Patenty so značkou «veličin»

Zariadenie na meranie procesných veličín pri osových operáciách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7392

Dátum: 01.04.2016

Autori: Olejár Martin, Cviklovič Vladimír, Korenko Maroš, Pap Miroslav, Drlička Róbert, Bujna Marián

MPK: B23B 39/12, G01L 1/18

Značky: meranie, zariadenie, veličin, osových, procesných, operáciách

Text:

...adresy z paralelného portu sa definuj e, ktorá z procesných veličín bude aktuálne meraná. Po spustení programu sú ako prvé odmerané povrchové teploty obrábanej vzorky prostredníctvom termoelektrických snímačov teploty, a potom je odmeraná osová sila a krútiaci moment prostredníctvom tenzometrických snímačov sily. Všetky tieto procesné veličiny sú reprezentované napäťovými signálmi v rozsahu 0 - 5 V. Dĺžka merania jednotlivých procesných...

Zariadenie na meranie priebehu silových veličín pri osových operáciách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7306

Dátum: 03.12.2015

Autori: Korenko Maroš, Kročko Vladimír, Findura Pavol, Drlička Róbert, Prístavka Miroslav, Žitňanský Ján

MPK: G01L 1/16, G01L 5/16, G01L 1/22...

Značky: priebehu, osových, zariadenie, veličin, operáciách, meranie, silových

Text:

...operáciách.Na meranie osovej sily je použitý tenzometrický snímač vo forme samostatného deformačného telesa s vloženými tenzometrami. Jednozložkový snímač je navrhnutý tak, aby nebol ovplyvňovaný inými zložkami reznej sily, teda V tomto prípade tangenciálnou zložkou vytvárajúcou krútiaci moment na vrtáku. Dôležitou vlastnosťou je priečna tuhosť a orientácia tenzometrov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je znázornená konštrukcia...

Systém riadenia teploty objektov so slučkami derivácií snímaných veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6317

Dátum: 03.12.2012

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: G05D 23/00, G05D 23/19

Značky: systém, riadenia, snímaných, veličin, slučkami, derivácií, teploty, objektov

Text:

...vstupujú do riadiacej jednotky (prip. regulátora). Táto po ich spracovaní spolu s údajmi o vonkajších poruchových veličinách (vonkajšia teplota, rýchlosť vetra, vlhkosť vzduchu a pod.) a ich časových zmenách (deriváciách) generuje takú hodnotu akčnej veličiny, ktorá zabezpečuje optimálny časový priebeh a ustálenú hodnotu (výstupnej) teploty vykurovaného priestoru.Riadiaci vstup zodpovedajúci žiadanej hodnote teploty vykurovaného priestoru...

Zariadenie na simultánne meranie elektrických veličín na významných meridiánových bodoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 287870

Dátum: 13.01.2012

Autori: Píš Pavel, Solár Gustav

MPK: A61B 5/00, A61B 5/0205

Značky: meranie, simultánne, významných, bodoch, meridiánových, veličin, zariadenie, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na simultánne meranie a následné štatistické hodnotenie elektrických veličín na významných aktívnych meridiánových bodoch a snímač na meranie týchto elektrických veličín.

Modulárny variabilný prevodník analógových a/alebo digitálnych veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5870

Dátum: 04.10.2011

Autori: Tomlain Ján, Ravas Stanislav, Puttera Jozef, Tomlain Juraj

MPK: H03M 1/12, H03M 1/66, H03M 1/00...

Značky: veličin, modulárny, převodník, variabilný, analogových, digitálnych

Text:

...3 s ôsmimi analógovými vstupmi (OV až 5 V, OV až l 0 V, -5 V až 5 V, OV až 1 ov, 4 mA až 20 mA) a dvomi analógovými výstupmi (ov až 5 v, ov až 1 ov, -5 v až 5 v, -10 v až l 0 V, 4 mA až 20 mA),- jedenkrát vrstva i so šiestimi analógovými výstupmi (OV až 5 V, OV až l 0 V, -SV až 5 V, -IOV až l 0 V, 4 mA až 20 mA) a jedným analógovým vstupom (OV až 5 V, OV až l 0 V, -SV až 5 V, -l 0 V až l 0 V, 4 mA až 20 mA).K riadiacej jednotke Q je cez...

