Patenty so značkou «uzavretom»

Systém riadenia teploty média v uzavretom priestore so slučkou diferencie meranej teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7079

Dátum: 01.04.2015

Autori: Matisková Darina, Balara Milan

MPK: G05D 23/19

Značky: systém, teploty, uzavretom, meranej, media, slučkou, riadenia, diferencie, priestore

Text:

...(člen s dopravným oneskorením). Na výstupe diferenčného bloku je rozdiel medzi súčasnou a predchádzajúcou teplotou média (diferencia meranej teploty). Tento údaj vstupuje do ústredného člena regulátora. Ten obsahuje príslušné diferenčné bloky, ústredný člen regulátora teploty média, ústredný člen regulátora diferencie teploty média a akčný člen. Jeho výstup je pripojený na vstup regulovanej sústavy, t. j. k zostave vyhrievacieho telesa, nádoby...

Prichytenie držadla na pomôcky na prenášanie vecí v uzavretom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2308

Dátum: 08.11.1999

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

MPK: A45C 13/00

Značky: prenášanie, vecí, pomôcky, uzavretom, priestore, prichytenie, držadla

Text:

...technických riešení v nárysnom pohľade s čiastočným rezom v oblasti uloženia čapov v drážkach príchytiek.Obr.2 zobrazuje priečny rez prichytenia držadla ku kostre pomôcky, v prípade podľa Obr. 1 a Obr.3 ilustruje pôdorysný pohľad na toto riešenie.Obr. č. 4 a 5 vyjadrujú dalšie varianty riešenia v nárysnom pohľade s čiastočným rezom v oblasti uloženia čapov v dráž kach príchytiek.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrichytenie...

Prichytenie držadla u pomôcok na prenášanie vecí uložených v uzavretom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2302

Dátum: 08.10.1999

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

MPK: A45C 13/00

Značky: uložených, prenášanie, uzavretom, vecí, prichytenie, pomôcok, priestore, držadla

Text:

...ktoré je predmetom ochrany je schematicky znázornené na výkresoch. Na Obr. 1 je nakreslené v nárysnom pohľade s čiatočným rezom, na Obr. 2 bokorysnom a na Obr. 3 v pôdorysnom pohľade riešenie prichytenia držadla, ktoré obsahuje príchytku s vybraniami v jej stenách. Obr. 4 zobrazuje v náryse a V čiastočnom reze a Obr. 5 v pohľade P, aplikáciu príchytky s drážkami. Obr. 6 obsahuje vnárysnom pohľade a Obr. 7 v reze A~A, zobrazenie príkladu, kedy...

Spôsob zhutňovania tekutých rádioaktívnych odpadiv v uzavretom postupe

Načítavanie...

Číslo patentu: 270523

Dátum: 12.07.1990

Autori: Strapec Ján, Kocian Jarolim, Jelemenský Karol, Kolařík Stanislav

MPK: G21F 9/04

Značky: postupe, zhutňovania, spôsob, odpadiv, rádioaktívnych, uzavretom, tekutých

Text:

...varu danej látky pri príslušnom tlaku a nechá odparcvat na hustotu 600 až 700 gramov na jeden liter základnej zmesi respektíve na 2300 až 2500 gramov na jeden liter zmesi obohatsnej výplňovým materiálom za súčasného odvádzania brýdových par do kondenzátora, na čo taktoodparendzahustená zmes sa homogsnizuje pri krátkodobo prgdkom zvýäení tapelnčho zaťaženia po dobu l až 60 minút, vyvolávajú rozdielny teplotný spád po výške v rozmedzí 10-40 °c a...