Patenty so značkou «válcová»

Kĺbový hriadeľ a valcová posuvná jednotka k nemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288347

Dátum: 10.03.2016

Autori: Disser Claus, Lutz Mathias

MPK: B60K 17/22, F16D 3/06

Značky: kĺbový, posuvná, hriadel, jednotka, válcová

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je kĺbový hriadeľ (1) s dvoma pevne krútivo navzájom spojenými hriadeľovými segmentmi (2, 3), ktoré sú spojené cez stredový kĺb (4), ktorý je konštruovaný ako rovnobežný pevný kĺb, s umiestneným rovnobežným pevným kĺbom a valcovými posuvnými jednotkami (8, 9). Valcová posuvná jednotka (8, 9) je vytvorená prostredníctvom profilovej objímky (8e, 9e) s drážkami prostredníctvom čapu (8c, 9c) a s usporiadanými guľôčkami (8b, 9b)...

Samonosná valcová nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6243

Dátum: 02.10.2012

Autor: Janušík Tomáš

MPK: B65D 88/06, E04H 7/02, E03F 11/00...

Značky: nádrž, válcová, samonosná

Text:

...dielov je vykonané zvarom a/alebo lepenim.Výhodou nádrže podľa technického riešenia je jej Samonosná konštrukcia, nie je ju nutné osadzovať na vopred vybetónovanú dosku, je určená do akéhokoľvek podložia aj s výskytom spodnej vody. Upevnením priehradky s prietokom vnútri plášťa samonosnej valcovej nádrže vznikne dvoj- a viackomorový septik alebo žumpa. Samonosná nádrž podľa technického riešenia umožňuje ľahkú prepravu a uloženie do...

Plochý kľúč pre uzamykaciu valcovú vložku a uzamykacia valcová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17074

Dátum: 19.03.2012

Autori: Kornhofer Markus, Navratil Heinz

MPK: E05B 19/00, E05B 27/00

Značky: valcovú, uzamykacia, vložku, kľúč, plochy, válcová, uzamykaciu, vložka

Text:

...klúča anovom nasnimani originálneho kľúča. Nové upnutie na zhotovenie proñlovej drážky so zápichomvedeným v inom uhle ako má pôvodný zápich vedený v stredovej línii proľilovej drážky však nevyhnutne spôsobí bočný posun, takže odbočujúcu drážku, resp. z drážky do strany vychádzajúcu ďalšiu drážku pokiaľ ide o jej rozmery a funkčnosť nebolo možne s nízkymi nákladmi zhotoviť.0007 Z hľadiska nákladov bola výhodná a presná výrobav praxi...

Valcová zámka, predovšetkým do motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 287651

Dátum: 11.04.2011

Autori: Čapka Aleš, Holub Simon

MPK: E05B 17/04, E05B 65/12, E05B 29/00...

Značky: válcová, motorových, vozidiel, predovšetkým, zámka

Zhrnutie / Anotácia:

Valcová zámka, predovšetkým do motorových vozidiel, pozostávajúca zo skrine, vo valcovej dutine ktorej je umiestnené otočne jadro s kľúčovým kanálom a odpruženými lamelami, ktorej blokovacie výstupky zasahujú pri absencii patričného kľúča v kľúčovom kanáli do blokovacích drážok vytvorených v člene, v ktorom je jadro otočne uložené a pri zasunutom patričnom kľúči v kľúčovom kanáli nepresahujú blokovacie výstupky lamiel obvod jadra, pričom...

Programovateľná valcová vložka zámku, s vysokým počtom kombinácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19275

Dátum: 15.11.2010

Autor: Loreti Alberto

MPK: E05B 27/10, E05B 29/04

Značky: kombinácii, vložka, vysokým, programovatelná, počtom, válcová, zámku

Text:

...počet závisí na rozstupe zodpovedajúcich ozubení každej dvojice kľúčových bežcov a blokovacích kolíkov. Čím menší je rozstup, tým vyšší je počet možných kodiñkácií. Rozstup týchto ozubení však nemôže byť znížený pod isté medze, na jednej strane, pretože by to zahŕňalo väčšie ťažkosti pri výrobe, a na druhej strane, pretože zachytávanie medzi dvojicami kľúčových bežcov a blokovacími kolíkmi by už nemalo dostatočnú mechanickú pevnosť.0006...

