Patenty so značkou «valček»

Nivelačný valček na samonivelačné potery

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6208

Dátum: 06.08.2012

Autor: Scherfel Valter

MPK: E01C 19/22, B05C 17/00, E04F 15/08...

Značky: potery, samonivelačné, nivelačný, valček

Text:

...riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde obr. 1 znázorňuje nivelačný valček podľa tohto technického riešenia v pohľade zboku a obr. 2 znázorňuje nivelačný valček podľa tohto technického riešenia v schematickom pohľade zhora, kde pre väčšiu zrozumiteľnosť nie sú znázornené jednotlivé hroty sústavy identických hrotov a jednotlivé dištančné prvky.Nivelačný valček v príkladom uskutočnení podľa obr. l a 2 obsahuje sústavu...

Zvierací valček s vnútorným zdrojom energie a spôsob laminácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19337

Dátum: 28.10.2010

Autori: Bar Kobi, Aknin Ofer, Grinberg Eli

MPK: B32B 37/06, B32B 37/08, B32B 37/12...

Značky: zvierací, valček, zdrojom, laminácie, vnútorným, energie, spôsob

Text:

...ktorá má byť aplikovaná na vytvrditeľné lepidlo nanesené na podklade.0009 Uskutočnenia tohto stroja môžu obsahovať akékoľvek z vlastností opísaných0010 Materiál nakonfigurovaný na umožnenie prechodu aspoň častí generovanej energie môže zahmovať radiačne priepustný materiál obsahujúci napríkladjeden alebo viacero0011 Uvedený aspoň jeden zdroj energie môže obsahovať napríkladjeden alebo viacero zo zdrojov ultrafialového žiarenia, lampu na...

Valček na vedenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6212

Dátum: 05.10.2006

Autori: Guttenbrunner Josef, Deibl Günther, Starrermair Thomas

MPK: B22D 11/128, C21D 9/00, B21B 39/00...

Značky: pásu, vedenie, valček

Text:

...skriniach. Podstatné prednosť tejto konštrukcie spočívav tom, že valček na vedenie pásu je ako celok vosovom smere podopretýposuvne a preto je nezávisle od miestne vznikajúcich blokujúcich miest stále možný vychyľovací pohyb. Tým sa dôsledne zabraňuje zrátaniu axiálnych síl,ktoré sú jednak vyvolávané dopravou pásu a jednak tepelnými pnutiami valčeka0010 Použité valivé ložiská zodpovedajú na trhu bežným konštrukćným radám, ako sú...

Vodiaci valček predliatku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4094

Dátum: 08.04.2004

Autori: Guttenbrunner Josef, Deibl Günther, Starrermair Thomas

MPK: B22D 11/128

Značky: vodiaci, predliatku, valček

Text:

...Medzi plášťom valčeka a hriadeľom je cez čiastkovú ob|asť pozdĺžneho rozmeru plášta valčeka usporiadaný prstencový priestor, ktorý jevyplnený látkou s vysokým teplotným súčinitelom tepelnej vodivosti.0010 Odvod tepla z vodiaceho valčeka predliatku sa uskutočňuje pomocou vnútorného chladenia cez centrálne vedenie chladiaceho prostriedku,prestupujúce hriadeľom. Pomocou tepelne vodivej výplne sa síce zamedzuje funkcii vzduchovej medzery...

Prídržné zariadenie pre valček pásového dopravníka alebo dopravníka s nosnými lištami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1037

Dátum: 10.02.2004

Autori: Lacroix Olivier, Simoens Herve

MPK: B65G 39/10

Značky: pásového, nosnými, dopravníka, lištami, přídržné, valček, zariadenie

Text:

...Na uľahčenie údržby sa predpokladá, že vodorovný valček 7 bude montovaný nasklopnú podperu 13 umožňujúcu ho rýchlo uvoľniť a vymeniť, 0021 Táto podpera obsahuje napríklad dve bočnice l 3 A, kedy každá je vybavená zárezom 14, umožňujúcim zasunutie čapu otáčania vodorovného valčeka.0022 Zárezy 14 sú uskutočnené tak, aby sa do nich zasúval čap valčeka zhora.0023 Zárezy ústia smerom nahor.0024 Tak sa pri nadvihnutí podpery pritlačí valček na...

