Patenty so značkou «válcových»

Spôsob spájania valcových častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 288357

Dátum: 28.04.2016

Autor: Kučár Ivan

MPK: B25B 13/52, F16L 21/06

Značky: válcových, spôsob, spájania, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spájania valcových častí sa vonkajší povrch (2) vnútornej valcovej časti (23) zasunie do vnútorného povrchu (1) vonkajšej valcovej časti (22) a pred zasunutím do zápichu (3) alebo do zápichov (3) sa vloží tesnenie (7). Do zápichu (4) vonkajšej valcovej časti (22) a do zápichu (5) vnútornej valcovej časti (23) cez tangenciálny otvor (9) sa zasunie vložka (6). Ako vložka (6) je použitá guľová reťaz (11).

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288215

Dátum: 07.07.2014

Autori: Jurko Jozef, Matija Rudolf, Panda Anton, Pandová Iveta

MPK: G01B 5/00

Značky: vonkajších, spôsob, merania, krúžkov, ploch, kuželovitosti, ložiskových, válcových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob merania geometrických parametrov vonkajších ložiskových krúžkov pomocou dielenského meradla. Meradlo tvorí základová doska (1), na ktorej je umiestnená prizma (2) s osadenými meracími dotykmi (3) a poloha meraného ložiskového krúžku (6) je zaisťovaná prítlačným dotykom (7). Merané hodnoty snímajú dotykové odchýlkomery (4) a (5) na aktuálne vyhodnotenie tvaru a polohy meraného ložiskového krúžku (6).

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6242

Dátum: 02.10.2012

Autor: Matija Rudolf

MPK: G01B 5/00

Značky: válcových, ložiskových, spôsob, vonkajších, kuželovitosti, ploch, krúžkov, merania

Text:

...sa opätovne hodnota tolerovaného rozmeru. Takouto manipuláciou nie je zaistená meracía poloha a tým aj objektívne meranie. Taktiež manipuláciou a ukladaním krúžku do druhej polohy na malé čelo znižuje produktivitu o polovicu a rastú hlavné a vedľajšie časy.Navrhnuté technické riešenie merania geometrickej polohy tvaru valcovej plochy vonkajšieho ložiskového krúžku a priemeru spočíva V zmene systému merania priemeru a kužeľovitosti...

Spôsob dynamickej kalibrácie valcových skúšobní bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5493

Dátum: 09.08.2010

Autor: Kučera Ľuboš

MPK: G01L 5/28, G01M 17/00

Značky: kalibrácie, spôsob, skúšobní, dynamickej, válcových, brzd

Text:

...jednotke VSB a meracom počítači.V meracom počítači nastaví počiatočný stav zaťaženia od účinkov brzdnej sily na hodnotu rovnú nule.Technik spustí meranie a kamerový záznam.S meracím vozidlom vôjde s meracou nápravou na VSB. Spustí sa systém merania na VSB a plynulým pribrzďovaním meracej nápravy pedálom brzdy v meracom vozidle postupne zvyšuje brzdný účinok až na maximum. Postup opakuje minimálne tri krát. Technik po ukončení merania z...

Prítlačné zariadenie pre rezný prostriedok, ako i zariadenie a spôsob pre finišovacie obrábanie obvodových plôch na valcových častiach obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10185

Dátum: 15.10.2008

Autori: Bosch Marcel, Weigmann Uwe-peter

MPK: B24B 21/20, B24B 21/22, B24B 21/02...

Značky: obrábanie, přítlačné, finišovacie, zariadenie, obrobkov, válcových, prostriedok, obvodových, spôsob, častiach, řezný, ploch

Text:

...finišovania pre pritláčanie finišovaciehopásu k obrábanému povrchu obrobku používajú prítlačnć Zariadenias takzvanýrní finišovacími pätkami. Finišovacia pätka má prítlačnú časť v podstate tvaru C, ktorej polomer zakrivenia je pri zohľadnení hrúbky finišovacieho pásu prispôsobený požadovanému priemeru obrábanej časti obrobku tak, že finišovací pás je pomocou tejto finišovacej pätky V priebehu obrábania V podstate plošne pritláčaný na...

