Patenty so značkou «válce»

Kyvné prenášacie valce

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17586

Dátum: 07.12.2010

Autori: Bartscher Gerhard, Frings Birgit, Zettl Uwe, Große Silke, Ansorge Hendrik

MPK: B41N 7/06, B41N 7/00, B41N 7/04...

Značky: prenášacie, válce, kyvné

Text:

...na jadre valca, pričom valec sa temperuje zvnútra.0012 Podľa tohto vynálezu sa teda v prvom kroku pripraví jadro valca. Typické jadrá valcov pozostávajú z kovu, najmä oceli a hliníka. Môže však íst tiež o nekovové jadrá valcov, napríklad z keramiky, plastu spevneného sklenenýmivláknami (GfK) alebo plastu spevneného uhlíkovými vláknami (ČfK).0013 Jadro valca podľa tohto vynálezu je zvnútra temperovaný valec. Zvnútra zahrievané valce sú...

Valce vlhčiacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17505

Dátum: 14.07.2010

Autor: Pfeil Thorsten

MPK: B41N 7/04

Značky: vlhčiacej, válce, jednotky

Text:

...prenosové valce, sú bežné chróm, keramika a ušľachtilá0014 Dokument DE-AS-1257170 opisuje spôsob pre hydrofiláciu vlhčiacich valcov vytváraním povlaku, ktorý obsahuje vinylsilán. vonkajšia vrstva valca je tvorená0015 Dokument DE 60120444 T 2 opisuje záslepkové dosky, čo sú zdrsnené a anodicky oxidované hliníkové dosky. Tieto dosky sú pripevnene na valce tam, kde sa na potlačovaný pruh nemá prenášať žiadna tlačová farba.0016 Dokument US...

Spôsob filtrácie a filtračné zariadenie obsahujúce valce s pórmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12779

Dátum: 25.04.2008

Autori: Hansen Preben Boje, Stubbe Peter

MPK: B01D 33/048, B01D 33/00, B01D 33/044...

Značky: filtrácie, filtračné, spôsob, obsahujúce, zariadenie, válce, pórmi

Text:

...je vložený aspoň jeden filter, zo suspenzie akumulujúcej sušinu na aspoň jednom filtri a jej prechod aspoňjedným filtrom a cez aspoň jednu súpravu tuhých nepriepustnýchvalcov, pričom tekutina sa odstraňuje aspoň z jedného filtra,následne odstránením V podstate suchého filtračného koláča z aspoň jedného filtra, pričom vyššie uvedené sa vykonáva v rovnakom vloženom separačnom médiu buď za podtlaku, alebo(0011) WO 06002638 A 1 sa vzťahuje na...

Gumové valce s drsným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11094

Dátum: 09.08.2007

Autor: Bäcker Barbara

MPK: B41F 31/26, B41N 7/06

Značky: válce, drsným, povrchom, gumové

Text:

...výroby takých valcov pre prenášanie farby je založený na spracovaní valca opatreného gumovou vrstvou oihlenou frézou. Tým sa odstráni najvrchnejšía vrstva gumy a zostanenepravidelná štruktúra, ktorá má čiastočne šupinovitý vzhľad (viď. obr. 1).Štruktúry podľa vynálezu sú drsné a nepravidelné. Štruktúra je šupinatá a náhodná. Neobsahuje žiadne nadradené štruktúry akoVhodnými gumovými materiálmi pre valec na prenášanie farby sú...

Spôsob spojitého liatia medzi valce

Načítavanie...

Číslo patentu: 282849

Dátum: 22.11.2002

Autori: Salvado Olivier, Damasse Jean-michel

MPK: B22D 11/16

Značky: válce, medzi, liatia, spôsob, spojitého

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob zisťovania porúch v priebehu spojitého liatia medzi valce, kde sa v priebehu liatia sníma signál, ktorý je závislý od sily odďaľovania valcov (RSF - rolls separating force), signál sa rozloží do jednotlivých harmonických zložiek. Výsledok porovnania takto získaných harmonických zložiek s referenčnými harmonickými zložkami zodpovedá poruchovému stavu valcov. Poruchový stav valcov umožňuje definovanie rôznych pravidiel riadenia...