Systém na prenos informačných dát a stavových veličín pri zabezpečení a monitorovaní objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5732

Dátum: 05.04.2011

Autor: Moser Radovan

MPK: G08B 13/00, G08B 25/00, H04L 12/00...

Značky: informačných, objektov, stavových, prenos, veličin, zabezpečení, systém, monitorování

Text:

...obr. l blokovú schému systému na prenos dát z piatich IP kamier rozmiestnených na dvoch odľahlých budovách do jedného záznamového zariadenia na tretej budove, obr. 2 blokovú schému systému ako na obr. l, ale s využitím prenosovej jednotky, obr. 3 blokovú schému systému na prenos informácií zo šiestich perimetrických snímačov do ústredne V členitom areáli bez možnosti prepojenia káblami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozurnie sa,...

Regulačný obvod s kompenzačným regulátorom stavových veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5730

Dátum: 05.04.2011

Autor: Balara Alexander

MPK: G05B 13/00, G05B 11/00

Značky: obvod, regulátorom, stavových, kompenzačným, veličin, regulačný

Text:

...vplyvu je výrazne nižšia. Do regulačného obvodu v takom prípade je začlenený blok staticko-dynamickej kompenzácie(BSDK), ktorý svojou (obvykle nelineárnou) statickou charakteristikou linearizuje celkovú statickú charakteristiku regulačného obvodu. Dynamická časť uvedeného bloku má také vlastnosti, že potláča nevhodné vlastnosti dynamickej časti regulovanej sústavy. Môže to byť napr. prenos s vlastnosťami selektívneho filtra,...

Zariadenie na meranie elektrických veličín v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 278509

Dátum: 10.05.1995

Autori: Kluch Karol, Kuchár Ján, Vasiľ Pavol, Madanský Jozef, Šitár Ľubomír, Léder Andrej

MPK: G01R 21/133, G01R 19/25

Značky: meranie, elektrických, čase, zariadenie, veličin, reálnom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má prevodníkový a napájací blok (1) spojený so záznamníkom (2) a je vybavené nastavovacím modulom (3). Prevodníkový a napájací blok (1) má zdroj (11) napájania a napäťový prevodník (12), prúdový prevodník (13) a indikátor (14) fázového posunu, ktoré sú pripojené k vstupnému bloku (21) záznamníka (2), ktorý obsluhuje multiplexer vstupu a analógový digitálny prevodník, ktorý je pripojený k procesoru (29) prepojenému s pamäťou, ktorá je...

Zapojenie kapacitného snímača fyzikálnych veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278698

Dátum: 15.07.1992

Autor: Kňazovický Pavel

MPK: G01N 27/22

Značky: kapacitného, snímača, fyzikálnych, zapojenie, veličin

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie kapacitného snímača je možné využiť predovšetkým pri meraní relatívnej vlhkosti vzduchu. Na výstup prvého hradla (1) sú pripojené vstupy druhého hradla (2), prvý vývod prvého odporu (11) a anóda prvej diódy (10), katóda prvej diódy (10) je cez druhý odpor (12) spojená s druhým vývodom prvého odporu (11), s druhým vývodom kapacitného senzora (6) a druhým vstupom prvého hradla (1), výstup druhého hradla (2) je spojený do spoločného bodu...