Profilová valcová vložka zámku a príslušný kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12574

Dátum: 10.06.2009

Autori: Ziaja Klaus, Nguyen Toan

MPK: E05B 35/00, E05B 27/00

Značky: zámku, kľúč, válcová, vložka, profilová, príslušný

Text:

...význam pre vynález má preto oddelenie medzi pohybom zamykacieho elementu a pohybom presuvného elementu, ktore sú vzájomne spojené iba cez spoločné(0017) Vratná pružina pritom môže pôsobiť priamo na presuvný element, aby boli trvalo savyskytujúce trecie sily udržiavaná čo najmenšie.(0018) Prevodové napojenie nastáva výhodne čisto tvarovým stykom cez párovanie relatívne vzájomne pohyblivých kontaktných plôch, z ktorých sa vždy jedna...

Valcová vložka zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7948

Dátum: 19.10.2006

Autori: Loeb-ullmann Christopher, Masche Toralf, Gürtler Jens, Pfab Lothar, Neumann Matthias, Weisheit Eberhard

MPK: E05B 27/00, E05B 47/00

Značky: válcová, vložka, zámku

Text:

...klúča mohol pohybovať do otvorenej polohy motor, už nearetovaný voči otáčaniu, a tým aj otočná závora. Riešenie spočívav tom, že otočná závora alebo prinajmenšom blokovacie rameno páky otočnejzávory, ako aj blokovaci prvok, sa oba skladajú zmäkkého magnetického materiálu. Siločiary externého magnetu sa sústreďujú vždy na miesto najmenšieho odstupu medzi oboma časťami, tam dosahujú najvyššie hustoty toku anajväčšíeho vzájomného priťahovanie...

Viacčlánková valcová elektróda na elektrolytické čistenie vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4559

Dátum: 07.09.2006

Autor: Kolesár Milan

MPK: C02F 1/461

Značky: čistenie, válcová, elektrolytické, viacčlánková, elektroda

Text:

...na čistené médium,kontinuitu alebo diskontinuitu procesu čistenia, objem reaktora a požadované množstvo čisteného média v danom časovom intervale. Viacprvková sústava valcových elektród pre elektrolyticke čistenie vôd dosahuje optimálnu účinnost najmä tým, že zabezpečuje rovnomemé vyplnenie celého objemu s maximálnou účinnou plochou jednotlivých prvkov pri použití reaktora s kruhovým prierezom, pričom sa minimalizuje výskyt tzv....

Plochý kľúč a valcová zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284996

Dátum: 20.03.2006

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 19/00, E05B 27/00

Značky: kľúč, zámka, válcová, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý kľúč valcovej zámky je na čelnej strane ozubenia vybavený aspoň dvoma ovládacími krivkami (32, 33, 34, 35) s ovládacími plochami snímateľnými na snímacích miestach (36, 37) prostredníctvom jadrových kolíčkov (5) valcovej zámky. Ovládacie krivky (32, 33, 34, 35) sú usporiadané bezprostredne pozdĺž strednej pozdĺžnej roviny (13) plochého kľúča (4) a ten je v oblasti svojej chrbtovej časti prípadne vybavený pozdĺžnymi profilovými drážkami...

Valcová zámka s valcovým lôžkom a plochý kľúč k valcovej zámke

Načítavanie...

