Patenty so značkou «válcovaných»

Spôsob výroby za studena valcovaných dvojfázových oceľových plechov s vysokou pevnosťou a takto vyrobené plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12090

Dátum: 15.05.2009

Autori: Waterschoot Tom, Moulin Antoine, Restrepo Garces Gloria, Vinci Catherine, Goune Mohamed, Hebert Véronique

MPK: C23C 2/02, C21D 8/02, C22C 38/04...

Značky: výroby, plechov, spôsob, válcovaných, takto, dvojfázových, plechy, vyrobené, studena, oceľových, vysokou, pevnosťou

Text:

...980 a 1100 MPa pri súčasnom predĺžení pri pretrhnutí vyššom ako 9,ako aj dobrú schopnosť tvámenía.Vynález je taktiež zameraný na poskytnutie spôsobu výroby, ktorého mierne zmeny para metrov nespôsobia výrazné modifikácie mikroštruktúry alebo mechanických vlastností ocele.Vynález je taktiež zameraný na poskytnutie oceľového plechu, ktorý je ľahko spracovateľný valcovaním za studena, čo znamená, že jeho tvrdosť po kroku valcovania za tepla...

Spôsob výroby pásov alebo tabúľ valcovaných za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 286577

Dátum: 18.12.2008

Autori: Schmidt Klaus Dieter, Horn Klaus Dieter, Engl Bernhard

MPK: C21D 8/02

Značky: pásov, tabúľ, studena, válcovaných, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pásov alebo tabúľ valcovaných za studena spočíva v tom, že sa nízkolegovaná oceľ, ktorá okrem železa a neodstrániteľných prímesí obsahuje C, Al, Ti, V a Nb, každé s príslušným maximom 0,2 %, a Si a Mn, každé s príslušným maximom 1 %, taví a odlieva do dosák, tenkých dosák alebo pásov, ktoré sa valcujú za tepla na horúci pás. Získaný horúci pás sa potom navíja a po navíjaní sa za tepla valcovaný pás valcuje za studena na studený...

Spôsob a výrobná linka na výrobu veľmi tenkých za tepla valcovaných pásov, založené na technológii tenkej bramy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1207

Dátum: 28.08.2003

Autor: Arvedi Giovanni

MPK: B21B 37/00, B21B 1/46, B21B 1/26...

Značky: bramy, tenkých, velmi, založené, linka, tepla, válcovaných, spôsob, výrobu, výrobňa, technologii, tenkej, pásov

Text:

...detekčných bodoch pozdlž odlievaciehozariadenia uskutočňuje dynamická regulácia celkového zásobovania a/alebo rozloženia hustoty ochladzovania pozdlž odlievacieho zariadenia. Je známe, že teploty môžu byť vtomto smere ovplyvnené množstvom parametrov ako napriklad rýchlosťou odlievania, teplotou odlievania tekutej ocele, podstatou výmeny tepla vo fonne a chemickým zložením odlievanej ocele. Predpokladané povrchové teploty bramy sa vypočítavajú...

Sposob výroby izotropných elektrotechnických plechov valcovaných za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 260188

Dátum: 15.12.1998

Autor: Švantner Ján

MPK: C21D 8/12

Značky: spôsob, izotropných, válcovaných, studena, výroby, plechov, za, elektrotechnických

Text:

...~ magnetické Starnutie. Po určitej dobe od ukončenia vyrobeného cyklu, závislej na teplote, sa zvyšujú merné wattové straty v dôsledku dodatočného vylučovanie karbidov železa z tuhého roztoku. Starnutie dodatočne zhoršujúce magnetické vlastnosti dynamoplechov. zhoršuje a mení aj pôvodne charakteristiky elektrických strojov, s dlhodobým nepriaznivým dopadom na straty elektrickej energie v národnom hospodárstve. Velmi účinným opatrením na...

Výhybka válcovaných tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269893

Dátum: 14.05.1990

Autori: Chvátal Vlastimil, Aldorf Jan, Danihel Jan

MPK: B21B 39/18, B65G 13/10

Značky: tyčí, válcovaných, výhybka

Text:

...s hradítken uuołĺuje při vysunutí hrudítks vedení začátku a konců tyčí e pří zesunutí hrndítka příčný posuv dlouhých tyčí po äíkmém dopravníku. Výhybks zabraňuje poškození sousedních výshvnýeh hredítek a zvysuje propustnost trstě.Příklsd provedení výhybky valcovaných tyčí podle vynálezu je znàzorněn na výkresech. obr. 1 znázorňuje půdorys výhybky s vestavěným hrsdítken tyčí. šípka na obr. 1 udâvé smčr pohybu materiálu. sněr pohledu ne...

