Patenty so značkou «väzby»

Peptidy schopné väzby s oblasťou SH3 proteínu GAP, nukleotidové sekvencie kódujúce tieto peptidy a spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287034

Dátum: 16.09.2009

Autori: Faucher Didier, Parker Fabienne, Duchesne Marc, Schweighoffer Fabien, Tocque Bruno

MPK: C07K 14/435, A61K 39/395, A61K 38/17...

Značky: väzby, oblasťou, přípravy, peptidy, sekvencie, nukleotidové, schopné, kódujúce, použitie, proteínu, spôsob, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané peptidy schopné vstúpiť do interakcie s doménou SH3 proteínu GAP a sekvencie nukleových kyselín kódujúcich tieto peptidy. Ďalej sú opísané farmaceutické kompozície, ktoré tieto peptidy obsahujú ako účinnú látku.

Deriváty karboxylovej kyseliny ako inhibítory väzby integrínov na svoje receptory, farmaceutická kompozícia obsahujúca ich a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286696

Dátum: 25.02.2009

Autori: Biediger Ronald, Holland George, Market Robert, Kassir Jamal, Scott Ian, Li Wen, Wu Chengde, Chen Qi

MPK: A61K 31/21, A61K 31/335, A61K 31/38...

Značky: svoje, obsahujúca, deriváty, inhibitory, farmaceutická, použitie, kyseliny, kompozícia, karboxylovej, integrínov, väzby, receptory

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (III), ktoré sú inhibítorom väzby integrínov alfa4beta1 na svoje receptory, napr. VCAM-1, ich použitie na prípravu liečiv na selektívnu inhibíciu väzby integrínu alfa4beta1 u cicavca a farmaceutická kompozícia s jej obsahom. Vzhľadom na inhibičné účinky zlúčenín všeobecného vzorca (III) na väzbu integrínov alfa4beta1 môžu byť tieto zlúčeniny užitočné pri liečbe ochorení, ako sú napríklad ateroskleróza,...

Inhibítor väzby S1P1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11962

Dátum: 01.08.2008

Autori: Katakai Hironori, Yabuuchi Tetsuya, Shiozawa Fumiyasu, Ono Naoya

MPK: C07D 213/70, C07D 213/68, C07D 213/64...

Značky: väzby, inhibitor

Text:

...Biol Chem 2004, 279 13839 Nepatentový dokument 8 Bioorg Med Chem Lett 2003, 13 3401 Nepatentový dokument 9 J Biol Chem. 2005 280 9833 Nepatentový dokument 10 J Med Chem. 2004, 47 6662 Nepatentový dokument ll J Med Chem. 2005, 48 6169Vynález sa týka zlúčenín novej štruktúry, ktoré vykazujú inhibičný účinok na väzbu medzi SIP a jeho receptorom Edg-1(S 1 P 1) a ktoré majú farmaceutické využitie.Po rozsiahlom a podrobnom štúdiu ligandov pre...

Meranie rýchlosti väzby väzbovej látky a analytu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6539

Dátum: 05.05.2006

Autor: Kahma Kauko

MPK: G01N 33/53, G01N 33/557

Značky: látky, rychlostí, analytu, meranie, väzby, väzbovej

Text:

...rýchlosti väzby vuvedenom vopred určenom časovom okamihu vypočíta z prvej krivky riedenej dátami a použitej na určenie algoritmu na riedenie krivky. Potom sa bodmi merania riedi druhá krivka, používajúc určený algoritmus na riedenie krivky amiera väzby vuvedenom vopredurčenom časovom okamihu sa určí z riedenej krivky.0010 Predsa len miera väzby môže byť vypočítaná aj inými spôsobmi. Napríklad alternatívnym spôsobom je aplikovať techniku,...

