuhá konštrukcia.0012 Obr. 2 znázorňuje rez podľa linie II-II zobr. 1, pričom je tu možné rozoznať dva otvory 7. Lišta 4 je privarená na bočnú stenu 5 ústrojenstva. Na utesnenie slúži profil 2 v tvare U, ktorý je s lištou 4 spojený pomocou svomíkov 3 a pritláča obidve uzatváracie veká 1 na bočnú stenu 5. Mäkké tesnenie...

Zariadenie na obrábanie najmä veľkých priemerov obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9127

Dátum: 12.09.2008

Autori: Pönisch Achim, Schlieder Daniele

MPK: B23B 29/034, B23C 1/02

Značky: najmä, obrobkov, priemerov, veľkých, obrábanie, zariadenie

Text:

...najmä rovnobežne a vzá jomne protichodne.Najmä je prvý a/alebo druhý nástroj, resp. tretí a/alebo štvrtý nástroj vytvorený v podobe sústružníckeho noža, takže sa môže vykonávať sústruženie vonkajšieho obrysu a/alebo vnútorného obrysu obrobku.Prvý a/alebo druhý a/alebo tretí a/alebo štvrtý nástroj je (sú) výhodne upevnený (upevnené) tak, aby myslená spojovacia línia medzi prvým a tretím nástrojom viedla osou rotácie, resp. aby myslená...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca ziprasidon a spôsob výroby veľkých kryštálov monohydrátu hydrochloridu ziprasidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286245

Dátum: 12.05.2008

Autori: Arenson Daniel Ray, Busch Frank Robert, Hausberger Angela Carol Gatlin, Rasadi Bijan

MPK: A61K 9/14, A61K 47/26, A61K 31/495...

Značky: ziprasidon, obsahujúca, výroby, spôsob, veľkých, kompozícia, hydrochloridu, monohydrátu, ziprasidonu, farmaceutická, kryštálov

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca častice kryštalickej voľnej bázy ziprasidonu alebo kryštalického hydrochloridu ziprasidonu, ktorých stredná veľkosť je asi 85 mím alebo menej, a farmaceuticky vhodné riedidlo alebo nosič. Táto kompozícia je vhodná na liečenie psychóz. Spôsob výroby veľkých kryštálov monohydrátu hydrochloridu ziprasidonu, podľa ktorého sa (1) voľná báza ziprasidonu rozpustí v rozpúšťadle obsahujúcom tetrahydrofurán a vodu v...

Systém a spôsob sekvenčného záznamu a archivácie veľkých objemov video údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13915

Dátum: 08.05.2008

Autor: Verhulst Robert

MPK: G06F 3/06

Značky: video, objemov, sekvenčného, údajov, veľkých, spôsob, archivácie, systém, záznamu

Text:

...tohto vynálezu obsahuje viaceré zariadenia na záznam údajov, ktoré sú usporiadané do polí. Každé pole obsahuje jeden server a určitý počet zariadení na záznam údajov pripojených ktomuto serveru. Každé pole je vybavené na sekvenčné zaznamenávanie údajov, ktoré prichádzajú do poľa cez jeho server vstupnou rýchlosťou nižšou než je daná maximálna vstupná rýchlosť tá je definovaná všpecifikáciách technických údajov zariadení tvoriacich toto...

Systém na vydávanie malých a veľkých kávových nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3432

Dátum: 11.02.2005

Autori: Koch Péter, Mandralis Zenon Ioannis, Campiche Francisco

MPK: A47J 31/40

Značky: nápojov, systém, kávových, vydávanie, veľkých, malých

Text:

...15 až 30 , najvýhodnejšie 17 až 25 , a celkové tuhé zložky medzi 1,0 a 1,9 hmotn., najvýhodnejšie 1,1 až 1,7 hmotn. Na-3 tento účel druhý zásobník pre väčšie množstvo kávového extraktu výhodne obsahuje 6 až 8 gramov mletej kávy, pričom prvý zásobník obsahuje 5 až 6 gramov mletej kávy. iVo výhodnom uskutočnení je zadržiavací prostriedok odtrhnuteľný alebo prerezateľný oproti záberovému prostriedku prostredníctvom pôsobenia vnútomého...