Plný valček na zisťovanie odchýlok od rovinnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4368

Dátum: 17.01.2003

Autori: Mücke Gerd, Neuschütz Eberhard

MPK: B21B 38/00, G01B 7/34, G01L 5/04...

Značky: valček, rovinnosti, odchylok, zisťovanie, plný

Text:

...povrchu rúrky. Podobné problémy vznikajú vtedy, ak je potrebné za tepla nasadit nie povrchovú rúrku, ale veľký počet povrchových krúžkov na valcovanételeso. Vtom prípade môže prist ktomu, že na miestach styku krúžkov samôžu tvorit malé obiehajúce trhliny, ktoré môžu viest k negatívnemu vplyvu nakvalitu (resp. poškodeniu) povrchu pásu, ktorý je vedený cez merací valček.0008 Ďalšia nevýhoda používania povrchových rúrok alebo krúžkov vyplýva...

Rehabilitačný posteľový valček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1757

Dátum: 04.02.1998

Autor: Čajkovičová Gabriela

MPK: A63B 22/18, A63B 22/08

Značky: valček, posteľový, rehabilitačný

Text:

...planty chodidiel.Veľkou výhodou je jednoduchá montáž, obsluha, údržba, možnost použitia atam, kde nie je možné použit niektoré iné formy mechanoterapie.Riešenie podľa predloženého úžitkového vzoru je na výkrese zobrazené vV konkrétnom prípade, ktorý je zobrazený na výkrese, rehabilitačný valček pozostáva zo stojanu 1, ktorý sa upevni na rám postele v príslušnej polohe, najlepšieNa stojane 1 je upevnený spojovací diel g s možnosťou...

Valček pásového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1736

Dátum: 04.02.1998

Autor: Bouchal Milan

MPK: B65G 39/00

Značky: valček, dopravníka, pásového

Text:

...na upevnenie hriadeľa 4valčeka, ktorý je na svojich koncoch vybavený zárezmi il na upevnenie rámovej podpery lg pásového dopravnika. Na vonkajších stranách ložísk Q sú vložené labyrintové uzávery §, tvorené puzdrom âł a objímkou gg, vyrobené taktiež z plastických hmôt. Puzdro äl labyrintového uzáveru § je potom na vonkajšom obvode pevne opretéo predný kryt 6, ku ktorému je z vonkajšej strany priloženépoistné tesnenie 1, vyrobené zo...

Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278860

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mládek Miloš, Musil Dobroslav, Pirkl Ladislav, Kaplan Jaroslav, Tesař Oldřich

MPK: D01H 4/32

Značky: bezvřetenového, dopriadacieho, stroja, vyčesávací, valček, mechanizmu, rozvoľňovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje valcové teleso (2) vybavené na vonkajšom obvode zubami (3), ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky (5) a axiálnych vybraní, ktorých hĺbka je väčšia ako hĺbka špirálovej obvodovej drážky (5).

Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280648

Dátum: 07.12.1994

Autori: Musil Dobroslav, Tesař Oldřich, Kaplan Jaroslav, Pirkl Ladislav, Mládek Miloš

MPK: D01H 4/32

Značky: dopriadacieho, bezvřetenového, stroja, spôsob, valček, výroby, rozvoľňovacieho, vyčesávací, mechanizmu

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčesávací valček (1) rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja obsahujúci valcové teleso (2), vybavené na vonkajšom obvode zubmi (3), ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky (5) a určitého počtu vybraní (6). Vybrania (6) prebiehajú po obvode valcového telesa (2) v smere vychýlenom až o 45° od smeru povrchovej dotyčnice (71) rovnobežnej s osou (7) valcového telesa (2). Vyčesávací valček sa...

Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280647

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kaplan Jaroslav, Musil Dobroslav, Mládek Miloš, Tesař Oldřich, Pirkl Ladislav

MPK: D01H 4/30, D01H 4/32

Značky: rozvoľňovacieho, mechanizmu, vyčesávací, valček

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčesávací valček (1) rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja obsahuje valcové teleso (2), vybavené na vonkajšom obvode zubmi (3), ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky (5) a axiálnych vybraní (6). Špirálová obvodová drážka (5) má vypuklé dno, pričom hĺbka axiálnych vybraní (6) je väčšia alebo sa rovná najmenšej hĺbke (53) špirálovej obvodovej drážky (5).

