Patenty so značkou «vazbou»

Disulfidovou väzbou stabilizované funkčné rozpustné heterodiméry MHC II. triedy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21016

Dátum: 18.02.2011

Autori: Frigstad Terje, Bogen Bjarne, Sandlie Inger, Loset Geir Age

MPK: C07K 14/435

Značky: funkčně, disulfidovou, stabilizované, heterodiméry, rozpustné, vazbou, triedy

Text:

...dostupných činidielprípadoch, ked boli kdispozícii tetraméry MHC II. triedy, boli rozsiahlo používané a mali obrovský vplyv na porozumenie rozvoja ochorenia. Teda vzhladom na dopad, aký už úspešná rekombinantná produkcia MHC l. triedy preukázala, je možné pozorovať, že existuje silná a jednoznačná motivácia, ako akademická, tak komerčná, pre vloženie ďalšieho úsilia do snahy o produkciu nových MHC II. triedy. Avšak sohladom na...

Vodivá plošná textília s perlinkovou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14077

Dátum: 13.10.2009

Autori: Maier Georg, Mauch Hans-peter, Nusko Robert

MPK: D02G 3/44, D03D 19/00, D02G 3/32...

Značky: perlinkovou, plošná, vazbou, vodivá, textília

Text:

...úlohu vytvoriť plošnú textíliu, v ktorej sa elektricke vodiče zapracujú do textilu už počas výroby danej textílie, pričom medzi danými prívodnými vodičmi a ohrievacími vodičmi sú veľmi kvalitné elektrické kontakty.0012 Táto stanovená úloha sa podľa predmetného vynálezu vyriešila vytvorením elektricky vodivej plošnej textílie vymedzenej vnároku č. 1. Ďalšie prínosné podrobnosti, aspekty avyhotovenia predmetného vynálezu vyplývajú zpríslušných...

Stavebný prvok s otvoreným profilom s väzbou pomocou krátkeho zámku a autoniveláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285957

Dátum: 07.11.2007

Autor: Vido Pavel

MPK: E04G 11/00, E04C 1/00

Značky: vazbou, pomocou, zámku, stavebný, profilom, prvok, autoniveláciou, otvoreným, krátkeho

Zhrnutie / Anotácia:

Dlhý stavebný prvok z plastu, kovu, keramiky, skla, kompozitných materiálov alebo ich vzájomnej kombinácie má prierez podobajúci sa štvorcu alebo obdĺžniku, pričom najmenej jedna strana chýba (1), takže v priereze môže pripomínať tvar písmen U, L alebo I, prípadne môže mať aj tvar oblúka alebo byť lomený do uhla. Najmenej na dvoch protiľahlých stenách sa nachádzajú zámky typu drážka (4) na jednej stene a typu kľúč (5) v tvare „T", „O", „V", „1"...

Chirurgický systém obsahujúci kazetu s akustickou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6485

Dátum: 13.03.2007

Autori: Williams David, Nazarifar Nader, Hopkins Mark, Chun Jeffrey

MPK: A61M 1/36, G01F 1/66

Značky: akustickou, chirurgicky, kazetu, obsahujúci, vazbou, systém

Text:

...spojovací prvok pre ultrazvukové zariadenie. Ako je opísané v tejto patentovej prihláške, problémom s nezávisle vytvorenými elastomérovými akustickými spojkami je zaistenie tesného kontaktu medzi ultrazvukovým vysielačom a elastomérom tak, aby na rozhraníneboli prítomné žiadne vzduchové hniezda. Riešením opísanýmV tejto patentovej prihláške je elastomér, ktorý je extrémnemäkký a pružný a akusticky transparentný. Tieto vlastnosti umožňujú...

Fúzny proteín so špecifickou väzbou na ľudský IL-4, molekula nukleovej kyseliny, monoklonálne protilátky, farmaceutická kompozícia a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285556

Dátum: 26.02.2007

Autori: Sylvester Daniel, Holmes Stephen Dudley, Gross Mitchell Stuart

MPK: A61K 39/395, A61K 38/00, A61P 37/00...

