Patenty so značkou «uvolňování»

Zařízení pro automatické uvolňování koníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260573

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ott František, Tůma Zdeněk, Holec Miroslav

MPK: B23B 23/00

Značky: zařízení, automatické, koníku, uvolňování

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje podělný řez koníkem a obr. 2 příčný řez.Na tělese koníku łg je upevněna dvouramenná páka ł, otočně uložená na čepu 3. Konec horního ramena páky ł zasahuje do dráhy pohybu pinoly ii, která je na obr. 1 V přední poozê. Ke konci dolního ramena páky L je připojen seřizovací šroub łł, který je v-dotyku 3 koncom lišty-3. Lišta 3, uložená podélně v tělese upínaci lišty 1, je...

Zařízení pro uvolňování nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270375

Dátum: 13.06.1990

Autor: Veselý Jaroslav

MPK: B23Q 3/157

Značky: uvolňování, nástroje, zařízení

Text:

...odporům, jež by byly zdrojem nežádoucího oteplení. zároveň nevzniká ani opotřebení, které by vedle ke ztrátě těsnosti v přívodu tlakového vzduchu. U vyřešeného odměřovacího zařízení rotačního pohybu vřetena je náhon proveden od vřetena přes jeho.prodloužení, kterým je duty hřídel. Odpadají tedy speciálně konstruovaná ozubená kola pro vymezení vůle či řemenice a ozubený řemen. Tím se odstraňuje zdroj hluku i chvění a celé zařízení pro...

Zařízení k uvolňování mezivlákenních vazeb a oddělování nežádoucích příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269123

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kmeco Rudolf, Gottfried Vladimír, Nemerád Josef

MPK: D21B 1/34, D21B 1/32

Značky: zařízení, příměsí, uvolňování, nežádoucích, mezivlákenních, oddělování, vazeb

Text:

...vratnýa hrdlea Q od aeparsce těžkých nečiatot, které prochází plynule celou vstupní koaorou ł do pracovní koaory 3 a úst ve vzdálenosti 0,08 D 2 až 0,12 D 2 od pracovního rotoru g. Vstupní koaora Ä částečně zasahuje do pracovní koaory Q,ktera ja vslcového tvaru a ktoré je opatřana radiálnia hrdla 1 pro odvod načistot a tangencíalnía hrdlea § pro aeparací těžkých nečístot. Výstupní komora 1 válcovćho tvaru je opstřena tangencíalnía hrdlea § pro...

Zařízení k zamezení uvolňování spojů montážních celků uhelných kombajnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268370

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mojžíšek Radim, Hrubec Milan, Záruba Jaroslav, Mateřanka Josef

MPK: E21C 25/00

Značky: spojů, uvolňování, uhelných, celku, zařízení, kombajnu, montážních, zamezení

Text:

...přípevněne k pilířovćmu e závelovému boku. Ne vnější strsnč každého bočního víke je vytvořene.opěrná ploche, doeedsjící ne rám kombsjnu. Ne opsčná straně kombejnu je na rámu uložena snímstelná doske e opěrou, mezi níž e tělesokombejnu je vložen klín.Hlavní výhodou řešení podle vynálezu je enedná příetupnost k ovládecím prvkom stroje s malé nároky ne zestevěný prostor. Upnuti těleea konbsjnu je trvslć e spolehlivá. Další výhodou je možnost...

Odparník pro kontrolované uvolňování feromonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266908

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bartušek Tomáš, Nekuda Josef, Maršán Jaroslav, Chalupa Luboš, Valterová Irena, Romaňuk Miroslav, Vrkoč Jan, Veselý Alois

MPK: A01M 1/00

Značky: odparník, feromonů, uvolňování, kontrolované

Text:

...a fyzikálne chemickým vlastnostem se s výhodou používají některá z plně syntetických vláken, jako jsou například polyamidová, polyesterová, polyakrylonitrilová vlákna apod. ako pojiva se používají různé teplem tvrditelné pryskyříce, jako jsou například epoxidové, polyesterové, akrylové polymery nebo fenolické pryskyřice typu melaminmočoviny apod.Svazek sdružených zkadeřených vláken se pak potahuje povlakem z termoplastické a/nebo...