Spôsob kompenzácie vplyvu odporu vedenia na výstupný analógový signál snímača fyzikálnych veličín a zapojenie na uskutočneneie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280149

Dátum: 15.07.1992

Autor: Kňazovický Pavel

MPK: G01D 3/02, G01D 3/028

Značky: vplyvu, signál, odporu, tohto, zapojenie, spôsob, veličin, výstupný, snímača, uskutočneneie, analogový, kompenzácie, spôsobu, vedenia, fyzikálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Na kompenzáciu vplyvu odporu pripojovacieho vedenia na výstupný analógový signál snímača fyzikálnych veličín sa vytvorí pomocný nulový potenciál pre elektronické obvody vlastného snímača, ktorý sa udržiava na rovnakej hodnote, ako je potenciál vodiča spojeného s nulovým potenciálom zdroja, pričom je pomocný nulový potenciál od vodiča spojeného s nulovým potenciálom zdroja oddelený vysokou impedanciou. Zapojenie na uskutočnenie tohto spôsobu je...

Zapojení pro měření analogových veličin, zejména u zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269817

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hainz Petr, Vlk Jiří

MPK: G01D 5/00, G01D 1/04, G01D 1/00...

Značky: měření, zemědělských, veličin, zejména, strojů, zapojení, analogových

Text:

...celého zapojení zařízení. Spínač ll referenčního signálu je opatřen jednak ovládacím vstupem lg, jednak dalším vstupom lg. Ovládací vstup lg spínače ll je přípojen na výstup lg zemědělskáho stroje l. Další vstup lg spínače ll je vstupom referenčního signálu.Podle modifikovaného zapojení na obr. 2 je druhý vstup 3 integrátoru Z spojen s výstupem lg analogového multiplexoru lg. jehož analogový vstup lz tvoří vstup celého zapojení zařízení....

Zapojení samokontroly limitního kapacitního měřiče neelektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268714

Dátum: 11.04.1990

Autori: Techl Jiří, Bárta Karel

MPK: G01F 23/26

Značky: zapojení, kapacitního, měřiče, neelektrických, veličin, limitního, samokontroly

Text:

...51 napájecího bloku 5 je spojen s první klaćnou svorkou .1 je spojena s prvním záporným pőlem 4.2 napájecího bloku 5 a s prvni zápornou svorko2.5 vyhodnocovacího bloku g. Druhá kladné svorka 2.6 vyhodnocovacího bloku 3 je spojenes druhým kladným pőlem §§ napájecího bloku 5. Druhý záporný pól 4.4 napéjecího bloku Íje spojen s druhou zápornou svorkou 2.7 vyhodnocovacího bloku Š. První výstupní svorka2.2 vyhodnocovacího bloku 3 je spojene s...

Merací hrot najmá pre meranie elektrických veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267939

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gvizd Štefan, Schmeringa Peter, Marták Ján

MPK: G01R 1/06

Značky: najmä, elektrických, veličin, meranie, merací

Text:

...ktorého podstatou je, že kontaktovacia plocha ohmicky homogénneho meracieho hrotu má tvar oválnej plochy s určujúcou krivkou druhého stupňa, pričom jej drsnost je typu kráter - výstupok.Výhodou meracieho hrotu podla vynálezu je, že výroba takéhoto je podstatne lacnejšia, ušetri sa zlato, zvýši sa prierez kontaktovñej plochy. Meraci hrot vytvorený z jedneho kusa ná ohmický homogénny odpor a nie je potrebné zlepšovat elektrickú vodivosl...

Zařízení na regulaci dvou závislých veličin, z nichž první musí ležet v předepsaném rozmezí a druhá musí mít minimální odchylku od žádané hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266719

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kopecký Miroslav, Nováčková Danuše, Černý Antonín, Kukal Jaromír, Synek Stanislav, Beran Jiří, Pecháč František

MPK: G05B 11/01

Značky: veličin, závislých, musí, zařízení, žádané, ležet, nichž, první, druhá, rozmezí, předepsaném, regulaci, hodnoty, minimální, odchylku

Text:

...nebo přepínání na ruční řízení.Konstrukce konkrćtního provedení vynálezu ve statickém stavu je na obr. č x a skladá se ze dvou regulátorů gl a gg, mezi které je vložen funkční převodník F. Oběma regulátorům gł, gg předchází rozdílový člen.Funkce zařízení je následující. První regulátor 5 reguluje první veličinu ył na první žádanou hodnotu El pomocí prvního akčního zásahu ul. První regulátor El je nastaven tak, aby odezva na změnu první...

