Patenty so značkou «vakcína»

Vakcína na liečbu zápalu prostaty a benígnych hyperplázií prostaty obsahujúca kmene rodu Lactobacillus

Načítavanie...

Číslo patentu: 288132

Dátum: 23.09.2013

Autori: Újhelyi Károly (zomrel), Varga Gyula Arpád, Lázár Erika Ágnes, Bartus József

MPK: A61P 31/04, A61K 39/02, A61P 13/08...

Značky: liečbu, zápalu, hyperplázií, prostaty, lactobacíllus, obsahujúca, vakcína, kmene, benígnych

Zhrnutie / Anotácia:

Kmene rodu Lactobacillus získateľné z vakcíny Gynevac(r), Gynatren(r) a SolcoTrichovac(r) v inaktivovanej forme a nosiče a/alebo excipienty bežne používané vo vakcínach na použitie na liečbu zápalu prostaty a benígnych hyperplazií prostaty (štádia I a II) a spôsob liečby týchto stavov vnútrosvalovým podaním účinnej dávky suspenzie kmeňov rodu Lactobacillus.

Vakcína na použitie na imunoterapiu nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17692

Dátum: 09.11.2011

Autori: Lubitz Werner, Michálek Jaroslav, Kúdela Pavol

MPK: C12N 1/06, A61K 39/00

Značky: vakcína, nádorov, imunoterapiu, použitie

Text:

...karcinóm, papilárne adenokarcinómy,cystadenokarcinóm, medulámy karcinóm, bronchogénny karcinóm, karcinóm obličkových buniek, hepatóm,karcinóm žlčovodu, choriokarcinóm, seminóm, embryonálny karcinóm, Vthlmsov nádor, cervikálny karcinóm,nádor semenníkov, karcinóm pľúc, karcinóm malých pľúcnych buniek, karcinóm močového mechúra, epiteliálny karcinóm, glióm, astrccytóm, meduloblastóm, kraniofaryngióm, ependymóm, pinealóm,...

Vakcína proti PCSK9

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20631

Dátum: 13.09.2011

Autori: Brunner Sylvia, Windwarder Markus, Staffler Günther, Wanko Bettina, Galabova Gergana, Juno Claudia, Winsauer Gabriele

MPK: A61K 39/00, A61K 39/39, A61K 39/385...

Značky: pcsk9, vakcína, proti

Text:

...hladiny LDLR s následným poklesom v hladinách cholesterolu v lipoproteínoch s nízkou hustotou (LDLc). 0008 Celkovo PCSK 9 reguluje hladiny LDLR posttranskripčne aje preto prítažIivým cieľom na liečenie aterosklerózy.0009 Medzitým sa vytvorili mnohé rozličné stratégie na inhibíciu funkcie PCSK 9.0010 Použitie siRNA namierených voči PCSK 9 u opíc (Macaca fascicu/aris) viedlo k výraznému poklesu celkového cholesterolu. Iné výskumy využívajúce...

Vakcína obsahujúca aspoň jeden antigén a peptid a použitie tohto peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287618

Dátum: 21.03.2011

Autori: Mattner Frank, Nagy Eszter, Zauner Wolfgang, Buschle Michael, Fritz Jörg

MPK: A61K 39/00, A61K 39/39, A61K 38/00...

Značky: antigen, peptidů, obsahujúca, použitie, peptid, aspoň, vakcína, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná vakcína obsahujúca aspoň jeden antigén a peptid, pričom peptid obsahuje sekvenciu R1-XZXZNXZX-R2, kde -N je celé číslo medzi 3-7 -X je kladne nabitý prírodný a/alebo neprírodný aminokyselinový zvyšok -Z je aminokyselinový zvyšok zvolený zo skupiny L, V, I, F a/alebo W a R1 a R2 znamenajú nezávisle -H, -NH2, -COCH3, -COH, peptid s až 20 aminokyselinovými zvyškami alebo peptidovú reakčnú skupinu, alebo peptidový linker s peptidom alebo...

Živá vakcína, farmaceutický prostriedok s jej obsahom, jej použitie, spôsob oslabenia pestivírusov a spôsob odlíšenia pestivírusom infikovaných zvierat od očkovaných

Načítavanie...

Číslo patentu: 287014

Dátum: 17.08.2009

Autor: Meyers Gregor

MPK: C12N 15/40, A61K 48/00, A61K 35/66...