Pomocný priemyselný prostriedok na čistenie valcových nanášačiek lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2154

Dátum: 07.05.1999

Autori: Katuščák Svetozár, Turanský Marian, Bešinova Oľga, Chocholouš Jozef

MPK: B08B 3/02

Značky: válcových, čistenie, lepidla, priemyselný, prostriedok, pomocný, nanášačiek

Text:

...pomocný priemyselný prostriedok pre výrobu lepených výrobkov zveľkoplošných materialov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa skladá z 0,1 až 45 Z hmot. zložky tvorenej 2 R 1-CD-R 2, kde R 1, R 3 je -NHg, - NHCH, NHCHEDH - N(CH 2 DH)g a/alebo z močovinoformaldehydového polyméru s priemernou čiselnou molekulovou hmotnosťou 95 až 230 a s parametrom polydisperzity Mw/Mn menším ako 1,3 a/alebo z fenolformaldehýdovej živice,0,1 až 2 Z hmot....

Zařízení pro otáčení válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260459

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sedlák Karel

MPK: B23C 3/02

Značky: součástí, zařízení, válcových, otáčení

Text:

...provedení tohoto zařízení, kde na základne stroje 11 je Lipcvněn nastavitelný hřeben lll a posuvné tíložen příčný stůl 12 ve vedení 13. Na. přičutäm stole 1.5 je posuvně uložen podélný stůl 5, na němž je uloženo vřeteuo stroje 3 s nástrojem (l.V příčnem stole 12 je otočné uložen lířídol 7, uesoucí upínací hlavu B s obráhěnou sou č částí 2, ltterá je podepřeua opěrným hrotom 1.Na konci hřídele 7 je upevněn unášecí věnec 8, s posuvné a otočné...

Zariadenie na naberanie a odoberanie válcových obrobkov s vyhadzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260297

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopásek Milan, Šramko Milan

MPK: B23Q 7/00

Značky: válcových, naberanie, vyhadzovačom, zariadenie, odoberanie, obrobkov

Text:

...V otvore otočného výsuvného ramena a dutého čapu je upevnený posuvný piest s vonkajšou pozdĺžnou drážkou, do ktorej z dutého čapu zasahuje skrutka a z jednej strany je na pieste upevnený ľavým rozperným krúžkom tanier vyhadzovača a z druhej strany je na pieste upevnený pozdIžny kolik spojený pružinou s priečnym koiikom Lipovneným v otočnom výsuvnom ramene zariadenia.. Zariadenie na naberanie a odoberanie valoových obrobkov s vyhadzovačom...

Univerzálny kazetový držiak valcových predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 694

Dátum: 05.01.1995

Autori: Ratulovský Daniel, Zelieska Vojtech

MPK: A62C 13/78, F16M 11/00, E04D 13/08...

Značky: válcových, držiak, predmetov, univerzálny, kazetový

Text:

...iný profil g /ktorý je Lieä hlavnoučasťou/-rôznej dĺžky podľa dĺžky upinaného predmtu. Univerzálna upinaoia kozetová vidlica L má tvar kruhovej výseče 5 tým, žena koncoch výeeče je vytvorený nábehový otvor V tvare takmerprotioblúka, ktorý zabezpečuje roztiahnutie vidlice pri zasúvani samotného predmetu. Upnutie predmetu je pritomdostatočnesilne, aby zabránilo uvoľneniu predmetu. Vidlica makazetový otvor Q pre nasunutie rôznych profilov....

