Patenty so značkou «vákuovej»

Polohovanie elektrónolúčového kanóna umiestneného zvonka vákuovej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6977

Dátum: 04.12.2014

Autori: Kolenič František, Fodrek Peter

MPK: B23K 15/00

Značky: umiestneného, komory, elektrónolúčového, vákuovej, polohovanie, kanóna, zvonka

Text:

...servopohony.Mechanická sústava polohovaním kanóna zvonku, zabezpečuje XY pohyby elektrónolúčového kanóna,čím sa dosiahne trajektória lúča po ploche kolmej na smer vyžarovania. Rozsah pohybov je daný veľkosťou otvoru v prírube vákuovej komory.Na obrázku č. l je znázomený princíp tesnenia spoja kanóna s komorou, na obrázku č. 2 sú schematicky znázomené komponenty zabezpečujúce pohyb tesniacej dosky s kanónom.Na aplikáciu nového riešenia je...

Zariadenie na generovanie studenej plazmy vo vákuovej komore a použitie uvedeného zariadenia na termo-chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10811

Dátum: 01.02.2008

Autori: Poigt Laure, Maurin-perrier Philippe, Chavanne Hervé

MPK: H05H 1/24

Značky: zariadenie, vákuovej, studenej, komoře, použitie, zariadenia, termo-chemické, procesy, uvedeného, plazmy, generovanie

Text:

...tohto typu prináša patent EP O 881 865, ktorý sa týka zariadenia na produkciu niekoľkých prúdov nízkoteplotnej plazmy pomocou vysokofrekvenčného výkonu použitím vybíjačov. Zariadenie je usporiadané z niekoľkých jednotlivých dutých katódových komôr,každý plazmový prúd prebieha V samostatnej dutej komore, to znamená v uzavretom priestore výboja. Medzi nevýhody tohto riešenia patrí najmä to, že medzi otvormi môže nastaťnerovnomerný výkon a že...

Absorbér solárnej vákuovej trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4863

Dátum: 02.11.2007

Autor: Skalík Richard

MPK: F24J 2/04

Značky: solárnej, absorbér, vákuovej, trubice

Text:

...celého dňa a ročného obdobia.Uvedené nedostatky odstraňuje predložené riešenie,ktorého podstata spočíva v tom, že adsorbér je vytvorený z tepelne dobre vodivého materiálu, napriklad z plechu, s nánosom absorpčného povlaku na povrchu. Absorbér je po dĺžke rovný alebo zvlnený. V priereze má tvar otvoreného alebo uzavretého obrazca alebo viacerých obrazcov, ktoré jednotlivo alebo spoločne vypĺňajú zväčša alebo celkom kruh rezu ohraničený stenou...

Varák vákuovej rektifikačnej kolóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278194

Dátum: 11.05.1994

Autori: Ďurčanský Ján, Kolínek Jiří, Cvengroš Ján

MPK: B01D 1/08

Značky: kolony, varák, vákuovej, rektifikačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru destilácie a rektifikácie a rieši varák vákuovej rektifikačnej kolóny na delenie zmesí termolabilných látok, ktoré sa dlhodobým účinkom zvýšených teplôt chemicky menia. Vo varáku podľa vynálezu sú vytvorené dve odparné plochy na povrchoch dvoch súosovo orientovaných odparných valcov (1, 2). Obidva vyhrievané odparné povrchy sú stierané stieračmi (3, 4). Na vnútorný odparný valec sa privádza nástrek a na vonkajší odparný...

Snímač prítomnosti predmetu, najmäu čipu polovodičovej súčiastky na vákuovej pinzete

Načítavanie...

Číslo patentu: 267938

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kukuča Ján, Tapušík Jozef

MPK: H01L 23/32, B25J 15/06

Značky: předmětů, přítomnosti, vákuovej, čipu, pinzete, súčiastky, najmäu, polovodičovej, snímač

Text:

...obvodoe.Snímačom prítomnosti predmetu na vákuovej pinzete sa docieli kontrola prítomnosti°°ĺJ draho od Iiosto odoberanie až po miesto založenie, pričom je použitý jodnoauchý vyhodnocovací obvod používaný v bezkontaktných induktívnych snímačoch.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie snímača prítomnosti čipu polovodičovej súčiastky na vâkuovej pinzete, ktorý je nakreslený v číastočnom osovomSnímač prítomnosti čipu polovodičovej...

Tepelnoizolačné teleso vákuovej vypaľovacej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 231532

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jirman Jozef, Hamáček Luděk, Potoček Jaroslav, Sasák Stanislav, Dohnal Jiří, Žitňanský Marcel

MPK: F27B 9/04, F27D 1/00

Značky: tepelnoizolačné, vákuovej, těleso, vypaľovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelnoizolačné teleso vákuovej vypaľovacej pece, vyznačené tým, že na nosnom plášti (2) s pravidelne vklinenými lištami (3) pre upevnenie sú upevnené dosky (1) z grafitizovanej peny, kompaktné alebo tvarované, spojené ich vzájomným nasunutím.

Vsádzkový stolík vákuovej vypaľovacej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 233476

Dátum: 15.09.1986

Autori: Dohnal Jiří, Potoček Jaroslav, Jirman Jozef, Hamáček Luděk, Žitňanský Marcel

MPK: F27D 5/00, B22C 9/14

Značky: vypaľovacej, vákuovej, stolík, vsádzkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zariadení pre vypaľovacie, žíhacie alebo sintrovacie pece. Zariadenie pozostáva z nosného rámu pre uloženie so stľpikmi z korundu, v ktorom sú dve vrstvy tvárnic z korundu izostaticky lisovaného hrúbky 10 až 40 mm, uložených na sebe s presadením a so zabrúsenými okrajmi tak, že jedna vrstva tvárnic má priehľbne pravidelne rozmiestnené, výhodne štyri a druhá vrstva tvárnic má výčnelky tak isto pravidelne rozmiestnené,...

Sorpčná výveva na báze vákuovej natrioforézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221195

Dátum: 15.03.1986

Autor: Antal Juraj

Značky: báze, natrioforézy, výveva, vákuovej, sorpčná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru fyzikálnych metód analytických. Konštrukčne rieši sorpčnú vývevu na báze vákuovej natrioforézy zo skla, ktorá pozostáva z centrálnej trubice s vývodom pre vákuum, zvonku výhodne chladenej vodou so zaobleným dnom, pred stavujúcim membránu, zasunutým do nádobky zo železa s taveninou, do ktorej je vsunutá sonda ortuťového stabilizátora teploty taveniny, vyhrievanej špirálami elektrickej piecky, regulovanými regulačnými...

Valcové výhrevné teleso vákuovej vypaľovacej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 245852

Dátum: 15.09.1983

Autori: Voronin Jevgenij Filippovie, Jevlachova Raisa Alexaddovna, Smirnov Valentin Alexaddovie, Golovkov Alexadd Sergejevie, Suško Roman Vasiljevie

MPK: H05B 3/64

Značky: válcové, vypaľovacej, výhřevné, těleso, vákuovej

Text:

...v hornej časti v ú.rovni ukončenie uzavretých dražok je prierez zosilnený .smerom do vnútra valcového telesa šikmým prechodom pre vytvorenie elektricky vodivého spojenia segmentov do série pomocou spojovacichi segmentov-zDalšiou úpravou riešenia podľa. vynâlezu je vytvorenie segmentov z .kruhových grafitovýcłi tyčí, ktoré .sú navzajom povspájané v zoskupení po 3 až 5 kusov a z oboch strán osadené v spojovalcich predstava-ch aelektricky...