Číslo patentu: 284924

Dátum: 20.01.2006

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 27/00

Značky: kľúč, zámka, válcová, plochy, zámke, lôžkom, valcovej, valcovým

Zhrnutie / Anotácia:

Pri valcovej zámke s valcovým lôžkom (1) a v nej otočne uloženým valcovým jadrom (2) vybavená kľúčovým kanálikom (4) a snímacími prvkami (25) na ovládacie plôšky plochého kľúča (5) a blokovacími prvkami na zabránenie alebo umožnenie otáčaniu valcového jadra (2), má vo valcovom jadre (2) v rovine priečnej vzhľadom na pozdĺžnu strednú rovinu (7) valcovej zámky usporiadanú posuvnú záchytku (26), ktorá na zúženej strane svojou zarážkou (27)...

Valcová vložka zámky na kľúč s driekom nekruhového prierezu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6903

Dátum: 09.01.2006

Autori: Barge Eric, Dupre Philippe

MPK: E05B 15/00

Značky: vložka, zámky, válcová, nekruhového, driekom, kľúč, prierezu

Text:

...a uzatvorenou polohou, v ktorej sú zmienené štrbiny, t.j. vstupná štrbina a sekundárna štrbina, uhlovo presadené voči sebe navzájom a zmienené zakrývajúce koliesko zakrýva aspoň čiastočne uvedenú vstupnú štrbinu po tom, čo bolo uvedeným kľúčom otočené a podľa tohto vynálezu zmienené zakrývajúce koliesko vykazuje blokaćné prostriedky pre rotačné zablokovania uvedeného hriadeľa pre aktiváciu pri tom, ked sa zmienené zakrývajúce koliesko...

Plochý kľúč a valcová zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8179

Dátum: 17.10.2005

Autor: Baumhauer Walter

MPK: E05B 27/10, E05B 19/00

Značky: zámka, válcová, kľúč, plochy

Text:

...Ostatné charakteristické znaky avlastnosti vynálezu je možnéFig. 1 zobrazuje bočný pohľad na výrez plochého kľúča vynájdenej kombinácie kľúč - zámka. Fig. 2 zobrazuje priečny rez plochým kľúčom vynájdenej kombinácie kľúč - zámka s ovládacím a blokovacím prvkom. Fig. 3 zobrazuje ďalší priečny rez plochým kľúčom vynájdenej kombinácie kľúč ~ zámka s ovládacím a blokovacím prvkom. Fig. 4 zobrazuje priečny rez zámkou vynájdenej...

Plochý kľúč a valcová zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284587

Dátum: 09.06.2005

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 19/02, E05B 19/00

Značky: kľúč, plochy, zámka, válcová

Zhrnutie / Anotácia:

Pri plochom kľúči a valcovej zámke, ktorého driek (2) je na obidvoch plochých stranách v úseku (3) vybavený pozdĺžnym profilom s profilovými drážkami (15) a/alebo s profilovými rebrami (14), pričom profil hrotu (6) drieku (2) plochého kľúča (1) je odlišný od profilu drieku (2), ktorý má na svojej dolnej časti v oblasti hrotu (6) aspoň jeden prvý zárez (5') na ovládanie pridržiavacieho prvku (18) kolíčka a profil hrotu (6) drieku (2) je...

Valcová zámka a plochý kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 284563

Dátum: 03.06.2005

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 27/00

Značky: válcová, plochy, kľúč, zámka

Zhrnutie / Anotácia:

Pri valcovej zámke s valcovitým puzdrom (1) a v ňom otočne uloženým valcovým jadrom (2), ktoré je vybavené kľúčovým kanálikom (3) na zavedenie plochého kľúča (4), s posuvným a plochým kľúčom (4) ovládanými jadrovými kolíčkami (5) a s aspoň jedným uzavieracím prvkom (6) na snímanie ich presunutej plochy so zrážkovým vybraním (7) vo valcovom puzdre (1), prirazeným k uzavieraciemu prvku (6), pričom jadrové kolíčky (5) sú posuvne uložené vo...

