Patenty so značkou «uzavírací»

Uzavírací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 273170

Dátum: 12.03.1991

Autori: Klimpke Reinhard, Feierlein Karlheinz

MPK: F16K 31/50

Značky: armatura, uzavírací

Uzavírací ventil pro tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270580

Dátum: 12.07.1990

Autor: Stanic Miodrag

MPK: F16K 1/02

Značky: tekutiny, uzavírací, ventil

Text:

...vložky 33 při jejím doeedání na ventilové sedlo 33 a při otevírání ventilu je nosič 33 ventilová vložky 33 uložen ve válcevítém ventilovem tělase 33 poeuvne v axiálním smeru. Ve sve zadní části, která je v pří CS 270580 B 2 3kladném provedení na obr. 1 vespod, je nosiě lg ventilová vložky lg opetren podálnýml hvězdicovými výstupky 23, doeahujícími až k zednímu konci gg /obr.12/. Tyto podálná hvězdii cově výstupky 23 vystupují z dutá...

Uzavírací mechanismus s automatickým vytahováním horních sloupců

Načítavanie...

Číslo patentu: 270480

Dátum: 13.06.1990

Autori: Stejskal Miroslav, Šantroch Jiří

MPK: B29C 45/67, B22D 17/26

Značky: automatickým, sloupců, horních, uzavírací, vytahováním, mechanismus

Text:

...válci Q vytahovaní sloupů Q. Mezi pevnou upínaoí doskou 3 a pohyblivou upínaoí deekou 5 je umietěna pevná beat 3 a pohyblivd oaat 2 formy. Z čalního pohladu na uzavírací mechanismus na obr. 2 a 3 vyplýva rozložení eloupú 1 n dalaí vybavení uzavíracího maohanlamu, jim je pohon lg pfaatavoveoího zarízení a atradní ozubaná kolo lg. Detailní provedení přední horní delené metioe l e ovládáním je na obr. A, S v razu rovinou Q, Q - Q, Q z...

Uzavírací šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 268661

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gladisch Manfred, Winklmann Ervin

MPK: F16K 3/14

Značky: uzavírací, šoupátko

Text:

...desky v jiných provedeních podle vynélezu.znázornená uzaviraci šoupátko je tvořeno tělesem eeatávejícim se zékl-adny 1 a z nástavec g. Nástaveo g je uzemi-en zévěrem 3. V rovine základna 1 je vložen v nástavci g sedlový prstence ž, uzavireciho ěoupátka, opatřený na vnitřní straně těsnicimi plochemi ž.Další části uzavirecího šoupétka jsou dvě klinové deslq 6 zavěšeni na vŕetenu g. Na svých vněj ších plochách jsou klinové desky § opatřeny...

Uzavírací ventil, zejména membránový

Načítavanie...

Číslo patentu: 267831

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Vladimír, Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav

MPK: F16K 7/00

Značky: uzavírací, ventil, membránový, zejména

Text:

...částečný podélný řez membránovým ventílem.Membránový uzavírací ventil podle vynálezu sestává z prütočného telesa l, v jehož průtoćném prostoru ll je zhotovena přepážka gg. Na horní čelní plochu lgl přepážky lg dosedá v zavřené polože ventílu membrána g, která je obvodové upevněna současně s vřetenovodem 2 k prútočnému tělesu l. Membrána grje pevně spojena s kuželkou É, která je volněotočné spojene 5 vřetenem 5. Vřeteno Ž je opatŕeno závitovou...

Samočinná uzavírací armatura hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267829

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kachtík Karel, Popelka Ludvik, Hýbl Jiří

MPK: F16K 7/06

Značky: samočinná, hadice, uzavírací, armatura

Text:

...pákou ll, jejíž kratší rameno je svým koncom výkyvně spojeno 3 přítlačnou příložkou g~a její delší rameno je svým koncem uloženo ve výřezu lg upraveném na ovládacím táhlu B. Uzáver l a opěrná přiložka 2 jsou upevněny k rámu lg zavlažovače, k němuž je rovněž upevněna pružina lg uchycená s předpětím k některému, například delšímu,rameno dvojramenné lomené páky ll. Vřeteno uzávěru ljje spojeno prostřednictvím druhého ramena 7 a ovládacího táhla B...