Značky: nukleovej, vazbou, kompozícia, proteín, fúzny, monoklonálne, použitie, protilátky, il-4, farmaceutická, molekula, špecifickou, ĺudský, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Fúzny proteín so špecifickou väzbou na ľudský interleukín-4 (IL4), obsahujúci komplementárnosť určujúce oblasti (CDRs), odvodené z neutralizačnej monoklonálnej protilátky, nepochádzajúcej od človeka, s disociačnou konštantou rovnajúcou sa alebo menšou ako 2.10-10 M pre IL4 človeka, a prvým fúznym partnerom. Molekula nukleovej kyseliny kódujúca fúzny proteín, monoklonálne protilátky, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie.

Zjednodušené praktické radenie a mechanizmus, a súvisiaci spôsob, na prispôsobovanie mimo modulácie v systéme s väčším počtom nosných so spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16339

Dátum: 13.10.2005

Autori: Tirkkonen Olav, Priotti Paolo

MPK: H04L 1/00, H04B 7/04, H04L 1/20...

Značky: spätnou, väčším, súvisiaci, praktické, počtom, systéme, mechanizmus, prispôsobovanie, vazbou, modulácie, spôsob, nosných, radenie, zjednodušené

Text:

...navrhuje použitieDemmelovho podmieneného čísla na vyhodnocovanie vhodnosti kanálu na priestorové multiplexovanie. Ďalej, dokument Meranie Demmelovho podmieneného čísla pre 2 x 2 MIMO-OFDM širokopásmové kanály, proceeding z VTC 04-Spring, IEEE 2004, N. Kita, W. Yamada, A. Sato, D. Mori a S. Uwano,ukazuje rozloženie Demmelovho podmieneného čísla v skutočných kanáloch. Avšak na základe simulácii prispôsobovania založených na Demmelovom...

Spona, najmä na zachytenie listov zviazaných väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3551

Dátum: 01.07.2003

Autor: Berková Jana

MPK: B42F 1/00

Značky: spona, vazbou, najmä, listov, zviazaných, zachytenie

Text:

...cenovú dostupnosť.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov kde znázorňujú obr. l sponu podľa tohto technického riešenia tvorenú dvomi neprerušene Spojenými ramenami na jednom konci opatrenú závažím v pohľade zboku a zhora, obr. 2 sponu tvorenú dvomi neprerušene Spojenými ramenami na jednom konci opatrenú prísavkou v pohľade zboku a zhora, obr. 3 sponu tvorenú dvomi pevnými rame nami...

Zapojení regulačního obvodu se stavovým pozorovatelem regulovaného systému s přepínáním vstupu, stavovým regulátorem, sledovací integrační a dopřednou vazbou, pozorovatelem a regulátorem neměřitelné poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269298

Dátum: 11.04.1990

Autori: Havlena Vladimír, Neuman Petr, Štecha Jan

MPK: G05B 13/04

Značky: systému, dopřednou, poruchy, vazbou, regulačního, přepínáním, pozorovatelem, regulovaného, integrační, stavovým, vstupu, neměřitelné, zapojení, obvodů, regulátorem, sledovací

Text:

...koeficientu zeeílení a. Kombínaoí výstupu integračního bloku skokové poruchy je získán V eoučtovém bloku regulátoru výstup 5 tekovým fázově posunutým odhadem neměřitelné poruohové veličiny, který přesně kompenzuje fázové zpoždění použité servosmyčky.Na připojených výkresoch je znézorněno zapojení regulačního obvodu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znézoměno zapojení regulačního obvodu sa stavovým pozorovatelem regulovaného systému s...

