Patenty so značkou «vaňa»

Bidetová vaňa s bidetovo-vaňovým výtokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6463

Dátum: 02.08.2013

Autor: Maukšová Miroslava

MPK: A47K 3/00, A47K 3/26, A47K 3/20...

Značky: bidetová, výtokom, bidetovo-vaňovým, vaňa

Text:

...úrovne podlahy, preto je potrebný k bidetovému okraju vane schodík. Schodík slúži na opretie nôh osoby, ktorá sedí na bidetovom okraji vane a umýva sa. V čase, keď sa bidetová vaňa nepoužíva ako bidet, ale len ako vaňa, je schodík zasunutý pod vaňu.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l - pôdorysný pohľad na bidetovú vaňu.Obr. 3 - rez bidetovou vaňou, na ktorej sedí umývajúca sa osoba. Nohy má opreté o výsuvný schodík. Z dýzy na vaňovo -...

Bidetová vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6462

Dátum: 02.08.2013

Autor: Maukšová Miroslava

MPK: A47K 3/20, A47K 3/26, A47K 3/00...

Značky: bidetová, vaňa

Text:

...s vaňou možné len tak, že sa umývajúca osoba vyzlečie, vlezie do vane a následne sa osprchuje.Nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje kombinácia vane a bidetu, ktorej podstatouje tvar vane rozšírený na jednom okraji tak, že umožňuje pohodlné sedenie umývajúcej sa osoby bez toho, aby bolo nutné vojsť do vane a osprchovať si chodidlá a nohy.Technické riešenie spočíva V tom, že sajeden okraj vane zúží a mieme vyklenie oproti bežne vyrábaným vaniam...

Záhradná vaňa s pecou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6383

Dátum: 04.02.2013

Autor: Počiatek Peter

MPK: A47K 4/00, A47K 3/00, A47K 3/07...

Značky: pecou, záhradná, vaňa

Text:

...(2) umož ňuje celoročne kúpanie v teplej vode.Záhradné vane ohrievané pecou/kozubom na tuhé palivo.Doteraz sa na kúpanie V zime používajú tieto známe príklady vyskytujúce sa v praxi bazény alebo vane vykurované solámymi kolektormi, s prívodom teplej vody alebo termálnych prameňov. Neexistuje jednoduchý spôsob ohrevu chladnúcej vody priamo na mieste kúpania a zariadenia sú odkázané na prívod ďalšej teplej vody. Podstata technického...

Kúpeľňová vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 287057

Dátum: 05.10.2009

Autor: Kalina Peter

MPK: A47K 3/00

Značky: kúpeľňová, vaňa

Zhrnutie / Anotácia:

Kúpeľňová vaňa obsahuje zariadenie na prietok kvapalinového liečebno-regeneračného média, ktoré tvorí nasávaco-výtokový diel (2) uložený vo funkčnom objeme kúpeľňovej vane (1), spojený spoločným potrubím (3) s hydraulickým usmerňovačom (5), prepojeným prvým potrubím (3.1) so vstupom a druhým potrubím (3.2) s výstupom z upravovacej časti (4.1) a tretím potrubím (10) so zásobníkovou časťou (4.2), pričom aspoň upravovacia časť (4.1) a zásobníková...

Olejová vaňa s olejovým filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9766

Dátum: 08.06.2009

Autori: Theres Michael, Stausberg Wolfgang, Sahm Dietmar, Beer Markus, Piehlk Andreas

MPK: F16H 57/04, F01M 11/03

Značky: filtrom, vaňa, olejovým, olejová

Text:

...olejovej skrutky pripevnila k olejovej vani aspoň časť telesa filtra, najmä dolný kryt telesa filtra a/alebo horný kryt telesa filtra. Týmto spôsobom sa dosiahne obzvlášť efektívne a málo nákladné umiestnenie aspoň časti telesa olejového filtra, pretože vypúšťacia olejová skrutka je štandardne už prítomná v olejových vaniach tohto druhu. K už známej uzatváracej funkcii vypúšťacej skrutky oleja sa podľa vynálezu teraz pripája aj...