Otočná valcová zámková vložka bezpečnostného zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4454

Dátum: 08.03.2005

Autor: Keller Ernst

MPK: E05B 27/00

Značky: otočná, zámku, zámková, bezpečnostného, válcová, vložka

Text:

...uchytenie vždy jedného statorového koliku 25.0013 Na obrázku 3 blokujú všetky statorové koliky 25 rotor 2 negatívne, t.j. líniu strihu medzi rotorom 2 a statorom 3. Statorové koliky 25 dosadajú na palec 10, 10 a, resp. 10 b. Ak sa do kľúčovej drážky 5 rotora 2 vloží kľúč 4 zobrazený na obrázku 4, tak stavítka Z 1 až Z 3 sa zaradia podľa obrazku 4. Rotor 2 je takto voľný a možno nim otáčať. Na zaradenie stavitok Z 1 až Z 3 má kľúč 4 otvory .9,...

Valcová rovnačka s premennou osovou vzdialenosťou valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4044

Dátum: 01.03.2005

Autori: Kircher Dominique, Bourgon Jacques-yves

MPK: B21D 1/00

Značky: valcov, osovou, rovnačka, premennou, válcová, vzdialenosťou

Text:

...jedna z osových vzdialenosti Ex s 5 S x S n-4 je taká, že 0,80 S R/Ex S 0,90 a 0,75 S R/E(x 1) S 0,85 a pre k (x 2) až n, 0,70 S R/Ek S 0,80.Predmetom vynálezu je tiež spôsob rovnania kovového pása, najmä oceľového pása,pri ktorom sa použije rovnačka so stupňom plastifikácie vyšším alebo rovným 60 alebo niž ším alebo rovným 90.Ako bude zrejmé, vynález spočíva v navrhnutí rovnačky, v ktorej aspoň prvých päť valcov od vstupu rovnačky má pomer...

Valcová zámka, najmä pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3787

Dátum: 06.04.2004

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: E05B 65/12, E05B 29/02

Značky: vozidla, zámka, najmä, válcová, motorové

Text:

...uložená blokujúca klietka 3 obsahujúca dve blokujúce drážky 31, ktorými vystupujú lamely 22 jadra 2, pokiaľ V kľúčovom kanálejadra 2 nieje zasunutý patričný kľúč. Na blokujúcej klietke 3 sú na obvode čelnej strany 32 Vytvorené dve vybrania 33, ktorých uhol je 40 ° (obr. 2). Na vnútornej stene valcovej dutiny skrine l sú Vytvorené dva výstupky 11 rovnakého tvaru ako majú vybrania 33 na blokujúcej klietke 3, pričom výstupky 11 do vybrania 33...

Valcová zámka s valcovým lôžkom a v ňom otočne uloženým valcovým jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1163

Dátum: 23.08.2002

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 21/00, E05B 29/00

Značky: zámka, válcová, jadrom, valcovým, uloženým, otočné, lôžkom

Text:

...pretože nos 21 zastáva v sedle 13.Vďalšom vyhotovení, ktoré je znázornené na obr. 5 a 6, sú na doštičkách g upravené prídavné blokovacie prvky vtvare blokovacích nosov. Tieto blokovacie nosy 11 vblokovacej polohe zapadajú do sedlovej drážky E valcového lôžka § a prídavne kzablokovanému zamykaciemu čapu 51 zabraňujú otáčanie valcového jadra g vo valcovom lôžku 5. Naproti tomu, pri použití správneho kľúča sú blokovacie nosy-17 vo vnútri...

Bezpečnostná valcová vložka zámky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2594

Dátum: 14.08.2000

Autori: Dvořák Tomáš, Vladík Miroslav, Brandejs Josef

MPK: E05B 31/00, E05B 19/00

Značky: válcová, vložka, zámky, bezpečnostná

Text:

...lamiel. Bočná vodiaca drážka tvorí na špičke kľúča rozšírenie na ľahké vedenie čapovPrehľad gbrázkov na výkreseNa priloženom obr. 1 je znázomený pozdĺžny rez bezpečnostnou valcovou vložkou zámky. na obr. 2 je znázornený priečny rez bezpečnostnou valoovou vložkou zámky a naobr. 3 je znázornený kryt otvorov lamiel.Ako vyplýva z obr. 1, 2 a 3 bezpečnostná valcová vložka zámky pozostáva z telesa L v ktorom sú proti sebe uniestnené valce...

