Patenty so značkou «uzávěru»

Uzavierací prvok univerzálneho uzáveru fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5850

Dátum: 04.10.2011

Autor: Mezey Ladislav

MPK: B65D 39/00

Značky: uzávěru, fľaše, univerzálneho, prvok, uzavierací

Text:

...prvok univerzálneho uzáveru fľaše, ale v praxi sa ukázalo, že uzavieranie fľaše je pracné a vyžaduje špeciálne strojné zariadenie.Ďalej je z úžitkového vzoru SK č. 4553 známy univerzálny uzáver fliaš, ktorý sa osvedčil naj rnä pri uzavieraní fliaš po ich otvorení, ale taktiež dostatočne nerieši dlhodobú tesnosť pri prvom naplnení fľaše.Úlohou technického riešenia je podstatne vylepšiť tesnosť univerzálneho uzáveru fliaš najmä pri prvom...

Uzavierací prvok univerzálneho uzáveru fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5773

Dátum: 06.06.2011

Autor: Mezey Ladislav

MPK: B65D 39/16, B65D 39/00

Značky: prvok, univerzálneho, uzávěru, uzavierací, fľaše

Text:

...886 alebo US č. 1.946981, problém tesného uzavretia naplnených fliaš spoľahlivo neriešia.Ďalej je z úžitkového vzoru SK č. 4553 známy univerzálny uzáver fliaš, ktorý sa osvedčil najmä pri uzavieraní fliaš po ich otvorení, ale taktiež dostatočne nerieši dlhodobú tesnosť pri prvom naplnení fľaše.Úlohou technického riešenia je podstatne vylepšiť tesnosť univerzálneho uzáveru fliaš pri prvom plnení fliaš, pričom univerzálny uzáver naďalej umožňuje...

Zapojenie jednotky bezpečnostného uzáveru vody vo vodovodnom rade

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5703

Dátum: 04.03.2011

Autori: Burger Oldřich, Otisk Milan

MPK: F16K 3/00, F16K 13/00

Značky: vodovodnom, jednotky, zapojenie, bezpečnostného, uzávěru

Text:

...toho dochádza k nekontrolovateľnému úniku vody, čo veľakrát vedie k značným materiálnym stratám a to predovšetkým vtedy, ked sú predmetné priestory bez prítomnosti osôb, ktoré by inak boli schopné ručne uzavrieť centrálny uzáver vody.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojenie jednotky bezpečnostného uzáveru vody vo vodovodnom rade,najmä na automatické uzavretie vstupu odbemého miesta V rodinných domoch a obytných budovách za centrálnyrn...

Spôsob výroby uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19321

Dátum: 24.01.2011

Autor: Rideg Mihály

MPK: B65D 43/02, B65D 51/26

Značky: spôsob, uzávěru, výroby

Text:

...doby - typicky mnoho rokov - bez ohľadu na opotrebenie materiálu uzáveru, alebo počtu odstránení a opätovných nasadení uzáveru. Aby sa zabezpečili vyššie uvedené charakteristiky, uzáver obsahuje napínaciu vložku a tesniaci povrch podopretý zodpovedajúce pokračujúcou valcovou bočnou časťou napínacej vložky,ktorá má na sebe výčnelok. Napínacia vložka ďalej obsahuje viečko. Zavedením napínacej vložky do otvoru, vytvorenom na uzávere, sa...

Skrutkovací uzáver a použitie kompozície na výrobu tohto uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: 287438

Dátum: 02.09.2010

Autori: Plume Denis, Vanden Berghe Pascal

MPK: C08L 23/00, C08K 5/00

Značky: použitie, tohto, výrobu, kompozície, uzáver, skrutkovací, uzávěru

Zhrnutie / Anotácia:

Skrutkovací uzáver vyrobený z kompozície obsahujúcej aspoň 94,5 % hmotn. polyetylénu so štandardnou objemovou hmotnosťou vyššou ako 940 kg/m3 a 0,05 až 0,5 % hmotn. aspoň jedného amidu nasýtenej mastnej kyseliny obsahujúcej 8 až 30 uhlíkových atómov a použitie tejto kompozície na výrobu skrutkovacieho uzáveru, najmä vstrekovaním.