Prehladzovanie systémov veľkých planétových prevodoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5861

Dátum: 28.05.2004

Autori: Michaud Mark, Summers Edd

MPK: F16H 55/06, B24B 31/00, B23F 19/00...

Značky: prevodoviek, prehladzovanie, planetových, veľkých, systémov

Text:

...než združená drsnosť spoluzaberajúcich povrchov. Vrcholovýmidrsnosťami teda môže prenikať film maziva a kontakt kov-kov vytvára kovové úlomky zozubov ozubených kolies. Pri tradične vyrábaných zabrúsených zuboch ozubených kolies vpozemných vetemých turbínach (viď Nonna na návrh a špeciñkáciu prevodoviek pre veternéturbíny, AN ŠI/AGMA/AWEA 6006-A 03) sa po spôsobe zábehu opísanom nižšie predpokladá, že sa dosiahne drsnosť povrchu Ra 0,5-0,7...

Zariadenie na čistenie veľkých skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5466

Dátum: 04.02.2004

Autor: Soto Tomas Marcelo

MPK: B08B 1/04

Značky: veľkých, čistenie, zariadenie, skrutiek

Text:

...naklápacie a čistiace prostriedky.0010 W 0 OO/333 l 9 A objavuje zariadenie pre obslužný a upinaci prvok (skrutku), ktorý obsahuje adaptér na umiestnenie upinacieho prvku a prostriedkov na čistenie a skúšanie. Sú opísané poháňacie prostriedky pre relatívny pohyb medzi čistiacimi prostriedkami a upínacím prvkom, rovnako ako ohradenie s utesniteľným otvorom. V tejto vertikálnej polohe nieje ľahké vykonávať vizuálnu prehliadku upínacieho prvku,...

Automatické penové hasiace zariadenie používané hlavne ako fixne inštalované zariadenie na hasenie veľkých zásobných nádrží uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1336

Dátum: 30.12.2002

Autor: Szöcs István

MPK: A62C 3/00, A62C 39/00

Značky: pěnové, zásobných, používané, inštalované, veľkých, fixne, nádrží, automatické, hasiace, uhľovodíkov, zariadenie, hlavne, hasenie

Text:

...údržbárskych prác, chybou pri montáži, vadami materiálu,stamutím alebo prehriatím na slnku atď., detektor pošle nesprávny signál a uvedie do činnosti hasiace zariadenie tak, ako keby začalo horieť. Hasiace zariadenie automaticky naštartované nesprávnym signálom detektora pennanenme produkuje a vypúšťa hasiacu penu do zásobnej nádrže pokial nie je zastavené, teda pokiaľ sa neukáže, že signál poslaný detektorom bol nesprávny. Táto pena je...

Spôsob diskontinuálnej výroby veľkých kryštálov cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7670

Dátum: 06.07.2002

Autori: Kohnke Jürgen, Huwer Thomas, Bruhns Martin, Zingsheim Oliver

MPK: B01D 9/00, C13B 25/00, C13G 1/00...

Značky: diskontinuálnej, výroby, kryštálov, cukrů, spôsob, veľkých

Text:

...procesu pridávajú pri konštantnej teplote vjednosmernom prúde alebo v protiprúde zárodočné kryštály. Kryštály sacharózy, rastúce V roztoku sacharózy, privádzanom do obehu, sa po dosiahnutí požadovanej veľkosti kryštálov oddelí sitom. Rovnako tentospôsob vedie k relatívne silnému mechanickému zaťaženiu kryštálov cukrua neposkytuje preto požadované veľké kryštály cukru, prípadne len vo veľmi0009 Rovnako spôsob podľa DE-B-1172200 vedie len...