Značky: použitie, farmaceutický, zvierat, spôsob, obsahom, pestivírusom, oslabenia, pestivírusov, očkovaných, živá, prostriedok, odlíšenia, vakcína, infikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu oslabovania pestivírusov inaktiváciou ribonukleázovej aktivity (RNázovej aktivity), ktorej nositeľom je glykoproteín ERNS. Vynález sa týka aj vakcín a farmaceutických prostriedkov obsahujúcich oslabené pestivírusy podľa vynálezu. Vynález sa ďalej týka spôsobov rozlišovania medzi oslabenými vírusmi podľa vynálezu a patogénnymi vírusmi.

Vakcína proti HPV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17331

Dátum: 29.07.2009

Autori: Descamps Dominique, Giannini Sandra, Wettendorff Martine Anne Cécile, Stephenne Jean, Lecrenier Nicolas

MPK: A61K 39/12, A61P 35/00

Značky: proti, vakcína

Text:

...ide o kvapalinu v objeme medzi 0,3 a 1,5 ml. Vjednom uskutočnení je ľudská dávka rovná 0,5 ml.V ďalšom uskutočnení je ľudská dávka väčšia než 0,5 ml, napríklad 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 alebo 1 ml. Zase v ďalšom uskutočnení je ľudská dávka medzi 1 ml a 1,5 ml.0022 VLP z typov HPV okrem HPV 16 a HPV 18 je možné použiť. Konkrétne ostatné VLP z iných typov HPV,ktoré môžu byť zahmuté vo vakcíne, použití a spôsobe, obsahujú VLP z jedného alebo viacerých...

Vakcína obsahujúca AMB A 1 peptidy na použitie pri liečbe alergie na ambróziu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11684

Dátum: 01.05.2009

Autori: Larche Mark, Laidler Paul, Hafner Roderick Peter

MPK: A61K 38/04, A61K 39/36, A61P 37/08...

Značky: ambróziu, liečbe, alergie, vakcína, peptidy, obsahujúca, použitie

Text:

...o viac než 40 . Každý rok zodpovedajú za viac než 17 miliónovambulantných vyšetrení v Spojených štátoch amerických za rok sezónne alergie akoje senná nádcha zodpovedajú za viac než polovicu týchto návštev.0008 Preto by bola terapeutická alebo preventívne liečba veľmi užitočná u ľudí,ktorí trpia alebo je u nich riziko alergie na ambróziu.0009 Alergie na ambróziu sú typicky spôsobené ambróziou palinolistou (Ambrosia artemisiífolía). Hlavným...

Vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20198

Dátum: 16.04.2009

Autori: Hanon Emmanuel Jules, Ballou Jr William Ripley

MPK: A61K 39/02, A61K 39/09, A61K 39/00...

Značky: vakcína

Text:

...Medical Dictionary, W.B. Sanders Company, 25. vydanie(1974, Olejom môže byť akýkoľvek rastlinný olej, rybi olej, živočíšny olej alebo syntetický olej, ktorý nie je toxický pre recipienta a je schopný byt transformovaný metabolizmom. Bežnými zdrojmi rastlinných olejov sú oriešky, semienka a zrná. Súčasťou tohto vynálezu sú aj syntetické oleje a môžu zahŕňať komerčne dostupné oleje, ako napríklad NEOBEE® a iné. výnimočne vhodným...

Vakcína obsahujúca kapsulárne polysacharidové konjugáty Streptococcus pneumoniae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19818

Dátum: 24.06.2008

Autori: Poolman Jan, Hermand Philippe Vincent, Biemans Ralph Leon

MPK: A61K 39/09, A61P 31/04

Značky: obsahujúca, konjugáty, kapsulárne, polysacharidové, streptococcus, pneumoniae, vakcína

Text:

...konjugovaných na dva alebo viac nosičových proteínov, pričom vakcina obsahuje kapsulárny sacharid sérotypu 19 F konjugovaný na toxoid záškrtu alebo CRM 197, a 2 až 8 kapsulárnych sacharidov S. pneumoniae vybraných z rôznych sérotypov konjugovaných na proteín D a pričom polovica alebo menšina konjugátov kapsulárnych sacharidov obsahuje proteín D ako nosičový proteín.0014 Na účely tohto vynálezu imunizácia humánneho hostitela voči zhoršeniu...

Vakcína proti tuberkulóze a spôsob jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18234

Dátum: 11.04.2008

Autori: Fisher Jason, Lighter Jennifer

MPK: A61K 39/04

Značky: tuberkulóze, použitia, spôsob, vakcína, proti

Text:

...v laboratóriu. pretože sú považované za bezpečné a nereplikujúce. V mnohých pokusoch však bolo preukázané, že vyvolávajú imunoprotektivne reakcie, vrátane odpovede vyvolanej antigénmi na stene baciIov 33536. Okrem toho gama-ožiarené mykobaktérie podstupujú apoptózu a obklopujú sa dendritickými bunkami. Dendritické bunky prezentujú mykobakteriálne antigény T-bunkám, ktoré aktivujú CD 4 Th 1 a CDE cytotoxické bunky. Gama-ožiarené M. tb...