Elektrolytická vaňa a spôsob jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9828

Dátum: 12.09.2007

Autori: Rutlin Jörn, Haugland Elin, Övstetun Frank, Hop Jörund, Mathisen Sara Thörnblad, Jarek Stanislaw

MPK: C25C 3/06, C25C 3/16

Značky: prevádzky, elektrolytická, spôsob, vaňa

Text:

...podľa tejto publikácie zaznamená zvýšený odpor kvôli vyššie uvedenej obmedzenej ploche prenosu prúdu a zodpovedajúcim vysokým bodový prúdovým hustotám. Zvisle usporiadané diery v karbónových blokoch môžu slúžit ako body zoslabenia, kde môže nastať tvorba prasklin a zvýšený počet čapov,aby sa zvládla potreba prúdu veľkých vani dneška, ešte zhorší túto situáciu.0015 D 1 (EP 0 145 412) opisuje vaňu na redukciu hliníka sobkladom, ktorým môže...

Kúpeľňová vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4748

Dátum: 03.05.2007

Autor: Kalina Peter

MPK: C02F 1/00, A47K 3/00

Značky: vaňa, kúpeľňová

Text:

...5, napríklad hydraulickým prepínačom. Tento je prepojený prvým potrubím 3.1 so vstupom do upravovacej časti 4. zásobníkovo - upravovacej zostavy 4. Zásobníkovo - upravovacia zostava 4 je konštrukčne a funkčne integrované zariadenie, ktoré obsahuje okrem upravovacej časti 4.1 aj zásobníkovú časť 4.2. Druhým potrubím 3.2 je hydraulický usmerňovač 5 prepojený s výstupom z upravovacej časti 4.1 atretím potrubím 10 je hydraulický...

Filtračné usporiadanie a olejová vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8447

Dátum: 21.02.2007

Autori: Dietmar Sahm, Stausberg Wolfgang

MPK: F01M 11/00, B01D 35/027

Značky: filtračné, olejová, vaňa, usporiadanie

Text:

...zvárania,zváranie laserom, zváranie ultrazvukom alebo zváranie vykurovcím elementom. Pri všetkých spôsoboch zvárania je nutne dbať na to, aby sa Inedzi hornou a dolnou Škrupinu vytvoril obvodový vzduchotesný zvár, aby olej vstupoval iba vstupom oleja a aby v oblasti zvarenia nemohol do vnútrajšku usporiadania sacích filtrov vnikať žiadny vzduch alebo podobne, čo by mohlo viesť na spevnenie oleja a mohlo byohroziť funkciu prevodovky...

Termoelektrolytická vaňa na výrobu hliníka Hall-Heroultovým procesom vybavená chladiacimi prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285426

Dátum: 27.12.2006

Autori: Homsi Pierre, Feve Benoît, Bos Jérôme

MPK: C25C 3/00

Značky: termoelektrolytická, prostriedkami, hall-heroultovým, hliníka, procesom, vaňa, vybavená, výrobu, chladiacimi

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická vaňa na výrobu hliníka Hall-Heroultovým procesom zahŕňa chladiace prostriedky vháňajúce vzduch v lokalizovaných prúdoch s výhodným variabilným prietokom, ktoré umožňujú odčerpať a rozptýliť tepelnú energiu vane. Ďalej je opísaná prevádzka na výrobu hliníka Hall-Heroultovým procesom. Daná prevádzka je charakteristická tým, že niektoré vane alebo ich súbor sú vybavené jednotlivo alebo vcelku chladiacimi prostriedkami podľa vynálezu.

Kúpacia vaňa s predným krytom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4383

Dátum: 02.02.2006

Autori: Králik Lukáš, Králik Milan

MPK: A47K 3/02

Značky: predným, krytom, vaňa, kúpacia

Text:

...renovácii. Technické riešenie je pritom vhodné pre všetky druhy a spôsoby osadzovania kúpacích vani, t. j na osadzovanie kúpacej vane aspoň k jednej stene kúpeľne alebo iných viacúčelových miestností,napr. v rohoch, pri povrchu jednej, dvoch alebo troch stien kúpeľne, alebo iných viacúčelových miestností, ktoré vyžadujú estetické, hygienicky nezávadné a málo nákladné osadenie s malými obstarávacími nákladmi. Svojou konštrukciou umožňuje...