Distanční vložka velkých kulových drah, zejména u velkostrojů povrchových dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260484

Dátum: 15.12.1998

Autor: Láncoš Jozef

MPK: E02F 9/12, F16C 33/38

Značky: zejména, veľkých, povrchových, velkostrojů, dolů, distanční, dráh, kulových, vložka

Text:

...válcového pláště. Podstatou vynálezu je, že uprostřed válcoveho piáště je připevněna kruhové deska,k níž je z boku uchycena .nejméně jedna výztužná deska. V ose v-álcového pláště je v kruhové desce i výztužné desce v-ytvořen otvor, v němž je otočné uložena distanční kulička.Výhodou distančoní vložky podle vynálezu je to, že smykové tření koulí o klec je převeden-o na valivé s dista-nční kuličkou. Také je výhodou automatické...

Spôsob overovania plynomerov veľkých prietokov a zariadenie skúšobnej stanice na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278949

Dátum: 06.03.1996

Autori: Bublavý Jozef, Schweitzer František, Vincurský Roman

MPK: G01F 25/00

Značky: vykonávanie, stanice, skúšobnej, spôsob, overovania, veľkých, zariadenie, tohto, spôsobu, prietokov, plynomerov

Zhrnutie / Anotácia:

V uzavretom skúšobnom okruhu nútene a mnohonásobne cirkuluje vzduch rýchlosťou podľa žiadaného prietoku. Jeho teplota a vlhkosť sú udržiavané na hodnotách vzduchu v okolí skúšobnej stanice, ktorým možno cirkulujúci vzduch obmieňať, pričom výdatnosť tejto obmeny je regulovateľná. Zariadenie na overovanie plynomerov, doplnené klimatizačnou jednotkou (2), prepojovacím členom (4) a prípadne dilatačným rukávom (3), je spojené do uzavretého...

Spôsob prípravy glutarylacylázy vo veľkých mnnožstvách, plazmid, gén glutarylacylázy v ňom obsiahnutý, génové konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280242

Dátum: 14.10.1992

Autori: Koller Klaus-peter, Werner Aretz, Riess Günther Johannes

MPK: C12N 15/55, C12P 21/00, C12N 9/80...

Značky: obsiahnutý, glutarylacylázy, mnnožstvách, veľkých, genové, přípravy, plazmid, konštrukcie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Glutarylacylázu (GA) kódujúci gén obsiahnutý v plazmide pCM145 uloženom v DSM 6409 umožňuje expresiu GA v E. coli vo vysokých výťažkoch.

Mobilní zařízení pro ultrazvukovou defektoskopii velkých rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270280

Dátum: 13.06.1990

Autori: Altmann Josef, Pavíza Pavel

MPK: G01N 29/04

Značky: součástí, ultrazvukovou, defektoskopii, veľkých, zařízení, mobilní, rotačních

Text:

...závesy głg s otočné uloženýmí opěrnými kladkami głg, které dosedají na spodní okraj vnějšího válcového povrchu hladkého prstence l. Zhruba ve středu spodní desky 32 je vytvořen závěs ggg, ve kterém je pomocí napínacího šroubu głl uložena napínací kladka ggg.Suport 5, suvně uložený na vodicích trubkách gg, je v příkladném provedení zařízení opatřen jednou ultrazvukovou sondou gg a jedním značkovacím zařízením Al, které jsou upevnény na...

Rozběhové vinutí pomaluběžných synchronních motorů velkých výkonů, zejména pro těžké rozběhové podmínky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268959

Dátum: 11.04.1990

Autori: Peliš Josef, Maloušek Antonín, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/20

Značky: motorů, synchronních, zejména, výkonu, těžké, vinutí, podmínky, veľkých, rozběhové, pomaluběžných

Text:

...obdálnikoveho průřezu na koncich zaobleného. jejichž oea je rovnobežne s hlavní osou pólu e poměr šířky tyče rozběhového vlnuti k výšce tyče rozběhového vinuti je nejmáně 0 25 řičemž výška tyče rozběhového vinuti je větši než hodnote daná vztahem 11 kde J je měrny odpor materiálu tyče roigghového vinuti e JŠL je měrný odpor mědi při teplotě 20 °C.Výhodnost řešení podle vynálezu spočivá v tom, že je dodržene dostatočné tepelná kapacita...

