Patenty so značkou «uzáverom»

Hlava trubice vybavená viečkom spojeným s vylepšeným prepichovacím uzáverom, ktorý zaisťuje ochranu viečka pred jeho prvým použitím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19566

Dátum: 20.12.2013

Autor: Seguin Franck

MPK: B65D 51/22, B65D 35/44

Značky: viečka, vylepšeným, prepichovacím, trubice, použitím, hlava, uzáverom, ktorý, zaisťuje, spojeným, prvým, viečkom, ochranu, vybavená

Text:

...obsahujúci vhodný priebojník na vykrojenie viečka, pričom spomenutý uzáver je možné naskrutkovať na spomenuté hrdlo, a jeusporiadaný tak, že ked sa spomenutý uzáver naskrutkuje na hrdlo, priebojník sa zasunie dovnútra hrdla, EP 2 749 505 3552911odoberateľný dištančný krúžok uložený o osadenie okolo hrdla, pričom sú krúžok a uzáver vyrobené z jedného kusa materiálu a sú spojené mostíkmiz tohto materiálu, pričom je vnútorný priemer spomenutého...

Závitový uzáver s poistným krúžkom a bezpečnostnou pečaťou a spôsob prípravy nádoby s takýmto závitovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13975

Dátum: 29.01.2010

Autori: Schueller Franz-peter, Schormair Wulf

MPK: B65D 41/34, B65D 55/06

Značky: nádoby, závitovým, uzáverom, poistným, uzáver, krúžkom, pečaťou, bezpečnostnou, spôsob, přípravy, závitový, takýmto

Text:

...pritom tvoria jednotku, ktorej príprava môže prebiehať úplne oddelene od procesu plnenia nádoby produktom. Bezpečnostná pečať nepresahuje spodný okraj poistného krúžku. Bezpečnostná pečať sa tak dá pripevniť na závitový uzáver a poistný krúžok bez toho, aby prečnievala cez jeho okraj, čím sa zamedzí nechcenému náhodnému odtrhnutiu bezpečnostnej pečate od závitového uzáveru a poistného krúžku. Bezpečnostná pečať, ktorá je na uzávere...

Odtoková armatúra so zápachovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18157

Dátum: 16.07.2009

Autor: Arndt Johannes

MPK: E03F 5/04

Značky: zápachovým, odtoková, uzáverom, armatura

Text:

...ponornej rúrky do pripojovaccj častihrdla, sa stanú nadbytočnými prídavné prostriedky, ako plávajúca guľa pre mechanické utesneníe odtokovej armatúry Voči plynom z prípojeného potrubného systému. Miesto nich môže byt zápachový uzáver zaručený blokovacou vodou, i vtedy, keď hladina blokovacejvody V odtokovej armatúre klesne pôsobením podtlaku V pripojenomPri poklese hladiny blokovacej vody V ponornej rúrke,vyvolanom podtlakom, ostane časť...

Pásová spona s napínacím uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286334

Dátum: 02.07.2008

Autori: Lehmann Peter, Weingarten Marco, Wyder Hans, Bunschi Hans, Manstorfer Karl, Maag Heinz, Hecht Reinhard

MPK: G02B 6/00, G02B 6/44, F16L 55/162...

Značky: napínacím, pásová, spona, uzáverom

Zhrnutie / Anotácia:

Pásová spona (10, 10') s pásom pásovej spony (16) zahnutým do tvaru krúžku alebo do tvaru špirály a s napínacím uzáverom (20) môže byť výhodne použitá ako vnútorná pásová spona (10') na vkladanie dlhých predmetov, ako napríklad káblov alebo rúr, v potrubných sieťach a obzvlášť v rúrach (12), do ktorých nie je možné vstúpiť. Na upnutie dlhých predmetov je pásová spona vybavená držiakmi (18), ktoré v prípade vnútornej pásovej spony (10')...

Nádoba s otočným uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286242

Dátum: 07.05.2008

Autori: Götz Hermann, Ackermann Bruno, Folland Dieter

MPK: B65D 51/18, B65D 47/04, B65D 17/28...

Značky: nádoba, uzáverom, otočným

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba, predovšetkým nápojová dóza. Stena (2) veka je vybavená líniou (6) požadovaného zlomu, ktorá po roztrhnutí uvoľní otvor na pitie a vylievanie (9). Otočný uzáver (10) veka má stenu (13), preklenujúcu stenu (2) veka, a prostriedky na roztrhnutie otvoru na pitie a vylievanie (9). Otočný uzáver (10) veka sa opiera o dózu, ak sa tento na účely roztrhnutia otvoru na pitie a vylievanie (9) otáča. Otvor na pitie a vylievanie (9) sa nachádza...