Demonštračná vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4103

Dátum: 03.01.2006

Autor: Köstel Peter

MPK: A47K 3/00, A47F 7/30

Značky: demonštračná, vaňa

Text:

...vzťahu vo dvojici. V takomto prípade sú totiž pravidelne obidve priečne steny kúpacích vani vytvorené ako zadné operadlá, a musia byťadekvátne svojim sklonom prispôsobené.0011 Prostriedky, uvedené vo výhodnom ďalšom uskutočnení podľa nároku 3, na aretovanie sklonu operadlového elementu, respektíve operadlových elementov, ako aj na ñxovaníe aspoňjedného posuvného elementu na základnej doske, slúžia na to, bezpečne zafrxovať raz...

Sprchovacia vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2184

Dátum: 13.08.2004

Autor: Stimpson Robert William

MPK: A47K 3/28

Značky: sprchovacia, vaňa

Text:

...inštalovaní obtiažne vytvoritremeselnícky dobre a vkusne upravený okraj a súčasne docieliť vodotesnost.0008 Ešte iný spôsob ako vytvorit tesnenie neprepúštajúce vodu opisuje Söhne (DE 195 41366 A 1) pri tomto spôsobe je pod celou sprchovacou vaňou uložená vodotesná vrstva, ktorá je pripojená na odpad. Pochopiteľný nedostatok tohto usporiadania spočíva v tom, že sa pod vaňou môžu vytvárat neprístupné mláky stojatej vody, čo má za následok...

Renovovaná vaňa s laminátovou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3262

Dátum: 02.07.2002

Autor: Šemelák Igor

MPK: A47K 3/00

Značky: renovovaná, laminátovou, vaňa, vložkou

Text:

...van.e azároveň je ekologicky vhodnejšia ako vložky s lepidlarni.Predmetom tohto riešenia renovovaná vaňa slarninátovou vložkou, ktorá pozostáva z pôvodnej liatinovej alebo plechovej vane alaminátovej vložky s proñlom podobným ako pôvodná vaňa, pričom laminátová vložka je uložená v pôvodnej vani a spojená s ňou pomocou betónovej poterovej vrstvy odolnej voči vode, laminátová vložka je opatrená v dolnej časti a na boku otvomii nadväzujúcimi...

Hygienická vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2925

Dátum: 06.08.2001

Autori: Kubatka Jozef, Pekarovič Ľubomír, Uhlík Jozef

MPK: A61H 33/00, A47K 3/062, A47K 3/022...

Značky: vaňa, hygienická

Text:

...časti sú vzasúvacej drážke vybavené obvodovým tesnením Q. Uzatváraci mechanizmus 34 (znázomený aj na obr.3) je umiestnený akoby na zadnej strane dvierok 32 a pozostáva zosky 31, ktorej vrchná vyčnievajúca časť je ohnutá do rukoväte 342. V horizontálnej polohe sú v telese dvierok 32 uložené dve tiahla 33 so skosenými koncami. Na spodnej časti hygienickej vane sú vpredu upevnené dve stojky g s kolieskami 41 a vzadu sú otočne uložené dve...

Dekontaminační vana, zejména pro dekontaminaci pohonů regulačních orgánů jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256952

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: G21F 9/00

Značky: vaňa, regulačních, pohonů, jaderného, dekontaminaci, reaktoru, orgánů, zejména, dekontaminační

Text:

...stoupající dekontaminační vanou. Omezený bublinkový var tedy zesiluje inherentní teplotechniokou zpětnou vazbu, takže zabraňuje vzniku a rozvoji varu na dalším povrchu parního ohříváku. Za druhé, při hlàvní etapě dekontaminační činnosti, tj. během izotermické bartonáže, se podstatné zvětšuje rychlost vzestupného proudění provzdušněně kapaliny, a tím i rychlost omývání dekontaminovaného zařízení, což zvyšuje efektivnost dekontaminace a umožňuje...

Kolektorová tepelnoizolačná vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 234149

Dátum: 01.10.1986

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: tepelnoizolačná, kolektorová, vaňa

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektorová tepelnoizolačná vaňa je vhodná najmä pre doskový rovinný fototermický kolektor s priestorovou absorpciou a premenou solárneho žiarenia na teplo. Vaňa pozostáva z izolačného telesa, v ktorom je vtokový kanál a vývodný kanál teplonosného média. Riešeným problémom je vytvorenie takej konštrukcie vane, ktorá by umožnila mechanizáciu zaformovania a odformovarnia jej izolačného telesa. To sa dosahuje tým, že izolačné teleso (1) je medzi...