Kombinované obráběcí zařízení s mechanickou vazbou pohybů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268911

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlík Miroslav, Válka Miloslav

MPK: B23B 5/38

Značky: vazbou, kombinované, obráběcí, zařízení, pohybu, mechanickou

Text:

...v oboustranná pístnici gg plánovacího válce24 pevně spojené s jeho pístem g a opatřená plánovacím dorazem i 8, který je ve stá- Além styku s dotykem 32 hlavní páky 3 g. Hlavní páka 19 je výkyvně uložena na prvním kyvněm čepu La äikmě konzoly 32, uchycená k zadní desce Ľ plánovacího ústrojí gstejně jako vymezovaoí držák 33 se stavěcím šroubem 35, který slouží k vymezení je jího výkgyvu. Na pevné části. 1 pracovní jednotłq g je dále...

Způsob tvarování kompenzačního signálu při příjmu digitálního signálu s kvantovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264366

Dátum: 12.07.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: kvantovanou, kompenzačního, signálu, tvarování, digitálního, příjmu, vazbou, zpětnou, způsob

Text:

...signálu a zvětší se stabilita příjímače.Další výhodou způsobu podle vynálezu je, že elementární kompenzaćní impuls je popsán pouze dvěma parametry - dobou trvání a amplitudou. výsledný kompenzační signál se proto snadno vytvoří v jednoduchám generátoru funkci, který lze reà lativně snadno zahrnout do integrovaného monolitiokého regenerátoru, přičemž nároky kladené na tvarování signálu v přímě cestě příjímače jsou stejné jako u jiných...

Fotometr s optickou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263667

Dátum: 11.04.1989

Autori: Volf Radko, Mostecký Jiří Akademik, Pavlíček Zdeněk, Pavelka Ivan, Rybář Vladimír, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Karhan Jiří, Marek Miroslav, Kolář Milan

MPK: G01J 1/04, G01J 1/00

Značky: fotometr, optickou, vazbou

Text:

...s čidlem.Fotumetr 5 optickou vazbou podle vynálezu představuje vylepšení zejména z technologického a technickoekonomickéhc hlediskaą Intenzita vysílanáho světelného toku je úměrná zabarvení diagnostického materiálu. Protože tato intenzita závisí na velikosti proudu tekouciho světelným zdrojem, který dodává elektronický obvod, je této okolnosti využite proĺzjlštěni hodnot zabarveni převodem na klasické měření napětí.Pŕinos vynálezu spočíva také...

Zapojení přijímače digitálního signálu s kvantovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262025

Dátum: 10.02.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: vazbou, digitálního, kvantovanou, prijímače, zpětnou, zapojení, signálu

Text:

...3 - viz obr. 2. Při bezchybnéu přenosu . se po detekci tohoto impulsu objeví na zpětnovazobnim výstupu 3tu, obvodů 3 pŕíme cesty impuls, na ktorý blok § kvantované vazbyzereaguje vygenerovbnín jmenovitóho kompenzačniho impulsu - viz křivks Q. Kompenzační impuls postoupí dále do obvodů gřpřimé cesty, kde se sečte s impulsen z jejich korekčního.zesi 1 ovače a potlačí jeho symbolovou interterenci - viz krivka 2. Dokud procesor Q adaptačnich...

Servomechanizmus s polohovou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261432

Dátum: 10.02.1989

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/26

Značky: vazbou, polohovou, servomechanizmus, spätnou

Text:

...aj na niektore druhy hydraulických regulácii, pričom zástavbové rozmery a hmotnosť servomechanizmu sa v porovnaní s ,pôvodným servomechanizmom s ručný-ni ovládaním nezväčší. Výhodou v porovnaní s riešením AO č. 261 418 je najmä to, že odstránením vonkajšej »nastavovacej páky a jej drážkového pripojok hriadeľu sa zjednodušuje konštrukcia a vylučuje sa na nastavovacej páke možnost vzniku výrobných a prevádzkových uhl-ových vôli, čím sa zlepšia...

