Patenty so značkou «útvarov»

Zariadenie na meranie vzdialenosti objektov pomocou laserovej projekcie geometrických útvarov a spôsob stanovenia vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7315

Dátum: 03.12.2015

Autori: Dubec Viktor, Hubinský Andrej, Kubošek Pavol

MPK: G01B 9/021, G01B 11/02, G01B 11/25...

Značky: vzdialenosti, spôsob, útvarov, zariadenie, projekcie, stanovenia, objektov, pomocou, meranie, laserovej, geometrických

Text:

...s iným priemerom na iné miesto na tienidle.Na obrázku 4 je zobrazené tienidlo z pohľadu lasera, ktorý premieta na tienidlo iný obrazec ako kružnicu. Na obrázku 5 je zobrazený bočný prierez kamery vybavenej senzorom a optickou sústavou a tienidla.Zariadenie na meranie vzdialenosti znázornené na obrázku 1 a obrázku 5 predstavuje kameru Ä s laserom L umiestneným tak, že laser I premieta pod uhlom (x 35 ° kružnicu s priemerom ho 315,32...

Zariadenie na rozmiestnenie flexibilných plošných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20069

Dátum: 24.07.2012

Autori: Brunner Hans-peter, O`carroll Michael, Zühlke Thomas, Giblin Padraig

MPK: A01F 25/13, A01M 29/34, A01G 13/02...

Značky: rozmiestnenie, útvarov, plošných, zariadenie, flexibilných

Text:

...zariadeniepripevnit kžeriavu alebo výložníku ťahača. Pod pojmom tahač sa rozumie aj fon/varder, vyťahovací žeriav, vyťahovač, traktor alebo akékoľvek poľnohospodárske a/alebo Iesnícke úžitkové vozidlo. Univerzálna spojka je výhodnejšie usporiadanáv strede zariadenia, Umiestňovaný flexibilný plošný útvar sa nachádza v kartuši. Kartuša obsahuje kotúč, na ktorom je flexibilný plošný útvar navinutý a umožňuje ľahkú manipuláciu s flexibilným...

Zariadenie a spôsob na tepelnú úpravu kontinuálne dopravovaných plošných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20222

Dátum: 30.12.2009

Autori: Wegmann Thomas, Märkl Andreas, Neumaier Thomas, Fricker Paul

MPK: F26B 13/08, F26B 21/02, F26B 21/04...

Značky: spôsob, plošných, dopravovaných, úpravu, tepelnú, kontinuálně, zariadenie, útvarov

Text:

...azvlneniu aj ľahkých tkanín, ako aj má byť docielený homogénny prenos energie vcelej vyhrievacej0010 Tieto úlohy sú podľa vynálezu riešené zariadením a spôsobom so znakmi nezávislých0011 Zariadenie slúži na tepelnú úpravu apredovšetkým na vyťahovanie kontinuálne dopravovaných plošných útvarov do dĺžky. Také plošné útvary sú typicky sústava vláken alebo textilný pás tovaru, predovšetkým pneumatikový kord alebo tkanina na pásový dopravník....

Spôsob výroby armatúry používanej pre rýchle obloženie a montáž stien, dlaždíc, stropov a podobných útvarov a armatúra zhotovená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9765

Dátum: 01.12.2009

Autori: Keller Patrick, Keller Serge

MPK: E04B 5/32, E04G 11/36

Značky: montáž, rychle, dlaždíc, útvarov, spôsob, armatury, spôsobom, používanej, armatura, výroby, podobných, stropov, zhotovená, týmto, obloženie, stien

Text:

...drážkou a tak vytvoriť opornú rovinu kolmú na rovinu modulu a V štvrtej fáze uskutočniťPodľa druhého význaku vynálezu ide o armatúru typu trojuholníkovitej konštrukcie s dvoma krídlami a jednou strednou časťou vo vnútri dutou na prechod regulačného prostriedku, pričom Vertikálna hrana dolného krídla sa opiera o protiľahlú stranu dolného obloženia a horná časť armatúry so svojim druhým krídlom vitvare vertikálneho skladu predstavuje...

Prípravky na oleofóbnu a hydrofóbnu úpravu plošných útvarov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6690

Dátum: 28.05.2004

Autori: Sandner Bernhard, Duschek Gunther

MPK: C08L 33/00, D06M 15/37, D06M 15/21...

Značky: přípravky, plošných, úpravu, útvarov, použitie, oleofóbnu, hydrofóbnu

Text:

...produkty na dosiahnutie požadovaného cieľa, najmä na použitie na syntetických plošných útvaroch. Nevýhodou je u prípravkov na báze FC-polymérov relativne vysoká cena, ovplyvnená veľkým počtom čiastočne energeticky náročných výrobných stupňov.0008 Napriek celkovú dobrú úroveň celkovej účinnosti FC-polymérov je nutné vziať do úvahy, že sa po prácach procesoch oleo- a hydrofóbny účinok v dôsledku dezorientácie aktívnych FC-zvyškov v...