Zariadenie a spôsob výroby škridly s najmenej jedným vodotesným uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16904

Dátum: 10.08.2007

Autori: Srostlik Peter, Hensel Andrea

MPK: B28B 23/00, B28B 11/02, E04D 1/04...

Značky: vodotesným, výroby, uzáverom, spôsob, najmenej, jedným, škridly, zariadenie

Text:

...cyklu škridiel vybrať a diskontinuálne privádzať do zariadenia podľa vynálezu. V tomto pripade sa polotovar škridly pod vsadzovacím zariadením zastaví tak, že toto vykoná iba vzadzovací pohyb uskutočnený v smere povrchu polotovaru škridly, pri ktorom sa vodotesný uzáver zalisuje do čerstvého betónu.0024 Príklady vyhotovenia vynálezu sú zobrazené na výkresoch a bližšie ich opíšeme v nasledujúcom. Zobrazujú-3 Obrázok 1 zariadenie na vkladanie...

Obal s horným uzáverom a polotovar na zostavenie takéhoto obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285602

Dátum: 22.03.2007

Autori: Kowalewski Alain, Heeley John, Rapp Jean-philippe, Tettamanti Luigi

MPK: B65D 5/02, B65D 5/36

Značky: horným, zostavenie, polotovar, takéhoto, obalů, uzáverom

Zhrnutie / Anotácia:

Obal je výrobne nenákladný, dostatočne pevný na ochranu svojho obsahu a je opakovane otvárateľný a zatvárateľný. Obal a polotovar na výrobu tohto obalu zahrnuje segment (10) čelnej steny, segment (14) zadnej steny a segmenty (12) bočných stien. Segmenty čelnej a zadnej steny sú pretiahnuté do kongruentných uzatváracích segmentov (20, 24, 32, 28). Aspoň dva segmenty (24, 28) z týchto uzatváracích segmentov sú usporiadané tak, že môžu byť ohnuté...

Uzáver pre kovanie ojnice krídla a okno s týmto uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6643

Dátum: 14.11.2006

Autori: Schenck Hans-peter, Lukas Torsten, Thiedig Roland, Rüter Detlef, Garbers Christian, Bernsmann Wolfgang

MPK: E05C 9/00

Značky: uzáver, uzáverom, kovanie, týmto, křídla, ojnice

Text:

...krídla. Kridlo okna podľa tohto vynálezu je preto napriek veľmi malej vôli drážky pri otváraní a pri zatvárani výrazne ľahko pohyblivé.0019 Okno podľa tohto vynálezu sa dá uskutočniť zvlášť Kompaktne, keď druhá časť uzáveru je usporiadaná tak, že sa nachádza v polohe pod okrajom zárubne prekrývajúcej preklopenie krídla resp. v krídlo prekrývajúcej oblasti zárubne.0020 Je samozrejme možné, aby uzáver podľa tohto vynálezu pri známom postupe...

Dvojdielné kapsule s predbežným uzáverom na naplnenie farmaceutickými prípravkami pre práškové inhalátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4274

Dátum: 06.01.2006

Autori: Kuhn Rolf, Kuehn Torsten, Hoelz Hubert, Wachtel Herbert, Lustenberger Stefan, Metzger Burkhard

MPK: A61K 9/48

Značky: práškové, naplnenie, předběžným, prípravkami, kapsule, inhalátory, dvojdielné, uzáverom, farmaceutickými

Text:

...dielu s náustkom, ktorý je možné spojit s komorou kapsuly za účelom vedenia práškového aerosólu a d) veka. Pritom sú prvky a), b) c) ad) vzájomne spojené spoločným kĺbový závesom, takže sú vzájomne výklopne pohyblivé.Okrem toho opisuje táto patentová prihláška držiak kapsuly, pričom držiak kapsuly môže byťvyhotovený ako otvor do platničky b) a po okraji môže vykazovať rebrovanie. Kapsula jezovretá v tomto držiaku kapsuly za účelom...

Zariadenie na otváranie fľaše uzatvorenej korunkovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6323

Dátum: 06.12.2005

Autor: Fink Bernhard

MPK: B67B 7/00

Značky: uzáverom, zariadenie, otváranie, uzatvorenej, fľaše, korunkovým

Text:

...priamo pod korunkovým uzáverom so stláčacou plochou na hrdle fľaše. Pre otvorenie fľaše je po nasadení zariadenia na hrdlo fľaše zatlačený stláčací prvok smerom ku hrdlu fľaše, čím je vytvorená sila pôsobiaca smerom dohora na korunkový uzáver. Vďaka špeciálnej geometrii zariadenia je docielené to, že tento proces je vykonaný veľmi rýchlo, čím vznikne vkaždom prípade hlasný zvuk pri otváraní. Ďalšou výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že...

