Patenty so značkou «ustavování»

Zařízení pro ustavování a snímání papírových kelímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270646

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pavlovič Jaroslav, Smitka Josef, Nový Bohumír, Květoň Jan

MPK: B65G 47/22, B65G 47/00

Značky: snímání, kelímků, papírových, ustavování, zařízení

Text:

...pepirovýoh kelimko mimo dosah rotačnich kuželových nástrojů a pouzder proti nim seěřujicich. Do profilu rotačnioh kuželových nástrojů jsoupepirove kelimky vedený nebo z profilu vyvedeny tečně lopatkami nesenými řetězce. Přechod mezi stole a profilem rotačniho kuželového nástroje umožňuje výřez ve stole. ve kterém rotečni kuželový nástroj vykoná spolu s karueelovitým pohybom plynule i vertikálně pohyb pro ponořeni nebo vynořeni se z...

Zařízení pro ustavování vřeten soustružnických a jednoúčelových obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269867

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jelínek Stanislav, Srba Miroslav, Lázníček Jiří

MPK: B23Q 5/20

Značky: jednoúčelových, obráběcích, vřeten, strojů, zařízení, soustružnických, ustavování

Text:

...mechanicko hydraulickáho prvku. zvolený systém ustavování zajístí etoprocontní opakovatelnost polohy. Toto je zajiätäno speciálním tvarovým vybráním s nábihem pslohovacího kotouče a optimální funkcí polohovacího palce vo vazbä na cyklus stroje. Lamelové spojka, která slouží v určitě íázi jako pojistná, zajiätujo bezpečný chod celáho zařízení. Pohon hydromotorem přes jodnosmřrnou spojku zajistí vždy dotoěení vřoteno do äádsná polohy řez...

Způsob osového ustavování polovodičového monokrystalu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265483

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mrázek Dušan, Daníček Zdeněk

MPK: C30B 33/00, H01L 21/304

Značky: osového, monokrystalů, provádění, zařízení, polovodičového, ustavování, způsob

Text:

...tvaru polovodičového monokrystalu. Dále je dosaženo větší upínací síly potřebné pri opracování polovodičového monokrystalu o větší délce a hmotnosti a zkrácení času potrebného pro jeho ustavení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zařízení pro ustavování polovodičového monokrystalu 5 upnutým obráběným polovodičovým monokrystalem v bokorysu a řezu.V průběhu letmé pásmové tavby se začátek a konec polovodlčového monokrystalu 3 o průměru 66...

Zařízení pro ustavování krátkých dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259111

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koňařík Milan, Halaška Zdeněk

MPK: C14B 1/40

Značky: ustavování, krátkých, dopravníku, zařízení

Text:

...třídy malých válcových strojů značný vzrůstvýrobnich nákladů.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož puktata spočívá v tom, ženapínaoím válečkem prochází pevná csa, která je spojena S napínaoimi-čepy.exoentrickými ořeohyv B aretační pákou.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že ustavení doak pravníku do pracovní polohy je jednoduchá, rychlá operace- a nedocházi k délkovým deformaoím dopravníku. Zařízení je pokvýrobní...

Zařízení pro ustavování závěsu ke čtecí a záznamové hlavě diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255686

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jelínek Pavel, Forman Ladislav

MPK: G11B 5/127

Značky: hlavě, ustavování, závěsu, diskových, záznamové, pamětí, zařízení, čtecí

Text:

...tomto případě na přímce E procházející vrcholem rovnostranného trojúhelníka lg, na němž je umístěn snímač 5 tlaků, vedené kolmo na stranu procházející vrcholy, na němž jsou umístěny snímače §, Q tlaku. Jedna třetina této výšky je vyjádřena bodem § - viz obr. 2.Je také možné, aby byl bod § určen podle potřeby i jinými vztahy, například vycházejícími z hlediska požadavků na snímače A, §. Q tlaků anebo s nimi spojeného elektronického...

Měřidlo pro měření a ustavování řezné geometrie důlních rozpojovacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242125

Dátum: 01.02.1988

Autor: Sýkora Stanislav

MPK: G01B 3/56, E21C 35/00

Značky: řezné, ustavování, měřidlo, orgánů, geometrie, měření, důlních, rozpojovacích

Text:

...R (nm), x (mn). obr. 2 c - měření ponocného rozněru - rozteče nezí noži t (nn). Na obr. 33 Je echenaticky znázorněno měřění úhlů 04, -oó, d. 0. Na obr. 3 b - neření obvodoJého úhlu od počátku 0 ° ě 3600, na obr. 4 a 5 jsou znázorněny potřebné úhly a rozměry k přesnému ustaveni nebo proněření nožových držáků.- poloměr oetří špičky nože (mm)- vzdálenost středu špičky nože od rovíny tzv.Ľ - obvodový úhel středu špičky nože (°) 242125, - úhel...

