Patenty so značkou «vázání»

Lyžařské vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 272291

Dátum: 15.01.1991

Autor: Makarenko Vladimir

MPK: A63C 9/18

Značky: vázání, lyžařské

Selektivní adsorbens pro vázání imunokomlexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270658

Dátum: 12.07.1990

Autori: Becker Manfred, Schoesler Werner, Apostoloff Emil, Hiepe Falk, Precht Klaus, Čoupek Jiří, Heymann Stephan

MPK: A61K 37/02

Značky: imunokomlexů, adsorbens, vázání, selektivní

Text:

...W. Heyer Poräsa Glěser, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie. Leipzig 1982), ktoré jak známu je možno bez problému sterilizovet a udržovot sterilní a jejichž velikost čáatic, struktura a porozite jsou přesně definovány. Zvleště vhodné jsou dokonale sfćrické ćästice (00-WP C 038 259 5548, DD-WP Bol 3 269 4382, 00-WP Bol 3 26 94390) s velikostni částic mezi 1 a 1000 /um a s průměry pôrů 0,05 až 100 /um, přičemž jsou průměry porů a...

Zařízení k vázání vodicího chmelového drátku na nosný drát chmelnicové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255983

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hykl Jaroslav

MPK: A01G 17/08

Značky: chmelového, vodicího, drátku, vázání, chmelnicové, konstrukce, zařízení, nosný, drát

Text:

...rámem.l§. V rámu lg zařízení je uloženo podávací zařízení l drátku, otočně. Z dola je v rámu lg zařízení uložena cívka Z 5 vodícím drátkem 3. Mezi výškově stavitelný rám lg a rám lg zařízení je vložen klopný přímočarý hydromotor gg. Shora je na rámu lg zařízení upevněno nad úrovní nosného drátu É pohonné zařízení g s vačkou lg a kotoučem ll, jímž prochází táhlo g opatřené tlačnou pružinou ll. K horní části vedení ll kladky je přichycen...

Patní držák pro bezpečnostní lyžařská vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 244689

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brejcha Jan, Jagoš František, Plachý Jioí

MPK: A63C 9/084

Značky: patní, bezpečnostní, vázání, lyžařská, držák

Text:

...3 L a přibližně ve výši první příčné osy á působí na západkovnna páku M. Otvírací páka a je Výkyvné uložena na držáku 1 podréžky v bodě, ktorý leží vzhledem k první příčně ose 6 v zadním dolním kvadcantu.Kdyžjg ve vázáni lyžařské bota, zsujímá patní držák prakticky polohu znázorněnou na obr. 1. Držák 1 podrážky se přizpůsobí automaticky tloušřce podrážky lyžařské boty,takže v přípustném r-ozmezí může zépadkoxvý váleček w 2 doléhat na...

Emulze k vázání prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241110

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopál Pavel, Holeeko Peter, Hauskrecht Peter, Kumieík Alojz

MPK: C09K 3/22

Značky: emulze, vázání, prachu

Text:

...smáčedlo v objemové koncentraci 0,1 až 0,8 , změkčovadlo v objemové koncentraci S až 49 a vodu v objemové koncentraci 40 až 42 LBnulze může dále obsahovat vodní sklo v objemové koncentraci do 3 , výhodně sodné vodní sklo.Emulze k vázání prachu podle vynálezu je účinnější než dříve známé prostředky. Emulzí podle vynálezu je možno i při trvajícím teplém počasí a při jiných nepříznivých povětrnostních podmínkách dosáhnout vázání jemných...

Běžecké vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 246072

Dátum: 15.12.1987

Autor: Švandová Alena

MPK: A63C 9/20

Značky: vázání, běžecké

Text:

...nia způsob můstku, přičemž zadní hrana 25 a přední hrana 26 třmenu 24 je zaoblené (ob-r. 2. směrem .od třmenu 24 dzopředu vzrůstá Výška .bovčnich stěn 22 o-br. 2, 3 a -k sobě přiVrácené zlnitřnĺ plochy bočlních stěn 22 mají každá plochou prołrlubeň 27, která je přibližně Ve tvaru ob-délníka a je ze všech stran uzavřena. K upevnění držáku 2 na horní straně 1 lyže slouží šrouby 28, krteré proclházejí otvory V základní destičce 21.Slpona 3 je z...