Spôsob výroby oceľového prášku z triesok, vznikajúcich při trieskovom obrábaní valcovaných polovýrobkov z liatych ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266263

Dátum: 13.12.1989

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/04

Značky: polovýrobkov, liatych, vznikajúcich, triesok, válcovaných, spôsob, výroby, oceli, prášků, ocelového, obrábaní, trieskovom

Text:

...100 až 500 knz na teplotu 900 až 1 200 OC a kalenia do vody z tejto teploty. Takto znkalené triesky sa osušia a rozdrobia v mlynoch na prášok veľkosti častíc po preosiati níže 0,3 mm. K takémuto prášku sa primieša práškový oxid železnatý V množstve, aby sa v takto vzniklej práškovej zmesi dosiahol pomer kyslíka a uhlíka 1,5 až 3. Táto prášková zmes sa potom dvojstupňovo žíha pri teplote v rozsahu 700 až 1 100 OC. Pritom prvý stupeň...

Způsob výroby za studena válcovaných ocelových pásů určených pro kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263547

Dátum: 11.04.1989

Autori: Místecký Emerich, Bořuta Josef, Filip František

MPK: B21B 1/28

Značky: výroby, pásu, oceľových, kalení, způsob, studena, určených, válcovaných

Text:

...přímo válcují za studena bez mezižíhání až na konečnou tlouštku, což sice v důsledcích výrazně urychluje austenitizaci při ohřevu ke kalení, ale obzvláště u podélně nědělených pásů z legovaných oceli často z důvodů nadměrného zpevnění válcováním za studena v součinnosti s mikrotrhlinami na hranách pásů dochází k jejich roztržení při průchodu zušlechtövací linkou nebo obzvláště u tenších pásů dochází ke ztrátě jejich tvarové stabilityv...

Zařízení pro dávkování sypkých mazacích látek do trub válcovaných za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255765

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hulicius Přemysl, Legart Miroslav

MPK: B21C 45/00

Značky: mazacích, dávkování, zařízení, sypkých, válcovaných, látek, tepla

Text:

...§ upevněného v držáku 3 suportu Q , suvně uspořádána plnicí hlava lg s opěrným talířem ll. Plnící hlava lg je opatřena váloovou dírou lg a opěrný talíř lg výtlačným otvorom lg, jimiž s vůlí prochází výtlačná hlava lg pístnice li pístu lg suvně uloženého ve válcové díře gg plnící hlavy lg a který je v ní posouván pístnicí ll silového válce § uloženého v držáku 3 suportu Q. Plnící hlava lg je opatřena plnícím otvorom l§,jímž se do válcové...

Plnicí komora zařízení pro dávkování sypkých mazadel do trub válcovaných za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255457

Dátum: 15.03.1988

Autori: Legart Miroslav, Hulicius Přemysl

MPK: B21C 45/00

Značky: sypkých, plnicí, komora, mazadel, válcovaných, zařízení, tepla, dávkování

Text:

...filtrační sito a z jehož Spodní části je vyveden kanálek naústěný do vrtání, a vodicí část je opatřena osovým kanálem přívodu stlačeného vzduchu, který je svým sešikmeným ústím připojen k dolnímu vyústění plnicího kanálu. Mezi osazení čela přívodní části a vodítko v němž je celá plnicí komora suvně uložena je vloženaPlnicí komora podle vynálezu podstatné zjednodušuje konstrukcí stávajících plnicích zařízení a vyznačuje se nízkým stupněm...

Regál pre skladovanie vytlačených a valcovaných gumových komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246864

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vašina Petr

MPK: B65G 1/10, A47F 3/06

Značky: válcovaných, vytlačených, skladovanie, regál, gumových, komponentov

Text:

...vytvorenia vynálezu. kde obr. 1 je zmenšený nárys regálu. obr. 2 zmenšený bokorys regálu, obr. 3 zmenšený detail spojenia zásuviek s rámoma obr. 4 zmenšený detail v čase jednostranného vodknutie pri vysunuti regálu v bokorysnom pohľade.Na ráme 10 sú uchytené pre každú zásuvku 20 spodné lišty 110 a horné lišty 120 opatrené pevnými dorazmi 121. Zásuvky 20 sú zložené z lavých pozdĺžnych nosníkov 201, stredných pozdĺžnych nosníkov 202 a pravých...

