Patenty so značkou «vakuu»

Chladič katódovej časti elektrónolúčového kanóna vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6976

Dátum: 04.12.2014

Autori: Fodrek Peter, Kolenič František

MPK: B23K 15/00

Značky: katódovej, částí, elektrónolúčového, chladič, vakuu, kanóna

Text:

...chladiaceho hada, v ktorom prúdi chladiace médium.Riešenie zabezpečuje chladenie olejovej náplne katódovej časti kanóna, keď je kanón umiestnený vnútri vákuovej komory. Hlavným komponentom chladiacej sústavy je chladiaci had, montovaný vnútri horného telesa kanóna. Had je napojený cez hadicové prepoje na chladiaci okruh umiestnený zvonku vákuovej komory. Vo veku homého telesa je vložená pružná tesniaca vložka, ktorá vytvára podmienky...

Sústava na optické sledovanie elektrónolúčových procesov vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6975

Dátum: 04.12.2014

Autori: Fodrek Peter, Kolenič František

MPK: B23K 15/00

Značky: optické, procesov, sledovanie, sústava, elektrónolúčových, vakuu

Text:

...preto je fóliový pás pred objektívom kamery presúvaný na pokyn obsluhy.Fóliový pás je prevíjaný vlastným mechanizmom medzi dvoma cievkami, pomocou servopohonu ťahom navíjacej cievky zo zásobnej cievky, ktorá je mechanicky dobrzďovaná z dôvodu zabezpečenia napnutia pásu. V prípade použitia dvoch kamier na sledovanie procesu, je mechanika prevíjania pásu pre každú kameru samostatná a obsluha pohonu prevíjania je riešená tak, aby bolo možné...

Elektrónolúčový kanón pre prácu vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6974

Dátum: 04.12.2014

Autori: Kolenič František, Fodrek Peter

MPK: B23K 15/00

Značky: vakuu, prácu, elektrónolúčový, kanón

Text:

...upevnenie pomocných podsystémov a VN kábla vytvárajú podmienky na použitie kanóna v polohe s horizontálnym alebo vertikálnym smerovaním lúča, s aplikáciou zmien jeho polohy vo vákuovej komore.Podstatou technického riešenia je také tvarové a vnútome usporiadanie telesa kanóna, že hlbokovákuovaný hlavný priestor, v ktorom je umiestnená anóda, je tesná a spoločne vákuovaná na hlboké vákuum vlastnou turbomolekulámou vývevou. Prepojenie...

Spôsob výroby šumivých granulátov vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2755

Dátum: 07.08.2004

Autori: Gergely Irmgard, Gergely Thomas, Gergely Stefan

MPK: A61K 9/00

Značky: spôsob, granulátov, výroby, šumivých, vakuu

Text:

...sa v predloženom vynáleze rozumie priestorový stav s tlakom,ktorý je v porovnaní s tlakom okolitého vzduchu redukovaný. Dôležité je, aby sa nárast tlaku na druhej hodnote vákua neuskutočnil až na hodnotu atrnosférického tlaku v mieste uskutočnenia. Druhá hodnota vákua má byť minimálne 10 pod príslušnou hodnotou vonkajšieho tlaku v mieste uskutočnenia. Nasledujúce príklady hodnôt vákua sa vzťahujú k vonkajšiemu tlaku l bar.Rozdiel tlakov...

Magnetron pro depozici tenkých vrstev ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269498

Dátum: 11.04.1990

Autori: Exner Milan, Stanislav Jiří, Kult Jaroslav, Frey Augustín, Matuška Josef

MPK: C23C 14/34

Značky: tenkých, depozicí, vakuu, vrstev, magnetrón

Text:

...posuvným dílem zadního víka magnetronu a vnitřním magnetickým polem roste podíl magnetického toku, protékajícího touto zadní deskou magnetronu a klesá tak intenzita magnetického pole na terči. se zvětšující se vzduchovou mezerou klesá podíl magnetického protékajícího toku parazítním polem a roste tak hodnota intenzity magnetického pole na terči.Magnetron podle vynálezu umožňuje pomocí změny polohy posuvného dílu zadní desky magnetronu měnit...

Zařízení pro nanášení povlaků ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263499

Dátum: 11.04.1989

Autori: Levčenko Georgij, Radzikovskij Alexandr

MPK: C23C 14/26

Značky: zařízení, vakuu, nanášení, povlaků

Text:

...úonnomxn 10,~ Koaçnrypannn souu Hanmnennn Bu 6 npaeTcx c yuewom Tpaexwbpnn H nnmennn. HanpWMep, npn npàmonuneüuom nepememeunn nonnomex 10 Kónaeñepou HMH öapaüànou soua Hanmnennn onmHa~nMerL npxMoyronLHymKoamnmypann, npu apamenuu fxapycenbm - KoHurypąuum 5 Bane qacru xonsua. Hpuuem nuz noaameHHxpaBHoMepHocTu.TonmHHu Hanunxeuoü nnénxu Kouburypauux sonm Hannmeana Momew ÓNTB nononaurenbno oTKoppeKTupoBanaco cropoa nxona. Buxona nonnomex 10...