Vakcína na prevenciu relapsu karcinómu prsníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15990

Dátum: 11.04.2008

Autori: Sathibalan Ponniah, Peoples George

MPK: A61K 38/18, C07K 14/71, A61K 39/00...

Značky: prsníka, relapsu, vakcína, prevenciu, karcinómu

Text:

...byt vklinickej praxi odsúdené iba na obmedzený úspech v dôsledku nízkej imunogenicity a nedostatku špecifickosti.0008 Prototyp vakcín proti karcinómu prsníka na báze jednotlivých antigénov bol mierne úspešný vindukcii merateľnej imunitnej reakcie pri pokusoch na zvieratách a pri klinických skúškach s pacientmi s karcinómom prsníka. Avšak pozorovaná imunitná reakcia nebola prevedená na klínicky významnú protektívnu imunitu proti obnove...

Vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12855

Dátum: 11.01.2008

Autori: Palmantier Remi, Martin Denis, Blais Normand

MPK: C07K 14/285, C07K 14/47, A61K 39/00...

Značky: vakcína

Text:

...aspekte vynález poskytuje FRAME časť ñízneho proteínu, ktorá zahŕňa. pozostáva z alebo v podstate pozostáva z kompletného proteínu.0016 Vynález však zahŕňa aj FRAME konštrukty s konzervatívnymi substitúciami. V jednom uskutočnení môže byť substituovaných l. 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9 alebo viac aminokyselín. FRAME konštmkt, ako je tu opísaný, môže okrem toho,alebo altemativne. obsahovať delćcie alebo inzercie vo svojej aminokyselinovej...

Proti nádorová vakcína získaná z normálnych chemicky modifikovaných CD4+ buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10556

Dátum: 03.01.2008

Autori: Kirkin Alexei, Dzhandzhugazyan Karine

MPK: C12N 5/0784, A61P 35/00, A61K 45/00...

Značky: normálnych, chemicky, vakcína, proti, získaná, nádorová, buniek, modifikovaných

Text:

...dendritickými bunkami loadovanými peptidom z MAGE-A 3 indukovanej regresie antigénpozitívnych metastáz (Thurner a kol., l 999 a) a (c) terapeutická účinnosť polyvalentnej vakcíny korelovala s indukciou imunitné odpovede voči antigénu MAGE~ 3 (Reynolds a kol., 2003). Avšak Vzhľadom na vysokú heterogenitu pri expresii jednotlivých členov CTA skupiny nie je táto skupina antigénov tak populárnymimunologickým cieľom ako diferenciačné alebo...

Vakcína proti Salmonella pre hydinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13860

Dátum: 10.12.2007

Autori: Le Gros Francois-xavier, Lemiere Stephane

MPK: A61K 39/02, A61P 31/04

Značky: proti, vakcína, salmonella, hydinu

Text:

...stanovované postupne pre rôzne populácie zvierat chovné kŕdle Gallus gallus, nosnice, brojlery, moriaky a jatočné ošípané. Doteraz boli ciele stanovené len pre chovné kŕdle Gallus gallus (nariadenie 1003/2005). Bol pre ne stanovený cieľ 1 , čo mamená, že do konca roku 2009 bude musieť percento kŕdľov pozitívnych na Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, SalmonellaInfantis, Salmonella Hadar a Salmonella Virchow v EU predstavovať...

Profylaktická vakcína voči tuberkulóze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12770

Dátum: 17.10.2007

Autori: Cardona Iglesias Pere Joan, Amat Riera Isabel

MPK: A61P 37/04, A61K 39/04

Značky: profylaktická, voči, tuberkulóze, vakcína

Text:

...voči tuberkulóze V myšom modeli.0010 I.M. Orme, Vaccine, 2006, 24, strany 2 až l 9, je nový prehľadový článok o nových vakcínach proti tuberkulóze, ktorý opisuje, že bežná BCG vakcína je v podstate neúčinná v ochrane dospelých ľudí voči tuberkulóze. V rovnakom článku je uvedené, ze sa testuje niekoľko kandidátov pre rôzne typy vakcínspojené s vírusom, vakcíny s rekombinantnými kmeñmi) a že sa očakávajú nové správy.0011 Je preto potrebné mať...

Vakcína obsahujúca adjuvant ako emulziu oleja vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13340

Dátum: 10.10.2007

Autori: Ballou William Ripley, Hanon Emmanuel Jules

MPK: A61K 39/145, A61K 39/39, A61K 39/295...