Zařízení ke krájení koagulátu a k míchání vznikající sýřeniny ve válcových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 270763

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pivoňka Josef, Hůza František

MPK: A01J 25/02

Značky: válcových, zařízení, míchaní, krájení, sýřeniny, koagulátu, vznikající, nádobách

Text:

...l je v řezu nárysný pohled ne zařízení a na obr. 2 je půdoryeně naznsčení pohybu herf při jedné otáčce obvodové harry, nspř. v poměru tří otáčok otočněho čepu Ž k jedné otáčce hřídele 2.Ve vrchlíku 2 válcové nádoby 1 s vertikální osou § je zsbudováne středová převodovke g. ne jejíž hřídeli g je nepojena planstová převodovks Š, ekládající se ze skříně Opätřené víkem ll. Otočný čep 2 je poháněn přes ozubené kolo lg. ktoré je v záběru s...

Zařízení pro leštění vnitřních válcových ploch polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269638

Dátum: 11.04.1990

Autor: Jiřík Josef

MPK: B24B 21/02

Značky: válcových, vnitřních, zařízení, polotovarů, leštění, ploch

Text:

...povrchu i pro velke světle prdměry trubek. Docílují ae ůapory lełticího páeu vzhledem k tomu, že jeho délka nezávisí na dálce leštěne trubky. Hlučnoet zařízení podla vynálezu, oproti atávajícía zařízením, je zcela v eouledu e hodnotami požadovanými předpisy pro bezpečnoat e ochranu zdraví při práci.Příkledne provedení zařízení pro leštění vnitřních vĺlcových ploch je znázorněno na výkreeech, kde na obr. 1 je zařízení podle vyndlezu...

Zařízení k navíjení válcových a kuželových křížových cívek na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269095

Dátum: 11.04.1990

Autor: Egr František

MPK: B65H 54/42

Značky: textilních, kuželových, strojích, zařízení, cívek, křížových, navíjení, válcových

Text:

...vodiče, kterým je přízs rozváděne podćl návinu. Jako nejvhodnějši provedení je takové, kde odvolovnci kroužok je střední mezi dalšími dvěma e může sloužit Jako brzdný, přičemž současně slouží Jako opěrný. Obe krsjní, popripade pouze jeden, může být hnecí e požedovenou obvodovou rychlosti pro ne 2 cs 269 09 s B 1víjení křížové cívky s danou nevíjecí rychlostí. Současně může být poeouváno nieto náhonu hnaciho kroužku podal šířky návinu.vynález e...

Elektroda pro elektrojiskrové obrábění válcových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268773

Dátum: 11.04.1990

Autori: Spiess Lorenz, Brückner Wolfgang, Heerdt Jochen, Kraske Ernst

MPK: B23H 9/04

Značky: elektroda, válcových, elektrojiskrové, obrábění, výrobků

Text:

...Knnnnukwa anmxrpmnon cAenyeT Tax cnmauuarn npyr c npyron. HTU B HGHUĽE npmcnucoanenmn 3 neKTpona K uanxuunpanunny WEIJIBHMK) BCB BPEHFI OJIIAH M 3 nrsyx ĽZBRQBHHIIX zlpyr C JXFÍYFUM CBPHISHTIJĽI EJJIBFCFPIĚJŘIFJFJ ITIÉ-FIISHM lllltĺľľlłlĺüiłľľ Tpeayenoň mmpmnu paóoweň menu. TUK MTU cnauana no unnnny paaneneHHoMy cmrncHTy aacxwunu nonaonmrcn mnenmeñca u pacnopnxenmm HUmHOĽTb 9 onnoru ucTuuHmKa mnnynhcuora uanpmmcumm. nm npmumne OTÚFD...

Způsob průběžného kalení dlouhých válcových kalených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264024

Dátum: 12.05.1989

Autori: Heuert Eckart, Rothe Gunter, Haut Heinz, Veter Udo, Langer Manfred

MPK: C21D 9/08

Značky: způsob, válcových, výrobků, kalených, průběžného, kalení, dlouhých

Text:

...BOKpyP caoeü npoonbuoň ocu, TpaHcn 0 pTHpyeTcH Enepe uepes unyxunounym KaTymxy n ycwpoücrno MPHOBBHHOPO oxnameňna. B nnnyxmnnnou narpesawenbuon ycrpoňcwne npoucxonnw Harpen saKanHBaeMoro npemera no Temnepawypm saxanxu, a-3 yCTpOňCTBe MFHOBBHHOPO oxnamneaun sananxa STOPO npemewa. 3 areM saxannsaeMmñ npemer nocrynaew K 0 BTOp 0 My Bąnymeny snemeumy, paöowammeuy auanornquo nepsomy, H 0 oxpymnan CKODOCTB aanxon sworo snemeuwa Hecxonbko...