Odlievací valec zariadenia na plynulé odlievanie na jeden alebo medzi dva valce

Načítavanie...

Číslo patentu: 282078

Dátum: 31.08.2001

Autori: Pelletier Jean-marie, Mazodier Francois, Raisson Gerard, Delassus Pierre

MPK: B22D 11/06

Značky: odlievanie, válec, zariadenia, medzi, válce, plynule, odlievací

Zhrnutie / Anotácia:

Odlievací valec pozostáva z náboja (2) a plášťa (3) usporiadaných súosovo a dvoch prírub (5, 6), v ktorých je uložený a radiálne stredený plášť (3) na náboji (2). Obe príruby (5, 6) sú vybavené časťou (51, 61) v tvare zrezaného kužeľa, ktorý spolupôsobí so zodpovedajúcou plochou (34, 35) v tvare zrezaného kužeľa otvoru vytvoreného v plášti (3). Táto plocha (34, 35) v tvare zrezaného kužeľa je umiestnená v oblasti (A), kde sú zmeny vnútorného...

Spôsob a zariadenie na kontinálne odlievanie tenkých kovových výrobkov medzi valce

Načítavanie...

Číslo patentu: 281881

Dátum: 25.06.2001

Autori: Mazodier Francois, Delassus Pierre, Vendeville Luc, Barbé Jacques

MPK: B22D 11/06

Značky: kontinálne, výrobkov, spôsob, kovových, válce, medzi, tenkých, odlievanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je vybavené dvoma otáčajúcimi sa valcami (1, 1'), dvoma postrannými zábranami (3) umiestnenými oproti čelám valcov (1, 1') a prítlačným prostriedkom (6) na tlačenie postranných zábran (3) proti valcom (1, 1'). Zariadenie tiež obsahuje prostriedky na meranie prítlačnej sily a prostriedky na meranie trecej sily vyvíjanej na postrannej zábrane (3) valcami (1, 1') počas ich otáčania. Koeficient trenia, predstavujúci trecie podmienky na...

Zariadenie na rýchlu výmenu a pridržiavanie bočnej steny stroja na plynulé liatie kovového výrobku medzi valce

Načítavanie...

Číslo patentu: 281509

Dátum: 19.02.2001

Autori: Mazodier Francois, Legrand Hugues

MPK: B22D 41/28, B22D 11/06

Značky: válce, medzi, výměnu, kovového, rýchlu, bočnej, stroja, výrobků, liatie, zariadenie, plynule, stěny, pridržiavanie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na plynulé liatie kovového výrobku obsahuje dva proti sebe otáčavé valce (1, 2) s rovnobežnými osami uloženými proti sebe s určitým odstupom, pričom na konci týchto dvoch valcov sú oprené dve bočné steny (5a) na vymedzovanie lejacieho priestoru (3) medzi valcami. Zariadenie na rýchlu výmenu bočnej steny (5a) obsahuje bubienok (14) vybavený upevňovacími prostriedkami (16) na najmenej dve bočné steny (5) v polohách odvodzujúcich sa jedna od...

Hlava válce vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260139

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kuběna Ladislav

MPK: F02M 61/14, F02F 1/34

Značky: válce, motorů, vzduchem, chlazeného, hlava, spalovacího

Text:

...vysunutí tělesa vstřikovače z průchozího otvoru horní desky hlavy válce.Příklad provedení hlavy válce podle vynálezu je znázorněnona přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje část hlavy válcev místě uložení vstřikovače v řezu, se vstřikovačem v provoznía montážní poloze a s rozšířením, které je vytvořeno osazenímz materiálu vetřikovače, obr. 2 s rozšířením vytvořeným kroužkem nasazeným na vstřikovači a obr. 3 půdorysný pohled na vatř 1 ~...

