Patenty so značkou «válci»

Upínací uzol vymeniteľného tvarovaného noža na valci rôznych priemerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1202

Dátum: 03.07.1996

Autor: Kováčik Stanislav

MPK: B23B 27/00

Značky: noža, tvarovaného, válci, upínací, vyměnitelného, rôznych, priemerov

Text:

...tak, že kužel na čape pritlačanim zoviera nôž. čim zabezpe čuje dokonalé uchytenie pri rezných silách pôsobiacich na nôž. Čap je vedený V puzdre. ktoré je v reznom valci narazené (uloženie HB/k 6). Drážkuv čape je možná vyrezať podľa potreby pod rôznymi uhlami a tak dokonale uchytia viac nožov vychadzajúcich z jedného bodu (rohové spoje. krížové spoje a pod.). Počet upínacích uzlov sa určí podľa veľkosti a tvaru noža. V prípade poškodenia...

Zařízení pro nepřetržitou kontrolu nastavení výšky stahovačů ve válci pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263345

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grec Zdeněk, Kosík Bohumil

MPK: D04B 15/32

Značky: nastavení, stroje, pletacího, válci, kontrolu, zařízení, nepřetržitou, stahovačů, výšky

Text:

...ramene, které má rovněž U profil otevřený směrem dolů. V dolní části nahoru aměřujícího ramene vzpěry Q Je vytvořen otvor pro číselníkový úchylkoměr 1 a upevňovaoí šroub §. Vnitřní prostor v přeohodu z nahoru směřujícího ramene do vodorovného ramena vzpěry Q je uspořádán tak že tvoří otvor, do něhož je zasunuto dälené pouzdro 1, do kterého se zhora z vnitřní strany vzpěry Q vloží dotekovou tyčkou ll dolů číselníkový úchylkoměr 1....

Zařízení k přidržování obráběného materiálu na podávácím válci brousicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263148

Dátum: 11.04.1989

Autori: Baják Karel, Ženožička Milan

MPK: C14B 1/46, C14B 17/06

Značky: obráběného, zařízení, strojů, brousicích, válci, materiálů, podávacím, přidržování

Text:

...per přidržovací lišta, kůrá je stavitelné vzhledem k podávacímu válci stavěoími šrouby.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že useň je přidržována lištou po celé své šířce bezprostředně až do blízkosti místa broušení, což se zejména projevuje při dobrušování konce usně.Na přiložených výkresech je znázorněno zařízení podle vy~nálezu, kde obr.1 znázorňuje přidržovací válečky s přidržovací lištou a stavěcí zařízení, obr.2 bokorysný pohled...

Zařízení k blokování minimální mezery mezi pracovními válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262149

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koňařík Milan, Raida Antonín, Halaška Zdeněk

MPK: C14B 1/02, C14B 17/04

Značky: pracovními, zařízení, mezery, blokování, válci, minimální

Text:

...vodicím členem, který je přestaivi-telný podle uzavřené p~o-.lohy pokládacího válce a oba tyto prvky společně ovlivňují spinaci ústrojí, ktoré blokuje další přestavování pokládacího válce při dosažení požadované .mezery a zabraňuje současně styku nožového .a p-okládacího válce. Nevýhodou těchto zařízení je jejich složltost, a to, že jsou poměrně drahé. l Uvedené nevýhody odstraňuje zařízenílpodle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na...

Těsnění pístu ve válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 259785

Dátum: 15.11.1988

Autori: Brůha Petr, Pelech Ivan

MPK: F16J 3/00

Značky: těsnění, pístů, válci

Text:

...sestává z velivé membrány g. která Je rozepřena mezi pistem g a válcem g sestávajicim 2 prvého válcového tělesa gg a druhého válcového tělesaĺgł. Valivá membrána.ł má tvar dvoup 1 ášřovátrubice 5 a Její mezikružni prostor § je vyplněn tlakovým mádiem Q. Ve vnějším plášti Z dvoupláštové trubice A Jep upraven obvodový otvor g s limcovými okraji § nàvlečenými na die» tančniprstenec łgsevřený mezi válcovými tělesy 39, 3 pomoc svorniků lg,...