Zařízení pro finišování válcových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 263859

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rožánek František, Strejc Josef

MPK: B24B 35/00

Značky: ploch, zařízení, finišování, válcových

Text:

...čepů klikové hřídele otáčejicích se v ose trotace obráběcího stroje zápichovým způsobem bez potřeby najíždění a odjíždění přičného supozrtu.Příklad provedení zařízení pro finišování válcových ploch podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech obr. 1, obr. 2 a Ozbľ. 3.Zařízení pro finíšovaní válcovýohlplooh je tvořeno rsvislým vedením 1, ve kterém je ustaven nosič 2 finišovaciho přístrojeái. Ve svisllém vedení 1 nebo na nosiči 2...

Zařízení pro zjišťování podélných povrchových vad na válcových polotovarech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262978

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šnajberk Jaroslav, Duben Lubomír

MPK: G01N 27/72

Značky: podélných, válcových, zjišťování, povrchových, polotovarech, zařízení

Text:

...povrchových vad na válcových polotovarech podle vynálezu. Zařízení pracující metodou magnetických rozptylových toků s tangencíálním nebo cirkulárním magnetováním a s feromagnetickou sondou s prstencovým jádrem s budicím a snímacím vinutím jako čid lem magnetického rozptylového toku je určeno zejména pro zjíšto qvání podélných trhlin na trubkách. Podstata zařízení spočíva v tom, že sestává ze sondy tvořené pouzdrem, v némž je uloženo vlastní...

Hlavica na naberanie a odoberanie dutých válcových obrobkov s výronkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262777

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šramko Milan

MPK: B23Q 7/04

Značky: válcových, odoberanie, dutých, obrobkov, naberanie, výronkom, hlavica

Text:

...otočnom puzdre hlavice a oblé upinacie čeluste sa dotýkajú pružnej podložky upevnenej k bo-ine otočnému puzdru hlavice axiálnym čapom a p 0 istnou skrutkou.Hlavice na naberanie a odoberanie clutýchobrobkov s výrnkom odstraňuje fyzicky namáhavú prácu obsluthy, autromatlzuje a zrýchľuje medzi-operačná prepravu uvedených obrobktnvi.vynález je schematicky znázornený na prlpojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje prierez hlavice na naberanie a...

Zařízení na uspořádání a podávání plných nebo dutých válcových těles, například kruhů nebo kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262654

Dátum: 14.03.1989

Autori: Magas László, Darin Sándor, Szabó Géza

MPK: B65G 47/26

Značky: kotoučů, například, plných, uspořádání, podávání, dutých, kruhu, válcových, zařízení, těles

Text:

...Na výkresech představujeobr. 1 - schematícké zobrazení boku-rysu části zařízení podle vynálezu aobr. 2 - nárys zařízení podle vynálezu.U zařízení, které je zde předloženo jako příklad, se nacházejí obráběná válcová tělesa v neuspořádaném stavu v zásobníku B,do kterého zasahuje kyvné rameno 1 ve tvaru oblouku, které je pohaněno hnacím ústrojím 9 a pneumatickým válcem lll. Nahorní části kyvného ramena 1 je namontována dopravní deska 2, ktera...

Pohon zavíracího mechanizmu u koželužských válcových ždímacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262579

Dátum: 14.03.1989

Autor: Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/02, C14B 17/10

Značky: válcových, ždímacích, zavíracího, strojů, mechanizmu, pohon, koželužských

Text:

...koly gg a gg je vloženo ozubené kolo 31 pro otevírání stroje. Poloha kliky á je snímána snímačom É otevřené polohy a snímačom 1 zavřené polohy. V zavřeně poloze stroje se ždímucí válec lg přimyká ke ždímacímu válci ll a vyrážecí válec 35 k nožovému válci g. Před žídmacím válcem ll je umístěna bezpečnostní lište Ä s koncovým spínačem 3. K ovládání stroje sloužíPři sešlápnutí šlapky 1 je sepnut koncový spínač g. Tím je zapnutím odbržděna...

