Patenty so značkou «útvar»

Textilný plošný útvar s pramienkami fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11529

Dátum: 03.08.2010

Autor: Larsén Christoph

MPK: D04B 21/04, A44B 18/00

Značky: pramienkami, útvar, plošný, textilný, fólie

Text:

...neobmedzujú. Na obrázkoch znázorňujúobrázky 1 až 4 pôdorysy textilných plošných útvarov (v 5-násobnom zväčšení) s pramienkami fólie.0011 Už pôdorysy obrázkov 1 až 4 ukazujú, že textilné plošné útvary podľa vynálezu môžu vykazovať odlišné štruktúry. Spoločné je pre ne však to, žepramienky fólie (sústava) vyrobenej zo 40 m fólie sú spolu zapletené dostojacich slučiek. Okrem toho vykazujú všetky delenie stroja E 28. Mysliteľné sú taktiež menšie...

Spôsob výroby plošného útvaru, najmä čalúneného elementu, taký plošný útvar a čalúnený element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12473

Dátum: 23.11.2009

Autori: Hohenhorst Manfred, Steppat Maik, Kosar Kay, Springer Christian

MPK: B32B 38/06, B29C 44/56, B29L 31/58...

Značky: útvaru, taký, plošný, čalúneného, čalúnený, plošného, najmä, elementů, výroby, spôsob, element, útvar

Text:

...natavením, pri ktorom sa jednotlivé pásy na povrchu krátkodobo natavujú otvoreným plameňom a v tomto takto spôsobenom lepivom stave sa pôsobenímtlaku spolu navzájom plošne spájajú.v ktorom je usporiadaná gélová vrstva. Táto gélová vrstva je spojená s vískoelastíckou penou základného telesazákladnom telese je vytvorené vybranie, prostredníctvom laminovania. Gélovávrstva obsahuje vyvýšeníe a prehĺbenie.Spis DE 196 40 263 Al popisuje...

Zariadenie a spôsob na nanášanie parciálnej povrchovej vrstvy, priedušná fólia s parciálnou povrchovou vrstvou a trojvrstvový útvar obsahujúci túto fóliu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287028

Dátum: 16.09.2009

Autor: Ulli Andreas

MPK: B05C 9/00, B05C 1/10

Značky: zariadenie, fóliu, priedušná, povrchovou, povrchovej, fólia, trojvrstvový, spôsob, vrstvy, parciálnej, túto, vrstvou, obsahujúci, parciálnou, útvar, nanášanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) na nanášanie parciálnej povrchovej vrstvy (2a, 2b) na fóliu (W) sa používa na nanášanie obojstrannej povrchovej vrstvy (2a, 2b). Zariadenie (1) má nanášacie zariadenia (3a, 3b) s pohyblivými sitovými bubnami (6a, 6b). Sitové bubny (6a, 6b) sú vzájomne nastaviteľné tak, aby povrchová vrstva (2a) na jednej strane (4a) fólie (W) bola vytvorená v podstate zhodne k povrchovej vrstve (2b) druhej strany (4b) fólie (W).

Priadza zo strižových vlákien, textilný plošný útvar obsahujúci priadzu zo strižových vlákien a výrobok obsahujúci textilný plošný útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8394

Dátum: 31.07.2007

Autori: Hahn Christoph, Zumloh-nebe Regine

MPK: D02G 3/44, D02G 3/04

Značky: vlákien, textilný, plošný, strižových, obsahujúci, výrobok, priadzu, priadza, útvar

Text:

...polybenzoxazolov alebo zo skupiny polybenztiazolov.0017 V mimoriadne výhodnom uskutočnení priadze zo strižových vlákien podľa vynálezu sú strižové vlákna A a strižové vlákna B zvolené zo skupiny aramidov, výhodnejšie para-aramidov,pričom vrámci posledného uvedeného uskutočnenia je najvýhodnejši poly-para-fenyIéntereftalamid.0018 Priadza zo strižových vlákien obsahuje vo výhodnom uskutočnení strižové vlákna A a B prinajmenšom v približne...

