Patenty so značkou «valcov»

Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov v bloku valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288181

Dátum: 19.03.2014

Autor: Topor Karol

MPK: F04B 1/20

Značky: zdvihu, axiálneho, mechanizmus, piestikov, valcov, bloků, ovládania

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov (5) v bloku valcov (3), uložený v prednej časti telesa (1) s predpísanou vôľou (27) regulačných axiálnych hydrogenerátorov alebo axiálnych regulačných hydromotorov. Mechanizmus je ovládaný pomocou výkyvného držiaka (2), na ktorom je uložená tlaková doska (7), po ktorej sa pohybujú kĺzadlá (8), pridržiavané pridržiavačom (9) kĺzadiel. Výkyvný držiak (2) je v prednej časti telesa (1) uložený na...

Spôsob kontroly priechodnosti kanálikov výrobku, najmä vodného jadra hlavy valcov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5608

Dátum: 08.11.2010

Autori: Bartoš Marek, Kočiš Igor, Krššák Peter, Držík Vladimír, Balog Martin

MPK: G01N 21/88, B22C 9/10

Značky: spôsobu, vodného, vykonávanie, tohto, zariadenie, kanálikov, kontroly, spôsob, hlavy, priechodnosti, najmä, jádra, valcov, výrobků

Text:

...obsahuje minimálne jednu zostavu meracích sond tvorenú minimálne jednou meracou sondou obsahujúcou minimálne jeden vysielací prvok na vysielanie v rozsahu viditeľného spektra a/alebo infračerveného spektra v oblasti vlnovej dĺžky 400 nm až 1500 nm a minimálne jednou meracou sondou obsahujúcou minimálne jeden prijímací prvok na prij atie signálu z vysielacieho prvku, táto zostava meracích sond je pripojená na riadiacu jednotku meracích sond,...

Systém výmenných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19558

Dátum: 17.09.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E05B 9/04, E05B 41/00, E05B 63/14...

Značky: valcov, systém, výmenných

Text:

...druhý variant uskutočnenia systému výmenných valcov podľa tohto vynálezu, Obr. 5 pohľad spredu na systém výmenných valcov z obr. 4 v uzatvorenej polohe.Obr. 6 pohľad spredu na systém výmenných valcov zobr.4 votvorenej polohe.0012 V nasledujúcom obrázkovom opise sa výrazy ako hore, dole, vľavo,vpravo, vpredu, vzadu a pod. týkajú len vzorových zobrazeni a polohy uzamykacieho systému a ostatných dielov zvolených pre dané obrázky. Tieto pojmy...

Zariadenie a spôsob mazania valcov prostredníctvom atomizácie valcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18222

Dátum: 07.10.2008

Autori: Uijtdebroeks Hugo, Lannoo Griet, Vervaet Bart

MPK: B21B 27/10

Značky: zariadenie, prostredníctvom, mazania, atomizácie, valcovaním, valcov, spôsob

Text:

...pracovných kolies vo valcovacej stolici, obsahujúce oddelene rampu na rozprašovanie ochladzujúcej vody arampu na rozprašovanie mazacieho oleja, zmesi olej/vzduch, olej/voda aleboDokument WO-A-03/000 437 zverejňuje zariadenie a proces mazania valcovacích kolies, kdeemulzia oleja vo vode vpríspôsobiteľných pomeroch je pripravovaná homogénnymspôsobom vzmiešavači adodávaná do rozličných zón rozprašovania, kde distribúcia je variabilná v...

Príprava usporiadania valcov na vytváranie dekórov na povrchu drevených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14695

Dátum: 15.09.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B44C 1/24, B41M 1/38, B41M 1/24...

Značky: dekórov, materiálov, vytváranie, valcov, dřevěných, príprava, usporiadania, povrchu

Text:

...Valec s povrchom, ktorý napriklad k vytvoreniu optických pórov nanáša lak len čiastočne, je v nasledujúcom označený ako štruktúrovanýPre realistický, konzistentný optický dojem musí byť pórový vzor, ktorý je sugerovaný prostredníctvom horných lakových vrstiev, prispôsobený k naspodku ležiacemu farebnému dekóru. Preto je podľa stavu techniky nutné, k valcu alebo k valcom, ktoré sú použité pre farebný dekór, nazývaným v nasledujúcom...