Valček pre pásové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277704

Dátum: 06.07.1994

Autor: Bouchal Milan

MPK: B65G 39/00, B65G 39/09

Značky: valček, dopravníky, pásové

Zhrnutie / Anotácia:

Valček pre pásové dopravníky zložený z plášťa (1) a dvoch tvarovaných čiel (2), vo vnútri ktorých je vytvorená komora (21), v ktorej je uložené aspoň ložisko (3), labyrintový uzáver (5) z puzdra (51) a objímky (52) i predný kryt (6) s vekom (8). Puzdro (51) labyrintového uzáveru je na svojom vonkajšom obvode pevne čelne spojené s predným krytom (6), ktorý je potom na svojom vonkajšom obvode pevne spojený s vnútorným obvodom čela (2). Medzi...

Zamykací valček zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243770

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sequens Jan

MPK: E05B 29/03

Značky: zamykací, zámku, valček

Text:

...teleso 2. jeden čelný krúžok 4 na strane v dutom valci 1 je predĺžený a tvorí dutý valček s priečnymi protiľahlými hranatými výrezmi 5, oproti ktorým sú postavené radialne lamely 6, vedľa seba posuvne uložené v priečnej hranatej diere vo valcovom telese .E,vedľa v ňom vytvoreného súosového ozubeného kolieska 8. Radialne lamely 6 sú pritláčané vpravo a vľavo jednou ohnutou řdrótikovou pružinou 14, uloženou vo výrezoch v radiálnych lamelách...

Podávací válček s ihlanovými hrotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254681

Dátum: 15.01.1988

Autor: Oravec Daniel

MPK: B65C 9/18

Značky: valček, ihlanovými, podávací, hrotami

Text:

...umiestnené po celej obwodovej ploche plášte podávacieho nalčeka sú vytvorené skowsenými pozdĺžnymi drážkami v» plášti valčeka a na ne kolmými skosenými obvodovýNa pripojenom výkrese je nakreslený podávací valček s .ihlanovými hrotami podľa vynálezu. Na obr. 1 sú nakreslené pozdĺžne4 drážky 2. Na obr. 2 v reze AA sú nakresleně obvodové drážky 3 a na obr. 3 detail vlzniknutých ihlanov 4 v »axonom.etrii.Podávací valček podľa vynálezu vznikne z...

Polyuretanový valček, najmä pre tepovače kobercov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242329

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kunz Milan, Neuman František, Pee Martin

MPK: A47L 11/36, A47L 13/36

Značky: kobercov, tepovače, najmä, polyuretanový, valček

Text:

...na hriadeľ sa navlečie polyetylénové puzdro, cez ktoré sa prevlečie polyuretanová vložka. Po vytiahnuti polyetylénového puzdra zostane polyuretanová vložka fixovaná na hriadeli pre ďalšie používanie, čo u 4možňuje zníženie nákladov u užívateľa pri nákupe náhradných dielov. Pokial u známeho prevedenia tepovača kobercov sa musí vymenit celá sada valčekov, pozostávajúca z dvoch postranných držiakov, troch hriadeli s nalepenými polyuretanovými...

Farbiaci valček pre vytváranie znakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244329

Dátum: 15.11.1987

Autor: Bokisch Václav

MPK: B41F 31/26

Značky: valček, farbiaci, znakov, vytváranie

Text:

...stálym trením znakov na povrchu farbiaceho valčeka pre vytváranie znakov nedochádza k jeho zhutňovaniu. Pri takto vytvorenom farblacom valčeku sa zamedzilje opotrebovávaniu znakov na znakovom valci.Toto riešenie zabezpečuje plynulú a spoľahlivú prevádzku počítacieho stroja, ktorá závisí najmä na rovnomernom a stabilnom prestupe farbíva na povrch farbiaceho valčeka pre vytváranie znakov. je zabezpečená jednoduchosť pri...