Uzavírací deska ze žáruvzdorného, zejména keramického materiálu pro šoupátkové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 266564

Dátum: 12.01.1990

Autor: Muschner Udo

MPK: B22D 41/08

Značky: materiálů, deska, uzávery, žáruvzdorného, šoupátkové, keramického, uzavírací, zejména

Text:

...dvojicemi průtokových otvorů se stejným průřezem, například dvojicí průtokových otvorů s menším průtočným prüřezem a dvojici prütokových otvorú s větším průtočným průřezem, z nichž vždy první otvory jsou nejprve uzavřeny zaslepovací zátkou. Po otočení nebo obrácení uzavírací desky se zprůçhodní druhé průtokové otvory odstraněním zaslepovací zátky, zatímco první průtokové otvory se uzavřou zaslepovaoími zátkami.Vytvořením zaslepovací...

Uzavírací zařízení plynových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266030

Dátum: 14.11.1989

Autor: Karas Vilém

MPK: F16L 55/10

Značky: plynových, potrubí, zařízení, uzavírací

Text:

...zařízení plynových potrubí z nosné dvoudílné trubky, jejíž první díl l a druhý díl g jsou navzájem sklopné spojený čepem Ä. První díl l nosné dvoudílné trubky je opatřen na svém jednom konci nosnými pruty l, ke kterým jsou čepy připevněny vzpěrné prutý §, které jsou svými druhými konci čepy spojený s posuvnou přírubou É po prvním dílu l nosné dvoudílné trubky. Posuvná příruba Q je opatřena těsněním 1 k utěsnění vnitřního prostoru uzávěrného...

Uzavírací ventil nádrže se signalizací polohy u koželužských hydraulických žehlicích strojů stolových

Načítavanie...

Číslo patentu: 264938

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/54

Značky: koželužských, strojů, nádrže, polohy, ventil, stolových, uzavírací, hydraulických, signalizaci, žehlicích

Text:

...jehož kontakt je zapojendo obvodu elektromotoru pohonu stroje.Výhodou tohoto uzavíracího ventilu je kompaktní konstrukce, možnost současně na jednom místě uzavřít nebo otevřít všechna potrubí spojující nádrž s hydrauliokým obvodom a signalizace otevřené polohy snímačom, jehož kontakt může být zapojen do obvodu elektromotoru pohonu hydrogenerátoru a tak zahrañovat spuštění stroje. pokud je ventil uzavřen.Příkladné provedení uzavíracího...

Zařízení pro utěsnění vnitřního prostoru tělesa uzavírací armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 264549

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav

MPK: F16K 41/10

Značky: armatury, prostoru, tělesa, uzavírací, vnitřního, utěsnění, zařízení

Text:

...kroužku.Další podstatou je, že uzavřený prostor je tvořen mezikružným obvodovým vybráním na spodni straně přírubovê části horního připojevacího kusu a osazenou těsnící plochou na čelní ploše tělesa.Dále je podstatou, že uzavřený prostor je tvořen mezikružným obvodovým vybráním na čelní ploše tělesa a osazenou těsnící plochou na Spodní straně přírubové části horního přípojovacího kusu vlnovce.Vyšší účinek řešení podle vynâlezu spočíva ve...

Ovládací zařízení, zejména pro uzavírací ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262299

Dátum: 14.03.1989

Autori: Harazim Alfons, Gala Alexander, Kerlín Kurt, Král Jan, Lébl Pavel

MPK: F16K 31/16

Značky: zařízení, uzavírací, ovládací, zejména, ventily

Text:

...konce horní pákové dvojice Q jsou otočně uloženy na horním čepu gi upevněném na příčníku gg rámové konstrukce 3 a opačné konce dolní pákové dvojice 3 jsou otočně uloženy na dolním čepu 3 upevněném na horní přírubě il pružné mechanické soustavy 3. Horní páková dvojice 23 svírá s dolní pákovou dvojicí 3 úhel glgg. Horní příruba il je pzopojena5 dolní přírubou 53 pomocí šroubů 35 tak, že jedna z přírub gł, 5 je po šroubech 55 volně posuvná,...

