Patenty so značkou «ustavení»

Měřidlo pro ustavení vypínacích páček spojky motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269398

Dátum: 11.04.1990

Autor: Skirka Otto

MPK: G01B 5/20

Značky: spojky, vypínacích, měřidlo, ustavení, páček, motorových, vozidel

Text:

...uprostřed provedeným průchozím otvorem 3, ve kterém je uložen upevňovací šroub Q. Ten je na jedné straně opatřen rukojetí 3, na druhé, a sice v místech průchozího otvoru, kuželovou vložkou§, která se vnější kuželovou plochou opírá o odpovídající kuželovou plochu rozpína cího pouzdra Q vytvořeného v místech čelní strany tě 1 esal. Upevñovací šroubg kuže 2 CS 269 398 B 1lovou vložku §přesahuje a na ni je uložen opěrný prostředek 1 například...

Optomechanická soustava pro ustavení předlohy v předmětové rovině objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265616

Dátum: 14.11.1989

Autor: Tax Kamil

MPK: G02B 27/22

Značky: soustava, rovině, objektivu, ustavení, předmětové, optomechanická, předlohy

Text:

...čelní pohled na předlohu s páskovými značkami a s vyznačenýmisměry a místy dotyku akčních prvků servopohonu.Optomechanická soustava sestává nejprve z primárni optické části, konstrukčně uspořádané jako mikroskop s děleným zorným polem. Páskové značky ll, lg, transparentné zhotovené na substrátu předlohy l, jsou prosvětlovány osvětlovači s luminiscenčními fotodiodami ll, 13. Tato část je rozdělena do dvou větví, souměrných podle svislé osy,...

Čepový závěs pro zavěšení a ustavení polohy okenního křídla, například ventilačního na pevném rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264565

Dátum: 14.08.1989

Autori: Čtvrtníček Zdeněk, Grmela František

MPK: E05D 3/00

Značky: polohy, pevném, rámu, okenního, křídla, například, zavěšení, závěs, ustavení, čepový, ventilačního

Text:

...čepem ląa to z dílce pevnéhoł a dílce pohyblivého 4.Pevný uílec 1 čepového závěsuje upevněn na svislé části pevného dveřního nebo okenního rámu a pohyblivý dílec i na svislé části pohyblivého okenního râmą např.venti 1 ačního krídla.Ve styčné stěně pohyblivého dílce gv jeho horní části je upruven zorúžkovy čep 2 yálcového tvaru a ve spodní části to hoto Jílce 4 je rovnoběžnč s osou znrážkovćho čepu 5 upraven í -íprůchozí otvor 3 pro hlavní...

Zařízení k ustavení hořákové stěny při vodorovném ohřevu licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 262285

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hýl Miroslav

MPK: B22D 41/00, B22D 41/06

Značky: vodorovném, hořákové, zařízení, licí, ustavení, ohřevu, stěny, pánve

Text:

...ve kterých je svislými čepy uložen 1 »m,opatřený na bočnĺch částech vodorovnými čepy, jimiž je uložen v ložiskách, upevněuýchvně stojanu ustaveném na plošině.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že umožňuje naklopení stěny ve všech směrech a tim její přizpůsobenĺ povrchu límce pánve bez možnosti vzniku škvĺry 5 následnjh přisávánim vzduchu a tím ochlazování vyzdívky pánve.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení...

Způsob přesného ustavení substrátu s nerovinným, různě reflektujícím povrchem a optická soustava k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261260

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tax Kamil

MPK: G02B 27/10, G01N 21/47

Značky: soustava, povrchem, různé, způsob, způsobu, přesného, substrátů, provádění, ustavení, nerovinným, reflektujícím, tohoto, optická

Text:

...gł levé větve. objektiv gl levé větve je odrazem od reflektujícího povrchu substrátu l opticky spojen s objektivem É pravé větve. Objektiv 5 pravé větve je opticky spojen s druhým zrcadlem 53 pravé větve. Druhé zrcadfołág pravé větve je otpicky spojeno splanparalelní deskou 33 pravé větve a současně s kvadrantovou fotodiodou É. Planparalelní deska 5 pravé větve je opticky spojene s částečně propustným zrcadlem gg pravé větve a...

Pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 259621

Dátum: 17.10.1988

Autori: Řádek František, Svoboda Václav, Skořepová Jaroslava, Landovský Karel

MPK: F16B 7/00

Značky: plochami, vzájemné, rotačními, pružný, styčnými, ustavení, prvek, souose, dílů

Text:

...pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami, ve tvaru kuželovítého mezíkruží majíoího v horní částí tvar plného prstence, jehož podstatou je, že spodní část prstence je vytvořena propojenými zkříženými žebry.Hlavní výhodou tohoto provedení, vytvořeného z plastu, je jeho snadnä a rychlá montáž, spočívající V pouhém vtlačení mezi oba ustavované díly. inými výhodami jsou jeho ekonomická sériová výroba,...

Zařízení pro ustavení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry statoru elektrických točivých strojů , zejména dynamoelektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246397

Dátum: 01.08.1988

Autori: Števeek Konrád, Florovie Stanislav

MPK: H02K 1/18

Značky: dělené, strojů, točivých, zařízení, ustavení, statoru, dynamoelektrických, elektrických, zejména, kostry, vyjímatelného

Text:

...účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkledu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schemeticky řez jhem statoru a spodní plovinou skříně ststoru svislou rovinou procházející hlavní osou stroje u zařízení pro ustevení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry stetoru elektrických točivých strojů, zejména dynamoelektrickych strojů, podle vynálezu, přičemž vlevo od osy je znázorněno uspořádání s vodorovnymi...

Způsob ustavení přímých trubek výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257868

Dátum: 15.06.1988

Autor: Král Bohuslav

MPK: F28D 7/00

Značky: ustavení, způsob, výměníku, trubek, tepla, přímých

Text:

...výměny při provozu poškozených trubek, přístupnost a možnost kontroly těsnosti spoju trubka-trubkovnice.Příklad provedení zpusobu ustavení přímých trubek výměníku tepla podle vynâlezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu, kde na obr. 1, 2, 3, 4 jsou znázorněny čtyři varianty řešení.Po zakotvení, resp. zasunutí koncu přímých trubek l do protilehlých trubkovníc g, 2 jsou trubky l deformovány v mezích pevnosti materiálu vnější silou...

Stavitelná zarážka pro ustavení vrstev tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244053

Dátum: 01.06.1988

Autori: Ciner Petr, Lapiš Evžen

MPK: B65H 9/06, B65G 57/18

Značky: vrstev, zarážka, ustavení, stavitelná, tyčového, materiálů

Text:

...přejíždění vozíků mezi dvěma určenými polohami. Délka cyklu přesouvání stavitelné zarážky z jedné do druhé polohy a zpět minimálně nebo vůbec neovlivnuje dobu pro ukládání hrání.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení stavitelné zarážky pro ustavení vrstev tyčového materiálu podle vynálezu, kde na obr. 1 je nárys části zařízení e na obr. 2 řez A - A 5 obr. 1 znázorňující bokorys zařízení,včetně příkladného provedení...

Zařízení pro ustavení rámu stroje na základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 256637

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kališ Josef, Brabec Josef

MPK: B30B 15/04

Značky: ustavení, zařízení, základ, stroje, rámu

Text:

...ve střední valoové části montážním kroužkem a v horní části unášečem, koreepondujícím e maticí základového šroubu.Pokrok dosažený vynálezem spočíva v tom, že rám stroje, 2 25 s 337v daném případě patka rámu etroją je přesně uatavenr na základ bez pracněho vyrovnávání se eadami podložek. Tímto řešením ae podstatně níží mezera pro podlití. Betonové podlití je v tomto případě nahrazeno epoxydovou pryekyřioí, která prolne 1 do určité hloubky...