Nádoba so zacvakovacím uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1087

Dátum: 25.09.2003

Autori: Majoor Fransiscus Augustinus, Verhaar Fred

MPK: B65D 41/32

Značky: zacvakovacím, uzáverom, nádoba

Text:

...vynálezu sa ďalej opisujú prostredníctvom nasledovných príkladov jeho uskutočnenia, s odvolaním sa na priložené obrázky.Obr. l Vertikálny prierez vrchnej časti nádoby azacvakovacieho uzáveru podľa výhodného uskutočnenia.-3 Obr. 2 Prierez obvodovej časti zacvakovacíeho vrchnáku so znázornením lamely g. Obr. 3 Zväčšený pôdorys zacvakovacieho uzáveru.Zacvakovací uzáver 3 zahrnuje obvodový lem 3 s vyvýšeninou Q, ktorá má...

Uzáver a nádoba s týmto uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282888

Dátum: 02.12.2002

Autori: Bachtler Wulf, Freund Bernhard, Jaeger Joachim, Eicher Joachim, Kladders Heinrich

MPK: A61J 1/00, B65D 51/16

Značky: nádoba, týmto, uzáverom, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver (1) na tesnenie nádob (3) bez plynových bublín, kde uzáver (1) vytláča pri nasadzovaní na hrdlo nádoby malú časť obsahu nádoby a súčasne umožňuje v nádobe zachytenému plynu unikať jedným alebo viacerými odvzdušňovacími otvormi (6) predtým, ako uzáver (1) dosadne do polohy, v ktorej uzatvára uvedenú nádobu.

Dávkovacia pumpička s uzáverom zabraňujúcim priesaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 292

Dátum: 25.10.2002

Autor: Smith Richard

MPK: B05B 11/00

Značky: zabraňujúcim, pumpička, dávkovacia, uzáverom, priesaku

Text:

...pre kvapalnú alebo pastovitú látku, ktorá má byť zo zásobníka Vypustená, a hornú súčasť, ktorá je otočná vzhľadom na spodnú súčasť a má hubicový otvor a vzduchový otvor, pričom spodná súčasť obsahuje priechodnú cestu pre spojenie vnútra zásobníka s Vnútrom vrchnej súčasti, a uvedená priechodná cesta je ovládaná prvým jednocestným ventilom, prstencovým vypúšťacim oddielom spodnejsúčasti obklopujúcim uvedenú priechodnú cestu,...

Lepenkový kontajner s poistným uzáverom na výdaj a zber injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3195

Dátum: 09.05.2002

Autor: Krňávek Vojtěch

MPK: B65D 5/02

Značky: výdaj, poistným, lepenkový, striekačiek, zdravotníckeho, iného, uzáverom, kontajner, materiálů, injekčných

Text:

...strane vyklopené a následne znovu zaklopené v poradi krycia chlopňa, veko so vzniknutým otvorom na prelomenie perforácie,príklopka s otvorom pod Inanipulačnou chlopňou až jej otvor zapadne na výstupok veka a sklopný výsek na veku. Manipulačná chlopňa a uzatváracia chlopña zostávajú pri odoberani materiálu vyklopené. Po vybraní všetkého materiálu slúži kontajner opäť nazber, pričom pri tomto slúži uzatváracia chlopňa ako ochrana...

Prielez s bajonetovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2481

Dátum: 12.06.2000

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/10

Značky: bajonetovým, uzáverom, prielez

Text:

...uzáverom , ktorý jesituovaný vo vodorovnej polohe aje opatrený ochranným obvodovým krytom .Prielez s bajonetovým uzáverom podľa Obr.1 má na prírube 1 plášťa g prielezu , v ktorej je vytvorená obvodová drážka g pre jazyčkové tesnenie g otočne uložený väzbový prstenec Q , na ktorého homej časti je po obvode vytvorených osem zubov Q s nábehmi ,pričom na radiálnej časti obvodu je časť ozubenia Z , s ktorým je v zábere ozubený pastorok § s...

Pneumatická pružná hriadeľová spojka zubová s nepružným uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277805

Dátum: 08.03.1995

Autor: Lacko Pavol

MPK: F16D 3/12, F16D 3/80, F16D 25/04...

Značky: zubová, nepružným, spojka, pneumatická, hriadeľová, pružná, uzáverom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spojky na pružný prenos mechanickej energie s nepružným uzáverom s plynule meniteľnou nelineárnou charakteristikou s tlmením torzných kmitov a nárazov. Spojka sa skladá z hnacej a poháňanej časti. Hnacia časť má osovo posuvný piest (4) vybavený ozubmi zodpovedajúcimi ozubom na prírube (3). Kompresný priestor spojky je delený najmenej jednou škrtiacou membránou (9) a je napojený na regulátor tlaku plynného média. Na osovo posuvný...