Diel uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18521

Dátum: 29.04.2010

Autor: Poulakis Konstantinos

MPK: A44B 18/00

Značky: uzávěru

Text:

...ktorý je možne prinajmenšom čiastočne pozdĺž spojovacej oblasti spojiť so základovým telesom ako tretím konštrukčným dielom, a ktorý prinajmenšom pri časti plošných oblastí, ktoré ležia mimo spojovacej oblasti av susedstve s nimi, vykazuje jednotlive uzatváracie telesá, ktoré vyčnievajúc z nosného pásu vytvárajú možnosť na upevnenie ďalších dielov uzáveru rovnakéhoUsporiadanie je realizované tak, že zakaždým dve uzatváracíe telesá, ktoré...

Opraviteľná posuvná doska uzáveru a/alebo spodná odlievacia výlevka a spôsoby výroby a opravy opraviteľnej posuvnej dosky uzáveru a/alebo spodnej odlievacej výlevky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13962

Dátum: 14.01.2010

Autori: Silfvenius Mikael, Helanto Erkki

MPK: B22D 41/32, B22D 41/28, B22D 41/30...

Značky: dosky, výlevky, spodná, spodnej, doska, uzávěru, odlievacej, opraviteľnej, opravy, výroby, odlievacia, spôsoby, posuvnej, výlevka, posuvná, opraviteľná

Text:

...nový uvoľňovací člen. Nová objímka je upevnená do otvoru dosky a integrálne pripojená k doske pomocou malty. objímka tvorí samostatný diel, ktorý musí byť integrovaný s hlavným telesom dosky pri procese výmeny. Problém spočíva V tom, že diely sú spolu pevne spojené pomocou malty. Na Vytlačenie objimky von z otvoru hlavného telesa dosky musi byť vynaložené veľké úsilie. Je rovnako možné, že dôjdek poškodeniu dosky behom procesu...

Zariadenie skladajúce sa z uzáveru a nádobky vo forme kartuše, uzáver a použitie tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286632

Dátum: 22.01.2009

Autori: Hochrainer Dieter, Zierenberg Bernd

MPK: A61J 1/00, A61K 9/08, A61J 1/05...

Značky: použitie, formě, tohto, zariadenie, skladajúce, zariadenia, uzávěru, uzáver, kartuše, nádobky

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z uzáveru (3) a nádobky (2) vo forme dvojkomorovej kartuše, v ktorej sa môžu účinná látka a rozpúšťadlo uchovávať oddelene.

Viacúčelová nasávacia vložka uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5031

Dátum: 06.11.2008

Autori: Filsák Vojtěch, Filsáková Eva

MPK: B65D 41/04

Značky: vložka, nasávacia, viacúčelová, uzávěru

Text:

...výstupok na uchytenie uzáveru. Výhoda viacúčelovej nasávacej vložky uzáveru podľa technického riešenia spočíva v tom, že umožňuje presné dávkovanie kvapalín pomocou injekčnej striekačky a rôznych druhov pipiet. Výhoda technologického riešenia taktiež spočíva v tom, že vonkajší tvar uzáveru zostáva nezmenený, čo umožňuje výrobcovi zachovať súčasnú technológiu na balenie svojich produktov. Ďalšou technologickou výhodou je poistný prstenec,...

Stavebnica na vytvorenie vodného pachového uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: 286201

Dátum: 28.04.2008

Autor: Rittmann Anton

MPK: E03F 5/04, E03C 1/28

Značky: vytvorenie, pachového, stavebnica, uzávěru, vodného

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnica na vytvorenie vodného pachového uzáveru je tvorená kombináciou dvoch konštrukčných prvkov: prvého konštrukčného prvku (11), vytvoreného ako známy prstencový žľab tvorený hore otvoreným, ako jeden kus vytvoreným žľabovým telesom s prierezom tvaru "U", a druhého konštrukčného prvku (25), vytvoreného známym spôsobom ako zvonovité teleso, ktorého voľný okraj zasahuje do prstencového žľabu.

Spôsob výroby skrutkového kovového uzáveru so samostatným diskom a obvodovým krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13687

Dátum: 31.10.2007

Autori: Dunwoody Paul Robert, Ramsey Christopher Paul

MPK: B21D 51/38, B65D 51/14, B21D 51/44...

Značky: spôsob, krúžkom, kovového, samostatným, obvodovým, diskom, uzávěru, výroby, skrutkového

Text:

...známeho combouzáveru, umožní to užívateľovi získať prospech zo zníženéhootváracieho krútiaceho momentu, pokým balenie obsahujúce uzáver môže prejsť retortovým postupom, ako sa bežne používa pre jednodielne kovové skrutkovacie uzávery. Taký celokovový combo uzáver sa bude ľahšie recyklovať, pretože je v podstate zostavený len z jedného materiálu. Ďalej, ak bol uzáver vyrobený z bežného kovu, na uzatvorenie skrutkovej uzatváracej schránky...

