Patenty so značkou «utěsněný»

Hermeticky utesnený kontajner so sklopným vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17876

Dátum: 29.12.2011

Autor: Ledermann Sergey

MPK: B65D 85/10, B65D 5/66

Značky: utěsněný, hermetický, sklopným, kontajner, vekom

Text:

...k dispozícii kontajner na spotrebný tovar zahrňujúci škatuľu/škatuľku ,na uloženie spotrebného tovaru vnútorný rám inštalovaný vnútri škatules hornou časťou presahujúcou horné hrany škatule sklopné vekospojené so škatulou pozdĺž sklopnej linky otočnej okolo tejto sklopnej linky medzi otvorenou a uzavretou polohou, pričom vnútorné plochy sklopného veka sú V kontakte s vonkajšími plochami hornej časti vnútorného rámu. Vnútorné plochy sklopného...

Utesnený rúrkový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4626

Dátum: 23.05.2005

Autor: Tsaur Garry

MPK: B05C 17/00, A61M 35/00, A45D 34/04...

Značky: rúrkový, zásobník, utěsněný

Text:

...zásobník otvorí, vnútorný obsah nemôže prúdiť von zo zásobníka automaticky účinkom kapilárneho odporu a vonkajšieho atmosférického tlaku. Prúdenie obsahu vnútornou rúrkou von musí počkať, dokiaľ sa uzáver vytvorený na otváracom otvore zásobníkaalebo predný koniec rúrkového výstupku nedotkne alebo neotrie opredmet tak, že sa povrchové napätie kvapaliny vo vnútornej0008 Tieto znaky a výhody predloženého vynálezu budú celkom zrejmé a budú...

Utesnený guľový kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14

Dátum: 09.12.2002

Autori: Wackes Ulrich, Strauch Jürgen

MPK: F16C 11/06

Značky: utěsněný, guĺový

Text:

...tvarom S ~ spojila s driekom guľového čapu.Týmto vytvorením sa môže vlnovcové tesnenie pri uhlovom pohybe guľového čapu najednej strane roztiahnut bez toho, aby došlo k poškodeniu. Naproti tomu jena druhej strane úsek tvaru S, poskladaný jeden na druhom, tlačený na guľový čap.Tým sa dá na tomto mieste očakávať rýchle opotrebovanie vlnovcového tesnenia,vznikajúceho pri dotykoch a treniach pri pohybe stláčanítn.VDE 198 50 378 Cl sa popisuje...

Hermeticky utesnený rotačný kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278782

Dátum: 04.02.1998

Autori: Shoji Isamu, Hirano Yutaka, Komatsubara Takeo, Sunaga Takashi, Takeda Katsuyuki

MPK: F04B 53/00, F04B 35/04

Značky: utěsněný, kompresor, hermetický, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa skladá z hermetickej skrine (2), ktorá obsahuje v podstate valcovú skriňu (5) usporiadanú v podstate vertikálne, z elektromotora (3) opatreného valcovým statorom (12) majúcim v podstate valcový vonkajší obvod pripevnený k valcovej skrini (5), opatreného ďalej cievkou (13), ktorej spodný koniec (13b) presahuje spodnú stenu statora (12), z rotačného chladiaceho kompresného ústrojenstva (4) usporiadaného pod spodným koncom (13b)...

Hermeticky utesnený rotačný kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 264981

Dátum: 12.09.1989

Autori: Čáni Peter, Kňažický Vladimír

MPK: F25B 31/02

Značky: utěsněný, hermetický, rotačný, kompresor

Text:

...plochy.V telese lg kompresora (obr. 1 a 2) je vytvorený kompresný valec lg, do ktorého jekľzne uložený hríadeľ 32, obsahujúci vyosene usporiadaný piest É valcového tvaru. PiestÉ je pevne spojený s vnútornými čelnými plochami lg tohoto hríadeľa ig a vytvára svojou valcovou plochou 3 na obvodovej stene gg plošný kontakt o stenu gg kompresneho valcalg. súbežne s osou cez stenu łg kompresného valca lg je v telese 13 kompresora vytvorená diera...

Utěsněný spoj hydroizolačního povlaku a způsob jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260875

Dátum: 12.01.1989

Autori: Petrlíčková Anna, Podešva Milan, Koželuha Jaroslav

MPK: E04D 13/14

Značky: utěsněný, provádění, hydroizolačního, způsob, povlaků

Text:

...schémata základních střešních proniků, jejichž opracování bylo dosud obtížoym problémem,na obr. 2 je svisly řez střešním prostupem s opracováním koutové části termoplastlckou kaučukovou fólií, na obr. 3 je vodorovný řez nadstřešíiím oplechovaííým tělesem s půdorysným vyznačením způsobu opracováuí termoplastickou fólií a na obr. 4 je axonometrický pohled na postup při opracovávání koutové části pruhem termoplastlcké fólie.Každé těleso 1...

Řetěz s trvalou náplní maziva utěsněný těsnicími kroužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241187

Dátum: 15.08.1987

Autor: Turek Jioí

MPK: F16G 13/06, B65G 19/20

Značky: náplní, kroužky, těsnicími, řetěz, utěsněný, maziva, trvalou

Text:

...válečkového řetězu, na obr. 2 je znázorněno jiné provedení těsnicího kroužku, obr. 3 u kazuje nárysný pohled na část pouzdrové ho řetězu podle vynálezu, vše z části V řezu ve zvětšeném měřítku.Válečkový řetěz 1 obr. 1 sestává z vnitřního článku 2 a vnějšího článku 3. Vnitřní článek 2 válečkového řetězu 1 sestává z pouzder 4 s navlečenými válečky 5, spojených vnitřními destičkami ü do jejichž otvorů jsou pouzdra 4 nalisována, přičemž popzdra 4...

Utěsněný jezdec zdrhovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249798

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kohlstedt Christoph, Apel Alois

MPK: A44B 19/32

Značky: jezdec, utěsněný, zdrhovadla

Text:

...1, Bepxneň nenoqKH 2 saxpusammnx enemenwon. BTH oöe uenoqxu coennueum npn nouomn àynxannr snposauumx neBoü 9 H npasoň 10 YHHOTHHTGHBHHX nnaHoK. 3 aKpuBammne 3 neMeH~TH 5, 6 namHTu Ha Hecymym DeHTy 3,4 c nomombm coennnnwenbnoro mna HcnBHHyTu K ocn HOB 0 pOTa 13. Cneonawenbno, coennnenne mBoM 7, 8 nemnw coOTBGTCTBEHHO Ha BHemHeM KOHĽE oceü noBopoTa 13 3 aKpmBammn 3 neMeHToB 5 6. TeM caMM oñecneqnsaewcn T 0, WTO ycToüqnEocTL K Hsrnőy...