Patenty so značkou «uzavřené»

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy se sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260597

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukeš Ivan, Zelenka Pavel, Bartoníček Robert, Němcová Jitka

MPK: C23F 11/10

Značky: účinkem, inhibitor, se, kovů, sekvestračním, směsný, vodní, oběhové, uzavřené, systémy, koroze

Text:

...iontú ve formě solí kyseliny kremičité s alkalíckým kovem, například metakłemičitanu sodneho, a od 0,1 do 15 9 hmot. derivátu kyseliny organofosfonové, například sodné soli kyseliny nitrilotri-methy 1 foefonové. Hodnota pH roztoku inhibitoru se má pohybovat v rozmezí pH 9 až 12.Směsný inhibitor podla vyndlesu má vysokou účinnost, zejména ve vodách s nízkým obsahom solí anebo se sníženým, ale určitým obsahem vápenatých a hořečnatých solí....

Zařízení k výrobě sýřeniny v uzavřené nádobě s chemickým čištěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263896

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pivoňka Josef, Hůza František

MPK: A01J 25/06

Značky: zařízení, čištěním, sýřeniny, uzavřené, chemickým, výrobe, nádobě

Text:

...hrdlem...,°-Zmíněné nedostatky výše jmenované u zařízení k výrobě sýřeniny v uzavřených nádobách s chemickým čištěním odstraňuje zařízení podle vynálezu, kde nad víko 1 skříně 27 planetové převodovky 2 vyčnívá kroužek 3, jehož středem prochází s odvětrávací mezerou 6, jejíž velikost je s výhodou 0,5 až 2 mm, náboj 26 nep-ohyblivêho ozubeného kola 4 tak, že víkem 1 skříně 27 po obvodě jinak neprodyšně uzavřený pr-ostor j 7 planetoyyé...

Zařízení pro připojení uzavřené křemíkové trubice ke zdroji médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262813

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jaroň Jiří

MPK: H01R 11/01

Značky: zařízení, připojení, zdroji, médií, trubice, křemíkové, uzavřené

Text:

...převlečnê matice je však vyhřát natolik, že manípulece s ní je možná pouze s použitím nástrojů, což není vhodné vzhledem ke křeh kosti používaných materiálů.- 2 202 013 Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro připojeníuzavřenâ křemíicově trubice ke zdroji médií podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že trubička z polykrystalickeho křemíku je opatřena drážkamí v minimálním počtu 4, přičemž vnitřní průměr drážky nesmí být menší...

Zařízení pro připojení uzavřené křemíkové trubice ke zdroji médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 258073

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vojtík Zdeněk

MPK: H01L 21/00

Značky: křemíkové, zařízení, uzavřené, médií, zdroji, připojení, trubice

Text:

...skla. Připojovaoí trubička může být doplněna o souosoutruhičku průměru od h do 8 mn s odděleným zaváděním pracovních mě dií do určeného místa aněšování uvnitř proceaní trubice. ~ 258073 «e.z vynález .je blíže objaaněn pomocí přípojeného výkresu, kde obr. 1 znázorňuje proceaní trubicív řezu, obr. 2 vpřipojovací trutbičku v řezu a obr. 3 znázorňuje. připojovací otçubíčku doplněą nou o souosou trubičku s oddělenýmĺzaváděním...

Ventil pro vnášení nebo vynášení tuhé fáze z proudícího média v uzavřené aparatuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 257980

Dátum: 15.07.1988

Autori: Karel Miloslav, Nývlt Jaroslav

MPK: B01J 4/00

Značky: fáze, vnášení, tuhé, aparatuře, proudícího, media, ventil, uzavřené, vynášení

Text:

...břity. «Hlavní výhody ventilu podle vynálezu spočívají v tom, že do aparatury s proudíoím médiem lze vnést tuhou látku, aniž by došlo k narušení proudění nebo teplotního režimu,a vzorek tuhé látky lze vynést s minimálním naruěením režimu a bez nutnosti nastavit chod aparatury. Tím se jednak zvyšuje přesnost měření a v důsledku zjednodušení manipulaoe s aparaturou lze zároveň provést za stejnou dobu větší počet měření.Dávkovací ventil...