Zariadenie a spôsob chladenia valcov používaný na valcovanie pri vysokom vírivom prúdení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10486

Dátum: 20.12.2007

Autori: Van Poecke Patrick, Vanderschueren Dirk, Uijtdebroeks Hugo, Noville Jean-françois

MPK: B21B 27/10

Značky: prúdení, zariadenie, používaný, valcov, valcovanie, vírivom, spôsob, vysokom, chladenia

Text:

...sa špičky postrekovania sa dosiahla dýzou typu plocheho prúdenia. Táto štúdia však vynechala fakt, že rovnake výsledky chladeniaje možne dosiahnuť dýzou, ktorá má Henšiu hodnotu HTC Špičky, ale jej prúd pokrýva oveľa väčšiu časť povrchu valca. Môžeme teda konštatovať významné rozdiely V literatúre, pokiaľ ide O hodnotu HTC vo vzťahu k dýze a adekvátnosť rôznych typov dýz na účinné chladenie valcov.0009 Je zrejme, že v oblasti valcovania...

Zariadenie tvaru dvoch súosových stojatých valcov pre podmienky chemických technológií a spôsob jeho využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285692

Dátum: 24.05.2007

Autori: Čamaj Vladimír, Gogová Zuzana, Hronec Milan, Stanček František

MPK: B01J 19/02, B01J 19/24, B01J 8/02...

Značky: valcov, zariadenie, spôsob, technologii, podmienky, stojatých, dvoch, súosových, chemických, využitia, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvaru dvoch súosových stojatých valcov na výrobu v chemických technológiách je vhodné pre systémy, kde je prítomných niekoľko fáz vedľa seba, vnútri ktorých cirkuluje kvapalina v dôsledku rozdielu hustôt tekutiny. Vnútorný valec je po výške rozdelený na aspoň jednu reakčnú zónu, tomu zodpovedajúci počet sekcií a vnútornú časť separátora. Reakčné zóny obsahujú v blokoch uloženú náplň na nosnom rošte. Sekcie obsahujú distribútor plynu....

Valcová rovnačka s premennou osovou vzdialenosťou valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4044

Dátum: 01.03.2005

Autori: Kircher Dominique, Bourgon Jacques-yves

MPK: B21D 1/00

Značky: válcová, premennou, valcov, vzdialenosťou, osovou, rovnačka

Text:

...jedna z osových vzdialenosti Ex s 5 S x S n-4 je taká, že 0,80 S R/Ex S 0,90 a 0,75 S R/E(x 1) S 0,85 a pre k (x 2) až n, 0,70 S R/Ek S 0,80.Predmetom vynálezu je tiež spôsob rovnania kovového pása, najmä oceľového pása,pri ktorom sa použije rovnačka so stupňom plastifikácie vyšším alebo rovným 60 alebo niž ším alebo rovným 90.Ako bude zrejmé, vynález spočíva v navrhnutí rovnačky, v ktorej aspoň prvých päť valcov od vstupu rovnačky má pomer...

Zariadenie na vyrovnávanie tlaku dvoch hlavných valcov usporiadaných v tandeme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3896

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 11/00

Značky: tlaku, dvoch, valcov, usporiadaných, vyrovnávanie, tandeme, hlavných, zariadenie

Text:

...12 s výstupným otvorom 13. Najednom konci telesa valca 1 je umiestnený výstupný otvor 7, ktorý je súčasťou zátky 14,pričom vstupný otvor 7 ústi do priestoru ventilovej komory 12. Na druhom konci telesa valca 1 je umiestnená prachovka 23. Na ústi vstupného otvoru 7 do ventilovej komory 12 je umiestnený driek 15 s ventilom 16 a v priestore ventilovej komory 12 je za piestom 2 umiestnená pružina 20 vedená miskou 21. Ďalej je vo valci 1...