Valcová nožička z plastov pre kompletizáciu paliet prostých

Načítavanie...

Číslo patentu: 260254

Dátum: 15.12.1998

Autor: Beličák Emil

MPK: B65D 19/38

Značky: paliet, kompletizáciu, plastov, prostých, nožička, válcová

Text:

...zaberajú podstatne menší priestor ako palety drevené,na nožičky nepôsobí agresívne prostredie,využíva sa odpadov pri sprac-ovaní plastov.Na pripojenom výkrese obr. 1 je zostava..nožičky, na obr. za je nosná časť valcovitéh-o tvaru v reze .a na obr. Zb pôdorys, naValcová nožička z plastov pozostáva z n-osnej časti 1 obr. 2, ktorá na v. strede vnútornej časti po obvode valca výstupok 5 a »na dvoch protilahlých miestach vrchnej i spodnej...

Zubná riasinková valcová dvojkefka so vzájomnou protismernou rotáciou a hydraulickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 534

Dátum: 10.08.1994

Autor: Šmejkal Miloš

MPK: A61C 17/22

Značky: zubná, válcová, dvojkefka, pohonom, hydraulickým, rotáciou, vzájomnou, protismernou, riasinková

Text:

...zmysel otáčania valcových kefiek v ich funkčnej časti, kde sa valcové kefky otáčajú do seba a dochádza tak k čisteniu zubov pozdlžnym smerom v osi zubu a nedochádza k priečnemu ryhovaniu povrchu zubov. Ďalej sú ďasná priaznivým sposobom masirované avzhfaďom k zmyslu otáčania válcových kełiek nedochádza k ichPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je podrobnejšie vysvetlené na priloženom I I V v ,v l I výkrese ,na ktorom su v...

Čelní válcová fréza s výměnným kotoučovým držákem řezných destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 269797

Dátum: 14.05.1990

Autori: Oechsner Gerd-werner, Kürschner Dietmar, Lützkendorf Detlef, Ender Gerhard, Reinhardt Hermann, Dressel Eberhardt

MPK: B23C 5/20

Značky: fréza, válcová, destiček, držákem, kotoučovým, čelní, řezných, výměnným

Text:

...neaanň. Huąqnrca ueurpnpynmunu noaepxuocranu non nncxunyw uepmaaxy. noaonxoàue BucTynb KDTDPOĚ cnacmeuu coorsercwaynmunn pannambuunn ueuTpnpynmMMH noaepxnocranu. Buaronapa aToMy He Tpesyerca uenTpuýynmeü uanou.Hncxoaaq uepmaaxa Topuoaux pemymnx nnacTHHoK coennunewca c Kopnycon nocpencwaon BHHTa c nayxaaronnoä pesneoñ. Ecmu npu aaapuu nucxoaaa nepmanka noapemnaerca. TU ee Momuo cnarb cKopnyca. DTBEPHYB BHMT C uayxsaxnnnoñ peabóoñ. a sareu...

Válcová štěrbinová nádrž z plechu nebo laminátu s prstencovým usazovákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269052

Dátum: 11.04.1990

Autori: Topinka Otto, Batěk Jiří, Brada František

MPK: C02F 3/00

Značky: nádrž, prstencovým, laminátu, štěrbinová, usazovákem, válcová, plechů

Text:

...Ve dně radiálně protákaněho usasováku je mezi prstencovou vestavbou s vestavbou tvaru pláätě konolého kužele vytvořena ětěrbina, která odděluje prostor radiálně protákaněho usasováku od vyhnívacího prostoru těrbinová nádrže.Podstata vynálezu spočívá v tom, že odpadní voda pfivedená do přítokověho žlabu na vnitřní straně prstencového radiálně protákanáho usezováku, prepadá po celém vnitřním obvodu prstencováho radiálně protáksnáho usazováku,...