Kapalinová směs pro uvolňování vytvrzených organických povlaků z podkladních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264900

Dátum: 12.09.1989

Autor: Buchta Otakar

MPK: C09D 9/00

Značky: organických, uvolňování, vytvrzených, materiálů, kapalinová, podkladních, povlaků, směs

Text:

...epoxidů,epoxi-polyesterů nebo polyesterů a podobně, dochází velmi rychle k sorbci kapalinové směsiv organické hmotě vrstvy, nastáva její bobtnání a rychlá destabílizace adhézních sil mezi nátěrovou hmotou a podkladním materiálem.Výsledkem celého procesu je, že se uvolňují z povrchu podkladního materiálu celistvé vrstvy vytvrzených organických povlaků, které klesají na dno provozní nádoby.Bylo zjištěno a potvrzeno zkouškami, že příměs vody...

Ústrojí pro unášení a uvolňování závaží

Načítavanie...

Číslo patentu: 264246

Dátum: 13.06.1989

Autor: Kocour Jan

MPK: G01N 3/30

Značky: unášení, uvolňování, ústrojí, závaží

Text:

...pracuje nâsledovněZačne-li se pohybový šroub 3 otáčet vesmyslu šípky na obr. 2, otočí se unášeče 5 vli-vem toho, že matice 4 s čepy 6 sdílí otáčivý pohyb s pohybovým šroubem 3 a že volné konce unášečů 5 vězí ve štěrbínách 10, z mimozáběrné polohy do záběrné polohy se závažím 2,v níž se o unášeče 5 opírá první svislá stěna 14 výřezů 11. Unášeče 5 jsou přitom nejvíce vysunuty ze štěrbin 10 a jejich konce jsou pod přírubou závaží 2. Při...

Odparníkový materiál pro stejnosměrné a dlouhodobé uvolňování feromonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261784

Dátum: 10.02.1989

Autori: Konečný Karel, Vondráček Petr, Holeček Oldřich, Devátý Jan, Vrkoč Jan

MPK: A01N 25/08

Značky: uvolňování, odparníkový, feromonů, dlouhodobé, stejnosměrné, materiál

Text:

...ze kterého je odparník vyroben, popřípadě jako plnidlo obsahuje do 50 hmot. gumárenských sazí nebo do 10 E hmot. kysličníku zinečnatého a/nebo kysličníku křemičitého.I když mechanismus a vliv jednotlivých komponent na stupeň isomerizace V pryži není přesně znám, vykazuje odparník ze sítovaného polyisoprenového kaučuku obsahující případně pouze jedno inertní plnivo, oproti výrobkům z řady běžných vulkanizačních směsí vlastnosti,které jsou...

Zařízení na uvolňování pilot, vpravených do zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261171

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kühnel Egon, Bauer Pavel, Vitouch Jaroslav

MPK: E02D 9/02

Značky: zeminy, zařízení, pilot, vpravených, uvolňování

Text:

...zaoblenými Vypouklými plochami. Použití opěrných výstupků 610, 610 umožňuje Výkyvné uložení rámu Q na podélných nosnících g, g, což je výhodné, jak ještě bude vysvětleno.V provedení podle obr. 4 a 5 jsou příčné svorníky gg, gg - je znázorněn jen příčný svorník gg - tvořeny průchozími vlastními svorníky, na něž jsou nasazeny opěrné trubky,o něž se svými lůžky § 30, ggg opírají Výkyvné vzpěry gg, §§. Opěrné trubky mohou současně sloužit jako...

Zařízení k uvolňování útkové niti ze zásobníku, zejména vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259955

Dátum: 15.11.1988

Autori: Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/34

Značky: strojů, zásobníku, uvolňování, vzduchových, útkové, zejména, tkacích, zařízení

Text:

...na přiloženýoh výkresech, kde značí obr.1 celkové ušpořádá.Pi zařízení na vzduchovém tkcím stroji, obŕ-2 P°h 1 ed Z b°k nazásobník útkové niti 5 nevíjecím hříqelem a zadŕžovacími pro středky, obr.3 čelní pohled na zásobník útkove niti e příkladným rozmístěním zedržovacích prostředků. Úvolňování útkové niti ze zásobníku při jejím zanášení do pro šlupu bude objasněno na příkladném provedení zařízení, zna§arÁŕnšním na obr.1, u něhož je na...