Značky: adjuvant, emulziu, obsahujúca, vakcína, oleja

Text:

...NEOBEE®. a iné. Zvlášť vhodný metabolizovateíný olej je Skvalén. Skvalén (2,6,10,15,19.2 hexametyl-2,6,10,14,18,22-tetrakosahexán) je nenasýtený olej, ktorý sa nachádza vo veľkých množstvách v oleji zo žraločej pečene a v menších množstvách v olivovom oleji, oleji zo pšeničných klíčkov, oleji z ryžových otrúb a kvasníc, a je zvlášť výhodným olejom pre použitie v tomto vynáleze. Skvalén je metabolizovateíný olej kvôli skutočnosti, že je...

Kombinovaná vakcína so zníženým množstvom poliovírusového antigénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12253

Dátum: 07.09.2007

Autori: Duchene Michel, Sonveaux Marc, Mary Anne, De Hemptinne Herve

MPK: A61K 39/13

Značky: množstvom, vakcína, antigenů, kombinovaná, zníženým, poliovírusového

Text:

...Saukett), alebo kombinácia dvoch alebo všetkých troch typov. Príkladom plnej (alebo štandardnej) dávky (40-8-32 D jednotiek antigénu IPV typu 1, 2 a 3) IPV vakcíny na účely tohto vynálezu môže byt Poliorix® (GSK Biologicals S.A.). Čiže, ak je tu uvedené, že vo vakcine podľa vynálezu je prítomných Xštandardnej dávky IPV, znamená to D jednotky antigénu v počte X zo 40, z 8 a/alebo z 32 D jednotiek antígénu IPV typu 1, 2 a/alebo 3 (merané v...

Kombinovaná vakcína s inaktivovaným poliovírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9830

Dátum: 07.09.2007

Autori: Sonveaux Marc, De Hemptinne Herve, Duchene Michel, Mary Anne

MPK: A61K 39/13, A61K 39/295

Značky: inaktivovaným, kombinovaná, poliovírusom, vakcína

Text:

...by IPV mal zahŕňať typy 1, 2 a 3, akoje to bežné v oblasti vakcín, a môže to byť Salkova polio vakcina, ktorá sa inaktívuje formaldehydom (viď napríklad Sutter a spol, 2000, Pediatr. Clin. North Am. 47.287 Zimmerman Spann 1999, Am Fam Physician 591113 Salk a spol., 1954, Official Monthly Publication of the American Public Health Association 44(5) 563 Hennesen, 1981, Develop. Biol. Standard 472139 Budowsky, 1991, Adv. Virus Res. 39255).0030...

Intranazálna chrípková vakcína na báze virozómov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6955

Dátum: 21.03.2007

Autori: Van Rheineck Leyssius Dorine, Nauta Jozef, Kersten Alexander, Schoen Pieter, Gerez Lisya

MPK: A61K 39/145

Značky: virozómov, báze, vakcína, intranazálna, chrípková

Text:

...experimente sa myšiam Balb/c podalo 5 g chrípkových proteínov. Kompozícia podľa WO 2004/110486 obsahuje ako samostatne pridanú pomocnú látku lipoproteíny.Vynález sa tiež týka detí, u ktorých bolo preukázané, že majú imunologickú odpoveď porovnateľnú s imunologickou odpoveďou dospelých (odkaz 8). Vynález sa tiež týka staršíchosôb. Staršími osobami sú ľudia starší ako šesťdesiat rokov.Predložený vynález poskytuje použitie chrípkových...

Intranazálna vakcína proti chrípke na báze virozómov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11310

Dátum: 21.03.2007

Autori: Van Rheineck Leyssius Dorine, Schoen Pieter, Kersten Alexander, Gerez Lisya, Nauta Jozef

MPK: A61K 39/145

Značky: virozómov, chrípke, proti, intranazálna, báze, vakcína

Text:

...imunogenicitu chrípkovej vakcíny je taká, že pre každý z trochvírusových kmeňov vo vakcíne je splnené aspoň jedno z nasledujúcich kritériíKritérium dospelí starší ľudia miera séroprotekcie 70 60 miera sérokonverzie 40 30 stredný násobok zvýšenia 2,5 2,0Vynález sa tiež týka deti, u ktorých bolo preukázané, že majú imunologickú odpoveď porovnateľnú s imunologickou odpoveďou dospelých (odkaz 8). Vynález sa tiež týka staršíchosôb....

