Patenty so značkou «útkové»

Způsob řízení budicího proudu zářiče optoelektrické útkové zarážky s fototranzistorem jako snímačem u vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260590

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: snímačem, strojů, optoelektrické, tkacích, řízení, vzduchových, budicího, fototranzistorem, proudu, útkové, zářiče, způsob, zarážky

Text:

...zásah odborníka vybavenáho náročným měřioím zařízením. Jakúkoliv nutnost seřízení parametrů tkaoího stroje představuje neäádouoí stratu produkce.cílem vynálezu je odstranění nebo alespoň omezení těchto nedostatku řešením způsob řízení budicího proudu ařiče optoelektrickć útkové urážky s fototrsnzístorem jako snímačem u vsduchových tkacích strojů podle vynálezu, jeho podstatou je, že v průběhu alespoň časti časového úseku indikace...

Střihací zařízení k přestřihávání útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266609

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šedlbauer Antonín, Martinec Josef

MPK: D03D 49/70, D03D 45/50

Značky: zařízení, střihací, přestříhávání, útkové

Text:

...čepu s pohyblivou čelistí, na které je upevněn druhý stříhací nůž. Toto zajištuje, že na ploché pružině a pohyblivé čelisti ,připevněné stříhací nože mění úhel překřížení v závislosti na vzájemném přítlaku, přičemž ostří nožů po celé délce zůstává v optimální střižné poloze a je k sobě přitlačováno stejnou silou. Potřebný přítlak je lehce nastavitelný stavěcím šroubem, který je šroubován do pouzdra pro uložení čepu pohyblivou čelistí a...

Zařízení k zabránění vytváření smyček na útkové přízi u osnovních pletacích strojů se zanášením útku přes celou šíři stroje a s pohyblivou cívečnicí útkových předloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 265697

Dátum: 14.11.1989

Autori: Metyš Karel, Cvach Zdeněk, Kolář Karel

MPK: D04B 27/10

Značky: osnovních, vytváření, strojů, předloh, smyček, útkových, zabránění, zařízení, přízí, celou, útku, útkové, pohyblivou, šíři, přes, stroje, pletacích, cívečnici, zanášením

Text:

...zařízení útkové příze jeív dráze főliového válce, dotykové s főliovým válcem, přioazen kartáček opatřený srsti.Zařízení podle vynálezu je blíže znázorněno v příkladném provedení, která pirozeně nevyčerpává možnosti provedení, na příloženém výkresu, který znázorňuje schematické provedení pohyblivé cívečníco útkovýohĺpředloh s izolsntovými főliovýmí váloi a přisazeným k ním ksrtáčkem opstřeným srstí, V provedení pro zanášcní útku přes celou...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze do prošlupů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263511

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tenora Pavel, Večeřa Vladimír, Modrijan František

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, zanašečů, stroje, prošlupu, příze, ústrojí, tkacího, pohonné, útkové

Text:

...łda druhá napínecí řemenice 3. Hnací řemenice ł je pevně uložena na hnacím hřídeli 3 propojeném a neznázorněným pohonom neznázorněného víceprošlupníhotkaoího stroje. Napínacířemenice g Je pevně uložena na stavitelném hřideli 3,u 1 oženém v neznázorněných přestavitelných ložiskácb.Hnací řemenice ł a napínací řemenice 3 Jsou opásány ozubeným řemenem 1, který je na svém vnějším povrchu opatřen V pravi~ dolných roztečích uspořádanými T výstupky...

Fotoelektrický snímač doletu útkové nitě pro tryskové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263326

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: D03D 51/34

Značky: nitě, snímač, útkové, tkací, doletu, tryskové, fotoelektrický, stroje

Text:

...na sebe.Fotoelektrický snímač doletů útkové nitě pro tryskové tkací stroje podle vynálezu je vytvořen základním tělesem 5 ve tvaru trubky s tvarovanou dutinou Ž, v níž jsou umístěny fotoelektrické prvky l a g, které jsou umístěny vzájemné souose a kolmo v podélné ose dutiny Ž základního tělesa 3 tohoto snímače. V místě osy fotoelektrických prvků l a Ě je dutina Ž vytvořena ve tvaru podélné štěrbiny 1 s pozvolným přechodem, tvořeným hladkými...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262921

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lapeš František, Horňák Bohuslav, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, útkové, ústrojí, příze, víceprošlupního, zanašečů, pohonné, stroje

Text:

...a tim výrazné zvýšení životnosti ložisek řetězových kol. Další výhodou je značné snížení hlučnosti a možnost ustavení řetězu bez předpěti. Řešení také uožňuje snadnou montáž i demontáž zakřive. ných uzaviracich dílů tvořícíoh vnější vodicí dráhu ře tězu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr l představuje schematícký pohled na pohonné ústrojí zanašečů útkové přize v půdorysu se znázorněním ŕetězu v poloze stávající a...