Spôsob výroby skrutkového kovového uzáveru so samostatným diskom a obvodovým krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10638

Dátum: 31.10.2007

Autori: Dunwoody Paul, Ramsey Christopher Paul

MPK: B21D 51/38, B65D 51/14, B21D 51/44...

Značky: diskom, krúžkom, obvodovým, kovového, skrutkového, samostatným, uzávěru, výroby, spôsob

Text:

...môže prejsť retortovým postupom, ako sa bežne používa pre jednodielne kovové skrutkovacie uzávery. Taký celokovový combo uzáver sa bude ľahšie recyklovať, pretože je V podstate zostavený len z jedného materiálu. Ďalej, ak bol uzáver vyrobený z bežného kovu, na uzatvorenie skrutkovej uzatváracej schránky k nádobe sa môžu použiť existujúce uzatváracie zariadenia na viečka.0008 Výrobné náklady takéhoto celokovového uzáveru vyžadujú účinné...

Usporiadanie plameňového uzáveru a spôsob zapracovania otvorov do usporiadania plameňového uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6913

Dátum: 19.04.2007

Autor: Leinemann Christoph

MPK: A62C 4/00, B23H 9/00

Značky: uzávěru, spôsob, usporiadania, usporiadanie, zapracovania, otvorov, plamenového

Text:

...otvor.0013 Podľa tohto je spomínaná úloha s usporiadanim piameňového uzáveru úvodom zmieneného typu vyriešená podľa vynálezu tým, že otvory v druhom kovovom páse, vytvarovanom rebrovaním,sú elektroeróziou zapracované bez deformácie, takže sú k dispozícii štrbiny tvarované definovaným rebrovaním aj v oblasti otvorov.0014 Tento vynález je založený na poznani, že pomocou elektroerózie môžu byt zapracované doplnkové otvory aj vtenkých kovových...

Zariadenie na zablokovanie pohyblivých dielov výhybiek, najmä uzáveru výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2088

Dátum: 15.10.2004

Autor: Klein Herbert

MPK: B61L 5/00

Značky: zariadenie, zablokovánie, pohyblivých, dielov, výhybky, uzávěru, najmä, výhybiek

Text:

...pričom na tento účel sú vytvorené blokovacie členy, ktoré zabezpečujú, že vonkajšia rúra a vnútomá rúra sa môžu dostať do polohy, v ktorej sú navzájom viazané silovým a tvarovým stykom. Výhodne sa pritom predpokladá, že vnútomá rúra vykazuje otvory na vloženie blokovacích členov, pričom blokovacie členy sú výhodne V radiálnom smere premiestniteľné a tyč vykazuje najmenej jednu na menší priemer osadenú oblasť a vonkajšia rúra vykazuje na...

Spôsob opätovného použitia žiaruvzdorných dosák posuvného uzáveru na hutnícky kontajner, kombinácia posuvného uzáveru a žiaruvzdornej dosky, žiaruvzdorná doska a posuvný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 283336

Dátum: 02.05.2003

Autori: Hanse Eric, Richard Francois Noel

MPK: B22D 41/28

Značky: opätovného, kontajner, použitia, dosky, žiaruvzdorná, uzáver, žiaruvzdornej, posuvný, dosák, uzávěru, hutnický, posuvného, žiaruvzdorných, kombinácia, doska, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe opätovného použitia žiaruvzdorných dosák sa jedno z obidvoch zahĺbených osadení (14, 18) stane recyklačným zahĺbeným osadením. Pred liatím sa do zahĺbeného osadenia (14, 18), ktoré bolo zvolené ako prvé montážne zahĺbené osadenie, vloží systematicky nová žiaruvzdorná doska (12, 16) a žiaruvzdorná doska (12, 16), ktorá bola jedenkrát použitá a iba jedenkrát použitá v prvom montážnom zahĺbenom osadení, sa systematicky vloží do...