Spôsob izolácie antiidiotypových protilátok vo veľkých množstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 268594

Dátum: 14.03.1990

Autori: Viest Miroslav, Karabová Elena, Sova Oto, Weigl Evžen

MPK: G01N 33/48, A61K 39/00

Značky: veľkých, antiidiotypových, protilátok, spôsob, množstvách, izolácie

Text:

...jednou dívkou intraauakularne. Po obdobi, ked tieto zvierata vytvoria doetatočnú hladinu antiidiotypových protilátok, sa ich érua pracuje ako povodný biologický aateriil /povodna aérua/ až kýa výsledný produkt navykazuje jedinú iaunoprecipitačnú liniu pri inunochonickej kontrole. Vyizolovane antiidiotypova protilútky sa po etabilizłcii a pridani adjuvanau aplikujú ako ochranná iaunizačna latka, ktora pdsobuje u hovädzieho dobytka...

Polohovací zařízení, zejména pro válcová tělesa velkých hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 268101

Dátum: 14.03.1990

Autori: Souček Václav, Smetana Josef, Žebrák Ivan

MPK: B65G 7/08, B65G 57/08

Značky: tělesa, veľkých, polohovací, válcová, zařízení, zejména, hmotnosti

Text:

...na obr. 1, je boční pohled na jeho základní polohu, na obr. 2, je pohled na zařízení v poloze sklopeně o 90 ° a na obr. 3, je půdorys zařízení v základní poloze.Polohovací zařízení, zejména pro válcovú tělesa velkých hmotností podle příkladného provedení, se skládá z nosného roštu g, k němuž je upevněn boční nosník 1, který má tvar píemene V a je opatřen na šikmých částech po celé jejích výšce příchytnýli prvky,k nimž jsou připevněny dvě...

Zařízení k opracování začátků závitů velkých šroubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267609

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kollrossová Věra, Přibyl Zdeněk

MPK: B23P 17/02

Značky: začátku, zařízení, závitů, šroubu, opracování, veľkých

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na pripojených výkresoch. Na nich predstavuje obr. l pohled na opracovaný začátek závitu. obr. 2 podćlný osový rez zařízením a obr. 3 celní pohled na zarízení.Jak je z výkrcsú patrno, sestává zarízení k opracování zaćàtků závitú velkých šroubú podle tohoto príkladu 2 vodicího a nosného pouzdra gg, nasroobovanćho na opracovávaný Šroub 12, přičemž toto pouzdro jí je spojeno pomocí úchytných elementů lg s pŕírobou...

Způsob výroby izolačních prefabrikátů pro tepelnou izolaci potrubí velkých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266732

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svoboda Jan, Šimek Milan

MPK: F16L 59/02

Značky: izolaci, způsob, tepelnou, prefabrikátů, veľkých, izolačních, potrubí, průměru, výroby

Text:

...tato technologie výrazný efekt v nízké energetické náročnosti celého výrobního procesu, v jednoduchosti strojního zařízení a ve vysokémstupni využití vstupních materiálů.Způsob výroby vynálezu je blíže vysvětlen v následujících příkladeoh s odvoláním na přiložené výkresy, kde na obr. 1 je zobrazen izolační prefabrikát sendvičocého provedení ve tvaru segmentu, obr. 2 znázorňuje schéma sestavení souboru lamel a obr. 3 vytvoření izolačního...

Magnetický obvod statoru elektrických strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266658

Dátum: 12.01.1990

Autori: Benda Břetislav, Peliš Josef, Berkovský Oldřich

MPK: H02K 1/18

Značky: výkonu, magnetický, veľkých, obvod, statoru, středních, strojů, elektrických

Text:

...podle vynálezu,v němž je svazek segmentu statorových plechu stažen svorníky,axíálně uloženými v polouzavřených drážkách, vytvořených na vnější straně svazku segmentu a profil drážky, kromě jedné její náběhově zkoseně hrany, odpovídá příčněmu prúřezu svornfku. Podstatou vynálezu je, že příčný prúřez svorníku je tvořen plochou kruhu zmenšenou o kruhovou úseč, přičemž rovinnê části svorníků266 558 Vyšší účinek magnetického obvodu podle vynálezu...