Zařízení pro ustavení a unášení obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256234

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dostrašil Jaroslav, Chalupa Vlastimil

MPK: B24B 41/04

Značky: zařízení, unášení, obrobků, ustavení

Text:

...dvojramennými unášecími pákami Q, které mají na ramenech přivrácených k obrobku vsazeny po jednom unášecím elementu 1 a jejichž odvrácená ramena jsou opírána tlačnými pružinami Ě se stavitelným předpětím. Na přední straně vnějšího pístu 3 jsou zároveň upevněny výkyvně nejméně dvě upínací ramena É, kde na straně přivrácené k obrobku má každé upínací rameno Q jeden upínací hrot g, zároveň má na svém předním ramenu nastavenou vratnou pružinu lg,...

Způsob ustavení tiskových jednotek vícebarvového tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242811

Dátum: 11.04.1988

Autori: Horsák Ivan, Marchalín Miroslav

MPK: B41F 5/06

Značky: jednotek, ustavení, způsob, tiskových, stroje, tiskového, vícebarvového

Text:

...tiskové jednotky e ozubeným kolem přebiraciho bubnu druhétiskové jednotky tak, že na ozubené kolo předávacího bubnu první tiskové jednotky se upevní magnetický držák s ručičkovým úchylkoměrem, jehož měřící hrot dosedne na bok zubu ozubeného kola přebíracího bubnu druhé tiskové jednotkya střídavým natáčením jednoho z ozubených kol se změří ručičkovým úchylkoměrem skutečná velikost zubové vůle, která se postupným přibližováním tiskových...

Zařízení k ustavení a zajištění polohy rotačního stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255729

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Josef, Snížek Jiří

MPK: F04D 29/00, F16M 7/00

Značky: turbokompresoru, polohy, rotačního, zajištění, zařízení, zejména, stroje, ustavení

Text:

...nepodstatná výhoda spočívá v tom, že toto zařízení je možno použít také při vyrovnávání soustrojí na základově desce V horizontální rovině, kdy fixační matice a svorníky pomocných příěníků se použijí ve funkci pohy bověho mecnanismu.-q, Zařízení podle vynálezu je schematickyznázcnněno na obr.1až 3. Obr. 1 znázorňuje pohled na turbokompresor a zařízení podle výnâlezu ze směru kolměho k ose rotace. Na obr. 2 je pak znázorněn čelní pohled na...

Zařízení k ustavení zvolené polohy děrované součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254751

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jasný Jan

MPK: B23D 33/10

Značky: zvolené, polohy, součástí, děrované, zařízení, ustavení

Text:

...lg a s pravou polovindu vodící lišty g, na níž je umistěn jezdec 1 s jedním dorazem g, pružinou § a maticí 2. Jezdec 1 je s vodíci lištou 2 pevně spojen šroubem 2. První středová kostka 2 je s vodící lištou pevně spojene kolíkem lz a šroubem gg. V drážce L 1 je řada otvorů pro pŕišroubování vedení ll šroubem lg Ke střížnici l. Druha středovákostka Lg je vsuvně zasunuta do drážky li ve střižnici l.Postup seřízení podle vynálezu je...

Zařízení pro ustavení volně ložených součástí do předem definované polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254471

Dátum: 15.01.1988

Autori: Havlíček Aleš, Rychtrmoc Josef

MPK: B65G 29/00, B23Q 7/02

Značky: součástí, ložených, zařízení, polohy, ustavení, definované, volně, předem

Text:

...v půdorysu z obr. 1.zařízení sestává z podstavce g, v jehož středu je na přírubě 1, ložisku ll ustaveném stavěcím šroubem ll, otočně uložená kruhová otočná deska l. Kruhová otočná deska l je poháněna pohonným ústrojím ll přes ozubené kolo ll a pastorek lg. Na spodní části podstavce 3 jsou vyrovnánací šrouby lg. Středový čep l otočné kruhové desky l je dutý a je pevně neotočně uložen v podstavci g. Jeho středem je veden kabel k čidlu g. Na...

Zařízení pro ustavení polohy součásti v nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 254460

Dátum: 15.01.1988

Autori: Weiner Bohumil, Doležal Josef

MPK: B30B 15/02

Značky: ustavení, nástroji, součástí, zařízení, polohy

Text:

...svisle přesunuta do matrice nástroje.Rozměry zařízení umožňují zachycení součástí v souosé poloze s nástrojem těsně nad matricí. Vlivem malé vzdálenosti součástí od matríce nedojde při pracovním zdvihu nástroje k nesprávné poloze součástí V matricí vlivem přesunu součástí ze zařízení pro ustavení polohy matríce. Vytvářením výrobku vzniknou síly postupujícího materiálu, které odtlačí oblé, suvně uložené odpružené kuličky. Tím se uvolní...

