Patenty so značkou «váha»

Váha pre dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13661

Dátum: 23.12.2009

Autor: Futehally Habib

MPK: G01G 21/30, G01G 11/00, G01G 3/18...

Značky: dopravný, váha

Text:

...ktorý má aspoň dve protiľahlé bočné steny, v ktorých je ako tesnenie odolné tlaku umiestnená vždy clona, prestúpená tyčovýmústrojenstvom, pôsobiacim na váhový člen.0011 Podľa vynálezu môže byť realizované aj také usporiadanie, že kyvná páka má nástavec, prestúpený prenosovou tyčou, pričomprenosová tyč má V oblasti nástavca vonkajší závit, a nástavec skorešpondujúcim vnútorným závitom na zoradenie prenosovej tyče.0012 V dalšom uskutočnení podľa...

Dynamická nápravová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3581

Dátum: 05.08.2003

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01G 19/03

Značky: nápravová, dynamická, váha

Text:

...periférne snímače s tlačiarňou, svetelnou a zvukovou signalizáciou a databázovým počítačom na spracovanie bilancií.Dynamická nápravová váha podľa navrhnutého riešenia sníma centrálnym snímačom umiestneným na pozdĺžnom ramene písmena T polovičné zaťaženie vyvodenć na most váhy. Dvojica snímačov umiestnených na koncoch priečneho ramena písmena T sníma polovičné zaťaženie na moste váhy v pripade, že most váhy je centricky zaťažený. Meranie...

Osová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 300

Dátum: 10.11.1993

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01G 19/02

Značky: osová, váha

Text:

...priloženom výkrese je znázornená osová váha založenána troch tenzçpmetrických snímačoch.Osová váha, uložená na troch snímačoch pracuje v statickom režime. Gravitačná tiaž každej nápravy sa kontroluje samostatne po nájazde kontrolovanej nápravy na vážiaci nosník 5. Snímač l preberie aspoň polovicu zaťaženia kontrolovanej nápravy a porovnávaním nasnímaných hodnôt zo snímača g a Ž sa riadiacou jednotkou Ž náprava ustanoví do stredu...

Mobilní pneumatická váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 265824

Dátum: 14.11.1989

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01G 5/00

Značky: váha, mobilní, pneumatická

Text:

...řez váhou, obr.3 podrobnost příčného řezu s uloženým protiprachovým těsněním, obr.4 podrobnost příčného řezu Při použití středicích válečků, obr.5 schematický půdorys váhy, obr.6 schematický bokorys váhy a obr.7 základní schema měrného uzlu váhy.Mobilní pneumatické váha je tvořena nedovřenou ocelovou krabicí s vážní plošinou ve formě víka krabice. Vnitřní prostor nedovřenékrabice je zcela zaplněn vzduchotěsným nafukovacím vakem i,...

Hydraulická váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 257167

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kaňák Jiří, Vrána Vladimír

MPK: G01G 5/04

Značky: hydraulická, váha

Text:

...na otočných závěsech,uložené na kapalinovém pružném vaku, který je uloženna pevném podkladu. Kapalinový vak je propojen pružnou trubici přes převodni měřicí prvek na tlakovou jednotku.Přednosti uvedeného řešení je to, že neobsahuje žádná náročná hydraulická zařízení,je levné odolné vůči poškození, vyrobitelné v přenosném provedení.Příklad provedení hydraulické váhy podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je nárys a...

Jednoramenná váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 255451

Dátum: 15.03.1988

Autor: Fiedler Vladimír

MPK: G01G 1/08

Značky: váha, jednoramenná

Text:

...průřez a je na Spodní straněopatřeno jemným přičným rýhováním 1 a na horní straně stupnicí §. Podstavec Ž a sloupek 5.t 2 oří jeden nerozebíratelný celek. Sloupek 3 je nahoře zakončen břitem §.Břemeno se vkládá do misky 3 a vyvažuje se posuvem ramene l po břitu Q. Břemeno v misce 3 i závaží 1 mají těžiště níže, než je vrchol břitu Q, což je provedení vyvažovací. Údaj 0 hmotnosti se odečítá na stupnici É bezprostředně nad břitem §....

Přenosná mostová tenzometrická váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 254285

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kovář Pavel, Macháček Josef, Slavík Vladimír, Dvorský Ivan, Chocholoušek Petr

MPK: G01G 19/02

Značky: prenosná, tenzometrická, mostová, váha

Text:

...zemní práce spojenés vybudovaním vážních jam a zjednoduší údržbu. Dělený přenosný most tím, že každá jeho část nemusí být obecně vzájemně ve stejné rovině, dále zjednodušuje uložení a rozšiřuje možnosti aplikací. Navíc toto uspořádání vykazuje menší parazitní zatížení krutem a menší náchylnostý ke kmitání tím, že každý most zachytí část rázů. Znamená tedy navrhované uspořádání úsporu materiálu i práce.Použitím tahových strunových tenzometrů...