Přední čelist pro bezpečnostní lyžařské vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 251783

Dátum: 13.08.1987

Autori: Knabel Walter, Sedlmair Gerhard

MPK: A63C 9/08

Značky: přední, čelisť, lyžařské, vázání, bezpečnostní

Text:

...U, V jehož ramenech 39, gł jsou uloženyčepy lg, ll nesoucí táhlo 1 a držáky lg, lg podrážky. Na obr. 2 jsou ramena gg, gl páky 5 znázorněna V řezu. Z obr. 2 je dále patrné, že dolní rameno El každé páky §, Q je napříslušné ose Q, g uloženo s menší vůlí než horní rameno 32. Důvod tohoto uspořádání bude ještě vysvětlen V dalším. Stojina každé páky §, § vyčnívá na přední straně nepatrněmezi oba díly l, g pouzdra 35, takže vzniká nos 33...

Úchytka paty lyžařského bezpečnostního vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 251761

Dátum: 13.08.1987

Autori: Wagner Ludwig, Knabel Walter

MPK: A63C 9/084

Značky: lyžařského, úchytka, vázání, bezpečnostního

Text:

...do zadní stěny 5 tělesa 3. Dále je uzavírací páka lg opatřena čepem 33, který ohraničuje úhel natočení uzavírací páky lg.Na čepu lg V tělese Q je dále uložen výkyvný držák gł podešve, který je na svém předním konci opatřen přidržovačem podpatku gg a uzavíracím pedálem 33. Výkyvný držák gł je vesměs proveden jako pouzdro a zakrývá podstatné těleso 3 osazené na pevném vedení lyže.V oblasti uzavíracího pedálu gg je.výkyvný držák gł podešve...

Úchytka paty bezpečnostního lyžařského vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 238631

Dátum: 15.05.1987

Autori: Knabel Walter, Wagner Ludwig

MPK: A63C 9/084

Značky: bezpečnostního, úchytka, vázání, lyžařského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úchytky paty bezpečnostního lyžařského vázání, která má kompaktní konstrukci a nepatrnou hmotnost. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ojnice (71) uložená na ose (64) otáčení držáku (65) podešve je opatřena horní vačkou (91) pro záběr s horní zarážkou (89), připevněnou na boční stěně suportového vedení (52) a spodní vačkou (92) pro záběr s dorazovou lištou (90) suportového vedení (52). Úchytku paty lyžařského bezpečnostního...

Zařízení pro obvodové vázání svítků pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243305

Dátum: 15.05.1987

Autor: Dolejší Zdenik

MPK: B65B 13/04

Značky: obvodové, svitku, vázání, pásu, zařízení

Text:

...ke stojanu.Na druhém konci nosného ramena 3 je připevněna skříň 5, na jejíž protilehlých vnějších bocích jsou uspořádány přídržně vačky łg,łg s ovládacími prvky g,łg, napŕ. hydraulickými válci. Mezi skříní 3 a stojanom je uvnitř nosného ramena 3 uspořádán podávací mechanismusÄ vázacího pásku gg s poháněcím motorem 35 a zásobník É vázacího pásku gg s poháněcím motorem 25.K dolní části nosného ramena 3 jsou po obou stranách skříně 3 připevněny...

Způsob stanovení formy vázání dusíku, kyslíku, uhlíku a síry v kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242776

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jasenský Ladislav

MPK: G01N 25/28

Značky: dusíku, vázání, způsob, stanovení, uhlíku, formy, síry, kyslíku

Text:

...ke změně množství nebo formy vázání dusíku, kyslíku, uhlíku nebo síry respektive kePecní atmosféra má zásadní vliv na rychlost extrakce. Pro extrakci dusíku, kyslíku a síry se dobře osvědčil vodík zbavený vlhkosti některým ze známých způsobů, ale pro extrakci uhlíku je vhodnější vlhčený vodík. Použití inertních atmosfér jako argonu, helia apod. je většinou málo účinné.Vodík se účastní extrakce aktivně tím, že se na povrchu vzorku...