Zařízení pro kompletaci koncových návleků s blokem skla a jeho ustavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253385

Dátum: 12.11.1987

Autori: Perný Pavel, Holík Jiří, Pek Alexander

MPK: B65B 23/20

Značky: zařízení, kompletaci, návleků, koncových, blokem, ustavení

Text:

...ejeho ustevení je nepř. vytvořeno tak, že na pevném stojanu 1 připevnčným kotevními šroby 15 do nevyznsčeně podlahy je na čepech g otočně uloženstecionární rám g, který je ovládán dvěma stevěcími a dvěma vretnými hydromotory 11 uohycenými čepy g ko stojanu 1 a stecionárnímu rámu g .Steoinární rámné čepy á mají tverosezeného kužele seříznutého ze dvou stran v rovinách rovnovbčžnýoh s osou kužele, päčemi qodní válcová. 253 aus část má průměr...

Zařízení pro natočení a ustavení kladecí hlavy plošných drátových spojů do požadovaných směrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237097

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vojtíšek Jaroslav, Toms Ladislav

MPK: H05K 3/00

Značky: plošných, zařízení, kladecí, spojů, ustavení, hlavy, směru, drátových, požadovaných, natočení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší presné nastavení a ustavení směru natočení rotační části kladecí hlavy zařízení plošných drátových spojů, dle zadaného kódu nejkratším směrem, přičemž clonící kotouč a snímací bloky světelných signálů mají přímou vazbu na ovládací logiku zařízení, se spětnou vazbou kontroly nastavené polohy a možnosti korekce této polohy. Zařízení podle vynálezu lze použít v jakemkoliv systému pro přesné nastavení technologické rotační části do...

Způsob ustavení palivových kazet v nádobě jaderného reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237074

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bárdoš Jozef, Voroncov Oleg Michajlovič, Jílek Miroslav, Hron Miloslav, Obuchov Vladimir Konstantinovič, Lunin Gleb Leonidovič

MPK: G21C 3/12

Značky: způsobu, nádobě, způsob, palivových, kazet, ustavení, reaktoru, tohoto, zařízení, jaderného, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit možnost plynulé změny rozteče trojúhelníkové nebo čtvercové mříže palivových kazet na nosné desce jaderného reaktoru nebo kritického souboru k provádění reaktorově-fyzikálních experimentů. Uvedeného účelu se dosáhne přesouváním sedel s palivovými kazetami na nosné desce po radiálních paprscích do požadovaných poloh. Zařízení k realizaci tohoto způsobu sestává z radiálně směrovaných drážkových nebo kolejových vedení...

Zařízení pro opětovné ustavení průmyslového robota na základovou desku po jeho předchozím přesunu otočením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252071

Dátum: 13.08.1987

Autori: Neděle Zdeněk, Mísař Jaromír

MPK: B25J 19/00

Značky: opětovné, ustavení, průmyslového, desku, základovou, zařízení, robota, otočením, předchozím, přesunu

Text:

...polohy průmyslového robote vůči ostatním jednotlivým prvkům, tvořícím automatizované teohn-ologické pracoviště, napříkąadt zásobníku, kontrolní stanici, obraceči obrobků ąpod.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je blíže objasněnaína přiložených výkresech, kde obr. 1 ňředstavuje čelný pohled naNa zékladové desce 1 uložené V podlaze g pomocí základových šroubů Q jsou uchycena prizmatická sedla 3 tak, že jejich horní ~rovina je V úrovni...

Snímací hlavice ovládacího měřidla pro axiální ustavení obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238230

Dátum: 01.06.1987

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: B24B 49/00

Značky: hlavice, ustavení, snímací, ovládacího, axiální, obrobků, měřidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímací hlavice ovládacího měřidla, které je určeno k ovládání axiálního posuvu pracovního vřeteníku brusky vzhledem k poloze brusného kotouče. Vynález řeší konstrukční provedení ústrojí hlavice. Podstatou vynálezu je, že rameno (12) je zhotoveno ve tvaru jedné páky, která je připevněna na dvou plochých pružinách (11, 7). Z toho krátká pružina je rovinná a zajišťuje výkyvný pohyb páky (12) a pravoúhlá pružina (7) zajišťuje...