Zařízení ke kontrole těsnosti uzavírací armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 262191

Dátum: 14.03.1989

Autori: Buchal Josef, Krula Libor

MPK: F16K 31/00

Značky: uzavírací, zařízení, těsnosti, armatury, kontrole

Text:

...do spali-nové komory netěsností -elektromagnetického ventilu. Zařízení podle vynálezu zvyšuje bezpečnost práce a předchází hmotným ztrátám způsobeným explozí.Zařízení ke kontrole těsnosti uzavírací armatury palivového systému je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese.čerpadlo l je pnepojeno přes ohřívák Z na elektromaągneíiickvý ventil 3, přitom elektr-omagnetický ventil Ti je propojen s tryskou 4. .Na spojłovací potrubí 5 mezi...

Uzavírací mechanismus ručního bezesponkového páskovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 261638

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bolehovský Jiří

MPK: B65B 13/24

Značky: ručního, mechanismus, bezesponkového, uzavírací, páskovače

Text:

...do tvaru háku a zasahuje pod. průstřížnicí mpevněnou na pístu a po provedení úvazkuzároveñ stahujeo-bal-ové pásky z průstřižníku.Hlavní výhody uzavíracího mechanísmu podle vynálezu spočívají vtom, že je tvořen hlarvně z ojnice konstr-ukčně jednoduché s velmi nízkou hmotností.Na výkresu na obr. 1 je naznačen v nárysu v částečnélm řezu príklad provedení uzavírarcího mechanismu podle vynálezu a na výkresu na obr. 2 je. tento uzavíraoí mecha...

Hydraulický uzavírací mechanismus formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260719

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šantroch Jiří, Hyhlan Miloš

MPK: B29C 33/24

Značky: uzavírací, mechanismus, formy, hydraulický

Text:

...6 je podélný řez D-D částí zařízení, a to přes silový píst v zadní pevné desce.Rám uzavíracího mechanismu tv.oři přední pevná deska 1 a zadní pevná deska 2,které jsou spojený vodicími sloupy 4 se zajištěním-předními maticemi 5 a zadnímimauticemi 6. Ram je uložen na základnu 7. Pevna část formy 21 je uložena na přední pevné desce 1 a pohyblivé část formy 22 je uložena na pohyblivé desce 3. Pracovní zdvih pohyblivé desky 3 je prováděn...

Bezprašná uzavírací vrstva složišť tuhých průmyslových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261320

Dátum: 12.01.1989

Autori: Výšková Alena, Bílý Miroslav, Vyhlídalová Alena, Štěpánek Robert

MPK: E04B 1/12, C04B 7/26

Značky: tuhých, odpadů, průmyslových, bezprašná, složišť, uzavírací, vrstva

Text:

...propustná vrstva ukládaného odpadu, která nemá schopnost alespoň dočasné vázat srážkovou vodu a tím omezit prašnost povrchu složiště.Dále je známe, že z popílku a vody dávkovaných většinou v poměru 1 hmotnostní díl vody a 2 až 3 hmotnostní díly suchého popílku je možno připravit koncentrované popílkové suspenze, které po zatuhnutí vytváří hutný homogenní materiál. Mechanické a fyzikální vlastnosti zatuhlých popílkových suspenzí lze...

Šoupátkový uzavírací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 260030

Dátum: 15.11.1988

Autori: Georgiev Jordan, Mednikarov Stefanov

MPK: F16K 31/122

Značky: uzavírací, šoupátkový, ventil

Text:

...Konbueoőpasuym xamçpy 23, a omwya - a nonoinosnymumü peaepsyap 9. Hnnenne Bona upexpamaemça nocne TOTO, Kax naaneuue Kon npecçnponaauoro B aonuo-noanymmom peaepayape 9 Bosnyxa Bmpannnwcs c nasneamen nonu 3 Tpyöonposonou orxuoueuuu 1. B cáyqae cnrnana o nouàmenuom nanneuun son 5 Tpyöonpononou owxnoneanu 1, cooTaeTcTBeHHóB nonnópmueàom npocwpancwse 29 uunnnnpa 3, nopmenb 4 nqsnpamaemcn.a.cBoe Haúanbnoe nonomenue non neňcmnnen pacmnpawmeroca...

