Patenty so značkou «vápenatých»

Spôsob výroby lítnych, sodných, draselných, vápenatých a horečnatých solí fludarabín-fosfátu, spôsob čistenia pri výrobe fludarabín-fosfátu a fludarabín-fosfát s čistotou najmenej 99,5 %

Načítavanie...

Číslo patentu: 283475

Dátum: 14.07.2003

Autori: Tilstam Ulf, Schmitz Thomas, Nickisch Klaus

MPK: C07H 19/00

Značky: výroby, lítnych, čistenia, najmenej, spôsob, sodných, draselných, solí, výrobe, fludarabín-fosfát, horečnatých, čistotou, fludarabín-fosfátu, vápenatých

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby lítnych, sodných, draselných, vápenatých a horečnatých solí fludarabín-fosfátu, ktoré sa môžu používať ako medziprodukty na čistenie fludarabín-fosfátu, a fludarabín-fosfát s čistotou najmenej 99,5 %. Fludarabín-fosfát sa rozpustí vo vode, pridá sa roztok bázy alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín, vyzráža sa v acetóne a ochladí sa. Vypadnutá zrazenina sa prípadne filtruje a prípadne vysuší.

Ettringitové spojivo pre jemnozrnnú maltu s obsahom síranu vápenatého a minerálnej zlúčeniny hlinitanov vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: E 576

Dátum: 24.04.2003

Autori: Amathieu Loris, Touzo Bruno

MPK: C04B 7/00

Značky: vápenatého, spojivo, jemnozrnnú, vápenatých, ettringitové, hlinitanov, zlúčeniny, obsahom, síranu, maltu, minerálnej

Text:

...za 24 h (3 reziduâlna vlhkost materiálu pri aplikáciách s hrúbkou menšou ako 10 mm)- mechanický odpor pri stlačení vyššom ako 25 MPa za 28 dní.Chemickú reakciu vytvorenia ettringitu charakterizujeVyvážená rozpustnosť ettringitu je Ket., 4,9 x 10. Rýchlosť vytvorenia ettringitu (stupeň nukleácie a rast ettringitových kryštálov) závisí od niekoľkých parametrov,ktorých koeficient presýtenia p je závislý od disponibilnej energií nukleónovkde...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260457

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Lohniský Jaroslav, Novotný Miloslav

MPK: C01F 11/00

Značky: malou, způsob, výroby, vápenatých, rozpustností, solí

Text:

...a k úsporám chloridu sowdného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postucpům výrazně ekonomicky výhodnějšim.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. P-ostupuje se íapříklad tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amoniakálním postupom vznikajíci odpadmi roztok po regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chl-orid vápenatý a surovina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260456

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lohniský Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Novotný Miloslav, Vídenský Jan

MPK: C01F 11/00

Značky: vápenatých, výroby, solí, rozpustností, způsob, malou

Text:

...podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupüm výrazně ekonomiclłgy výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody vzníkající odpadní roztok po regenerací amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenotý a matečný louh z výroby čistého hydrogenuhlíčitanu sodného. Vzniklá sraženina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260455

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Lohniský Jaroslav, Glaser Vladimír, Novotný Miloslav, Vídenský Jan

MPK: C01F 11/00

Značky: vápenatých, solí, výroby, rozpustností, způsob, malou

Text:

...solí s malou rozpustností. Tím se způsob výroby podle vynälezu stává »olproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výronba může být kontinuální, dískontínuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupvuje se například tak, že se dv reakce uvedou při výrobě sody amoníakálním postupem vzníkající odpadní roztok po regeneraci amoníakíí ze sodárenských louhů,obsahující převážně chlorid vápenatý, matečný louh z...

Způsob přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267819

Dátum: 12.02.1990

Autori: Najvar Karel, Brandstillerová Marie, Bučko Zdeněk, Šauman Zdeněk, Sedláček Miroslav, Zdráhal Miroslav, Pospíšilová Iva, Kulhavý Teofil, Glaser Ralf, Brodský Artur, Ješík Ernest

MPK: C04B 28/06, C04B 7/32

Značky: přípravy, způsob, reaktivní, látky, aluminátů, vápenatých, bázi

Text:

...3 2 l ve zhomogenizované směsi se tepelné zpracuje v rozmezí teplot od 1 100 dol 350 °C. Vyžíhaný materiál se semele na měrný povrch 300 až 500 m . kg Zhomogenizova ná surovinová směs se granuluje před vlastním tepelným zpracováním.Výhodou způsobu přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů podle vynálezu je, že se jím získávají tyto látky bez balastních pŕíměsí, zejména bez silikátové složky. To umožní na příklad snadnější postup...

