Patenty so značkou «ustavenie»

Zariadenie na ustavenie trolejových tyčí trolejového zberača do polohy rovnobežnej s osou vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288400

Dátum: 01.08.2016

Autor: Dolák Miroslav

MPK: B60L 5/16, B60L 5/28

Značky: trolejového, polohy, ustavenie, zberača, rovnobežnej, vozidla, zariadenie, trolejových, tyčí

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na ustavenie trolejových tyčí (3) trojelového zberača spojeného s točňou (5) natáčavo ustavenou na ráme (1) vozidla do polohy rovnobežnej s osou vozidla. Každá z tyčí (3) je ustavená na samostatnej točni (5), ktorá je vybavená vencom (51). Na ráme (1) je ustavený pohonný mechanizmus (2) vybavený pastorkom (21). Veniec (51) je s pastorkom (21) spoločne opásaný ťažným elementom (4).

Paletizačná súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4459

Dátum: 04.05.2006

Autor: Laco Patrik

MPK: B65D 19/02

Značky: výrobkov, skladování, přepravě, súprava, správné, paletizačná, ustavenie, plochých

Text:

...výrobkov 3 na alebo do prepravnej palety v určených rozstupoch od seba, kde ku krajncj základovej časti l prilieha krajný prístrih 4 s hrebeňom 5 v jeho homej časti, homá výstuž 6 má po svojich dvoch okrajoch výstrihy 7, ktoré zapadajú samostatne alebo s hrebeňom 5 krajného prístrihu 4 medzi prepravované ploche výrobky 3, pričom homá výstuž 6 môže byť umiestnená na aspoň dvoch dištančných dieloch 8 so zárezmi 12 na ustavenie...

Vymedzovacia súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4417

Dátum: 06.04.2006

Autori: Laco Patrik, Červeň Tibor, Janiga Radomír

MPK: B65D 19/38

Značky: přepravě, vymedzovacia, skladování, výrobkov, správné, plochých, súprava, ustavenie

Text:

...opatrenými dištančným prvkom na udržanie vzdialenosti medzi medzikusmi.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je znázomená samotná vymedzovacia súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVymedzovacia súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní pozostáva zo základného podkladového prvku l s aspoň dvoma vymedzovacímí elementmi 3 na dvoch...

Zariadenie na vycentrované ustavenie kúpeľových a sprchovacích vaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 284888

Dátum: 09.01.2006

Autor: Schedel Wolfgang

MPK: A47K 3/00

Značky: sprchovacích, vaní, zariadenie, vycentrované, ustavenie, kúpeľových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na vycentrované ustavenie kúpeľových alebo sprchovacích vaní v nosičoch z tuhej ľahčenej hmoty. Uhlíkový diel (1), ktorého ramená (1a, 1b) majú vo vodorovnom smere hrúbku, ktorá je dimenzovaná na odstup medzi vnútorným okrajom okrajového ohybu vane a vonkajšou stenou nosiča vane, je vo vnútornom vrchole (3) vybavený profilovaným výstupkom (4), zasunuteľným do drážky upravenej v rohovej časti nosiča vane.

Spôsob a zariadenie na uhlovo presné ustavenie pneumatiky na ráfiku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4076

Dátum: 23.12.2004

Autori: Albersmann Rainer, Grommes Wolfgang

MPK: B60B 3/00, G01M 1/00, F16F 15/00...

Značky: zariadenie, přesné, ráfiku, ustavenie, uhlovo, pneumatiky, spôsob

Text:

...pneumatík na ráfikoch.Úloha vynálezu spočíva V tom, ďalej zlepšiť zariadenievyssie uvedeného typu tak, že všetky nevyhnutné kroky spôsobu na ustavenie pneumatiky na ráfik pri montáži, sú uskutočňované v jednom zariadeni, resp. stanici, bez toho, že vznikne nebezpečenstvo poškodenia kolesa.Ďalšia úloha vynálezu spočíva V tom, že známe spôsoby ustavenia sú zdokonalené tak, že sú zjednodušene auskutočňované na jednom zariadeni, resp....