Servomechanizmus s polohovou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261418

Dátum: 10.02.1989

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/26

Značky: vazbou, spätnou, polohovou, servomechanizmus

Text:

...je otočne uložený hriadeľ 2 opatrený na konci vyčnievajúcom z telesa 2 drážkovaním 21, na ktorom je upevnený jeden koniec nastavovacej páky 22, zviazanej s telesom 1 pomocou nastavovacieho mechanizmu 23. Nastavovaci mechanizmus 23 pozostáva z dosky 25, ktorá je pevne spo 4jená s telesom 1 a v ktorej sú oproti sebe uložené dve skrutky 24, medzi ktorými je umiestnená nastavovacia páka 22 tak, aby sa čelá skrutiek 24 opierali o jej druhý ko...

Deriváty 2H-benzopyranu s esterovou vazbou v molekule jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260904

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kahovcová Jitka, Němec Václav, Romaňuk Miroslav, Hrdý Ivan, Křeček Jan

MPK: A01N 43/16, C07D 311/04

Značky: biologicky, účinné, 2h-benzopyranu, jejich, molekule, způsob, deriváty, přípravy, vazbou, látky, esterovou

Text:

...1/-ZH-benzopyranu. Elementárni analýzakyseliny jantarově a 87 mg bezvodého pyridinu byla zahřivána 7 hodin na 60 DC a pak bylaponechána při tep 1 otě 10 až 20 °C stát přes noc. Reakční směs byla po obvyklém zpracování dělena sloupcovou chromatografii na silikaqelu s 8 hmot. Vody /elučni čínidloz petrolether obsahující až 75 obj. dietyletheru/. Bylo ziskáno 0,11 g /35 / 2,2-dimetyl-6-E 1-/3 ~karboiypropionyloxy/propyl-2...

Přizpůsobovací zařízení s plynule proměnnou vazbou vysokofrekvenčního transformátoru a po stupních proměnnou kapacitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259181

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hamsa Jaroslav, Hůlka Petr, Nosek Jaroslav, Jareš František

MPK: H01F 39/00

Značky: vazbou, vysokofrekvenčního, plynule, kapacitou, stupních, přizpůsobovací, proměnnou, transformátoru, zařízení

Text:

...výhoda přizpůsobovacího zařízení podle vynálezu apočívá v tom, že uspořádání primárního vinutí vyeokofrekvenčního transformátoru a kondenzátorové baterie v oscilační celok prakticky nemá žádné ztráty ve vedení a že tento oscilační obvod je dálkově z vysokofrekvenčního zdroje napájen jen malým činným proudem pomoeí vysokofrekvenčního kabelu,který je připojen přímo na sběrnice kondenzátorové baterie. Tím se dooiluje malýoh ztrát a...

Vlákenný útvar s pletařskou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244392

Dátum: 01.06.1988

Autor: Šmíd Zdenik

MPK: D04B 21/02, D02G 3/34

Značky: útvar, vlákenný, vazbou, pletařskou

Text:

...složky nebo také v nepravídslném sledu přes několik dvojíc spojovací složky. Kombínací uvedených alternatívních konstrukcí lze vytvořit další varianty provedení vlákenného útvaru podle vynálezu. Z hlediska materiálového složení může kterýkoliv podélně uložený svazek vláken v nosném jádru a kterákolív nit spojovací složky obsahovat vlákna s rozdílnou tepelnou stabilitou, s rozdílnou sráživostí nebo afinitou k barvívům, případně vlákna...

Nadbandážová ucpávka turbinového stupně s páskovou vazbou lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256842

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šťastný Miroslav, Hudeček Pavel

MPK: F01D 11/08

Značky: turbinového, páskovou, vazbou, lopatek, ucpávka, stupně, nadbandážová

Text:

...podle vynálezu snadno opravitelná. Přitom je přiměu řeně jednoduchá a snadno vyrobitelnáa Příklad praktického provedení nadbandážové ucpávky.turbí~ nového stupně s páskovou vazbou lopatek podle vynálezu je uven den na připojenémvýkresu jako částečný řez nadbandážovou ucpávkou s přilehlými díly turbinového stupně. Podle tohoto příkladu sestává nadbandážová ucpávka z páru labyríntových břitů gg, mezi kterými je umístěn prstenec g a z bandáže g...