Kompozícia skrutkovacieho uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 677

Dátum: 06.11.2002

Autori: De Cambry De Baudimont Guy, Vanden Berghe Pascal

MPK: C08L 23/00, B65D 41/00

Značky: skrutkovacieho, uzávěru, kompozícia

Text:

...predstavuje výhodne aspoň 40 hmotn.,konkrétnejšie aspoň 45 hmotn., vztiahnuté k celkovej hmotnosti multimodálneho etylénového polyméru. Frakcia etylénového polyméru (A) výhodne nepresahuje 60 hmotn.,konkrétnejšie nepresahuje 55 hmotn., vztiahnuté k celkovej hmotnosti multimodálneho etylénového polyméru. Dobré výsledky sa získali s frakciou etylénového polyméru (A) tvoriacou 48 hmotn. až 52 hmotn., vztiahnuté k celkovej...

Spôsob výroby uzáveru dutého priestoru sklenenej trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 129

Dátum: 13.08.2002

Autori: Gorille Ingo, Kramp Ralf

MPK: C03B 23/045, C03B 23/09, C03B 23/043...

Značky: dutého, trubice, priestoru, spôsob, výroby, uzávěru, sklenenej

Text:

...xenón, pričom však môže byť tiež použitý argón nebo kryptón. Xenón je obsiahnutý V dutom priestore lg pod tlakom asi 7 barov pri teplote miestnosti a slúži na to,aby pri štartovaní a nábehu výbojky zaistil rýchle vytváranie svetla. Po nábehu Výbojky nastáva vytváranie svetla V podstate pomocou ortute, pričom farba svetla môže byť ovplyvnená soľami jódu.Pri výrobe trubice sa najskôr predtvaruje sklenená trubica l z kremenneho skla so...

Zariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2733

Dátum: 11.12.2000

Autor: Ambrož Petr

MPK: E05B 65/19

Značky: zaistenie, uzávěru, zariadenie, kapoty, vozidla

Text:

...uložená dvojica bežcov g, g. Na tento účel sú v konzole 1 vytvorené dve drážky Q, 13. V konzole l je ďalej usporiadaný aretačný člen E,ktorý v jednoduchom vyhotovení s výhodou tvon oceľová gulička usporiadanâ v priechodnom otvore l v stene konzoly 1 medzi drážkami Q, l 3 bežcov g, 3. Obidva bežce g, 3 h sú opatrené zárezom gg, 23 na aretačný člen gQ, ktorý sa v konzole 1 pohybuje naprieč voči pohybu bežcov2 3. Pomocouneznázornených skrutiek...

Zariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2467

Dátum: 16.05.2000

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, zaistenie, uzávěru, kapoty, vozidla

Text:

...pohybovo spriahnutý so západkou Z uzáveru kapoty M vozidla a to pomocou lanka Q, ktoré je na prvý bežec g a západku Z Lrzáveru kapoty u vozidla upevnené pomocou nastavovacej skrutky . Na západku Z uzáveru kapoty M vozidla podľa obr. 1 je zdruhej strany upevnené lanko i uzáveru kapoty uzáveru kapoty 14 vozidla. Prvý bežec g je vkonzole 1 odpružený pružinou §. Pružinou Q je odpružená aj západka Z. Druhý bežec g je pomocou nastavovacej skrutky...

Ústrojí pro ovládání uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260137

Dátum: 15.12.1998

Autori: Koudelka Josef, Černý Antonín

MPK: C03B 5/06

Značky: uzávěru, ovládání, ústrojí

Text:

...nástroj pro ovládání-í vzrávěra vstzzpnfľno otvoru podlevynálezux objnsňuje ná ledující popispřiložený scherriatický výC- stečný nárysný řez, příkladnélmo provedení ústrojí pro ovládání nzeívěru. vstupnílrxo otvoru sklářské pícky..V ložioťnn. g, jež je pevně připojeno k tělesu sklářské pícky 1, je otočně vratně Ląložen hřídel g. Hřídel g je kinematicky,nepřą ozubeným soukolím A, spojen s neznázorněnýzn poháněcím moto-o rem. Na hřídeli i...

Vedenie zasúvadlového uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: 278066

Dátum: 06.07.1994

Autor: Klimpke Reinhard

MPK: F16K 3/02, F16K 27/04, F16K 3/316...

Značky: vedenie, zasúvadlového, uzávěru

Zhrnutie / Anotácia:

Nasadzovateľné vedenie zasúvadlového uzáveru do skrine (1) obsahuje rúrkový úsek (3), ktorý je opatrený dvoma vodiacimi lištami (4) a je zasúvateľný do skrine (1). Súčasne rúrkový úsek (3) čiastočne obklopuje dosadacie krúžky (2), umiestnené v skrini (1), vybraniami (6), v ňom upravenými.