Způsob přípravy vápenatých a/nebo barnatých solí alkylbenzensulfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267720

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nikl Stanislav, Němeček Bedřich, Exner Bedřich

MPK: C07C 143/28

Značky: vápenatých, kyselin, způsob, alkylbenzensulfonových, přípravy, solí, barnatých

Text:

...podle vynálezu proto přispívá i k omezení, případně úplnému odstranění pevných kalů v produktu. Pro většinu aplikací je nejvýhodnější použít jako dispergátor samotný recyklující výrobek. V některých systěmech je však přímo požadována další povrchové aktivní látka,kterou je pak výhodné přímo přidávat k neutralizační směsi.V sulfonační baňce vybavené míchadlem a teploměrem bylo v 485 dílech hmot. xylenu a38 dílů hmot. bezvodého hydroxidu...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260873

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novotný Miloslav, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav

MPK: C01F 11/00

Značky: vápenatých, solí, způsob, výroby, rozpustností, malou

Text:

...sody ke snížení produkce odpadního roztoku obsahujícího převážně chlorid vápenatý a k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontlnuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amonlakálním postupem vznikající odpadní roztok po regeneraci amoniaku...

Způsob výroby reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261341

Dátum: 12.01.1989

Autori: Buček Miroslav, Gálik Miroslav, Brandstillerová Marie, Glaser Ralf, Šauman Zdeněk, Brodský Artur, Zdráhal Miroslav, Kulhavý Teofil, Najvar Karel, Drábek Bořivoj, Bučko Zdeněk, Ješík Ernest

MPK: C01F 7/16

Značky: bázi, reaktivní, způsob, aluminátů, vápenatých, výroby, látky

Text:

...však vyžadují poměrně čisté výohozí surovinové složky a vzhledem k potřebným vysokým teplotám jsou také energeticky í ěasově náročné a nákladné.Tyto nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že meziprodukt z výroby hliníku obsahující jako hlavní fázi hydratovaný hlinitan vápenatý, se vyžíhá při teplotě 400 až 1 ono °c, s výhodou von až soo °c.Meziprodukt při výrobě hliníku obsahuje jako hlavní...

Způsob výroby organicko-minerálních vápenatých hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 257774

Dátum: 15.06.1988

Autori: Skwarski Tadeusz, Koch Stanislaw, Nowosielski Olgierd, Rybicki Zbigniew, Bielawski Zdzislaw, Struszcyk Henryk, Krajewski Krzysztof, Obloj Józef, Beresniewicz Andrzej

MPK: C05F 11/02

Značky: výroby, vápenatých, způsob, hnojiv, organicko-minerálních

Text:

...ÚČÍHku hnojiva. Způsob podle vjrnxílezlt umožňuje také využít odpadové produkty, jako prach hnedého uhlí, rašelinn, popel línědého uhlí, küru, odpadové dřevo, lignit, ligninové výluhy, odpudová vlákna, starý papír,vápno z cukrovarů, čímž se umožní hospodárně využít podstatné množství až dosud nevyužitoliíých produktů, které znečišťíijí přirozssuo životní jírostředí.U zpüsobn podle vynálezu dochází ke vzniku kontrolního polymeru za Inírných...

Způsob výroby vápenatých solí kyselých fosfolipidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256689

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sedláček Jiří, Stříbrnský Vladimír, Zamykal Jaroslav, Bláhová Markéta, Souček Jiří, Trnkalová Ema, Ranný Mojmír

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: způsob, fosfolipidů, výroby, solí, vápenatých, kyselých

Text:

...kyselin v molárnim poměru 31 až 201 a zahřátém na 60 až 90 °C posuąmě přidává 20 až 60 (hmot.) suspgnze hydroxidu vápenatéhov triacylglycerolech mastných kyselín s 10 až 24 atomy uhliku v řetězci, o teplotě 50 až80 °C takovou rychlostí, aby teplota reagujíci směsi nepřekročila 100 °C po přidání celkové» ho množství suspenze potřebné pro neutralizaci se pak směs michá při 70 až 95 °c do neutrální reakce. Běžně vyráběné...

Spôsob prípravy bázických sulfonátov horečnatých a vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 255347

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klucho Pavol, Galvánková Mária

MPK: C07C 143/90

Značky: sulfonátov, bazických, horečnatých, vápenatých, spôsob, přípravy

Text:

...na mnohých faktoroch a jedným z velmi dôležitých je Čistota. a množstvo použitého o~ xidu horečnatého alebo vápenatehno. Pre pripravu bázického sulľ-o-.rlátii horečnateho je dôležitá vysoká aktivita oxidu horečnaftého,ktorá sa dosiahne jeho alttivaciou žíhaníni,čím sa z neho odstráni voda a uhliižiltan 11 o~ rečnatý pľřłjdtł na oxid horočnatý. Vyhovtr júca teplota aktivácie je 600 C a 4 ho diny.Množstvo oxidu horečnatéhc alebo vápenatého...