Uzavírací mechanismus vulkanizačního lisu obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259663

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šmoldas Stanislav, Kožela Bohumil, Pavelka Jiří, Kolář Emil

MPK: A43D 35/00

Značky: vulkanizačního, mechanismus, uzavírací, obuvi

Text:

...vícedílnou lisovecí formu navzájem kolmým pohybem.Mechanismus současně svými excentrickými čepy automatic-ky vyrovná nepřesnosti tlonštky bočnio formy vzniklé jejím opotřeu bením a umožňuje lepší využití používaných forem. Dále je zaříze ním podle vynálezu umožněno vyrábět i celopryžovou obuv, napří 259663- 2 Élad typu galoší bez dalších přídavných mechanísmů.Na přiloženám výkrese je zoázorněno příkladně provedení uzeviracího meohenismu...

Regulační uzavírací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258503

Dátum: 16.08.1988

Autor: Hamouz Zdeněk

MPK: F23L 13/00

Značky: regulační, uzavírací, zařízení

Text:

...vybrání spalinového kanálu a utěsněn po celém obvoduVýhodou předmětného regulačního uzavíracího zařízení je především možnost výměny celého komplexu v případě jakékoliv závady, a to bez sebemenší potřeby bourání kouřového kanálu,což lze provést při nejbližší krátké odstávce agregátu bez vychlazení pracovního prostoru. Další výhodou je skutečnost, že všechna ložiska jsou umístěna vně kouřového kanálu, což snižuje jejich namáhání a umožňuje...

Regulační a zdvojený uzavírací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 257245

Dátum: 15.04.1988

Autori: Málek Bořivoj, Porkert Jiří

MPK: F16K 31/126

Značky: regulační, zdvojený, ventil, uzavírací

Text:

...l regulačního a zdvojeného uzavíracího ventilu má ve středu zabudovánu trysku lg oddělujíoí vstupní hrdlo gg od výstupního hrdla gł. Tryskou lg prochází druhé táhlo li,které je svým horním koncem zasunuto do prvního táhla ll a dosedá na první pružinu 33 a svým dolním koncem se opírá 0 čep gg jádra gg lineárního motoru 33. Druhé táhlc li nese druhou kuželku li opatřenou druhým těsněním 51. Druhé táhlo li se svým horním koncem opírá o...

Uzavírací kohout s ručním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 257081

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kudlík Metoděj

MPK: F16K 5/14

Značky: kohout, ovládáním, uzavírací, ručním

Text:

...1 s přestaveným uzavíracím segmentem v nezajištěném stavu, naobr. 6 je půdorys uzavíracího kohoutu 2 obr. 1 5 přestaveným uzavíracím seqmentem podle obr. 5 v zajištěná poloze.Uzavírací kohout na obr. 1 je tvořen tělesem l se třemi průtočnými hrdly ll, lll, ll a montážním otvorem g. Těleso l je uzavřené víkem lg, zašroubovaným v montážním otvoru 13, utěsněném pouzdrem li. V tělese l je uložen uzavírací segment 3 opatřený horní patkougl a...

Uzavírací a víčkovací materiál pro kelímky z polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256405

Dátum: 15.04.1988

Autori: Palčinská Mária, Poloni Fedor, Pecák František

MPK: B32B 27/10, B32B 29/04

Značky: polystyrenu, víčkovací, materiál, kelímky, uzavírací

Text:

...výzkumu vyvijet, soustavně zkoušet a konečně prakticky vyzkoušettakový vrstvený kombinovaný materiál plošných főlii s papirem, É 3 ľ 256 405který by svými kvalitními parametry vyhověl dané specifické oblastipoužití. Blo tudíž nutné navzájen vhodné zkombinovat tloušĺku polyetyrénové fôlie s plošnou hmotnosti potish přijímacího papíru a nanášených vrstev tak, aby jejích zkombinovaný synergický účinek umožnil vznik uzavíracího a víčkovacího...

