Patenty so značkou «užitkových»

Spôsob výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7356

Dátum: 02.02.2016

Autor: Piwonski Marek

MPK: B44B 3/04, B44D 5/10, B44C 5/04...

Značky: výroby, výrobkov, spôsob, dekoračných, užitkových, dřevěných, trojrozměrných

Text:

...výrobkov, najmä z mäkkého ihličnatého dreva, ktorý spočíva vo viacnásobnom opracovávaní dreveného dekoračného alebo úžitkového výrobku v nasledujúcom časovom slede- prvé opracovávanie - podľa veľkosti dekoračného a/alebo úžitkového výrobku sa ručnou rezbárskou prácou alebo prostredníctvom ručných alebo elektrických nástrojov vytvorí základný tvar výrobku- prvé opaľovanie - pomocou kyslíkovo-acetylénového alebo propán-butánového, alebo...

Systém mazania pre uhlové pohony používané v úžitkových vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11841

Dátum: 08.03.2008

Autori: Dammon James, Schoon Benjamin Warren

MPK: F16H 57/04

Značky: vozidlách, mazania, používané, pohony, systém, užitkových, úhlové

Text:

...Olejová napájacia dýza je vytvorená v rotačnom hriadeli tak, že olej sa dodáva do ložiska pomocou čerpania olejovej sacej dýzy, keď sa rotačný hriadeľ otáča. Konštrukcia sa úplne odlišuje od riešenia podľa predmetného vynálezu.0018 Dokument US 4962821 A sa zameriava na pohonný systém pre kompaktný nakladač,obsahujúci pár nezávislých prevodových skríň navzájom spojených prostredníctvom tanierového-3 člena v priestorovom usporiadaní....

Zariadenie, spôsob a systém na aplikáciu látok do krmiva, zrna alebo úžitkových rastlín pred zberom alebo po zbere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 729

Dátum: 27.07.2004

Autori: Oepping James, Roberts Jeffrey, Lebeda Joseph

MPK: A01D 43/00, A01M 7/00, A01F 15/00...

Značky: spôsob, užitkových, aplikáciu, krmiva, látok, zberom, systém, zariadenie, rastlín, zbere

Text:

...pozberanú úžitkovú plodinu. Je nepohodlné a časovo náročné miešať, prenášať adoplňovať takvelký objem. Môže tiež viesť k plytvaniu očkovacou látkou, ktorá je biologickyaktívna a nie je lacná. Pred použitím musí dôjsť kdôkladnému premiešaniu. Musí byť použitý dostatočný výkon a množstvo paliva na manipuláciu s nádržou takej veľkosti a hmotnosti. Ak nie je použitá plná nádrž zmesi, zvyšok obvykle musí byť vyhodený. Neexistuje žiadny praktický...

Použitie mangánových zlúčenín na inhibíciu nízkoteplotnej ako aj vysokoteplotnej korózie úžitkových a priemyslových pecných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8332

Dátum: 09.10.2003

Autori: Factor Stephen Alan, Aradi Allen, Adams Michael Wayne

MPK: C10L 1/18, C10L 1/12, C10G 75/02...

Značky: pecných, manganových, inhibíciu, systémov, užitkových, vysokoteplotnej, použitie, korózie, zlúčenín, nízkoteplotnej, priemyslových

Text:

...a voľne tečúcej povrchovej zliatiny s kovom. Palivá, ako napríklad uhlie, ktoré majú vysoké koncentrácie železa, poskytujú spopolnené povrchové povlaky, ich tavná teplota klesá s rastúcou koncentráciou železa v palive. Železo v skutočnosti znižuje tavnú teplotutrosky, a rovnako ako vyššie opísané nízkotavné fluxyvanadyl vanadičnanu sodného, táto roztavená troska podobným0004 K nízkoteplotnej korózii (teplota nižšia ako 250 °C) môže...

Polypropylénová kompozícia so zvýšenou homogenitou úžitkových vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 278592

Dátum: 05.11.1997

Autori: Žák Karol, Gábiková Katarína, Jahnátek Ľubomír, Macko Jozef, Kopinič Vladimír, Kišš Mikuláš

MPK: C08L 23/14, C08L 23/12

Značky: polypropylénová, užitkových, homogenitou, kompozícia, zvýšenou, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénová kompozícia na báze polymérov propylénu a mikromletého mastenca s dobrou homogenizáciou polymérov propylénu s rôznymi molekulovými hmotnosťami za súčasnej modifikácie jeho úžitkových vlastností. Kompozícia je vhodná na spracovanie vysokotekutých polymérov v plastikárskom priemysle, ako aj zužitkovanie polymérneho odpadu z vláknarenských výrob.

