Patenty so značkou «válců»

Zariadenie na pripojenie prívodu chladiva k valcu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15302

Dátum: 26.10.2006

Autori: Jonen Peter, Hasselbrink Dirk, Warmbier Dieter, Springmann Georg, Zenz Ulrich, Steuten Michael

MPK: B22D 11/128, B65G 39/00

Značky: přívodů, zariadenie, pripojenie, válců, chladiva

Text:

...môže byť upevnené na ložiskovom stojane na zakrytie axiálneho valcového vývrtu, a ktoré má aspoň jeden, na prívod chladlva pripojitelný kanál chladiva, ktorý môže byť cez tesniacu jednotku pripojený na axiálny valcový vývrt pričom tesniaca jednotka je vytvorená ako dvojdielna tesniaca jednotka, ktorá zahŕňa puzdro, zasunuteľné do vybratia vo valcovom vývrte, sprvým tesniacim prvkom upevneným na puzdre a otáčajúcim sa s ním, ktorý má prvú...

Zariadenie na pripojenie prívodu chladiva k valcu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2801

Dátum: 29.03.2004

Autori: Stoy Wilbert, Springmann Georg, Hasselbrink Dirk, Steinfort Eberhard, Warmbier Dieter, Zenz Ulrich, Steuten Michael

MPK: B22D 11/128

Značky: přívodů, pripojenie, válců, zariadenie, chladiva

Text:

...úložného nosiča. V stave, keď je v kryte úložného nosiča vsadená vložka,je ďalej zaručená vytvorením chladivového kanálu, optimálne chránenéhosmerom von, optimálna ochrana proti opotrebeniu.0008 Okrem toho je bez problémov vykonateľné dodatočné vybavenie zariadenia podľa vynálezu v už existujúcom zariadeni pre plynulé odlievanie,pretože všetky prostriedky charakterizujúce vynález sú vytvorené na strane krytu úložného nosiča a funkcia...

Zařízení pro vyvážení válců víceválcových stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 260246

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kroták Štefan, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/20

Značky: stolic, vyvážení, válců, víceválcových, zařízení

Text:

...při odstavení stolice. Při provozu stolice jsou první horní mezilehlé válce vyváženy horními vodítky materiálu. přičemž spodní vodítka leží kluznými lištami trva 1 enmprvních spodních mezilehlých válcích. Tím je zajištěno při vytváření mezery mezi pracovnímí válci í plynulé rozevíraní, resp. svírání vodítek materiálu a vytváření příslušné zaváděcí mezery.Zařízení pro vyvážení válců víceválcových stolic podle vynálezu je příkladně schematicky...

Zařízení k hydraulickému ovládání válců tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270735

Dátum: 12.07.1990

Autor: Muselík Miloslav

MPK: B41F 13/40

Značky: zařízení, hydraulickému, tiskového, válců, stroje, ovládání

Text:

...páky 33, táhla gg, gg a páčky gg, gg jsou umístěny taká na protilehlých boćnlcích na druhé straně tiskového stroje a jsou propojeny průoěžnými hřídeli 32 a 21.Druhá větev Q hydraulického rozvodu je tvořeno mazacím potrubím lg, ve kterém je zapojen elaktromagnatioký rozvaděč li, za kterým je zopojen přepouštěcí ventil lg. Z přepouštěcího ventilu lg pokračuje mazací potrubí lg k dávkovačúm ll, které jsou umístěny na bočnících tiskového stroja....

Surové železo pro výrobu tvrzených válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 270618

Dátum: 12.07.1990

Autori: Uksa Eduard, Madarasz Štefan, Borák Arnošt, Blahovec Josef, Dědoch Jan

MPK: C22C 37/00

Značky: železo, tvrzených, výrobu, válců, surové

Text:

...nedostatky jsou odatraneny.použitím surováho železa pro výrobu tvrzených válců podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že surové železo obsahuje 3,0 až 4,1 hmot. uhlíku, stopy až 0,6 X hmot, křemíku, do 0,1 hmot. síry, do 0,4 hmot. fosforu,do 0,4 hmot. niklu a do 0,15 hmot. chromu,.vyznaćující se tím, že obsahuje mangan v rozmezí od 0,1 do 0,6 hmot. stopové prvkyjako olovo, ant 1 mon,.cín, titan, měd.a kadmlum méně než 0,02 k...

