Patenty so značkou «uzavretých»

Jadrová elektráreň používajúca nanočastice v uzavretých okruhoch havarijných systémov a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15119

Dátum: 21.02.2008

Autori: Pop Mihai, Lockamon Brian Glenn

MPK: G21C 19/307, G21C 15/18

Značky: jadrová, uzavretých, elektráren, okruhoch, systémov, používajúca, spôsob, príslušný, nanočastice, havarijných

Text:

...nanotekutinu alebo nanočastice do CCWS 300. Takéto použitie zvyšuje kapacitu chladenia v CCWS 300 napríklad po havárii LOCA a tiež počas normálnej prevádzky. Nanočastice sa môžu použiť aj na zmiernenie korózie.0022 Obr. 2 detailnejšie zobrazuje CCWS 300. ktorý sa môže použit v PWR alebo BWR a nanočasticový prívod 200. Motorom spúšťaný ventil 202, nazývaný plniaci ventil, má výstup do potrubia 142. Čerpadlo 130 môže recirkulovať chladivo v...

Spôsob rozloženia uzavretých celistvých telies obsahujúcich škodlivé látky na recyklovateľné zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280289

Dátum: 09.11.1994

Autor: Lück Harald

MPK: H01J 9/50, B09B 3/00, B03B 9/06...

Značky: uzavretých, recyklovateľné, spôsob, látky, rozloženia, telies, zložky, škodlivé, celistvých, obsahujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozloženia uzavretých celistvých telies obsahujúcich škodlivé látky a pozostávajúcich z kovových zložiek a sklených telies, ako sú obrazovky alebo výbojky plnené plynom, na recyklovateľné zložky. Sklené telesá sa rozdrvia a následne sa z úlomkov skla odstránia v podstate všetky škodlivé látky, pričom sa uskutoční oddelenie magnetických kovov a/alebo separácia nemagnetických kovov, a/alebo vytriedenie opakových látok, ako sú keramické,...

Zariadenie na kontinuálne meranie prietoku kvapalín v uzavretých systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 174

Dátum: 11.08.1993

Autor: Pavelčák Jozef

MPK: G01F 23/28

Značky: meranie, prietoku, kontinuálně, systémoch, zariadenie, kvapalín, uzavretých

Text:

...snímačom nameraných zmien výšky hladiny kvapa liny v uzavretom eyeteme sa podľa tejto rovnice. programovoV pamäti regietraČnej a vyhnocovacej jednotky, vyhodnocujú zmeny prietoku /celkového pretećeneho množstva vody V uzavretom systéme/.Zariadenie na kontinualne meranie prietoku podľa technickeho možne aplikovaťeyetemu, alebo dodatočne, pričom naklady sú minimalne ariešenia je počas budovania uzavretéhoaplikacia nie je sprevádzaná vyššie...

Hydromechanický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 245346

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ruess Wilhelm

MPK: G01F 19/00, G01F 23/00

Značky: indikátor, uzavretých, nádob, vyprázdnenosti, naplnenosti, hydromechanický

Text:

...je zachytené aj dolná kotva 22 ťahadla 11. Do vodiaceho otvoru 23 v hornej časti 19 náporového valca 9 je suvne vložený dolný looniec vodiacej rúrky 24 tahadla 11. jej horný koniec je upevnený V hornej zátke 5, a to tak, že je naň natiahnutý o krúžok 25,ktorý je závitov-ým nadstavcom 26 pritláčaný k vonkajšej ploche vodiacej rúrky 24. Takto je vodiace rúrka 24 v hornej zátke 5 zároveň upevnené aj utesnená. Valcová tl-ačná pružina 12 je...

Zariadenie na skúšanie pevnosti a tesnosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 256568

Dátum: 15.04.1988

Autori: Boor Ján, Vavro Rudolf

MPK: G01M 3/02

Značky: těsnosti, uzavretých, nádob, skúšanie, pevnosti, zariadenie

Text:

...samostatnej vetvy 6 s príslušným čerpadlem 7 a redukčným ventilom 8. Na prvú vetvu 3 je cez jej odbočku 9 napojené vstupné hrdlo plniaceho ventilu 10, na druhú vetvu 6 cez jej odbočku 11 vstupné hrdlo tlakovacieho ventilu 12 a na rozvod 1 tlakového vzduchu je cez tlakovzdušnú odbočku 13 a spätný ventil 14 napojené vstupné hrdlo vzduchového ventilu 15. Výstupné hrdlä všetkých troch uvedených ventilov 1 I, 12, 15 sú napojené na spoločnú vstupnú...