Uzavírací zařízení potrubních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256402

Dátum: 15.04.1988

Autor: Roubíček Josef

MPK: F16K 1/16

Značky: potrubních, zařízení, uzavírací, systému

Text:

...mezi styčnými plochami aretujících čepů a jejich vodicích otvorů zamezuje též jejich vibraci a samovolné vysunutí.Příklad provedení uzavíracího zařízení potrubních systémů podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresoch. Na obr. l p je znázorněn pohled zvnějšku na boční stěnu svislého potrubí a stěnu jeho rozěířeného prostoru. Na obr. 2 je sbhematicky zná- Ä zorněn bokorys a řez uspořádání podle obr. 1. Na obr. 3 je zná- Šzorněno v...

Uzavírací šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 255895

Dátum: 15.03.1988

Autor: Augsburger Rolf

MPK: F16K 3/316

Značky: šoupátko, uzavírací

Text:

...kanálu a druhou odvěsnou vedou závěrný člen, nebo o průtoková tělesa, která procházejí po celém průřezu průtokového kanálu a jsou určitým způsobem upevněna nahoře a dole. Ve spojení s dalším vytvořením vynálezu, podle něhož je místo upevnění vodicího tělesa upraveno v odstupu od dosedacího kroužku, zabráni se tomu, aby napětí,která vzniknou případně tepelným roztahováním, mohly mít nepříznivý Vliv na dosedací kroužky.vynález je znázorněn...

Armatura, zejména uzavírací vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 255029

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich

MPK: F16K 41/10

Značky: zejména, armatura, ventil, vlnovcový, uzavírací

Text:

...řešení podle vynálezu spočívá v tom, že umístěním kovového O-kroužku, který je za provozu tlakově vyrovnaný,k utěsnění vnitřního prostoru tělesa ventilu, mezi tělesem a horním připojovacím kusem vlnovce se dosáhne spolehlivého utěsnění vnitřního prostoru tělesa ventilu, dále ve snížení stavební výšky ventilu dosažené tím, že vnitřní prostor tělesa je uzavřen závitovým pouzdrem, vešroubovaným přímo v montážním nátrubku tělese, na kterém je...

Armatura, zejména uzavírací vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 255023

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ševčík Stanislav, Jiroušek Ladislav, Tomeš Oldřich

MPK: F16K 1/42

Značky: armatura, ventil, vlnovcový, uzavírací, zejména

Text:

...spodní připojovací kus i s kuželkou g, tvořenou návarovou plochou g. Vnitřní prostor g tělesa 1 armatury je utěsněn jednak vlnovcem 2, obklopujícím vřeteno, g, jehož jeden konec 31 je připevněn, například přivařen ke spodnímu připojovacúnu kusu Ii, a. drtzhý konec 33 vlnovoe 2 je připevněn k hornímu připojovacímu kusu j, který je zalisován ve vnitřní osazené ploše J.6 tělesa g, vytvořené soustředně s vnitřním prostorem li tělesa g a jednak...

Armatura, zejména uzavírací vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 254440

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich

MPK: F16K 37/00

Značky: zejména, uzavírací, armatura, vlnovcový, ventil

Text:

...ovládání armatury.Příklad konkrétního provedení armatury podle vynálezu je znázoměn na přiložených výkresech,kde na obr. 1 je částečný podélný řez uzavíracím vlnovcovým ventilem s uplatnčným vynálezem, na obr. 2 je pohled na uzavírací vlnovcový ventil z obr. l.Armatura podle vynálezu sestává z tčlcsa 1 opatřenéhol vstupním hrdlem 11, výstupním hrdlem 12, montážním nálrubkem 13 s vnějším pohybovým závítem 131 a sedlem 14, vytvořeným ve spodní...

Uzavírací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 240897

Dátum: 01.01.1988

Autori: Záluský Josef, Pavlíeek Viktor, Roubal Petr, Štumbauer Jioí

MPK: F16K 31/143

Značky: armatura, uzavírací

Text:

...kuželky do sedla ventilu, ale svým nastavením vyvodí i potřebnou osovou sílu v sedle. V případě, že dojde k zvýšení tlaku ovládacího vzduchu, zůstává píst opřen o osazení příruby a nemění svou polohu takže zvýšený tlak se nepřenáší na pístnici a talířové pružiny vyvozují po celou dobu v sedle armatury konstantní nastavený tlak.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky zná zorněno na připojeném výkresu, představujícím ovládací...