Zařízení na čištění povrchu pracovních válců rovnačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270455

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kamelander Ivan, Baštinský Michal

MPK: B21D 1/02

Značky: povrchu, válců, čištění, rovnačky, zařízení, pracovních

Text:

...podle čáry l - l v obr. 2 a obr. 2 je zvlzlý řez a čáetečný pohled podle čáry ll - ll z obr. 1.Ve stojanu 3 jeou ulołeny dolní válce g otáčene nenunečeným způzobom od pohonu etroje. Vo zvizlo přeztavitelnám rámu g 1 jeou otočnč uložená horní válce g otáčená neneznačonýmzpůsobem od pohonu zlroje.Mezi dolníml válcl 3 jeou exlálnč poeuvne dolní tyče g, na ktorých jeou mezi roepirkaml lg uin-Íeny dolní čkrebky g, přičemž dolní tyče i jeou...

Směs pro povlékání válců textilních strojů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270205

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šlusarski Ludomir, Baryň Wlodzimierz, Ruciňski Jerzy

MPK: C08L 9/02

Značky: válců, textilních, výroby, povlékání, způsob, její, směs, strojů

Text:

...zlnsčnatćho s komplsxotvornýrn dispsrgačním prostüdksm ve formĺ kyseliny bsnsoovő v hmotnostnľm množství 1 až zoo 96. vztaženo na hmotnost chloridu zlnečnatůho, a trlsthanolamlnu v hmolnostním množství 1 až zoo 3 G, vstažsno na hmotnost chloridu zinsčnatóho. za teploty 293 až Gao K. načož so tímto-způsobsm přlpravsná pasta smicha s jinými stožkaml smžsi.Vsúzka chloridu zinočnatóho moditikovaná kyselinou bonzoovou a klothanolamísnsm jako...

Způsob tepelného zpracování válců a kotoučů, zejména pro válcování a rovnání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269138

Dátum: 11.04.1990

Autori: Machová Libuše, Holemář Alois

MPK: C21D 1/25

Značky: tepelného, rovnání, válcování, zejména, zpracování, způsob, válců, kotoučů

Text:

...kotoučů pro valcovúní a rovnúní jsou mimořádně příznivé podmínky při kalení, které nevyvolávají vznik vysokých strukturních a tepelných pnutí, která při dosavedních způsobech kalení způsobuji ohčna vznik trhlín. Nízka pnutí při kulcní příznivč ovlivňují dcľormace, takže je možné vollt menší přídavky na konečné opracování. Vzhledem k čàstečnému napuštění martenzitu při dochlazovúní v oleji není nutné popouštět okamžitě po kalení.Výsledkom...

Zařízení pro vedení ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268741

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vyčichl Jaroslav, Chroust Jiří

MPK: B21B 31/02, B21B 31/00

Značky: ložiskových, pracovních, vedení, těles, válců, válcovacích, stolic, zařízení

Text:

....Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vedení ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že seatává z nosných desek, upevněných na stojanech válcovacích stolic kolíky a spojovacími šrouby a opatřených jednak bočními klíny a jednak válcovými otvory, ve kterých jsou zasunuty nosné čepy bloku předohybu. Bloky předohybu jsou pak pevně spojeny upevňovacími šrouby se stojany a jsou...

Zařízení pro vertikální přestavování opěrných válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268397

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mýtina Zdeněk, Králíček Josef, Vyčichl Jaroslav

MPK: B21B 31/32

Značky: opěrných, válců, zařízení, přestavování, válcovacích, vertikální, stolic

Text:

...ozuby závesných třnenů jsou pak uspořádány v horizontálníoh vyhráníoh ložiskcvých těles operných váloů a horní ozuby jsou pevné spojeny s pístnioexni łwdrauliokých válců, zavääoných závčsy nad rovínou válcování v nosných konzolách stojanu váloovn cí stolice.Přínos zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že umožňuje snadnou výmenu hydraulických válců. Zavčšení hydraulických váloů v nosných konzolách stojanu váloovnoí stolice nad rovixxou...