Zařízení k napínání útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262455

Dátum: 14.03.1989

Autori: Malý Jiří, Ovčačík Radomír, Šedlbauer Antonín

MPK: D03D 47/30

Značky: napínání, zařízení, útkové

Text:

...i zvýšená spotřeba tlakového vzduchu. Nižší účinnost doposud používagych zařízení k napínání útkové niti je příčinou chyb ve tkanině, zejména mikrosmyček a přeložených útků. při setkávání určitých druhů útko vých textilních materiálů.Uvedené nedostatky jsou z velké části odstraněny u zařízení k napínání útkové niti během prohozu na vzduchovém tkacím stroji, kde prohozní kanál je vytvořen tvarovanými třtinami paprsku, připevněném na...

Optoelektronický snímač útkové niti pro vzduchové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261145

Dátum: 12.01.1989

Autor: Doné Jan

MPK: D03D 51/38

Značky: vzduchové, stroje, útkové, tkací, snímač, optoelektronický

Text:

...zavedení dot ejektoru, čímž se zvyšuje odjpad ütkových ní í.Uvedené nedostatky zdosavadních řešeníjsou odstraněny u optoelektronického snímače útkové -niti podle v-ynäilezu, kde optoelektronicky snímač ojpa-třený vysíltačem a přijímačem světelněxho záření pro vytvoření Idetekční zóny je přestavitelně uložen na ~d~ržáku o tento je opět přesta-viteině upev,něn na pevné části tkacího stroje. Optoelektronioky snímač je ustaven tak, aby jeho...

Způsob napínání útkové niti před přírazem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260064

Dátum: 15.11.1988

Autori: Grygara Oskar, Nagy Vladimír

MPK: D03D 47/27, D03D 47/30

Značky: útkové, způsob, přírazem, před, napínání

Text:

...třtinami pnprsku, jako je tomu u štafetového prohozu. Do volné části doletové strany prohozního kanálu je nasměrován proud tlskověho vzduchu, který aktivně působí a usměrñuje vodicí konec útkové niti ve směru prohozu a to po dobu, která je dána např. otevřením ventilu, napojeného na samostatné ovládaný zdroj tlakového vzduchu. Volnou částí prohozního kanálu je myšlena ta část, která není využívána ke tkaní s přesahuje šíři tkaniny.Výhodou...

Zařízení k uvolňování útkové niti ze zásobníku, zejména vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259955

Dátum: 15.11.1988

Autori: Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/34

Značky: zejména, útkové, zařízení, zásobníku, vzduchových, strojů, uvolňování, tkacích

Text:

...na přiloženýoh výkresech, kde značí obr.1 celkové ušpořádá.Pi zařízení na vzduchovém tkcím stroji, obŕ-2 P°h 1 ed Z b°k nazásobník útkové niti 5 nevíjecím hříqelem a zadŕžovacími pro středky, obr.3 čelní pohled na zásobník útkove niti e příkladným rozmístěním zedržovacích prostředků. Úvolňování útkové niti ze zásobníku při jejím zanášení do pro šlupu bude objasněno na příkladném provedení zařízení, zna§arÁŕnšním na obr.1, u něhož je na...

Zařízení na přivádění útkových nití z nehybně uspořádaných předlohových návinů k navíjení na pohybující se útkové cívky u tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259934

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Augusta František, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/38

Značky: přivádění, vlnitým, předlohových, útkových, prošlupem, pohybující, stroje, navíjení, zařízení, nehybné, tkacího, útkové, cívky, návinů, nití, uspořádaných

Text:

...259934 4žuje dovnitř vodicího kanálu lg. Prostor mezi výstupním ústím lg trysky łl a vstupním koncem vodicího kanálu lg, kde účinně působí proud vzduchu na předloženou útkovou nít §, tvoří přitom aktivní zónu trysky ll.I když to není pro popisovâní daného příkladu provedení vynálezu důležité, takže příslu~ šné vyobrazení je vynecháno, budiž pro úplnost poznamenáno,že tyto známé vodicí kanály lg,tvořené vnitřními stěnami trubkovitého dílu lg...