Spôsob výroby za studena valcovaných izotropných pásov pre elektrotechniku z antimónom legovanej kremíkovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 245859

Dátum: 15.12.1987

Autori: Boros Kálmán, Zalay Lászlo, Šeobák Karel, Gyarmati István, Csákvári Gábor

MPK: B21B 1/22

Značky: pásov, kremíkovej, legovanej, elektrotechniku, výroby, ocele, studena, antimónom, izotropných, spôsob, válcovaných

Text:

...vyhliadky bez ďalších vysokých investičných nákladov na. podstatné zlepšenie magnetických vlastnosti. Pre izotropné pásy vyrobené najmä s antimłúnom legovanej kremíkoIvej ocele sa tento spôsob ukazuje už neefektívnym, pretože sa nedocielujú optimalne hodnoty magnetických charakteristík pásov a. plechov z nich. Ide o antímónom legovanú kremikovú ocel o hmotnostnom zá 4kladnom zložení 0,6 až 2,9 kremíka, 0,02 až 0,06 uhlíka, 0,1 až 0,4 ...

Zařízení ke svinování za tepla válcovaných kovových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253615

Dátum: 12.11.1987

Autori: Velecký Jindřich, Plchová Anna, Pokorný Arnošt

MPK: B21B 1/26, B21C 47/02

Značky: pásu, zařízení, tepla, kovových, válcovaných, svinování

Text:

...V ose posuvu stavitelných sami Ž. Kyvný pohyb třetího zakružovacího válečku 2 ne kyvném remeni Q je zajištěn přímočarým motorem 1,Aotočně upevněným na stavitelných saních 2. Zavedení svinovaného pásu do zakružovacích válečků l, g, Ž je provedeno dvojici poháněných podávecích válečků §,g, umístěných na rámu l stroje. Horní poháněné tvarovací válečky lg, ll válečkového kalibru jsou otočné kolem své osy rotace, umistěné na dalších kyvných...

Způsob výroby za tepla válcovaných pásů z bram z niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236390

Dátum: 01.11.1987

Autori: Dědek Vladimír, Bořuta Josef, Hebda Břetislav

MPK: B21B 3/00, B21B 1/34

Značky: pásu, výroby, oceli, niobem, stabilizované, způsob, válcovaných, nerezavějící, dvoufázové, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout způsob výroby za tepla válcovaných pásů z bram z niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli. Bramy se ohřejí na teplotu v rozmezí od 1100 do 1280 °C v prostředí oxidační pecní atmosféry, s celkovou výdrží v tomto rozmezí teplot ad 1 do 10 hodin, kde doba výdrže na teplotě ohřevu od 1200 do 1250°C nepřesahuje dobu od 0,5 do 5 hodin, dále tím, že válcování bram na pásy za tepla se provádí v rozmezí tvářecích...

Způsob výroby za studena válcovaných pásů, zejména pro pružiny samonavíjecích bezpečnostních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250904

Dátum: 14.05.1987

Autori: Grmela Radovan, Vodrážka Jiří, Činka Jiří, Forejt Stanislav

MPK: C21D 8/02, C21D 9/02

Značky: samonavíjecích, bezpečnostních, zejména, válcovaných, pásu, pružiny, výroby, způsob, studena

Text:

...teplotní výdrže přenáší velmi dobré výsledky. Vstupní za tepla válcovaný pás z uhlíkaté oceli o obsahu 0,55 až 0,90 I uhlíku a rozměrech 180 až 250 x 2 až 3 mm je nejprve odokujen mořením nebo tryskáním a pak válcován s redukcí až 30 . Následující operací je žíhání na měkko při teplotě 720 až 780 °c,s výdrží na teplotě 1 až 2 hodiny a následným pomalým ochlazováním pod teplotu rekrystalizace za účelem sferoidizace karbidů a zjemnění struktury....