Zařízení k upevňování a napínání tiskové desky na deskovém válci rotačního tiskacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257266

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bonomi Antonio

MPK: B41F 27/06

Značky: rotačního, válci, tiskové, napínání, zařízení, stroje, deskovém, tiskacího, upevňování, desky

Text:

...odpovídající otvory.První svěrací ústrojí 3 může být tvořeno také pevným členem uvažuje-li se s možností,že tisková deska § je na deskovém válci l tak, že tiskový obraz je-osově zcela vyrovnán. V tom případě je tisková deska g zavěšena na čepech 5 uložena s ohledem na první svěrací ústrojí 3 ve správné poloze vůči tiskovému válci l. Poloha pevného prvního svěracího ústrojí Q a čepů gg musí byt nastavena s velkou přesností. Druhé svěrací...

Zařízení pro měření úbytku tlaku ve válci při měření součinitele smykového tření partikulárních látek za vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256606

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novák Luboš

MPK: G01L 7/16

Značky: látek, tření, vysokých, zařízení, válci, partikulárních, tlaku, měření, součinitele, smykového, úbytku

Text:

...olejem termočlánek lg. Topná spirála 5 i termočlánek gg jsou připojenyna elektronický regulátor ll teploty.- 3 256 606 Válcový vzorek partikulární látky se umístí do vnitřního dutého ocelového pouzdra Q, volně uloženého ve válci 2. Vzorek je zatěžován prostřednictvím horního pístu l osovou silou F 1,resp. tlakem pl. Tato osová sila Fljresp. tlak p 1,jsou vyvoĺeny například EE trhacím stroji. Její velikost jehy tomto přípaě dě...

Zařízení pro přívod média ve válci pro tepelnou úpravu termoplastických plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245697

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smreka Jaroslav

MPK: B29C 51/26

Značky: tepelnou, plošných, zařízení, přívod, válci, media, termoplastických, úpravu, materiálů

Text:

...media je pro obł struny stejné. łlestejnou diletaci rozvádlcího systemu Iádia e pláltü válce vyrevnávd pro jakoukoliv délku kelandrovscího válce vlnovec, jeho delke je done konstrukcí válce. kmmm rozvodu topnáho media ve válci pro tepelnou úpravu termoplszticwch plolných nateriálů je nekreslen na výkrese, ktorý představuje podáląý řez kelandrovacíl váloem.Válec pro tepelnou üprsvu termoplestických ploených materiálů je zvoľ-en dvems cely 5,...

Zařízení k hutnění různých materiálů vibračními válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244706

Dátum: 14.08.1987

Autor: Kubant Josef

MPK: B28B 1/08

Značky: vibračními, různých, hutnění, válci, materiálů, zařízení

Text:

...pojezdu válce, regulátoru A frekvence vibrace a regulátoru 1 výstředníkováho momentu.Uvedené regulútory 1, g,.1 potom v příslušných regulačních smyčkách (rychlosti pojezdu válce, frekvence vibrace a výstředníkového momentu) prostřednictvím výkonového členu 2 auto matické regulace rychlosti pojezdu vibračního válce, výkonového členu § automatické regulace frekvence vibrace, výkonováho členu 3 automatické regulace výstředníkového momentu...

Zapojení dálkového ovládání nosným kmitočtem s duplexním provozem pro nakladače s brázdícími válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 248702

Dátum: 12.02.1987

Autori: Horváth István, Abrahám Károly, Voeroes Géza, Csák Máté, Magdics Mátyás

MPK: E21C 35/24

Značky: brázdícími, dálkového, válci, provozem, zapojení, kmitočtem, ovládání, nosným, duplexním, nakladače

Text:

...7, umístěnou na přijímací straně k druhému přijímači 9, přičemž modulovane signály, opouštějící druhý přijímač S, jsou vedený k druhému digitálnímu příjímači 11. V druhém digitálním přijímači 11 se modulované signály vyhodnotí. Po dokončeném vyhodnocení vyšle druhý digitální přijímač 11 odpovídající řídící signál na vstup spínací řídící jednotky B, načež spínací řídící jednotka li provede zapnutí. Potom vyšle kanál nosného kmitočtu...