Zařízení k mechanickému uvolňování permanentního magnetu od břemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 257431

Dátum: 16.05.1988

Autori: Maruszak Stanislav, Hána Miroslav

MPK: B66C 1/04

Značky: permanentního, zařízení, uvolňování, mechanickému, magnetů, břemene

Text:

...jednodušší, pro,překonání přítažné síly při odpojování břemene není třeba dodávat ruční práoiobsluhy ani provádět mezizdvih zvedaoim preň středkem. Zajištění pracovní a vypnuté polohy zařízení je ąpolehlivé, což zvyšuje 1 bezpečnost práce. . VNa připojeném výkresu je-včástečném řezu svislou rovinou, 257431- 2 procházející osou, zjednodušeně znázorně/n priklad provedezłi za řízení podle výnálezu. Zařízení k mechanickému.uvolňováni...

Způsob uvolňování dřevěných vložek u regenerovaných betonových pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257240

Dátum: 15.04.1988

Autori: Řezníček Miloslav, Horký Jan, Mayerberger Štefan

MPK: E01B 31/26

Značky: regenerovaných, vložek, betonových, dřevěných, uvolňování, způsob, pražců

Text:

...zajístí svou tepelnou vodivostí prohřátí impregnovaného dřeva hmoždinky a dojde k odlepení od betonu a tak i k uvolnění dřevěné vložky.Výhodou uvolňování dřevěných vložek u regenerovaných betonových pražců ohřevem podle vynálezu je to, že vytahovaoí síly, potřebné pro vytažení vložky z pražce se snížily na 8 kN a nedochází k porušení betonového pražce v okolí otvoru pro vložky. které by bylo příčinou znehodnocení pražce. Další jeho výhodou...

Zařízení pro kotinuální uvolňování feromonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255804

Dátum: 15.03.1988

Autori: Marek Vojtěch, Bartušek Tomáš, Obložinský Anton, Vrkoč Jan, Kalvoda Ladislav

MPK: A01M 1/20

Značky: kotinuální, uvolňování, zařízení, feromonů

Text:

...ze složek stěnou,a dochází tak buč již při skladování, nebo při použití ke změnám ve složení původní směsi. zásobníky i ze zesítovaných polystyrenů jsou málo odolné vůči této směsi a pravděpodobně podle předběžných pokusu by byly vhodné zásobníky z polyamidu. Jako skleněné zásobníky se s výhodou používají skleněné lahvičky z hnědého skla, které navíc chrání směs před účinky světelného záření. Výhodné jsou např. lékovky se šroubovacími...

Zapojení k uvolňování toku signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255277

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Kuczera Vladislav

MPK: H03K 17/06

Značky: signálu, zapojení, uvolňování

Text:

...gg, až N-tý výstup gg paměčového členu Q je spojen s řídicím vstupem gpg N-tého hradla HN.První čítač gł má předvolbu 5 a nulovací vstup ggl, druhý čítač gg má předvolbu 53 a nulovací vstup oc 2, až N-tý čítač gg má pžedvolbu ny a nulovací vstup ocN.Paměčový člen g má nastavovaqí vstup mg, první záznamový vstup gł, druhý záznamový vstup 33, až N-tý záznamový vstup gg.Funkce zapojení k uvolñování toku signálů podle vynálezu je taková, že...

Zařízení pro uvolňování nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246764

Dátum: 15.12.1987

Autor: Donát Feodor

MPK: B23Q 3/12

Značky: zařízení, nástrojů, uvolňování

Text:

...k-oncem vřetena 3. Skrze .pouzdro 1 D a vřeteno 3 prochází upínací tyč 11. S písbnlcí 5 hydraulickéh-o válce 2 je spojen prostřednictvím příčného čepu 6 krtoužek 7.K tělesu rhydraulivckého válce 2 jsou zdola pripojeny ndvě páky 8, zakončené čelitstmi 9. vnější povrch obou pák 8 je tv-arován jako vačka. Uvnitř hydraulického válce 2 jsou pod pistem 25 uložený tlačné pružiny 14. Víko 2 D hydrauliokého válce 2 má kolmý výstupek 26, s nimž je...

