Patenty so značkou «válečků»

Zařízení pro měření rotačních odporů válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261737

Dátum: 10.02.1989

Autor: Zelenka Miroslav

MPK: G01L 5/26, G01M 13/00

Značky: rotačních, válečků, zařízení, odporu, měření

Text:

...3 261 737 větší než je délka měřeného válečku l. Měřený váleček l obsahuje první hřídel g, pomocí něhož je uložen ve etacionárních ložiekách g (obr. 2). Zařízení dále obsahuje dvě posuvná ložiska 6 uložená na rámu l suvně ve směru kolmém na spojnici etaoionárních ložisek 1 (obr. l), Rozteč posuvných ložisek 6 je větší, než je šířka porovnávacího válečku A obsahujícího druhý hřídel ž, pomocí něhož je porovnávací váleček 3 uložen v...

Zařízení pro pružné uložení rotujících částí válečků v pásové dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260833

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kutal Jiří, Žahour Jiří

MPK: B65G 39/00

Značky: zařízení, uložení, dopravě, válečků, pružné, rotujících, částí, pásové

Text:

...na výkresech, kde na obr.l je v částečném řezu jedna strana válečků, na obr.2 je v detailu zajištění vnitřních těsnioíoh kroužků a na obr.3 až obr.5 jsou znézorněny tvary pružného tvarovanéhopkroužku.Na pevný hřídel Q je k vnitřnímu vymezujícímu kroužku 3 uloženo jednořadé kuličkové łožisko 5, ktoré je fiksováno na pevném hřídeli 5 přes vnitřní těsnicí kroužky § pojistným kroužkem ll obdélníkového nebo kruhového průřezu. Na vnějším...

Zařízení pro uložení čepu dopravního válečku v nezávislém ložiskovém tělese na rámu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243736

Dátum: 01.04.1988

Autori: Jirmus Jerry, Režný Vladimír, Mikeš Alois, Jeoábek Miroslav

MPK: B65G 39/02

Značky: dopravníku, rámu, nezávislém, zařízení, dopravního, čepu, válečků, tělese, ložiskovém, uložení

Text:

...neklápěcích válcových pouzder, která jsou opetřene pryžovou výstelkou a uložena v rámu dopravníku po obou stranách doravního válečku v kolmé poloze k jeho podélné ose a opatřena ložisky v neprůchodných otvorech ložiskových tělee, které jsou vytvořené kolmo k podélné osenaklápěcích válcových pouzder pro vložení čepůdoprevnich váleč ků. Mezi čelem čepů dopravniho válečku a dnem neprüchozich otvo ąrů válcových naklápěcích pouzder jeumistěne...

Zařízení na snímání ložisek a těsnění z hřídelů válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246841

Dátum: 01.03.1988

Autori: Vymazal Zdenik, Švoreík Václav

MPK: B23P 19/02

Značky: těsnění, zařízení, ložisek, válečků, hřídelů, snímání

Text:

...pružina. O druhou objímku je opřena druhá tlačná pružina. První třmen je sevřen mezi první- 3 246 041 hlavioí a první objímkou a druhý třmen je sevřen mezi druhouZařízení podle vynálezu má tu výhodu, že odstraňuje namáhavou manučlní práci, přičemž zbývající ruční práce není namáhavá a její podíl je zmenšen na minimum. Činnost zařízení lze zautomatizovat, což je jeho další výhodou.Na připojených výkresech je schematicky znázorněn příklad...

Zařízení pro pružné spojení dopravních válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254797

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kutal Jiří, Žahour Jiří

MPK: B65G 39/10

Značky: pružné, spojení, válečků, dopravních, zařízení

Text:

...válečků jsou uloženy čepy. Na šepy jsou z obou stran hřídelůguloženy spojovací lamely ve tvaru U a pružné podlolkytvrdé pryže, ktoré jsou sevřeny mezi pevnými podloikami. Na konce Éepů jsou unístěny upevňovecí elementy.Výhody zařízení podle vynálezu je možno epatřovat vtom, že se sniiuje tshová sílu a tehové namáhání působícív príčnm průŕesu dopadové části pásu, snižuje se zatížení stŕedího e vnitřních dopedových válečků u...