Textilný plošný útvar a ochranný odev obsahujúci uvedený plošný útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6810

Dátum: 21.04.2006

Autor: Zumloh Regine Maria

MPK: D02G 3/04, D03D 15/00, D02G 3/44...

Značky: obsahujúci, útvar, textilný, plošný, uvedený, ochranný

Text:

...7 ihiel na 2,54 cm sa pletú na rukavícu. Rukavica má hmotnost 32.9 g. plošnú hmotnost 508 g/mz, hrúbku pleteniny 1,74 mm a vykazuje v stĺpikoch a riadkoch hustotu ôk vždy 4 oká na cm.0024 Práve opísaným spôsobom sa vyrobili rukavice, ktoré budeme v ďalšom označovať ako rukavice typu l.0025 Na rukaviciach typu l sa merala podľa DIN EN 388 odolnost proti prestrihnutiu. Rukavice typu I poskytli pri desiatich meraniach najnižší stredný...

Textilný plošný útvar, najmä tkanina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5593

Dátum: 15.02.2006

Autor: Kandel Werner

MPK: D04H 1/42, D04H 5/00, D03D 15/00...

Značky: útvar, textilný, najmä, plošný, tkanina

Text:

...vláken z kompaktnej priadze 40/13,0 (počet osnovných niti na cm/počet útkových niti na cm) obsahuje polyakrylové vlákna s dĺžkou striže 40 mm. Objem pórov priadze tvoriaci základ tkaniny je 10 celkového objemu priadze. Počet koncov F vláken sa na definovanú dĺžku a hmotnosť stanoví na 0,89 miliónov. Tkanina má hmotnost 325 g/mz a hrúbku D 0,80 mm. Zmeraná príepustnosť vzduchu je 160 l na dmz za minútu.Kompaktná priadza je schematicky...

Separátor pre rekombinačné batérie, obsahujúci plošný útvar vytvorený mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282129

Dátum: 17.09.2001

Autor: Bourchenin Pierre

MPK: H01M 2/16

Značky: mokrou, separátor, obsahujúci, cestou, útvar, vytvorený, baterie, plošný, rekombinačné

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor na rekombinačné batérie obsahuje plošný útvar vytvorený mokrou cestou na vytváranie súvislej plochej štruktúry, ktorá obsahuje zmes sklenených vlákien a vlákien na báze najmenej dvoch syntetických hmôt, pričom vlákna sú na povrchu spolu spojené. Syntetické vlákna sú vytvorené vo forme kombinácie látok, prinášajúcich jednak tvorbu trojrozmernej siete pri vytváraní plošného útvaru a jednak zvariteľnosť plošného útvaru, pričom syntetické...

Plošný útvar so sorpčnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 657

Dátum: 07.12.1994

Autori: Svoboda Ivan, Pátek Alexandr, Mojzy Miloš

MPK: A61L 15/20, B01D 39/14, A61F 13/15...

Značky: sorpčnými, vlastnosťami, útvar, plošný

Text:

...vlákien oddelenými separačnými vrstvami a obr. 4 ploš ný útvar so sorpčnými vlastnosťami v kombinácii so sorbentom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaV základnom vyhotovení je plošný útvar so sorpčnými vlast nosťami tvorený plošným vlákenným útvarom z aktívnych uhlíko vých vlákien A a nosnou podložkou g, na ktorej je plošný vlákenný útvar z aktívnych uhlíkových vlákien A fixovaný. Plošný vlákenný útvar z aktívnych uhlíkových vlákien...