Spôsob výroby pevnej kompozície činidla na ochranu úžitkových rastlín, ktorá rýchlo disperguje vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: 281192

Dátum: 11.07.1995

Autori: Wedlock David John, De Lind Van Wijngaarden Gerhard

MPK: A01N 25/10

Značky: rastlín, výroby, rýchlo, kompozície, činidla, pevnej, ochranu, ktorá, spôsob, disperguje, užitkových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby pevnej kompozície činidla na ochranu úžitkových rastlín, ktorý zahŕňa spoločné vytláčanie účinnej zložky s polyvinylpyrolidónom, následné ochladenie produktu, vytláčanie až do skrehnutia a následné mletie. Výsledná, väčšinou granulovaná kompozícia sa môže použiť sama osebe, stlačená do tabletovej formy alebo aglomerovaná do väčších granúl, pričom každá z týchto foriem rýchlo disperguje po nariedení vodou a poskytuje...

Odperovanie tandemovo usporiadaných náprav, hlavne vysokomontážnych úžitkových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 452

Dátum: 11.05.1994

Autori: Galia Milan, Krpec Jaroslav, Kutáč Pavel

MPK: B60B 9/22, B60B 9/24, B60B 9/04...

Značky: vysokomontážnych, vozidiel, usporiadaných, náprav, užitkových, hlavne, tandemovo, odperovanie

Text:

...usporiadanie perovania dvojice náprav umiestnených za sebou, na obr. 2 je znázornenć detailné uloženie výkyvnćho ramena na čape. na obr. 3 je znázornený čap závesu V čelnom pohľade a na obr. 4 pohľad P na obr. 3.Príklad vvhotovenia technického riešeniaAko vyplýva 2 obr. 1, pozostáva odperovanie tandemovo usporiadaných náprav po každej strane rámu lg vozidla z pozdĺžne uloženého listového pera Q. ktoré je svojim predným koncom pripojené k...

Způsob oddělování jemnozrnných částic z užitkových nerostů při dopravě na pásových dopravnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 266672

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vydlář Jiří, Rouček Vladimír, Holub Aleš, Novák Josef, Kypast Radomír, Hodek Oldřich, Marvan Josef

MPK: B03B 11/00

Značky: oddělování, nerostu, jemnozrnných, způsob, užitkových, pásových, dopravě, dopravnících, částic

Text:

...a dopravě k přilnutí jemnozrnných částic k tenké kapalinové vrstvě, tj. ke kapalinovému filmu, vytvořené na povrchu pohyblivého pásu, takže je nutno je oddělit mechaniky od pásu, zatímco hrubozrnnější částice se oddělují od pásu snadno působením gravitační sñy. Jemnozrnné částice vytvářejí nepolétavý aglomerát slepenců zrn, čímž se omezí rozsah protiprašných opatření a zařízení v technologických komplexech, zvýši se bezpečnost a hygiena...

Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu vyrobeného metanovou fermentací převážně z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265603

Dátum: 14.11.1989

Autori: Červenka Jan, Mostecký Jiří Akademik, Brož Zdeněk, Čermák Ján

MPK: B01D 53/34

Značky: vyrobeného, exkrementů, užitkových, sirovodíku, způsob, převážně, zvířat, odstraňování, bioplynu, fermentaci, metanovou

Text:

...Počet cyklu použití čistící hmoty v procesu je omezen tím, že se granule čistící hmoty obalí uvolněnou sírou, která dále znemožní sorpci sirovodíku.Takto znehodnocenou čistící hmotu je třeba nahradit čerstvou čistící hmotou. Znehodnocená čistící hmota se deponuje na skládce. Moderní zařízení na provedení odsiřování bioplynu pomocí čistící hmoty pracují kontinuálně. Do bioplynu se dávkuje malé množství vzduchu a směs protéká zdola nahoru...

Způsob denitrifikace pitných, podzemních, povrchových, užitkových a odpadních vod imobilizovanými buněčnými agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259972

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vojtíšek Vladimír, Čermák Ján, Havlín Vladimír, Čižinská Simona, Matějů Vít, Barta Jiří, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Maixner Jiří

MPK: C12N 11/08

Značky: způsob, buněčnými, podzemních, užitkových, odpadních, povrchových, pitných, imobilizovanými, denitrifikace, agregáty

Text:

...ošetření částic) se zatím nesetkaly s úspěchem. 1Ve snaze po odstranění tohoto technologického limitu výroby a využití buněčných biokatalyzátorů V různých průmyslových odvětvích byla vypracovánapodstatně zjednodušená a do značné míry univerzální technologie výroby různých imobilizovaných prokaryontních a eukaryontních buněk, jejichž částice obsahují různé enzymy resp. celé sekvence enzymově katalyzovaných metabolických drah a jsou...