Zařízení k zajištění polohy přítlačného válečku při navádění textilního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255221

Dátum: 15.02.1988

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B65H 18/00

Značky: materiálů, polohy, válečků, zařízení, prítlačného, zajištění, navádění, textilního

Text:

...otočného váleěku.Příklad zařízení k zajištění polohy přítlačného válečku při navádění textilního materiálu podle vynálezu je na výkresech, kde na obr. 1 je nakreslen schematicky boční pohled na zařízení v pracovní poloze, na obr. 2 je schematicky boční pohled na zařízení v odklopené poloze a obr. 3 je řez zařízením v podélné ose pracovního válce.Pracovní valec l je V tomto konkrétním případě vyhřívaný nebo chlazený kalandrovací valec. K jeho...

Způsob výroby opěrného válečku pro pásový dopravní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254130

Dátum: 15.01.1988

Autor: Momčilov Emil

MPK: B62D 55/14

Značky: opěrného, pásový, výroby, prostředek, válečků, dopravní, způsob

Text:

...Ha unnnunpnuecxoü nosepxaocwn nepuàepnn 2 onopnuů ponHK HMe~ ew pesuuoauň öannax ll. Kaxnan őoxosax cwena nepnmepun 2 EMBCTE c samurnuuKonbuoM 8 oöpaayew nepuàepnüuym peőopny 12. .Hpu ocymecwnnennn cnocoöa B coownewcwngn c Hsoőpewennem samuwuoe Konbuo 8, HBFOTOBHEHHOE H 3 H 3 HococToüKoro Mawepuana, uanpnnep, cwanu, saxnamnaercà H uenrpnpyewcn B npesapuwenbuo nonroronnenuýw K ownusxe npecc~mopMy, c K 0 v wopoñ npaKwHqecKH ono oöpasyer oömym...

Zařízení pro třídění přesných válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246330

Dátum: 15.12.1987

Autori: Böhner Beat, Salvati Patricia, Temperilli Aldemio, Ruggieri Daniela

MPK: B07C 5/00

Značky: třídění, zařízení, přesných, válečků

Text:

...sobě uspořádáiíy první měřicí dotyk 29 a dru 246330hý měřicí dotyk 30. Měřící dotyky 29, 35.3 jsou uchyceny V požwblixvých částech prvního a druheho planžetoxweho paralelogramu 31, 32, jejichž DGhVbHÓ části jsou spojeny se základním re-smem 1. Čidle elektroinduktívního snímače 33 uchyceného v pohyblivé části prvního planžetového parale logramu S 1 se opírá hrotem o operný do- .tyik stavěcíhc. šroubu 34 na pohyblivé části druheho...

Zařízení pro pružné spojení dopravních válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252770

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žahour Jiří, Kutal Jiří

MPK: B65G 39/10

Značky: dopravních, pružné, spojení, válečků, zařízení

Text:

...velmi nepříznivě namáhána na tah a tlak. Dimenzování vhodného průřezu podélných lan a uchycení krájních válečků obtížné, přičemž musí být přibližně použite celkově dvojnásobne délka lane než je délka dopravníku.Výše uvedené nevýhody jsou odatraněny zařízením pro pružné spojení dopravních válečků podle vynálezu, jehož podstataspočívá v tom, že v koncích hřídelů dopravních válečků jsou upraveny otvory s kuželovymi válečky, do kterých je...

Zařízení pro uložení vzorku tvaru válečku nebo trubky pro měření dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246921

Dátum: 15.10.1987

Autori: Miho Ján, Chýla Augustin, Eermák Josef

MPK: G01N 25/00

Značky: dilatace, vzorků, tvaru, trubky, válečků, zařízení, uložení, měření

Text:

...je, že zajiščuje volný povrch vzorku a dostatečný okolní prostor pro odvod ochlazovacího média. Z hlediska přesností měření a okamžitě reakce materiálu vzorku na okolní teplotu zařízení zajišťuje v podstatě volně uložení vzorkú. které umožňuje provádět zkoušení při aplikaci jakýchkoliv režimu ohřevů a ochlazování. Uvedený způsob uložení vzorků může být poułit i bez chlazení plynem pro pomalé rychlosti ohrevu a ochlazování s tím, že omezení...