Papír pro výrobu kalandrových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268010

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tlustý Josef, Kumpera Vítězslav

MPK: D21G 1/02, D21H 3/78

Značky: výrobu, válců, kalandrových, papír

Text:

...těchto základních surovín, který obsahuje 2 až 80 hmot. tepelně a mechanicky upravené slidy, 20 až 98 95 hmot. vlákniny. S výhodou se používá 30 až 45 hmot. upravené slidy a 55 až 70 hmot. vlákniny. Upravená slide má dobré fyzikálni vlastnosti a zvyšuje odolnost vyrobeného papíru vůči teplu a zároveň se dobře váže na vlákno. Na připravenou vlákninu se s výhodou působí 0,5 až 12 vodniho rozto~ ku alkalickeho křemičitanu v alkalickém...

Přívod mazacího média do ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267446

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vyčichal Jaroslav

MPK: B21B 31/07

Značky: media, pracovních, stolic, těles, válců, přívod, ložiskových, mazacího, válcovacích

Text:

...vstupního otvoru gg mazacího méd 1 a~v protilehlé stěně lišty 1 ložiskového tělesa lg pracovních válců gg, která je opatřena náběhovou plochou ll. Náběhovými plochami Lg je též opatřeno kruhové vybrání LZ- V odstupñovaném vybrání gg bloku lg stojanu gg válcovací stolice je naklápivě uloženo duté Uálcovací těleso Z s přírubou Z. což umožňuje tlačná pružina §, opřená jednak o regulační kroužek §, uložený v odstupňovaném vybrání zá a jednak o...

Univerzální hlava válců spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267285

Dátum: 12.02.1990

Autor: Fidrmuc František

MPK: F02F 1/24, F01L 1/46

Značky: spalovacího, univerzální, hlava, válců, motorů

Text:

...rozvodu.využitím univerzální hlavy válců o čepem vahadel a vahad ly se vytvoří spalovací motor s rozvodem OHV, zatímco přinemontovňní nástavby e vedením mechaniemu pro seřizování ventilové vůlc vznikne spąlovncí motor s rozvodem OHC. Univerzální hlava válců pro rozvod OHV a OHC se vyrábí na společné lin ce, čímž dojde ke značným investičním úsporžm. Toto řešení hlavy váloů umožnuje montáž motorů 9 rozvody OHV i OHC na jedné montážní lince s...

Zařízení pro průhyb pracovních válců valcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267249

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kročák Ladislav, Vyčichal Jaroslav, Chroust Jiří

MPK: B21B 31/32, B21B 13/14

Značky: stolic, průhyb, pracovních, válců, válcovacích, zařízení

Text:

...hydraulických válců předohybu ve válcovací stolici a obr. 2 je pohled ve svislém řezu, proloženém dutou pístnicí a pístem hydraulického válce předohybu Q iZařízení podle vynálezu sestává z tělesa 1 hydraulickéhoválceg 3 předohybu ve kterém je suvně uložen píst 11 s dutou pístnicí g. Píst 11 je opatřen těsnícím prvkem §, na př. těsnící manžetou, který je v tělese pístu 11 zafixován uzavíraeím kroužkem Q, připevněným k čelu pístu 11...

Zařízení k přestavování uložení válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267144

Dátum: 12.02.1990

Autori: Forejt Jiří, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/10, B21B 31/08

Značky: válců, uložení, válcovacích, přestavování, zařízení, stolic

Text:

...válců válcovecí stolice.Přínosem zařízení podle vynálezu je zvýšení jeho řívotnosti e spolehlivostí, což má kladný Vliv na výši produkce válcovecí tratí. Jednoduchá manipulace s uložením válců vyřaduje jen minimální čas e dovoluje přimou kontrolu úrovně nastavení.Zařízení k přestevování uložení válců válcovacích stolic podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno na obr. 1 až 3 připojených výkresů. Obr. 1 je nárysný pohled se svíslým...