Tesnenie hlavy valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1253

Dátum: 27.02.2004

Autori: Duckek Uwe, Unseld Günther, Waldvogel Johann

MPK: F16J 15/08

Značky: tesnenie, hlavy, valcov

Text:

...a/alebo v oblasti aspoň jedného ďalšieho priechodzieho otvoru. Pritom sa ukázalo ako výhodné, keď je druhý obmedzovač deformácie vytvorený V tvare vlnitého profilovanie. Ked je navyše prvý,vnútorný obmedzovač deformácie vytvorený tiež ako aspoň v jednej z kovových vrstiev vytvoreného vlnitého alebo lichobežníkovéhoprofilovania, môže byť vonkajšie profilovanie vytvorené Vrovnakom pracovnom kroku ako vnútorné profilovanie, napríklad...

Zariadenie na výmenu valcov na kalandroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4101

Dátum: 20.01.2004

Autori: Raasch Torsten, Militzer Jeanette, Wedekind Werner

MPK: B21B 13/00

Značky: výměnu, kalandroch, zariadenie, valcov

Text:

...pri súčasnom výrobnom nasadení ďalšieho valca sa podporítým, že vkladanie a odoberanie valcov do nosníka valcov je realizované vo zvislom smere.0013 Výhodné uloženie sa poskytne tým, že nosník valcov je uložený pomocou kladiek voblasti homého dielu podstavca stoj ana kalandra.0014 Na vykonávanie nastavovania polohy valca v nastavovaní polohy pri výrobe sa navrhuje, aby bol nosník valca vytvorený z aspoň jedného rotorového kotúča, ktorý...

Kontrolné zariadenie na automatizovanú kontrolu ochranných krytov brzdových valcov kotúčových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1821

Dátum: 03.07.2003

Autori: Heiderich Stephan, Lenzner Horst, Weiler Rolf, Stiefel Dieter

MPK: G01M 3/28

Značky: zariadenie, kontrolné, kotúčových, valcov, automatizovanú, kontrolu, brzd, krytov, ochranných, brzdových

Text:

...2), je utesnený voči krytu valca.Jeden priklad uskutočnenia kontrolného zariadenia podľa tohto vynálezu je znázornený na obr. 4, pričom detailnejšie je znázomený len kontrolný adaptér § podľa tohto vynálezu, zatiaľ čo ostatné znázomené diely kontrolného zariadenia, ktoré môžu byť vytvorené bežným spôsobom, sú silne schematizované. Kontrolný adaptér § má spodný diel 2 adaptéra s vybraním ll na vloženie ochranného krytu, ktorý sa má...

Usporiadanie valcov na mäso a spôsob spracovania mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1817

Dátum: 18.12.2002

Autor: Kindermann Franz

MPK: A22C 9/00

Značky: mäso, usporiadanie, mäsa, spôsob, spracovania, valcov

Text:

...zuba.Vytvorením opracovávajúcich zubov podľa vynálezu na valcovacích prostriedkoch sú kusy mäsa po dávkach Vťahované do medzery. V medzere prúdi mäso zodpovedajúco vynaloženému tlaku priečne na smer opracovania, t. j. V axiálnom smere valcov, od seba. Pri opustení medzery je mäso naťahované pomocou opracovávajúcich zubov, ktoré sa tam navzájom rozchádzajú atvoria háky, čím je kus mäsa ďalej zjemňovaný.Opracovávajúce zuby môžu byť spojené...

Spaľovací štvortaktný motor s párnym počtom valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282798

Dátum: 15.11.2002

Autor: Strelec Ján

MPK: F02B 27/00, F02F 1/22

Značky: štvortaktný, počtom, spalovací, valcov, motor, parným

Zhrnutie / Anotácia:

Motor pozostáva z najmenej dvoch valcov (1, 2), vybavených piestami (13, 23), ktoré sú uspôsobené na prácu s časovým posunom 360° a vybavených nasávacími a výfukovými ventilmi, pričom každý z valcov (1, 2) je vybavený v dolnom úvrate kanálom (11, 21), kde kanály (11, 21) ústia do dvojcestného ejektora (3) na obvod spalín, ako aj nasávanie čerstvej zmesi.