Proměnný přizpůsobovací kondenzátor dielektrického svářecího lisu, zejména pro zařízení velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266416

Dátum: 12.01.1990

Autori: Holub Miroslav, Jareš František, Langmajer Miroslav, Hroch Pavel, Havlíček Rudolf, Boček Otakar

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: kondenzátor, lisů, přizpůsobovací, zařízení, proměnný, zejména, dielektrického, veľkých, svářecího, výkonu

Text:

...která tvoří jednu elektrodu e z pohyblivé desky ovládané servomeoheníemem. která tvoří druhou elektrodu podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom. že druhá elektrode seatáva- 266416 Jici ze dvou části je tvořeno přestevitalnou doskou upev~něnou na eeřizovaoich prvcioh přes prvni izolátory a pohyblivou deekou spojenou přes druhý izolátor s ovládacimservomeoheniemem. přičemž přestavitelná deska je vodivěspojene ohebným prepojením s...

Základní třífázová jednotka polovodičového usměrňovače velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265881

Dátum: 14.11.1989

Autori: Süss Jaroslav, Maloušek Antonín, Zach Zdeněk, Kratochvíl Arnošt, Straka Jaromír

MPK: H02K 7/18

Značky: třífázová, veľkých, usměrňovače, výkonu, polovodičového, základní, jednotka

Text:

...trojühelníku a protíná jeho výšku tak, že vzdálenost svíslých os stejnosměrně a střídavě pasníce,příslušejících jednéZákladní třífázovou jednotkou podle vynálezu je oproti dosud známým usměrňovacím jednotkám dosaženo elektrické symetrie a mínimálního vzájemnêho ovlivňování jejich výkonných částí velkýmí proudy. Při nevelkých výrobních nákladoch umožňuje nové konstrukční uspořádání snížít dimenze výkonových elementů,zejména polovodičových...

Zapojení pro měření posunů a konvergencí povrchových a důlních děl ve velkých a malých prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265110

Dátum: 13.10.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: konvergencí, malých, zapojení, povrchových, prostorách, veľkých, posunu, měření, důlních

Text:

...teleskopickěho nosníku, který respektuje provoz v jámě a současně umožňuje měření konvergencí mezi dvěma body vzdálenými 8 000 mm. Úmístění snímací části mimo přístroj, kterou tvoří snímací tyč a dotykový segment, který je pevnou součástí vnitřního, posuvného eloupu teleskopického nosníku, umožňuje zkraoování celého aqregátu při zachování stejného meřicího rozsahu, tedy jeho využití i v malých prostorách.zapojení pro měření posunu,...

Zapojení pro ovládání zařízení dynamické kontroly velkých rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264899

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zelenka Josef, Hercik Petr, Hejna Jan

MPK: H02P 5/00

Značky: kontroly, součástí, ovládání, rotačních, zapojení, zařízení, veľkých, dynamické

Text:

...jehož zpětnovazební vstup gg je spojen s informačním výstupem gg druhého čidla 33 kotevního proudu a jehož silový vstup gg je přes druhé čidlo lg kotevního proudu spojen s výstupom z druhého napâjecího transformátoru. Silový výstup zl druhého akčního bloku gg je připojen na kotvu druhého poháněcího motoru 3. Druhý definiční výstup gg blokuĺłg řízení pohonu je spojen s ovládaoím vstupem gg elektromechaníokě spojky 3.Funkce zapojení pro ovládání...

Kleště pro manipulaci s betonovými trubkami velkých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263698

Dátum: 11.04.1989

Autor: Farský Bohuslav

MPK: B66C 1/56

Značky: průměru, veľkých, kleště, betonovými, manipulaci, trubkami

Text:

...vynálezu, jejichž podstatou je nosník se svislým vodítkem opatřený dvěma posuvnými objímkami, na kterých jsou otočné zavěšeny západky a třmeny. s pevně připojenýmí rohatkamí a vodítky, přičemž třmeny jsou zavěšeny na táhlech a pákách,ke kterým jsou z vnitřní středové strany kleští otočné připojena pomocná táhla otočně propojená ve středu klešti ohjímkou posuvně uloženou na vislém vodítku nosníku. Celieti kleští jsou excentricky připojeny k...