Ponorný lineárny textilný útvar pre zvýšenie výkonu biologických čistiacich zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 458

Dátum: 11.05.1994

Autori: Ryška Stanislav, Jelínek Jiří, Skopálek Bořivoj, Piller Bohumil

MPK: B01D 39/08

Značky: zvýšenie, lineárny, ponorný, útvar, biologických, zariadení, čistiacich, výkonu, textilný

Text:

...slučky sú vlákna predovšetkým tvarované vzduchom a dalej, že aspoň jeden sys tém vlákien obsahuje vlákna bakterjcidné.Pochopiteľne linearny textilný útvar obsahujúci baktéri cidné vlákna možno použiť až na koniec ćistiaceho procesupitnej vody, a to ako samostatnú technologickú operáciu na hradzujúcu použitie chlóru.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je nasledovne objasnené pomocou výkresu, na ktorom je sohématicky znázornený...

Pretiahnutý stenový útvar veľkého prierezu a spôsob jeho vytvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 279815

Dátum: 08.12.1993

Autor: Matiere Marcel

MPK: F16L 1/038, F16L 9/22, E02D 29/05...

Značky: pretiahnutý, prierezu, velkého, vytvárania, spôsob, stěnový, útvar

Zhrnutie / Anotácia:

Pretiahnutý stenový útvar (1) je určený na znášanie vnútorného tlaku, ktorý môže presahovať 0,1 MPa a vytvára uzavretý tesný trubicový priestor (A) zrezaného priečneho prierezu. Pozostáva z dolnej časti tvorenej pevnou doskou (2) z betónu, spočívajúcou na podklade, a z hornej časti (3) tvorenej tenkou kovovou stenou v tvare zakrivenej klenby, usporiadanej medzi dvoma bočnými koncami (31, 31') rovnobežnými s pozdĺžnou osou a spojenými s doskou...

Tlustý útvar z textilních odpadů pro izolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 270254

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hanuš Jaroslav, Řídký Jan, Ulrychová Jana

MPK: B32B 27/04

Značky: textilních, útvar, odpadů, tlustý, izolační, účely

Text:

...typy konstrukce desek, popřípadě pâsů podle vynálezu.Na obrázku 1 je znázorněna konstrukce desky, ve ktere jsou konstrukční prvky použity segmenty l o délce hodně s délkou útvaru, jejichž příčny řez má tvar liehoběžníku, ktere vznikly vyplnením obalu g z termoplaetickěho materiálu opracovaným textilním odpadom 3. Jako vnějěích vrstev 4, spojujících jednotlivé segmenty l, je použito netkané teçtilie. Pojicím materiálem je termoplastická síř,...

Živičný plošný útvar so zníženým elektrickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270171

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beták Marian, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Dimun Milan

MPK: C08K 3/22

Značky: zníženým, útvar, odporom, živičný, elektrickým, plošný

Text:

...živiěný útvar tvorený konpozitom na báze polynárnych äivíc v jednej z jeho vretiev obsahuje elektricky aktívne partikulárne plnivo, ktorá łivičnámu ploänámu útvaru zabezpečí znížený elektrický odpor. Týmto plnivon, ktoreho ea používa v anołetve 10 až 120 hmot. dielov vztiahnutýeh na polymárnu živicukje tepelne upravený oxid zinočnatý e elektrickým odporom max. 106 ehm. cm.Výhody vynálezu vidíme v zabezpečení technologicky výhodnej...

Hemostatický nevstřebatelný terapeutický plošný absorpční textilní útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 269876

Dátum: 14.05.1990

Autori: Konečný Bohumil, Grasse Pavel, Cífková Irena, Maryška Stanislav, Koller Jan

MPK: A61F 13/00

Značky: terapeuticky, útvar, hemostatický, absorpční, textilní, plošný, nevstřebatelný

Text:

...sněsí, chemicky pojeně kalandrované textilní textílie 2 přírodních nebo syntetických vláken a jejich aněsí, pleteniny ž přírodních nebo syntetických vláken a jejich snäeí, tkané textilní sítky ze syntetických vláken nebo mechanicky zpevnänć rouno ze syntetických a přírodních vlá ken nebo Jejich släsí.Henostatický textilní útvar podle vynálezu lze připravit tak, že ee textilní útvar například náčenín, natíránín nebo stříkánín opatří nánoeen...