Lisované čelo válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244637

Dátum: 14.10.1987

Autor: Cox Michael Graham Carey

MPK: B65G 39/02

Značky: čelo, válečků, lisované

Text:

...při zasouvéní vlastního čela do pléstě vélečku.Uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením lisoveného čela podle vynélezu, jehož podsta~ ta spočíva v tom, že je tvořeno vnitřním dílem opatřeným přední přírubou, válcovou částí a zadní přírubou s otvorom, ktoré jsou vzájemné koncentrické a vnějěím dílem opetřeným vzáv jemně koncentrickými vnitřním prstencem e vnějším prstencem, jehož vnější průměr je větší nel vnější průměr přední příruby...

Pryžový těsnicí kroužek válečků pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252681

Dátum: 17.09.1987

Autori: Dubská Eva, Dubský František, Rosenberg Alfons

MPK: B65G 39/06

Značky: kroužek, pásových, pryžový, těsnicí, dopravníku, válečků

Text:

...pryžového těsnícího kroužku je, že v uspořádání ve válečku pásových dopravníků podle PV B 089-B 4 dojde k trvalému těsnicímu účinku, ochrany ložisek vále ku a tím prodloužení jejich životnosti. Podstatnou výhodou je, že tímto têsnícím kroužkem se abrání zadŕení ložiska a odstraní se možnost vzniku požáru pásu v hlubinných dolech a na povrchových pásových dopravnících se podstatné prodlouží životnost válečků atím se podstatne sníží...

Způsob výroby válečku pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251939

Dátum: 13.08.1987

Autori: Berežnoj Jurij, Ševčenko Vladimir, Zadoncev Boris, Potapov Jurij, Makarov Viktor, Goroděckij Anatolij, Lomonos Ivan, Ažaža Vladimir, Jaroševskij Semjon, Brodskaja Zinaida

MPK: B65G 39/04

Značky: způsob, výroby, válečků, dopravníku, pásového

Text:

...ycannoů H ůDPMOYCTOŘQHBOCTbm npn ownepmnexnnrepmopeaxrnsnux Mawepnanon,a Hacamnnaune na ocb ocymecrnnxercn c 3 a 3 opoM, npn 3 ToM Konbua H Ocb Harpe~ nam no reuneparypm aaraepnesauma. ~ Kpoe woro, Ha ocb Hanocnr xneenoň cocras c BBĽÓKOŘ aresueň K Mawepuany ocn H MBTGDHSHV Koneu. Cnocoö usrowonnenua ponuka neHToqHoroKoHBeůepa ocymeçTnnneTca cneymmun oñpasou. Hpeccymr Konbua na repuopeaxrunuux Mawepuauos, HanpHMep nnacruacc c nxnmueuuen...

Zařízení pro zajišťování horní polohy dopravního válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240799

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kavický František

MPK: B21B 19/10

Značky: válečků, polohy, horní, zařízení, zajišťování, dopravního

Text:

...kjvymezení horní polohy silového válce kalíbrovaných podložek různé tloušłky. Toto řešení vyžaduje pomocný rám a kromě toho po určité době provozu dochází ke znečitelnění značek kalibro~dvaných podložek a K chybné volbě vkládané podložky.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zajištování hore ní polohy dopravního válečku uloženého otočně 1 e pohonem v kyvné vidlici, k jejímuž jednomu ramenu je kyvně připevněn třmen píetnice silového...

Lapovací paleta k lapování čel válečků ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243320

Dátum: 15.05.1987

Autori: Patak Zdenik, Parkan Petr, Novotný Karel

MPK: B24B 37/04, B24B 7/16

Značky: lapovací, ložisek, lapování, válečků, paleta

Text:

...i nežádoucí pracovní postoj při plnění palet ve stroji.Lapovací paleta podle vynálezu je znázorněna na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je sestava lapovací palety, na obr. 2 a 3 jsou kotouče lapovací palety v řezu a na obr. 4 a 5 jsou schematlcky znázorněny pracovní a plnicí-přepravní polohy lapovací palety.Lapovací paleta l podle vynálezu se skládá z kotoučůł a 3, které jsou zcentrovány pomocí středicího otvoru A. Lze je navzájem proti sobě...