Nádorová vakcína obsahujúca alogénne alebo xenogénne nádorové bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8966

Dátum: 26.01.2007

Autor: Stathopoulos Apostolos

MPK: A61K 39/00, A61P 35/00

Značky: vakcína, nádorové, buňky, obsahujúca, alogénne, nádorová, xenogénne

Text:

...a syngénne laboratórne potkany, mohli teoreticky prijať mozgový nádor od svojho homozygotného darcu. Ešte viac rozhodujúce je to, že by mohli odmietnuť mozgový nádor od heterozygotného darcu na základe špecifickej a cielenej imunitnej reakcie.0007 Ako bolo uvedené skôr, receptory MHC l. triedy sú povrchové glykoproteíny lokalizované na väčšine buniek, ktoré hrajú veľmi dôležitú úlohu vimunitnej reakcii. Tieto MHC l. triedy sa viažu...

Vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18901

Dátum: 20.12.2006

Autori: Garcon Nathalie Marie-josephe, Hermand Philippe Vincent, Poolman Jan, Van Mechelen Marcelle Paulette, Biemans Ralph Leon

MPK: A61K 39/09

Značky: vakcína

Text:

...označujú redukciu incidencie alebo miery zhoršenia COPD (napríklad redukciu o 0,1, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 alebo viac ) alebo redukciu závažnosti zhoršenia COPD, akoje definované vyššie, napríklad v pacientskej skupine imunizovanej s kompozíciami alebo vakcínami podľa predIoženého vynálezu.0014 Jedným uskutočnenim je teda spôsob prevencie (alebo redukcie závažnosti) pneumokokového ochorenia spôsobeného infekciou Streptococcus pneumoniae...

Vakcína s pneumokokovým polysacharidovým konjugátom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10330

Dátum: 20.12.2006

Autori: Hermand Philippe Vincent, Garcon Nathalie Marie-josephe, Van Mechelen Marcelle Paulette, Poolman Jan, Biemans Ralph Leon

MPK: A61K 39/09

Značky: polysacharidovým, konjugátom, vakcína, pneumokokovým

Text:

...F, 18 C, 19 A, 19 F, 20, 22 F, 23 F a 33 F). 0017 Vakcína podľa predloženého vynálezu môže zahŕňať proteín D (PD) z Haemoph/Ius influenzae (pozri napr. EP 0594610). Haemophi/us inf/uenzae je kľúčovým organizmom spôsobujúcim zápal stredného ucha a pôvodcovia predloženého vynálezu dokázali, že zavedením tohto proteínu do Strepŕococcus pneumoniae vakcíny sa poskytne určitá úroveň ochrany pred zápalom stredného ucha spojeným s Haemophiłus...

Nukleitidová vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13519

Dátum: 30.11.2006

Autori: Thomsen Allan Randrup, Christensen Jan Pravsgaard, Holst Peter Johannes

MPK: C07K 14/705

Značky: vakcína, nukleitidová

Text:

...samotnou antigén prezentujúcou bunkou. Tieto proteiny môžu byť abnonnálneproteíny kódované vo vlastnej DNA buniek alebo proteíny pochádzajúce z vírusov alebo iných patogénov, ktoré inñkovali bunku a parazitujú na jej aparáte pre syntézu proteínov. Proteolytický systém súvisiaci s MHC l. triedy je prítomný doslova vo všetkých bunkách.0007 Funkcie dvoch typov T lymfocytov sú významne odlišné, ako naznačujú ich názvy. Cytotoxické T Iymfocyty...

Bakteriálna vakcína proti bakteriálnym infekčným patogénom na použitie u zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18256

Dátum: 21.11.2006

Autori: Maas Alexander, Gerlach, Meens Jochen, Selke Martin

MPK: A61K 39/02, A61K 39/05, A61K 39/04...

Značky: použitie, infekčným, vakcína, bakteriálnym, bakteriálna, proti, zvierat, patogénom

Text:

...pomocou sérologických vyšetrení a vakcinované zvieratá reagujú ako sérologicky0010 Zavedením markerovej vakcinácie sa dosiahol cieľ produkcie populácie zvierat bezšpecifických patogćnov (SPF) pre Aujezskyho chorobu ošípaných (spôsobenú prasačímvírusom Herpesvirus I) apre infekciu dobytka spôsobenú hovädzím herpesvírusom l(BHVI). Markerové vakcíny sú založené na štrukturálne modifikovaných vakcinačných kmeňoch, ktoré umožňujú sérologické...

Chrípková vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17783

Dátum: 27.10.2006

Autori: Hanon Emmanuel Jules, Stephenne Jean

MPK: A61K 39/39, A61K 39/145, A61K 39/00...