Efektní niťový útvar s osnovní pletařskou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242843

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šulc Josef

MPK: D04B 21/02, D02G 3/34

Značky: osnovní, útvar, pletařskou, efektní, niťový, vazbou

Text:

...délka Vnebo provedení efektního vlasu může být zekotvena v prostorumezi stěnami spoločných oček nebo v prostoru mezi etěnami rozličných oček.Bližší vysvětlení podstaty vynálezu a princip konstrükce efektních nití podle vynálezu jsoo vysvětleny na několika příkladných provàdenich podle přiložených schematických nákresů, které znázorňují na obr. 1 až 4 efektní niřové útvary s žinýlkovým vlasem stejné délky a v pravidelném uspořádání v...

Zapojení synchronizovaného rozdělovače pro chod krokového motoru se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238005

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šindelář Jaroslav, Krčma Alen, Dušek Tomáš, Hamáček František

MPK: H02P 8/00

Značky: zpětnou, zapojení, rozdělovače, krokového, vazbou, motorů, synchronizovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení synchronizačního rozdělovače pro chod krokového motoru se zpětnou vazbou. Úkolem vynálezu je zamezit skokovým změnám polohy rotoru krokového motoru při změně řízení v uzavřené zpětné vazbě na režim bez zpětné vazby. Blok synchronizačních obvodů, na jehož první vstup je připojeno čidlo polohy rotoru a na druhý vstup rozlišovací logika, je připojen na rozdělovač impulsů. Druhý vstup rozdělovače je spojen s generátorem impulsů. Výstup...

Budicí stupeň barevné obrazovky se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252821

Dátum: 15.10.1987

Autor: Rodgers Robert Iii

MPK: H04N 5/205

Značky: barevné, vazbou, zpětnou, obrazovky, stupeň, budicí

Text:

...zvláštěvzhledem ke kondenzátoru gg. je zvýšení proudu emitoru tranzistoru prvního zesilovače gg, to jest zvýšení zisku tranzistoru prvního zesilovače gg na vyšších kmitočtech signálu. V tomto ohledu se impedance gg snižuje se zvyšujícim se kmitočtem signálu.Impednace §§ také slouží jako obvod vzorkující proud sdružený se zápornou zpětnovazební smyčkou zahrnující zpětnovazební impedanci gg, prvni tranzistor gg, oddělovacĺ tranzistor gg...

Spôsob naväzovania vysokomolekulových biologicky aktívnych látok na polytetrafluóretylénový povrch kovalentnou chemickou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242220

Dátum: 15.09.1987

Autori: Klubaeko Jan, Vat Pavel

MPK: G01N 33/53

Značky: aktívnych, spôsob, látok, naväzovania, povrch, chemickou, biologicky, kovalentnou, polytetrafluóretylénový, vazbou, vysokomolekulových

Text:

...1 pri teplote ~ 40 °C až 25 °C s následným premytim destilovanou vodou a vnesením takto aktivovaných povrchov do roztoku 1-etyl-3,3-dimetylamínopropyl-karbodiirnidu EDC s koncentráciou od 1043 do 30 g. dm v destilovanej vode s pH v rozsahu od 4,0 do 6,5, ku ktorému sa pridá VBAL S koncentráciou od 2 do 100 mg.dm 3 s následným ponechaním v kľude po dobu 2 až 24 hodin pri teplote v rozmedzí od 2 °C do 50 °C, vytiahnutím z roztoku, premytím...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom s pevnou spätnou väzbou od polohy rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242186

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kueera Ladislav, Marko Leonard, Stanjura Eduard

MPK: H02P 8/00

Značky: spätnou, servosystému, polohy, krokovým, vazbou, zapojenie, uzavretého, rotora, riadiaceho, pevnou, motorom, člena

Text:

...vstup krokového motora 8 je pripojený výstup ovládača 7, na ktorého prvý vstup je pripojený výstup prvého člena logického súčtu 5 a na jeho druhý vstup je pripojený výstup druhého logického súčtu B. Na prvý vstup prvého člena logického súčtu 5 je pripojený výstup prvého deüča 3,na vstup ktorého je pripojený výstup tretieho člena logického súčtu 1. Na prvý vstup tretieho člena logického süčtu 1 je pripojená prvá vstupná svorka 10 a na...