Způsob výroby srážených vápenatých solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243256

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sotona Jioí, Veela Jaroslav

MPK: C01F 11/36

Značky: srážených, solí, vápenatých, způsob, výroby

Text:

...podle vynalezu stává oproti dosud známým srážecím výrobném postupu výrazně výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou. těchto postupů. Postupuje se například tak, že do roztoku, respektive taveniny dusičnanu vápenatého, vzniklého rozpuštěním nebo roztavením krystalků tetrahydrátu dusičnantt vápenatého, promytých zředěíiou kyselinou dusičnou, produkovaného při výrobě NP- nebo PNK-hnojiv vymrazovací...

Způsob výroby vápenatých solí s nízkou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246994

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brož Václav, Weisbauer Václav

MPK: C01F 11/18

Značky: výroby, rozpustností, vápenatých, solí, způsob, nízkou

Text:

...suspenze z kârbonatačních kolon, obsahující vedle dalších látek hydrogenuhličitan sodný nebo/a matečný louh zbývající po oddělení hydroqenuhličitanu sodného nebo/a vody vzniklé promýváním krystalů hydrogenuhličitanu sodného a roztok vznikající při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenatý.Vznikla sraženina obsahující převážně uhličitan vápenatý se převede reakoí s kyselinou, obsahující anion pŕíslušný k...

Způsob výroby vápenatých solí s nízkou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246993

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kooínek Jaroslav, Bartošek Jan

MPK: C01P 11/18

Značky: rozpustností, vápenatých, výroby, nízkou, způsob, solí

Text:

...diskontinuální, nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuja se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amoniakálním způsobem vznikající susponza z karbonatačních kolon nebo/a matečný louh zbývající po oddělení hydrogenuhličitanu sodného nebo/a vody vzniklé promýváním krystalů bydrogenuhličitenu Iodnáho, kyselina obsahující anion príslušný k výrobě požadované soli a roztok vznikající při rogoneraci amoniaku za...

Způsob přípravy vápenatých solí kyselin alkylbenzensulfonových

Načítavanie...

Číslo patentu: 227562

Dátum: 01.06.1986

Autor: Urbánek Josef

Značky: způsob, alkylbenzensulfonových, solí, přípravy, vápenatých, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vápenatých solí kyselin alkyl benzensulfonových s alkylem C8 až Cl8 neutralizací příslušných alkylbenzensulfonových kyselin hydrátem nebo uhličitanem vápenatým v prostředí organických rozpouštědel jako xylenu, izobutanolu, chloroformu, vyznačený tím, že se k některé ze složek reakce, popřípadě jejímu roztoku nebo suspenzi nebo k reakční směsi přidá 0,01 a 5 % hmot. anorganické kyseliny jako kyseliny dusičné nebo fosforečné nebo...

Věžový sklad sypkých hmot, zejména prachových vápenatých hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 218849

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šára Čestmír, Nejedlý Rudolf, Šesták Leo

Značky: sypkých, věžový, hnojiv, prachových, zejména, vápenatých, sklad, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Využití vynálezu spadá především do odvětví zemědělství, popřípadě chemického a potravinářského průmyslu. Také použivatelem vynálezu budou tato odvětví. Účelem vynálezu je zajistit plynulé, ekonomicky výhodné a zdravotně nezávadné naskladňování, skladování a vyskladňování velmi jemně zrněných hmot. Podstatou vynálezu je věžový sklad pneumaticky plněný tangenciálně zaústěným potrubím (5) opatřený usměrňovači vzduchového proudu (11) a průduchem...

Spôsob separácie vápenatých kalov pri výrobe 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214008

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hanuš Milan, Szimczik Vojtech, Krška Štefan, Zelený Otto, Fritz Vojtech, Leška Štefan

Značky: výrobe, vápenatých, spôsob, kalov, separácie, 2-merkaptobenztiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieší separáciu odpadných vápenatých kalov z výroby 2-merkaptobenztiazolu. Reakčná zmes vzniklá, rozpustením surového 2-merkaptobentiazolu získaného tlakovou syntézou anilínu, sírouhlíka a síry vo vápennom mlieku obsahuje odpadný kal skladajúci sa z vedľajších reakčných zložiek tlakovej syntézy 2-merkaptobenztiazolu, hydroxidu vápenatého a mechanických nečistot. Táto suspenzia sa rozplaví v 2 až 5 násobnom množstve vody o teplote 5 až...