Deformační zařízení pro tahové zkoušky materiálů ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261949

Dátum: 10.02.1989

Autor: Schenk Antonín

MPK: G01N 3/28

Značky: deformační, materiálů, zařízení, vakuu, zkoušky, tahové

Text:

...če 1 istig ag umožňují upnutí zkoumaného vzorku§pomocí upínacích kolíků gg. Druhá čelist § je k tě 1 esug příčniku připevněna šrouby lg, První čelist 1 je k základnimu tělesu L upevněna přes dříkZpoloku 1 ovou pod 1 ožkou§ pomocí maticeg, Dříkz má podélný zábrus, na kterém je upevněn silový tenzometr gg snímající sílu půaobící na zkoumaný vzorek Q, Délkový tenzometrg 1,snímající prodloužení, je upevněn na ploché pružině AQ spojené A se...

Magnetron pro depozici tenkých vrstev ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258548

Dátum: 16.08.1988

Autori: Stanislav Jiří, Matuška Josef, Frey Augustín, Daďourek Karel, Exner Milan, Rybář Oldřich, Fidranský Miroslav

MPK: C23C 14/34

Značky: tenkých, magnetrón, vakuu, vrstev, depozicí

Text:

...počtu maqnetůuložených vedle sebe mezi tělesem magnetronu a vnitřním pólovým nástavcem.Vysoká hodnota magnetické indukce snižuje pracovní napětí magnetronu a tím se zmenšuje nebezpečí elektrických prúrazů k anodě. současně však i stahuje plasmatické pole před magnetronem směrem k targetu a tím se zmenšuje teplotní pole před targetem. To umožňuje nanášet vrstvy na substráty e nižšími teplotami tání při zachování vysokých deposičních...

Zariadenie na ohrev vo vákuu rotujúcich a fotopolovodivým materiálom naparovaných tenkostenných valcových podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247295

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matula Jozef, Fee Imrich, Michaneo Michal, Revák Emil, Rychnavský Štefan

MPK: G03B 5/04

Značky: naparovaných, tenkostenných, válcových, zariadenie, rotujúcich, podložiek, materiálom, vakuu, ohrev, fotopolovodivým

Text:

...systému nespoľahlivé.Vyššie uvedené .nevýhody odstraňuje zariadenie na ohrev tenkostenných valcových podložiek podľa tohoto vynálezu, pozostávajúce z výhrevného telesa, odraznej plochy a snímača teploty. Podstata vynálezu spočíva v tom, že výhrevné teleso a odrazná plocha sú nepohybli-vo umiestnené v-o vnútri tenkostennej valcove-j podložky, kde v-ýhrevné teleso a snímač teploty sú súčasťou regulačnêho obvodu, pričom snímač teploty je počas...

Magnetron pro depozici tenkých vrstev ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253547

Dátum: 12.11.1987

Autori: Frey Augustín, Stanislav Jiří, Exner Milan, Rybář Oldřich, Daďourek Karel

MPK: C23C 14/56

Značky: depozicí, vrstev, vakuu, magnetrón, tenkých

Text:

...být z feromagnetickěho materiálu. Na těleso magnetronu 1 je přiložen target 1 2 odprašovaného materiálu a pőlový nástavec 2. Target 1 a pőlový nástavec 2 jsou připevněny šrouby( neznázorněno) k tělesu magnetronu 1 přes těsnící kroužek 2. Tím je isolován chladící obvod magnetronu od vakuového pro- 3 253 547 storu. Chladicí kapeline se přivádí přivodem 1 a odvádi odvodem § . Celé zařízení je zekryto anodickým pláštěm §, který je isolovaně od...

Elektrónový odparovač s dutou katódou na odparovanie materiálov vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251971

Dátum: 13.08.1987

Autori: Král Jozef, Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Pecár Ivan

MPK: C23C 14/24

Značky: materiálov, odparovač, dutou, odparovanie, katodou, vakuu, elektronový

Text:

...odparovacieho zdroja do vákuových zariadení pre napar-ovanie a ionové plátovanie, vysoký výkon a vysokú odparovaciu rýchlosť, je výrobne jednoduché a keďže nepotrebuje špeciálne nákladné napájacie zdroje, pretože môže byt napájaný z dostupných univerzálnych elektrických zdrojov, je ekonomickejši ako naparovacie zdroje s elektrónovým lúčom s priamožeravenou katódou.Na priloženom obrázku je znázornená konštrukčné riešenie elektrónového...