Uložení svislých vodicích válečků, zejména u lisu na gumové pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250839

Dátum: 14.05.1987

Autor: Mikolajek Jaroslav

MPK: B65G 39/00

Značky: svislých, pásy, válečků, zejména, uložení, vodicích, gumové

Text:

...jež jsou suvně uložena v ložiskových tělesech. V horním ložiskovém tělese, opatřeném ozubem, je Vytvořeno vybrání pro průohod horního čepu svislého vodícího válečku a dále osazené vybraní pro průchod pouzdra.Výhodou uložení svislých vodicích válečků podle vynálezu je, že umožňuje rychlou a velmi snadnou montáž i demontáž těchto válečků bez použití nástrojů a to pouhým vysunutím nebo zasunutím pouzder s kloubovými ložisky obou čepů každého...

Způsob výroby bižuterních prolamovaných válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249606

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čepek František, Dědek Miloslav

MPK: A44C 27/00

Značky: způsob, bižuterních, prolamovaných, válečků, výroby

Text:

...euměrnými vľnami ve aměru osy válečku.Přílziüad využití vynálezu ve výrobním postupu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu. Na obr. l je v řezu znázonněna. tenkostěnná trubkąnasunutá nan trnu mezi rozevřenými čełiistmd. pružné kleštiny. Na obr. 2 je v řezulndcreslen tvar tenlvzostěnné trubky po stažení čelisti pružné kzleštiny.Na pracovním stole lisu je v tomto přikladu upnuta deska s trnem L, jehož tvar odpovídá vnitřním povrchu...

Způsob dokončování tvarovaných čel ložiskových válečků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232084

Dátum: 01.04.1987

Autori: Daněk Radoslav, Laštovička Zdeněk

MPK: B24B 11/00

Značky: tohoto, způsob, zařízení, provádění, válečků, ložiskových, dokončování, tvarovaných, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení k dokončování tvarovaných čel ložiskových válečků. Čela jsou dokončována funkční plochou pružně přitlačovaného hrncovitého brousicího kotouče, jehož osa otáčení je odkloněna od osy otáčení válečku, od jehož rotace je odvozena rotace brousicího kotouče pružně přitlačovaného k čelu válečku prostřednictvím tlačného členu. Odklon brousicího kotouče je umožněn natáčivým uspořádáním tělesa, v němž je uložen otočně a...

Převodovka skupinového pohonu dopravníkových válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249040

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pěnkava Josef, Mareš Václav

MPK: F16H 37/06

Značky: dopravníkových, skupinového, válečků, pohonů, převodovka

Text:

...rovnoběžné e jsou uloženy s roztečí 5 jejich os v hlavní dělicí rovině § skříňové frémy g. S nimi rovnoběžné vložené hřídele Q , s vjoženými ozubenými koly Q jsou otočně uspořádány ve vedlejší dělicí rovině g skříňové frémy g,e to s axiálním zajištěním lg. Na hnacím hřídeli l je upevněno ozubené kolo 1 a na hnaných hřídelích 1 jsou upevněe na čelní ozubená kola 3, která jsou všechna stejných průměrů a jsou ve stálém záběru s vloženými...

Samohybné zařízení pro výměnu válečků pásového dopravníku s pevně uloženými válečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238109

Dátum: 16.02.1987

Autori: Cerha Josef, Prášil Ludvík

MPK: B65G 23/04, B65G 13/00

Značky: zařízení, dopravníku, válečky, pásového, samohybné, pevně, výměnu, uloženými, válečků

Zhrnutie / Anotácia:

Samohybné zařízení pro výměnu válečků pásového dopravníku s pevně uloženými válečky sestává z přímočarého motoru 11 a ze samohybného nosiče 1, opatřeného manipulačním mechanismem 6 s úchopovou hlavicí 17 a dvojicí sklopných zásobníků 7, 9. Samohybný nosič 1 je ve směru osy pohybu samohybného zařízení posuvně uložen na válečcích 2 pásového dopravníku jednak prostřednictvím odpružených desek 22 a jednak prostřednictvím kloubového mechanismu 4 s...