Plošný materiál, spôsob jeho výroby, sada valcov zariadenia na valcovanie za studena a použitie plošného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281863

Dátum: 25.06.2001

Autor: Deeley Geoffrey Thomas

MPK: B21D 13/04

Značky: materiálů, valcov, valcovanie, spôsob, výroby, plošný, plošného, zariadenia, použitie, materiál, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Plošný materiál, ktorý má na obidvoch svojich plochách rady (12, 13) výstupkov (14), pričom na ploche protiľahlej ku každému výstupku (14) sa nachádza zodpovedajúca prehĺbenina (15), je vytvorený tak, že strany výstupkov (14) a prehĺbenín (15) ležia na čiarach prebiehajúcich šikmo medzi pozdĺžnym smerom a priečnym smerom plošného materiálu, pričom celková hrúbka (t) zdeformovaného plošného materiálu je nanajvýš štyrikrát väčšia ako hrúbka (g)...

Valcovací stroj s rýchlou výmenou pracovných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2344

Dátum: 18.01.2000

Autori: Křivánek Květoslav, Prokeš Jiří

MPK: B21B 31/08

Značky: valcov, výměnou, stroj, pracovných, rychlou, válcovací

Text:

...axiálne posuvnýrni prstencarni.Jednoduchosť konštrukčného usporiadania technického riešenia obzvlášť vynikne,ked axiálne posuvné prstence sú na svojich vnútomých čelách pomocou aspoň dvochspojovacích tyčí spojené vo vnútri dutiny pracovného valca uloženými závitovýrni3 krúžkami, usporiadanými na axiálne stabilnom závitovom vretene, s ľavým a pravým závitom, ktoré prebieha otočne k čelu nepoháňaného ložiskového čapu pracovného valca, kde je v...

Zariadenie pre chladenie tepelne namáhaných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260321

Dátum: 15.12.1998

Autori: Banič Dušan, Čepel Ladislav, Kopera Peter

MPK: B21B 27/10

Značky: chladenie, valcov, namáhaných, zariadenie, tepelně

Text:

...sa týka schémy CCD filtra, krorý využíva prvok s náboj-ovou väzbou. Účelom riešenia, je možnosť preiaxdenia CCD fiitrva a použitie klasických CCD posuvných registrov pri konštrukcii filtrov. Podstata riešenia je v tom, že vstupný analógový signál je pripojený na prvok s nábojovtou väzbvo-u, ďalej je signál spracov-ávaný postupne v prvom vzorkovacom obvode, v h-radlovacom obvode, v. signálnovom integrátore, v drulrom vzorkovacom obvode,...

Spôsob plnenia valcov piestových spaľovacích motorov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280793

Dátum: 02.12.1998

Autor: Nagy Rudolf

MPK: F02B 29/00, F02F 3/00

Značky: vykonávanie, spalovacích, motorov, piestových, zariadenie, plnenia, valcov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problematiku plnenia valcov zmenou systému dopravy palivovej zmesi alebo vzduchu do spaľovacieho priestoru valca ich priamym prechodom cez priechodný piest (1) pohybujúci sa vo valci (3) spojenom s nasávacou komorou motora (10) kanálmi (11). Piest je tvorený dutým valcom (1) s dierovaným dnom, ktoré sa uzatvára plniacim ventilom (7) a hlavou (2) s otvormi (12), ktoré uzatvára nasávací ventil (4). Teleso piesta a hlava piesta sú...

Systém pohonu nosných hriadeľov profilovacích a kalibrovacích valcov valcovacej linky tenkostenných profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1128

Dátum: 08.05.1996

Autori: Šimonič Ernest, Bejtler Drahomír, Attl Jan

MPK: B21B 35/06

Značky: tenkostenných, profilov, systém, valcov, válcovacej, hriadeľov, kalibrovacích, pohonů, nosných, profilovacích, linky

Text:

...hriadeľov,na obr. Sb pohľad na valcovaciu linku zo strany vstupu valcovacieho materialu s pohonom nosných hriadeľov prostredníctvom kĺbových hriadeľov a na obr. 4 bočný pohľad na konštrukčné riešenie ulože nia hnaných reťazových kolies na nosných a samostatných hriade ľoch.Na nosnom ráme valcovacej linky (obr.1) sú upevnené za sebou usporiadané dvojice ložiskových stojanov LE s dvojicami v nich uložených nosných hriadeľov E s profilovacími a...