Způsob vytvoření mechanické vazby pro přenos energie z piezokeramického budiče do rezonátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268452

Dátum: 14.03.1990

Autori: Široký Petr, Nigun Vachidovič Valiev

MPK: H04R 31/00

Značky: prenos, způsob, budiče, piezokeramického, vytvoření, mechanické, rezonátorů, väzby, energie

Text:

...plochu piezokeromického budiče nanese rovnoměrně lepidlo a piezokeramřcký budič a rezonátor se spolu slepí. Pobn se prověří pevnost spoje a po vnějším obvodu spoje se nanese vrstva piceinu pro zvýšení odolnosti vůči vnčjším fyzikálním a chemickým vlivům.Účinok předmätného řešení spočívd v tom, že tvrdý zrnitý materiál představuje pro přenos energie z budiče na rezonátor cestu s minimálními ztrátami, a to jednak proto, že tvrdý zrnitý...

Zapojení zpětné vazby otáčivé rychlosti regulačního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266155

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rýznar Jan, Večeř Jiří

MPK: H02P 5/16

Značky: zapojení, väzby, regulačního, zpětné, rychlostí, otáčivé, obvodů

Text:

...kladkou § a na ní upevněným tachodynamem § pro snímání rychlosti tažení drátu. Cívkovač l s navíjecí cívkou g je spojen s dalším stejnosměrným regulačním motorom Z, spojeným na hřídeli s tachodynamem § zpětné vazby otáčivé rychlosti civkovače 1 a s řízeným tyristorovým usměrñovačem 3 s regulátorem.zařízení funguje tak, že tažný drát, z tažného válce 5 a zásobovacího válce 3 je veden přes převáděcí kladku E s tachodynamem § pro snímaní...

Způsob izomerizace olefinické vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244933

Dátum: 15.07.1988

Autori: Blažej Dušan, Vilímek Karel, Pitoík Rudolf

MPK: C07C 11/08, C07C 5/25

Značky: väzby, olefinické, způsob, izomerizace

Text:

...oxidem křemičitým, připraveného podle příkladu 5, se napustí vodným roztokom dusičnanu lanthanitého. postupom uvedeným v příkladě 3. získaná látka obsahuje oxid hlinitý a 1,5 oxidu křemičitého a 7,5 °/o oxidu lanthanitého.shore uvedeným způsobem se pripraví katalyzátor tvorený oxidem hlinitým, který je stabílizován 1,5 oxi-du křemičitého a modifikován 10 oxidu lanthanltého.20 g oxidu hlinitého se napustí postupom podle příkladu 5...

Zařízení pro odstranění rušivého vlivu akustické zpětné vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257726

Dátum: 15.06.1988

Autor: Šmíd Radislav

MPK: H04R 5/04

Značky: väzby, akustické, vlivů, zařízení, rušivého, odstranění, zpětné

Text:

...zesilovače je připojen na pásmovou propust,která je připojena nareproduktor.Výhodou zařízení podle vynâlezu je to, že se jim zamezí vlivu akustickě zpětně vazby,která způsobuje oscilace celého ozvučovacího systému.Zařízení podle příkladného provedení je znázorněno jako blokové schema na přiloženém výkresu.Podle příkladného provedení sestava 2 kmitcčtového korektoru 3 na jehož výstup je připojena zpoždovací linka 3 a na výstup zpožäovací linky...

Zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236267

Dátum: 01.02.1988

Autor: Bartoš Oldřich

MPK: G01N 29/04

Značky: zapojení, väzby, ultrazvukem, kontrole, automatické, signalizaci, akustické, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem. Zapojení je utvořeno tak, že se kontrolní činnost uvede v činnost teprve po získání odraženého ultrazvukového echaimpulsu, který charakterizuje dobrý stav akustické vazby (například koncové echo), a po následném stavitelném časovém intervalu v němž se dosáhne jejího ustálení. Každá pracovní perioda ve které dojde k meznímu snížení nebo výpadku...