Směs pro úpravu povrchu skla před napařováním hliníku ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251246

Dátum: 11.06.1987

Autori: Borisova Irajda, Afonina Nina, Filippova Nina, Raskazova Margarita

MPK: C03C 23/00

Značky: hliníku, napařováním, povrchu, úpravu, směs, vakuu, před

Text:

...nepememaúayw nonnpymmym cycnenaum, coçronmym na nyoxucn uupxouua, cepąoü KHCHOTM H Roam. NCrexno yxnanusamr Ha TpaHcn 0 pTep nonnpbnanbno-Moequo-cymnnbnoň Mamnnm no BGDXHOCTBW, npennaauaqeunoň uns anmMHHHp 0 BaHHH, eaépx H nonamr ua nepnuunymMoňxy xononuoñ Bononposonnoñ Bonoň, nanee.cTeKno nocwynaer Ha nononnpoaxy Honohupoaxy n 0 BepxHocTH cTeKna npononar apamammumucn nuckonuuu nonnpoBanLHu~ xaun c paöoueň noàepxuocrbm na Boůnoxą, non...

Zariadenie na odparovanie materiálov vo vákuu elektrónovým lúčom s výkonom do 15 kW

Načítavanie...

Číslo patentu: 248554

Dátum: 12.02.1987

Autori: Liska Dušan, Král Jozef, Pecár Ivan, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 14/24

Značky: zariadenie, lúčom, materiálov, vakuu, elektrónovým, výkonom, odparovanie

Text:

...jeho konštrukcia zabezpečuje ĺahkú údržbu, pohodlná reguláciu a nastavenie zväzku elektrőnov, zníženie hmotnosti a nárokov na pracnost výroby, zvýšenú ochranu pred posobením cdrazovýoh elektrőnov a výbornú adaptivnost pre zariadenia na iőnové plátovanie.Konštrukčná riešenie zariadenia znázornená na priloženom výkrese na obr. l, 2 a 3 v nárýse, podoryse a bokorysel pozostáva z medeného kelimku ł, ktorý je vyhotovený z dvoch nerozoberateĺne...

Způsob přípravy polyuretanových hmot ve vakuu a vakuová komůrka k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247956

Dátum: 15.01.1987

Autor: Odehnal Ervín

MPK: C08G 71/04

Značky: způsob, tohoto, vakuová, způsobu, vakuu, provádění, polyuretánových, přípravy, komůrka

Text:

...vakuovő komůrky podle vynálesu Je názor-nim na přiloženćm výkreae. Vakuová komůrka ae tvořeno tllem 1, která .je opatřsno tčsndním 1 a snímmtelnym víkem 1. V tomto víku g, je vytvořen průchosí otvor m, Jímž prochází pružná ucpćvka i,která tčsnč obemykň hřídel i lopstkoveho míchadla, kteri .je spojen s laboratorní míchačkou Q. Hřídel i lopatkovłho míchadla prochází pružnou ucpúvkou 1 a tvoří tak hermetický uzávär pružne uopávky 5 přičemž v...

Optická soustava určená k pozorování elektronového svazku ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232450

Dátum: 15.07.1986

Autori: Fišer Jan, Delong Armin Akademik

MPK: G02B 27/22

Značky: soustava, vakuu, optická, pozorování, elektronového, určená, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou soustavy je vstupní optický hranol (3), jehož vstupní stěna je opatřena scintilační destičkou (1), přičemž za jeho výstupní stěnou v optické ose je umístěna planparalelní destička (6) oddělující vakuový prostor, a za ní vstupní objektiv (5) záměrná destička (7) výstupní objektiv (8) a výstupní hranol (9) s okulárem (10). Optická soustava je výhodná pro elektronově optické přístroje, zejména pro elektronový litograf.

Zariadenie na tavenie a odlievanie kovov vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228768

Dátum: 15.04.1986

Autori: Žitňanský Marcel, Potoček Jaroslav, Dohnal Jiří

MPK: B22D 18/06, B22D 25/02

Značky: odlievanie, zariadenie, kovov, vakuu, tavenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru vákuovej metalurgie a rieši zariadenie na tavenie a odlievanie kovov vo vákuu pre stomatologické odlitky. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z taviaceho téglika, ktorý je uložený v odporovom ohrievacom telese. Toto je uložené v tepelnoizolačnej hmote a to v puzdre, ktoré je prichytené na nosný držiak. Na jeho druhej strane je uložená forma v strediacom krúžku, pritláčaná vekom uchyteným na recipiente, v ktorom je...