Způsob zpracování kejdy z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 254717

Dátum: 15.01.1988

Autori: Červenka Jan, Brož Zdeněk, Čermák Ján, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C02F 1/04, C02F 11/00

Značky: zpracování, kejdy, způsob, zvířat, užitkových, exkrementů

Text:

...se ochladí a vystupuje z procesu odčpavkování. Je možne i jiné uspořádání, kdy se vodní pára do rektifikační kolony vyrábí z jiné vody a odpadní voda se odvádí ze spodku kolony, aniž by stékala do vařaku.Odpadní voda ve vypuzovací koloně a vařáku je při teplote asi 100 OC a může se při této teplotě sterilizovat. Dobu zdržení odpadní vody ve vařáku lze upravit podle průtoku odpadní vody vařákem a podle požadavku hygienika na dobu potřebnou ke...

Spôsob rýchleho zisťovania množstva kvasiniek a baktérií vo víne, pive, mlieku, nealkoholických nápojoch, sirupoch, minerálnych vodách, pitných, užitkových a odpadových vodách a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247280

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chrz Vladimiír, Mikulec Jan, Hájek Jioí

MPK: C12Q 1/06

Značky: kvasiniek, rychlého, množstva, mlieku, vodách, nápojoch, zisťovania, bakterií, prevádzaniu, pive, tohoto, užitkových, odpadových, pitných, minerálnych, nealkoholických, sirupoch, víne, spôsob, spôsobu, zariadenie

Text:

...iného substrátu cez meinbránu 4 s pórami 1,2 m, na ktorej sa zachytia krvasinky a potom cez membránu 4 s pôrami 0,3 m, na ktorej sa zachytia baktérie.Filtračné zariadenie sa opatrne rozoberie a, vyberie sa. filtračné membrána. Filtračné rnembrá-na sa položí na gázu napustenú far 4bivom, s výhodou Ponceau S, v Petriho misike a nechá sa pôsobiť 4 minúty. Favrbivo Ponceau sa pripraví vždy čerstvé tak, že sa rozpustí 0,9 g Ponceau S v 13,4 g...

Způsob dekorování užitkových předmětů, zvláště skleněných vánočních ozdob

Načítavanie...

Číslo patentu: 237617

Dátum: 16.02.1987

Autor: Wágner Jaroslav

MPK: C03C 17/42

Značky: ozdob, užitkových, vánočních, způsob, předmětů, sklenených, dekorování, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Užitkové předměty, zvláště skleněné vánoční ozdoby kulovitého nebo podobného tvaru s oddělitelnou stopkou se podle vynálezu dekorují tak, že nejprve se předmět pokryje kresbou provedenou z jedné nebo více anilinových barev, které byly rozpuštěny ve snadno odpařitelném rozpouštědle, např. v lihu. Potom se dekorovaný předmět smočí v laku se stejným rozpouštědlem, v němž byly rozpouštěny anilinové barvy a lak se nechá stéci po oddělitelné stopce,...

Spôsob získavania úžitkových zložiek z teplárenských a elektrárenských popolčekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231757

Dátum: 15.12.1986

Autori: Michalíková Františka, Špaldon František

MPK: B03C 1/00

Značky: spôsob, elektrárenských, teplárenských, zložiek, popolčekov, užitkových, získavania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru úpravnickej technológie. Rieši spôsob získavania úžitkových zložiek z teplárenských a elektrárenských popolčekov. Postupuje sa tak, že popolček sa magneticky rozdružuje pri sýtiacom prúde 0,5 až 2 A a magnetickej indukcii 0,04 až 0,13 T na magnetičký a nemagnetický podiel a ďalej sa magnetický podiel čistí v magnetickom poli za mokra. Postupovať sa môže aj tak, že magnetický podiel sa jeden alebo viac razy priebežne...

Způsob ovlivnění pevnostních vlastností užitkových nerostů a jejich náchylnosti ke vzniku horských otřesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233041

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bódi Jan, Raszka Jan, Korczyňski Petr, Vavrečka Zdeněk, Šmidák Štěpán

Značky: jejich, užitkových, ovlivnění, nerostu, způsob, náchylnosti, vzniku, horských, pevnostních, vlastností, otřesů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ovlivnění pevnostních vlastností užitkových nerostů a jejich náchylnosti ke vzniku horských otřesů. V uhelné sloji nebo jiném užitkovém nerostu v předpolí připraveného nebo již provozovaného porubu, mimo oblast předporubních tlaků v předstihu z porubních chodeb se navrtají dlouhé velkoprůměrové vrty, z nichž všechny nebo alespoň část se použije k provádění trhacích prací pro porušení užitkového nerostu v předmětném...