Zariadenie na axiálne nastavovanie valcov valcovacích stolíc na výrobu tvarovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 277858

Dátum: 10.05.1995

Autor: Engel Georg

MPK: B21B 31/18

Značky: stolic, ocele, valcov, výrobu, axiálně, nastavovanie, zariadenie, tvarovej, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje hydraulické prostriedky na axiálne nastavovanie najmenej jedného valca (1) a regulačný mechanizmus na nastavenie hydraulických prostriedkov na základe porovnania skutočnej hodnoty s hodnotou zadanou. Regulačný mechanizmus je opatrený snímačom (13) skutočnej polohy, upevneným na stene stojana (4), najbližšie privrátenej k radiálne prestaviteľnému valcu (1) stolice. Snímač (13) skutočnej polohy je spriahnutý s hydraulickým...

Valce valcovacej stolice kvarto s riadeným ohybom čapov pracovných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280768

Dátum: 13.05.1992

Autori: Krabec Miroslav, Činka Jiří, Šváb Roman, Růžička Roman, Matyáš Vladimír

MPK: B21B 27/02

Značky: čapov, válce, riadeným, ohybom, stolice, valcov, kvarto, pracovných, válcovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka valcov valcovacej stolice kvarto s riadeným ohybom čapov pracovných valcov. Podstata riešenia spočíva v tom, že pracovná plocha oporných valcov stolice kvarto s riadeným ohybom čapov je konvexná alebo konkávna, s rozdielom maximálneho a minimálneho priemeru tela oporného valca 0,07 až 0,7 % maximálneho priemeru jeho tela a že pri konkávnej alebo konvexnej pracovnej ploche pracovného valca je rozdiel maximálneho a minimálneho...

Štvorventilová hlava valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279912

Dátum: 18.03.1992

Autor: Fidrmuc František

MPK: F01L 1/26, F02F 1/24, F01L 1/24...

Značky: valcov, štvorventilová, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor s valcami (1) v rade a zbernou nasávacou rúrkou má hlavu krytú vekom (2), v ktorom sú uložené vačkové hriadele (3, 5), a v hornej a bočnej časti je vytvorené nasávacie potrubie (7) bezprostredne nadväzujúce na nasávacie kanály (9) hlavy valcov (1). Pomer priemerov výfukového ventilu (6) a nasávacieho ventilu (4) sa rovná 0,9 až 1,1- násobku pomeru sínusu (alfa"s") uhla nasávacieho ventilu (4) k sínusu (alfa"v") uhla výfukového...

Ochranné zariadenie rotujúcich tlakových valcov najmä pre skľučovadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 269509

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/24

Značky: tlakových, rotujúcich, najmä, zariadenie, skľučovadlá, ochranné, valcov

Text:

...valce voči pevnej časti stroja, napriklad pri rozbehu,zeetavovani, zmene otáčok, nedostatočným mazanim a pod., ochranná zariadenie vypina pohon stroja automaticky. Naviac ae vylúči potreba súčasne použivanej konzoly pre mechanická iatanie, ktorej prichytenie k vretenniku je z dâvodu umiestnenia pohonných remenic, bŕzd a pod. na zadnej atrane vretena stroja problematická.Na pripojenoa výkrese eů znázornená priklady ochranného zariadenia...

Ochranná pracovná vrstva čapov liatinových valcov najmä dvojvrstvových

Načítavanie...

Číslo patentu: 263568

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barilík Ján, Šajty Jozef, Čomaj Milan, Slavkovský František

MPK: B23K 35/22, B22D 11/12, B22D 19/16...