Suportové upínacie zariadenie pre obmedzené ustavenie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253441

Dátum: 12.11.1987

Autori: Turanský Štefan, Drahoš Martin

MPK: G01N 3/02

Značky: suportové, ustavenie, upínacie, predmetov, obmedzene, zariadenie

Text:

...Vodítika 3, na iktorýoh sú nasunuté domčeky 4, sú svojimi »konca jmi pevne uložené do kociek 2. Dva .proti ľahlé domčeky 4 sú navzájom prepojené priečnou tyčou 5 a priečnou skrutkou 6 s pohonom 7. Prepojené protilĺathlé »domčeky 4. priečnou tyčou 5 a priečnou skrutkou 6 s pohonom 7 tvoria jeden celok tzv. priečnicu 8, na »ktorú je gpripevneiná posuvná dosłka 15 s lôžkami 16. Medzniiky 9, uložené na priečnici 6 sú ňou unášené ipo vodítkach 3...

Prípravok pre upevnenie a ustavenie rezných plátkov k telesu frézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237090

Dátum: 01.10.1987

Autor: Bilský Milan

MPK: B23K 3/02

Značky: frézy, prípravok, upevnenie, plátkov, řezných, telesu, ustavenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravku pre upevnenie a ustavenie rezných plátkov k telesu frézy, ktorý umožňuje upevnenie a ustavenie rezného plátku pri spájkovaní tvarových fréz vo vákuu alebo redukčnej atmosfére. Tohoto účelu sa dosiahne tým, že rezný plátok je zovretý ramenom prípravku vo tvare C, opatreným skrutkou s hrotom, zasunutou do jamky na nákružku, pričom kolmo na plochu rezného plátku je vo vidlici vsunutý palec, opatrený vačkovým zaoblením....

Zariadenie pre ustavenie a manipuláciu výrobkov z rebrovaných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238826

Dátum: 15.05.1987

Autori: Psota Vladimír, Pisár Ľudovít, Graus Ivan, Sklenár Jozef

MPK: F28F 9/00

Značky: zariadenie, rebrovaných, výrobkov, ustavenie, manipuláciu, rúrok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov. Týka sa zariadenia pro ustanovenie výhrevných plôch parných kotlov z orebrovaných rúrok. Podstatou vynálezu je, že pozostáva minimálne z dvoch kaziet pre uloženie rebrovaných rúrok pripevnených k hornej časti pomocou prenosky a klinu k manipulačnému nosníku opatreného závesnými uchami. Vynález je možné využiť v obore parných strojov.

Suportové upínacie zariadenie na pevné ustavenie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248137

Dátum: 15.01.1987

Autori: Turanský Štefan, Drahoš Martin

MPK: G01N 3/02

Značky: predmetov, upínacie, zariadenie, pevně, suportové, ustavenie

Text:

...predných jar zadných nôh rovnakým pracovným úkooom. je to dlEllné urnifikaciou súčiastok dvoch priečnic,pričom každá z (nich má vlastný pohon pre purli-ečvn-e prestaveoie čeľustí. Sprístupnenieovládania presnteavníkla a pohonov, ktore sú situované Inimo priestor LIłSUHVIOV-ärnĺxa skúšaného predmetu, ullalličuje prácu obsluhy vpríprtaivlnej časti uno mechanickú skúšku pevnosti.Príkiaduné usporiadanie suporlttonvwé-ho uąpí.nasciehlo...

Zariadenie na ustavenie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223061

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hlavicska Ladislav, Tököli Pavol

Značky: ustavenie, zariadenie, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ustavenie obrobkov umožňuje ustavenie na základňu (10) prostredníctvom ustavovacích prvkov (20), ktoré obsahujú ustavovacie členy (21) umožňujúce ustavenie obrobkov s rôznymi tvarmi (rozmermi) bez použitia prispôsobených prípravkav prostredníctvom ustavovacej základne (10) s aspoň jednou dvojicou priradených ustavovacích plôch (11) v požadovaných vzdialenostiach, priradením ustavovacích prvkov (20) k ustavovacím plochám (11)...

Zariadenie na ustavenie valivých ložisk pri nitovaní klietky najmä za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215627

Dátum: 15.10.1984

Autori: Rajdík Miloš, Gutt Ján, Berger Ján

Značky: zariadenie, klietky, tepla, nitovaní, ložísk, ustavenie, najmä, valivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká najmä odboru 324 -val. ložiská. Vynález rieší zariadenie na ustavenie valivých ložisk pri nitovaní klietky najmä za tepla. Vynález sa skládá z podpernej dosky pevne spojenej s kotúčom optreným púzdrom, ktorým je podperná doska otočne uložená na čape vidlice, jednostranne výkyvne uloženej cez priečne púzdro a priečny čep v saniách ovládaných horizontálnou nastavovacou skrutkou. Podperná doska je podoprená nastavitelným dorazom a...