Uzatvárací spoj plastového uzáveru s nápojovým obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279836

Dátum: 06.04.1994

Autori: Rote Bruce Jack, Burzynski Dennis, Sprowl Frank, Gregory James

MPK: B65D 41/04

Značky: uzávěru, uzatvárací, nápojovým, plášťového, obalom

Zhrnutie / Anotácia:

Plastový uzáver nápojových obalov tvorí základná stena (21), obvodový plášť (22) a závity na vnútornej strane obvodového plášťa (22) na záber so závitmi na nádobke, ktorá môže byť vyrobená zo skla alebo plastu. Plastový uzáver (20) je na svojej vnútornej strane opatrený vylisovaným tesnením prebiehajúcim po obvode vnútornej plochy základnej steny (21) a miesta napojenia základnej steny (21) na obvodový plášť (22). Uzáver (20) je opatrený...

Zariadenie na upevnenie trecej vložky na jadre viečka viečkového uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: 278694

Dátum: 16.09.1992

Autori: Hanicot Jean-pierre, Royen Jean-claude

MPK: B65D 90/54, F16K 1/34

Značky: vložky, uzávěru, trecej, viečka, zariadenie, jadre, viečkového, upevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na upevnenie trecej vložky na jadre viečka viečkového uzáveru, obliatom ochranným materiálom, kde jadro obsahuje najmenej jedno lôžko na uloženie uvedenej vložky, pričom trecia vložka (7) je vybavená deformovateľnými výstupkami.

Zařízení pro uchycení, zejména zátkového uzávěru k nádobě mezipánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 270798

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bartoš Dalibor, Cagaš Jaroslav, Pavlosek Josef

MPK: B22D 41/10

Značky: zátkového, zejména, zařízení, mezipánve, uzávěru, nádobě, uchycení

Text:

...manuální práce a úsporu času při přípravě mezipánví k lití. Dosažená přesnost zaručuje spolehlivou funkci zátkového uzávěrupři jeho ovládání přímočarým servopohonen. Další výhodou je snadné a rychlé odstranění ovládacího nechanismu zátkového uzávěru po ukončeném lití.V příkladném provedení je zařízení podle vynálezu, pro případ uchycení zátkového uzávěru k nádobě nezipánve pro plynulé lití kovů, znázornčno na výkresech, kde na obr. 1 je...

Zařízení pro ovládání otvírání uzávěru výpustného otvoru stojaté násypky zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270583

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lonardi Emile, Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/20

Značky: uzávěru, otvírání, zavážecího, šachtové, otvorů, výpustného, zařízení, stojaté, ovládání, násypky

Text:

...5 tím rozdílem, že obě hradítka mají mnohem větší poloměr zaoblení a jsou mnohem větší.Ubě hradítke lg, lg jsou uložená na páru nosných reman lg, gg umíetěných na dvou protilehlých stranách dna lg, přičemž nosná ramene lg, gg umíatěne na druhé, echovaná straně (obr. 1, 2).Závěs a mechanismus pro ovládání obou hredítek lg, lg je společně popsán současně 5 odkazy na obr. 1 až 4.Jak je patrno z detailu na obr. 3, obě ramena lg a gg ee mohou...

Zariadenie pre prívod tlakovej kvapaliny do pracovnej komory trecieho uzáveru diferenciálu, hlavne pre polnohospodárské traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270505

Dátum: 12.07.1990

Autori: Zimny Mikolaj, Okrasa Marian

MPK: B60K 23/04

Značky: komory, pracovnej, hlavne, uzávěru, trecieho, kvapaliny, traktory, zariadenie, diferenciálu, přívod, tlakovej, poľnohospodárske

Text:

...valcové vybranie, do ktorého je osadená vložka. vložka je zasunutá na pzdr 9, ktoré je vyrobené z tvrdého materiálu, najvhodnejšie 2 ložiskovej ocele.zavedenie vložky do vybranie na čelnej strane stredného krytu zadného mostu umožňuje bezkolízny prívod tlakovej kvapaliny do pracovnej komory spojky a umožňuje vyvolanie vstupného napätia na kuželových ložiskách diferenciálu pomocou matice.vynález je zobrazený v príklade prevedenia na...