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní a vodně alkoholické systémy, zejména s díly z hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244376

Dátum: 01.06.1988

Autori: Filípek Jaroslav, Alešeenkov Vladimir Anatoljevie, Kalisz Tadeáš, Macholán Lumír, Raskin Jakov Lvovie, Kulešova Irina Danilovna

MPK: C23F 11/10

Značky: alkoholické, koroze, zejména, směsný, slitin, uzavřené, hliníku, díly, systémy, kovů, inhibitor, vodné, vodní

Text:

...inhibitor koroze podle vynálezu se vyznačuje oproti známým inhibitorům zejména zvýšenou účinnosti při rychlotech proudění vodného media nad 0,5 m.s 1 v systémoch s hliníkovými díly.vynález a jeho účinky jsou v dalším podrobněji popsány na příkladech jeho možného konkrétního provedení.Do zásobní nádrže se napustí 1000 litrů demineralizované vody a do ní se pŕidá 6510 g směsnêho inhihitoru, obsahujícího 1000 g benzoanu sodného, tj. 25,7 hmot. ,...

Zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru v uzavřené smyčce

Načítavanie...

Číslo patentu: 242603

Dátum: 01.05.1988

Autor: Pína Bohumil

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, uzavřené, zapojení, rychlostí, motorů, smyčce, řízení

Text:

...uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru v uzavřené smyčce plynulým zpožyčováním impulsů z čidla polohy. Jeho podstata spočívá v tom,že mezi čidlo polohy krokového motoru a obvod logiky uzavřené smyčky, jehož výstup je spojen s koncovým stupněm, je zapojen zpožčovací blok.Příklad zapojení podle vynálezu je dále popsán pomocí výkresu, kde na obr. l je konkrétní příklad zapojení, na obr. 2 je grafické znázornění...

Stíněný sklad pro uzavřené zářiče, zejména pro lékařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 253966

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mahelka Svatoslav, Tomášek Václav

MPK: G21F 7/00

Značky: lékařské, zejména, stíněný, sklad, uzavřené, zářiče, účely

Text:

...záření pouze odrazem od okolí,a to jediné od zářičů uložených v jedné schránce, zatímco ostatní nuklidy jsou uloženy v žasunutých schránkách ve stíněné poloze a obsluha tudíž není vystavene účinkům jejich záření. Zmenäuje se též možnost záměny nuklidů, nebot rozmístění nuklidů je možné přesně vyznačit na ätítcích umístěnych na čele jednotlivých schránok a pracovník má možnost výběru potřebného nuklidu bez limitu času, Vlastní...

Proudové čerpadlo, zejména pro uzavřené okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246717

Dátum: 15.12.1987

Autor: Urbaneak Libor

MPK: F04F 5/46

Značky: čerpadlo, okruhy, zejména, uzavřené, proudové

Text:

...tvořeným například ojnicí uloženou na excentru, kterým je opatřen hřídel elektromotoru, nebo tvořeným elektromagnetem s odpruženým jádrem a podobně.Před započetím čerpaní je čerpadlo zaplněno čerpaným médiem. jakmile neznázorněný pohon zvedne táhlem 12 membránu 6 do horní polohy, klesne v tělese 2 tlak a do tělesa 2 začne sací tryskou B a výtlačnou tryskou 3 proudit například z neznázorněnêho vstupního potrubí dopravované médium.Trysky jako...

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242438

Dátum: 01.12.1987

Autori: Semenov Vladimír, Gudymov Ernest

MPK: C23F 11/10

Značky: kovů, oběhové, uzavřené, koroze, systémy, inhibitor, vodní, směsný

Text:

...se má pohybovat v rozmezí 9 až 12. VSměsný innibitor koroze podle vynálezu má vysokou účinnost,zejména ve vodách s nízkým obsahom solí, se sníženým obsahem vápenatých a hořečnatých iontů. Zvláště významný je jeho účinek při potlačování koroze na rozhraní voda - pára a.v parním prostoru, přičemž ve vodách s obsahem.vápenatých iontů omezuje i tvorbu vrstev nerozpustného uhličitanu vápenatého.Hlavní oblastí jeho použití jsou vodní temperační...

Zapojení pro plynulé řízení krokového motoru v uzavřené smyčce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241706

Dátum: 15.09.1987

Autori: Silovský Josef, Ploszek Edvard

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, plynule, krokového, motorů, řízení, smyčce, uzavřené

Text:

...připojen na první vstup obvodu ST zápisu správneho stavu čidla, na jehož druhý vstup je připojen oscilátor OS. Výstup obvodu ST zápisu správněho stavu čidla je zpětnovazebně připojen na hodinový vstup paměti PS. Na výstup čidla polohy Č je připojena směrova logika SM. První dva vstupy čítače ČT, jehož třetí vstup je připojen na výstup oscilátoru DS, jsou paralelné přípojeny na výstupy směrové logiky SM. Výstup čítače ČT je přípojen přes druhý...

