Patenty so značkou «uzatvárací»

Monitorovacie zariadenie pre posuvný uzáver, menič liatych rúr alebo iný uzatvárací člen na metalurgickej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18152

Dátum: 17.02.2011

Autori: Infanger Ivo, Truttmann Urs

MPK: B22D 41/46, B22D 45/00, B22D 41/22...

Značky: liatych, metalurgickej, monitorovacie, zariadenie, posuvný, uzatvárací, člen, uzáver, nádobě, měnič

Text:

...chránená proti rušivému vplyvu z okolia.0008 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená tak, že elektronika je vstavaná aspoň vjednej samostatnej jednotke pripevnitelnej na nádobu, na posuvný uzáver, na menič Iiatych rúr alebo podobne, ktorá zabezpečuje ochrannú funkciu elektroniky.0009 Týmto spôsobom je zabezpečené, že elektronika môže pracovat vždy pri laboratórnej teplote, ktorá je pre ňu vhodná, a ktorá je vo vnútornom priestore jednotky...

Uzatvárací mechanizmus rúrkovej sekcie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14406

Dátum: 09.12.2010

Autor: Hjelt Tuomo

MPK: B32B 15/14, B32B 15/08, B32B 1/08...

Značky: uzatvárací, rúrkovej, mechanizmus, výroby, sekcie, spôsob

Text:

...výnimočnú požiarnu záťaž,pričom je žiaduca eliminácia oboch.0006 V medzinárodnej publikácii WO 96/37728 je zverejnený spôsob izolácie rúrky s tubulárnym opláštením, ktoré obsahuje tubulárny člen spájaných minerálnych vlákien a listový materiál pripojený lepením k tubulárnemu členu.Tubulárny člen je vybavený pNou priechodnou rezacou zónou, tzn. rozdelením,a Iistový materiál má rozšírenie, ktoré po namontovani tubulárneho opláštenia na...

Teleso ventilu a uzatvárací ventil obsahujúci toto teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 287050

Dátum: 30.09.2009

Autori: Van Zijll Langhout Jaco Matthijs, Zweekhorst Arnoldus Willem

MPK: B65D 83/14, B65D 51/16, B65D 47/04...

Značky: ventil, obsahujúci, těleso, uzatvárací, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Teleso ventilu obsahuje kužeľovitú uzatváraciu časť (7, 27, 47) ventilu s uzatváracou stenou a upevňovacím okrajom (11, 51) obklopujúcim uzatváraciu časť a otočne pripojeným k uzatváracej časti (7, 27, 47). Predĺžená operačná časť (8, 28, 48) je umiestnená na uzatváracej časti (7, 27, 47) v smere od uzatváracej steny, pričom otočným spojením s upevňovacím okrajom (11, 51) dôjde k vychýleniu uzatváracej časti (7, 27, 47) pri zábere operačnej...

Automatický uzatvárací mechanizmus pre uzatvárateľné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13717

Dátum: 23.07.2009

Autori: Hajichristou Louis, Hajichristou Christiana

MPK: B65D 43/02, B65D 50/06

Značky: výrobky, automatický, uzatvárací, mechanizmus, uzatvárateľné

Text:

...1 je výrobok 1 konfigurovaný ako nádoba sdutým vnútrom, apreto sa niekedy označuje ako nádoba 1. Veko 3 má tvar, ktorý umožňuje pripojenie k telu 2 a pri zatváraní sa zároveň otáča. Vonkajší okraj veka 61 klesá po obvode nadol z vrchu veka 3 a tvorí valcovitú konštrukciu, ktorej tvar a veľkosť umožňuje vysunutie a nasunutie hornej časti tela 2.0029 Obrázok 2 znázorňuje aj nádobu 1 so zvýrazneným zobrazením dielov.0030 Je tu minimálne...

Uzatvárací systém pre tvarované uzávery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8583

Dátum: 26.09.2008

Autor: Moulin Jacky

MPK: B29C 45/00

Značky: tvarované, systém, uzávery, uzatvárací

Text:

...drážkou, dosadá druhý lúčovitý koniec na povrch vodiacej koľajnice, a keď druhý lúčovitý koniec spolupôsobí s druhou blokovacou drážkou, dosadá prvý lúčovitý ko niec na povrch ozubeného hrebeňa.(0011) Výhodne je každé aktivačné zariadenie pneumatický zdvihák.(0012) Charakteristiky vyššie uvedeného vynálezu, ako aj iné, budú jasnejšie po prečítaní nasledujúceho opisu jedného príkladu uskutočnenia, pričom tento opis obsahuje odkazy na...