Zařízení pro uvolňování čelisťové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238565

Dátum: 01.12.1987

Autori: Baroš Lubomír, Kopec Svatopluk

MPK: F16D 49/16

Značky: zařízení, brzdy, čelisťové, uvolňování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je umožnění velmi jednoduchého a rychlého uvolnění brzdy při bezrizikové manipulaci. Uvedeného účelu se dosáhne uložením otočné napínací páky (1) na nosný čep (2), jenž je upevněn v oku horního konce pák (3) brzdy. Na otočné napínací páce (l) je nasunut kyvný vidlicový konec prvního spojovacího táhla (4), který je spojen s krajní částí napínací páky (1) čepem (5). Druhý konec prvního spojovacího táhla (4) je upevněn v...

Zařízení pro výběrové zadržování a uvolňování útkových nití u tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251437

Dátum: 16.07.1987

Autori: Augusta František, Mikulecký Karel, Lanta Jiří, Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: výběrové, uvolňování, tkacího, stroje, nití, zařízení, útkových, zadržování

Text:

...zájmem o přehlednost, jednak tím, že funkční uspořádání zařízení na tomto stroji je všeobecně známé nebo je pro odborníka nasnadäe Třeba také upozornít na to,~že kvůli snadné rozpoznatelnosti jsou součástí zařízení nakrssleny bez ohledu na skutečně rozměry, popřněřítko.Nejdříve bude popsáno provedení zařízení podle vynélezu znázorněnő na obr. 1 až 4. Podle obr. 1 a 2 obsahuje zařízení ni ové svěrky 1 v příkladně zvolenén počtu šesti kusů pro...

Způsob uvolňování sypkých látek skladovaných v zásobnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 251304

Dátum: 11.06.1987

Autor: Švadlenka Josef

MPK: B65G 3/04

Značky: způsob, zásobnících, skladovaných, látek, uvolňování, sypkých

Text:

...sypkých látek podle vynálezu lze využít u všech zásobníku, u nichž je možné po dobu zhruba 10 s vytvořit podtlak řádově 0,001 MPa.Způsob podle vynálezu byl realizován u pěti 130 m 3 jehlanových zásobníků pro hydroxid vápenatý. Zásobníky byly v herní části propojeny potrubím napojeným na ventilátor o výkonu 3 kw, který byl původně určen jen k zabránění úniku vápna vlivem netěsnosti sil při doplňování pneumatickým dopravníkem. Podtlak...

Zařízení pro uvolňování řemenů k jejích přestavování

Načítavanie...

Číslo patentu: 242923

Dátum: 15.04.1987

Autori: Istenik Peter, Dedík Ján

MPK: F16H 7/08, F16H 7/22

Značky: jejich, řemenů, přestavování, zařízení, uvolňování

Text:

...čepd dvouraaanná páky v součinnosti s působení napína cfch síl řamenů.i Zařízení podle vynůlezu umožňuje centrální uvolňevňní řemenů řamenovdho převodu mezi hrxacím, předlohovým a hnaným hřídelem, co zjednodušuje přestavovdní řemenů a podetatnł zkracuje čas změny převodu.Zařízení může být vyułito u přestevíteląýoh ŕamenových pohonu, ktere jsou tvořsny hnecín, předlohovým a hnanýu břídelem, nepř. pohony obrdběcíoh, textílníoh a potravindřsüoh...

Způsob výroby peptidů inhibujících uvolňování gonadotropinů z hypofýzy savců

Načítavanie...

Číslo patentu: 237319

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vale Wylie Walker, Rivier Catharine Laure, Rivier Jean Edouard Frederic

Značky: výroby, hypofýzy, způsob, gonadotropinů, inhibujících, peptidů, savců, uvolňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby peptidů inhibujících uvolňování gonadotropinů z hypofýzy savců obecného vzorce X-R1-R2-R3-Ser-Tyr-R4-R5-Arg-Pro-R6, kde jednotlivé substituenty mají význam uvedený v definici předmětu vynálezu, jakož i netoxických solí těchto peptidů, při němž se z meziproduktu obecného vzorce Xl-R1-R2-R3-Ser( X2 )-Tyr-( X3 )-R4-R5-Arg( X4 )-Pro-X5, odštěpí alespoň jedna skupina X1 až X5 a popřípadě se výsledný peptid převede na netoxickou sůl.