Vodoodpudivý prodyšný ohebný plošný útvar pro svršky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269806

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ťopek Karel, Lepík Jan, Pospíšil Miroslav, Kokeš Jiří, Svoboda Jiří

MPK: B32B 27/34

Značky: útvar, vodoodpudivý, prodyšný, obuvi, svršky, ohebný, plošný

Text:

...kyseliny akrylové, popř. Jejich směsi, dále polymerů polyvinylacetátových,kopolymerů vinylacetátu s estery kyseliny maleinové a kyseliny akrylové, vinylacetát-etylén, vinylacetát-etylén-vinylchlorid, a to jak s obsahem změkčovadel, tak i bez nich. Nanášeny jsou ve formě zahuštěné zpěněné vrstvy o objemové hmotnosti 250 až 800 g/m 3, v množství 0,06 až 0,40 kg/m 2 na rub licového materiálu ł. Při výběru polymerniho systému jsou nejvýhodnější...

Textilní útvar, zejména pletenina nebo proplet pro technické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 269452

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dániel Mikuláš, Lapeš Miroslav, Tysl Václav, Vrba Jan

MPK: D04B 21/14, D04B 1/00, D04B 21/00...

Značky: proplet, útvar, účely, pletenina, technické, zejména, textilní

Text:

...aplikace variant jsou zřejmě z výkresů vazeb, ktoré znázorňují na obr. l osnovní pleteninu s vodičovými mřížkami z příčného a podélneho útkového klsdení, orientovaného rovnoběžně s řédky a eloupky oček, na obr. 2 osnovní pleteninu s vodičovými mřížkami z diagonálně navéděných nitových soustav vzhledem k průběhu základní vszby, na obr. 3 exonometricląý pohled na rubní stranu propletu v řezu s vodivými nitêmi probíhajícími rovnoběžně s...

Tepelně izolační plošný textilní útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 269153

Dátum: 11.04.1990

Autori: Markes Rudolf, Truneček Oldřich

MPK: B32B 27/04

Značky: textilní, plošný, útvar, tepelně, izolační

Text:

...se interakce mezi vedením a sáláním uplatňuje uvnitř vlákenného útvaru významne až na vzdálenosti srovnetelná s tloušĺkou vrstvy nebo ještě větší. útvarypodle vynálezu mají při dané tepelne izolační schopnosti nízkou hmotnost a tepelnou kapacitu. Toumožňuje úsporu vláknitáho materiálu a při oděvním použití dává pŕíjemnýpocit rychlého zahřátí. Předmět vynálezu je dále vyevětlen na příkladech.Příkled 1 Tepelné izolační plosný textilní...

Rouninový plošný útvar s vysokou sorpcí vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268621

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klička Václav, Pivec Vladimír, Šňupárek Jaromír, Marek Jan

MPK: A61F 13/18, D06M 15/263

Značky: rouninový, plošný, útvar, vysokou, sorpci

Text:

...teploty. Předmětný výrobek s vysokými superabsorpčnimi vlastnostmi lze s ohleden na jeho mechanickofyzikálni vlastnosti uplatnit v oblasti technických textilii, zejména Jako vodu blokujici,samotěsnici vložku pro výrobu kabelů, geotextilii e hygienických zdravotnických výrobků.Zabezpečeni výroby superabsorpčnich plošných útvarů se přitom obejde bez komplikované výroby a finalizace pràškových superabsorbentů, vyžadujicich speciální sušici...

Délkový textilní útvar, vhodný k účinnému čištění mezizubních prostor a masáží dásní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267480

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pospíšil Lubomír, Oudran Lubomír, Slovák Zdeněk, Šimíček Vladimír, Vašková Vlasta, Šebestová Vlasta, Sazmová Věra

MPK: A61K 7/16, A61H 13/00, A61C 15/00...