Zariadenie pre kontinuálne odlievanie medzi valce s priloženými postrannými zábranami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281536

Dátum: 06.03.1996

Autori: Barbé Jacques, Vendeville Luc, Delassus Pierre

MPK: B22D 11/06

Značky: válce, priloženými, zábranami, medzi, zariadenie, postrannými, odlievanie, kontinuálně

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie zahrnuje dva chladené, proti sebe sa otáčajúce valce (1), dve postranné zábrany (3) a prostriedok na nesenie a pritlačenie postranných zábran (3) k čelám valcov (2) prítlačnú dosku (10), ktorá môže byť presúvaná v axiálnom smere (A) valcov (1) a je kolmá na tento smer, panel (19), ktorý nesie postrannú zábranu (3) a ktorý je nesený prítlačnou doskou (10), pričom je uložený čelne k tejto prítlačnej doske (10), aspoň tri prítlačné...

Zariadenie na kontrolu priechodu prameňa cez kalandrovacie valce

Načítavanie...

Číslo patentu: 278501

Dátum: 11.07.1995

Autor: Šimůnek Josef

MPK: B65H 63/02, D01H 13/16

Značky: kalandrovacie, kontrolu, prameňa, válce, zariadenie, priechodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu prechodu prameňa cez kalandrovacie valce (2, 3), do zvinovacej hlavy (6) preťahovacieho stroja obsahuje snímaciu tyč (8), osadenú výkyvne v priestore pod kalandrovacími valcami (2, 3) a vodivo spojenú s jedným koncom elektrického obvodu. Koncu snímacej tyče (8) je priradený elektrický kontakt (5), ktorý je spojený s druhým koncom elektrického obvodu. Snímacia tyč (8) je pevne osadená v pätke (9), ktorá má tvar plochého...

Odlievací valec zariadenia na plynulé odlievanie na jeden alebo medzi dva valce

Načítavanie...

Číslo patentu: 281342

Dátum: 07.06.1995

Autori: Barbé Jacques, Delassus Pierre, Raisson Gerard, Mazodier Francois, Di Fant Marc, Legrand Hugues

MPK: B22D 11/06

Značky: válce, plynule, odlievanie, medzi, odlievací, zariadenia, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Odlievací valec zariadenia na plynulé odlievanie kovov na jeden taký valec alebo medzi dva valce, ktorý obsahuje jadro (2) a objímku (3), ktoré sú umiestnené vzájomne súosovo, spojovacie prostriedky na spojenie objímky (3) a jadra (2), zahŕňajúce osové spojovacie prostriedky a rotačné spojovacie prostriedky, a prostriedky na opieranie a stredenie objímky (3) na jadre (2), pričom osové spojovacie prostriedky obsahujú osové oporné prostriedky (4)...

Valce valcovacej stolice kvarto s riadeným ohybom čapov pracovných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280768

Dátum: 13.05.1992

Autori: Krabec Miroslav, Růžička Roman, Šváb Roman, Činka Jiří, Matyáš Vladimír

MPK: B21B 27/02

Značky: kvarto, ohybom, válcovacej, valcov, stolice, čapov, válce, pracovných, riadeným

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka valcov valcovacej stolice kvarto s riadeným ohybom čapov pracovných valcov. Podstata riešenia spočíva v tom, že pracovná plocha oporných valcov stolice kvarto s riadeným ohybom čapov je konvexná alebo konkávna, s rozdielom maximálneho a minimálneho priemeru tela oporného valca 0,07 až 0,7 % maximálneho priemeru jeho tela a že pri konkávnej alebo konvexnej pracovnej ploche pracovného valca je rozdiel maximálneho a minimálneho...