Způsob zamezení sesmekávání krajové perlinkové vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254055

Dátum: 15.01.1988

Autor: Palacký Jiří

MPK: D03D 47/40

Značky: sesmekávání, perlinkové, způsob, zamezení, krajové, väzby

Text:

...po přestřižení založen do následujícího proělupu a zatkán spolu s následující útkovou nití. Zařízení k realizaci tohoto způsobu je však poměrně složité a nákladné. K tomu ještě přistupuje ta nevýhoda, že založený kraj tkaniny je silnější a při navíjení tkaniny na zbo~ žový vál narůstá návin na kraji více než uprostřed, čímž dochá zí k deformaci návinu.Uvedené nevýhody se dají jednodušeji odstranit způsobemzamezení sesmekávání krajní perlinkové...

Zapojení sdruženého obvodu napájení a zpětné vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253162

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H02M 7/155

Značky: zapojení, zpětné, napájení, väzby, sdruženého, obvodů

Text:

...zapojení sdruženého obvodu napájení a zpětné vazby je úspora vinutí transformátoru a dalších součástí.Na obrázku je znázorněno zapojení sdruženého obvodu napájení a zpětné vazby.Zdroj sítového napětí je spojen s prvním a druhým vývodem l a 3 sítového usměrñovače Q. Vývody g a A sítového usměrňováče Q jsou spojeny s vývody g a 3 výkonového členu 1.vývody 5 a 5 výkonového členu jsou výstupy stabilizovaného napětí impulsního zdroje....

Způsob stanovení obsahu a vazby kyslíku, dusíku a uhlíku řízeným termickým rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253102

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 25/36, G05D 23/00

Značky: kyslíku, dusíku, uhlíku, termickým, způsob, väzby, obsahu, stanovení, rozkladem, řízeným

Text:

...mají některé technické nevýhody,které omezují jejich použitelnost jen na analýzu jednoduchých typů oxidických, nitridických nebo karbidických fází a sloučenin. Kupříkladu při lineárním ohřevu vzorku nelze rozlišit dvě nebo více fází s blízkými teplotami rozkladu a nesprávne výsledky se získávají i v tom případě, jsou-li analyzované fáze přítomny ve větším množství nebo když rychlost rozkladné reakce je nízká.Uvedené nedostatky odstraňuje...

Zapojenie impulznej elektronickej spatnej vazby pre nespojité trojpolohové impulzné elektronické regulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 238304

Dátum: 01.10.1987

Autori: Petrovič Jozef, Oravec Rudolf

MPK: G05B 11/18

Značky: spätnej, trojpolohové, zapojenie, elektronické, impulznej, nespojité, väzby, elektronickej, regulátory, impulzné

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu sa týka oboru automatizácie technologických procesov. Vynález rieši nový sposob zapojenia elektronickej spatnej vazby nespojitých trojpolohových elektronických regulátorov. Podstata spočíva v tom, že zapojením elektronickej spatnej vazby podľa priloženej schémy, dosahujú sa na výstupe z regulátora veľmi krátke ovládacie impulsy, pomocou ktorých sa akčný člen prestavuje v mimoriadne krátkych krokoch (impulzoch), čím sa funkcia...

Zapojení zpětné vazby spínacího měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252446

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hajič Jan, Havlíček Jiří, Řehák Jiří

MPK: H02M 1/14, H02M 1/08

Značky: měniče, zpětné, spínacího, väzby, zapojení

Text:

...bloku. Druhý vývod potenciometru je spojen s prvním pőlem druhého filtrač- niho kondenzátora a se druhým vývodem filtračního rezistoru.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že zapojení umožňuje provádětm 1 niaturizací spínacích měničů, takže zdroj napájecího napětí je umístěn přímo na desce. Účin Anost se pohybuje v rozmezí 62 až Ť 8 s Vzhledem k vysokémustupni využití výkonu miniaturních měničů je vysoká 1 cel ková účinnost celého...