Zapojení pro sledování polohy válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266444

Dátum: 12.01.1990

Autori: Diviš Jiří, Němeček Václav

MPK: B21B 37/08

Značky: polohy, sledování, zapojení, válců, válcovacích, stolic

Text:

...vysilače a čtyři indiksční bloky 13, g, 1 §, le, tvořeně sedmisegmetovými elektronickými displeji. Jednotlivé bloky 1 až lg jsou pak zspojeny tak, že výstupy čidsl ll, lg polohy jsou spojenys odpovídajíoími informačními vstupy ll łzupravovacího bloku lg, k jehož řídícímu vstupu §je připojen výstup rekiifikačního blokug. K výstupu upravovacího bloku lg je pak připojen zadávaní vstup l druhého vstupního převáděoího bloku Q. na jehož výstup je...

Zařízení pro výměnu pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266046

Dátum: 14.11.1989

Autori: Elleder Pavel, Forejt Jiří

MPK: B21B 31/08, B21B 31/10

Značky: válců, výměnu, zařízení, stolic, válcovacích, pracovních

Text:

...silovými prvky, upevněnými ke stojanůmPodstata zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že v horních plochách spodních ložiskových těles spodního opěrného válce jsou jednak upevněny kolejnice a jednak v rovinné návaznos~ ti s nimi jsou vytvořena vybrání pro ovládané ramena dvouramenných pák.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že celý pákový mechamizmus je ukrytý ve spodním ložiskovém tělese spodního opěrného válce, je prostorově nenáročný,...

Pračka vlhčicích vodových válců ofsetových tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265950

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trmal Vladimír

MPK: B41F 35/00

Značky: strojů, válců, vodových, pračka, tiskových, ofsetových, vlhčicích

Text:

...válci je přisazen stírač k odvádění vyždimaného pracného roztoku či proplachovéy ze ždimaného válce, spočivajiciho na nich vlastní hmotnosti. Prací válce jsou navícvod držené průchozími objímkaml, svými dutýml čepy 5 plastickými pouzdry nasazeny na výsuvně čepy,v nichž jsou umĺstěny těsnicí kroužky proti vytékání vody.icich vodových válců podle tohoto vynálezu přináší zrychleni práce při menší zatímco se další válce perou, prací...

Uložení a pohon rozdružovacích válců v bočních stěnách korby automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265392

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bezdíček Jiří, Síla Jan, Bureš Karel, Musil František, Tměj Ladislav, Dolejší Emil, Kábrt Karel

MPK: A01K 5/00

Značky: uložení, válců, bočních, automobilů, rozdružovacích, pohon, korby, stěnách

Text:

...účinek vynálezu spočíva v tom, že v průběhu každého posuvu pístnice tlakového válce se vykoná celý pracovní cyklus nůžek, tj. jejích čelísti se zavřou a znovu otevřou. Tím se zdvojnásobuje frekvence pracovních cyklů nůžek. Znehybněná čelist umožňuje přesné držení nůžek v průběhu stříhání. Výkyv čelistí pomocí táhel nebo ploché vačky je velmi jednoduchý a spolehlivý. Zapojení řídicích obvodů k prvnímu rozvaděči umožňuje opakovaní...

Zařízení pro zakrytování stavěcího mechanismu podávacích válců zejména příčných dělicích nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264451

Dátum: 14.08.1989

Autori: Rauner Jan, Krofta Jaroslav

MPK: B23D 33/00

Značky: válců, mechanismu, dělicích, zakrytování, příčných, nůžek, zejména, zařízení, podávacích, stavěcího

Text:

...znázorněno na obr. 1 a 2 připojeného výkresu. Obr. 1 je nárysný pohled na celkové uspořádání zařízení podle vynálezu mezi dvojioemi podávacích váleů a obr. 2 půdorysný pohled na přední část spodního žlabového krytu s podélným vybráním.Zařízení podle vynálezu ssatává ze dvou nad sebou uspořádanýeh a částečně se překryvajících krytů Lg, łg, z nichž horní kryt gg, uspořádaný nad podélnym vybráním gg spodního žlabového krytu łg, je závěsnym...