Zařízení pro dokončování čel válcových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262181

Dátum: 14.03.1989

Autori: Daněk Radoslav, Kovařík Karel

MPK: B24B 7/16

Značky: obrobků, válcových, dokončování, zařízení

Text:

...a účinku broušení.Zařízení podle vynálezu je schematicky znazorněno na přiloženem výkresu.lenému náhonovému zařízení pro vyvozování otâčivého pohybu v.e směru hodinových ručiček, je po obvodu opatřen pravidelně rozmístěnými kapsami 1 pro uložení obrobků 3. Každá kapsa 1 má tvar písmene U,zbroceneho proti smeru pohybu podávacího kotouče 2 a vzdálenost jejích přímých linií a průměr dna jsou rovny průměru obrobku 3, zvětšenemu o vůli...

Zařízení pro třídění válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261991

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kůr Jan, Štícha Jiří, Václavík Leoš, Kirchner Stanislav, Kolář Karel

MPK: B23Q 7/03, B23Q 7/12

Značky: zařízení, součástí, třídění, válcových

Text:

...až do třiceti, vyjímečně i více rozměrovývch skupin. Zařízení může být použito pro různé průměrové rozsahu kroužků ložisek, aniž by se muselo vyměňovat jeh-o typové příslušenství.Příkladně provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znazonněno na přiloženém výkrese.Na rámu 1 jsou nad sebou uspořádaný dvě kladky 2, 3, -oibepnuté nosičem 4 například pásem, řemenem nebo řetězem. jedna z kla dek 2, 3 je oplatř-ena nezakresleným mecha nismem...

Zařízení k montáži duplikátorových kanálků tvořených ze segmentů na vnější povrch válcových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 261924

Dátum: 10.02.1989

Autori: Festa Josef, Krása Radomír

MPK: B21D 53/08

Značky: zařízení, nádob, kanálků, tvořených, vnější, duplikátorových, montáži, povrch, segmentů, válcových

Text:

...což jednak umožňuje využivat tvářeci stroj i projinou výrobu a dále umožňuje opravu chybné vyrobených segmentůbez negativniho vlivu na montáž. Výhodou je též snadné možnostpřechodu na šroubovice s jiným stoupánim resp. na duplikátorovékanálky s jinou cherekteristickou křivkou než je šroubovice,například i charekteristiçkou křivkou nespojitou.Přiklad provedení zařizeni dle vynálezu je znázorněn na přiloženézv výkrese , kde na obr. 1...

Zařízení pro kontrolu válcových těles, zejména dutinek u bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261799

Dátum: 10.02.1989

Autor: Trhlík Jiří

MPK: B65H 67/06

Značky: těles, zařízení, dutinek, dopřádacího, válcových, kontrolu, zejména, bezvřetenového, stroje

Text:

...l uspořadaného vertikálně. Na ŕetězu jsou připevněny vynášecílopatky g přizpůaobené k nesení jedná dutinky. K dopravníku je přisazen zásobník dutinek g uzpñsobený tak, že lopatky 3 řetězového dopravníku l do zásobníku dutinek 3 zasahují. V horní části vynášecího dopravníku l je umístěno vystředovací ústrojí 5. Mechanizmus vystředovacího ústrojí 5 je vidět na obr. 3 a je tvořen unašečem § a opěrkou Q, tyto jsou suvně a točně uloženy na ose 1...