Zařízení k výrobě nesymetrických válcovaných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249704

Dátum: 15.04.1987

Autori: Adamus Jiří, Martinka Jaroslav, Kupčák Jaroslav

MPK: B21C 37/29

Značky: válcovaných, zařízení, nesymetrických, profilů, výrobe

Text:

...příčně nůžkami Q na chladníkové délky, doválcovává se ve válcovacím pořadí Qna jehož výběhu je dělíoí zařízení, které podélně rozstříhává etojinu I profilu gg a dělí ho tak na dva T profily ,g a jež sestává z dělíoího válcového dua gg, stabilizační armatury Q a antitorzního průvlačného vodítka 49, z něhož se rozstřihnuté T profily ,g přes výhybku dostávají na chladníky 59.Dělící válcové duo gg je tvořeno dvojicí horizontálních vál 3 249...

Způsob měření a řízení polohy válcovaných tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238662

Dátum: 15.01.1987

Autor: Palzer Otmar Csc

MPK: G05D 5/00

Značky: způsob, měření, polohy, válcovaných, tyčí, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření a řízení polohy tyčí na chladicím loži řeší problém, jak docílit menší rozptyl sledovaných konců tyčí a zmenšení vzdálenosti konců tyčí od výstupní hrany chladicího lože. Signál od teleoptického snímače, snímajícího polohu n-té tyče, se zavede v originální formě do řídícího počítače, kde se provede vyhodnocení požadované a skutečné tyče, přičemž rozdíl těchto hodnot slouží v podobě regulační odchylky k vypracování řídícího signálu...

Způsob výroby za studena válcovaných navařovacích pásků z niobem stabilizované dvoufázové korozivzdorné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234613

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vondrášek Otakar, Dědek Vladimír

MPK: C21D 8/02, C21D 9/52

Značky: výroby, způsob, dvoufázové, studena, válcovaných, navařovacích, stabilizované, korozivzdorné, pásků, oceli, niobem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby za studena válcovaných navařovacích pásků z niobem stabilizované dvoufázové korozivzdorné oceli pro jednovrstvé navařování, kde výchozí za tepla válcovaná pásová ocel se před následujícím válcováním za studena homogenizačně vyžíhá v rozmezí žíhacích teplot 850 až 1150 °C s minimální dobou výdrže 45 sekund na žíhací teplotě, načež se z žíhací teploty ochladí minimální rychlostí 500 °C za minutu až do teploty 300 až 400 °C a dále na...

Zařízení k odběru válcovaných tyčí z řady tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237427

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kampe Karl, Estenfelder Günter

MPK: B65G 59/00

Značky: tyčí, odběru, řady, zařízení, válcovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření zařízení, vhodného pro třídění válcovaných tyčí jak z magnetického materiálu, tak i z materiálu, pro něhož se technika magnetů nepoužívá, umístěného na lince pracovního pochodu, s cílem vyloučit přerušení dopravy linky pracovního pochodu pro výběr válcovaných tyčí z řady tyčí. Toto se dociluje rozmístěním skupin mezi profilovanými válečky úseku dopravníku umístěných, zvedacích hradítek, jejichž ojnicové systémy jsou...

Zásobník pro rozvolnění svazku válcovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229472

Dátum: 01.03.1986

Autori: Babíček Josef, Hrdý Jan, Zeman Jaroslav

MPK: B65G 47/00

Značky: rozvolnění, materiálů, zásobník, válcovaných, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník tvořený nosnou konstrukcí je opatřen sklopným rámem se zvedacím zařízením. Sklopný rám pak obsahuje pohyblivé zarážky spojené s posouvacím mechanismem. Vynález lze využít v těch odvětvích průmyslu, kde je potřeba rozvolňování válcovaných materiálů s návazností na další zpracování.

Rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcováných a plynule litých sochorů a bram

Načítavanie...

Číslo patentu: 220826

Dátum: 15.12.1985

Autori: Cagaš Jaroslav, Koláček Jaromír

Značky: válcovaných, podepírání, sochorů, plynule, zejména, materiálů, litých, rošt, horkých

Zhrnutie / Anotácia:

ředmětem vynálezu je rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcovaných a plynule litých sochorů a bram, a jeho účelem je vyřešení prostorově tuhého spojení roštnic s příčníky při dokonalém zachycení všech sil působících na roštnice a jejich snadnou montáž. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením podélné drážky (4) v dolní ploše roštnice (1), kterou tato roštnice (1) dosedá na úchytné žebro (2) příčníku (3). Do podélné drážky (4) zasahují...