Těleso opěry pro hermeticky uzavřené chladivové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 251699

Dátum: 16.07.1987

Autori: Espig Kurt, Trommer Siegfried, Heeg Werner, Koehler Rolf, Hesse Manfred

MPK: F04B 39/12

Značky: kompresory, hermetický, uzavřené, opěry, těleso, chladivové

Text:

...crannnaň sneKTponänrarenn H xopnycaun onopu. Hpenymecwso nsoöpereunx aaknmuaercaHue nsoőperenne noxcnnerca na ocuone nbnepa nmnonnenun.na 0 nr.1 npencwanneu xopnyc onopu cornacno uso 6 peweun,sHn cnepxy na padomň uammmp A . W ĺ L ĺna bar. 2 - xopnyc onopu cornacno nso 6 pereànm«nu-caepxy na ónopnue nanKopnyc t onopucocwon 1 H 3 ysnoa neMnůHDvhmeñKauepu 2, paüowero unnnMnpa 3 š onopumx-nan 4 n 5 Éu rnanuoro nonmmnmuxa...

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236014

Dátum: 01.02.1987

Autori: Šveřepa Otakar, Němcová Jitka, Strnadová Věra, Fara Jiří, Červenka Pavel, Kárníková Vlasta

MPK: C23F 11/10

Značky: směsný, uzavřené, kovů, vodní, systémy, inhibitor, koroze

Zhrnutie / Anotácia:

Inhibitor podle vynálezu obsahuje 10 až 30 hmot. % benzoanu sodného, 0,1 až 5 hmot. % l, 2, 3 benztriazolu, 30 až 65 hmot. % fosforečnanů alkalických kovů, například dinatriumhydrogenfosforečnanu, 5 až 25 hmot. % tetraboritanu sodného a 0,001 až 0,5 hmot % ß- kaprolaktamu. Je určen pro zajištění protikorozní ochrany a funkční schopnosti uzavřených chladicích a topných vodních systémů, jejichž díly jsou zhotoveny s různých druhů kovů.

Složený most uzavřené konstrukce, zejména pro seřizovací a měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233586

Dátum: 01.02.1987

Autor: Miletín Jiří

MPK: G01D 11/30

Značky: zejména, složený, prístroje, měřicí, konstrukce, uzavřené, seřizovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seřizovacích přístrojů, určených pro seřizování řezných nástrojů číslicově řízených obráběcích strojů a měřicích přístrojů, pro délková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem vynálezu je vytvoření lehké, tuhé a přesné konstrukce mostu, pro střední a větší přístroje. Podstatou vynálezu je, že most je spojovacími díly složen a smontován ze čtyř samostatných částí: příčníku, levého stojanu, pravého stojanu a spojnice, přičemž...

Závěs s fixováním uzavřené polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230154

Dátum: 15.09.1986

Autor: Gazdík Josef

MPK: E05D 7/083

Značky: fixováním, polohy, uzavřené, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení funkce vlastním fixováním uzavřené polohy závěsu. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou vnitřního tělesa závěsu. Vnitřní těleso je pohyblivě spojené s vnějším tělesem do celku pomocí vnější a vnitřní spojky, spolu s čepy těchto spojek. Fixovacího účinku se dosáhne opatřením vnitřního tělesa závěsu otvory s pružinami, které působí na západky, jež zasahují do volného prostoru tělesa. V uzavřené poloze závěsu je vnější...

Uzavřené radioaktivní zářiče a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222371

Dátum: 15.08.1985

Autori: Tympl Milan, Stopek Kornel, Beňadik Anton

Značky: jejich, způsob, uzavřené, zářiče, rádioaktivní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavřených radioaktivných zářičů trubkového, válcového nebo jehlového tvaru pro použití v průmyslu, nukleární medicíně, v biologii s v zemědělství. Aktivní náplň radioaktivních zářičů tvoří vrstva aktivovaného radioaktivního sorbentu s částicemi kulového tvaru s průměry od 20 do 2 OOO,um, které jsou sušením, kalcinací a slinováním zhutněny, případně vhodným tepelným zpracováním přeměněny ve sklovinu. Tím je dosaženo dobrá...

Vtoková soustava uzavřené slévárenské formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227391

Dátum: 30.06.1985

Autori: Ungermann Jaroslav, Menšík Rudolf

Značky: vtoková, soustava, formy, slévárenské, uzavřené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy soustavy uzavřené slévárenské formy pro vnášení modifikátoru do kovové taveniny v průběhu jejího odlévání. Ve formě je vytvořen vertikálně vtokový kanál pro modifikátor. V průniku dutin obou kanálů se vytvoří zásobník, do kterého se vkládají lité nebo lisované tablety modifikátoru.