Patenty so značkou «ústřední»

Spôsob a systém a mediálne brány na realizáciu farmy mobilných telefónnych ústrední

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10888

Dátum: 30.03.2007

Autori: Luo Hualin, Zhang Hao, Wang Bei, Zeng Fudong, Ye Sihai, Cui Xiaochun, Liu Zhenhua

MPK: H04W 84/00

Značky: brány, mediálne, farmy, mobilných, ústřední, spôsob, systém, telefónnych, realizáciu

Text:

...komunikovať s prístupovými bodmi disponovateľnými v servisnej oblasti telekomunikačnej siete. Vynález taktiež poskytuje metódy poskytnutia nepredurčených obvodových ciest medzi prístupovými uzlami (l 2 an) aústredňami (l 4 an) v telekomunikačnej sieti (20) s množstvom brán (28(a), 28(b. Uzol výberu mediálnej brány(22) poskytuje mechanizmus prepojenia obvodov a využíva databázu výberu brán (26) ako prostriedok pre ukladanie aprístup ku dátam...

Optimalizované riadenie prevádzkového zaťaženia ústrední v komunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4429

Dátum: 07.09.2005

Autori: Heen Kjell-harald, Haga Nils

MPK: H04M 3/487, H04Q 3/00

Značky: prevádzkového, sietí, zaťaženia, optimalizované, riadenie, ústřední, komunikačnej

Text:

...jestvujúcich dátových prenosov a hovorov. Existuje potreba riadenia a optimalizácie prenosu správ cez niekoľko ústrední v sieti v si tuáciách zahŕňajúcich nežiadúce udalosti ako sú tie vyššie opisané.Existujú patenty, ktoré riešia rôzne aspekty komunikácie a riadenia v priebehu udalostí ako sú katastrofy a nešťastia, v ktorých existuje záujem naUS-6.169.894 opisuje ako môžu byť geografický podmienené informácie odovzdávané cez mobilný...

Zapojení parovodního výměníku, zejména pro ústřední vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265292

Dátum: 13.10.1989

Autori: Obr Jan, Hrobař Radim

MPK: F24D 1/00

Značky: výměníku, parovodního, zejména, vytápění, zapojení, ústřední

Text:

...použít speoiálního čerpadla s vysokou sací výškou k odčerpání kondenzátu z velkého podtlaku. Příklad konkrétního provedení zapojení perovodního výmě níku podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném obrázku.Zapojení podle vynálezu sestává z parovodního výměníku ,na jehož vstup v horní části výměníku L je připojeno přívodní potrubí g páry a na výstup v dolní části výměníku ł je připojeno odváděcí potrubí 2 kondenzátu. Odváděcí potrubí...

Zapojenie pre dynamické rozdeľovanie prevádzkového zaťaženia v tranzitnej telefónnej ústredni

Načítavanie...

Číslo patentu: 245336

Dátum: 15.12.1988

Autor: Székely Gyözö

MPK: H04Q 3/66

Značky: telefónnej, ústřední, rozdeľovanie, tranzitnej, zaťaženia, prevádzkového, dynamické, zapojenie

Text:

...blok vyberie z príslušných alternatívnych smerov len jednu, najvýhodnejšiu obchádzaciu cestu, ktorá je k dispozícii pre prichádzajúce volania do tohoto smeru. 0 statné alternatívne smery, okrem priameho smeru, sú v danej prevádzkovej situácii pre prichádzajúce volania neprístupné. Pri zmene prevádzkovej situácie v príslušných spojovacích zvázkoch výber najvýhodnejšej obchádzacej cesty sa opakuje a môže dôjsť ku zmene vybraného...

Vytápěcí systém pro ústřední teplovodní topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242793

Dátum: 15.05.1987

Autori: Tatranský Ivan, Danilla František

MPK: F24H 3/12, F24D 13/04

Značky: ústřední, systém, topení, teplovodní, vytápěcí

Text:

...zátky lg horního připojovacího otvoru lg je přesuvná matice lg uchycena na prvnímvstupu g nádoby Q přídavného otopného zařízení Q a u zátky 33 dolního připojovacího otvoru lg je přesuvná matice łg uchycena na druhém vstupu Ž nádoby Q přídavného otopného zařízení 3. Ve dně Z nádoby É přídavného otopného zařízení 2 je upevněn elektrický ponorný ohřívač 2 vody.U horního čela 5 nádoby É přídavného otopného zařízení 3 je umístěn odvzdušňovací...

Zapojení nevýbušného telefonního přístroje s ústřední baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250611

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bühn Bedřich, Hříbek Bohumír

MPK: H04M 1/18

Značky: ústřední, batérií, prístroje, telefonního, zapojení, nevýbušného

Text:

...přiloženém výkresu je znázorněno zapojení nevýbušného telefonního přístroje s ústřední baterií.Nevýbušný telefon s ústřední baterií - úplná sestava obsahuje svorkovnicový prostor 1, na který je napojen blok mikrofonního zesilovače lg, který obsahuje vidlici A, poslechový díl É s vyvažovačem a stabilizátorem stejnosměrného napětí linky, zvonek Q a díl mikrofonního zesilovače 1. Vidlice A je propojenaZvonek à jełnapojen na svorkovnicový...

Mechanické ústřední nárazníkové spřáhlo kolejových vozidel s kabelovými spojkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 235506

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ksienzyk Klaus, Forster Hilmar

MPK: B61B 5/10

Značky: mechanické, spřáhlo, spojkami, nárazníkové, vozidel, kabelovými, kolejových, ústřední

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem je vytvoření jednoduchého kompaktního a funkčně spolehlivého provedení. K tomu cíli musí být vhodným způsobem vytvořeny nosiče kontaktů a rovněž jejich volba a uspořádání. Vynález předvídá uspořádání světlovodných pružně uložených vložek světlovodů v nosičích kontaktů. Vložky světlovodů jsou vzájemně vedeny kolíky, které zasahují do vybrání protikusů po odkrytí krytů, například štěrbinových uzávěrů a kulis na obou vložkách světlovodů....

Jednotka pre pripojenie pneumatických signálov k meracej ústredni

Načítavanie...

Číslo patentu: 230051

Dátum: 01.04.1986

Autori: Škobla Jozef, Valenta Daniel

MPK: G01R 15/00

Značky: ústřední, jednotka, pripojenie, pneumatických, meracej, signálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši pripojenia pneumatických signálov k meracej ústredni. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na viacmiestny pneumatický prepínač je pripojený blok tranzistorových spínačov, klopný obvod je pripojený na vstup číslicového voltmetre cez relé a výstup viacmiestneho pneumatického prepínača je pripojený na vstup pneumatického prevodníka. Na klopný obvod je pripojené tlačítko. Takáto jednotka spolu s meracou ústrednou predstavuje merací...

Zapojení omezovače akční veličiny ústřední části regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218115

Dátum: 15.02.1985

Autor: Zajíc Vladimír

Značky: ústřední, částí, akční, omezovače, veličiny, regulátoru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení omezovače akční veličiny ústřední části regulátoru, které se skládá ze směšovacího zesilovače nelineárního členu, součtového členu a korekčního členu. Na vstup součtového členu je připojen jednak výstup ústředního členu regulátoru, jednak přes korekční člen čidlo regulované veličiny. Výstup součtového členu je připojen přes nelineární člen na invertní vstup směšovacího zesilovače, na jehož neinvertní vstup je...