Spôsob plynulého liatia na valec alebo medzi dva valce a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280491

Dátum: 15.01.1992

Autori: Sosin Laurent, Loison Dominique, Blin Philippe

MPK: B22D 11/06

Značky: válce, zariadenie, plynulého, spôsobu, medzi, liatia, tohto, spôsob, válec, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Roztavený kov sa uvádza do styku s chladenými povrchmi otáčajúceho sa valca alebo valcov, pričom tuhne a tvorí tuhé kovové kôry, ktoré sú počas tuhnutia otáčaním valca alebo valcov poháňané. Tento spôsob liatia je zdokonalený tým, že tuhnúce kovové kôry sú rozdelené do aspoň troch pozdĺžnych pásiem, pričom aspoň jedno z týchto pozdĺžnych pásiem sa poháňa prednostne. Na prednostne poháňané pozdĺžne pásmo alebo pásma sa pôsobí vyššou hnacou silou...

Ložisková sestava vodorovného válce, zejména pracovního válce válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270444

Dátum: 13.06.1990

Autori: Küfner Walter, Winter Heinrich, Hauck Walter

MPK: B21B 31/07

Značky: válce, zejména, ložisková, stolice, pracovního, válcovací, sestava, vodorovného

Text:

...Je výhodné. W 5 Oba příčnő vývrty I podőlnő vývrty ložlokovóho bloku joou uopořédány v teže vodorovné rovlnč a mají stejnou výšku přĺčnőho průřezu.Tato opatření umožňují další zvýšení množství nazivo naohromáždžnőho v ložíokověm bloku.Dále je výhodne, když příčný výwt je vytvořen válcový, přičemž jeho ooa prochází ooou Mlñĺž IĎOŤÓČMÝCĎ 1 °žĺ 8 k°Vých váíečků. Tímto opatřenlm podle vynálezu je umožnčno udržovat výši hladiny mazíva...

Chytačové ústrojí archů pro válce a bubny tiskových rotačních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270234

Dátum: 13.06.1990

Autor: Wieland Erich Georg

MPK: B41F 21/10

Značky: chytačové, ústrojí, archů, válce, tiskových, rotačních, bubny, strojů

Text:

...gg vo ouyelu hodinových ručiček, případně proti euyolu hodinových ručiček, se tyč gi ee zúviten zolroubovává do vnitřního závitu gg,případně vyiroubovàvá z vnítřníbo zâvítu gg, což ná zo náeledek, že ee zvon gł poeouvú vodorovnč vlevo nebo vpravo e řídící kotouč gg ee podle eněru otáčení tyče gi se záviteu vykyvuje »ua ve eněru k boční ploäe lg převádčoiho bubnu i archů nebo ve enčru od ní. K tonu.účelu ni řídící-kotouč gg levý čep gg e...

Zapojení impulsního ovládacího obvodu přesouvacího válce důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269421

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef, Matula Jan

MPK: E21D 23/26

Značky: zapojení, válce, obvodů, impulsního, mechanizované, výztuže, ovládacího, důlní, přesouvacího

Text:

...je průchod pracovní kapaliny z nízkotlaké větve přímo ke epotřsbiči, tj. přesouvaoímu válci. Řídioí část obvodu přeaouveoího válce je výrazně kratší, čímž jsou zkráoeny reakční časy. Další výhodou jsou menší rozměry a výrobní i montážní jednoduchoet. Lze také očekávat i vyälí provozní spolehlivosvPříkldd zapojení impulaního ovládacího obvodu přesouvacího válce podle vyrxálezu je sohematicky zndzorněn na připojeném výkresu.zapojení...

Čep válce, například válce válcovací stolice, s bajonetovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268824

Dátum: 11.04.1990

Autori: Benfer Ernst-oskar, Irle Gerd

MPK: F16C 13/02

Značky: válcovací, například, stolice, bajonetovým, válce, uzávěrem

Text:

...g, prípadne jiné spojovací prostředky, jimiž se obe poloviny g, 5 opérného kroužku spojují v prstenoové drážce 5 ćspu 3 válce L v jeden uzavřený operný prstenec bajonetového uzávěru. Totez platí take pro poloviny gb, §g vnitřní příruby opärnáho kroužku, které zabírají v prstánoové drážoe 3 s vnitřním čalem prsténcoveho nákruzku 2 a tím uzavřený operný kroužek axiálně upevňují. V dolní polovině obr. 2 je znàzorněna v řezu polovina vnějšího...

