Patenty so značkou «vekom»

Hermeticky utesnený kontajner so sklopným vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17876

Dátum: 29.12.2011

Autor: Ledermann Sergey

MPK: B65D 5/66, B65D 85/10

Značky: kontajner, sklopným, hermetický, utěsněný, vekom

Text:

...k dispozícii kontajner na spotrebný tovar zahrňujúci škatuľu/škatuľku ,na uloženie spotrebného tovaru vnútorný rám inštalovaný vnútri škatules hornou časťou presahujúcou horné hrany škatule sklopné vekospojené so škatulou pozdĺž sklopnej linky otočnej okolo tejto sklopnej linky medzi otvorenou a uzavretou polohou, pričom vnútorné plochy sklopného veka sú V kontakte s vonkajšími plochami hornej časti vnútorného rámu. Vnútorné plochy sklopného...

Paletový zásobník s bočnými stenami a vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12485

Dátum: 28.05.2010

Autor: Wintrich Andreas

MPK: B65D 19/18

Značky: zásobník, vekom, bočnými, stenami, paletový

Text:

...dno na svojom okraji vybavené obvodovou drážkou, do ktorej je možné bočné steny zastrčiť a podopríeť a tým zaistiť pevné držanie.0013 Pre lepšie upevnenie bočných stien na dne sú na drážke umiestnené zarážkové výstupky, ktoré sú navrhnuté na zábere vo vybraniach bočných stien.0014 Zatiaľ čo sa dá predstaviť, že zásobník sa dá vyrábať vo všetkých možných veľkostiach a tvaroch, má dno prednostné smerom dolu vytvarované prehĺbenia ako nohy, medzi...

Paletový zásobník s bočnými stenami a vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12484

Dátum: 28.05.2010

Autor: Wintrich Andreas

MPK: B65D 19/18

Značky: paletový, vekom, bočnými, zásobník, stenami

Text:

...prednostnom usporiadaní vynálezu sú bočné steny na zvislých hranách zásobníka spojené a sú zložitelné dohromady. Bočné steny lícujú v zloženom stave na dno a pod veko, a môžu byť takto naplocho zabalené dohromady, aby spoločne s dnom a vekom vzniklo uzavreté balenie.Zložený zásobník zaujíma, napríklad pri spätnom transporte, podstatne menej priestoru než postavený zásobník.0014 Zatial čo by sa dalo predstaviť, že bočné steny sa môžu usporiadať...

Balenie pre potravinársky výrobok s miskou uzavretou vekom a obalom obklopujúcim nádobku a spôsob výroby tohto balenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11626

Dátum: 25.02.2010

Autori: Ott Christian, Adeline Laurence

MPK: B65D 77/04, B65D 51/24, B65D 5/42...

Značky: balenia, spôsob, miskou, vekom, výroby, obklopujúcim, balenie, potravinářský, nádobku, tohto, uzavretou, výrobok, obalom

Text:

...prečnievajúcemu okraju veka.0012 Podľa iného znaku vynálezu môže byť uvedený alebo každý prvok identifikácie upevnený na veku mechanickými prostriedkami alebo adhezívami, na tento prvok je dopredu nanesené lepidlo,aby priľnul po uvedenom prestrihnuti k veku a bol etiketou identifikujúcou výrobok obsiahnutý V nádobe.0013 Podľa iného znaku vynálezu má stena obalu dno na položenie misky a hornú stranu vystrihnutú odobratím uvedenéhopoľa, dno...

Plechovka na bezprostrednú prípravu nápojov extrakciou a/alebo infúziou vybavená bezpečnostným vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11871

Dátum: 19.09.2008

Autor: Brizio Adriana

MPK: A47J 31/30

Značky: přípravu, vybavená, bezprostrednú, extrakciou, nápojov, vekom, bezpečnostným, plechovka, infúziou

Text:

...a môže spôsobiť výbuch plechovky. Tradičné bezpečnostné prostriedky na uvoľňovanie vnútorného tlaku, ako sú známe poistné ventily, ktoré sa bežneumiestňujú na bočné steny nádob, pri ktorých existuje riziko pretlakovania (napríkladmoka kávovary alebo tlakové hrnce), nie sú vsúlade spožíadavkami na ľahkú manipuláciu, bezpečné balenie aznížené náklady, ktoré sa vyskytujú priplechovkách určených na distribúciu vo veľkom meradle.Predložený...

Umelohmotná nádoba s vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286350

Dátum: 14.07.2008

Autor: Blumenschein Marcus

MPK: B65D 43/02

Značky: vekom, umělohmotná, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Umelohmotná nádoba pozostáva zo samotnej nádoby a jej veka (1). Nádoba je na svojom hornom obvode vybavená prírubou a veko (1) je obvodovo vytvarované do prstencovej časti (2), obklopujúcej okraj horného obvodu nádoby. Prstencová časť (2) je tvorená radiálne vnútornou stenou (3), dienkom (4), ktoré uzatvára túto vnútornú oblasť, a vonkajšou nadol pretiahnutou stenou (5). Veko (1) je na svojej radiálnej vnútornej stene (3) vybavené hranolovitými...