Zařízení pro předčištění velkých průtoků dešťových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262942

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koníček Zdeněk, Pazdera Oldřich Ing

MPK: C02F 3/12, E03F 5/10

Značky: veľkých, dešťových, předčištění, zařízení, průtoku

Text:

...vynálezu, jehož podstata epočivá v tom, ne na spirálový koncentrátor je napojen nejméně jeden vírový separátor suspenzí. Při počátku deštového odtokupřípadně při nižší intenzitě deštšprotéká voda žlabem spirálového koncentrátoru do virového separátoru,přípedně do většího počtu seperátorů zapojených paralelné. V nich dochází k zachyceni usaditelných a plovoucích látek, které ve formě ka lu odtékají do čistírny odpadních vod. Předčištěná...

Zařízení pro určení klasifikačního pásma provozu velkých axiálních ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262802

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vitáček Jiří, Bašík Petr

MPK: G01M 7/00

Značky: provozu, určení, klasifikačního, pásma, ventilátoru, axiálních, zařízení, veľkých

Text:

...obsluzea Včasnou signalizaoí různých klasifikačních pásem provozu ventilátoru je zajištěna spolehlivost zachování jeho funkce nebo přechodu na záložní režim provozu nepřetržitě provozovaného vzduchoteohniokého systému. Odstraní se možnost vzniku havárie ventilátoru a následngch škod vzniklýchjeho výpadkem. Rovněž je zabezpečen signalízaoí jakýkoliv stav provozních teplot a teplotních rozdílů důležitýchNa obr. l je znázorněn schćmaticky...

Základ velkých horizontálních točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259811

Dátum: 15.11.1988

Autor: Svěchota Albert

MPK: F16M 1/00

Značky: horizontálních, strojů, základ, točivých, veľkých

Text:

...tkví v tom, že k návarku je připojena patka stroje a že uzavřená profilová trubka má průřez obdélníku na výšku nebo čtvercový průřez.Hlavní výhody základu podle vynálezu spočívají v tom, že se dosáhne zmenšeníhmotnosti základů a podstatné snížení prac. nosti, protože odpadne svařování jednotlivých dílů. vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou častí, kde na obr. 1 je V axonometrickém...

Provětrávací zařízení elektromotoru velkých výkonů v nadpodlažním nevýbušném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259500

Dátum: 17.10.1988

Autori: Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 9/12

Značky: provedení, nevýbušném, nadpodlažním, výkonu, veľkých, provětrávací, elektromotorů, zařízení

Text:

...z elektroizolačního materiálu.Vyšší účinek provětrávacího zařízení podle výnálezu se projevuje V tom, že jednoduchou úpravou vzduchovodu je elektormotor dokonaleji zàbezpečen proti vzniku případných nečistot,k čemuž je výhodné využite skříně jeho elektrických přívodu. Tím je současně zajištěno provětrávání a v provozu pak i účinné chlazení těchto přívodů.Na připojeném výkresu je uveden příklad provětrávacího zařízení podle výnálezu,které je...

Způsob vytváření kolen trub velkých průměrů z plátovaných plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259479

Dátum: 17.10.1988

Autori: Keller Ladislav, Štumbauer Jiří, Bubeník Vladimír

MPK: B21D 31/00

Značky: veľkých, způsob, průměru, vytváření, plátovaných, plechů, kolen

Text:

...stroje pro odřezávání segmentů z trub. Při realizaci způsobu podle vynálezu je možno použít i numericky řízeněho páliciho stroje pro řezání na plocho, u kterého je možno snáze dodržet podmínky bezpečnosti práce.Jedna z možností praktického uplatnění způsobu vytváření kolen trub velkých průměrů z plátovaných plechů je znázorněna na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje tabuli orýsovaného plátovaného plechu, obr. 2 nárysný pohled na...