Zariadenie pre polohovanie zváraných predmetov najmä pri elektrónovom zváraní vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226343

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bilský Milan

Značky: vakuu, elektrónovom, zariadenie, zváraní, zváraných, najmä, predmetov, polohovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre polohovanie zváraných predmetov najmä pri elektrónovom zváraní vo vákuu pozostávajúce z vákuovej komory opatrenej uzáverom a horizontálneho pravouhlého súradnicového podávacieho mechanizmu so stolom na ktorom je horizontálne uložená výkyvná doska, vyznačujúca sa tým, že na čelnej stene výkyvnej dosky (1) je vytvorené ozubenie (3) v tvare ozubeného segmentu so stredom v osi zvislého čapu (2), pričom na konzole (4) upevnenej na...

Zalévací kompozice pro zalévání součástek ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217338

Dátum: 01.08.1985

Autor: Šálek Robert

Značky: kompozice, součástek, zalévání, zalévací, vakuu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje zalévací kompozici pro zalévání elektronických obvodů tvrditelnou pryskyřicí. Kompozice umožňuje zkrácení doby k vypěnění, a tím odstranění bublin v době kratší, než je její zpracovatelnost. Podstatou vynálezu je, že tvrditelná pryskyřice na bázi dianbisglycidyletheru, doplněná tužidlem na bázi polyamidu, je doplněna organokřemičitou sloučeninou v poměru 0,5 až 2 hmotnostní, vztaženo na zalévací kompozici, methylsilikonového,...

Způsob oduhličování vysoce legovaných ocelí ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216653

Dátum: 15.12.1984

Autor: Kutscher Horst

Značky: způsob, vakuu, oceli, legovaných, oduhličování, vysoce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oduhličování vysoce legovaných ocelí ve vakuu, zejména chromových ocelí, dmýcháním kyslíku do ocelové taveniny nebo na tuto taveninu, vyznačený tím, že legovaná ocel s vysokým obsahem uhlíku se oduhličuje ve vakuu až po náhlý pokles teploty spalin nejméně o 20 °C, poté se teplota taveniny změří a složení lázně se opraví v souladu s rovnovážnými obsahy uhlíku a chromu, vyplývajícími ze změřené teploty taveniny.

Kelímek pro odpařování materiálů ve vakuu s ohřevem pomocí elektronového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225336

Dátum: 01.12.1984

Autori: Holoubek Jiří, Kufa Josef

Značky: elektronového, kelímek, odpařování, vakuu, pomocí, materiálů, ohřevem, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Kelímek pro odpařování materiálů ve vakuu s ohřevem pomocí elektronového svazku vyznačený tím, že odklon vnitřní stěny kelímku /2/ od svislého směru v kterémkoliv jejím bodě je vyšší než hodnota, při které je tečná složka napětí působícího na stěnu kelímku /2/ vlivem rozpínání tuhé části vsádky /3/ v rovnováze se třením mezi vsádkou /3/ a kelímkem /1/.

Způsob dezoxidace uhlíkové ocele ve vakuu pro výrobu velkých výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224116

Dátum: 01.11.1984

Autori: Skála Josef, Kepka Miloslav, Jirsa Jan, Korsa Bohuslav, Děd Jiří

Značky: uhlíkové, výkovků, vakuu, veľkých, dezoxidace, výrobu, ocele, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dezoxidace uhlíkové ocele ve vakuu pro výrobu velkých výkovků, zejména zalomených hřídelů, při němž se do pánve přidávají kovy vzácných zemin v množství 1 až 3 kg na tunu uhlíkové ocele za současného probublávání uhlíkové ocele argonem, vyznačený tím, že se jako vyzdívky pánví použijí chromito-magnezitové tvárnice.

Zariadenie na stanovenie množstva látky nachádzajúcej sa vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224569

Dátum: 01.10.1984

Autor: Antal Juraj

Značky: látky, zariadenie, stanovenie, vakuu, množstva, nachádzajúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na stanovenie množstva látky nachádzajúcej sa vo vákuu, uložené v sklenom obale s otvorom, pozostávajúce z nerovnoramenného vahadla britove uloženého, v jednomiskovom prevedení s vyvažovaním zvonku pomocou permanentného U- magnetu a s indikačným zariadením nulovej polohy, vyznačené tým, že na základnej doske (1) umiestenej v sklenom obale (39) s doskou (43) s otvorom (38), je umiestený stĺpik (14) s nulovou ryskou a dvomi symetricky...

Zapojení korekční jednotky pro laserový interferometr pracující ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223498

Dátum: 01.05.1984

Autor: Popela Bohumír

Značky: interferometr, korekční, pracující, jednotky, zapojení, vakuu, laserový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení korekční jednotky pro laserový interferometr pracující ve vakuu. Podstatou vynálezu je zapojení nejméně jednoho čidla teploty materiálu přes diferenční zesilovač s prvním sumátorem, jehož výstup je spojen přes dekádu koeficientu roztažnosti, druhý sumátor, hlavní sumátor jednak přes komparátor s indikátorem a jednak přes přepínací obvod s analogově číslicovým převodníkem. Mezi druhý a hlavní sumátor je zapojen...