Zařízení pro řízení tahových mechanismů bez zpětné vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241660

Dátum: 15.09.1987

Autori: Turner Lajos, Várszegi Gyula, Soloway Samuel Barney

MPK: B65H 77/00

Značky: zařízení, zpětné, väzby, ťahových, mechanismu, řízení

Text:

...a blok 20 logiky, což jsou v daném případě relě a diodové spínače. Jednotlivé bloky 1 až 3, 4 .1, 4.3, 5, 7.1 až 21 jsou pak zapo-jeny tak, že výstup čidla 4.2 úhlové rychlosti navíjedla 4 je spojen s inormačním vstupem z druhého upravovaného bloku 9, jehož výstup je paralelně připojen na zpětnovazební vstup n druhého součtového bloku 2 ana první informační vstup g modelového bloku 17, jehož druhý informační vstup h je zapojen na ovládač v...

Vratné zařízení kroužku zpětné vazby leteckých vrtulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252317

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kulovaný Pavel

MPK: B64C 11/30

Značky: vratné, zpětné, vrtulí, leteckých, zařízení, väzby, kroužků

Text:

...spočíva v tom,že sestává z desky, opatřené pouzdrem s pružinou. dosedající na náboj vrtule, přičemž deska je přes nejméně dvě táhla pevně spojena s kroužkem zpětné vazby a pružina je uspořádána na vodící tyčoe procházející pouzdrem a upevněné v náboji vrtule.Výhodou uvedeného řešení je, že pružiny mohou působit na desku v libovolném místě, lze je vhodně umístit ve vrtulové hlavě a vrtulovou hlavu je možno navrhnout s menšími rozměry a...

Zapojení stabilizační zpětné vazby spínacího měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252140

Dátum: 13.08.1987

Autori: Havlíček Jiří, Hajič Jan

MPK: H02M 1/14

Značky: zapojení, měniče, stabilizační, väzby, spínacího, zpětné

Text:

...kondennátoru 3, e prvním vývodem druheho deličováho resistoru á. a se aeanicím vývodem 12 porovnávacího bloku 1. Kompenmaění vývod 13 porovnávacího blom 1 je spojen s prvním pőlem kompensaćního kondenzátoru Q. Druhý pól kompenueního kondensátoru § je spojen s porovnávacím vstupe 11 porovnávacího bloku 1, s prvním vývodam spetnevasebního reeietoru IQ s s prvním vývodem vatupního rezistoru 2. Druhý vývod vstupního resistoru 2 je spojen s...

Sposob zmeny spojovacej väzby čeluste sklučovadla a zariadenie na uskutočnenie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252025

Dátum: 13.08.1987

Autori: Tóth Imrich, Szegheo Mikuláš, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: väzby, tohto, spôsob, uskutočnenie, spojovacej, spôsobu, zariadenie, změny, čeľuste, skľučovadlá

Text:

...pohľade v usporiadaní súčasného spevňovania zo stredu. Na obr. 2 čelný pohľad na zariadenie v usporiadaní súčasného uvoľňovania z obvodu. Na obr. 3 je príklad zariadenia podľa vynálezu V čelnom pohľade v- usporiadani so samostatným spevňovaním čeľustí. Na obr. 4 je priečny rez spojovacím zariadením pri pohľade z obvodu v smere čeľustí. Zariadenie na uskutočnenie zmeny spojovacej väzby čeľuste skľučovadla pozostáva zo skľučovadla 100 s...

Způsob vazby enzymů na buňky vykazující enzymovou aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233868

Dátum: 01.04.1987

Autori: Marek Miroslav, Káš Jan, Valentová Olga

MPK: C12N 11/16

Značky: způsob, buňky, enzymů, enzýmovou, vykazující, väzby, aktivitu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vazby enzymů na buňky, resp. buněčné fragmenty. Způsob vazby spočívá v tom, že se polysacharidy obsažené ve stěnách buňky aktivují jodistanovým oxidačním štěpením a prostřednictvím vzniklých aldehydových skupin se naváže enzym buď přímou vazbou nebo pomocí Ugiho čtyřkomponentní reakce. Použité buňky zde přitom neslouží pouze jako nosiče pro imobilisaci enzymu, nýbrž jako aktivní složka vytvářeného biokatalyzátoru. Vazbou...