Veko a ložisková skriňa s uvedeným vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12582

Dátum: 08.03.2008

Autor: Duguet Michael

MPK: B61F 15/26

Značky: vekom, skriňa, ložisková, uvedeným

Text:

...dolným oblastiam ložiskovej skrine, ktoré sú skenované systémom, detekujúcim vysokú teplotu skrine, takže skutočné poruchové stavyložiska sú napriek tomu spoľahlivo detekované detekčným systémom vysokej teploty skrine.Ďalšie výhody, vlastnosti a detaily vynálezu sú opísané vzhľadom na jedno uskutočnenieObrázok 1 predstavuje pozdĺžnym rez usporiadania železničnej ložiskovej skrine s vekomObrázky 2 a 3 sú perspektívne pohľady na veko z obrázku...

Lis na spracovanie materiálu ľubovoľného druhu s výkyvným lisovacím ramenom a lisovacím vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7826

Dátum: 24.04.2006

Autori: Van Der Beek August, Schaaf Michael, Pechtel Harald, Klother Andreas, Fischer Walter

MPK: B30B 9/00, B23D 31/00

Značky: vekom, spracovanie, výkyvným, ramenom, lisovacím, druhu, materiálů, ľubovoľného

Text:

...pracovnej polohe. Pohon potrebný na vychylovanie a sklápanie lisovacieho ramena a lisovacieho veka a na vyvíjaníe Iisovacích síl zaisťujú pn/ý hydraulický valec 1.1.1 a druhý hydraulický valec 1.2.1.0011 Táto konštrukcia má zjavné nevýhody ako z hľadiska konštrukčného pojatia tak i z hľadiska priebehov síl znázornených na obrázku 5, najmä potom z hľadiska sledov pracovných funkcií lisovacieho ramena 1.1 a Iisovacieho veka 1.2 ako i...

Kontajner so sklopným vekom s prídavnými integrálnymi panelmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7712

Dátum: 20.03.2006

Autori: Weiss Jacques, Chatelain Lucas

MPK: B65D 85/00, B65D 5/00

Značky: sklopným, integrálnymi, přídavnými, panelmi, vekom, kontajner

Text:

...polohy do druhej polohy, v ktorej je zavesený von zvyšnou časťou0010 Pri používaní kontajnera, potom, čo sa sklopi prvý panel pozdĺž prvej sklopnej linky z východiskovej polohy do polohy druhej, čo odkryje druhý panel, môže spotrebiteľ sklopiť druhý panel pozdĺž druhej sklopnej linky do druhej polohy, V ktorej je druhý panel zavesený von zvyšnou časťou kontajnera.0011 Pohybom druhého panela z východiskovej polohy do polohy druhej,...

Nádoba s vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8593

Dátum: 18.11.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 43/02

Značky: vekom, nádoba

Text:

...smer pre zahnutý okraj.Podľa predloženého vynálezu, iné ďalšie zlepšenie sa dosiahne výškou uzatváracej drážky na jej vrchole kým hrot výstupku je väčší než odpovedajúca výška zahnutéhookraja nádoby V tvare pohára. Takto V upnutej polohe veka V uzatváracej drážke, voľný priestor zostáva medzi hrotom výstupku a vekom. Keď sa okraj vloží do uzatváracej drážky a pohybuje sa okolo hrotu výstupku, vonkajšia stena uzatváracej drážky, ktorá bola...

Diel obloženia pre motorové vozidlo s vekom na zakrytie airbagu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 477

Dátum: 27.07.2004

Autor: Chaussset Fracois

MPK: B60R 13/02, B60R 21/20

Značky: vozidlo, vekom, motorové, zakrytie, obloženia, airbagu

Text:

...Pre veko 30 sú vhodné tkaniny typu s osnovou a útkom alebo jersey.0026 Presná charakteristika tkaniny a plastu, hrúbka vrstvy 32 z plastu, a podobnétechnické parametre tkaniny sa určia výpočtom, prip. na základe skúšok vcharakteristických podmienkach, vzávislosti od veľkosti a priestorového tvaru veka, od geometrických parametrovvložky a od typu airbagu 1, najmä od tlaku vyvijaného na veko, ked sa airbag rozťahuje. a od energie s ktorou...

Kontajner s výkyvne kĺbovo pripojeným vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6029

Dátum: 22.04.2004

Autor: Schäfer Gerhard

MPK: B65D 43/16

Značky: vekom, výkyvné, kontajner, připojeným, kĺbovo

Text:

...spoľahlivo nehybnú aretáciu zastrkovacieho závesu v uzamknutej polohe. Vyvýšenie profilu spojenia napriklad môže zapadat do komplementámeho prehĺbenia organizovaného v uzamknutej polohe naspodnej strane horného okraja kontajnera.0008 Podľa výhodného návrhu vynálezu je zaisťovaciemu výstupku resp. jeho vyvýšenie profilu spojenia - ktoré môže byt s výhodou vytvorené na vodorovnom povrchu zaisťovacieho výstupku ako stredovo usporiadané rebro...