Analogo-číslicový převodník v přístrojích s nábojovou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246557

Dátum: 20.08.1987

Autor: Boros László

MPK: H03M 1/38

Značky: převodník, nábojovou, přístrojích, analogo-číslicový, vazbou

Text:

....YcTpoücTBo paöoraew cneymmun oöpasom.B Haqanbubů MoMeHT BPEMGHH t 0 önox 2 ocymecwnnxeý Bpemeuuym nu 6 opKy Bxonnoro curnana (aapnna) q BX(0), nponopnnonąnbnoro cnrnany UBX (0) c Buxona Hcrounuxa 1. B MOMEHT BDEMEHH t.T/2, rneT - nepuonTaKToáux HM- nýnbcon nnranna, curnan (sapn) c nmmoa önoxa 2 q 2 qBx (0) nocwynaew na. Bxo önoka 3, c Buxona KOTOPOPO nocrynaew na Bxo önoxa 4, H nanee -úa Bxon 6 noKa 5. EMKocTb xpanennn C, ônoxa 2 nxonnoro...

Prekladač súčiastok s mechanickou väzbou prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252002

Dátum: 13.08.1987

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B21J 13/08

Značky: prvkov, súčiastok, vazbou, mechanickou, prekladač

Text:

...smere. Váhadlo 14 je ďalej stabilizované voči základovému rámu 1 prednou pružinou 17 a zadnou pružinou 18 s možnosťou nezávislého nastavenia predpätia prvou maticou 24 a druhou stavacou maticou 25. Medzi váhadlo 14 a druhé rameno 6 je vložené dorazové teleso 19 opatrené prvou dorazovou skrutkou zn a druhou dorazovou skrutkou 21.Na základovom ráme 1 je v mieste východzieho bodu A uložené nakladacie lôžko 22 súčiastok 23, ktoré je výškové...

Zařízení na výrobu diamantových nástrojů s galvanickou vazbou a regulovaným obsahem diamantu v pracovní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251702

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hádek Mirko, Rýdl Petr, Hofbauer Miroslav, Matušek Miroslav, Koníček František

MPK: C25D 17/00

Značky: diamantu, regulovaným, diamantových, galvanickou, výrobu, vazbou, pracovní, vrstvě, obsahem, nástrojů, zařízení

Text:

...prostřednictvím vodiče 39,uloženého V dutině hřídele Ž, sběracího kroužku §, smykového kontaktu a neoznačeného vodiče k zápornému pőlu galvanického zdroje gl. Ke kladnému pőlu téhož galvanického zdroje gl je prostřednictvím neoznačeného vodiče připojena anoda g zavěšená v galvanické lázni l§ nad částí plochy katody l. Nad katodou l je na vodicí dráze ll vodorovně vratně uložen dávkovač lg a je prostřednictvím matice gg a tažného šroubu lg...

Triakový spínač s optoelektronickou väzbou, spínaný v nule priepustného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237885

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mišáni Ján, Balko Ivan, Fiala Jiří, Klčo Jarolim, Drha Jozef, Kalus Štefan

MPK: H03K 17/28

Značky: spínač, triakový, priepustného, prúdu, vazbou, spínaný, optoelektronickou

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu sa týka oboru polovodičových výkonových spínačov. Vynález rieši zapojenie riadiaceho obvodu výkonového triakového spínača pre spínanie v nule pripustného prúdu vhodného pre spínanie záťaží s indukčnou zložkou a premenným účinníkom v priebehu zopnutia. Podstatou predmetu podľa vynálezu je spôsob pripojenia detektora prechodu napätia nulou k výstupnej elektróde triaka a súčasne k zaťažovacej impedancii, ktorý využíva poklesu...