Způsob výroby izolačního válce pro vinutí vzduchových transformátorů a tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268607

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kořínek Petr, Maloušek Antonín, Mužík František

MPK: H01F 27/28

Značky: válce, způsob, tlumivek, izolačního, transformátoru, vzduchových, vinutí, výroby

Text:

...izolačního válce pro vínutí vzduchových transformátorů a tlumivek. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se na přípravek válcovitého tvaru. opatřený na svém povrchu separační polytetrafluoroetylénovou fólíí, navinou nejméně dvě vrstvy plsčovitého textilního pásu, na které se ještě navíne smršřovací tkanice. Takto připraveny izolační válec se ohřeje, čímž dojde ke smrštění tkanice, a tím i k částečnému mechanickému zpevnění vrstev válce, který...

Zařízení pro zablokování platin na dnu drážek jehelního válce u okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268200

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/14, D04B 9/46

Značky: jehelního, zablokování, zařízení, pletacích, okrouhlých, platin, drážek, válce, strojů

Text:

...do příslušně drážky 35.zejména je blokovací člen g v podstatě tvořen prstenccmj, .ktery je souosý s jchelním váloem 3 a je umístěn uvnitř korunového zámku 6, který je rovněž souosý s jehelním válcem 3 a je připevnän k nosné konstrukcí 1 stroje.Korunní zámek g je známého typu a má vzestupně úseky. střídající se se sestuPnÚni úsek. se .kterými nbírnàí kolénka g platin i. když jsou vysunutyľ z unser 33 jehelního válce 1. Vzestupně úseky...

Zařízení pro přitlačení plovoucího válce foulardu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268110

Dátum: 14.03.1990

Autor: Ševčík Ladislav

MPK: F16C 13/02, D06F 45/08

Značky: zařízení, přitlačení, válce, foulardu, plovoucího

Text:

...šíře válce znjišřují polohu pláětě válce,umožňují nastavení osy válce ve dvou rovinéch, snížují hodnotu dotykového tlaku meziPneumatické měchy 2, 1, jsou uloženy po celé pracovní šíři válce na pevném jádru Ä. Na pneumatické Iěchy dosedá pružná deska 3, která neae dvě řady čepů Q, 1 s klndkamí §, 2. Kladky dosedají na vnitřní povrch pláště válce Ž. Čepy jsou znjištěny na konci pracovní äíře válce pojistkou łł. Plovoucí válec se přitlačuje k...

Rozdružovací válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 268029

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bezdíček Jiří, Bureš Karel, Kábrt Karel, Dolejší Emil, Tměj Ladislav, Síla Jan, Musil František

MPK: A01F 25/18

Značky: rozdružovací, válce

Text:

...krmív, na obr. 2 je pohled na rozdružovací válce v řezu podle roviny ll-Il z obr. l, na obr. J je řez hnaným rozdružovacím válccm ve zvětšeném meřítku a na obr. A řez hnacím rozdružovacím váloem rovněž ve zvetšeném métítku.Automobil sestává z šasi l, kabiny ga korby l, která je vymczena bocními stenami 5,přední čelní stčnou 3 a zadní celní stenou Q a ve spodní části dnem 1. Na dne 1 je upraven známým způsobem latkový transportér g, který je ve...