Zařízení na podávání pramene vláken k vyčesávacímu válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237627

Dátum: 16.02.1987

Autori: Voborník Václav, Kotrba Zdeněk, Jaroš František, Škarka Josef, Hortlík František, Kubový Miloslav, Junek Jan, Hácová Květa

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, pramene, podávání, vyčesávacímu, vláken, válečků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení na podávání pramene vláken u bezvřetenového dopřádacího stroje podávacím ústrojím k vyčesávacímu válečku. Účelem vynálezu je zamezit usazování vlákenného prachu v prostoru pod podávacím válečkem, neboť toto usazování způsobuje omezený chod přítlačného stolečku a vytvářené shluky vláken mají po svém uvolnění nepříznivý vliv na přetrhovost a kvalitu příze. Toto je řešeno vynálezem tak, že do mezery pod funkční plochou...

Zvedací zařízení volného válečku pracovního valníku pro horizontální plynulé odlévání kovů, zvláště oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236042

Dátum: 01.02.1987

Autor: Nykl Vítězslav

MPK: B22D 11/128

Značky: válečků, valníku, pracovního, odlévání, zařízení, zvláště, horizontální, zvedací, oceli, plynule, kovů, volného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení zvedání volného válečku do pracovní horní polohy nebo spouštění do dolní polohy a seřizování úrovně volného válečku. Uvedeného účelu se dosáhne točným uložením čepu volného válečku 2 v ložiskovém tělese 3 opatřeném konzolou 11, která je točně excentricky uložena na čepu 4 upevněném v rámu 5 valníku. Dolní část ložiskového tělesa 3 je opřena přes desku 7 o zvedací palec 6 s hřídelem 9 pevně spojeným s pákou.

Zařízení pro přivádění pramene staplových vláken nebo střižových vláken k vyčesávacímu válečku ojednocovacího ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236090

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ferkl František, Tesař Oldřich

MPK: D01H 7/895

Značky: ústrojí, vyčesávacímu, ojednocovacího, bezvřetenové, staplových, strižových, pramene, spřádací, přivádění, jednotky, válečků, zařízení, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je výrobně a montážně velmi jednoduché a funkčně zabezpečuje stabilitu požadovaných parametrů. Přítlačné sedlo, uchycené upevňovacím koncem na zhušťovači nebo tělese ojednocovacího ústrojí, zaujímá svým přítlačným koncem, vzhledem k povrchu podávacího válečku, pod předpětím, polohu, vymezenou pevným dorazem, a v přítlačném konci je vytvořeno usměrňovací vybrání.

Zařízení k řízenému oddálení konce svazku vláken z dosahu potahu vyčesávacího válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231114

Dátum: 01.06.1986

Autori: Mikulecký Karel, Ešner Stanislav, Hrdličková Alena, Buryšek František

MPK: D01H 7/895

Značky: vláken, potahu, oddálení, vyčesávacího, svazků, zařízení, konce, řízenému, válečků, dosahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k řízenému oddálení konce svazku vláken z dosahu potahu vyčesávacího válečku po zastavení dodávky vlákenného materiálu při přetrhu příze na spřádací jednotce bezvřetenového dopřádacího stroje. Podstata vynálezu je v tom, že zhušťovač a stoleček jsou upraveny na nosném ramenu, otočně uloženém na osovém čepu podávacího válečku mezí pracovní polohou, ve které je místo styku stolečku a podávacího válečku blíže k potahu...

Zařízení pro plynulý chod vláken z vyčesávacího válečku do rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228405

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kučera Miroslav, Roller Jan

Značky: plynulý, válečků, zařízení, vyčesávacího, rotoru, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulý chod vláken z vyčesávacího válečku do rotoru obsahující při hrotech vyčesávacího válečku oddělovací nůž, vyznačující se tím, že tětiva (T) oblouku k ose (X) rotace oddělovacího nože (2) sledujícího ve svém zakřivení myšlenou oblinu při hrotech vyčesávacího válečku (1) a navazující na přívodní kanál (31) víka (3) svírá s osou (X) rotace vyčesávacího válečku (1) úhel (alfa) větší než 30° při skluzové stěně (41).