Odvíječ útkové příze pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259881

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ghiardo Fiorenzo, Maina Bruno

MPK: D03D 47/34

Značky: stroje, tkací, útkové, odvíječ, příze

Text:

...vyslaného ívobočlánkení, nebo lépe vyloučit vliv barvy útkové příze, čímž se získa účilonější a spolehlivá řešení, oviny jsou schopny vytvořit kom-paktní zastínění odrazovéh-o elementu.Aby bylo možnodůležité a velmi výhodné výsledky reallzovat, byl vytvořen odvíjač útk-ové příze pro tkvací stroje, u něhož buben pro navíjení útkové příze pro vytvoření zásoby je nehybný, zatímoo oviny zásoby jsou na něj kladeny rotačním ramenem a jsou...

Způsob odstranění zbytku útkové nitě z měřicího prostoru u zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258341

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konfršt Jan, Chramosta Jan, Harant Valentin, Mlynář Jiří

MPK: D03D 51/00

Značky: zařízení, útkové, tkacích, hydraulických, měřicího, strojů, zbytků, odstranění, kontrolu, nitě, doletu, způsob, prostoru

Text:

...na přítomnost ài nepřítomnost prohazovnné-útkové nitě V mčřícím prostoru.Podstata způsobu odstranění zbytku útkové nitě z mčřícího prostoru spočívá V tom, že současně s pohybem paprsku tkncího stroje směrem ke tkací rovině se zbytek útkové nitě provňže osnovními nitěmi,vedenými mezi elektroäomi detektoru a v okráji tkaniny se zatká do tkacírovíny.Výhoda způsobu podle vynálezu je, že vylučuje možnost nezjiš tění nedoletu ütkové nitě v...

Zařízení pro zavádění chybně prohozené útkové nitě do měřicího prostoru čidla doletové zarážky u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258169

Dátum: 15.07.1988

Autori: Harant Valentin, Konfršt Jan, Mlynář Jiří, Chramosta Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: měřicího, hydraulických, nitě, útkové, zarážky, zařízení, čidla, strojů, chybné, prohozené, tkacích, zavádění, prostoru, doletové

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že vylučuje možnost nežádouoího zastavení tkacího stroje, způeobeného prohozením útkové nitě mimo měřicí prostor, tzn. na elektrody nebo mezi elektrody detektoru a paprsek tkacího stroje. Vyloučením možnosti nežádoucího zastavení tkacího stroje je zvýšena kvalita tkaného zboží a produktivita tkacího stroje.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení...

Zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258168

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mlynář Jiří, Konfršt Jan, Harant Valentin, Chramosta Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: strojů, nitě, doletu, útkové, tkacích, zařízení, kontrolu, hydraulických

Text:

...na měřicí elektrodu po celé délce izolované části elektrod, způsobeného zachyceným zbytkem mokré útkové nitě. zařízením podle vynálezu se zvyšuje spolehlivost činnosti elektrického detektoru, čímž je současně zvýšena produktivita tkacího stroje a kvalita tkaného zboží.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu jsou patrny z popisu příkladného provedení schematicky znázorněného na přilcženém výkrese, který znázorňuje ve třech...

Zařízení pro plynulou regulaci délky nasoukané útkové příze do zanašečů u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244162

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vajda Addej, Pechoušek František

MPK: D03D 47/34

Značky: víceprošlupních, útkové, tkacích, nasoukané, strojů, zařízení, regulaci, příze, plynulou, délky, zanašečů

Text:

...ukončenou čelistií k držoní útkovć příeo.244 132 Víceprošlupní tkací stroje pracují s větší »počtom za eebou poetupujících zaneěečů g a dávkovacích jednotek l. Zaneěeče g ee pohybují po uzavřené dráme g pŕocházející tkacín úoeken ohraničenýn na otraněĺvytvářející tkaniny rotační paprekon gg e několika dráškení 33, po jeho obvodě vytvořenć do iroubovioe. Zeneüeče 3 ee po průchodu tkacín úseken po oválnćn drdse opät vrecejí k oválné dávkoveoí...