Kovový sud s uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281348

Dátum: 08.03.1995

Autor: Kars Herman Paul

MPK: B65D 39/08

Značky: uzáverom, kovový

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový sud s uzáverom vytvoreným v stene suda, pozostávajúcim z vložky (4) a uzatvárajúcej zátky, ktorú je možno vložiť do vložky, pričom vložka je umiestnená v objímke (2), vytvorenej na stene (3) suda vyčnievajúcej smerom von a je vybavená prvou prírubou (6), ktorá je opretá o vnútornú stenu suda a druhou prírubou (5), ktorá vyčnieva radiálne smerom von cez objímku (2). Prvý tesniaci prostriedok (7, 13) je zaklinovaný medzi prvú prírubu (6) a...

Výtoková hubica s uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 638

Dátum: 09.11.1994

Autor: Matucza Jozsef

MPK: B65D 5/74

Značky: uzáverom, výtoková, hubica

Text:

...vonkajší tvar výtokovej hubice l vyrobenej z plastu, vybavenej na svojom narážacom konci à otvorom Ä na vstup tekutiny a na svojom vylievacom konci 3 otvorom Q na vylievanie tekutiny. Stredná časť 2 výtokovej hubice ł prechádza do vylievacieho konca 3, ktorého vonkajšia plocha gz je podľa obrázku 1 v tvare valca, vybaveného pozdĺžnymí výstupkami ll. Otvor Q vylievacieho konca 1 je prispôsobený na zasunutie osadenia lg uzáveru g podľa...

Uzatvárač fliaš korunkovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 224

Dátum: 09.09.1993

Autor: Krajča František

MPK: B67B 3/02

Značky: uzatvárač, korunkovým, uzáverom, fliaš

Text:

...1 délky 400 mm a průměru 1/2. Trubka l je na dolnim konci opatŕena úchytkou 2 se šroubem Q s křídlovoumatkou pro upevněni trubky ve svislé poloze. Na tělese trubky 1je pohyblivě upraven připravek, skládajici se ze dvou Objimek 3, zhotovených z trubky o průměru asi o 1/4 většim než trubka 1. které jsou navlečeny na trubku l tak, že jsou nad sebou ve stálévzájemné vzdálenosti a jsou navzájem pevné spojeny plochoukovovou spojkou § na níž je...

Hadicová prípojka s ventilovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244334

Dátum: 15.11.1987

Autori: Novrocíková Marta, Pecha Jaroslav

MPK: F17D 3/18

Značky: ventilovým, hadicová, přípojka, uzáverom

Text:

...nákružku a pružného krúžku zapusteného vo vybraní vytvorenú drážku pre zachytenie a uloženie dna presuvnej matice, naskrutkovanej na ovládacom záv-ite ventilového telesa, pričom dorazový krúžok uložený vo výpichu ventilového telesa obmedzuje priamočiary pohyb kuželovej plochy.Výhody nového riešenia podľa vynálezu sú najmä V tom, že sa pomerne jednoduchou konštrukciou pri minimálnom počte jednoduchých súčiastok docieli ventilový uzáver s...

Ejektor s posúvačovým uzáverom na vytvorenie cirkulacie plynov vo vrstve katalyzátora v syntéznom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 243917

Dátum: 15.11.1987

Autor: Prokopec Ladislav

MPK: B01J 19/24

Značky: uzáverom, reaktore, vrstvě, syntéznom, plynov, ejektor, katalyzátora, vytvorenie, cirkulacie, posúvačovým

Text:

...časti reaktora.Pracovným plynom ejektore je čerstvá zmes privádzaná centrálnou rúrou. Duo pracovneho plynu je ejektorom prlsávvaná časťz prvej vrstvy katalyzátora. Tým sa dosiahne zvýšenie teploty čerstvej zmesi vstupujúcej na prvú vrstvu katalyzátora na hodnotu potrebnú pre správnu funkciu tejto vrstvy. Vylúči sa potreba horného výmenníka,čím sa k-onštrukcia prvej vrstvy podstatnezjednoduší a zlacní. Zniži sa porucliovost tanáročnosť na...

Kvasná trubíčka s guličkovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248960

Dátum: 12.03.1987

Autor: Džunko Jaroslav

MPK: C12L 9/00

Značky: trubíčka, uzáverom, guličkovým, kvasná

Text:

...trubičke dokonalejšie zabraňuje v-nikaniu vzduchu pri dokvašovaní do kvasnej nádoby. Menšou výhodou je, že do kvasnej trubičky podľa vynálezu nie je potrebné nalievat vo-du.Na priloženom obrázku 1 je znázornená kvasná trubička s guličkovým uzáverom.bičky kruhovitého prierezu alebo inej priehľadnej plastickej látky. Tvar uzatváraciaho telieska 1 je s výhodou gulička alebo zrezaný rotačný kužel. Maximálny priemer uzatváracieho telieska je menší...