Způsob zvyšování teploty vzduchu ve válci při spoušťění přeplňovaného naftového motoru s nízkým kompresním poměrem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232764

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ort Jan

MPK: F02N 9/04

Značky: válci, spouštění, zvyšování, naftového, kompresním, vzduchu, provádění, nízkým, teploty, přeplňovaného, zařízení, poměrem, způsob, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýšení teploty vzduchu ve válci ke konci kompresního zdvihu nad zápalnou teplotu vstřikovacího paliva. Do válce motoru se přivádí spouštěcí vzduch na počátku kompresního zdvihu v rozmezí od 160° klikového hřídele před dolní úvratí do 160° za dolní úvratí pístu za použití přídavného rozdělovače na rozvodovém hřídeli motoru.

Stroj s nožovými válci pro zpracování kůží a kožešin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229658

Dátum: 15.11.1986

Autor: Trütschel Willi

MPK: C14B 17/14

Značky: nožovými, stroj, kožešin, zpracování, válci, kůži

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stroje s nožovými válci pro zpracováni kůží a kožešin, které jsou vedeny pracovní spárou mezi cylindrickým podávacím válcem a nožovým válcem, přičemž stroj je opatřen brousicím zařízením pojízdným podél nožového válce na dráze, která se odchyluje od přímky a toto brousicí zařízení je uloženo na podélném suportu pohyblivém v podélném vedení. Podle vynálezu je podélné vedení přímé a brousicí nástroj je namontován na příčném...

Zařízení k zamezení usazování tiskařské barvy na protitlačném válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 230968

Dátum: 15.02.1985

Autor: Feustel Harald

MPK: B41F 35/06

Značky: protitlačném, zamezení, usazování, zařízení, tiskařské, barvy, válci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k zamezení usazování tiskařské barvy na protitlačném válci rotačního ofsetového tiskařského stroje pro tištění novin, sestávajícího nejméně ze dvou tiskařských sekcí. Účel vynálezu spočívá v tom, aby se při vícebarevném tisku novin zlepšila kvalita tisku a snížily se prostoje stroje. Základem vynálezu je úkol vytvořit zařízení k zamezení usazování tiskařské barvy, na protitlačném válci novinového rotačního ofsetového...

Zařízení pro napnutí ofsetového plátna na válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 223570

Dátum: 01.09.1984

Autor: Lindner Siegfried

Značky: napnutí, zařízení, válci, ofsetového, plátna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro napnutí ofsetových pláten na válci ofsetového stroje s dvěma napínacími vřeteny, umístěnými v napínacím kanále válce, z nichž každý pomocí šnekového převodu, provedeného na čele válce, je otočný a napnutelný proti síle pružiny. Cílem vynálezu je vytvoření zařízení, kterým se zmenší doba stání stroje. K tomu účelu má napínací zařízení udržovat ofsetové plátno na válci v zatíženém stálým napětím a tuze napnutém stavu...

Spalovací motor s rovnoběžnými pracovními válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 215828

Dátum: 20.12.1983

Autor: Pudil František

Značky: válci, rovnoběžnými, pracovními, spalovací, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spalovacího motoru s rovnoběžnými válci, kde klikový hřídel je opatřený protizávažími. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na klikovém hřídeli jsou výstředníky, jejichž osy jsou na opačné straně osy klikového hřídele než příslušné ojniční čepy, přičemž na výstřednících jsou uspořádána protizávaží. Protizávaží mohou mít vedení uspořádána v motorové skříni nebo být vedena táhlem ukotveným jedním koncem k motorové skříni. Vynálezu...