Značky: chrípková, vakcína

Text:

...antigén, hemaglutinín, patriaci do úplne odlišného subtypu ako kmene cirkulujúce v predchádzajúcej sezóne. Výsledná antigény sa tu môžu odlišovať od 20 do 50 od zodpovedajúcichproteínov kmeňov, ktore predtým cirkulovali u ľudí. To môže viesť k tomu, že vírus unikne davovej imunite a vznikne pandémia. Tento fenomén sa označuje ako antigénový posun. Myslíme, že aspoň minulé pandémie prepukli, ked chrípkový vírus z odlišného druhu, ako...

Chrípková vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16448

Dátum: 27.10.2006

Autori: Hanon Emmanuel Jules, Stephenne Jean

MPK: A61K 39/39, A61K 39/145

Značky: vakcína, chrípková

Text:

...ktoré poskytujú potenciál spôsobiť prepuknutie pandémie, sú Obsahuje nový hemaglutinin v porovnaní s hemaglutininom. ktorý je v aktuálne cirkulujúcich kmeňoch, ktorý môže alebo nemusí byt sprevádzaný zmenou subtypu neuraminidázy. Je schopný prenášať sa horizontálne v ľudskej populácii. A je patogénny pre ludi. Novým hemaglutinlnom môže byt hemaglutinln, ktorý nebol evidentný v ľudskej populácii dlhší čas, pravdepodobne viac desaťročí,...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy I alebo II a súvisiaca protirakovinová vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8984

Dátum: 05.09.2006

Autori: Weinschenk Toni, Emmerich Niels, Walter Steffen, Singh Harpreet

MPK: C07K 14/47, A61K 39/00, A61K 38/00...

Značky: nádorovo, viažúce, hla, antigenů, triedy, molekuly, asociované, ľudského, leukocytového, protirakovinová, vakcína, súvisiaca, peptidy

Text:

...Komplexy peptidu a MHC I sú rozpoznávané CD 8-pozitivnymi cytotoxickými T-lymfocytmi, komplexy peptidu a MHC-Iľ zasa CD 4-pozitívnymi pomocnými T bunkami.CD 4-pozitívne pomocné T-bunky zohrávajú dôležitú úlohu pri koordinácii súčinnosti efektorových funkcii odoziev protinádorových T~buniek a z tohto dôvodu môže byť identifikácia CD 4-pozitívnych epitópov T-buniek odvodených od nádorových antigenov (TAA) veľmi dôležitá pri vývoji...

Rotavírusová vakcína indukujúca heterotypovú krížovú ochranu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18494

Dátum: 15.08.2006

Autori: De Vos Beatrice Arsene Virginie, Colau Brigitte Desiree Alberte

MPK: A61P 1/00, A61K 39/15

Značky: heterotypovú, rotavírusová, ochranu, vakcína, krížovú, indukujúca

Text:

...nukleotidy na oboch koncoch génu a nukleotidovú substitúciu (tučne- G namiesto C v polohe 18, čo vedie k TCG namiesto TCA, čo však nemá žiadny vplyv na výsledný kódovanýproteín), vďaka sekvenovacej metóde. Nekódujúca sekvencia sa uvádza malými písmenami. Obrázok 1 B znázorňuje presnú sekvenciu P 43 depozitu.Obrázok 2 A (SEQ ID NO 3) je nukleotidová sekvencia P 43 (R|X 4414) VP 7 génu, ktorá zahŕňa sekvenciu kódujúcu VP 7 proteín v materiáli...

Vakcína proti vírusu varicella zoster

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18782

Dátum: 01.03.2006

Autori: Stephenne Jean, Hanon Emmanuel

MPK: A61K 39/25, A61P 31/22, A61K 39/39...

Značky: vakcína, proti, varicella, zoster, vírusu

Text:

...vhodne staršia ako 60 rokov, staršia ako 70 rokov alebo aj staršia ako 80 rokov a staršia. V jednom aspekte populácia zahŕňa ludi vo veku 50 až 70 rokov.0020 Jeden aspekt opisu sa teda týka použitia kompozícii a prístupov podľa vynálezu na prevenciu a/alebo redukciu závažnosti oparu alebo PHN u jedincov vo veku viac ako 50 rokov. 0021 Jeden aspekt opisu sa týka použitia kompozícii a prístupov podľa vynálezu na prevenciu a/alebo redukciu...