Nástroj pro broušení užitkových a bižuterních skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229247

Dátum: 01.03.1986

Autori: Minář Silvestr, Jetmar Josef, Vychodil Miloslav, Suchánek Josef

MPK: B24B 9/08

Značky: bižuterních, nástroj, broušení, užitkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je intenzifikace procesu broušení skla, zmenšení nebo odstranění závislosti na přírodních surovinách pro zhotovení brusů, zlepšení hygieny práce a odstranění nebezpečí vzniku silikózy u obsluhujících pracovníků. Podstatou vynálezu je, že aktivní vrstva brusného nástroje je tvořena kombinací plošně rozložených samonosných prvků s vázaným syntetickým diamantovým práškem a souvislé vrstvy zalévací jednosložkové nebo vícesložkové...

Nástroj pro leštění užitkových a bižuterních skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229246

Dátum: 01.03.1986

Autori: Vychodil Miloslav, Jetmar Josef, Suchánek Josef, Minář Silvestr

MPK: B24B 9/08

Značky: bižuterních, užitkových, nástroj, leštění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je intenzifikace procesu leštění skla a možnost zvýšení jakosti leštěných ploch. Podstatou vynálezu je, že aktivní vrstva lešticího nástroje je tvořena syntetickým a/nebo přírodním textilním nosičem impregnovaným ve dvou stupních otěruvzdornými pryskyřicemi a ke sklu povrchově aktivními pryskyřicemi s výhodou plněnými lešticími kysličníky.

Prostředek k hubení plevelů v kulturách užitkových rostlin a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241526

Dátum: 22.08.1985

Autori: Pungor Ernö, Giner-sorolla Alfredo

MPK: A01N 33/24

Značky: způsob, výroby, prostředek, látky, rostlin, kulturách, hubení, plevelů, účinné, užitkových

Text:

...kyseliny a estery substituované fenoxyfenorrypropionové kyseliny, estery substituované pyridyloxyfenoxyoctové kyseliny a estery substituované pyridylioxyfenoxyoctové kyseliny, deriváty benzoové kyseliny atd., po-kud tyto látky nejsou kulturními rastlinami snášeny nebo pokud jsou snášeny kulturními rastlinami jen -nedostatečnä Nové oximethery obec-ného vzorce I jsou vhodné především k ochraně kulturních rostlin proti škodlivému účinku...

Spôsob hlbinného dobývania úžitkových nerastných surovín otvorenou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218708

Dátum: 01.06.1985

Autori: Garlathy Ladislav, Ďurman Oto, Lumtzer Eduard, Jankovič Štefan, Mašlej Štefan, Zahoranský Gejza

Značky: dobývania, užitkových, otvorenou, hlbinného, nerastných, spôsob, surovin, komorou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hlbinného dobývania úžitkových nerastných surovín otvorenou komorou, ktorý rieši problém zvýšenia výrubnosti ložiska a likvidácie medzikomorových pilierov. Ložisko sa rozdelí na sústavu paralelných blokov a na ich rozhraní sa pod budúcim stropným pilierom vyrazia pozdĺžne vrtné chodby, pričom sa z týchto chodieb vejárovite prevádzanými vrtmi postupne dobývajú jednotlivé bloky. Narušenie stropného piliera sa prevedie po vydobytí sústavy...

Termoplastická směs pro lisování drobných užitkových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239238

Dátum: 15.05.1985

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Mlynareík Dušan

MPK: C08K 5/23, C08L 23/16

Značky: předmětů, směs, lisování, termoplastická, drobných, užitkových

Text:

...že měření nebylo možnoprovést běžným způsobem na plastonetru jako měření indexu toku taveniny, byly redogickě vlastnosti vyjádřeny jako závislostzměny kinematické viskozity změřené na plastografu Babender PLV 151. 151.I Ze zobrazené závislosti změny kinenatické viskozity na teplotě je zřejmě, že dojde k poklesu viskozity s přídavkem 0,1,respektive 0,2 häotnostního procenta nadouvadla, měřeno při te-V plotě 240 e 260 C, což odpovídá...