Kontaktní hmota pro uvolňování dezinfekčního a oxidačního nebo koagulačního prostředku do vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249275

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žáček Ladislav, Maštalíř Lubomír

MPK: C02F 5/08, C02F 1/52

Značky: dezinfekčního, koagulačního, prostředků, uvolňování, hmota, kontaktní, oxidačního

Text:

...a vody. Směs se dobře promíchá a dá se ztuhuout do formy. Na velikosti styčného povrchu kontaktní hmoty s vodou a na velikosti objemu ztuhlé kontaktní hmoty a hmotnostním poměru sádry k dezinfekčnímu a oxidačnímu nebo koagulačnímu prostředku závisí průběh uvolňování obsaženého prostředku do okolní vody.Tři hmotnostní díly rychle tuhnoucí sádry, jeden hmotnostní díl ohlorderivátu kyseliny izokyanurové a 1,8 hmotnostního dílu vody se...

Způsob stanovení rychlosti uvolňování fosforu z půdního komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247522

Dátum: 15.01.1987

Autor: Macháček Václav

MPK: G01N 1/28

Značky: komplexu, způsob, fosforu, uvolňování, stanovení, rychlostí, půdního

Text:

...~ti minutách a další vzorky jsou odebírány po 20-ti minutách po celkovou dobu 100 minut,přičemž v jednotlivých extraktech je analyticky stanovenú množství vodorozpustného a přístup ného fosforu, rychlost uvolňování vodorozpustného, pohyblivého a přístupného fosforu se stavnoví 7 lineární závislosti na čase.Přednomti způsobu podle vynálezu spočívají převážně v tom. že žádná z metod V současnédobě používaná nevykazuio hodnoty vo třech...

Zařízení pro uvoľňování odpařujících se kapalin s omezeným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234910

Dátum: 15.01.1987

Autor: Král Miloš

MPK: B01J 3/00

Značky: odpařujících, zařízení, uvolňování, omezeným, průtokem, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uvolňování kapalin je tvořeno válcovou nádobou, nahoře i dole opatřenou klenutým dnem, v němž je umístěna uvolňovací tryska, spojená se separátorem páry. Uvolňovací tryska je tvořena válcovou komorou se dvěma plochými dny s tangenciálním vstupem uvolňované kapaliny. Výstup kapaliny z trysky je v ose trysky a jeho průměr je stanoven tak, že při daném rozdílu tlaků a teplotě uvolňované kapaliny proteče pouze množství, na které je...

Způsob výroby peptidů inhibujících uvolňování gonadotropinů z podvěsku mozkového u savců

Načítavanie...

Číslo patentu: 228924

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rivier Jean Edouard Frederic, Vale Wylie Walker

Značky: peptidů, způsob, savců, mozkového, gonadotropinů, uvolňování, inhibujících, výroby, podvěsku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby peptidů ihibujících uvolňování gonadotropinů z podvěsku mozkového u savců obecného vzorce I ve kterém X značí acylovou skupinu mající až 3 atomy uhlíku, R3 a R4 značí D-Trp nebo ?-(naftyl)-D-Ala, avšak za předpokladu, že buď R3 nebo R4 značí ?-(naftyl)-D-Ala, jakož i příslušných netoxických solí, vyznačující se tím, že se z meziproduktu obecného vzorce II ve kterém X1 značí chránicí skupinu ?-aminoskupiny, X2 značí chránicí...

Zapojení pro uvolňování průchodu logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231703

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bocek Karel

MPK: G08C 19/02

Značky: průchodu, uvolňování, logických, signálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se skládá nejméně ze dvou signálních vedení, kde první vstup prvního signálního vedení je spojen se vstupem prvního hradla, výstup prvního hradla je spojen s prvním výstupem prvního signálního vedení, a řídicí vstup prvního hradla je spojen s výstupem druhého hradla. Výstup prvního hradla je dále spojen s řídicím vstupem druhého hradla. Předností zapojení je vzájemná vazba a podmíněnost průchodu logických signálů v soustavě spřažených...