Uzatvárací systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16135

Dátum: 19.06.2008

Autori: Mavin Gerry, Stephenson Timothy

MPK: B65D 41/47

Značky: spôsob, systém, uzatvárací, výroby

Text:

...blokovací člen pripevnený k hrdlu čiastočne V mieste steny hrdla, a obvykle obrátený smerom dole od vylievacej hubice. Toto usporiadanie slúži tiež na to, aby sa obmedzila možnosť vypáčenia spodnej strany viečka za účelom prekonaniazariadenia zaručujúceho originalitu obsahu.Podľa prvého aspektu predloženého vynálezu, je vytvorený uzatvárací systém zahŕňajúci viečko, hrdlo a zariadenie zaručujúce originalitu obsahu, systém umožňujúci použitie...

Uzatvárací posúvač pre tlakové potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6530

Dátum: 15.09.2006

Autor: Schmid Erich

MPK: F16K 3/02

Značky: tlakově, potrubia, uzatvárací, posúvač

Text:

...trvale zavádzané do oblasti vdolnej časti tesnenia, to znamená medzi dvojstrannými tesneniami, ale sú tečúcim médiom plne preplachované cez tesniacu oblasť. To vedie kspoľahlivej prevádzke uzatváracieho posúvača počas dlhej doby používania. Tesnenie je s výhodou vytvorené vjednej časti, ale môže tiež pozostávať zdvoch alebo viacerých časti, ktoré sú zlepené alebo vulkanizované spolu, alebo vytvárajú tesnenie až tvarovým stykom pri...

Dvojvrstvový uzatvárací element, vylisovaný v tvare vrchnáčika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9339

Dátum: 13.01.2005

Autori: Nekula Lambert, Niederer Andreas

MPK: B65D 77/20

Značky: vrchnáčika, vylisovaný, tvare, uzatvárací, element, dvojvrstvový

Text:

...element V úvode uvedeného druhu, ktorý je vyznačený tým, že plastová vrstva je V oblasti svojich perforácii alebo miest požadovaného zlomu bez lepidlaa na svojej strane privrátenej kokraji nádoby je opatrená teplomzataviteľnou vrstvou, pričom pevnosť jej zataveného švu je väčšia, nežpevnosť zataveného švu vytvoreného medzi vrstvami.Možné uskutočnenia dvojvrstvového uzatváracieho elementu podľavynálezu sú zrejmé podľa vedľajších...

Uzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: 284355

Dátum: 05.01.2005

Autori: Pohn Franz, Fellner Alois, Berger Christian

MPK: F16K 3/316, F16K 3/12, F16K 3/28...

Značky: uzatvárací, posúvač

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatvárací posúvač (1) obsahuje posúvačové puzdro (2) a uzatvárací klin (5), pričom uzatvárací klin (5) je svojimi bočne odstávajúcimi vodiacimi lamelami (7) vedený posuvne pozdĺž vodiacich drážok (8) posúvačového puzdra (2) prebiehajúcich priečne na smer (S) prúdenia a má tesniace gumové elastické opláštenie (9), ktoré tvorí uzavretý poťah uzatváracieho klina (5). Vodiace lamely (7) sú umiestnené na uzatváracom kline (5) vzhľadom na smer (R)...

Uzatvárací vrchnák kartridža, kartridž na dávkovanie aerosólov a minitableta ako nosič účinnej látky na dávkované aerosóly

Načítavanie...

Číslo patentu: 283704

Dátum: 18.11.2003

Autor: Hochrainer Dieter

MPK: B05B 7/24, A61J 1/00

Značky: aerosolov, vrchnák, aerosóly, látky, kartridž, dávkovanie, nosič, uzatvárací, účinnej, dávkované, kartridža, minitableta

Zhrnutie / Anotácia:

Kartridž na dávkovanie aerosólov bez hnacieho plynu, pozostávajúci z nádoby (4) na naplnenie kvapalinou a z uzatváracieho vrchnáka (3). Uvedený kartridž je vybavený zariadením (nátrubkom (5)), ktoré v priebehu nasunutia uzatváracieho vrchnáka (3) na hrdlo nádoby (4) vytisne časť obsahu nádoby kartridž je charakteristický tým, že uzatvárací vrchnák (3) obsahuje najmenej jednu komôrku (2). Uvedená komôrka (2) je pritom od vonkajšieho prostredia,...

Uzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1981

Dátum: 21.10.2003

Autori: Bidu Philippe, Morecroft Richard, Grojean Daniel

MPK: F16K 3/02, F16K 3/00

Značky: posúvač, uzatvárací

Text:

...uzatváracieho posúvača 2 je os X-X0017 Puzdro 4 posúvača obsahuje ďalej uloženie 12 pre uzatváraci klin 6, ležiaci medzi dvoma spojmi 8, 10. Uloženie 12 obsahuje v hornej časti otvor 14 na zavedenie a ovládanie uzatváracieho klinu 6. V ďalšom opise bude výraz proximálny (blízky) označovať polohu blízku tomuto otvoru 14, zatial čo výraz distálny (vzdialený) bude používaný pre polohy posunuté alebo oddialené odtohto otvoru smerom k osi...

Uzatvárací diel – adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1819

Dátum: 28.07.2003

Autor: Greisberger Klaus

MPK: E05B 15/00, E05C 9/00, E05B 63/00...

Značky: adaptér, uzatvárací

Text:

...perspektívne zobrazenie kombinácie dielov podľa obrázku l.Pohľad zhora podľa obrázku zobrazuje jeden príklad uzatváracieho dielu 1 s dvomi vzájomne protiľahlo usporiadanými vybraniami 2 určenými na zapadnutie uzatváracieho čapu. Takéto uzatváracie diely l sa používajú najmä v súvislosti s kovaniami, ktorých ovládací prevod protismerne ovláda dve vzájomne k sebe usporiadané ovládacie tyče, takže za účelom zablokovania je možné do týchto vybraní...

Uzatvárací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1219

Dátum: 27.03.2003

Autor: Indigne Mark

MPK: F16K 27/02, F16L 47/00

Značky: uzatvárací, ventil

Text:

...uvedené veko puzdra pozostáva z formovaného plastového dielu obsahujúcehopovrch veka s radiálnymi výstužnými rebrami a/alebo jedným alebo viacerými okrajovými rebrami, kolmými na rovinu uvedeného povrchu veka s aspoň tromi obvodovými výstužnými oblasťami na upevnenie veka puzdra k puzdru, a dutý výstupok pozdĺž osi uvedenej dutiny kužeľky na držanie uvedeného hnacieho vretena pre uzatváraciu kužeľku, s radiálnymi0007 Podľa ďalšieho...

Chránený uzatvárací systém pre laboratórne rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2348

Dátum: 23.01.2003

Autor: Chiarin Ulisse

MPK: B01L 3/14, B65D 51/00

Značky: laboratórne, systém, rúrky, uzatvárací, chránený

Text:

...dotýka vonkajšieho horného dielu laboratómej rúrky,takže spojenie uzatváracieho systému s laboratórnou rúrkou sa zlepší bez toho, aby sa na tento účel museli použiť skrutky alebo háky.Podstata vynálezu K vynálezu, ktorý dosahuje vyššie uvedené ciele, patrí najprv chránenýuzatváraci systém podľa nároku l, a to uzatvárací systém pre laboratórnu rúrku, resp.-3 rúrku so zátkou, ktorý obsahuje nasledujúce znaky vnútomé, v podstate valcové teleso so...

Uzatvárací prvok s lievikovite prebiehajúcim výtokovým kanálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 311

Dátum: 23.12.2002

Autori: Wild Hans-peter, Schwartz Erhard

MPK: B65D 75/52, B65D 75/00

Značky: prebiehajúcim, lievikovite, výtokovým, uzatvárací, kanálom, prvok

Text:

...výtokového kanálu v privarovacom diele v smere vylievania konštantnáUhol y sklonu, pod ktorým prebieha naklonenie výtokového kanálu k pozdĺžnej osi uzatváracieho prvku, sa môže meniť v širokých medziach a môže byt až do .takmer 90 °, výhodne je však v oblasti medzi 20 a 85 °, ešte lepšie medzi 30 a 75 °.Podla výhodnej formy uskutočnenia sa výtokový kanál rozprestiera na konci privarovacieho dielu, odvrátenom od vylievacleho dielu, najskôr...