Kompozície obsahujúce vitamín K na prevenciu hypertenzie, ľavokomorovej hypertrofie, kongestívneho zlyhania srdca, infarktu myokardu, mŕtvice a koronárnej choroby srdca zabránením tvrdnutiu tepien súvisiacemu s vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9551

Dátum: 01.09.2003

Autor: Vermeer Cees

MPK: A61P 9/04, A61K 31/593, A61K 31/122...

Značky: kongestívneho, súvisiacemu, zabránením, obsahujúce, tepien, hypertenzie, vitamín, ľavokomorovej, infarktu, myokardu, choroby, prevenciu, srdca, zlyhania, kompozície, mŕtvice, koronárnej, tvrdnutiu, vekom, hypertrofie

Text:

...sa takmer bez výnimky odohráva vo veľkých tepnách ako aorta a koronárne tepny. V rozvinutejších štádiách možno pozorovat praskanie plaku. ktoré vedie k náhlej vaskulárnej oklúzii, infarktu myokardu a cerebrovaskulárnej príhode (mozgovému infarktu).Úplne iným procesom je tvrdnutie ciev v dôsledku straty elasticity tepien. Tvrdnutie ciev je spojené so starnutím, diabetes mellitus a renálnou dysfunkciou je výsledkom degradácie elastických...

Hrncovitá nádoba, najmä vedro s vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2191

Dátum: 18.07.2003

Autor: Fischer Ronald

MPK: B65D 43/02

Značky: vekom, vedro, hrncovitá, nádoba, najmä

Text:

...originality tohto druhu môže byť dané pri hrncovitej nádobe podľa iného príkladu vyhotovenia jednoduchým a menej náhlym spôsobom, ktorý sa má uviest v činnosť. Pri takejto poistke originality sa neroztrhne logické spojenie podľa hmoty, čo prirodzene znamená príslušné vynaloženie sily atrhavý pohyb, ale na konci nadvihovacieho pohybu veka zostane západkové spojenie, ktoré nie je vratné a tým zostáva viditeľné. Ďalšie výhodné úpravy k...

Plastová nádrž s jedným okrajom liatia vstrekovaním so zaklápacím vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282142

Dátum: 17.09.2001

Autor: Kemmerich Herbert

MPK: B65D 43/06, A47J 47/18

Značky: plastová, jedným, liatia, zaklápacím, nádrž, vekom, okrajom, vstrekovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Veko (2) má vnútornú plochu (14), ktorá sa v zaklopenom stave veka (2) nachádza pod horným okrajom (3) plastovej nádrže (1), že vnútorná strana veka (15) obklopujúca vnútornú plochu (14) je opatrená dookola prebiehajúcou spevňujúcou obrubou (16), že spevňujúca obruba (16) má viaceré dovnútra smerujúce kvádrovité výstupky (17), ktoré spájajú vnútornú plochu (14) s vnútornou stranou veka (15) a že vonkajšia oblasť (6) veka (2) obklopujúca stenu...

Plastová nádoba s vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2224

Dátum: 12.07.1999

Autor: Hanzel Pavel

MPK: B65D 50/00

Značky: nádoba, vekom, plastová

Text:

...nádoby, horná hrana obvodového lemu vystupuje nad vonkajší okraj veka, čím sa zabráni každej možnosti otvoritnenásilne veko, bez toho, aby bola využitá funkcia poistky prvého použitia.K výhodám patrí tiež to, že horná hrana obvodového lemu korešponduje s hornou hranou poistky prvého použitia a jej kratšia strana presahuje smerom ku dnu nádoby šírku obvodového lemu. Takéto usporiadanie umožňuje otvorenie nádoby s vekom len 2 dolnej strany,...

Plastická nádoba s vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1250

Dátum: 02.10.1996

Autor: Hanzel Pavel

MPK: B65D 41/10, B65D 41/02, B65D 41/18...

Značky: plastická, vekom, nádoba

Text:

...vekom, podľa tohoto technického riešenia umožňuje zvýšenie tesnosti pri uzatvorení. Vyšší uzatvárací efekt medzi vekom a plastickou nádobou sa dosiahne hlavne pri zaťažení naplnených plastických nádob uložených nad sebou vo viacerých radoch. To znamená, že naplnené plastické nádoby je možné skladovat až do desať radov nad sebou, čo výrazne zmenšuje u výrobkov balených v uzatvorených plastických nádobách nároky naPrehľad obrázkov na...

Nádrž s vekom z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278521

Dátum: 09.11.1994

Autor: Blumenschein Marcus

MPK: B65D 6/00, B65D 8/02

Značky: nádrž, vekom, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nádrže (1) s vekom (5) z plastu na zrnité, práškovité, pastovité alebo tekuté hmoty, ktorá má výhodne pravouhlý alebo oválny prierez a je vybavená tesniacim okrajom (4) a upevňovacím žliabkom (6) s nepriebežnou aretačnou hranou (8), pričom je upevňovací žliabok nesený asi v strede svojej výšky nosnou hranou (7). Horná hrana upevňovacieho žliabku (6) a nosná hrana (7) je aspoň v blízkosti väčšieho zakrivenia obvodu nádrže (1)...