Patní držák pro bezpečnostní lyžařské vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 235532

Dátum: 15.11.1986

Autor: Sedlmair Gerhard

MPK: A63C 9/084

Značky: držák, patní, vázání, bezpečnostní, lyžařské

Zhrnutie / Anotácia:

Na základě držáku jsou uloženy příčně pohyblivé saně, zatížené trvale dvěma podélnými tlačnými pružinami. Saně nesou dva výkyvné podélné držáky, mezi nimiž je uložen držák podrážky. Podélné držáky jsou zajištěny proti výkyvu kolenovou pákou a blokovací pákou, které je zatížena tlačnými pružinami a opatřena vodicím kolíkem, který zapadá do vodicí drážky. Po bezpečnostním vypnutí se saně automaticky vrátí do střední polohy.

Patní držák bezpečnostního deskového lyžařského vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 229918

Dátum: 15.11.1986

Autori: Farchant A Jungkind Roland, Richert Manfred

MPK: A63C 9/084

Značky: bezpečnostního, deskového, držák, lyžařského, patní, vázání

Zhrnutie / Anotácia:

Patní držák bezpečnostního deskového lyžařského vázání, kde na základní desce k upevnění na lyži jsou uloženy podélně posuvné saně udržované při otevřeném patním držáku bez lyžařské boty v přední krajní poloze prostřednictvím tlačné pružiny opřené přes stavěcí vřeteno o základní desku, přičemž saně nesou jednak držák podrážky výkyvný kolem vodorovné příčné osy a zatížený otvírací pružnou a jednak závěrnou páku, která je uložena na vodorovné...

Patní držák bezpečnostního lyžařského vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 229675

Dátum: 15.11.1986

Autor: Richter Manfred

MPK: A63C 9/084

Značky: bezpečnostního, vázání, držák, lyžařského, patní

Zhrnutie / Anotácia:

Patní držák bezpečnostního lyžařského vázání opatřený základní deskou k upevnění na horní plochu lyže, na které je uloženo pouzdro, nesoucí jednak držák podrážky se závěrným pedálem výkyvný kolem vodorovné příčné osy a ovlivňovaný otvírací pružinou, a jednak závěrnou páku, která je uložena na vodorovné ose, zatížena vypínací pružinou a sahá v pracovní poloze patního držáku při nasazené lyžařské botě za díl upravený na držáku podrážky, který je...

Lyžařské vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 233651

Dátum: 01.07.1986

Autor: Formánek František

MPK: A63C 9/10

Značky: lyžařské, vázání

Zhrnutie / Anotácia:

Lyžařské vázání je určeno zejména pro běžecké lyže. Sestává ze základové desky, jejíž podložka je opatřena výstupky a po stranách vodicími čelistmi odpovídajícími tvarem špičce boty a svěracím třmenem k sevření přední části okraje podešve proti základové desce, na které je ustaven pohyblivý háček. Háček je opatřený hlavou mající zdola vytvořený upínací záchyt odpovídající upínacímu ozubu ve svěracím třmenu. Hlava pohyblivého háčku je se strany...

Běžecké vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 219884

Dátum: 15.09.1985

Autori: Biermann Peter, Feucht Rudi, Ewald Otto, Schmidt Manfred

Značky: vázání, běžecké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká běžeckého vázání s přední na lyži uspořádanou přídržnou částí pro zasouvání předního úseku předního prodloužení podešve lyžařské boty, přičemž přední prodloužení podešve má mezi svým předním úsekem a špičkou boty pružný ohýbatelný úsek. Podstatou vynálezu je, že přídržná část a přední úsek předního prodloužení podešve jsou do sebe zaklesnutelné pomocí uzávěru dosedajícího na dorazovou plochu probíhající napříč k podélnému směru...