Značky: valcov, vrstva, pracovná, dvojvrstvových, liatinových, najmä, ochranná, čapov

Text:

...uvedeného zloženia má komplexnú štruktúru, pozostávajücu zo silne deformovaných častíc s martenzitickou štruktúrou s jemne rozptýlenými kanbidmi chromu s mikrotvrdosťou 602 až 762 jednotiek HVm. Na rozdiel od základného materiálu čapov, ktorý je tvorený perlitickou sivou liatinou s lístkovým alebo guličkovým grafitom, má žiarove nastriekaná kovová pracovná vrstva, v dôsledku svojho optimálneho chemického zloženia, z tribologického hľadiska...

Zariadenie na montáž prírubových valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262607

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tatarko Dušan, Čurila Ivan, Puchala Rudolf, Kolej Ján, Recký Jozef

MPK: E04H 12/34

Značky: prírubových, valcov, montáž, zariadenie

Text:

...dĺžkou tiahla, ktorá je jedným koncom upevnená o hlavnú stojku a druhým o vodiacu kladku umiestnenú na hornej prírube budovanej konštrukcie, súčasťou zariadenia je aj preklápací pánt umiestnený medzi spoločnými závesmi hlavnej a pomocnej stojky a preklápacia kladka upevnené na hornej prirube zabudovávaného prirubového valca, že drážky kladiek hlavnej stojky, pomocnej stojky, vodiacej kladky a preklápacej kladke ležia na jednej...

Spôsob tepelno-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov zo žiarupevnej chromniklovej zliatiny s obsahom hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245345

Dátum: 15.12.1988

Autori: Ancillotti Francesco, Notari Bruno, Forlani Orfeo, Ogura Tsuneo

MPK: F27B 9/30, C21D 9/56

Značky: povrchu, žiarupevnej, spôsob, obsahom, hliníka, transportných, valcov, chromniklovej, tepelno-chemickej, zliatiny, úpravy, pecných

Text:

...ako pri AO č. 175 079 a môže byt účinné pre spracovanie iných druhov plechu. Ostatné známe riešenia problému sa zakladajú na použití rôznych druhov materiálov a konštrukčného usporiadania transportných valcov, t. j. okrem spomínaných žiarupevných chromniklových ocelí keramické alebo ine žlaruvzdorné materiály v kombinácii s kovovými .nosnými elementami, ako napríklad v AO ČSSR č. 163 975. Tieto materiály s výheodnými povrcho-vými...

Sposob tepelno-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259600

Dátum: 17.10.1988

Autori: Németh Alexander, Beránek Dušan, Mikula Bohumil

MPK: C21D 9/38

Značky: pecných, tepelno-chemickej, spôsob, valcov, transportných, povrchu, úpravy

Text:

...a medi. Takto vytvorené valce vykazujú vyššiu odolnost voči tvorbe nárastkov, ale problematiku ich vzniku neriešiau. Známe sú aj ďalšie riešenia, ktoré sú postavené na báze vytvorenia kysličníkovej vrstvy chrómu, niklu a železa, avšak majú obdobné nedostatky ako čs. vynález A 0 č. 175079.Doposiaľ najüčinnejším riešením je chemickotepelné spracovanie pecných valcov.va v žíhaní pecných valcov do 500 °C v pru stredí vzduch au od 500 °C v...

Sposob čistenia povrchu pecných válcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259599

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kochan Pavol, Beránke Dušan

MPK: F27B 9/30

Značky: valcov, čistenia, spôsob, pecných, povrchu

Text:

...o nesený stojaci oceľový pás sa teplota pracovného prostredia pece zníži o 150 až 200 °C.Výhodou spôsobu čistenia pecných valcov podľa vynálezu je rýchle odstránenie nalepenin z povrchu pecných valcov bez ich demontáže, mechanického opracovania a spätnej montáže a to pri teplote pece len o 150 až 200 C nižšej ako je pracovná teplota pe 4ce. V porovnaní so spôsobom čistenia pecných valcov pri pracovnej teplote, pri ktorom dochádza iba k...