Zařízení pro orientované ukládání válcovaných nebo profilovaných tyčových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224510

Dátum: 15.12.1985

Autori: Šafr Zdeněk, Moravec Petr, Bednář Ladislav, Vydra Alois

Značky: zařízení, tyčových, profilovaných, ukládání, válcovaných, orientované, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro orientované ukládání válcovaných nebo profilovaných tyčových předmětů, zejména ocelových vývalků s průřezem tvaru U nebo jiných profilů, které nejsou symetrická kolem jedné z příčných os vývalků, příčně nebo podélně přisunovaných k ukládacímu zařízení, vyznačující se tím, že sestává ze dvou ukládacích ramen (10,, 20), která jsou nasunuta na hřídelích (30, 40) uložených pod horní úrovní horizontálního vlečníku (50) a jsou opatřena...

Zařízení pro regulaci tepelného režimu pásů válcovaných za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 219757

Dátum: 15.09.1985

Autori: Sedláček Alois, Brabec Jiří, Skrziszowski Amandus, Žák František

Značky: pásu, režimu, studena, regulaci, válcovaných, tepelného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci tepelného režimu pásů, válcovaných za studena, které zaručuje dodržení teploty spásu v požadovaném rozmezí na výstupu ze stolice. Podstatou vynálezu je zapojení jednotlivých bloků zařízení, které sestává z řídicího bloku, čidel teploty pásu, čidla rychlosti válcování, čidel tlaku média v tryskách, ovládacích prvků regulačních ventilů v přívodních vedeních, ovládacího prvku střídacího ventilu rozváděcího a...

Způsob výroby zastudena válcovaných izotropních transformátorových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224886

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vondrášek Otakar, Žídek Artur

Značky: izotropních, pásu, způsob, zastudena, válcovaných, výroby, transformátorových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby zastudena válcovaných izotropních transformátorových pásů se zvýšenou plasticitou, vyznačený tím, že omořený pás je válcován zastudena přímo na konečnou tloušťku, dále je průběžně žíhán v teplotním rozmezí 800 až 950 °C po dobu 1 až 4 minut ve vodíko-dusíkové atmosféře, načež je žíhán stacionérně při teplotě 950 až 1000 °C, po dobu 10 až 30 hodin ve vodíko-dusíkové atmosféře a potom je žíhán a rovnán průběžně při teplotě 780 až...

Způsob spojitého tepelného zpracování ocelových plechů válcovaných zastudena

Načítavanie...

Číslo patentu: 222158

Dátum: 15.05.1985

Autori: Economopoulos Marios, Paulus Philippe

Značky: způsob, spojitého, oceľových, tepelného, zpracování, válcovaných, plechů, zastudena

Zhrnutie / Anotácia:

Za studena válcovaný ocelový plech tloušťky g (mm) se zahřívá nad rekrystalizační teplotu a poté dvoufázově chladí po nořením do vodné lázně o teplotě 80 až 150 °C. Během první fáze se plech ochladí na teplotu v rozmezí 200 až 425 °C rychlostí v1 rovnou 25 až 180 °C.s-1 a součin vl.e se udržuje na hodnotě vyšší než 25. Ve druhé fázi je rychlost v2 ochlazování 90 až 500 °C.s-1 a součin v2.e se udržuje na hodnotě rovné nejméně 75.

Zařízení na odstraňování otřepů na válcovaných tyčích kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218278

Dátum: 15.02.1985

Autori: Drnec František, Bejček Josef

Značky: kruhového, tyčích, odstraňování, zařízení, otřepů, válcovaných, průřezu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hutní výroby v úpravnách válcovaných tyčí kruhového průřezu. Řeší zařízení na odstranění otřepů na obou koncích tyčí kruhového průřezu, které vznikají při řezání vývalků za tepla. Současně řeší odstranění fyzicky namáhavé práce. Zařízení na odstraňování otřepů na tyčích kruhového průřezu se vyznačuje tím, že nad válečkovým dopravníkem jsou na nosníku umístěny dvě speciální brusky A a B. Každá speciální bruska se skládá ze...