Polohovací zařízení, zejména pro válcová tělesa velkých hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 268101

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smetana Josef, Žebrák Ivan, Souček Václav

MPK: B65G 7/08, B65G 57/08

Značky: zejména, hmotnosti, veľkých, válcová, polohovací, zařízení, tělesa

Text:

...na obr. 1, je boční pohled na jeho základní polohu, na obr. 2, je pohled na zařízení v poloze sklopeně o 90 ° a na obr. 3, je půdorys zařízení v základní poloze.Polohovací zařízení, zejména pro válcovú tělesa velkých hmotností podle příkladného provedení, se skládá z nosného roštu g, k němuž je upevněn boční nosník 1, který má tvar píemene V a je opatřen na šikmých částech po celé jejích výšce příchytnýli prvky,k nimž jsou připevněny dvě...

Válcová papírová dutinka pro rychlonavíjení, zejména chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265745

Dátum: 14.11.1989

Autori: Halbrštát Jaroslav, Hanus Rudolf

MPK: B31C 1/00

Značky: papírová, vláken, chemických, zejména, rychlonavíjení, dutinka, válcová

Text:

...druhé straně čela dutinky vlivem vyvýšeni materiálu stěny dutinky při šikmém ořezu nebo výstupku při tvarověm ořezu materiál stěny přebývá. Při tom dutinkase šikmým ořezem vykazuje větší dynamickou nevyváženost než dutinka s tvarovým ořezem.Podstata vynálezu spočĺvá v provedení jednoho nebo vice vyvažovacich otvorü na stěně dutinky při okraji čela dutinky s výsekem nebo přímo na okraji čela je proveden jeden neho vice odlehčovaclch výseků,...

Válcová rotačná kefa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261518

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jalakša Vladimír

MPK: A46B 3/00, B60S 3/00, B04B 1/04...

Značky: rotačná, válcová

Text:

...na nosnom lane, čim sa zvýši jeho životnosť. Podstatou vynálezu ďalej je, že rad vlasov v mieste priehybu oko lo nosného prvku je fixovaný obojstranne,v mieste priehybu prešitá vláknom alebo ti fxäćľatñďmrevedená tvarovanou pružnou ob jímkou, Toto umožňuje pri výrobe segmentov použit motorické navíjanie vlasu a jednoduché fixovanie vlasu na nosnom dutom prvku.Príklad vyhotovenia rotačnej kefy podľa vynálezu je zobrazený na pripojených...

Stojatá válcová nádoba s odlehčenou výstelkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246357

Dátum: 01.08.1988

Autor: Tesao Stanislav

MPK: B65D 85/84, B65D 88/74

Značky: stojatá, výstelkou, válcová, odlehčenou, nádoba

Text:

...hy i 3 246 357 drostatického tlaku média je prostřednictvím inertní kapaliny přenášeno přímo do nosného pláště a výstelková část zůstává bud zcela nezatížena, nebo zachycuje pouze silové účinky od rozdílu hydrostatických tlaků v případě nestejných specifických hmotnos tí skladované a inertní kapaliny.Příkladná provedení nádoby podle vynálezu je znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je naznačeno řeěenízy s plovoucí...

Válcová jednotka vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245434

Dátum: 01.07.1988

Autori: Krasnoperov Nikolaj Saveljevie, Skobelkin Oleg Addejevie, Klecko Valentin Sergejevie

MPK: F02F 1/08

Značky: válcová, vzduchem, motorů, jednotka, chlazeného, spalovacího

Text:

...vůle vyloučením vlivu tepelné roztažnosti hlavy válce.Válcová jednotka vzduchem chlazeného spalovacího motoru je tvořena válcem nebo vložkou z těžkého kovu a hlavou z lehkého kovu, jež jsou vzájemně spojeny a opatřeny žebry 3 v hlavě válce jsou vytvořeny kanály pro sání a výfuk a jsou v ní uloženy ventily, kozlík nebo šrouby s vahadly ventilů na něž navazují zve dací tyčka a zvedátko. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dnoválce nebo...