Sací koš s vymezeným zdvihem uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267835

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F16L 55/24, F04D 29/70

Značky: sací, zdvihem, uzávěru, vymezeným

Text:

...pružné segmenty ggg, opatřené opěrnou plochou 421. Tato příćná zarážka 4 zasahuje do me zery łgł, vytvorené mezi podélným vedením 23 uzávěru 3. Podélné vedení gg uzávěru 2 jev tomto případě tvořeno dvěma vodícími pruty 320 Spojenými uzavreným prstencem 3). Při maxímálním otevření uzávěru ž je prstenec Zł podélného vedení 22 uzávěru 2 opřen o příčnou zarážku 4.Na obr. 2 je alternatívní provedení sacího koše, u něhož je duté těleso l spojeno se...

Ohřívací zařízení přiváděného plynu do šoupátkového uzávěru licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 267488

Dátum: 12.02.1990

Autori: Heger Antonín, Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/08

Značky: šoupátkového, pánve, uzávěru, zařízení, ohřívací, plynů, licí, přiváděného

Text:

...ohřívací zařízení příváděného plynu do šoupátkového uzávěru podle vynálezu, kde na obr. 1 je celkové uspořádání na licí pánvi v podélném řezu a na obr. 2 je detail posuvnáho rámu s keramickou doskou v místě přívodu plynu.Na plášĺ ł líci pánve, opatřené žárupavnou vyzdívkou, s výtokovým otvorem g, je zespodu upevněn nenaznaěenými šrouby šoupátkový uzávčr §, sestávající z pevného dvoudílného rámu 4, keramické desky Q s otvorom, navazujícím ne...

Zařízení k optimalizaci funkce fluidního uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266814

Dátum: 12.01.1990

Autor: Chládek Jaroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: zařízení, optimalizaci, uzávěru, fluidního, funkce

Text:

...řeší i problémy se zajištěním funkce fluidního uzávěru při jeho zasypání zrnitým materiálem. Dobrá činnost fluidního uzávěru se podpoří i zaváděním vzduchu o různých parametroch kanály pod rošt do vzduchové skříně rozdělené přepážkou.Provedené zařízení k optimalizaci funkce fluidního uzávěru je znázorněno na schematickémvýkresu. Zařízení sestávâ z tělesa l sifonového uzávěru rozděleného přepážkou 3 tělesa ave své spodní části opatřeného roštem...

Ústrojí pro posouvání uzávěru otvoru pro výtok roztavené skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266606

Dátum: 12.01.1990

Autori: Koudelka Josef, Černý Antonín

MPK: C03B 5/26

Značky: posouvání, roztavené, výtok, otvorů, ústrojí, uzávěru, skloviny

Text:

...šroubu klikou při nepracujícím motoru,tzn. stojící matici, nebo motorickým otáčaním matice při neotáčejícím se šroubu, udržovaném v klidové poloze klikou se závažím. Další výhodou je samočinné omezení hodnoty posuvné síly na uzávěru podle zvolené hmotnosti závaží na klice. To umožňuje napojit ústrojí na automatické řízení procesu tavení s možností okamžitého ručního zásahu v nouzové situaci.Podstatu vynálezu objasňuje následující popis...

Uložení koule kulového uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265449

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vavřínek Josef, Harazim Alfons, Kerlín Kurt

MPK: F16K 5/06

Značky: uložení, uzávěru, koule, kulového

Text:

...kulového uzávěru.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematícky znázorněn na připojených výkresech,kde obr. 1 znázorňuje podélný řez uzávěrem ve svislé rovině, obr. 2 podélný řez tělesem ve vodorovné rovině, obr. 3 příčný řez tělesem ve svislé rovině a obr. 4 částečný podělný řez ve vodorovné rovině tělesem s uloženým dolním ložiskovým tělesem.Kulový uzávěr s uplatněným vynálezem, zobrazený na připojených výkresech, je tvořen...

Sací koš s vymezeným zdvihem uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264082

Dátum: 12.05.1989

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F04D 29/70, F16L 55/24

Značky: uzávěru, sací, zdvihem, vymezeným

Text:

...Na každém osazeném segmentověm zobci 222 je vytvořena opěrná plocha 231. Tento azia álně rozdělený volný konec 221 táhla gg uzávěru 3 saoího koše e v sunut z vnitřního orostoru lO saoího koše růohczím otvow y t i 23 rem 122 ve dnu 121 sita 12 ooatřen°m náběhovou lochouzegtrany vnitřního prostoçu lg secíhokoše, ktorá může být na~ příklad kuňelovitá nebo jehlanoovitá. Při naxiuálním zjvihu uzávěru Q je opěrná plocha ggi každého osazenćhc...