Značky: prostor, textilní, útvar, mezizubních, délkový, masáží, vhodný, účinnému, dásní, čištění

Text:

...nebo antiknriesní látkou. Z dosinľakčních látek je vhodný Jodonal B a 65 gcrmicidního aktivního jedu, vázaného na organický polymernonylfonol. Z adstringentních látek solutio aluminii acetico-tartarici V koncontraci I až 15 5 nebo aluminiumacetico - tartaricum dilutum I 5. Z antikariesních látek je užito solutio natrii fluorati 1,5 až 3 5. Pro zvýšení ťwuůních vlastností přodmětnóho dćlkového textllního útvaru Jo použito fyzikálně...

Ztužený tkaný, pletený, pletenotkaný nebo netkaný plošný textilní útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266817

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svoboda Ladislav, Kazda Ota, Krejčí Miloš

MPK: D03D 15/00, D04H 3/12, D04B 39/06...

Značky: plošný, výroby, pletenotkaný, útvar, způsob, pletený, tkaný, netkaný, ztužený, textilní

Text:

...vláken pouze omezená, nehledě k tomu, že tavením vláken dojdeke zničení mikrostrukturální stavby vlákna, jak již bylo uvedene dříve.Zvláště u plošných textilních útvaru vzniklých z rouna je možno předpokládat relativně značnou tlouščku plošného útvaru, což zvyšuje problémovost potřeby rovnoměrného zahřátí takového útvaru, čímž předpoklad zničení mikrostrukturální složky stavby fôliového vláknasměrem ke zdroji přívodu tepla roste. Protože je...

Sorpční vlákenný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265847

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novosad Josef, Procházka Hubert, Jirásek Vladimír, Kouřil Jiří, Kabele Josef, Kučera František

MPK: D04H 13/00, B01D 39/06

Značky: útvar, sorpční, vlákenný, způsob, výroby

Text:

...ve vodě nerozpustné anorganické sloučeniny, na~ příklad hexàkyanoželeznatany, hexakyanoželezitany, molybdátofos~ foreönany, wolframátofosforečnany těžkých kovů, vyznačující se speoifiokou schopností sorbovat některé ionty a molekuly. Prakp tioké využití těchto anorganickýoh sloučenin jako sorbentů některých iontů a molekul však naráží na řadu obtíží technologického charakteru, protože se většinou jedná o materiály v suchém stavu sypké,...

Netkaný filtračně sorpční útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 264669

Dátum: 14.08.1989

Autori: Skokanová Zdena, Kučera František, Česáková Hana

MPK: B01D 39/08, D04H 13/00

Značky: sorpční, netkaný, útvar, filtračné

Text:

...do tvaru respirátoru. filtrační textilní vrstva je volně vložena mezi výlisky a celý útvar je po obvodu spojen.Podstatou vynálezu je konstrukce a optimální kombinace filtračních a sorpčních materiálů použitých ve formě stavebnicových jednotek,které v požadovaném sledu mohou být použity bud ve tvaru rovinných funkčních útvarů nebo vytvarované do příslušného tvaru. Sorpční mohutnost sorpční textilní vrstvy podle jodového textu l (K 40 ZP VU...

Hemostatický nevstřebatelný terapeutický plošný absorpční textilní útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 262975

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buďa Jaroslav, Voda Gustáv, Samohýl Jiří, Grasse Pavel, Cífková Irena, Maryška Stanislav

MPK: A61L 15/00

Značky: terapeuticky, plošný, nevstřebatelný, textilní, útvar, absorpční, hemostatický

Text:

...vláken nebo mechanicky zpevněné rouno ze~syntetických a přírodních vláken nebo jejich směsi.Hemostatický textilní útvar podle vynálezu může dále obsahovat látkunebo latky urychlující hojení, napříkladvýživnou směs esenciálních a asistujících aminokyselín, k nimž10 až 200 mg nebo stopové prvky s antimikrobiálními účinky, jako stříbro a/nebo zinok a/nebo jod v celkovém množství 3 až 50 mg, v obou případech v přepočtu na 1 g nosné...