Tryska plastikačního válce vstřikovacích strojů s automatickým čisticím tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267782

Dátum: 12.02.1990

Autori: Harmanský Absolón, Škuba Andrej, Krupa Jozef

MPK: B29C 45/24

Značky: čisticím, tryska, plastikačního, válce, automatickým, vstřikovacích, strojů, tělesem

Text:

...přední částí, těla a zadní částí umožňuje jeho automatické posouvàní, přičemž mezi vnitřní těnou otvoru čepu trysky a povrchem čístícího télesa je prostor, kterým proudí plastíckà hmota. Tím, že čistící těleso trysky podle vynàlezu udržuje výstupní otvor trysky a její dosedaci plochu na formu v čistem stavu, je zabezpečeno utěsnčni vtokové seustavy a takb automaticky cyklus vstřikovàní plastické hmoty do formy. současné je odstraněno ruční...

Zapojení pro snímání polohy pístnice přesouvacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267518

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bakončík Vladislav, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/26

Značky: válce, zapojení, pístnice, snímání, přesouvacího, polohy

Text:

...výztužo a. tratě porubovóho dopravniku. Na prvni Vedení. J tlakové pracovni kalmllny, připojonó k pistnicovému prostoru 29 přosouvacího válce l,je napojon parná tlnkowiý szrínzač ll nebo na druhó vedení ĺ 4 tlakové pracovni. lcapaliny,připojení k pistovómu prostoru EQ přesolxvaoíłxo válce l, je napojen druhý tlnkový .uimač . Připawxö může být na pxwmi vedení. 2 tlakové pracovní. lcapaliny .napojen prvni tlakový snímač 31 a na. druhé vedení. i...

Nosné válce bezhrotého horizontálního kalicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267247

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tvrdík Jiří, Kolínský Vladimír

MPK: H05B 6/10

Značky: bezhrotého, kalícího, horizontálního, válce, stroje, nosné

Text:

...výrobní náklady na tepelné zpracování a šetří energií při opětovném ohřívání součástí pro popouštění. Provedení operace samopopouštění přímo na kalíoím stroji také umožňuje snadné zařazení tepelného zpracování doPříklad provedení dle vynálezu je na přípojeném výkrese, kde na obr. 1 je achematicky znázorněno vytvoření nosnýchBozhrotý horizontální kalicí stroj je vybaven dvěma shodně vytvořenými nosnými válci L. Nosný válec Ä sestává ze dvou...

Ovládací obvod přesouvaího válce sekce mechanizované výztuže a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266771

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vrchovecký Josef, Tkáč Ivan, Dzierža Emil, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/18

Značky: mechanizované, obvod, dopravníku, válce, přesouvaího, sekce, ovládací, výztuže

Text:

...g a druhého ovládacího modulugg. První elektrohydraulický rozvéděč ll, ovládaný eloktromagnetem nebo z-učně, je spojens ovlědacím prvkom prvního ovládacího modulu 1 g, ktorý je připojen k pístnicovému prostoru l přesouvscího válce z. Druhy elektrohydraulický rozvaděč g, ovládaný elektromagnetom nebo ručne, je spojen a řízeným zpětným vontilem i, ovládaným zvýšením tlaku. Ovlâ- . dací prvok řízenćho zpětného ventilu i je epojon s...

Zařízení k bezkontaktnímu snímání teploty z povrchu vyhřívaného válce většího průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266422

Dátum: 12.01.1990

Autori: Baják Karel, Ženožička Milan

MPK: C14B 1/54

Značky: válce, zařízení, snímání, teploty, bezkontaktnímu, průměru, vyhřívaného, většího, povrchu

Text:

...čepy 12. Ve snímaucún tčlese gg a transformátorovém oleji gl je upevněno čidlo gg s izolační destičkou gg zakrytovanou krytem gg. Výklopné pouzdro 1 ve snímacím tělese gg a ochranný kryt gg tvoří jeden pevný celek, který je otočně uložen na čepu 11 v konzole lg, přičemž jeho základní poloha je dána předepnutou pružinou lg. Šñdlo gg je pomocí vodiče gg napojeno na neznázorněný regulátor teploty a snímací těleso gg je pak vodičem g 1...