Zapojení diferenciálního indukčnostního snímače neelektrických veličin s číslicovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265463

Dátum: 13.10.1989

Autori: Václavík Leoš, Kirchner Stanislav, Klein František

MPK: G01D 21/02, G01B 7/10, G01D 1/16...

Značky: číslicovým, zapojení, veličin, snímače, indukčnostního, neelektrických, diferenciálního, výstupem

Text:

...výrobě a nastavování, nejsou použity přesné a drahé analogové prvky,- zapojení je zvlášt vhodné pro připojení k míkropočítači.- přímý převod měřené veličiny na délku intervalu kmitů oscilátoru způsobuje minimální citlivost na rušivé vlivy a umožňuje zpracovat dynamický rozsah měřené veličiny až sto decibelů,- vykazuje výbornou linearitu převodní charakteristiky, vyplývající z vhodné volby jejího matematického modelu, s možností dalšího...

Zapojení pro testování měřicích systémů určených pro snímání a zápis palubních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265082

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vidiečan Jiří

MPK: B64D 45/00, G05B 23/02

Značky: veličin, zápis, zapojení, měřicích, určených, snímání, systému, testování, palubních

Text:

...výhodou je okamžitá lokalizace chybného kanálu a přesné stanovení místa poruchy. Tím je zajištěn základní požadavek uskutečnit testování provozuschopnosti měřící a řídící jednotky v co nejkratší době a tím zvýšit ekonomické využití letounu.3 265 082 Příklad zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněnVýstupní sběrnice l testovaného zařízení je připojena na vstup linkového zesilovače g, jehož první výstup je napojen na vstup vstupního...

Způsob a zařízení k měření neelektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260964

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hoffman Heinz, Hahn Christian, Forke Klaus

MPK: G01L 1/16

Značky: měření, veličin, způsob, zařízení, neelektrických

Text:

...npeo 6 pa 3 oBaTenH (2) H (3), ycrauonnennme na nsesoanexrpuqecKoMcy 6 cTpaTe (I).Cyöcrpar (1) TaK pacnonomen B Kopnyce (4) qro on oôpaayew Memöpauy Kanepmnasnenux (5). Hepeammnñ npeoôpaaonarenb (2) HBHHETCH mupoKononocHM yan ®opMHmM npeo 6 pa 3 oBaTeneM, KoTopuů npespamaer nocmnaemuň eMy masoxouposan. . . V 26 o 9 e 4Hmü nonquuů curuan s(t) B axycrnqecxym noBepxHocTuym Benny, pacnpocrpannm mymcu 5 Hanpaaneuun npnemaoro...

Sdružený regulátor veličin elektrického proudu a tlaku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258080

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bláha Václav, Zíka Josef

MPK: B60T 13/66

Značky: veličin, tlaku, sdružený, proudu, elektrického, vzduchu, regulátor

Text:

...1. Zařízení podlovvynilozu le.zovést na stávající hnscł~ lzssoso «-3 vozídla vybavení dynaaickou brzdou a tlskovou brzdou sauočínnou a elektricky řísenyu brzdičea a ovladačea. Toto zařízení je aołno využít u hnacích vozidel posunovaci í traľova alužhy.Na pčílołenčuvýkrenu je znčzornčno vnitřní schčua repolttoru.Regulátor je tvořen tllesea 1, ktoré .se skladů z levc- aim 11 V a pravl častí Jhs stčedaa levč čistí 1 je vedena leva dutl pistvníce...

Zařízení k zadávání technologických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258069

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hercik Petr, Ježek Jan, Mulač Petr

MPK: B21B 37/00, G05D 27/00

Značky: zařízení, technologických, zadávání, veličin

Text:

...dekodéremvo impedačním přizpůaobením pro indikační blok g. Dá 1 e.zařízení pod le výnálozu sestává ze dvou.programovacIch bloků §,g, sestavenýoh z operačních analogových zesilovačů a pasivníoh prvků, logickéhobloku Q, což je kombinace logických obvodů, komparačního bloku Q,2580693 tvořeného diskrétními prvky nebo mikropočítačem, výběrového bloku lg, což Jsou opět/diskrétní pamětové prvky, případně univerzální operační paměti...