Vázání pro připojení špičky lyžařské boty k lyži

Načítavanie...

Číslo patentu: 229630

Dátum: 01.11.1984

Autori: Etablissements Francois Salomon Et Fils, Pierre Joseph, Salomon Georges

MPK: A63C 9/02

Značky: špičky, lyží, lyžařské, připojení, vázání

Zhrnutie / Anotácia:

Vázání pro připojení lyžařské boty k lyži, zejména běžecké body, se vyznačuje tím, že bota (l) je na své špičce opatřena zachycovacím třmenem (3), jehož příčný úsek (4) probíhá kolmo k podélné ose boty (l) a s odstupem od její špičky, a k lyži (2) je připojena opěrka (6) pro vsunutí mezi příčný úsek (4) zachycovacího třmenu (3) a opěrnou přední plošku (10) špičky boty (l). Opěrka (6) je opatřená na jedné straně dorazovou plochou (9) pro...

Běžecké vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 214880

Dátum: 15.10.1984

Autori: Schmidt Manfred, Ewald Otto, Biermann Peter, Feucht Rudi

Značky: vázání, běžecké

Zhrnutie / Anotácia:

Běžecké vázání pro lyžařskou botu s dopředu prodlouženou podešví, tvořené pevnotu přední podpěrnou částí pro uchycení a opření prodloužení podešve pomocí vpředu, na bocích a nahoře umístěných stěn, a přídržnou částí pro zajištění prodloužení podešve v přední podpěrně části proti vyklouznutí, vyznačující se tím, že přední podpěrná část (10) je opatřena váčkovitými stěnami (14) s horní vodicí drahou (14b), středním výstupkem (14a) a dolní vodicí...

Bezpečnostní lyžařské vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 214849

Dátum: 15.10.1984

Autori: Steinmetz Hans-joachim, Korger Heinz, Marker Hannes

Značky: bezpečnostní, lyžařské, vázání

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní lyžařské vázání s přídržným členem pro lyžařskou botu, se závorovacím mechanismem pro přídržný člen a se sní mačem síly působící na nohu lyžaře. Snímač síly je spojen přes integrační člen s prahovým spínačem, který ovládá závorovací mechanismus přídržného členu v závislosti na velikosti a trvání působících sil. Ke zpracovaní signálu ze snímače, sestávajícího výhodně z kapacitního snímače zkrutné síly a z kapacitního snímače ohybové...

Zařízení pro vázání součástí drátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214123

Dátum: 01.07.1984

Autor: Bielý Jiří

Značky: součástí, zařízení, vázání, drátem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vázání součástí drátem, například šroubů a podobných spojovacích součástí. Vynález řeší problém racionalizace svazkování součástí se závitem, které byly dosud spojovány drátem, provlečeným otvorem vyvrtaným v součásti. Podstatou vynálezu je, že v rámu zařízení je jednak otočně uložena zkrutná hlava, jednak suvně uložena alespoň jedná dvojice čelisti, přičemž u vstupní strany zkrutné hlavy je umístěn tvarovací kus,...

Způsob vázání lešticího prášku na pracovní nástroj a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 215847

Dátum: 20.12.1983

Autori: Pastorek Jaromír, Peterka Jiří, Schreiber František

Značky: zařízení, nástroj, prášků, lešticího, pracovní, provádění, způsob, vázání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru broušeni a leštění skla a řeší problém vhodného uchycení leštiva k lešticímu nástroji. Uchycení leštiva se provádí podle vynálezu silou magnetického pole, vytvořeného na povrchu nástroje. Zařízení podle vynálezu pak spočívá v tom, že lešticí nástroj obsahuje vrstvu vytvořenou z uspořádaných permanentních magnetů nebo elektromagnetů. Vynálezu může být využito i při broušení a leštění jiných materiálů, které se opracovávají...