Zařízení pro ustavení tlakových článků termostatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237684

Dátum: 01.06.1987

Autor: Blažek Dalibor

MPK: G05D 23/00, G01L 7/18

Značky: zařízení, tlakových, termostatu, ustavení, článků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší provedení tlakového článku s použitím odnímatelné zarážky omezující pohyb jeho vlnovce. Po vyrobení tlakového článku zabraňuje vzniku deformací, vznikajících při změnách jeho tlakového média, které již při normální teplotě pracoviště přesahuje bezpečnostní hranici deformací volných vlnovců či membrán. Jeho podstata spočívá v tom, že tlakový článek je opatřen odnímatelnou zarážkou ustavenou proti protilehlým čelním stranám jeho...

Zařízení pro přesné ustavení polohy mechanických skupin ve dvou pravoúhlých souřadnicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 243021

Dátum: 15.05.1987

Autor: Denk Karel

MPK: F16B 5/02, B23B 41/16

Značky: mechanických, zařízení, pravouhlých, ustavení, polohy, přesné, skupin, souřadnicích

Text:

...v kolmých souřadnicích.Příklad uspořádání je patrný z připojených obr. 1, 2, 3, kde obr. 1 znázorňuje směry posuvů mechanismu v pravoúhlých souřadnicích X a I.-excentrů a na obr. 3 je znázornšn boční řez zařízením, kde je zndzorněno uložení mezidesky zařízení, posuvné ve smšru Y a nosné desky zařízení, posuvná ve smeru x.Na pevná desce L stroje je do drážky upevnšno vedení g, které zapadá do drážląr upravená v mezidesce 1. Tato mezideska J,...

Zařízení na podávání a ustavení drátků, zejména při výrobě vánočních prskavek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250379

Dátum: 15.04.1987

Autor: Brabec Jaroslav

MPK: B21K 27/02

Značky: drátku, podávání, zařízení, výrobe, ustavení, vánočních, prskavek, zejména

Text:

...39 osazená funkční částí na ozubeném hřebenu 44 podélně připevlnětného na spodek unášeciho vozíka 45, který je ve vnitřním prostoru opatřen svislými žebry 8 U, mezl -nimtž jsou mezery pro edrátky 18,vodorovné osy žeber B 0 jsou toproti ose líšt 29 votočeny o 90 °, přičemž dno vozíku 45 tvoří současně výškový a středicí doraz drátků 18. Zapadka 39 je na zadní částí svrchu opatření tlačníou pružinou 41 a na spodu je opratřena svislým...

Způsob přesného ustavení a zajištění stroje v požadované poloze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249049

Dátum: 12.03.1987

Autori: Benda Břetislav, Čížkovský Hubert, Pavlas Jaroslav, Mráz Václav

MPK: F16M 5/00

Značky: poloze, způsobu, provádění, ustavení, způsob, tohoto, stroje, požadované, zařízení, zajištění, přesného

Text:

...a válcové dústanční vložkyv patkach stroje pomocí zařízení pro přesné ustavení a zajiš tění stroje v požadované poleze podle vynálezu, přičemž na levépolovině obr. l je znázorněno zařízení s kotvícími šrouby a maticemí a na pravé.po 1 ovině je znázorněno zařízení s kotvícími šroubya patkovými šrouby. Obr. 2 znázorňuje půdorys s částečným řezem kotvícího nebo patkového sroubu ě válcové distanční vložkyu zařízení pro přesné ustavení a...