Zapojení měřicí soustavy pro snímání a zápis palubních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243974

Dátum: 01.07.1988

Autori: Nurmi Uuno, Artama Arvi

MPK: G01D 7/02

Značky: soustavy, veličin, měřicí, snímání, zapojení, zápis, palubních

Text:

...měnit jednoduchým přeprogramováním modulu programů opakovatelnost měření jedné veličiny v daném časovém intervalu, skladbu měřených veličín a rychlost měření v závislostech na typu letadla. To znamená, že zapojení podle vynálezu je možné využít pro všechny současné a v dohledné době vyráběné typy letadelPříklad zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu.Každá ze snímaných palubních analogových,...

Zapojení pro vyhodnocení signálů z dvoustavových snímačů neelektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257685

Dátum: 16.05.1988

Autor: Jehnička Jiří

MPK: G01D 21/02, H03K 17/30

Značky: zapojení, snímačů, veličin, dvoustavových, neelektrických, vyhodnocení, signálu

Text:

...vstup pomocného kompàrátoru 5. Neinvertující vstup tohoto konparátoru 5 je.přes šestý odpor 11 uzenněn. Výstup ponocneho komparátoru 5 je pak přípojen přes první odpor 5, který spolu s druhým odporem g tvoří odporový dělič, k třetínu odporu Z,e.tím i k invertujícínu vstupu konparetoru 1 detekovaneho napětí.- 3 Ze předpokledu, že pozepnutí přístroje bude na vstupní evorce 2 kladne napětí potom i na výstupu komparátoru 1 detekovaněho napětí...

Zařízení pro regulaci více veličin jediným akčním členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257011

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nosek Jindřich, Walter Karel, Veinfurt František

MPK: G05F 5/00

Značky: veličin, zařízení, více, členem, akčním, jediným, regulaci

Text:

...je uzemněna druhý konec je připcjen na první svorku ĚQ.Neinvertující vstupy prvního a druhého komparátoru 5, lg jsou uzemněny. Výstup prvního komparátoru lg je spojen přes katodu čtvrté diody 52 S výstupem druhého komparátoru lg,připojeným na anodu třetí diody lg a společně jsou pripojeny přes první odpor gg na první konec Čtvrtého proměnného odporu Ě. Výstup integračního zesilovače lg je připojen přes třetí odpor gg spolu se čtvrtým odporem...

Zapojení pro elektronické měření fyzikálních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239951

Dátum: 01.02.1988

Autor: Chabiea Zdenik

MPK: G05D 27/02

Značky: zapojení, elektronické, měření, fyzikálních, veličin

Text:

...řídících impulsů jsou rovněž připojeny na vstup čítače 12 impulsů, jehož výstup je připojen buä přímo nebopřes pamět 11 na zobrazovací jednotku 11.Ve Sohématu zapojení na obr. 1 naznačený regulátor 1 § je spojen s převodníkem 1 fyzikální veličiny. Převodník 1 fyzikální veličiny převádí fyzikální veličiny na napětí. Převedené napětí přichází přes měřící kontakt 3 na vstup stejnosměrného zesilovače 5. Přes pomocný kontakt ě nebo 2 se přivádí ze...

Spôsob určovania eutektoidných teplôt liatiny pri rýchlom plynulom ohreve metódou sledovania elektrických veličín a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247252

Dátum: 15.01.1988

Autor: Rychetník Václav

MPK: G01K 7/00

Značky: určovania, metodou, elektrických, ohreve, veličin, spôsob, zariadenie, sledovania, teplot, liatiny, eutektoidných, rýchlom, plynulom, uskutočňovanie

Text:

...na teplote jej ohrevu. Kedže absolútna hodnota odporu nie je v danom prípade dôležitá, iba jeho závislost na teplote, je stupnica pre odpor Iyznačensí iba v dielikoch.Obr. 3 pripojenébo výkresu znázorňujú graficky iunlzčnú závislost derivácie odporu podľa teploty V závislosti na teplote, ktorá zvýrazňuje spodnú a hornú eutektoidnú teplotu skúmanej vzorky.Obr. 4 pripojeného výkresu znázorňuje závislost teplota-rýchlosť ohrevu V grafe pre...