Víceřadá válcová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255002

Dátum: 15.02.1988

Autori: Brkl Karel, Orel Eduard

MPK: E05B 27/06

Značky: válcová, vložka, víceřadá

Text:

...počtu kombinací je znemožněno otevření sousedním uzávěrem. Vzhledem k tomu, že ve vložce je použito více řad.stavítek, je znemožněno vyhmátnutí. Další výhodou je nosné těleso tvaru pouzdra, ve kterém se celý mechanismus pouze otáčí. Pro svou jednoduchost může být těleso kalené a tím je vložka chráněna proti odvrtání jak z čela, tak i z boku.Příklad provedení vložky se třemi řadamí stavítek je znázorněn na obr. 1 - 4. Obr. 1 znázorňuje...

Válcová jednotka vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246284

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hendriks Petrus Franciscus Alphonsus Maria

MPK: F02F 1/08

Značky: vzduchem, jednotka, chlazeného, motorů, válcová, spalovacího

Text:

...dilatací na zvyšovaní předpětí kotevních šroubů, se všemi nepříznivými důsledky z hlediska zajištění těsnosti hlavy a válce, jsou však náročné z hlediska technologie výroby a montážních, zvláště u víceválcových motorů je znesnadněn přístup k zavrtným šroubům při montáži a demontáži válcové jednotky.Cílem vynálezu je odstranění vlivu dilatací na životnost válcové jednotky a zjednodušení a urychleni její montáže.Podstata upevnění válcové...

Válcová otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253022

Dátum: 15.10.1987

Autor: Husák Pavel

MPK: F16H 5/04, B06K 17/00

Značky: kulisa, řadicí, otočná, válcová

Text:

...byl řešen k vyjímání nástroje nebo pomocného výrobníhn zařízení kolmo od jedné dělicí roviny. Neumožñují to tvarovaná boky drážek pro váloové čepy ani zvlášt upravené boky drážek pro rolny otočné ná vllcových čepech, kdy rolny nohou nít tvar polokulové plochy. Doond známá řadící Mulň ay sklćdené 5 včtčího počtu hočních qlomontů pro tokzvenou výrobní jednoduchost jsou prá ně a někdy i provozu nćnč spolehlivá. U dělené řadící kulísy, v...

Válcová otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 240631

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dóda Margit, Fekete Márton, György Lajos

MPK: F16H 5/04

Značky: válcová, kulisa, otočná, řadicí

Text:

...z plastu je rovněž nevýhodná pro obtížnou výrobu složitě tvarovaného plastového pláště. Skládaná otočná kulisa ze dvou čel a řadicích kotoučůje pro velkosériovou výrobu rovněž složítá, zdlouhavá a nákladná.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny válcovou řadící kulísou řadícího ústrojí převodcvekmotocyklü a jiných vozidel podle vynálezu, jehož podstatou je, že otočná řadící kulisaje složená z náboje a alespoň dvou kotoučů, přičemž na každém...

Vertikální laminátová válcová nádrž s laminátovým podstavcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251578

Dátum: 16.07.1987

Autori: Smílek Jiří, Ryšavý Lubomír

MPK: B65D 88/06

Značky: laminátová, vertikální, válcová, nádrž, laminátovým, podstavcem

Text:

...ze sílením.Základní část podstavce, laminátový lub, se vyrábí současně při navíjení pláště nádoby. Spojení nádrže s podstavcem se provádí jednou operací, a to bandážovým spojem pláště, dna a podstavce přelaminováním. VDalší výhodou je odolnost podstavce v agresívním prostředí a snížení celkové hmotnosti vertikální válcové nádrže. Řešení se jeví výhodnější i z pevnostního hlediska a z pohledu tepelných dilatacĺ. Z výrobního hlediska...