Antidotický prostředek k ochraně užitkových rostlin před poškozením herbicidy typu thiolkarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221915

Dátum: 15.03.1985

Autor: Teach Eugene Gordon

Značky: ochraně, thiolkarbamátů, herbicidy, antidotický, užitkových, prostředek, před, poškozením, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Antidotický prostředek k ochraně užitkových rostlin před poškozením herbicidy typu thiolkarbamátů, vyznačující se tím, že jako antidoticky účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce A kde X představuje kyslík nebo síru, R1 představuje C1 až C6 alkyl- nebo C3 až C6 alkenylskupinu, R představuje C1 až C5 halogenalkyl nebo C1 až C4 alkylthioskupinu, každý ze symbolů R2 a R3 představuje nezávisle vodík nebo C1 až C3 alkylskupinu, s tou...

Antidotický prostředek k ochraně užitkových rostlin před poškozením herbicidy typu thiolkarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221914

Dátum: 15.03.1985

Autor: Teach Eugene Gordon

Značky: před, ochraně, antidotický, prostředek, thiolkarbamátů, užitkových, rostlin, poškozením, herbicidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká antidotického prostředku k ochraně užitkových rostlin před poškozením herbicidy typu thiolkarbamátů, který jako antidoticky účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce A kde R představuje halogenalkylskupinu obsahující 1 až 5 atomů uhlíku, přičemž halogenem je chlor, nebo brom, a p-metylfenylsulfonylamidoskupinu a každý ze symbolů R2 a R3 nezávisle představuje alkylskupinu s 1 až 3 atomy uhlíku.

Antidotický prostředek k ochraně užitkových rostlin před poškozením herbicidy typu thiolkarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221916

Dátum: 15.01.1985

Autor: Teach Eugene Gordon

Značky: před, herbicidy, užitkových, rostlin, thiolkarbamátů, antidotický, ochraně, prostředek, poškozením

Zhrnutie / Anotácia:

Antidotický prostředek k ochraně užitkových rostlin před poškozením herbicidy typu thiolkarbamátů, vyznačující se tím, že jako antidoticky účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce A kde X představuje kyslík nebo síru a R1 představuje alkylskupinu obsahující 1 až 6 atomů uhlíku, R představuje halogenalkylskupinu obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, kde halogenem je chlor nebo brom, nebo alkoxyalkanoylskupinu obsahující 3 až 6 atomů uhlíku,...

Způsob povrchového dobývání užitkových nerostů v blocích zejména mramorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216959

Dátum: 01.09.1984

Autor: Smetánka Jiří

Značky: povrchového, zejména, užitkových, mramorů, blocích, nerostu, způsob, dobývání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobem povrchového dobývání užitkových nerostů v blocích, zejména mramorů, pří kterém se v linii navrhované odpojovací spáry nerostu provedou vrty, vyznačující se tím, že se z jediného přesuvného stanoviště, např. z vysokozdvižné montážní plošiny, odvrtají řídké vrty a potom se shora ve zmíněné linii působí mechanickými rázy, např. údery těžkého bouracího kladiva-impaktoru, do vytvoření souvislé odpojovací spáry a takto nově vzniklý blok se...

Spôsob výstupkového hlbinného dobývanie úžitkových nerastných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 218097

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mašlej Štefan, Zahoranský Gejza

Značky: dobývanie, užitkových, spôsob, hlbinného, nerastných, výstupkového, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výstupkového hlbinného dobývania úžitkových nerastných surovín. Rieši problém zníženia zásob viazaných v pilieroch, čím sa zvýši výrubnosť ložiska a rieši zvýšenie kapacity ťažobného komína na začiatku dobývania. Pri tomto spôsobe sa nad ťažobným obzorom dobývaného priestoru ponecháva jediná súvislá vrstva, ktorá je stropným ochranným pilierom ďalšieho dobývacieho priestoru nižšieho ťažobného obzoru a do tejto vrstvy sa vyrazia ťažobné...

Spôsosb rozpojenia stropného piliera pri komorovom dobývaní úžitkových nerastných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 227405

Dátum: 01.06.1984

Autori: Ďurman Oto, Zahoranský Gejza, Rakay Štefan, Jankovič Štefan, Lumtzer Eduard

Značky: užitkových, surovin, rozpojenia, komorovom, spôsosb, nerastných, piliera, stropného, dobývání

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozpojenia stropného piliera pri komorovom dobývaní úžitkových nerastných surovín, pri ktorom sa po vydobytí alespoň jednej komory rozpojí pomocou vrtno-trhacích prác pilierový systém, tvorený stropnými, medzikomorovými a čelnými piliermi, vyznačujúce sa tým, že sa v stropnom pilieri (1) prevedie jednak vrty vedenými z čelného piliera (9) súbežne s pozdĺžnou osou (7) komory, opatrené piliermi (12) výpustného systému, pozdĺžny odrez (8) a...