Způsob přípravy thermosetické hmoty obsahující oxazolidonové a urethanové vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236490

Dátum: 16.03.1987

Autori: Di Salvo Anthony Leonard, Jun-shen Yu Arthur

MPK: C08G 18/64, C08G 69/46

Značky: způsob, oxazolidonové, hmoty, väzby, thermosetické, přípravy, obsahující, urethanové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy thermosetické hmoty obsahující oxazolidonové a urethanové vazby ve své opakující se jednotce, při kterém se nechá reagovat diisokyanát s předpolymerem připravitelným reakcí difenoldiglycidyletheru s mono- nebo dikarboxylovou, popřípadě nenasycenou kyselinou. Thermoset obsahuje oxazolidonové vazby v hlavním polymerovém řetězci, které jsou vzájemně odděleny esterovými vazbami. Urethanové vazby jsou přítomny v postranních řetězcích...

Způsob přípravy termosetické hmoty obsahující oxazolidonové a uretanové vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236685

Dátum: 15.02.1987

Autori: Disalvo Anthony Leonard, Tsai Chung-chieh

MPK: C08G 18/64, C08G 69/46

Značky: termosetické, obsahující, oxazolidonové, způsob, hmoty, přípravy, uretanové, väzby

Zhrnutie / Anotácia:

Termosetická hmota, obsahující v hlavním řetězci opakující se strukturní jednotky oxazolidonové vazby a v postranním řetězci uretanové vazby, se získá reakcí diisokyanátu s předpolymerem připravitelným jednostupňovou reakcí polyalkylenglykolu, anhydridu aromatické a/nebo alifatické dikarboxylové kyseliny a alifatického a/nebo aromatického diglycidyletheru.

Zapojenie spätnej väzby automatickej regulácie hydrostatických prevodníkov na konštantný výkon

Načítavanie...

Číslo patentu: 234820

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tomaj Ladislav, Kovalík Marián

MPK: F15B 13/02

Značky: konštantný, automatickej, prevodníkov, výkon, spätnej, hydrostatických, väzby, zapojenie, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie spätnej väzby automatickej regulácie je určené na použitie najmä v mobilných prostriedkoch. Ovládací tlak spätnej väzby automatickej regulácie je napojený na ovládací valec cez dvojitý spätný ventil na vstupnú tlakovú vetvu a výstupnú tlakovú vetvu hydrogenerátora. Miesto dvojitého spätného ventila môžu byť použité dva spätné ventily s tlmivkou.

Způsob úpravy průmyslového hnojiva pro posílení jeho vazby na půdní sorpční komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 231033

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lakota Vladimír, Bartko Pavol, Vrzguľa Leopold, Bastl Vladimír

MPK: C05G 3/04

Značky: půdní, hnojiva, komplex, sorpční, väzby, způsob, průmyslového, úpravy, posílení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy průmyslového hnojiva za účelem posílení jeho vazby na půdní sorpční komplex v jeho smíseni a zhomogenizování s polovičním až čtyřnásobným množstvím přírodního zeolitu rozemletého na frakci pod 1 mm a vysušeného na obsah vody do 5 % hmotnostních. Smísení a homogenizace se provádí za sucha před aplikací do půdy. Zeolit vytváří iontovou vazbu volných podílů hnojiva a vydává je podle potřeby rostlin do půdy zpět.

Spôsob prípravy diagnostického antigénu z cytomegalického vírusu pre reakciu väzby komplementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224010

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hrbka Augustín

Značky: diagnostického, spôsob, väzby, antigenů, reakciu, přípravy, cytomegalického, komplementu, vírusu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy diagnostického antigénu z cytomegalického vírusu pre reakciu väzby komplementu vyznačujúci sa tým, že k vírusovej suspenzii sa pridá alkohol v množstve 10 až 80 %, po zhluknutí antigénu sa suspenzia scentrifuguje a získa sa resuspendovaný sediment diagnostického antigénu.