Zapojení pro vícekanálový přenos analogových a dvouhodnotných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253956

Dátum: 17.12.1987

Autori: Veselý František, Szop Miroslav

MPK: H04J 15/00

Značky: veličin, zapojení, dvouhodnotných, analogových, vícekanálový, prenos

Text:

...i pro přenos analogových eignálů, která umožní konstrukcí vysílače s malou energetickom náročností. Tím bude dosaženo možnosti dálkového napájení vysílače s velkým počtem kanálů po vedení malého průřezu i na velké vzdálenosti a vysílač bude malých geometrických rozměrů.Příklad konkretního provedení je na obr. zapojení sestáváz příjímače l, vysílače g s propojovacího vedení 1. Přijímač l obsahuje vyhodnocovač signálu Q, řídící jednotku lg a...

Spôsob výroby viackomponentných polovodičových materiálov pre senzory fyzikálnych a chemických veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246305

Dátum: 15.12.1987

Autori: Folliot Albert, Reh Lothar

MPK: H01L 21/02

Značky: spôsob, materiálov, fyzikálnych, viackomponentných, senzory, polovodičových, výroby, chemických, veličin

Text:

....podľa vynálezu a ich následného použitia na prípravu senzorov fyzikálnych a chemických veličín je, že ich priamo získavame vo forme semonosných vlákien, pások, fólií, »alebo vrstvových štruktúr odpovedajúcich stechiovmetrickému zloženiu, .ak je východzia tavenina tiež v stechiowmetric-kom zložení, pričom majú p-olovvodičové vlastnosti odpovedajúce monokryštalickým materiálom. Ďalšou prednosťou je jednoduchosti a podstatné skrátenia...

Zapojení snímacího obvodu impulsního regulátoru regulovaných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240607

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schölkens Bernward, Geiger Rolf, Becker Reinhard, Urbach Hansjörg, Teetz Volker

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, obvodů, regulátoru, impulsního, veličin, regulovaných, snímacího

Text:

...ggł obvodu gg typu EXCLUSIVE-OR podsekce gg připojen na první z dvojice komplementárních výstupu 23 registru 3 řídících signálu a první přípoj žíl rezistoru QA je připojen na druhý z dvojice komplementárních výstupu gg registru 2 řídicích signálu. Při vytvoření hlavního výstupu gg registru 3 řídicích signálu jâk° jednoho výstupu ga je možné první vstup ggl obvodu Q typu EXCLUSIVE-OR a první přípoj ägl rezistoru gg připojit současně na tento...

Adaptabilní prognózovací regulátor pro kompenzaci kontrolovaných poruchových veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246566

Dátum: 20.08.1987

Autori: Sebestyén Gyorgyné, Lerch Hansueli, Stuckmann Dieter, Breuer Oswald, Bente Alfred, Hertel Larry Wayne, Esteve Soler José, Hein Jürgen, Dahlstrom Robert Victor

MPK: G05B 13/04

Značky: kompenzaci, poruchových, kontrolovaných, prognózovací, veličin, regulátor, adaptabilní

Text:

...pa 6 oTm npenaraenoro perynawopa aaKnmqaeTca 5 cneymmeu.Qyuxuounponanne oöbexra npecrannewcx 3 nnne nocnenosarenbnocru TBXHO noruqecxux uxnon c-uanecwnoů nurenbuocrbm. B Teqenne Texymero rexnonoruuecxoro unkna curuanu 6 KOHTp 0 nHpyeMHX Bo 3 MymeHHxx, nocwynammx Ha oöbexw,nepecqnwuaamrcn B Macmwaó ynpaanammnx noaeůcwanü, aareu cxnanunamrcn MCK ny coöoň H c Qaxwnqecxu peannaoaauubmn ynpanneuuauu nocrynamr na nxo upnMoü Moenn oőbexwa öea...

