Patenty so značkou «uzatváracím»

Bezpečnostná plomba s uzatváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7098

Dátum: 05.05.2015

Autori: Kopačka Matúš, Kopačka Milan

MPK: G09F 3/14, G09F 3/03

Značky: uzatváracím, bezpečnostná, plomba, mechanizmom

Text:

...zhotovené z kovu, ktorých súčasťou je aj zádržná oblasť, blokujúca pohyblivú časť uzamykacieho mechanizmu V smere uzatvárania (obrázok 5), a zádržná oblasť, blokujúca pohyblivú časť uzamykacieho mechanizmu V oboch smeroch (obrázok 6).Na obrázku 9 je detailne zobrazený príklad zásuvnej časti bezpečnostnej plomby s Vyobrazením priečok a svojím ukončením.Bezpečnostná plomba znázornená na obrázku l pozostáva z visačky l, zásuvnej časti g...

Zariadenie na prípravu nápojov s uzatváracím mechanizmom s prostriedkom redukcie sily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16178

Dátum: 08.04.2010

Autori: Baudet Larry Sacha, Spiegel Akos, Azouz Ahmed, Denisart Jean-luc

MPK: A47J 31/36

Značky: nápojov, redukcie, uzatváracím, zariadenie, přípravu, mechanizmom, prostriedkom

Text:

...prvkom spojeným s uzavieracím mechanizmom, pričom druhý uzavierací prvok je dolným prvkom. Druhý uzavierací prvok sa môže upevniť odstrániteľne k hlave, aby sa uľahčilo vloženie kapsuly do schránky ďalej od hlavy.0020 Kedže uzavierací mechanizmus ešte zahrnuje prostriedok redukcie sily, manuálna sila,ktorou treba pôsobiť na páku, aby sa kapsula uzavrela medzi uzavieracie prvky schránky, sa môže účinne zmenšiť počas aktuálneho...

Pozdĺžne nastaviteľný spojovací článok s jednosmerne posuvným uzatváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5645

Dátum: 12.01.2006

Autor: Fabbri Flaviano

MPK: F16B 7/00, E04G 25/00

Značky: pozdĺžne, uzatváracím, posuvným, článok, nastavitelný, jednosměrně, mechanizmom, spojovací

Text:

...rozperného článku podľa predmetného vynálezu, ktoré umožňuje skrátenie článku zasunutím pozdlžnych dielcov, no bráni jeho roztiahnutiuNa obr. č. 1 je znázornený dĺžkovo nastaviteľný rozperný článok (1) pozostávajúci z prvého pozdĺžneho dielca (2) a druhého pozdĺžneho dielca (3), ktoré sú usporiadané tak, že sú osovo súmerné. Prvý pozdĺžny dielec (2) má tvar tyče, pričom sa jeho určitá časť zasúva na princípe piestu do osovo lícujúcich...

Hygienická pomôcka na jednorazové použitie s kombinovaným mechanickým a lepiacim uzatváracím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284687

Dátum: 03.08.2005

Autor: Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/58

Značky: hygienická, systémom, použitie, lepiacim, mechanickým, jednorázové, uzatváracím, kombinovaným, pomôcka

Zhrnutie / Anotácia:

Hygienická pomôcka obsahuje predný diel (12), zadný diel (14) a medzi nimi ležiacu oblasť (16) rozkroku s uzavieracími sponami (24, 26) umiestnenými na bočných okrajoch (20, 22) zadného dielu (14) na spájanie zadného dielu (14) s predným dielom (12) na uzatvorenie pomôcky (10) priloženej na nositeľa, pričom uzavieracie spony (24, 26) sú vybavené prvými mechanickými uzavieracími prvkami (32), ktoré pri uzatváraní pomôcky spolupôsobia s druhými,...

Obalový prepravník s obalovou fóliou s integrovaným otváracím a opätovne uzatváracím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2707

Dátum: 19.02.2003

Autori: Pierron Eliane, Froemer Frédéric

MPK: B32B 27/08, B65D 75/52, B65D 77/10...

Značky: systémom, fóliou, integrovaným, obalový, obalovou, uzatváracím, opätovné, otváracím, přepravník

Text:

...je medzi obidvoma fóliamiumiestnené lepidlo citlivé na tlak.Z dokumentu US-A-5 350 062 je známa obalová fólia, ktorá po ovinutí baleného predmetu vedie k obalu s opätovneObalový prepravník v úvode uvedeného druhu s obalovou fóliou s integrovaným otváracím a opätovne uzatváracím systémom sa zverejňuje v dokumente EF-A~ 0 957 045. Otvor opätovne uzatvárateľný uzatváracou páskou pozostáva z výrezu umiestneného v obalovej fólii, ktorý sa môže...

Plniaci blok s ihlovým uzatváracím ventilom pre kapilárne elektroforetické techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220300

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kaniansky Dušan

Značky: ihlovým, elektroforetické, ventilom, plniaci, kapilárne, techniky, uzatváracím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zariadení pre elektroforetické techniky. Rieši konštrukciu plniaceho bloku s ihlovým uzatváracím ventilom najmä pre kapilárnu izotachoforézu. Plniaci blok je tvorený základným telesom tvaru pravidelného pravouhlého štvorstena, do ktorého vnútra vedú a sa stretajú, z pravej strany vývod pre elektrolyt, vedúci do priestoru ihlového ventilu, z ľavej strany kapilárny kanálik, zo zadnej strany vývod pre kapiláru a zdola ihlový...