Vinutý svazek velkoobjemového vinutého výměníku tepla a jeho ustavení v plášti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249416

Dátum: 12.03.1987

Autori: Brambora Stanislav, Prokop Bohumír, Cvejn Miloslav, Varga Karel

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutého, plášti, svazek, vinutý, tepla, velkoobjemového, výměníku, ustavení

Text:

...spodní přírubou, která je rosebíretelne pomocí eroubů spojene . s opörným podstevcem.Podstetná dále je, že centrální trubka jádro vlnutí je v místě počátku vinutí a v míe- V te konce vlnutí vystuäene. Toto vystuiení m. být provedeno nelisovenou trubkou nebo máte být vystužení íntegrální.Hlavní výhodou řešení podle vynálesu je to. le je vytvořen prułnýelement dostatočného průŕesu v místě největlího nemáhání centrální trubky jádre vlnutí,...

Zařízení pro radiální ustavení hřídele turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248831

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kodym Jaroslav, Martinec Milan, Šoufl Pavel, Šeda František

MPK: F04D 29/22

Značky: hřídele, turbokompresoru, ustavení, zařízení, radiální

Text:

...se zaoblenými nâběhy hran, jehož průměr je proti průměru hřídele v místě ložiska větší o dvojnàsobnou tlouštku trubky a její vůli na hřídeli. Trubka je nasunuta svým jedním koncem, opatřeným přesným válcovým vybràním, na osazení hřídelą a tím na tomto konci vystředěna. Druhý konec trubky je vystředěn tak, že je opatřen vnitřním závitem, do něhož zapadá vnějším závitem opatřenâ hlavice šroubu,uloženêho zàvitovým spojením v ose hřídele-2 248...

Zařízení pro ustavení polohy vřetene, zejména na drásacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 247690

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kožela Bohumil, Dudr Pavel

MPK: A43D 37/00

Značky: zařízení, zejména, drásacích, ustavení, polohy, strojích, vřetene

Text:

...strojů, přiblíží se k hranici maximálního výkonu a. ůdosáłmelepší ekonomičnosti pracovního procesu. Přesná neklápění vřetenezabezpečuje zvýšení kvality výroby a značně snižuje nebezpečí zmetků při drásání podešví.Přiložený výkres znázorňuje pohled na systém vodorovného a svislěho přestavování vřetene ručními koly a na naklápění v podélnám smyslu.Na stojanu 1 stroje je vytvořeno vedení stojanu g a v něm je upevněno těleso 1, které je opatřeno...

Zařízení pro ustavení a připevnění turbosoustrojí na základovém rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230817

Dátum: 15.06.1986

Autori: Futera Miroslav, Škaloud Vladimír, Bartoň Petr

MPK: F16M 7/00

Značky: zařízení, připevnění, turbosoustrojí, základovém, ustavení, rámu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ustavení s připevnění turbosoustrojí na základovém rámu prostřednictvím upevňovacích patek s kotevních šroubů, jehož podstata spočívá v tom, že v základovém rámu je vytvořen svislý válcový otvor, do kterého je vsazen rotační čep stavěcí vložky, která má tvar čtyřbokého hranolu, s stavěcí vložka zapadá do pravoúhlého vybrání v upevňovací patce turbosoustrojí, přičemž ve stavěcí vložce je upraven horizontálně...

Zařízení pro ustavení pánve na vozíku předehřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226698

Dátum: 15.05.1986

Autori: Koláček Jaromír, Kršek Petr, Lankočí Aleš

Značky: vozíků, ustavení, pánve, předehřevu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustavení pánve na vozíku předehřevu, tvořené jednak plošinou tvaru obdélníkové desky, která je svým středem otočně uložena spodní plochou na rámu vozíku a jednak dvojicí stojanů průřezu písmene T, kde stojiny stojanů jsou připevněny svými horními konci k vodorovným přírubám, jejichž vzájemná vzdálenost odpovídá rozteči úložných ploch na pánvi, svislá osa plošiny prochází těžištěm prázdné vyzděné pánve uložené na vozíku, přičemž ve...

Zařízení pro ustavení stabilní polohy hřídele v tělese převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 226663

Dátum: 15.05.1986

Autor: Šoltys Miloslav

Značky: stabilní, polohy, hřídele, zařízení, tělese, skříně, převodové, ustavení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustavení stabilní polohy hřídele v tělese převodové skříně, kde hřídel obsahuje průtokový kanál, vyznačené tím, že je tvořeno průtočným čepem (3), který má tvar trubky, procházející tělesem převodové skříně (2) do stěny hřídele (1) a spojující otvory pro vedení kapaliny z tělesa převodové skříně (2) do průtokového kanálu (4) hřídele (1).