Zapojení přizpůsobovacího zesilovače pro signál optoelektrických prvků snímače útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257231

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bek Václav, Černocký Jiří

MPK: D03D 51/34

Značky: útkové, signál, prvků, zesilovače, přizpůsobovacího, nitě, snímače, zapojení, optoelektrických

Text:

...zesilovač vstupnísignál ji kladné polarity a výstupní impulsy Ag mají polaritu kladnou.Je-li zesilovač g neinvertujícího typu a je-li první vstup A komparátoru Q invertující a druhý vstup § neinvertující a napětí na zdroji Q předpětí je nižší než klidové napětí na prvním vstupu 1 komparátoru E, zpraoovává přizpůsobovací zesilovač vstupní signál łł záporné polarity a výstupní impulsy 3 mají kladnou polaritu.Q invertující a druhý vstup Ä...

Zařízení pro ovládání útkové niti před prohozní tryskou uchycenou na bidlenu vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257030

Dátum: 15.04.1988

Autori: Martinec Josef, Šedlbauer Antonín, Primes Alois

MPK: D03D 47/34

Značky: vzduchového, bidlenu, zařízení, tryskou, ovládání, útkové, tkacího, před, uchycenou, stroje, prohozní

Text:

...nití, vznikající nerovnoměr ným napětím V utkové niti pod dobu prohozu, čímž se zvýši kvalita tkaniny. Další výhodouje, že kompenzace napětí útku probíhá přizpůsobivě dle dané prohozní charakteristiky útku. Zařízení je schopno odstranit případné odlišnosti jednotlivých prohozů, vzniklých nestejnorodostí útku. Další výhodou zařízení podle vynálezu je jednoduchost konstrukce, nízkě výrobníNa pŕiloženém výkrese je na obr. 1 znázorněno...

Zapojení přizpůsobovacího zesilovače pro snímač útkové niti, zejména pro měření průletu útkové niti prohozním kanálem vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256760

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: snímač, zejména, útkové, prohozním, stroje, vzduchového, nití, kanálem, zapojení, přizpůsobovacího, tkacího, průletu, měření, zesilovače

Text:

...pro měření průletu útkovéjníti prohozním kanálem vzduchového tkacího stroje podle vy 256760.-2 nálezu, kde na invertujicí vstup operačniho.zesilovače je připojen jednak vstup signálu ze snimaciho prvku, jednak jeden vývod zpětnovezebniho odporu, jehož druhý vývod je zepojen do výstupu operačniho zesilovače, přičemž jeden krejni vývod potenciometru je připojen přes omezovaci odpor na kladnou svorku napájeoího zdroje a druhý krajni vývod...

Zařízení pro předkládání útkové nitě projektilu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 256509

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horný Kamil, Fajfr Václav

MPK: D03D 47/24

Značky: projektilů, útkové, zařízení, tkacím, předkládání, nitě, stroji

Text:

...V v řopatřen předkládací tryekou 2, která prochází horní stěnou vodicího K kanálu łąa je skloněna šikmo ke eměru pohybu projektilů g. Do předkládaoí trysky 1 je zavedena útková nit 3 odvíjející se z cívky Ž.Pod předkládací trýskou 1 je ve spodní stěně vodícího kanálu L vytvořena přisávecí štěrbina Q, nadniž navazuje sací kanálek 1 a hrdlo§ napojené na neznázorněný vysavač.. Z obr. 2 Je zřejmě, že Jedna z podélných hran přisávací...

Fluidický snímač časového průběhu rychlosti útkové nitě během prohozu v bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256217

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 49/00, G06D 1/00

Značky: snímač, tkalcovském, rychlostí, časového, nitě, bezčlunkovém, fluidický, útkové, během, stavu, prohozu, průběhu

Text:

...Do diagonály můstku je zapojen polovodičový zesilovač 1 je použit standardní operační zesilovač v inteqrovaném provedení. Mezi jeho výstupní svorkou lg a uzeměním je k dispozici elektrický výstupní signál X úměrný rozvážení můstku.Předpokládâ se, že v základním stavu ze klidu útkové niti l je Wheatstoneův mústek vyvážen vhodnou volbou nebo úpravou jak prvního čidla gł a druhého čidla §g, tak prvního odporu gg a druhého odporu gg....