Zařízení na výrobu velkorozměrových diamantových brousicích nástrojů s galvanickou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232215

Dátum: 01.03.1987

Autori: Baštýř Zdeněk, Honzílek Marcel, Matušek Miroslav

MPK: B24B 9/06, C25D 7/04

Značky: diamantových, brousicích, výrobu, nástrojů, velkorozměrových, galvanickou, vazbou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém výroby velkorozměrových diamantových brousicích nástrojů s galvanickou vazbou, určených zejména pro broušení drobných skleněných předmětů v bižuterní výrobě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení umožňuje postupné provádění elektrolýzy po obvodu otáčející se unášecí části vyráběného diamantového brousicího nástroje, zasahující do pokovovací lázně, v níž je udržován ve vznosu diamantový prášek, jen částí obvodu,...

Servomechanizmus s polohovou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248243

Dátum: 12.02.1987

Autori: Slížik Pavol, Galba Vladimír, Krajčírik Marián, Rafaj Ladislav

MPK: F04B 1/26

Značky: polohovou, servomechanizmus, vazbou, spätnou

Text:

...33, ktorá je opatrena nastavovacim závitom 331. Ovládací piest 3 zasahuje svojím jedným koncom do prveho ovládacieho priestoru 121a druhým koncom do druheho ovládacieho priestoru 122.Druhý koniec dvojramennej páky 4 je cez piest 101 mechanicky spojený s výkyvnou »doskou 1 ll axiálneho hydrostatfckeho prevodníka. Pri prevedení servomechanizmu s mechanickým ovládaním je na ovláudac-om pieste 3 vytvorená drážka 34, do ktorej s vôl 0 u v zapadá...

Mnohokanálový přepínač analogových signálů s řiditelnou diferenciální zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240430

Dátum: 15.12.1986

Autor: Cesnek Ján

MPK: H03K 17/60

Značky: analogových, diferenciální, mnohokanálový, řiditelnou, zpětnou, signálu, vazbou, přepínač

Text:

...conepxnw B Kamnom Kauane Knmqenue anemeumu I, Bxonn 2 Koropux annammca Bxonamn. ycwpoücrna, a Buxonu 3 coennaeau co Bxonom 4 óyäepaoro ycnnnwena 5, Buxon 6 óyçepaoro ycuąnmenn 5 coennaeu c BLQĽOJIOM yCTpOÍÍICTBa n qepea ynpaBJxaeMuü łaCTOTOSBBHCMNLHĚ awteamamop 7 c nepnu Bxoom 8 cpaBanBammero.ycnnnrena 9, Bropoü Bxon I 0 cpanannammero ycnnnmena 9 qepea BcnoMOPQTBĽBHHG Knmqu II coennaea co Bxbnamm ycrpoücrna coomsewcmneaao, a Buxon I 2 qepes...

Hybridní vazební člen s volitelnou vazbou v pásmu velmi krátkých vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 223274

Dátum: 15.03.1986

Autor: Závodský Jaromír

Značky: vazbou, hybridní, vazební, pásmu, krátkých, velmi, volitelnou, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sdružování více vysílačů nebo přijímačů do společné antény a měřicí techniky na koaxiálních kabelech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vysokofrekvenční úseky vedení jsou tvořeny leptanými páskovými vedeními, meandrovitě uspořádanými, umístěné v určité vzdálenosti od vodivé kovové desky. Pro zmenšení rozměrů je možné umístit páskové vedení proti oběma plochám vodivé desky. Vynález může být využit při sdružování VKV vysílačů...

Zařízení pro regulaci úrovně hladiny kapalin s korekční vazbou, vyvozenou průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224408

Dátum: 01.12.1985

Autor: Altmann Josef

Značky: regulaci, vyvozenou, hladiny, korekční, zařízení, úrovně, vazbou, průtokem, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci úrovně hladiny kapalin s korekční vazbou, vyvozenou průtokem, obsahující svodnou nádrž se spojovacím potrubím, snímací nádrž, fluidický snímač s ovládacím potrubím a hydraulický servopohon, ovládající regulační ventil, vyznačené tím, že ke svodné nádrži (3) je připojeno vyrovnávací potrubí (21) opatřené škrticím ventilem (210) a ústící do horní části snímací nádrže (2), k jejíž spodní části je připojeno potrubí (22)...