Plošný útvar z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260949

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bělohoubek Ludvík, Novák Vladimír, Rozsypálek Miroslav

MPK: E04F 13/18

Značky: plošný, útvar, plastů

Text:

...V jsou snadno vyrobitelná na tvarovacím nástroji a snižují hmotnost plošného útvaru, nebot klinovou část kotvících žebsr mezi chlopněmi vytváří betonova aměs. Jejich připadná rozdilná výška zvyšuje kotveni vbetonové směsia výstupky na druhe straně plošného útvaru usnadñují vytahovánt tvarovacich jader z betonovacích forum, nsboł díky jim je styk formy s plošným útverem menší. Těmito novými vlastnostmi vznikají další možnosti použití. Tvar...

Výplňkový plošný textilní útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 260636

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dubeň Ladislav, Kochta Zdeněk

MPK: D04B 21/14

Značky: plošný, útvar, výplnkový, textilní

Text:

...vazebni struktura pouze ve sloupcích oček S 4, S 5, S 5. Ve zbývajících sloupcích oček S 1 až S 3 jsou zakreslena pouze řetízková očka z jedne soustavy nití a ve sloupcích oček S 7 až SB očka v suknové Vazbě z druhé soustavy nití. Podle obr. 4 je základní složka výplňkoveho plošného útvaru vytvořena z jednoduchých oček 17 přímého řetízkového vedení. Šikmo ubíhající soustavy nití 2, 3 leží v místech vzájemného překřížení společně s »nitěmí 4...

Vlákenný útvar s pletařskou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244392

Dátum: 01.06.1988

Autor: Šmíd Zdenik

MPK: D04B 21/02, D02G 3/34

Značky: vlákenný, útvar, vazbou, pletařskou

Text:

...složky nebo také v nepravídslném sledu přes několik dvojíc spojovací složky. Kombínací uvedených alternatívních konstrukcí lze vytvořit další varianty provedení vlákenného útvaru podle vynálezu. Z hlediska materiálového složení může kterýkoliv podélně uložený svazek vláken v nosném jádru a kterákolív nit spojovací složky obsahovat vlákna s rozdílnou tepelnou stabilitou, s rozdílnou sráživostí nebo afinitou k barvívům, případně vlákna...

Efektní niťový útvar s osnovní pletařskou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242843

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šulc Josef

MPK: D04B 21/02, D02G 3/34

Značky: vazbou, útvar, osnovní, efektní, niťový, pletařskou

Text:

...délka Vnebo provedení efektního vlasu může být zekotvena v prostorumezi stěnami spoločných oček nebo v prostoru mezi etěnami rozličných oček.Bližší vysvětlení podstaty vynálezu a princip konstrükce efektních nití podle vynálezu jsoo vysvětleny na několika příkladných provàdenich podle přiložených schematických nákresů, které znázorňují na obr. 1 až 4 efektní niřové útvary s žinýlkovým vlasem stejné délky a v pravidelném uspořádání v...

Plošný vícevrstvý textilní útvar, vhodný zejména jako nepřilnavý absorpční obvaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 255091

Dátum: 15.02.1988

Autori: Citulskij Alexandr, Piller Bohumil, Kovarskij Alexandr, Filatov Vladimir, Javorský Josef, Kosjaněnko Vadim, Procházka Rostislav, Kramplová Milada

MPK: D04B 21/14, A61F 13/00

Značky: vícevrstvý, textilní, nepřilnavý, zejména, absorpční, obvaz, plošný, vhodný, útvar

Text:

...vrstvy odstranil hlavní příčinu vzniku tuhých obvazů, které sice plní funkční vlastnosti, avšak nedostatečně kopírují tvar lidského těla. Použitím absorpčního obvazu podle vynálezu odpadá nebezpečí dráždění rány a jejího okolí vyčnívajícími volnými vlákny, jak je tomu například při použití staplových vlákenných materiálů. Rovněž je možno dosáhnout u kusových absorpčních obvazů zatavení okrajových vláken kontaktní vrstvy pomoci...