Vakcína živého oslabeného rotavírusu na perorálne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10128

Dátum: 15.02.2006

Autor: Vande Velde Vincent

MPK: A61K 39/15, A61P 1/00

Značky: vakcína, oslabeného, perorálne, podanie, rotavírusu, živého

Text:

...ktorá je vhodná na orálne podávanie bato|atám, ktorá obsahuje antigén rotavírusu,cukor a karboxylát, pričom uvedená kompozícia má pH okolo od 5,0 do okolo 5,0 a obsahuje menej než 1 mM fosforečnanu, pričom uvedený karboxylát je odvodený z dikarboxylovej kyseliny a s priemerným pKa 4.0020 V Špecifickom aspekte vynálezu bude vhodná dávka vakcíny normálne 1,5 ml, alebo vhodne akýkoľvek objem menší než 2,5 ml, ako je objem 2 ml alebo menej,...

Meningokoková konjugovaná vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7727

Dátum: 13.01.2006

Autor: Marshall Cameron John

MPK: A61K 39/00, A61K 47/00

Značky: meningokoková, vakcína, konjugovaná

Text:

...zvýšenie hladiny protilátok proti Hib po následnej imunizácii kapsulámym sacharidom Hib konjugovaným k takým nosičom, čo zhodne postihuje ako IgGl, tak IgGZ. Odpovede na nosičové zložky konjugátov sú tiež potlačené. Okrem toho bola pozorovaná všeobecnejšia supresia nešpeciñcká voči epitopu ako predbežná imunízácia konjugátom, ktorá postihuje imunitné odpovede proti nosičovej ajsacharidovej zložke druhého konjugátu, ktorý bol podaný o 4 týždne...

Izolovaný OMP106 polypeptid alebo jeho fragment, vakcína a antigénový prostriedok s ich obsahom, izolovaná DNA, izolovaná protilátka a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284812

Dátum: 14.11.2005

Autori: Tucker Kenneth, Plosila Laura

MPK: C07K 14/22, A61K 39/095, A61K 39/40...

Značky: izolovaný, polypeptid, protilátka, antigénový, obsahom, vakcína, prostriedok, izolovaná, fragment, použitie, omp106

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný OMP106 polypeptid, ktorý je polypeptidom vonkajších membrán Moraxella catarrhalis, a má molekulovú hmotnosť asi 180 kD až asi 230 kD podľa určenia pomocou SDS polyakrylamidovej gélovej elektroforézy, peptidový fragment z OMP106 polypeptidu, izolovaná protilátka, vakcína, antigénový prostriedok a izolovaná DNA. Ďalej je opísané použitie polypeptidu, peptidového fragmentu a izolovanej protilátky na prípravu liečiva na...

Kombinácia rekombinantného organizmu rodu Mycobacterium a biologicky účinného činidla ako vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17628

Dátum: 16.10.2005

Autori: Grode Leander, Eisele Bernd, Läufer Albrecht

MPK: A61K 39/39

Značky: účinného, biologicky, kombinácia, vakcína, činidla, organizmu, mycobacterium, rekombinantného

Text:

...únik z fagolyzozómov z organizmu0015 Podľa jedného uskutočnenia prvého a druhého aspektu vynálezu je fagolyzozomálnadoména kódovaná molekulou nukleovej kyseliny vybranou zo skupiny, ktorá zahŕňaa) nukleotidovú sekvenciu obsahujúcu nukleotidy 211 - 1 722, ako sú uvedene V SEKV. ID. č. 1b) nukleotidové sekvencie, ktoré kódujú rovnakú aminokyselinovú sekvenciu akoc) nukleotidové sekvencie hybridizujúce za prísnych podmienok so...

Kombinovaná vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11792

Dátum: 07.10.2005

Autor: Bröker Michael

MPK: A61K 39/116, A61K 39/05, A61K 39/00...

Značky: vakcína, kombinovaná

Text:

...tvorbu protilátok proti Hib antigénu v porovnaní s kombináciou DTaP podávanou súčasne s monovalentnými IPV a Hib vakcinami na rôzne miesta tela (Eskola et al., Lancet 1996 348 1688-1692). Následky takých interakcií vedúcich k zníženiu séroprotekcie môžu byt dramatické. McVemon et al. (BMJ, 2004, 329, str. 65565 8) dokonca považujú široké používanie takých menej imunogénnych kombinovanýchvakcín obsahujúcich antigén Haemophilus influenzae...