Polymérna zmes na báze polyolefínov vhodná na výrobu valcov injekčných striekačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259234

Dátum: 17.10.1988

Autori: Maier Ladislav, Michalíček Ľudovít, Füzy Štefan, Vrzala Branislav, Kišš Mikuláš

MPK: C08L 23/10

Značky: polymérna, báze, injekčných, výrobu, striekačiek, polyolefínov, valcov, vhodná

Text:

...sekundárnej kryätslinity, čo je zárukou rozmerovej stálosti výrobkov pri dlhodobom skladovaní. Ďalšou výhodou uvedeného vynálezu je, že vzniknutú zmes možno spracovávať ako fyzikálnu zmes bez predchádzajúceho vzájomného pretavenia,jednotlivých kompo nentov.Na prípravu polymárnej zmesi sa použil ako základný polymár izotaktický polypropylén s tavným indexom 9,5 g/10 min o mernej hmotnosti 910 kg.m 3. Použitý polypropylén obsahoval 0,1 Q...

Blok valcov axiálneho hydrostatického prevodníka s naklonenou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245547

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Kubelka Vladislav

MPK: F04B 1/20

Značky: valcov, hydrostatického, doskou, axiálneho, prevodníka, naklonenou

Text:

...mechanizmom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že v pružnom prítlačnom mechanizme je paralelne s pružinou s axiálnou vôlou umiestnený rozperný element.Pri prítlačnom mechanizme s jednou pružinou umiestnenou v ose bloku valcov je rozperný element tvorený tenk-ostennou kruhovou trubłkou. Pri prítlačnom mechanizme so sadou pružín umiestnených narotačnej ploche súosej s osou rotácie bloku valcov je rozperný element tvorený...

Spôsob zdrsňovania povrchu pracovných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242308

Dátum: 15.11.1987

Autor: Nejedlý Jaroslav

MPK: B23H 5/04

Značky: valcov, zdrsňovania, pracovných, spôsob, povrchu

Text:

...toho plynie, že možnosti elektroiskrového obrábanie ~ hlavne jeho výrobnost sú v podstate v disproporcil s intenzitou obehu valcpv vo výrobných podmienkach valcovani. Dalšou nevýhodou je, že v procese elektroiskrového obrábania dochádza pri zdrsňovaní aj k nežiadúcemu ovplyvňovaniu hodnôt výbrusov telesa valca, t. j. konkávnost,konvexnosť, a to úmerne so zvyšujúcou sa dobou obrábania.Shora uvedené nedostatky zmenšuje spôsob zdrsňovania povrchu...

Spôsob elektrotroskového navárania valcov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 239017

Dátum: 01.11.1987

Autori: Turianský Ladislav, Slavkovský Ján, Martišík Alojz, Levius Rudolf, Blaškovitš Pavol, Lesňák Štefan, Zajac Ján

MPK: B23K 25/00

Značky: spôsob, stolic, elektrotroskového, navárania, valcov, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrotroskového navárania valcov valcovacích stolíc, ktorý sa vykonáva pásovými elektródami, ktoré sú usporiadané vedľa seba v kruhu naváraného valca. Pásové elektródy pri naváraní valca vykonávajú pohyb smerom do návarového kúpeľa, ako aj vratný rotačný, najmenej o veľkosti šírky rozostupu dvoch susedných elektród, čím sa dosiahne homogénnejší návar, plynulejší prechod vo vrstve návaru a základného materiálu a odstránia sa vnútorné...

Polymérna zmes na výrohn farebníkových valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239821

Dátum: 15.06.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Ševeík Jioí, Koláo Jaroslav

MPK: C08L 67/02, C08L 81/04

Značky: výrohn, valcov, polymérna, farebníkových

Text:

...rozkladu .v tlačovom procese. Podstatou vynálezu je polymérna zmes na zhotovovanie farebníkovýoh valloov, ktorá pozostáva z 3 až 7 hmotnostných dielov na sý-teaiéh-ol polyesteru polýdíetylénglykoladi pátového typu so strednou molekulovou hmotnosťou v rozmedzí 1 500 až 2 500, v 7 až 3 hmotnostných dielov telkutého organického polysulfídu so strednou molekulovou hmotnosťou 3 000 a-ž 6 5-00 a 0,5 až 1,5 hmotnostných dielov...