Spôsob tvarovania vlákenných útvarov zo sklenených vlákien vzduchom a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277839

Dátum: 12.04.1995

Autor: Wannagat Horst

MPK: C03B 37/10, C03B 37/14, D02G 1/06...

Značky: spôsobu, útvarov, tvarovania, sklenených, vlákenných, tohto, vlákien, zariadenie, uskutočňovanie, vzduchom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe tvarovania vlákenných útvarov (1, 2, 3) zo sklenených vlákien vzduchom sa tieto vlákenné útvary privádzajú oddelene k prvému podávaciemu ústrojenstvu (4) a po prechode tvarovacou hubicou (6) sa aspoň pre oblasť medzi vstupom a výstupom tvarovacej hubice opatria nepravým zákrutom. Zariadenie určené na uskutočňovanie tohto spôsobu má medzi prvým podávacím ústrojenstvom (4) a druhým podávacím ústrojenstvom (10) prístroj (9) na vytváranie...

Nosič pre tlač malorozmerových plošných útvarov v laserových tlačiarňach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 433

Dátum: 11.05.1994

Autori: Ložek Štefan, Gašparík Ivan

MPK: B65H 9/20

Značky: laserových, útvarov, nosič, tlačiarňach, tlač, malorozmerových, plošných

Text:

...alebo opätovným vložením nosiča s potláčaným útvarom po jeho otočeni.V obidvoch prípadoch sa zárezy umiestñujú tak, aby sa minimalizovala plocha, ktoré je nimi zakrytá a preto sa nedáUvedené technické riešenie umožňuje potlač potlačiteľných malorozmerových neštandardných plošných útvarov v laserových tlačiarňach, pričom potláčaný materiál musí spĺňať jedinú podmienku (samozrejme okrem toho, že je potlačitelný), a to tú,že musí byť...

Mäkčená polyvinylchloridová kompozícia so zvýšeným obsahom plnidiel na výrobu plošných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278672

Dátum: 12.08.1992

Autori: Borišková Magdaléna, Gendiar Jozef, Mišeje Gabriela, Kotleba Jozef, Helbich Tibor

MPK: D06N 3/06

Značky: zvýšeným, obsahom, mäkčená, polyvinylchloridová, výrobu, plošných, plnidiel, kompozícia, útvarov

Zhrnutie / Anotácia:

Mäkčená PVC kompozícia s obsahom plnív, výhodne mikromletého vápenca, 63,5 až 69,5 % hmotn., stupňom mäkčenia PVC, teda podielu obsahu zmäkčovadiel v % hmotn. a obsahu PVC v % hmotn., 0,419 až 0,535, ktorý je úmerný koeficientu úmernosti 0,0066 až 0,0077. Kompozícia sa spracováva pri teplote 130 až 190 °C vytláčaním alebo valcovaním a používa sa na výrobu heterogénnych PVC podlahovín, vysokoplnených fólií a iných plošných útvarov.

Spôsob prípravy poréznych doskovitých útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279654

Dátum: 12.11.1991

Autori: Jelínková Miroslava, Hradil Jiří, Švec František

MPK: C08L 33/08, C08J 5/18, C08L 33/10...

Značky: doskovitých, spôsob, přípravy, poréznych, útvarov

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava doskovitých poréznych útvarov spočíva v tom, že zmes monomérov vybratých zo skupiny zahŕňajúcej 2-hydroxyetylmetakrylát, butylmetakrylát, oktylmetakrylát, dodecylmetakrylát, 2,3-epoxymetakrylát, 2,3-dihydroxypropylmetakrylát sa s etyléndimetakrylátom ako sieťovadlom radikálovo kopolymerizuje za prítomnosti pórogénnych rozpúšťadiel vo forme s rozmermi 10 x 10 až 30 x 30 cm x 1 až 6 mm, pričom ako pórogénne rozpúšťadlo sa použije...

Zariadenie na odkladanie pruženkových prstencovitých útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254192

Dátum: 15.01.1988

Autori: Celler Ján, Uhrík Vladimír, Rumanovský Maximilián

MPK: B65H 29/34

Značky: zariadenie, pruženkových, odkladanie, útvarov, prstencovitých

Text:

...bočnom pohľade na pripojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje zariadenie s polovýrobkom na pracovnej ploche vo východiskovej polohe a obr. 2 v polohe na konci operácie.Zariadenie na odkladanie pruženkových prstencovitých útvarov má pod pracovným nástrojom 1, ktorým môže byt naprikladultrazvukový zváraci nástroj alebo hlavica šijacieho stroja, na pracovnej ploche posuvne uložený vyhadzovač 2 uchytený na konci piestnice pneumatickáho valca 4,...