Armatura, zejména uzavírací vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253844

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jiroušek Ladislav, Tomeš Oldřich, Ševčík Stanislav

MPK: F16K 31/60

Značky: armatura, zejména, uzavírací, vlnovcový, ventil

Text:

...kroužek, opřený o spodní radiální plochu obvodové drážky, vytvořené ve středovém průchozím otvoru ručního ovládacího kola armatury.Vyšší účinek řešení armatury podle vynálezu spočíva ve značném snížení stavební výšky armatury, v dosažení větší kompaktnosti celé konstrukce při zajištění spolehlivého uložení ručního kola, ktere přebírá funkci pohybového závitu vřetena, v úspoře materiálu a snížení hmotnosti armatury.Příklad konkrétního...

Uzavírací systém pro tuby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253662

Dátum: 17.12.1987

Autori: Slabý Vladimír, -

MPK: B65D 35/48, B65D 35/00

Značky: systém, uzavírací

Text:

...uzavíraci systém pro tuby podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že plochý konec tuby je opatřen van vyčnívejicími výstupky, na kterých je nesunut uzávěr tvaru C, jehož k sobě směřujíci ramena tvoří opěrky, jimíž je opřen o výstupky.Vyšší účinek řešení podle vynálezu je dán-tím, že obsah.tuby je využitelný zcela a nezůstává nevyužíta ta jeho část,která pro tuhost dnešnich šroubových uzávérů zůstává nevytlačena - neznehodnocují se tak...

Uzavírací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 246796

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jílek Jioí, Protiva Miroslav

MPK: F1GK 1/22

Značky: uzavírací, armatura

Text:

...přítlačnélío prstence odpovídá jednak šířce uzavíracího orgánu armatury a jednak vnějšímu průměru speciálního silentbloku.Konečné je podstatou vynálezu, že obvodová plocha vrstvy uzavíracího orgánu je opatřena po obou stranách unášecích čepů kruhovými drážkami pro uložení těsnicích kroužků.Vyšší účinek vynálezu se projevuje podstatným zvýšením provozní životnosti armatury, zlepšením těsnicího účinku, zejména V místě uložení závěrného...

Regulační a uzavírací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 238579

Dátum: 01.12.1987

Autor: Porkert Jiří

MPK: F16K 7/17

Značky: regulační, uzavírací, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační a uzavárací ventil řeší sloučení dvou funkcí do jedné armatury, která uzavírá průtok plynu jako membránový pneumatický ventil a reguluje tlak plynu. Armatura tvoří přímočinný membránový regulátor tlaku plynu s přímým převodem sil, který má na táhle umístěny dvě kuželky: horní kuželka má funkci uzavírací, spodní kuželka funkci regulační. K ovládání slouží dvojcestný pomocný ventil připojený k vývodu nad membránou a přímý pomocný ventil...

Uzavírací vrata proteplovacích komor nebo tunelů umístěných nad sebou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238534

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hamer Vladimír, Šulc Bohumír

MPK: B28B 21/78

Značky: umístěných, tunelů, komor, uzavírací, sebou, vráta, proteplovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavírací vrata proteplovacích komor nebo tunelů jsou umístěna šikmo nad sebou a opatřena v horní části těsnicím ozubem, který dosedá na opěrnou plochu pevné izolační desky etáže vyšší. Řešení lze využít ve stavebnictví při průmyslové výrobě stavebních dílců v procesu urychleného tvrdnutí betonu.

Uzavírací zařízení průtoku tekutého chladiva v kryochirurgickém přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 238019

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeman Václav, Jelínek Stanislav

MPK: A61B 17/36, A61H 39/06, A61F 7/00...

Značky: kryochirurgickém, průtoku, tekutého, přístroji, uzavírací, chladiva, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavírací zařízení průtoku tekutého chladiva v kryochirurgickém přístroji je určeno pro uzavírání a otevírání průtoku kapalného dusíku z vnitřní přetlakové nádoby k vlastnímu kryochirurgickému nástroji. Uzavírací zařízení sestává z matice /1/ otočně uložené v korpusu kryochirurgického přístroje /15/, z korpusové trubky /3/ opatřené na spodním konci ventilkem /7/ umístěným u dna vnitřního prostoru nádoby /6/ /6/ pro tekuté chladivo /5/. Otočná...