Patenty so značkou «uzavierateľný»

Opakovane uzavierateľný obal na potraviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10319

Dátum: 06.01.2006

Autori: Peters Eva Marie, Sierra-gomez Gladys

MPK: B65D 75/00

Značky: opakované, uzavierateľný, potraviny

Text:

...by mali zaisťovať optimálne alebo žiadané vlastnosti, ku ktorým patrí dostatočné početnosť opakovaného uzavierania, dostatočne nízka úroveň hluku a primeraná odtrhávacia sila pri oddeľovaní uzavieracieho krytu od vrchnej časti obalu. Súčasti obalu zahrñujúce uzavierací kryt, spojivo a materiál vrchnej plochy sa naprikladzvolia práve tak, aby umožňovali optimalizovať vyššie uvedené vlastností.0007 Tento cieľ sa dosiahne vytvorením...

Opätovne uzavierateľný vylievací element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 393

Dátum: 31.12.2002

Autori: Jansen Heinz, Spelten Franz-willi, Berger Jörg, Dammers Matthias

MPK: B31B 1/74, B65D 5/74

Značky: element, vylievací, uzavierateľný, opätovné

Text:

...až do skutočnéhootvorenia, avšak predpokladá to určitú minimálnu veľkosť(konštrukčnú výšku) vylievacieho elementu, pretože pri otvorení musí otvárací element vylievacieho elementu ostatne vrstvy porušiť. Ak je naproti tomu vylievací element usporiadaný nad vylievacím otvorom vo viacvrstvovom materiáli prekrytým iba privarenou tenkou vrstvou PE, postup otvárania sa uľahčí aj pri menšej konštrukčnej výške, avšak taký obal nemá...

Ľahko otvárateľný, znova uzavierateľný pružný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2426

Dátum: 03.12.2002

Autori: Ellenrieder Michael, Peron Elena, Razeti Marco

MPK: B65D 75/52

Značky: uzavierateľný, pružný, otvárateľný, znova, ľahko

Text:

...fólie pomocou tepelných zvarov a ktorý bude možné ľahkootvoriť a potom kvôli uchovaniu nepoužitých výrobkov vo vnútri znova uzavrieť.Cieľom vynálezu je navrhnúť ľahko otvárateľný a znova uzavierateľný pružný obal, ktorý jeĎalším cieľom vynálezu je navrhnúť ľahko otvárateľný a znovu uzavierateľný pružný obal, ktorý je možné vyrobiť s nízkymi výrobnými nákladmi.Zámer a tieto aj ďalšie ciele, ktoré budú zrejmé z následného textu, sa dosiahnu...

Opätovne uzavierateľný vylievací element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 198

Dátum: 26.11.2002

Autori: Maas Wim, Erd Hans-thomas

MPK: B65D 5/74

Značky: element, vylievací, uzavierateľný, opätovné

Text:

...stave je naplocho zložená, takže táto naplocho zložená vylievacia rúrka je utesnene zovretá medzi zvieracou hranou azvieracim rebrom základného telesa.Podľa vynálezu sa dosiahlo to, že zložením vylievacej rúrky naplocho sa konštrukčné výška vylievacieho elementumohla podstatne znížiť, čo vedie na lepšiu skladovateľnosťa harmonický design. Tým, že zložením naplocho a zovretímsa dosiahne plošné utesnenie vylievacej rúrky, je vylievací...

Poddajný opätovne uzavierateľný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7408

Dátum: 18.10.2002

Autor: Sampaio Carnacho José Manuel

MPK: B65D 33/16, B31B 1/74, B31B 19/00...

Značky: opätovné, uzavierateľný, poddajný

Text:

...lepšie pochopený po prečítaní nasledujúceho opisu,poskytovaného iba ako príklad, aodvolávajúceho sa na výkresy, v- obrázok 1 je perspektívny pohľad na obal podľa vynálezu pred otvorením,- obrázok 2 je priečny rez obalom z obrázku 1, vedený rovinou n,- obrázok 3 je čiastočný, perspektívny pohľad na zariadenie na výrobu obalu z predchádzajúcich obrázkov,- obrázky 4, 5 a 6 sú pohľady analogické voči pohľadu z obrázku 1,znázorňujúce postupne za...