Váha na kontinuálne váženie sypkých a granulovaných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246028

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nikov Jordan

MPK: G01G 11/04

Značky: kontinuálně, hmot, sypkých, váženie, granulovaných, váha

Text:

....a granulovaných hmôt má podla vynálezu oproti síáviajúcim výhodu, že je rozmere-ve malá, dá sa montovat do stálvajúcich zariadení bez váženia a je presnejšie.Uvedené nevýhody odstraňuje váha na Váženie sypkých a. granulovaných hmôt po dla vynálezu, ktorá pozostáva z rámu, tenzometrického snímača, vodlacej rúry a kladiek. Vyznačuje sa tým, že šikmá doska je otočne uložená vo svernom otočnom čape spojeného s prestvaviteľnou tyčou uloženou vo...

Pásová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 251031

Dátum: 11.06.1987

Autori: Čmejla Petr, Zelenka Miroslav

MPK: G01G 11/16, G01G 11/04

Značky: pásová, váha

Text:

...váha sestává ze strojní části ł a z vyhodnocovaoí aparaturw. Vyhodnocovací aparature je rczdčlena na vstupní část 21 a výpočtovou část łg. Strojní část ł obsahuje měrný úsek s válečkovou stolicí opřenou o převodní čep 1 a snímač g rychlosti frekvenčního typu. Vstupní část ji vyhcdnocovací eperatury je umístěns u strojní části ł v teplotnč izolovaně ekříni 1 , přičemž obsahuje snímač A síly, o který je opřen převodní člen 2 a k němuž je...

Jednoduchá dálkově řízená váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 249163

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zítka Jan

MPK: G01G 13/28

Značky: řízená, dálkově, váha, jednoduchá

Text:

...podle vynálezu jsou uvedeny na výkrese. Na obr. 1 je schematicky znázorněna váha s pohybovým ústrojím provedeným jako pohybový odpuzující elektromagnet a na obr. 2,3 je váha s pohybovým ústrojím znázorněným jako elektromotor.Dálkově řízená váha podle vynálezu je jednoduchá, nenáročná na údržbu, proto je spolehlivá a levné. Její předností je možnost jednoduchým způsobem dálkově měnit váženou hmotnost,aniž by muselo být použito složité...

Automatická závažová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 232666

Dátum: 15.12.1986

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: G01G 13/28

Značky: váha, automatická, závažová

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická závažová váha je určena pro odvažování dávek několika komponent, je opatřena elektrickým výstupem a servopohonem pro korekci dávky podle vlhkosti. Závaží jsou nasunuta na táhle, na němž je uchycena vačka, do ní zabírá kladka uchycená otočně na lomené páce, na jejímž druhém rameni je rtuťový spínač. Na spodní straně závaží je magnet, naproti němu pak konec páky, na které je servopohon, na jehož výstup je napojen příkladně vlhkoměr....

Elektronická váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 226913

Dátum: 15.05.1986

Autor: Greif Štefan

Značky: elektronická, váha

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronická váha pozostávajúca z mechanickej časti, mechanickoelektrického prevodníka a vyhodnocovacieho elektronického obvodu, vyznačená tým, že obsahuje dosku (1), ktorá je pevne spojená s pružnou lištou (2), ktorá je ukotvená v nosnom ráme (3) a na ňom je upevnený mechanickoelektrický prevodník (4) tak, že sa zospodu dotýka pružnej lišty (2).

Průjezdová mostová váha důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219477

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš, Fiala Jaroslav

Značky: vozů, váha, důlních, mostová, průjezdová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší průjezdovou mostovou váhu důlních vozů tvořenou základním rámem, vážicím mostem a tenzometrickými silovými snímači. Svislé reakce vyvolané po vážicím mostě projíždějícím důlním vozem jsou zachycovány a indikovány tenzometrickými silovými snímači. Průjezdová mostová váha důlních vozů je určena pro nasazení do těžkých důlních podmínek s trvalým provozem, a to zejména tam, kde z technologických důvodů nelze důlní vozy při vážení...

Průjezdná mostová váha důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223590

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pruner Vladimír, Pecivál Ivan, Herold Ervín

Značky: mostová, váha, důlních, vozů, průjezdná

Zhrnutie / Anotácia:

Průjezdná mostová váha důlních vozů tvořená vážicím mostem opatřeným kolejištěm důlního vozu a silovými snímači umístěnými mezi vážicím mostem a základem mostové váhy, vyznačená tím, že vážicí most (1o) je prostřednictvím kulových opěrek (14) uložen na kulových hlavicích (21) posuvné části (22) silových snímačů (20), obsahujících tlakové čidlo (30) uložené uvnitř silového snímače (20), přičemž mezi tlakovým čidlem (30) a posuvnou částí (22) je...