Zariadenie na nastavovanie osovej vzdialenosti, najmä rotujúcich valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238412

Dátum: 15.05.1987

Autori: Čelko Peter, Mandelík Eduard

MPK: B23Q 1/26

Značky: valcov, nastavovanie, osovej, najmä, vzdialenosti, rotujúcich, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia je presné nastavenie osovej vzdialenosti rotujúcich valcov pri veľkej tuhosti, konštrukčnej jednoduchosti a výrobnej nenáročnosti celého zariadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na nastavenie osovej vzdialenosti, najmä rotujúcich valcov, pozostávajúcim za základovej dosky a bočníc, pričom bočnice majú vytvorenú drážku v tvare T tak, že sú ňou rozdelené na dve časti, z ktorých jedna je pripevnená k základovej doske a...

Zapojenie pre automatické ovládenie žmýkacích valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235378

Dátum: 15.02.1987

Autor: Klescht Belo

MPK: G05D 5/03

Značky: zapojenie, automatické, žmýkacích, ovládenie, valcov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka linky pre povrchové pokovovanie pásov plechu. Slúži k odstraneniu poškodzovania žmýkacích valcov mechanicky jednak od transportného zvaru na páse a jednak od nárastov, ktoré vznikajú pri zastavení pásu. V zapojeniu je detektor zvarov pripojený cez synchrónnu pamäťovú jednotku na výkonovú ovládaciu jednotku, na ktorú je súčasne pripojený jednak elektrický ochranný úsek a vlastné telesá žmýkacích valcov, pričom k synchrónnej...

Zariadenie pre zvýšenie účinnosti odvodňovacích žmýkacích valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235356

Dátum: 15.02.1987

Autor: Koziel Kamil

MPK: D06C 7/00

Značky: odvodňovacích, valcov, zariadenie, žmýkacích, zvýšenie, účinnosti

Zhrnutie / Anotácia:

V súčasnom období sa venuje zvýšená pozornosť využitiu tepelného obsahu odsávaného odpadového vzduchu zo sušiacich zariadení. Predmetom prihlášky vynálezu je riešenie tejto problematiky najmä v podmienkach kontinuálneho sušiaceho procesu. Princíp riešenia spočíva v znížení viskozity kvapaliny jej ohriatím a využití tohto fyzikálneho javu pre zvýšenie účinnosti odvodňovacích valcov. Z uvedeného vyplýva, že použitím toho istého množstva tepla na...

Zariadenie na elektrotroskové naváranie valcov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248071

Dátum: 15.01.1987

Autori: Slavkovský Ján, Martišík Alojz, Levius Rudolf, Turianský Ladislav, Blaškovitš Pavol, Zajac Ján, Lesňák Štefan

MPK: B23K 25/00

Značky: zariadenie, válcovacích, naváranie, valcov, elektrotroskové, stolic

Text:

...upevňovacřch mechanizmov so sulportmi umiestnených na vnútornom obvode točnice sa navára-cie elektródy na začiatku navärania udržiavajú v šikmej polohe a .postupným o-dtavovánim sa približujú dopolohy zvislej čo má pri značných dĺžikachelekťrod zamedziť krátkemu spojeniu naväracích elektród s telom valca po jeho dĺžke. Zariadenie umožňuje doladiť nerovnomernosť .prievaru po obvode rozkyvu elektróid,čo ma veľmi priaznivý nplyv na...

Uloženie piestnic teleskopických valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227749

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šesták Jan, Šmida Ladislav

Značky: uloženie, valcov, piestnic, teleskopických

Zhrnutie / Anotácia:

Uloženie piestnic teleskopických valcov s obojstranným núteným pohybom vyznačujúci sa tým, že pozostáva z matice (11) horného prítlačného krúžku (6), spodného prítlačného krúžku (14) a operného krúžku (5), pričom spodný piest (8) je spojený s vnútornou piestnicou (2) závitovým spojením.