Zařízení k ustavení polohy ořezávacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 227829

Dátum: 15.04.1986

Autori: Haken Jiří, Hönich Pavel, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Podroužek František

Značky: polohy, ustavení, nože, ořezávacího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ustavení polohy ořezávacího nože, opatřené hmatačem, uloženým prostřednictvím kyvného nosného ramene na rámu stroje, vyznačené tím, že k rámu (8) stroje je prostřednictvím spojovacího kloubu (10) přikloubena jednak regulační západková páka (5), skloubená se slupicí (4) ořezávacího nože (9), nakloubenou spojovacím ramenem (3) na rám (8) stroje, jednak nosné rameno (2) rotačního hmatače (1).

Zařízení k axiálnímu ustavení řídicí kladky třídiček pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 228427

Dátum: 15.04.1986

Autor: Stloukal Jan

Značky: zařízení, kuliček, kladky, ložiskových, třídiček, řídící, povrchovou, kontrolu, axiálnímu, ustavení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k axiálnímu ustavení řídicí kladky třídiček pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček ve vidlici její páky a k vymezení její axiální vůle, vyznačené tím, že vidlice páky (2) má v každém z ramen (1) upraven otvor (3), a tyto otvory jsou souosé a opatřené každý vnitřním závitem, v němž je uložen dutý šroub (4) s vroubkovanou přírubou (5), přičemž v každém dutém šroubu (4) je uspořádáno jedno z ložisek (6) řídicí kladky (7) a ke každému...

Zařízení pro ustavení předlohové cívky v mezipoloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 230440

Dátum: 01.04.1986

Autor: Sojka Oldřich

MPK: B65H 67/04

Značky: cívky, předlohové, zařízení, ustavení, mezipoloze

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustavení předlohové cívky v mezipoloze, zejména na automatických soukacích strojích, sestává z dvojice vzájemně pohyblivých ramen, jejichž semknuté volné konce vzájemně tvoří zužující se gravitační skluz pro spodní část dutinky předlohové cívky, přičemž spodní vrchol gravitačního skluzu leží v dráže špičky přenášecího trnu, kterým se v gravitačním skluzu vystředěná předlohová cívka přenese po rozevření vzájemně pohyblivých ramen do...

Kotvená bivalentní konzola s prostorovou rektifikací k ustavení měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223390

Dátum: 15.03.1986

Autori: Blecha František, Švagr Václav

Značky: prostorovou, konzola, ustavení, měřicích, rektifikací, kotvená, přístrojů, bivalentní

Zhrnutie / Anotácia:

Kotvená bivalentní konzola s prostorovou rektifikací k ustavení měřicích přístrojů, která řeší problém ustavení několika geodetických a/nebo důlně měřických přístrojů mezi opakovanými měřeními v požadované poloze a výšce i při nepřesně situovaných kotvicích otvorech. Konzola sestává z nosníku, který je stavitelně uchycen na kotevním šroubu a je tvořen rámem se dvěma protilehlými bočnicemi, v nichž jsou symetricky provedeny okrajové zářezy a...

Způsob ustavení obrobku vzhledem k nástroji při broušení předpracovaných obrobků ozubených kol a jiných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223909

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pražský Bořivoj, Smrž Jan

Značky: vzhledem, profilů, jiných, obrobků, ustavení, ozubených, způsob, předpracovaných, nástroji, broušení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ustavení obrobku vzhledem k nástroji při broušení předpracovaných obrobků ozubených kol a jiných profilů odvalovacím způsobem s brousicím šnekovým kotoučem, kde se broušení provádí svislými zdvihy nebo radiálním zápichem, vyznačený tím, že předpracovaný obrobek (1) se ustaví s uvolněnou kinematickou vazbou otočně, ale axiálně neposuvně a se stanovenou vůlí osové vzdálenosti obrobku (1) a brousicího kotouče (5), kde vzájemným po hybem s...