Zařízení k broušení modifikovaných čel válečků valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223346

Dátum: 15.03.1986

Autor: Daněk Radoslav

Značky: modifikovaných, válečků, valivých, ložisek, broušení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k broušení modifikovaných čel válečků pro valivá ložiska. Se stává z dvojice brousicích kotoučů, mezi jejichž čela jsou dopravovány válečky pomocí rotujícího podávacího kotouče. Osy otáčení těchto brousicích kotoučů jsou odkloněny od vodorovné osy otáčení podávacího kotouče o úhel maximálně tři obloukové stupně a na funkčních čelech brousicích kotoučů jsou vytvořeny vyduté, s výhodou kulové plochy. Zařízení je použitelné v...

Zařízení pro přimočaré vratné rozvádění příze u odtahových válečků textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231092

Dátum: 01.03.1986

Autori: Štancl František, Špindler Vladimír

MPK: B65H 54/36

Značky: válečků, zařízení, přímočaré, vratné, rozvádění, strojů, odtahových, textilních, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení uvedeného druhu, zvláště pro bezvřetenové dopřádací stroje, kde příze je před odtahovými válečky vedena pomocí rovnoběžně se stiskovou linií válečků vratně se pohybující rozváděcí tyče s vodiči ovládané táhlem rozváděcího mechanismu pro udělováni vratného pohybu rozváděcí tyči. Za účelem dosažení změny v poloze úvratí zdvihu rozváděcí tyče rozváděcí mechanismus sestává z kyvného vahadla s vidlicí pro vytváření a přenos složeného...

Rozvolňovací váleček ojednocovacího ústrojí bezvřetenového dopřádacího stroje a způsob výroby tohoto válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216202

Dátum: 15.12.1984

Autor: Schmolke Karl-heinz

Značky: ojednocovacího, tohoto, bezvřetenového, stroje, ústrojí, válečků, dopřádacího, způsob, váleček, rozvolňovací, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvolňovací váleček ojednocovacího ústrojí pro bezvřetenové dopřádací stroje, se základním válcovým tělesem, na němž je navinut pod napětím pilkový povlak. Sousední vinutí pilkového povlaku jsou ve světlém odstupu od sebe. Dutiny, vytvořené mezi válcovitým povrchem základního válcového tělesa a dosedací plochou pilkového povlaku, jsou vyplněny plnivem, jehož boční ohraničení v přechodové oblasti od bočních ploch pilkového povlaku k válcovitému...

Způsob výroby vyčesávacích válečků textilních strojů, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224655

Dátum: 01.10.1984

Autori: Hlaváček Ivo, Kováč Ján

Značky: vyčesávacích, zejména, strojů, bezvřetenových, způsob, válečků, dopřádacích, výroby, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vyčesávacích válečků textilních strojů, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů, při kterém jsou na základní těleso vyčesávacího válečku upevněny vyčesávací prostředky a opatřeny otěruvzdornou úpravou, vyznačující se tím, že otěruvzdorná úprava vyčesávacích prostředků se provede po jejich předběžném vytvarování do tvaru, odpovídajícího alespoň části pracovní plochy základního tělesa vyčesávacího prostředku, načež se dotvarují a...

Uložení ložiskových těles válečků ve válcovací stolici

Načítavanie...

Číslo patentu: 214103

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hanel Ivan, Reiter Milan, Smetana Oldřich, Košťál Stanislav

Značky: stolici, těles, válcovací, ložiskových, uložení, válečků

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je uložení ložiskových těles válečků ve válcovací stolici, připevněných k rámu válečkového dopravníku upínacími elementy. V rámu válečkového dopravníku je vytvořeno prizmatické vybrání, o jehož jednu opěrnou plochu je opřeno ložiskové těleso válečku, v jehož druhé opěrné ploše je vytvořeno kulovité vybrání, kterým je ložiskové těleso válečku opřeno o kulovitou plochu kamene. Tento kámen je svou základnou opřen o druhou...