Zapojení pro řízení chodu krokového motoru se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225761

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hamáček František, Krčma Alen, Šindelář Jaroslav, Dušek Tomáš

Značky: krokového, zapojení, motorů, vazbou, chodu, řízení, zpětnou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení chodu krokového motoru se zpětnou vazbou, opatřeného přepínačem pracovních režimů a komparátorem kmitočtu signálu z čidla polohy, s kmitočtem daným nastavovacím obvodem řízeného generátoru impulsů, vyznačené tím, že na výstup komparátoru (1) je zapojena kombinační logická síť (2), na jejíž druhý vstup je zapojen výstup nastavovacího obvodu (3) generátoru impulsů (4) a na jejíž výstupy je zapojen přepínač (6) pracovních...

Zařízení ke generování a měření autooscilací v systémech se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224820

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hercik Petr, Maršík Jaroslav

Značky: zpětnou, autooscilací, zařízení, vazbou, systémech, generování, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke generování a měření autooscilací v systémech se zpětnou vazbou, sestávající z diferenčního bloku, integračního bloku, řídícího bloku, upravovacího bloku, měřicího bloku, bloku nelinearity, nastavovacího bloku, součtového bloku a vstupní a výstupní projovací svorky vyznačující se tím, že výstup řídícího bloku (3) je spojen s parametrickým vstupem (d) integračního bloku (2), jehož výstup je zapojen na zpětnovazební vstup (b)...

Dvojstupňový servoventil s mechanickou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225401

Dátum: 01.10.1984

Autori: Italy Pavel, Kilík Ondrej, Václav Jan

Značky: dvojstupňový, spätnou, vazbou, mechanickou, servoventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného riešenia mechanicko-hydraulického dvojstupňového servoventilu s mechanickou spätnou väzbou. Hydrostatické mechanizmy s možnosťou plynulej objemovej regulácie hydrostatických prevodníkov sú moderným progresívnym riešením žiadaných prenosov energie. Servoventily s mechanickou sp(tnou väzbou v súčasnej dobe sú nezbytné prvky objemových regulácií.

Číslicový kompenzačný snímač uhlovej rýchlosti s elektroindukčným prevodom a magnetoelektrickou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218180

Dátum: 15.09.1984

Autor: Kočiš Štefan

Značky: vazbou, elektroindukčným, kompenzačný, rychlostí, číslicový, snímač, uhlovej, magnetoelektrickou, prevodom, spätnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši snímanie uhlovej rýchlosti a v podstate pozostáva z mechanickej a elektronickej časti. Výstupný číslicový signál sa získava elektroindukčným prevodom uhlovej rýchlosti na moment, ktorý je kompenzovaný momentom magnetoelektrického systému zapojeného spolu s čítačom a číslicovoanalógovým prevodníkom do spätnej väzby kompenzačného obvodu. Stav čítača udáva číslo úmerné uhlovej rýchlosti.

Zapojení tranzistorového střídače s kombinovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217575

Dátum: 15.09.1984

Autor: Klaška Karel

Značky: tranzistorového, střídače, zapojení, kombinovanou, vazbou, zpětnou

Zhrnutie / Anotácia:

V oboru tranzistorových střídačů řeší vynález problém omezení přepětí na vypínaném tranzistoru. Jeho podstatou je paralelní zapojení prvního kondenzátoru v sérii s prvním odporem k jejichž společnému uzlu je připojena první dioda a druhého kondenzátoru v sérii s druhým odporem, k jejichž společnému uzlu je připojena druhá dioda mezi kolektor druhého tranzistoru a bázi prvního tranzistoru, přičemž do uzlu prvního odporu a druhého odporu je...