Hemoragický mačací kalicivírus, kalicivírová vakcína a spôsob prevencie kalicivírovej infekcie alebo kalicivírového ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12197

Dátum: 12.09.2005

Autori: Hess Jennifer, Huang Chengjn

MPK: A61K 39/12

Značky: kalicivírového, spôsob, hemoragický, mačací, kalicivírus, ochorenia, infekcie, kalicivírovej, kalicivírová, prevencie, vakcína

Text:

...mačiek, a niekoľko ich bolo vyrábaných za použitia rôznych antigénov, ako mačacieho kalicivíru kmeňa F 9 (US patent č. 3 944 469 (J. L. Bittle et al., mačacia Chlamydia psittací (US patenty č. 5 972 350 a 5 242 686 (H.-J. Chu et al., víru mačacej leukémie (US patent č. 4 264 587 (N. C. Pedersen et al. apod. V minulosti boli tiež izolované a popísané na použitie pri vakcinácii iné kalicivírové kmene, ako FCV-M 8 a FCV-255 a vírus mačacej...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy I alebo II a súvisiaca protirakovinová vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6338

Dátum: 05.09.2005

Autori: Weinschenk Toni, Singh Harpreet, Emmerich Niels, Walter Steffen

MPK: C07K 14/435, A61K 39/00, A61K 38/00...

Značky: asociované, antigenů, viažúce, nádorovo, peptidy, protirakovinová, leukocytového, súvisiaca, vakcína, ľudského, molekuly, triedy, hla

Text:

...Correlation with antibodyNa zvieracích cicavčích modeloch, napr. na myšiach, bolo preukázané, že aj za neprítomnosti efektorových cytotoxických T-lymfocytov buniek (CTL) (t.j. CD 8-pozitívnych T-lymfocytov),CD 4-pozitivne T-bunky postačujú na potlačenie vizualizácie nádorov inhibovanim vylučovania interferónu gama (IFNV) (Qin,Z. a T. Blankenstein. 2000. CD 4 T-cell-mediated tumor rejection involves inhibition of angiogenesis that is dependent...

Vakcína na prevenciu a liečenie HIV – infekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6488

Dátum: 03.08.2005

Autori: Mathy Nathalie Louise, Permanne Philippe Jean Gervais Ghislain, Delchambre Martine, Marchand Martine, Abrecht Helge, Voss Gerald Hermann

MPK: A61K 39/21, A61K 39/295, C07K 14/005...

Značky: prevenciu, liečenie, infekcie, vakcína

Text:

...byť výhodne, aby bol v konstrukte p 24 pred RT, pretože, keď sa antigény exprimujú v E. coli samostatne. pozoruje sa lepšia expresia p 24, ako RT.0032 Výhodné konštrukty podľa vynálezu zahŕňajú nasledujúceznamená mutáciu RT metionlnum na Iyzín0033 Spojovníkom, ktorý sa nachádza vo vyššie uvedených konštruktoch, može byt akákoľvek krátka aminokyselinová sekvencia na zníženie potenciálnych interakcil medzi dvoma fúznymi partnermi, ktoré tento...

Vakcína obsahujúca nevirulentný, neopuzdrený geneticky modifikovaný Actinobacillus pleuropneumoniae a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284610

Dátum: 23.06.2005

Autori: Ward Christine, Inzana Thomas

MPK: A61K 39/02, C12N 1/20, A61K 39/102...

Značky: výroby, actinobacillus, pleuropneumoniae, modifikovaný, neopuzdrený, obsahujúca, spôsob, vakcína, nevirulentný, geneticky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané vakcíny používané vo veterinárstve, a to najmä vakcíny na očkovanie ošípaných proti pleuropneumónii, ktorá obsahuje nevirulentný , neopuzdrený geneticky modifikovaný Actinobacillus pleuropneumoniae, s chýbajúcimi DNA sekvenciami, kódujúcimi syntézu puzdra, ktoré sú lokalizované pred hybridizačným miestom BamHI-Xbal fragmentu v pCW-1C, ako je znázornený na obrázku 1. Je uvedený aj spôsob výroby takýchto vakcín.

Vakcína proti HPV16 a HPV18 najmenej ešte jednému typu vybratému z HPV 31, 45 alebo 52

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13094

Dátum: 14.06.2005

Autori: Debrus Serge, Martin Marie-therese, Stephen Robert John, Stephenne Jean, Wettendorff Martine Anne Cécile

MPK: A61K 39/12

Značky: najmenej, ešte, vybratému, vakcína, proti, hpv16, hpv18, jednému

Text:

...imunogénna kompozícia podľa tohto vynálezu zahmuje aj HPV 16 aj 18 VLP, potom nonHPV 16/18 rakovinový typ VLP je typ 31 alebo typ 45 alebo typ 52 alebo ich kombinácia. Vjednom aspekte imunogénna kompozícia podľa tohto vynálezu zahrnuje VLP typu HPV 16, 18, 31 a 45. V jednom aspekte imunogénna kompozícia podľa tohto vynálezu zahmuje VLP typu HPV 16, 18, 31 a 52. V jednom aspekte imunogénna kompozícia podľa tohto vynálezu zahrnuje VLP typu HPV...