Uzatvárací valec a plochý kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 282597

Dátum: 20.09.2002

Autor: Luef Heinz

MPK: E05B 27/00, E05B 19/00

Značky: kľúč, válec, plochy, uzatvárací

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatvárací valec má otočne uložené valcové jadro (2) vo valcovej skrini (1) a zarážky v tvare odpružených skriňových čapov (3) a jadrových čapov (7), ktoré je možné plochým kľúčom (9) posunúť do rozpernej roviny. Plochý kľúč (9) má v oblasti najbližšie ku kľúčovému očku upraveného zárezu (13) na hákovitom ozubení (15) v smere zasúvania vystupujúci bok (14). Priradený jadrový čap (7) má vo svojej plášťovej ploche zasahujúcej do kľúčového kanála...

Uzatvárací valcový element ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2140

Dátum: 07.05.1999

Autor: Vitver Vladimír

MPK: B60D 1/14

Značky: zariadenia, element, válcový, uzatvárací, tažného

Text:

...tyče ťažného zariadenia vo funkčnejOpis obrázku na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené na obr. 1, na ktorom je zobrazená V čiastočnom reze bočná strana uzatváracieho valcoveho elementu opatrená predlženým hriadeľom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa predĺžený hriadeľ i je navlečená vinutá pružina 2 .ktorej jeden koniec je upevneny v zareze vytvorenom na konci predĺženeho hriadeľa L a druhý koniec vinutej pružiny 2 je...

Uzatvárací spoj plastového uzáveru s nápojovým obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279836

Dátum: 06.04.1994

Autori: Burzynski Dennis, Gregory James, Rote Bruce Jack, Sprowl Frank

MPK: B65D 41/04

Značky: uzatvárací, nápojovým, uzávěru, plášťového, obalom

Zhrnutie / Anotácia:

Plastový uzáver nápojových obalov tvorí základná stena (21), obvodový plášť (22) a závity na vnútornej strane obvodového plášťa (22) na záber so závitmi na nádobke, ktorá môže byť vyrobená zo skla alebo plastu. Plastový uzáver (20) je na svojej vnútornej strane opatrený vylisovaným tesnením prebiehajúcim po obvode vnútornej plochy základnej steny (21) a miesta napojenia základnej steny (21) na obvodový plášť (22). Uzáver (20) je opatrený...

Regulačno uzatvárací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 277

Dátum: 09.09.1993

Autori: Černák Pavol, Medveď Pavol

MPK: F16K 27/07

Značky: regulačno, uzatvárací, prvok

Text:

...povrch /1/ je vytvorený guľovítou plochou D D~Dl. D 2 v medziach intervalu guľovitej plochy 0 D 1 /2/ a guľovitej plochy D D 2 /3/ plynulým prechodom týchto plôch, pričom priemer guľovitej plochy 0 Dľ /2/.je väčší ako priemer guľovitej plochy Ľ D 2 /3/ max. o 0,5 mm.Toto technické riešenie umožňuje výrobu regulcčno uzatváracieho prvku pri nižšej technologickej a materiálovej ná~ ročnosti .n. požadovanej kvalitativnej úrovni í na jednoduchších...

Automatický uzatvárací ventil hydraulických obvodov s obojsmerným tokom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261823

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lipocký Juraj, Markovich Peter

MPK: F16K 31/38

Značky: hydraulických, obojsmerným, tokom, automatický, obvodov, ventil, uzatvárací

Text:

...12. Na pružina 25 priameho toku opretej o oporné teleso 16, je vo vnútornom priestore 45 výstupného puzdra 13 umiestnený tesniaci piest 22 toku, z.a ktorého oddeľovacou prirubou 27 je vytvorený nadstavec 23 o menšom vonkajšom priemere, a to o šírku v.nútorného prepoj-ovacieho kanálu 38.V medzipiestovom vnútornom priestore 46nadstavca 23 je umiestnený vnútorný ,piest 24 spätného toku, opatrený osovým prepúšťacím otvo-rom 43 zmeny toku a...

Uzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 245330

Dátum: 15.12.1988

Autori: Gál Melinda, Andrási Ferenc

MPK: G01N 27/00

Značky: najmä, zámok, meracích, krytý, uzatvárací

Text:

...resp. trvalým spojením hrotu s doskou plošného spoja elektroniky sondy.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje uzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sond, podľa vynálezu, ktorý umožňuje spojenie dvojdielneho krytu a súčasné upevnenie meracieho hrotu sondy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že uzatvárací zámok pozostáva z tvar-ovo zhodných výstupkov a uzamykacieho kolika, pričom najmenej dvoma výstupkami je opatrená vnútorná časť vrch...

Uzatvárací ventil paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 244332

Dátum: 15.11.1987

Autori: Turoa Milan, Tesao Josef

MPK: F02M 37/00, F23K 5/00

Značky: paliva, ventil, uzatvárací

Text:

...napr. pri požiari. Umožnene je tiež jeho napojenie na blokovaciu automatiku lokomotivy.jNa pmąjenom výkrese je 9 j 5 ríkladné vyhotovenie uzàtyáír ciaho ventilu paliva. Na obr. je řtezventil m v uzatvorenej polohe.H Uząt áILaC yentil paliva pozostáva z telesa venti u 1, ktoré je dvojdielne. V hornej čas ti telesa 1 je uložený spätný ventil 2 s kužeľkou 2.1 a pružinou 2.2. V ose telesa ventilu 1 je ďalej uložená ovládaná tyčka 3 majúca...

Uzatvárací vibračný rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 233211

Dátum: 17.04.1987

Autori: Štefka Ivan, Poláček Pavol

MPK: B28B 7/26

Značky: rošt, vibračný, uzatvárací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rozprestierania betonových zmesí pri výrobe stavebných panelov a rieši uzatváranie jednotlivých rozprestieracích sekcií násypky u rozprestierača betonových zmesí. Podstatou uzatváracieho vibračného roštu, podľa vynálezu, je že pozostáva z uzáveru medzi násypkou rozprestierača a sklzom vibračného roštu, tvorenú pevnou žaluziou 1 nad ktorou je presúvateľná žaluzia 2 posúvateľná silovým, napríklad hydraulickým valcom 5.

Uzatvárací ventil so súosím vývodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233459

Dátum: 15.09.1986

Autor: Janík Rudolf

MPK: G01T 7/00

Značky: uzatvárací, vývodom, ventil, súosím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uzatváracieho ventila cylindrického proporcionálneho počítača na meranie aktivity látok. Účelom vynálezu je zmenšiť vonkajšie rozmery počítača a odstrániť jednorázové používanie sklenených uzáverov. Uvedeného účelu sa dosiahne uzatváracím ventilom, ktorého posuvné jadro je vybavené štvorhranom, vsadeným do štvorhranného otvoru telesa ventila. Jadro ventila je vybavené osovým otvorom, ktorý prechádza do šikmých spojovacích...

Uzatvárací ventil pre cylindrické proporcionálne komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 227725

Dátum: 15.05.1986

Autor: Janík Rudolf

Značky: ventil, cylindrické, uzatvárací, proporcionálne, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatvárací ventil pre cylindrické proporcionálne komory, ktorého základovú dosku tvorí veko komory, vyznačujúci sa tým, že na základovú dosku (1) s otvormi dosadá ohybná uzatváracia membrána (2) po obvode pritláčaná na základovú dosku (1) a fixovaná telesom ventila (5) na prítlačnom tanieri (3) kolíkom (6), pričom závitové jadro ventila (4), jedným koncom spojené otočne s prítlačným tanierom (3), na druhom konci vybavené štvorhranom s nasadenou...

Uzatvárací ventil pre cylindrické proporcionálne komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 224965

Dátum: 01.12.1984

Autor: Janík Rudolf

Značky: cylindrické, ventil, proporcionálne, komory, uzatvárací

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatvárací ventil pre cylindrické proporcionálne komory, ktorý je upevnený na základovej doske dna cylindrického počítača vyznačený tým, že na prívodný kanál /9/ a vstupný kanál /10/ základovej dosky /1/ dosadá uzatváracia membrána /2/ spojená zaisťovacím kolíkom /6/ s prítlačným tanierom /3/, ktorý je ventilovým jadrom /4/ závitmi spojený s ventilovým telesom /5/, ktoré upevnením natesno pritláča po obvode uzatváraciu membránu /2/ k základovej...