Zapojení pro digitální zobrazení kvazistatických veličin na centrálním monitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240701

Dátum: 15.08.1987

Autor: Ureš Luboš

MPK: H04N 7/00

Značky: kvazistatických, zapojení, veličin, centrálním, monitoru, zobrazení, digitální

Text:

...připojen na první vstup multiplexeru B a výstup paměti číslic 5 ina druhý vstup multiplexeru (i, jehož výstup je připojen na vstup 12 gezneratoru znaků 7. Vstup 22 generátoru znaků 7 je současně se vstupemr 21 muitiplexeru 6 připojen na výstup 20 paměti řadků 3. Na vstup 13 generátoru znaků 7 je připojen výstup 18 řídicích obvodů 2. Výstup generatoru znaků 7 je připojen na vstup 23 registru zobrazení 8, jehož vstup 24 je připojen na výstup...

Způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237298

Dátum: 01.05.1987

Autor: Krtek Jan

MPK: G01R 25/00, H03D 13/00, G01R 29/02...

Značky: veličin, n-fázových, způsob, měření, okamžitého, posunu, fázového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešením je způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin a zapojení k jeho provádění. Způsob měření je vhodný zejména pro veličiny nesinusového průběhu s proměnnou nebo malou úhlovou rychlostí. Podstata způsobu spočívá v tom, že každou z obou porovnávaných vícefázových veličin je amplitudově modulován pomocný N-fázový signál s nosným kmitočtem, přičemž amplitudová modulace je provedena s jedním postranním pásmem, načež je...

Zapojení pro měření změn fotometrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237252

Dátum: 01.05.1987

Autor: Soudek Ivan

MPK: G01R 19/14

Značky: změn, měření, fotometrických, zapojení, veličin

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje měření malých změn fotometrických veličin převedených na elektrické napětí nebo proud. Výstupní signál převodníku (1) se na počátku měření vykompenzuje promenným napětím nebo proudem, které jsou obvodem (4) odvozeny z výstupu napájecího zdroje (5). Výstupní signál převodníku (1) i obvodu (4) se přivádějí na vstup rozdílového zesilovače (2), na jehož výstupu se zařízením (3) indikuje a případně dále zpracovává jednak informace...

Zapojení řídicích obvodů číslicových měřicích přístrojů pro měření integrálních veličin periodických průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249815

Dátum: 15.04.1987

Autori: Havlíček Václav, Štěpař Vratislav, Novák Jiří, Kugler Vlastimil

MPK: G01R 19/25

Značky: zapojení, periodických, číslicových, průběhu, řídících, veličin, měření, obvodů, přístrojů, integrálních, měřicích

Text:

...l řídic ch impulsů o kmitočtu fo.i je připojen přes dělič g kmitočtu, který je zároveň připojen přes čítač § period na vstup řídicího obvodu 1, na první vstup obvodu 2 fázového závěsu. Jeho druhý vstup je připojen na zdroj signálu synchronního s měřeným signálemo kmitočtu fx. Výstup obvodu 2 fázového závěsu je připojen na ovládací vstup generátoru l řídicích impulsů, jehož výstup je zároveň připojon na referenční vstup převodníku Ž...

Zapojení soustavy pro regulaci výstupních veličin synchronního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232006

Dátum: 01.04.1987

Autori: Valsa Juraj, Šiler Miloš

MPK: H02P 9/00

Značky: výstupních, synchronního, generátoru, regulaci, soustavy, veličin, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení soustavy pro regulaci výstupních veličin synchronního generátoru, připojeného přes statický měnič na izolovanou síť. Účelem vynálezu je vytvoření zapojení soustavy, kde se pouze elektronickou cestou dosáhne úplného potlačení náchylnosti soustavy ke kmitům v celém rozsahu pracovních otáček a výstupních proudů a napětí synchronního generátoru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že ke svorkám budicího vinutí synchronního...