Odvíječ útkové příze pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255885

Dátum: 15.03.1988

Autor: Maina Bruno

MPK: D03D 47/34

Značky: odvíječ, tkací, příze, stroje, útkové

Text:

...je nehybný a oviny útkové příze se posunujĺ vpřed vzájemně oddělené, obr. 2 osový řez šikmým pouzdrem se soustavou tyčinek pro posun ovinů útkové přize vpřed V odvíječi útku podle obr. 1, obr. 3 A a 3 B pouzdra známého druhu,použitá V sestavě znázorněné na obr. 2, obr. 4 čelní pohled a osový řez šikmým pouzdrem podle vynálezu a obr. 5 čelní pohled a částečný řez nejvhodnější sestavou dvou těles tvořicích šikmé pouzdro podle obr. 4.Na obr. 1...

Ústrojí útkové záměny pro tkalcovské stavy s pneumatickým nebo hydraulickým prohozem ze středově umístěných prohozních trysek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255246

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tesař Václav, Hruš Miroslav, Smolka Pavel

MPK: D03D 47/38

Značky: trysek, ústrojí, pneumatickým, prohozních, středové, hydraulickým, stavy, umístěných, prohozem, záměny, tkalcovské, útkové

Text:

...ze dvou odměřovacích ústrojí do dvou prohozních tryeek, přičemž toto střídání je řízeno elektrickými signály vlastní silové působení na přemisčované konce útků ke vyvozen účinkem tlakového vzduchu v rozváděcím členu.255246 4 Nejdůležitější součástka tohoto členu je ve znázorněném provedení zhotovena fotoche mickým postupem z fotosenzitivniho keramiokého materiálu. Proudění tlakového vzduchu je řízeno elektro/fluidickým převodníkem, který...

Zařízení k odměřování délky útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236254

Dátum: 01.02.1988

Autori: Rambousek Zdeněk, Zlatohlávek Jiří

MPK: D03D 47/36

Značky: délky, zařízení, odměřování, útkové, nitě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odměřování délky útkové nitě pomoci odměřovacího bubnu, opatřeného zachycovacím a vypouštěcím elementem odměřovací útkové nitě. Jeho podstata spočívá v tom, že zachycovací a vypouštěcí element je tvořen dvouramennou zachycovací jehlou, která je v rovině procházející osou rotačně uspořádaného odměřovacího bubnu uložena otočně na čepu, kolmém k rovině a přestavitelném mezi dvěma krajními polohami, přičemž pro konce...

Způsob ovládání útkové niti v drážce profilového paprsku tryskového tkacího stroje a prohozní kanál k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254267

Dátum: 15.01.1988

Autori: Svatý Vladimír, Martinec Josef, Černocký Jiří

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacího, způsobu, profilového, způsob, prohozní, drážce, tryskového, ovládání, kanál, stroje, provádění, paprsků, útkové

Text:

...ostatních sil nzanedbatelné.Přesnější měření tuto domněnku Vyvrátilo. Proud pomocné trysky, působící na útkovou nit musí být u tkacích strojů s vodorovnou tkaoí rovinou nastavena tak, aby úhel vzduchového proudu byl poměrně velmi malý, asi 2 °. Jinak je prohoz neklidný a nekvalitní.Cílem vynálezu je zlepšení jakosti prohozu při ekonomičtějším procesu. Tohoto cíle je dosaženo řešení způsobem, jehož podstatou je, že qravitační složka sil...

Způsob zanášení útkové niti do tkaniny prostřednictvím vzduchového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246070

Dátum: 15.12.1987

Autor: Janeeek Miroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: prostřednictvím, útkové, vzduchového, zanášení, paprsků, způsob, tkaniny

Text:

...okamžiku n vypne päta skupina E pomocných trysek. Kratce nato se v okamžiku p podruhé vypne třetí skupina(ť pomocných trysek a podruhé se zapne čtvrtá skupina D pomocných trysek. V olka-mžiku g se dále podruhé vypne čtvrtá skupina D pomocných trysek a podruhé se zapne päta skupina E pomocných trysek. Rovněž se skupiny F a E pomocných trysek vy.pnou V okamžiku r. špička 48 niti je V této době V oblasti mezitím zapnuté nasávací trysky 42,...