Vytláčacia hlava na výrobu uzavretých kalibrovaných tenkostenných profilov z plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 247286

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sobota Jaroslav

MPK: B29C 47/12

Značky: látok, uzavretých, tenkostenných, plastických, vytláčacia, hlava, kalibrovaných, výrobu, profilov

Text:

...látku po obvode, tvarové medzikružie a vodiace medzikružie vytvára plastifikačnú zónu, ktorá je spájajúca a prehusťujúca plastickú látku, rozdelovač deliaci ulastickú látkuvsmere pozdĺžnom,vy 4tláčacia hubica a tŕň tvarujüce plasticka látku na. požadovaný rozmer, priruba hubice upínajúoa hubicu, naustok odvádzajúci zmes plynov z vnútra uzavretého tenkostenného profilu otvormi deliča, vyhrievacie telesa temperujú vytláčaciu hlavu.Výhody...

Hydrodynamický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 244984

Dátum: 15.11.1987

Autor: Slepov Timofej Nikolajevie

MPK: G01F 19/00, G01F 23/00

Značky: hydrodynamický, uzavretých, naplnenosti, indikátor, nádob, vyprázdnenosti

Text:

...plocha a pre dolnú časť 9 piesta 10, v ktorej je svojim dolným koncom upevnené ťahadlo 11. Horný koniec ťahadla 11 je vyvedený hornou zátkou 5, osou valcovej tlačnej pružiny 12, ako aj vodiacim čapom 13 do valčeka 14, v ktorom je ukotvený. Pritom samostatný valček 14 je opretý o horný koniec vodiaceho čapu 13, suvne uloženého v krytke 15 pružiny 12 a opatreného na boku narážkou 15 pre ovládacie rameno 17 spinača 18. Piest 10 je vo svojej...

Spôsob plnenia uzavretých baniek trojného bodu čistých látok so samovoľne nastaveným tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235380

Dátum: 15.02.1987

Autor: Scholtz Ladislav

MPK: G01N 1/00

Značky: tlakom, čistých, nastaveným, samovolně, spôsob, látok, trojného, plnenia, baniek, uzavretých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob plnenia uzavretých baniek trojného bodu čistých látok so samovoľne nastaveným tlakom. Vynález sa týka oblasti metrológie teploty. Vynález rieši problém nastavenia tlaku pár čistej látky, ktorej trojný bod sa realizuje, zodpovedajúci teplote trojného bodu čistej látky. Banka s plniacim otvorom sa cezeň naplní čistou látkou. Potom sa zahreje na teplotu nad teplotou tavenia ale pod teplotou varu čistej látky. Vplyvom teplotnej rozťažnosti...

Zariadenie na miešanie v uzavretých priestoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 248053

Dátum: 15.01.1987

Autor: Merva Milan

MPK: B01F 13/08

Značky: zariadenie, miešanie, priestoroch, uzavretých

Text:

...elektromagneru je .aj feromagnetické jadro.vynález zariadenia na miešanie v uzavretých priestoroch umožňuje bezkontakiný pohyb miešadla. v nádobka, realizuje požiadavku uzavretia reakčnej nádobky s možnosťou programového ovládania atmosféry reakčného priestoru, znižuje trecie a dotykové plochy v priestore náldobky, v dôsledku čoho sa znižuje vývin tepla a umožňuje aj volbu frekvencie pohybu miešadla zmenoufrekvencie elektrického prúdu, a to...

Spôsob ohýbania tenkostenných uzavretých profilov, napr. rúrok a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217496

Dátum: 15.05.1984

Autor: Polák Karol

Značky: profilov, uzavretých, tenkostenných, spôsob, rúrok, zariadenie, vykonávanie, napr, ohýbania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohýbania tenkostenných uzavretých profilov, napr. rúrok, vyznačujúci sa tým, že sa ohýbaný profil jednostranne zaslepí a expanziou uvoľnených stlačených plynov sa pri vnútornom pretlaku väčšom ako medza klzu materiálu ohýbaného profilu a menšom ako medza porušenia materiálu sa zo zásobníka lisovnice cez ohybnicu vytlačí rýchlosťou deformácie 10 až 103 s-1.