Způsob měření axiálního házení základního čela vůči plášti válcových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261569

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kůr Jan, Bugala Augustin, Kirchner Stanislav, Radek Petr, Smatana Jozef, Bárka Pavol

MPK: G01B 5/24

Značky: házení, axiálního, válcových, základního, způsob, vůči, čela, měření, plášti, obrobků

Text:

...V 261 559 kuličkových ložisek. Podstata vynúlezu je v ton, že ne obro bek se působí jednek se strany zúkladního čele obrobku prvkom pro vyvozoviní otdčivěho pohybu obrobku kolem jeho oey, jednek ne pldüt obrobku dvojicí vzájemné mechanicky svásených výkyvných opěrek uchycených na obrábäcím stroji. Výsledkom působení je výkyv opěrek, úměrný velikosti exidlního hdzení sdkladního čela vůči pldäti obrobku. výkyv jedná 2 opěrek se snímá...

Párovací zásobník válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261167

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kolář Karel, Kůr Jan, Václavík Leoš, Svozil Jiří, Kirchner Stanislav

MPK: B65G 47/18

Značky: součástí, zásobník, válcových, párovací

Text:

...rámu l jsou šikmo vzhledem k horizontální rovině uspořádány nad sebou navzájem rovnoběžné dráhy g, v zobrazeném případě valivé, uzpůsobené pro vedení palet Q se součástmi 1. Každá dráha g je na straně vyššího konce opatřena zarážkou gl, posunutou v zobrazeném případě o dvě délky palety Q od vyššího konce dráhy 3. Paralelně s dráhou 1 je umístěna plošina Q ležící v jedně rovině se dny palet § a ohraničená ve směru pohybu palet Q opěrkou âl a...

Klínová žáruvzdorná cihla pro vyzdívání kovových rotujících válcových plášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260854

Dátum: 12.01.1989

Autor: Geryk Milan

MPK: F27D 1/00, F27D 1/04

Značky: vyzdívání, kovových, klínová, cihla, žáruvzdorná, plastů, rotujících, válcových

Text:

...nejdřív cihly a opřou o plášť, takže odvaloväní vv plášti a axiální pohyb cihel nenastává a vznikající axiální tlak mezi cihlami rozdrtí cihly u zádržného kroužku. Ro-zdrcením cihel se přehřeje plášť a vznikají další škody. l kdyby k rowzdrcení nedošlo, axiálním postupem cihel se obnaží zádržné kro-užky z dolní strany a přehřejí se s následným vhrdlením.Uvedené nevýhody odstraňuje klínová žá 4ruvzdorná cihla pro vyzdívání kovových rotujIcích...

Zařízení pro úpravu délky a oboustranné tvarování okraje dutých válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259659

Dátum: 17.10.1988

Autor: Verner Ladislav

MPK: B23Q 7/00

Značky: dutých, okraje, délky, tvarování, oboustranné, zařízení, válcových, těles, úpravu

Text:

...náetŕoje Q, který seA- otáčł v fělese kolábkył na otočném čepu lg. Řeznému nástroji Q lJeoutedy udilehy dva eamoatatné pohyby. Prvñi,l tj. posuv v přiÁ padě úpravy délky dutého předmětu, společně s přieuvem v přlpadě tverovániľořiznutého okrają je reelizován~kývavým pohybem koléb-mky l, který je odyozen od přielušné vačkykekčního členu ll.Druhý pohyb udilený řeznému hástroji Q tzn. posuv v připeděÁ tvaroyáni ořiznufého okraje je...

Zariadenie na rozdelovanie najmä drsných valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 258681

Dátum: 16.09.1988

Autor: Sarkócy Slavomír

MPK: B29C 31/00

Značky: válcových, najmä, súčiastok, rozdeľovanie, zariadenie, drsných

Text:

...výkrese je nakireslené schematicky príkladné riešenie zariadenia na rozdelovanie drsných valcových súčiastok, kde je nualcreslené v pôdoryse.Zariadenie na roz-deľrovanie drsných valcových súčiastok pozostáva z dopravníka 1,na ktorého konci je umiestnený koncový do~ rez 4. Na dopravníku 1 pred koncovým dorazom 4 je uložený unášač 5, ktorého dlžka je pre presüvanie štyñobh veicových súčinstoik 3 v- konkrétnom riešení tabliet,...