Způsob řízení činnosti procesoru s průběžným vyhodnocováním analogových veličin a zapojení obvodu k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 249283

Dátum: 12.03.1987

Autori: Linc Rudolf, Severa Josef, Popov Petr

MPK: G06F 9/00

Značky: činnosti, průběžným, analogových, obvodů, zapojení, způsob, provádění, veličin, vyhodnocováním, řízení, procesoru

Text:

...datový, adresový a řídící skupinový výstup z procesoru je spojen jednak s řízeným objektem a jednak s multiplexerem analoqových vstupů a s multiplexerem referenčních vstupních hodnot. Vstupy multiplexeru analogových vstupů jsou propojeny s výstupy řízeněho objektu a výstup multiplexeru analogových vstupu je spojen s prvním vstupem komparátoru. Druhý vstup komparátoru je spojen s výstupem multiplexeru referenčních vstupních hodnot a...

Zařízení pro současné měření průdyšnosti, vlhkosti, teploty a dalších veličin sypkých materiálů za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248154

Dátum: 12.02.1987

Autor: Cieslar Eduard

MPK: G01D 21/02

Značky: dalších, vlhkosti, materiálů, veličin, současné, měření, pohybu, průdyšnosti, sypkých, teploty, zařízení

Text:

...zbývající veličiny měřit před a za štěrbinou, kterou je vháněn vzduch ve směru pohybu sypkého materiálu, čímž mezi stejnými veličinami vznikají určité disproporce, které nám značně upřesní jejich vzájemné závislosti, charakterizující daný sypký materiál.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na přiložených výkresech,kde na obr. 1 je boční pohled a na obr. 2 pohled shora uvedeného zařízení.Na obr. 1 je znázorněna...

Zapojení snímačů mechanických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236521

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kutlvašr Jiří, Bouček Miroslav, Buryšek František, Sloupenský Jiří, Tyl Miloslav

MPK: D01H 13/16

Značky: zapojení, mechanických, snímačů, veličin

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení snímačů napětí příze je vhodné zejména pro bezvřetenové dopřádací stroje, kde umožňuje při předení jemných přízí eliminovat nežádoucí vliv signálů vzniklých vibracemi stroje působících na velmi jemná čidla kontrolující pokles napětí příze při přetrhu. Porovnáním signálu snímače s testovacím signálem nastavitelné frekvence a aplikací čítače s nastavitelným obsahem se dosahuje spolehlivého odstranění vlivu nerelevantních signálů.

Zařízení pro měření teploty a jiných veličin nebo prvků, například v tavenině

Načítavanie...

Číslo patentu: 234112

Dátum: 01.10.1986

Autori: Moucha Vladimír, Hendrich Rudolf

MPK: G01K 1/12

Značky: prvků, měření, zařízení, tavenině, například, jiných, veličin, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro měření teploty a jiných veličin nebo prvků, například v tavenině. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrchu pláště je umístěna clona, ke které je připojena mezičást, opatřená průzorem, uzavřeným materiálem propouštějícím záření, přičemž na tento průchod navazuje čidlo záření, umístěné například na nosném prvku. Zařízení podle vynálezu lze používat v mnoha oborech, například v hutnictví, barevné...

Zapojení pro regulaci stavových veličin elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229813

Dátum: 15.09.1986

Autor: Anderle Vladislav

MPK: H02P 5/50

Značky: pohonů, elektrického, regulaci, zapojení, stavových, veličin

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci stavových veličin elektrického pohonu sestávající z komutačního členu, odchylkového členu, odchylkového zesilovače, řiditelného omezovače, omezovače úrovně první derivace, části s řiditelnou úrovní první, druhé a třetí derivace a výstupního integrátoru vyznačené tím, že výstup (13) odchylkového členu (1) je připojen na první vstup (71) komutačního členu (7) a současně na vstup (21) odchylkového zesilovače (2), jehož výstup...