Plošný dělitelný útvar, zejména z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236255

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bělohoubek Ludvík, Rozsypálek Miroslav, Čermák Jaroslav

MPK: B29D 7/20

Značky: plošný, útvar, zejména, dělitelný, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Plošný dělitelný útvar je určen k použití tam, kde při používání plošných útvarů je nutné jejich dělení na kratší délky. Plošný dělitelný útvar je opatřen perforací, vytvořenou průřezy, které vytvářejí žebra, s alespoň jednou šikmou stranou. Šikmé strany žeber umožňují snadné dělení jednotlivých částí plošného útvaru o tloušťce větší než 0,2 mm.

Vícevrstvý prostorově tvarovatelný textilní útvar a způsob jeho prostorového tvarování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253681

Dátum: 17.12.1987

Autori: Koupelka Bedřich, Jeřábek Miroslav, Holešinský Josef, Faulhaber Ervín

MPK: D04B 21/14

Značky: prostorové, útvar, vícevrstvý, tvarování, způsob, prostorového, textilní, tvarovateľný

Text:

...V místech, kde k prostorovému tvarovàni vícevrstvého útvaru nedochází, zůstane zásoba niti zafixována zátěrem, případně lamínační fólii proti možnému vytažení směrem do nášlapné vrstvy. Z těchto důvodů je možné opatřit vnější stranu tavitelné vrstvy vícevrstvého prostorově tvarovatelného textilního253 681 vedle vyššiho účinku a vyšši kvality prostorového tva~ rovàni, jakož i dosaženi vyšši tvarovaci paměti textilniho útvaru podle vynálezu...

Ohebný plošný útvar sendvičového provedení pro svršky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253621

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lukovský Leo, Macků Vladimír, Štěrba František

MPK: A43B 23/00

Značky: obuvi, svršky, plošný, ohebný, útvar, sendvičového, provedení

Text:

...zejména výhodné sorpčni a nesorpční vlastnosti a dokonalou prodyšnost, tedy propustnost pro vzduch a vodní páry, v kombinaci s dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi- 3 253 521 v případě speciálních požadavků je v alternativním provedení neprodyšný, při zachování ostatních hygienických vlastností.Ohebny plošný útvar podle vynálezu je blíže popsán v následujícím popisu s přihlédnutím k přiloženému výkresu, na němž značí obr. 1 rozložení...

Vlákenný plošný útvar impregnovaný pryskyřicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241488

Dátum: 15.09.1987

Autor: Fengler Gerd

MPK: D06N 3/08, D06N 3/04

Značky: impregnovaný, pryskyřicí, plošný, vlákenný, útvar

Text:

...vlákenué rouno obsahuje vlákna -polymerní pryskyřicí povlečená i nepovlečená. S výhodou obsahuje vlákenné jehlované rouno hmotnostně 200 až 300 polyurethanu, vztaženo na hmotnost jehlovaného vlákenného rouna.Vlákenný piošný útvar se podle vynálezu vyrábí tak, že se jehlované vlákenné rouno dokonale nasýti vodnou disperzí nebo emulzí polyme.rní pryskyřice, uvádí se do styku s koagulačním čiuidlem a po koagulaci pryskyřice se usuší. S...

Pletený smyčkový niťový útvar v osnovní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240585

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eerendin Alexadd Fedorovie, Levoekin Alexadd Vasiljevie, Talzi Ljudmila Addejevna

MPK: D02G 3/34, D04B 21/04

Značky: niťový, osnovní, útvar, vazbě, pletený, smyčkový

Text:

...podle obr. 1 po sejmutí ze stroje, na obr. 3 nifový útvar s jednoduchými a dvojltými očky ve sloupcích oček jádrové složky a s jednoduchými smyčkami ze dvou efektnich složek, na obr. 4 ni-ťový útvar s jednoduchými a dvojitými očky ve skupině sloupků oček v jadrové složce~a dvojicemi jednoduchých smyček ze dvou eiektních složek a na obr. 5 nitový útvar s jednoduchými očky ve skupině sloupků oček v jadrové složce, doplnené výplňkovou soustavou...