Způsob postupného zatěžování pracovních válců při zpracování materiálů s rozdílným přetvárným odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263903

Dátum: 12.05.1989

Autori: Chrbolka Zdeněk, Kněžek Miroslav

MPK: B21B 28/00, B21B 27/00

Značky: rozdílným, materiálů, zpracování, pracovních, odporem, postupného, přetvárným, válců, způsob, zatěžování

Text:

...úprava tj. broušením s úběrem 0,05 až 1,00 mm povrchu pracovního těla válce a další prodleva 24 až 48 hodin před válcovváním, načež se operace tohoto cyklu nejméně jednou opakují, pote nasleduje třetí cyklus, ve kterém se valec nasadí na válcování materiálu za studena při provozních tlacích 800 až 900 tun.Způsob postupného zatěžovaní pracovních válců podle vynálezu je blíže vysvětlen na konkrêtním příkladě provozního nasazení.Kované ocelové...

Zařízení pro zajištění stejnosměrného přítlaku podávacích válců rámových pil

Načítavanie...

Číslo patentu: 263769

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mihatsch Jan

MPK: B27B 25/02

Značky: rámových, zajištění, podávacích, stejnosměrného, prítlaku, válců, zařízení

Text:

...skříni l pevné uloženo ozubené kolo lg, do něho zapadá hřeben ll pevně spojený s pístnicí 1 hydraulického válce Q, který plní funkci hydropneumatické pruiící jednotky e tlumičem a je uchycen na bočnící rámové pily lg. Prostor nad pístem hydraulickâho válce Q je připojen na akumulátor tlaku Q a prostor pod pístem hydraulickáho válce § je připojen na nádrž g hydraulického oleje pře jednosmerný ventil lg upravený pro opačný smär toku...

Zařízení pro nastavení polohy vřeten při výměně válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263639

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jirkovský Jiří, Kučera Josef

MPK: B21B 31/08, G05D 3/00, G05B 19/19...

Značky: výměně, stolic, polohy, zařízení, válců, nastavení, válcovacích, vřeten

Text:

...spínači, signálními svítidly, atd., zadávací blok ll, cožje např. soubor adresových a datových mikrospínačů, indikaění blok lg, což jsou sedmisegmentové číslicové displeje, včetně dekodéru signálu v binárně dekadickém kódu -BCD, dva akčníbloky lg, lg, sestávající s tyristorových měniču, včetně regulátorü s rychlostní a proudovou smyčkou a dva poháněcí motory gg, gl, což jsou stejnosměrné motory pro pohon válců válcovací stolice. Jednotlivé...

Způsob přípravy a ohřevu válců pro kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263150

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šlédr František, Bosman Josef, Bystřický Josef, Ludvík František, Fryček Václav, Fremund František

MPK: C21D 1/06

Značky: ohřevu, válců, způsob, přípravy, kalení

Text:

...přičemž povroh čepů má teplotu o 150 až 400 °C nižší, než je teplota povrchu těla válců. × .Hlavní předností způeobu přípravy a ohřevu válců podle vynálezu je omezení teploty čepů při ohřevu váleů tak, že jejich teplote nepřeséhne teplotu počátku tvorby austenitu, což umožňuje kalit rozměrné válce bez rizika vzniku trhlin do vody nebo oleje. Nízka teplota čepů válců zajištuje jejich nízkou úroveň pevnosti a dobrou obrobitelnost. .Další...

Zařízení k ovládání kalandrovacích válců a natavovacího oddílu u zařízení k tepelné úpravě termoplastických plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262925

Dátum: 11.04.1989

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B29C 43/24, B65H 16/00, B65H 18/00...

Značky: natavovacího, materiálů, oddílu, tepelně, plošných, úpravě, termoplastických, válců, kalandrovacích, ovládání, zařízení

Text:

...oddílem tak, že ve vypnuté poloze elektromagnetických rozvaděčů jsou kalandrovací válce pod přítlakem ovládacích válců sevřeny a natavovací oddíl je v bezpečnostní poloze vzdálen od kalandrovacích válců.Výhodou navrhovaného zařízení podle vynálezu je zvýšená bezpečnost, minimální namáhání celého zařízení v důsledku zařazení kontaktního tlalnměru, který odlehčuje pohonnou jednotku od trvalého chodu a současně je zařízení jednodušší oproti...