Válcová stupňovitá fréza pro hlubinné vrtání s vodicí hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251206

Dátum: 11.06.1987

Autor: Dienemann Werner

MPK: E21B 29/00

Značky: hlubinné, hlavou, fréza, vodiči, válcová, stupňovitá, vrtání

Text:

...unnnnpnqecxue pemymne ýpesu, Maxonnmnecn Hánonmmmwoäé ncnonuenu Tax, qwo.Moryw coeąnnxŕbcn nocpecTnoM MyTOBmX xynaqxoamx Koneu 4.Ínanee, nanpaanenue 5 ncnonneuo c rnanxoň öoxonbñ HOBQDXHOCTBD, nonaeprmeücs saxanxe, max qmo ne nponcxónr ůpeaeponąnne. Hepen npHMeHeHHeM Taxoro mne aepa cnaqana coönpamrca nmőpannme ůpesepnme Konbua 3 Ha nonmň mrox Tax, qroöm nucwynu MYQTOBHR Konen 4 nxonunu 9 nasu Kónbnenux Qpes. nocne aroro Hannaänsaercn...

Stavebnicová válcová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251112

Dátum: 11.06.1987

Autori: Doleček Luboš, Orel Eduard

MPK: E05B 27/04

Značky: válcová, vložka, stavebnicová

Text:

...bud stejným klíčem nebo i roz~ dílným klíčem na jedné straně vložka s vyšší bezpečnosti a na druhé straně doplňovací díl s knoflíkem na jedné straně vložka, druhou stranu tvoří opěra pro upevnění vložkyPříklad provedení Stavebnicové válcové vložky je znázorněn na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje svislý podélný řez dvojitou válcovou vložkou, kde na levé straně je vložka Víceřadá a na pravé straně vložka jednořadá. Obr. 2 znázorňuje pohled na...

Válcová chlopeň závěsu pro okenní a dveřní rámy a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238360

Dátum: 15.04.1987

Autor: Prosdocimo Luciano

MPK: E05D 5/08

Značky: výroby, závěsu, okenní, válcová, způsob, dveřní, rámy, její, chlopeň

Zhrnutie / Anotácia:

Válcová chlopeň okenního nebo dveřního závěsu sestává z nejméně dvou válcových částí různého průměru, navazujících na sebe komole kuželovou spojovací částí, z nichž na nejméně dvou válcových částech a spojovacím komole kuželovém useku je vytvořen rovnoměrný spojitý závit pilovitého profilu, jehož zadní bok je téměř kolmý na osu válcového křídla a jehož přední bok svírá s osou válcového křídla úhel mezi 20° a 50°. Válcová část s větším průměrem...

Válcová jednotka vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237623

Dátum: 16.02.1987

Autor: Mück Tomáš

MPK: F02F 1/00

Značky: jednotka, spalovacího, chlazeného, vzduchem, válcová, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká válcové jednotky vzduchem chlazeného spalovacího motoru, připevněné ke klikové skříni přírubovým spojem závrtnými šrouby. Uspořádání válcové jednotky podle vynálezu spočívá v tom, že válec tvoří jeden celek s klenbou, v niž jsou vytvořeny otvory pro ventilová sedla, uspořádaná v hlavě válce. Ventilová sedla hlavy válce jsou v otvorech klenby válce utěsněna podložkami z měkkého kovu "C" kroužky. Kompletní hlava válce je k válci...

Vertikální válcová vinutá laminátová nádoba s ručně laminovaným dvojitým dnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233136

Dátum: 01.01.1987

Autori: Skupin Lumír, Hovorka Jaromír

MPK: B32B 1/02

Značky: vertikální, laminovaným, vinutá, nádoba, ručné, laminátová, válcová, dvojitým

Zhrnutie / Anotácia:

Vertikální válcová laminátová nádoba sestává z vinutého laminátového pláště a dvojitého ručně kladeného dna. Provedení dna umožňuje jednoduchou výrobu nádoby a tím, že horní část dna je ve spádu, také dokonalé vyprázdnění nádoby výpustným otvorem, její snadné čištění i umístění kohoutu výpuště v dostatečné výši nad podlahou. Pláště dvojitého dna rovněž příznivě působí ze statického hlediska redukováním ohybových momentů, což dovoluje provést...