Zařízení pro uvolňování struzky a bourání vyzdívky za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 231019

Dátum: 15.06.1986

Autor: Rožnovský Josef

MPK: F27D 3/15

Značky: vyzdívky, uvolňování, struzky, bourání, teplot, vysokých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uvolňování strusky a bourání vyzdívky za vysokých teplot bouracím kladivem, umístěným na výložníku, je určeno zejména pro práce v pecních prostorách a přepravních nádobách horkých tekutých látek. Je umístěno na výložníku, neseném pásovými podvozky, jeřáby nebo obslužnými plošinami a je vytvořeno otočnou deskou, na které je kloubově upevněno vedení bouracího kladiva s přímočarým pohybem a naklápěcím válcem, kterým je dosaženo...

Způsob uvolňování polotovarů s bočním výronkem z tvářecího nástroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228210

Dátum: 15.03.1986

Autori: Drkal Jan, Novotný Josef, Nováček Petr

Značky: nástroje, způsobu, provádění, polotovarů, zařízení, bočním, uvolňování, způsob, tohoto, tvářecího, výronkem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob uvolňování polotovarů s bočním výronkem z tvářecího nástroje, a to polotovarů objemově tvářených, zejména ve dvoudílných a vícedílných nástrojích a zařízení k provádění tohoto způsobu. Účelem vynálezu je zajištění reprodukovatelné polohové orientace polotovarů, např. výkovků, která se docílí tím, že se výkovek ihned po skončení konečné fáze svého přetvoření uchopí za vytvořený výronek a v této poloze setrvá při následném oddalování dílů...

Zapojení k uvolňování průchodu signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221475

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

Značky: zapojení, průchodu, uvolňování, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k uvolňování průchodu signálů složené ze dvou hradel spojených v kaskádě za sebou, přičemž signální vstup je spojen se vstupem prvního hradla, výstup prvního hradla je spojen jednak se vstupem druhého hradla, jehož výstup je spojen s výstupem zapojení, a jednak se vstupem derivačního členu, jehož výstup je spojen s prvním vstupem paměťového členu. Řídicí vstup je spojen jednak s řídicím vstupem prvního hradla, a jednak s druhým vstupem...

Zařízení pro uvolňování bižuterních kamenů upnutých v pasu z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228844

Dátum: 01.01.1986

Autor: Novák Miroslav

MPK: A44C 17/00

Značky: plastické, kamenů, uvolňování, bižuterních, hmoty, upnutých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro uvolňováni bižuterních kamenů zapuštěných do pasu z plastické hmoty po povrchovém zušlechťování. Pás plastické hmoty se zapuštěnými kameny se při průchodu přes teplovzdušný tunel prohřeje na teplotu změknutí. Na výstupu z tunelu se nabalí na vnější plášť otočné válcové nádoby rozdělené uvnitř na několik obvodových a jednu centrální komoru, trvale napojenou na zdroj vakua. Dočasným propojením centrální komory s obvodovou...

Zařízení k uvolňování feromagnetických břemen od nosného permanentního magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219386

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hubálek Jan, Mach Josef

Značky: nosného, feromagnetických, uvolňování, permanentního, zařízení, magnetů, břemen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulace s feromagnetickými břemeny pomocí nosných permanentních magnetů a řeší problém uvolňování těchto břemen. Na obr. 2 je příklad použití vynálezu. Magnetický blok je posuvný uvnitř duralového rámu a je spojen buď s pracovním pístem, či membránou. Když pod píst či membránu vnikne tlaková tekutina (vzduch, olej atd.), dojde ke zdvihu magnetického bloku uvnitř rámu, mezi břemenem a blokem vznikne vzduchová mezera, přídržná...

Způsob uvolňování ledových bariér

Načítavanie...

Číslo patentu: 219376

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šole Bohumil, Vokáč František

Značky: bariér, uvolňování, způsob, ledových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu uvolňování ledových bariér pomocí náloží výbušin umístěných pod led, použitelný například na vodních tocích. Podstata spočívá v tom, že se pod led umístí jedna nebo více táhlých náloží výbušiny, které se přivedou pomocí rozbušky k výbuchu, přičemž táhlou náloží se rozumí nálož o délce větší než 2 m a průměru 0,02 až 0,1 m.