Spôsob zušľachťovania alebo pojenia plošnýcb útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247270

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krumphanzl Vladimír, Bihalová Božena, Šillinger Vladimír, Novák Miroslav, Šrámek Jaroslav, Machek František, Cidlinský Karel, Firbas Petr

MPK: D06B 19/00

Značky: spôsob, plošnýcb, pojenia, zušĺachťovania, útvarov

Text:

...technológie investičného charakteru.Ako termolabilných látok zo skupiny azozlúčenín, derivátov hydrazinu a N-nitrózozlúčenín, je možné k príprave napeňovacej sústavy použit napriklad organických nadúvadiel konkrétne 1,ä-metano-BJ-dinitrózo-1,3,SJ-tetraazacyklooktán, azo-d 1 izobutyronitril, N,N-dimetyl-N,Nídinitrózotereftalamld,1,3,5-trinitrózo-1,3,5-triazacyklohexán,benzénsulfohydrazid, p-toluensultohydrazid,p,p-oxy-bisbenzénsultohydrazid,...

Zariadenie na kontinuálny nános a stieranie tekutého média z lineárnych textilných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245523

Dátum: 15.12.1987

Autori: Budzák Dušan, Javorek Miroslav, Burgert Ladislav, Poikryl Josef, Franko Peter, Ružieka Jaroslav, Oddejmiška Koloman, Marcinein Anton, Slatkovský Milan

MPK: D06B 15/08, D06B 1/08

Značky: tekutého, lineárných, textilných, zariadenie, nános, media, útvarov, kontinuálny, stieranie

Text:

...Prístup k jednotlivým častiam zariadenia je nekomplikovaný, údržba zariadenia je ľahká.Zariadenie na kontinuálny nános a stieranie tekutého média z lineárnych textilných útvarov je zobrazené na obrázkoch číslo 1 až 4, pričom na obr. 1 je zobrazený pohlad do vnútra zariadenia, na obr. 2 pohlad zo vstupnej strany zariadenia, obr. 3 pohlad na výstupnú stranu zariadenia a na obr. 4 je zobrazený pozdĺžny rez zariadenim.Obr. 1 zobrazuje pohľad...

Spôsob navíjania nekonečných pozdľžnych útvarov, najmä vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245507

Dátum: 15.12.1987

Autor: Rez Jioí

MPK: B65H 54/32

Značky: vláken, pozdĺžných, spôsob, útvarov, nekonečných, navíjania, najmä

Text:

...vodiča v jednotlivých periódach iežia na vypuklej krivke napríklad vo tvare časti hyperboiy, časti kružnice apod. a ná 4sledne skokom, pripadne postupne predlžuje, pričom doba skracovania dráhy zdvihu tvorí so až 100 0/0 celkovej doby jednej periódy. Predlžovanie dráhy zdvihu prebieha skokom, po priamke alebo zasa po krivke. Tvar kriviek je závislý na uhle stúpania vlákna pri návinovaní, od vzdialenosti vodiča vlákna od povrchu návinu, od...

Zariadenie na tepelnú úpravu pohybujúcich sa pozdĺžnych textilných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237823

Dátum: 15.03.1987

Autori: Nedělka Gabriel, Ivančák Alojz

MPK: D02J 3/02, D06C 7/00

Značky: pohybujúcich, pozdĺžných, úpravu, útvarov, tepelnú, textilných, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre tepelnú úpravu pohybujúcich sa pozdĺžnych textilných útvarov, najmä textilných vlákien. Zariadenie pozostáva z temperovacieho kanála vytvoreného aspoň dvoma ohrevnými blokmi uloženými v dvoch rovnobežne uložených radoch. Spodný rad je uložený v nosiči a podobne aj horný rad ohrevných blokov a obidve časti nosiča sú spojené navzájom čapom. Horný rad blokov je vertikálne posuvný a výška temperovacieho kanála je...

Prostriedok k povrchovej úprave polypropylénových vlákenných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235797

Dátum: 01.12.1986

Autori: Stankoviansky Ľubomír, Polievka Milan, Čermáková Ľudmila, Kulichová Elena

MPK: D01F 6/06, D06M 15/66

Značky: polypropylénových, útvarov, vlákenných, prostriedok, povrchovej, úpravě

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok k povrchovej úprave polypropylénových vlákenných útvarov ve forme vodných emulzií s obsahom 1 až 20 % hmot. účinné zmesí o složení : 1 až 20 % hmot. nemodifikovaného dimetyl- silikónového oleje o viskozite 10 až 1000 mm2/8 pri 25 0C. 20 až 80 % hmot. emulgátora, ktorým je nonylfenol oxyetylovaný 3 až 12 mólmi etylénoxidu na mól nonylfenolu a 20 až 80 % hmot. stabilizátora emulzie, ktorým je C12 až Cl8 alkohol alebo kyselina so...

Redukčné činidlo pre tvarovanie keratínových vláknitých útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223518

Dátum: 01.05.1984

Autori: Polievka Peter, Nemčeková Judita

Značky: keratínových, činidlo, vláknitých, redukčné, útvarov, tvarovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Redukčné činidlo pre tvarovanie karatínobsahujúcich útvarov, najmä vlasov. Redukčné činidlo sa pripraví z hydrogénsiričitanu amónneho a/ alebo alkalického kovu, z hydrofilných dusík obsahujúcich organických rozpúšťadiel, vody a povrchovoaktívnych látok zmáčadlového typu. Aplikácia tohoto činidla je podobná ako v prípade používaných prípravkov obsahujúcich kyselinu trioglykolovú vo forme amónnej soli.