Způsob a zařízení k ovládání útkové niti na neortodoxním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247380

Dátum: 16.11.1987

Autor: Benda Petr

MPK: D03D 47/36

Značky: ovládání, způsob, zařízení, tkacím, útkové, neortodoxním, stroji

Text:

...49, 11 uložen kououč g opatřený ozubením 12 a lg. S kotoučem l§ je pomocí šroubu l spojen disk u. Aby bylo umožněno pootočení kotouče 14 a dilku 1 ą, prochází iroub 1 Z drdškou jj kotouči 11. Na disku l§ je k ukládání útkové niti Q nebo fuloien radiálnč pŕeatavitelně odměřovecí buben Q, tvořený otočně uložsnými excemtríckýni klikni .Q, která jsou pevné spojeny a pastorky 31, zabírajícími do ozubení l 6 na kotouči u. lfohon odněřovacího bubnu...

Vodicí hřeben útkové příze pro tryskový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 253556

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mitsuya Kinpei, Arakawa Hiroshi

MPK: D03D 47/30

Značky: příze, tkalcovský, tryskový, útkové, hřeben, vodiči

Text:

...příze X zanášena 5 pomocí neznázorněného obvyklého ústrojí. Každý vodič łł má patní část lg pevně nesenou neznázorněným bidlenem vykonávajícím přirážení, v podstatě rovnou část lg protaženou směrem vzhůru od patní části łg, a zakřivenou část łg odbočující od rovné části łł s dolní částí ohnutou, jak znázorněno na obr. 3, a s horní částí protaženou v podstatě rovně přes volný konec rovné části łâ k vytváření úzké štěrbiny łá mezi...

Zařízení k podávání útku od stacionární cívečnice na útkové cívky zanašečů u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253510

Dátum: 12.11.1987

Autori: Augusta František, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: útkové, podávání, víceprošlupního, stacionární, cívky, zanašečů, stroje, tkacího, útku, cívečnice, zařízení

Text:

...bodu Q podání je uspořádán v místě útkových cívek najíždějicích zanaäečů 3 do soukaci sőny Q soukaci dráhy Q. No obloukové vnější atěně zakřivenáho kanálu 1 je vytvořena podélná ětěrbína 2 pro vyaunování útku g ze zekříveného ka ná 1 u A v průběhu jeho soukáni na útkovou civku zansěečů 3 postu pujícich směrem do prošlupu łj. Zanašeče 3 se pohybuji rovnoměr 253 510nourrychlostí v nekonečné dráze 1 a procházejí prošlupem L 1, kde je útek g...

Zařízení na kontrolu útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247125

Dátum: 28.09.1987

Autori: Eiperová Dana, Prager Vladimír, Pallanová Marie

MPK: D03D 51/34

Značky: kontrolu, zařízení, nitě, útkové

Text:

...rąr 4 npusonnr 3 nnxenue nan 5 pcTaHOB 8 ~CTaHKa. Ban.5 ocrauona cwanxa uepe 3.MexaHuuecKym cnasb n Bmxnmuafenb 10 cranxa 5 osneňcr 5 yeT Ha KOHTaKTOp 11, pasuuxamnň uenb nurannnMEH 7 aaepmxn, coepmanň, HaHpKMép, unrérparop 13 H ycunurénb 14 c ycwaHosneammn noporo cpaöarunannn. Ha aropoü axo nawerparopa nocrynaer Hanpnxeume nnwanua nnnrawena. npn cpaöawunannu Knmua 6 ~nanpsmeuneHaauxoe.nHŕerparopa Háqanaer nonmmawncx Ecnm orxnmqeuue...

Zařízení pro přípravu útkové příze pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246236

Dátum: 15.09.1987

Autori: Antoninko Vladimír Fedorovie, Novikov Vasilij Vasiljevie, Babie Gennadij Vasiljevie, Koreojak Nikolaj Kalistratovie

MPK: D03D 47/34

Značky: víceprošlupní, útkové, přípravu, příze, tkací, zařízení, stroj

Text:

...nábojem gg je na otočném hřídeli gl zajištěn kolíkem 32 pevně uloženým radiálně v otočném hřídeli gl. Kolik 39 při tom zasahuje svým volným koncem do některé Z radiálnĺch drážek il paprskovitě vytvořených v ozubeném pastorku łl (obr. 1) a dutem náboji gg a zasahujícím do rozdílných hloubek, což umožňuje stavitelnost ozubeného pastorku 31, jemuž je přiřazena soustava do stromečku uspořádaných ozubených kol 3 (obr. 1) s odstupñovaným počtem zubů...