Zařízení pro ustavování do zvoleného pracovního místa v rovině nosníku pro prostředek na štítkování u kompletovacích automatů elektrických iniciátorů, zejména elektrických důlních rozbušek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233025

Dátum: 15.08.1986

Autor: Dušek Pavel

MPK: F42C 11/00

Značky: rovině, nosníků, zejména, elektrických, iniciátorů, místa, štítkování, rozbušek, zvoleného, automatu, ustavování, důlních, pracovního, kompletovacích, zařízení, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na označování časových stupňů elektrických iniciátorů, zejména elektrických rozbušek, prostřednictvím štítků umístěných na přívodním vodiči ve smyčce při sestavě elektrických iniciátorů na kompletačních automatech. Účelem vynálezu je použít jednoduššího zařízení pro ustavení prostředku pro štítkování na kompletačním automatu, ovládaném jen z jednoho směru. Je to realizováno použitím stavěcího šroubu s klínovou maticí...

Zařízení k ustavování orovnávače brousicích kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223642

Dátum: 15.03.1986

Autori: Keřka Jaromír, Růžička Miroslav, Svoboda Oldřich, Mirsch Miroslav

Značky: brousicích, kotoučů, ustavování, zařízení, orovnávače

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno k přesnému ustavování orovnávače brousicích kotoučů obzvláště u brousicích strojů na broušení otvorů a pro broušení vnitřních zápichů. Zařízení pracuje tak, že orovnávací diamant se v držáku ustavuje pouze hrubě, přičemž vlastní přesné nastavování se provádí pomocí elektronického řídicího systému.

Zařízení pro automatické ustavování špičky punčochy na pneumatickém obraceči sešívacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222683

Dátum: 15.09.1985

Autor: Gazzarrini Vinicio

Značky: pneumatickém, ustavování, obraceči, automatické, punčochy, sešívacího, špičky, zařízení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické ustavování špičky punčochy na pneumatickém obraceči sešívacího stroje pro sešívání špiček punčoch opatřených orientačními značkami, obsahující otočně uspořádanou trubkovou podpěru punčochy, Podstatou vynálezu je, že trubková podpěra je umístěna souose a volně na trubce pneumatického obraceče a je opatřena pohonem pro její natáčení při ustavování špičky punčochy.

Zařízení k ustavování

Načítavanie...

Číslo patentu: 219391

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kytner Otakar

Značky: zařízení, ustavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ustavování dílců, skládající se ze základní desky, vyznačující se tím, že je tvořeno alespoň jednou lištou (2) nebo alespoň jednou vložkou (4) tvarů V nebo L a dále příložkami (5) a tyčemi (6), na nichž jsou upravena vybrání (3) k zajištění vzájemné polohy alespoň jedním čepem (7, 8).

Zařízení k ustavování funkčních prvků kontrolního místa

Načítavanie...

Číslo patentu: 225686

Dátum: 01.07.1985

Autor: Stloukal Ivan

Značky: funkčních, kontrolního, zařízení, místa, ustavování, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ustavování funkčních prvků kontrolního místa třídiček pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček s elektronickým řízením pracovního cyklu a s Ovládáním otočnými elektromagnety odstraňuje nepřesnosti mechanických zařízení pro jejich ustavování, umožňuje je provádět jednoznačně a snadněji. Těmito prvky jsou opěrná kladka, řídicí kladka a sonda pro kontrolu vířivými proudy. V případe opěrné kladky, která je otočně upevněna na páce, je...

Zařízení k ustavování kmitacího ústrojí, zejména superfinišovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218490

Dátum: 15.03.1985

Autori: Uhlíř Josef, Hranička Jan

Značky: strojů, zařízení, ustavování, superfinišovacích, zejména, ústrojí, kmitacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je vyřešeno přesné nastavení superfinišovacího, brousicího nebo i jiného obráběcího stroje, zvláště pro dokončování kroužků valivých ložisek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně na jednom rameni oscilační části stroje, na níž je upnut obráběcí nástroj, je přestavitelně upevněn měřicí člen, jehož dvojice doteků přiléhá ke dvěma vzájemně na sebe kolmým rovinným opěrným plochám na pomocné části přichycené k upínacímu nástavci...

Zařízení k samočinnému ustavování vůle brzdových čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215182

Dátum: 15.10.1982

Autor: Juřica Svatopluk

Značky: čelistí, zařízení, brzdových, samočinnému, vůle, ustavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru a řeší problém samočinného ustavování vůle brzdových čelistí mezi plochou brzdového bubnu a obložením brzdových čelistí, jež jsou rozevírány brzdovým klíčem, který je ovládán prostřednictvím hřídele pákou. Podstata řešení spočívá v tom, že náboj brzdové páky je opatřen drážkováním, ve kterém je uložena posuvná matice, opatřena závitem o velkém stoupání. Matice je ovládána šroubem, jehož závit má opačné...