Implantabilní textilní útvar v podobě pletené nebo tkané cévní protézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252268

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pospíšil Lubomír, Kramplová Milada, Procházka Rostislav, Černý Jan

MPK: A61F 2/06, D04B 1/22

Značky: pletené, cévní, tkáně, podobě, implantabilní, protézy, útvar, textilní

Text:

...před implantaoí přaderáženín.K odstranění těchto nevýhod a tím k potlečení nežádoucích vlastností některých typů implantabílních textilních útverů eměřuje vynález, který spočívá v modífikací povrchu stěn pletených nebo tkených cévních protéz za účelom doaežení optimální propustností krve odpovídající hemodynamickým poměrům v místě ímplentece. Podle těchto zásad byla vyvinuta rozvětvená pletená cévní protézs, vytvořená ze zákleního úseku spo»...

Plošný útvar, zejména z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251579

Dátum: 16.07.1987

Autor: Rozsypálek Miroslav

MPK: E02D 31/02, E02B 11/00

Značky: plošný, útvar, plastů, zejména

Text:

...vynálezu je schematicky znázorněn na obrázcích 1 až 7, kde obr. 1, 2 a 3 jsou pohledy na příkladná provedení plošného útvaru s různým uspořádánim řad výstupků, obr. 4, 5,6 a 7 jsou řezy plošným útvarem z obr. 1 a 3.Na obr. 1 je znázorněn plošný útvar tvořený nosnou fólii l s rozložením výstupků g, jejichž podélný řez má tvar kruhové úseče po obou stranách v řadáoh rovnoběžných s podélným okrajem Q. Výstupky 3 v sousedních...

Složený útvar obsahující sírou vulkanizovatelnou kaučukovou směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 238650

Dátum: 15.05.1987

Autori: Leuven, Delseth Jean-marc, Mauer Daniel Emile, Moniotte Philippe Gérard

MPK: C08L 7/00, C08L 9/00, C08K 5/41...

Značky: útvar, vulkanizovatelnou, obsahující, směs, kaučukovou, složený, sírou

Zhrnutie / Anotácia:

Pevnost spojení sírou vulkanizovatelného kaučuku a kovu, zvláště mosazi, se zvyšuje použitím jakožto promotoru spojení kovu a kaučuku organické látky obsahující alespoň jednu skupinu obecného vzorce -S-SO2R kde znamená R (a) skupinu obecného vzorce -OM, kde znamená M jednomocný kov, ekvivalent několikamocného kovu, jednomocný iont odvozený adicí protonu na dusíkatou zásadu nebo ekvivalent několikamocného iontu odvozeného adicí alespoň dvou...

Ochranný vlákenný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242951

Dátum: 15.04.1987

Autori: Urban Bedoich, Trmal Jan, Rosenberg Alois, Koš?ál Jan

MPK: D04H 13/02, A01G 13/02, D01D 5/42...

Značky: výroby, způsob, útvar, ochranný, vlákenný

Text:

...příčným roztažením pramenu či pásu főliových vláken získaných štěpením anizotropní főlie ojehleným válcem. Fólie může být i vícevrstváła to z polyolefinů, polyamidů a polyesterů.způsob výroby premenu či pásu vláken spočívá v dlouženi fólií a v následující fibrilaci vydloužené fólie. Podstatou řešení je, že fólie se jednosměrně dlouží na pás šíře 15 až S 0 cm 0 tlouščce 25 až 50 m a dále štěpí při poměru obvodové rychlosti štěpicího válce k...