Zařízení pro nastavování podávacích válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 262868

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rauner Jan

MPK: B21B 31/20, B21B 31/08

Značky: zařízení, válců, podávacích, nastavování

Text:

...pohled ze strany přední objímky a obr.3 bokorysný pohled ze strany zadní objímky na zařízení podle vynálezu. .Podávací válce 1,4 jsou letmo uchyceny na koncích nosných hřídelů 31, ii, které jsou otočně uložený v nosných rourách 1,1, z nichž spodní nosná roura l.je upevněne v půlkruhových vybráních ložiskových těles §,§ zámky 1. Ložisková tělesa §§ jsou ve«spodní ěástłppatřena natáčivými excentrickými pouzdry ll, v nichžjsou natáčivě uloženy...

Zařízení pro průhyb válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262466

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ludvík František, Smazal Václav

MPK: B21B 37/12, B21B 37/08

Značky: průhyb, válců, zařízení, stolice, válcovací

Text:

...a jednak číslicový vstup llll třetího vyhodnooovacího bloku ll, na jehož výstup je zapojen informační vstup lgll zobrazovaoího bloku ll. K výstupům nezakresleného ovládacího pultu jsou připojeny kladné informační vstupy 2.2 až 3435 a zâpor né informační vstupy 2.3 až 2.3 n prvního vyhodnocovacího bloku g, jehož výstup je spojens třetím ovládacím vstupom lll přepínacího bloku Ž, k jehož prvnímu řídicímu výstupu §l§ jsou paralelné připojeny...

Způsob tepelného zpracování mezilehlých válců dvacetiválcových stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262350

Dátum: 14.03.1989

Autor: Bystřický Josef

MPK: C21D 1/18

Značky: stolic, dvacetiválcových, mezilehlých, zpracování, tepelného, válců, způsob

Text:

...minimální deformace, které jsou důsledkem optimalizované rychlosti kalení v rozmezí 6 až 20 mm.s 1. Dalším významným přínosem je plné potlačení transfcrmačních trhlin na přechodu mezi tělem a čepem válce. Průměr čepů mezilehlých válců dosahuje zpravidla jen 15 až 25 i průměru těla válce.z konstrukčních důvodů nemůže být přechod mezi tělem a válcem plynulý nebo s radiusem. vytváří se zde konstrukční vrub, velice nebezpečný, zejména při operací...

Zařízení k uložení válců barevníkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261120

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hynšt Karel, Jurný Josef

MPK: B41F 7/36

Značky: barevníkové, zařízení, válců, uložení, soustavy

Text:

...kývných držáků B, jež jsou prostřednictvím čepů 11 přestavitelně uchýcený na bovčnicích 13. V kývných držácích B jsou výtvořeny oválne otvory 18, ve kterých jsou umístěný hlavy 19 excentrických čepů 12. Excentrické čepý 12 jsou natáčivě uložený v bočnicích 13 a jsou na jednom konci opatřeny jednak závitem s maticí 14, jednak unášečem pro nasunutí klíče. V kývných držácích B je prostřednictvím ložisek uložen první rozväděcí válec 3 a druhý...

Zařízení k vyrovnání průhybu lisových a kalandrových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 259732

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrazdil Jiří, Odžian Bedřich

MPK: D21B 1/02

Značky: průhybu, zařízení, kalandrových, válců, lisových, vyrovnání

Text:

...ručně. Podobné je možno na základě údajů tenztometrů regulovat i elektrický ohřev. Nav-rženým řešením se jednoduchým způsobem spolehlivě dosáhne v-yrovnání průhybu vyvolaného tlakem kalvandrových vál 4ců, a to bez použití hydrauliky. K ohřevu je možno s výhodou využít tepla obsaženého v kondenzátu například ze sušicí částí papírenskeho stroje, které nelze jiným způs-obem využít. Ohřev části jadra je možno provést i jiným způsobem,...